be/22c-k001/08204/2015/mlsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/22c-k001/08204/2015/mlsz"

Átírás

1 Támogatási igazolás kérelem Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány- csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI 30.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése alapján kérem, hogy Sportegyesület Bodroghalom - adószám: részére a be/sfp-08204/2015/mlsz számon nyilvántartott sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan a támogatási igazolást kiállítani szíveskedjenek az 1. sz. melléklet szerint. 1 / 9

2 1. számú melléklet A támogató alapadatai Adózó (támogató) neve Patak-Gáz Kft. Cégjegyzék száma Adószáma Bankszámlaszáma Üzleti év fordulónapja címe A támogató székhelye Irányítószám 3950 Város Sárospatak Út / utca Végardói Házszám 18 Hivatalos képviselő adatai Hivatalos képviselő neve Iván János Hivatalos képviselő beosztása cégvezető Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó neve Iván János Kapcsolattartó beosztása cégvezető Kapcsolattartó címe Kapcsolattartó telefonszáma Annak a honlapnak a linkje, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének Honlap linkje Támogatás adóévében a támogató pozitív adóalapja előreláthatólag meg fogja haladni az 500 millió Ft-ot? Nem 2 / 9

3 Jelen kérelemben igazolni kívánt támogatási összeg jogcímenként. Azokra a jogcímekre, melyekre jelen támogatási igazolási kérelemben nem nyújt be igényt, kérjük, írjon 0 -t! Jogcím a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C (1) bekezdése alapján Támogatás jogcímenként Még igényelhető támogatás jogcímenként Jogcímhez kapcsolódó bankszámlaszám Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft Ft ebből előfinanszírozott nem ingatlan 0 Ft Ft ebből előfinanszírozott ingatlan 0 Ft 0 Ft ebből utófinanszírozott ingatlan 0 Ft 0 Ft Utánpóltlás-nevelés feladatainak ellátása Ft 0 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Jelen kérelemben igényelt támogatásokhoz kapcsolódóan a sportpolitikáért felelős miniszter és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára befizetendő ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség (1%) Magyar Labdarúgó Szövetség 1% ⅔ része Ft Emberi Erőforrások Minisztériuma 1% ⅓ része Ft Az igazolási kérelem benyújtását megelőzően a jóváhagyott támogatások alapján befizetendő igazgatási díj Fizetendő összeg Utalás közleménye Szövetség neve Bankszámlaszám Ft be/22c-k001/08204/2015/mlsz Magyar Labdarúgó Szövetség / 9

4 2. számú melléklet Nyilatkozat látvány-csapatsport támogatás felhasználása során az önrész rendelkezésre állásáról Alulírott Kiss János a(z) Sportegyesület Bodroghalom - adószám: képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a be/sfp-08204/2015/mlsz számon jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításához a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C (4) bekezdésben foglalt támogatási intenzitásnak megfelelően az önrész a 3. sz. melléklet szerint rendelkezésre áll. A sportszervezet hivatalos képviselője Hivatalos képviselő neve Kiss János Hivatalos képviselő telefonszáma Hivatalos képviselő címe A sportszervezet kapcsolattartója Kapcsolattartó neve Kiss Jánosné Kapcsolattartó telefonszáma Kapcsolattartó címe 4 / 9

5 3. számú melléklet Az önrész rendelkezésre állásának jogcímenkénti kifejtése Jogcím a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C (1) bekezdése alapján Közvetlen támogatás EMMI és MLSZ részére fizetendő 1% Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Önrész forrása Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből előfinanszírozott nem ingatlan 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből előfinanszírozott ingatlan 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből utófinanszírozott ingatlan 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpóltlás-nevelés feladatainak ellátása Ft Ft 0 Ft Ft Ft Önkormányzati támogatás Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft Ft Ft 5 / 9

6 Kiegészítő támogatás A(z) Patak-Gáz Kft. szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja Ezen sportszervezet A(z) Patak-Gáz Kft. szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a kiegészítő sportfejlesztési támogatás típusa Támogatás Az évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról alapján a kiegészítő támogatás összege Ft (Tájékoztató jellegű információ, amely az 1. számú mellékletben az 500 M Ft alatti/feletti opció alapján kerül meghatározásra.) 6 / 9

7 Nyilatkozat Alulírott Ismeretlen személy, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és 6. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem; 7. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet; 7 / 9

8 Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :41:58 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :32:08 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :32:26 Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: :25:04 Fájlok száma: 0 (3 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Kiegészítő támogatási szerződés Egyéb dokumentumok 8 / 9

9 A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat befizetes_ jpg, 244 Kb, :41:58) 546e4a44ba12dc6b62eb715b52d797944d49cda29a191626af218e11b7d66fc3 Kiegészítő támogatási szerződés kiegtam1_ pdf, 264 Kb, :24:22) 2f18aef887c888f7bc75db1430f7fb3e82f14c6d3928e2b78c72a6d52ac2485f kiegtam2_ pdf, 280 Kb, :24:33) 5b7c667ebc8acccef83883bc339df4dedba e8d079d614bb95b1a6394 kiegtam3_ pdf, 326 Kb, :24:54) 3c424ad87e8f14f0b b96534ba cf3739fb765dc0ca99579b kiegtam4_ pdf, 250 Kb, :25:04) ff72abdb8103fd6a663a63245c760456b15f74025c22fa07a0c1dcc1c1c627d5 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) 1_sportegyesulet_bodroghalom_egyesu_ pdf, 399 Kb, :32:08) 1b7de44faf7cf5661c710be36bb94ef58f935b4f0ede5f6ed8ab5c3422d napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) 1_patak-gaz_epuletgepeszeti_kft_131_ pdf, 397 Kb, :32:26) a55621e0ba58272b03571c551ad9142b5bd0393d6024b9d042bf8467fb6c6b75 9 / 9