Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!"

Átírás

1 KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk két időpontját. Ez zt jelenti, hogy z előző országgyűlési képviselő-válsztás ót eltelt négy év, jelenlegi országgyűlési képviselők megbíztás lejár, ezért válsztópolgároknk most kell dönteni rról, hogy következő négy éves ciklusbn kik legyenek zok, kik képviselik őket Prlmentben. Ki jogosult rr, hogy ebben döntési folymtbn részt vegyen? A mgyr lkotmány szerint Mgyr Köztársság területén lkóhellyel rendelkező minden ngykorú mgyr állmpolgárt megillet z jog, hogy z országgyűlési képviselők válsztásán válsztó és válszthtó legyen. Szvzni tehát nem kötelező, zz szvzás nem állmpolgári kötelezettség, hnem olyn állmpolgári jogosultság, mely lpján minden válsztópolgár szbdon, minden hátrányos következmény kilátásb helyezése nélkül, mg döntheti el, hogy élni kíván-e szvzti jogávl. Ehhez döntéshez zonbn jó tudni, hogy nyilvánvlón csk z válsztópolgár járulht hozzá z ország rövidebb és hosszbb távú jövőjének lkításához, ki z országgyűlési szvzás npján (npjin) szvzti jog gykorlásávl, ledott érvényes szvztávl kinyilvánítj válsztói krtát. H sokn teszik ezt, ngyobb z esélye nnk, hogy több, de szándékábn egyező krt olyn eredményre vezessen, mi Mgyrországot élhetőbbé, jobbá teszi benne élőknek, és vonzóbbá zoknk, kik htárin túlról érdeklődnek iránt. Hogyn lehet gykorolni válsztójogot, szvzti jogot? A válsztójoggl rendelkező állmpolgárok dti válsztást megelőzően felkerültek egy ún. névjegyzékre, mely névjegyzék válsztójoggl rendelkezők lkóhelye (állndó lkcíme) szerint kilkított szvzókörönként készült el. Az országgyűlési képviselő-válsztáson csk zok szvzhtnk, kik névjegyzékben szerepelnek, és mindenki csk bbn szvzókörben dhtj le szvztát, melyiknek névjegyzékében szerepel. Ebből gykorltbn z következik, hogy h vlki lkóhelyet változttott, és od nem jelentkezett át (nem z új lkóhely vn személyi igzolványábn, vgy lkcím kártyáján feltüntetve), kkor z új lkóhelyére történő bejelentkezésig csk régi lkóhelye szerinti szvzókörben szvzht. Ezzel összefüggésben hívjuk fel figyelmet rr, hogy vontkozó jogszbályok előírják lkcímváltozásnk htóságnál (polgármesteri hivtlnál) történő bejelentési kötelezettségét, mely kötelezettségnek jelenleg változás bekövetkezésétől számítv igen rövid idő ltt, három npon belül, kell eleget tenni. Most tehát kétszeresen is jól jár z, ki rendezi lkcímével kpcsoltbn esetleg fennálló tisztáztln jogi helyzetet, hiszen egyrészt teljesíti lkcímváltozás bejelentési kötelezettségét, másrészt, kényelmesebben, z új lkóhelyének megfelelő szvzókörben szvzht. Ezen túl, névjegyzék készítésénél is előfordulhtott olyn ponttlnság, mi mitt nem helyes névjegyzéken feltüntetett lkcím, de ez hib is orvosolhtó Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodánál. A névjegyzékbe vló felvételről minden válsztópolgár névre szóló értesítést kp, ún. kopogttó cédulát, melyet nem kötelező szvzáshoz mgávl vinnie, de célszerű. Célszerű, mert ezen cédulán fel vn tüntetve válsztópolgár névjegyzékbeli sorszám, így gyorsbbn ellenőrizhető z dott helyen gykorolhtó válsztójogosultság. A kopogttó cédul tehát nem feltétele szvzásnk, ellentétben személyzonosság és lkcím hitelt érdemlő igzolásávl, melyek nélkül szvztszámláló bizottság nem teszi lehetővé szvzást. A kopogttó cédulávl együtt minden válsztópolgár kpott egy jánló szelvényt is, melyen z egyéni jelöltekre, helyesebben egy egyéni jelöltre dhtj le z jánlását. Mert érvényesen mindenki csk egy jánlást tehet, többes jánlás mindegyike érvénytelen. Az jánlás további érvényességi kelléke, hogy z jánlószelvény minden rovt olvshtón legyen kitöltve, és hogy z jánlószelvényt z jánló sját kezűleg láírj. Jelöltet jánlni szvzást

2 2. oldl megelőző 23. npig, zz március 19. npjáig úgy lehet, hogy z előzőek szerint kitöltött jánlószelvényt átdják jelöltnek vgy jelölő szervezetnek, ill. z őket meghtlmzássl képviselő személynek. Hol és hogyn történik szvzás? Már szóltunk ról, hogy minden válsztópolgár lkóhelye szerint kijelölt, és z értesítőn (z ún. kopogttó cédulán) feltüntetett szvzókörben szvzht. Amennyiben válsztópolgár mozgásábn kdályozttv vn, zz kár trtós, kár eseti ok mitt z egészségi állpot nem teszi lehetővé, hogy szvzás céljából elmenjen szvzóhelyiségbe, úgy szvzás npját megelőzően jegyzőtől írásbn kérheti, hogy szvzt ledását mozgóurn kiküldésével tegyék számár lehetővé. Ugynez, szvzás npján, szintén írásbn, szvztszámláló bizottságtól kérhető. Már rról is említést tettünk, hogy minden válsztópolgár csk kkor jogosult szvzni, h személyzonosságát és lkcímét megfelelően igzolj szvztszámláló bizottságnk: ) lkcímet is trtlmzó érvényes személyzonosító igzolvánnyl (zz régi típusú személyi igzolvánnyl), vgy b) kárty formátumú érvényes személyzonosító igzolvánnyl, vgy c) z érvényes útlevéllel, vgy d) jnuár 1-jét követően kiállított, érvényes kártyformátumú vezetői engedéllyel. A személyzonosság b)-c)-d) pont lttik szerinti igzolás csk érvényes lkcímigzolvány egyidejű bemuttás mellett fogdhtó el. Az válsztópolgár, ki válsztás első vgy második fordulójábn szvzás npján lkcímétől távol, más mgyrországi településen kíván szvzni, igzolássl szvzht. Igzolást személyesen vgy meghtlmzott útján ( meghtlmzás cstolás mellett) április 9-ig lehet kérni lkóhely szerint illetékes helyi válsztási irod vezetőjétől, zz település jegyzőjétől. Igzolás jánlott levélben is kérhető úgy, hogy kérelem legkésőbb április 6-ig megérkezzen lkóhely szerint illetékes helyi válsztási irodához. Fontos, hogy igzolás kidásár csk z első fordulót megelőzően kerülhet sor, még olyn esetben is, h válsztópolgár csk második fordulór kéri nnk kiállítását. H válsztópolgár mindkét fordulór igzolást kér, két igzolást egy nyomttványon fogj megkpni. Amennyiben válsztópolgár z igzolás kidását követően mégis úgy dönt, hogy lkóhelye szerinti szvzókörben és szvzóhelyiségben kíván szvzni - korábbn kpott igzolás ledásávl! április 8-ig kérheti lkcíme szerinti helyi válsztási irod vezetőjétől, hogy vegye vissz őt lkóhelye szerinti szvzókörbe. Az válsztójogosult, ki válsztás npján külföldön trtózkodik, lkóhelye szerint illetékes helyi válsztási irod vezetőjétől kérheti külképviseleti névjegyzékbe vló felvételét személyesen, meghtlmzott útján, vgy jánlott levélben úgy, hogy kérelem z első fordulót megelőző 23. np óráig (2010. március 25én óráig) megérkezzen helyi válsztási irodához. Az áltlános szbály szerint szvzni szvzás npján, lkóhely szerinti szvzókör szvzóhelyiségében személyesen, reggel 6 órától este 19 óráig lehet. A szvzt válsztójogosult jelenlétében lepecsételt szvzólpokon dhtó le. A szvzólpok átvételét válsztójogosult névjegyzék láírásávl igzolj. A szvzás titkosságánk biztosítás érdekében jvsolt (de nem kötelező) szvzófülke hsznált. Érvényesen szvzni jelölt, illetőleg list neve ltti, feletti vgy melletti körbe tolll írt két, egymást metsző vonlll lehet (+ vgy X). A szvztszámláló bizottság kitöltésnél elrontott szvzólpot, mennyiben válsztópolgár ezt tényt szvzólp urnáb történő bedobását megelőzően jelzi, rontott szvzólp egyidejű bevonás mellett, egy lklomml kicseréli. Tisztelt Válsztópolgár! Közös érdekünk válsztás jogszerű és eredményes lebonyolítás. Amennyiben ezzel kpcsoltbn kérdése vn, vgy egyéb segítségre szorul, kérjük, válsztás npját megelőzően forduljon bizlomml Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodához, válsztás npján pedig szvztszámláló bizottságokhoz! FIGYELEM! Értesítjük csorvási 6. számú szvzókör válsztópolgárit, hogy z országgyűlési képviselőválsztáson - z Egészségház felújítás mitt - szvztikt új szvzóhelyen, Bocski utci óvod épületében dhtják le. Helyi Válsztási Irod

3 3. oldl Tnösvény öregpámhoz Az elmúlt év végén kezembe került Népszv november 19-ei szám, melyben Horváth Ildikó lp újságírój igen érdekes cikket írt. Tnösvény öregpámhoz cikk címe. Mivel ez cikk, zon túl, hogy több megállpítás áltlános érvényességű, zért mégis csk rólunk csorvásikról szól. Fel sem tudom sorolni, hányféle vér kering bennem. Hányféle vllásnk hódoltk eleim. Mrdjunk bbn, hogy legkrkteresebbnek tlán pi ngypám tűnt mg vstgnykú kálvinistiságávl. Egy sáros lföldi flubn élt és tnított, merthogy igzgtótnító és tekintetes úr volt, úgy bizony. Gyötör lelkiismeret, hogy oly ritkán keresem fel régi református temetőben elbúvó vdrózsávl, burjánzó gyomokkl benőtt sírját. Azzl csitítgtom mgm: vn nekem látogtni vló kilenc sírom Budpesten. Nemrég zonbn lányom odkíváncsiskodott. A közeli fürdőhelyen nyrlt, s rávette csládját, hogy kutssák fel dédp sírját. Megtlálták, és mindjárt földbe gyökerezett lábuk. A sír mellett kis tábl állt, táblán többsoros szöveg. Ngypám életrjz. Jöttek hz gyerekek fotókkl. Elhűlve mutogtták sorokt. A debreceni kántortnítóképzőről, munkájánk állomásiról, csorvási kezdetekről, mikor is 1907-et írtk, és hol feleségével, ngynyámml együtt vágtk bele z új életbe. Ngypám megjárt z első világháborút, tudtj tábl. Így igz, még zt is kiderítette vlki, hogy megsebesült. A húszs években jobbról és blról is támdások érték ez is igz, végül kénytelen volt nyugdíjb menni. A reformátusegyház dott neki menedéket, hol is tekintélye helyreállt. Ötvenkilenc éve hlt meg, de rég is volt. Kápráztnk véltem táblát. Felocsúdv zonbn nyomozásb kezdtem. Tlán z egyház? Hiszen kántori tisztséget is betöltő ngypám hngj évekig átjárt z egyszerű templom belsejét, ujji gyönyörű zsoltárok hngjit ütögettek le z orgon töredezett billentyűin. De nem. A telefonhoz hívott lelkésznő felvilágosított, hogy lighnem iskolások tettesek. Volt ott egy szkkör, nnk tgji kuttgttk település régi tnítói után, s tnösvényt építettek hozzájuk. Megköszöntem z információt, zután bőgtem egy keveset. Ngyon mesebeli és ngyon szép színű ez történet szitkoktól, gyűlölködésektől, kirekesztésektől hrsogó világunkbn. Heteket vártm, míg végre rászántm mgm, hogy felhívjm z immár várossá cseperedett Csorvás iskoláját. Nyrlásimból emlékszem z épületre. Akkor egyszerű hosszú ház volt, gömbkácokkl végigültetett utcábn. A vonl túlsó végén Bencsik János igzgtó köszönettel viszonozt köszönetemet. Tnösvényprogrmml készültek egy pályáztr egy lelkes helytörténész, Ksub István segédletével. A gykorlti munkát bizonyos Mocsári Erzsébet tnárnő válllt. A szkkör tgji feltérképezték régi tnítók nyughelyeit, s kdt egy tnár Budur Sándor, ki kifrgt táblákt. Ennyi. Milyen egyszerű történet. Mégis, világol kor homályábn, melyben élünk. Látom gyerekeket, hogyn széthjtják bokrokt és böngészik fejfák felirtát. Pedig téphetnének bogárlábt, püfölhetnék egymást, összefirkálhtnák házflkt. Eszembe jut egy McKinsey Compny kuttás megállpítás: diák olyn, milyen tnárj. A tnárok minősége htározz meg, mit nyújt gyerek. Tnulásbn, egyebekben. Büszke vgyok. Ez hát ngypám iskoláj. Miután Horváth Ildikó újságíró szvink minden sorávl egyetértek, úgy gondoltm megkeresem ezt hölgyet, kit én tiszteletbeli csorvásink trtok, nem szármzás, hnem fent leírt gondoltmenete lpján. Megkértem, hogy ngypjáról, kinek rcár már ngyon kevesen emlékezhetnek, küldjön egy fényképet. A mellékelt fényképen z igzgtó úr láthtó egykori csorvási házuk udvrán(kölcsey utc), Lci unokájávl. Ksub István

4 4. oldl Tájékozttó csorvási önkormányzti dóhtósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségekről Mgánszemélyek kommunális dóját kell fizetni nnk mgánszemélynek, ki z önkormányzt illetékességi területén ingtln tuljdonjogávl, illetve nem mgánszemély tuljdonábn álló lkás bérleti jogávl rendelkezik. Az dó mértékét törvényi keretek között Képviselő-testület önkormányzti rendeletben htározz meg. Csorváson jnuár 1-jétől ingtlnonként Ft/év, tnyingtln esetén Ft/év kommunális dó mértéke. A tuljdonjogbn bekövetkező változásról bejelentést kell tenni ( dásvételi szerződés) Polgármesteri Hivtl 7.sz. irodájábn. Gépjárműdó lny z személy ki jármű-nyilvántrtásbn (htósági nyilvántrtásbn) z év első npján üzembentrtóként, ennek hiányábn tuljdonosként szerepel. Év közben újonnn vgy újr forglomb helyezett gépjármű utáni dó lny z, ki forglomb helyezés hónpjánk utolsó npján htósági nyilvántrtásbn tuljdonosként szerepel. A törvény szerint személygépkocsik és motorkerékpárok esetén gépjármű kor /gyártási éve/ és teljesítménye lpján meghtározott differenciált dómértéket kell fizetni, z lábbik szerint: - gyártási évben, és z zt követő 3 nptári évben 345 Ft/kW, - gyártási évet követő 4-7. nptári évben 300 Ft/kW, - gyártási évet követő nptári évben 230 Ft/kW, - gyártási évet követő nptári évben 185 Ft/kW, - gyártási évet követő 16. nptári évben és z zt követő nptári években 140 Ft/kW. Az dó lpj z utóbusz, nyergesvonttó, lkópótkocsi esetében htósági nyilvántrtásbn feltüntetett sját tömeg, vgyis z önsúly. Az dó lpj tehergépjármű esetében htósági nyilvántrtásbn feltüntetett sját tömeg, önsúly, növelve tehergépjármű terhelhetőségének, (rksúlyánk) 50% ávl. Az dó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1380 Ft. A légrugós vgy zzl egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vonttó, tehergépjármű, utóbusz esetében 1200.Ft/100kg jnuár 01. npjávl módosultk gépjárművek dás-vételével kpcsoltos rendelkezések. Főbb változások: A 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet módosítás mitt z dás-vételi szerződések kötelező dttrtm megváltozott, több dtr vn szükség, mint zokbn szerződésekben, melyek jelenleg pl. nyomttványboltokbn elérhetőek. Az dásvételi szerződés kötelező trtlmi elemei következők: 1. jogügylet ingyenes vgy visszterhes jellegének meghtározás, 2. jogügylet tárgyát képező jármű zonosító (rendszám lvázszám) és gyártmány dti, 3. felek személyzonosító dti (csládi és utóneve, születési helye és ideje, nyj születési csládi és utóneve, személyzonosságát igzoló okmány sorszám dt, vlmint lkcím dt, 4. jogi személy vgy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének dti, székhelyének címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántrtási szám, 5. járműhöz trtozó okmányok (forglmi engedély és törzskönyv) sorszám, z okmányok átdásánkátvételének ténye, időpontj, 6. járműnek vevő birtokáb kerülési időpontj, 7. jogügylet htályblépésének npj, 8. felek nyiltkozt, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét közlekedési igzgtási htóságnál tuljdonjog változás htályb lépését követő, jogszbálybn meghtározott htáridőn belül, 9. felek nyiltkozt rról, hogy ismerik bejelentés nyilvántrtásb történő bejegyzéséhez fűződő joghtásokt, vlmint bejelentés elmrdásánk, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. A vevőnek továbbr is 15 np áll rendelkezésére, hogy gépjárművet átírss, viszont z eldónk 5 munknpon belül kell z dásvételi szerződés egy példányát z Okmányirodábn ledni. Az eldónk gépjármű értékesítése előtt mennyiben korábbn bnki hitel volt gépjárművön töröltetnie kell z Okmányirodábn zárdékot, mivel ellenkező esetben z dás-vételi szerződés nem fogdhtó el. A 35/2000. (XI.30.) BM rendelet módosítás kpcsán történő változásokról: A tuljdonos (üzembentrtó) kérelme lpján járműnyilvántrtásb rögzítésre kerülhet egy telefonszám vgy elektronikus levélcím is. Amennyiben fentiekkel kpcsoltosn bármilyen kérdése vn, keresse fel z Okmányirodát, hol z ügyintézők segítségére lesznek. A helyi iprűzési dó legfontosbb változási évtől: Helyi iprűzési dót kell fizetni nnk válllkozónk, ki z önkormányzt illetékességi területén állndó vgy ideiglenes jelleggel válllkozási tevékenységet végez. Az állndó jelleggel végzett válllkozási tevékenység után fizetendő dó mértéke nem változott, jnuár 1-jétől továbbr is z dólp 2%-. Ideiglenes iprűzési dó fizetési kötelezettség terheli

5 5. oldl.) pici és vásározó kiskereskedelmet folyttó összefüggő dókötelezettségüket z önkormányzti válllkozót, ki z önkormányzt illetékességi területén dóhtósághoz teljesítik, tevékenységüket nem rendelkezik telephellyel. Az dó mértéke minden 2009.december 31-ét követően megszüntető dózók, nptári np után Ft jnuár 1-jétől kezdődő időszkot érintő dóügyeiben z állmi dóhtóság jár el. b.) építőipri tevékenységet folyttó, illetőleg természeti erőforrást feltáró és kuttó válllkozót feltéve, hogy folymtosn vgy megszkításokkl végzett tevékenység Az Okmányirod tájékozttój z egyéni válllkozói időtrtm dóéven belül 30 npot meghldj, de nem igzolvánnyl kpcsoltos ügyintézésről: éri el 181 npot. Az dó mértéke minden nptári np Az egyéni válllkozóról és z egyéni cégről szóló után Ft évi CXV.törvény jnuár 01. npján lépett htályb, mely szerint z egyéni válllkozói tevékenység A jnuár 1-jétől kezdődő dóévet érintően megkezdésének feltétele tevékenység elektronikus helyi iprűzési dóvl összefüggő htásköröket z úton történő bejelentése z ügyfélkpun keresztül. Állmi Adóhtóság (APEH) gykorolj. Személyes megjelenés esetén, mennyiben nem - A 2010-ben tevékenységüket kezdő, továbbá z rendelkezik sját ügyfélkpuvl, z személyesen és dóévben átlkuló dózók bejelentkezést, és z előleg- térítésmentesen z okmányirodábn létesíthető. A továbbikbn z egyéni válllkozói tevékenység bevllást is z APEH felé teljesítik szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, ben z ideiglenes jellegű iprűzési tevékenységet vlmint változás-bejelentéssel kpcsoltos eljárások folyttó válllkozók is már z APEH-hoz jelentkeznek be, kizárólg elektronikus úton, sját ügyfélkpun keresztül és nyújtják be bevllást. kezdeményezhetők. Az egyéni válllkozói igzolvány A 2010.jnuár 1-jét megelőzően kezdődött dóéveket tevékenység megkezdésének és folyttásánk nem érintő kötelezettségeket még z önkormányzti feltétele, z külön, személyesen benyújtott kérelemre, dóhtóság felé kell teljesíteni. illeték megfizetése mellett kidhtó. Azon válllkozóknk, kik elektronikus úton már bejelentették, március 15-éig esedékes helyi iprűzési dóelőleget z önkormányzti dóhtósághoz kell vgy későbbiekben kívánják bejelenteni tevékenységük megfizetni korábbn kibocsátott fizetési meghgyás szünetelését, megszüntetését vgy változását, bejelentéssel egy időben le kell dniuk náluk lévő lpján. válllkozói igzolványt, enélkül ugynis nem érkezik 2010.május 31-éig még z önkormányzti meg számukr elektronikus úton visszigzolás! dóhtósághoz kell 2009-es dóévről bevllást Mindddig, míg nem dják le válllkozói benyújtni, és z dót z önkormányzti dóhtóság igzolványukt, z egyéni válllkozók Országos felé kell megfizetni. Kérjük htáridő pontos Nyilvántrtásábn nem lehet változást átvezetni, mi betrtását, mivel bevllás dtiból történő gykorltbn zt jelenti, hogy z APEH nem fogj látni dtszolgálttást z önkormányzti dóhtóság is változást, tehát z elektronikus ügyindítás ok ddig htáridőre teljesíti z APEH felé. nem vlósul meg, míg z igzolvány ledásr nem kerül. E bevllásbn 2010.szeptemberében és Az igzolvány ledás történhet személyesen, márciusábn esedékes dóelőlegeket is be kell meghtlmzott vgy posti úton is. Orosház város vllni z önkormányzti dóhtóság felé, zonbn honlpján lévő egyéni válllkozói ügyintézés ezek összegét megfizetni már z APEH felé kell. A elektronikus úton linkre lépve, közvetlenül elérhető szeptember 15-éig esedékes dóelőleg összege: portál idevontkozó oldl is dóévi dó és március 15-éig esedékes előleg pozitív különbözete; március 15-éig esedékes dóelőleg összege pedig A mgánszemélyek kommunális dój, gépjárműdó, z iprűzési dó első féléves részletét március 16-áig dóévi dó fele. fizethetik be késedelmi pótlék mentesen. Felhívjuk figyelmet rr, hogy z önkormányzti dóhtóságnál fennálló túlfizetések APEH-nél Tljterhelési díj történő figyelembe vételére nincs lehetőség. Fizetési könnyítési, mérséklési kérelmeket z A tljterhelési díjt jnuár 1-jétől december 31önkormányzthoz kell benyújtni, h dóévet éig terjedő időszkr, Csorvási Szolgálttó Nonprofit megelőző időszkr vontkozik, vlmint Kft. áltl szolgálttott ivóvíz-fogysztási dtok lpján március 15-éig teljesítendő előleg kötelezettséget kell bevllni és megfizetni, március 31-éig. érinti. Az ezt követően esedékes kötelezettségek A bevlláshoz mindenki postán kpj meg szükséges tekintetében fizetési könnyítésre és mérséklésre nyomttványt. A tljterhelési díj lpj: szolgálttott irányuló kérelmeket z APEH-hoz kell előterjeszteni. víz mennyisége. Mértéke: Ft/m³. A tevékenységüket 2009.december 31-éig megszüntető dózók helyi iprűzési dóvl Polgármesteri Hivtl

6 6. oldl LEADER lehetőségek Csorváson Csorváson, h elhngzik z szó, hogy Líder kkor egyre többen tudják, zt, hogy csorvási rendőrség épületében vn egy irod, hol pályáztok után lehet érdeklődni, sőt pályáztokt lehet bedni, többnyire nyerés esélyével. Az Európi Unió vidékfejlesztési pályáztok támogtásár 1, 4 milliárd forint befektetését bízt ránk, mgyr vidék fejlesztésének szándékávl. Azzl, hogy kilenc ember kpott munkát z irodánkbn, egyúttl zt is jelenti, hogy újbb csorvási munkhelyek jöttek létre ht embernek teljes, három embernek pedig rész munkidőben. Több mint egy éve dolgozunk és munkánk nyomán már félmilliárd forint tlált gzdát, ezek közül ngyon sok Csorvásr került. Ennek eredményeként rövidesen megkezdi termelést, biobrikett gyártó kisüzem, melyre pénzügyi lehetőségeket LEADER progrm megteremtette, ez már nyertes pályázt. Megújul csorvási Rómi Ktolikus próki is, mely Csorvás egyik legszebb épülete, mi is novemberében lezárult IV. tengelyes LEADER pályáztok első körének bedási htárideje. A Hjdúvölgy-Körösmente HACS 19 célterületére összesen 67 drb pályázt érkezett be, elsősorbn önkormányztok és civilszervezetek részéről. A célterületek tervezésénél főleg kulturális értékeinkre, hgyományink ápolásár fektettünk ngyobb hngsúlyt. A Csorvásról 9 drb pályázt érkezett be, közel 50 millió forint értékben, elsősorbn kulturális rendezvényekre, települési gyűjtemények fejlesztésére, vlmint sportlétesítmények támogtásár, és válllkozások mrketing tevékenységének elősegítésére. A kulturális rendezvényeken belül elsősorbn gsztronómii rendezvényeket támogtásár vn lehetőség, mellyel hgyományosn megrendezésre kerülhet Lkodlms fesztivál, vlmint többcélú rendezvények sorábn Gzdnp. Ugyncsk támogtjuk művészeti fesztiválokt, ezen belül fúvószenei, népzenei, komolyzenei, könnyűzenei fesztiválokt. Ezek rendezvények sok embert vonznk, ezért turisztiki kínáltunk is bővül. Fontosnk trtjuk településünkön tájházk, helytörténeti gyűjtemények, egyházi gyűjtemények bemuttását, melyre szép számml érkeztek pályáztok Csorvásról. Létrejöhet egy Szlovák tájház, Népművészeti Alkotóház, Népművészeti bemuttóterem és helyi gyűjtemény. A Csorvás Sportjáért Alpítvány jóvoltából felújításr kerülhet torncsrnok, vlmint új eszközök beszerzése nyílik lehetőség. A Hjdúvölgy Körösmente HACS-nál jelen pillntbn ezen pályáztok feldolgozás történik, és időközben III. tengelyes pályáztok is lezárultk, melyre 31 pályázt érkezett be. A IV. tengelyes LEADER pályáztok újr kihirdetésre kerülnek, előre láthtólg április 1-től, melyre várjuk z újbb válllkozó kedvűek pályáztit HjdúvölgyKörösmente HACS munkszervezetének irodájáb. (Csorvás, Rákóczi u. 17. érdeklődni 06/ ös telefonszámon) László Nikolett LEADER irodvezető MEGHÍVÓ POZVÁNKA Szlovák Kisebbségi Önkormányzt Csorvás, Slovenská Menšinová Smospráv Čorváš, spolok Čorvášských slovákov Szeretettel meghívj Önt és Ismerőseit február 27-én trtndó VIII. Hgyományőrző Disznótorr és Szlovák Npr Vás Všich známych srdečne pozỳv n VIII. Trdičnú zbíjčku Slovenský deň 27. február v 2010 Progrm: Progrm: Gyülekezés z Új Művelődési Házbn Szlmávl, fávl vló pörzsölés Kiállítás megtekintése Ebéd Pogács, pálink verseny eredményhirdetése Kulturális műsor Vcsor, Bál Szeretettel várjuk Önöket! Támogtónk: Csorvás Város Önkormányzt Príchod do Nového Vzdelávcého Domu Opľovnie brv slmou drevo Vỳstvná prehlidk Obed Vyhodnotenie sútže pgáčiky vrenie páleno Kultúrný progrm Večer, Bál S rdosťou Vás očkávme!

7 7. oldl IN MEMORIAM Életének 82. évében elhunyt Dr. Rozsnyi Jánosné pedgógus. Ngyszénáson született június 19-én. Csorváson 1950-től élt, férjével három gyermeket neveltek fel Petőfi utci otthonukbn. Búcsúzttás február 12-én Csorváson, mjd ezt követően temetése Orosházán történt. Legelőször zt kell elmondnom, hogy Dr. Rozsnyi Jánosné példértékű tnító volt; szó legnemesebb értelmében. Tnítói oklevelét 1947-ben Szrvson szerezte. Pályáját szeptember elsején kezdte Ngyszénáson, z orosházi úti tnyi iskolábn. Visszemlékezésekor 2007-ben következőket mondt kezdetről: 104 tnulóvl ketten fogllkoztk z 1-8. osztálybn, egyetlen ngy teremben. Az 1-4. osztály 8-12 óráig, z 5-8. osztály 13 órától 17 óráig tnult, nponkénti váltássl. A tnítási hét szombton délután 5-kor fejeződött be. Víz z udvri kerekes kútból, fűtés fávl esetleg szénnel kályhábn, világítás: petróleum lámp, önellátás. Ennek ellenére z iskol örömpedgógi volt, hol minden gyerek megtlált feldtát. A szülők mximális támogtásávl tnulók követelményeket jól teljesítették, sőt z orosházi tnulmányi versenyen negyedikesek első helyezést értek el számtnból. A mi iskolánkbn Csorváson 1960.szeptember l-jétől dolgozott 1985-ig, nyugdíjzás után még két tnévben kiemelkedő színvonlon. Igzgtó elődeim minősítéseiből néhány megállpítás. Szécsényi László 1961: Osztályábn rend és fegyelem volt. A gyenge előmenetelű tnulókkl órákon kívül is sokt fogllkozott, rendszeresen korrepetált őket. Jó kpcsoltot lkított ki munktárskkl, csládlátogtásokt lelkiismereten elvégezte." Mikly Sándor 1975 Az egyéni bánásmód elvét kiemelten lklmzt felkészítésben és z értékelésben is. Tnulóit rendszeresen felkészítette kulturális szereplésekre, járási kisdobos szemlén 1974-ben ARANY minősítést értek el. A szülőkkel igen jó kpcsoltot lkított ki." Kiemelkedő munkájáért 1975-ben megyei tnácselnöki dicséretben részesült, különös tekintettel z 1-2. évfolymon végzett tevékenységéért, 1984-ben Mgyr Úttörők Szövetsége dicsérő oklevelét vette át rjvezetői munkájáért. Edit néni igzi közösségi ember volt. Aktív tgj volt munkhelyi Drvs József kollektívánk, Pedgógii Bizottságnk, Csorvásik Bráti Társságánk, Csorvási Mozgáskorlátozottk Egyesületének, és Nyugdíjs Érdekvédelmi Egyesületnek. E ngyszerű ember emlékét szeretettel megőrizzük. Példát merítünk pedgógusi munkásságából és Juhász Gyul gondoltávl búcsúzunk: Nem múlnk ők el, kik szívünkben élnek, Hiáb szállnk árnyk, álmok, évek." Bencsik János ÉRTESÍTÉS 70 éven felüliek szemétszállítási díjáról Az önkormányzt 70 éven felüliek szemétszállítási díját év ót költségvetése terhére önként válllt kötelezettségként átválllt. Értesítjük z érintetteket, hogy Képviselő-testület évi költségvetése elfogdásávl összefüggésben 70 éven felüliek szemétszállítási díjánk szolgálttó felé történő kiegyenlítését megszüntette március 1. npjától z Orosházi Városüzemeltetési ZRT 70 éven felüliek részére is számlát állít ki tényleges közszolgálttásról, melyet lkosnk kell teljesítenie. A továbbikbn szociálisn rászorult személyeknek, csládoknk lkásuk fenntrtásávl kpcsoltos rendszeres kidásik viseléséhez lkásfenntrtási támogtást nyújt z önkormányzt. Tájékozttásul: lkásfenntrtási támogtásr z személy jogosult, kinek háztrtásábn z egy főre jutó hvi jövedelem nem hldj meg z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, jelenleg ,-Ft-ot, feltéve, hogy lkásfenntrtás jogszbálybn meghtározott, elismert hvi költsége háztrtás hvi összjövedelmének 20%-át meghldj. A lkásfenntrtási támogtássl kpcsoltosn Polgármesteri Hivtlbn Szociális és Htósági Irod munktársi felvilágosítást dnk. Polgármesteri Hivtl

8 8. oldl Vérdás ben városbn négy lklomml volt kiszállásos vérdás. A négy lklomml 212 fő jelent meg vérdáson, kik közül kilenc fő először dott vért. Kevés? Sok? Ítélje meg mindenki sját értékrendje szerint. De nemcsk helyben, hnem z orosházi Vérdó Állomáson is hrminc fő dott vért, munkhelyi szervezésben is sok csorvási vesz részt. Köszönet zoknk, kik z először jelentkező vérdókt /igen fitlokt/ elhozták mgukkl. A vérdás életkorhoz kötött -18és 65 év között dhtó vér-. Vérdóink 2009-ben 95,4 liter vért dtk. Szinte teljesen kilkult vérdógárdávl tlálkozunk. Így vérdóink közül 10-szeres kitüntetési fokoztbn és próbb tárgy-jutlombn 13 fő, 20szoros kitüntetési fokoztbn 5 fő, 30-szoros 7 fő, míg 40-szeres kitüntetési fokoztbn 3 fő részesült. Drid István, Domokos Ferencné, Bencsik József, Kiskó János 50-szeres, id. TotoránTotorán Bél, Lovs János 60-szoros vérdásért központi ünnepségen részesült elismerő oklevélben és tárgy jutlombn. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítőkészségét minden vérdónk, és kívánunk hosszú egészséges életet! Vöröskereszt vérdásszervezője Krácsony Kup A tvlyi évben megrendezésre került Csorváson A kétnpos tornán, mely december án z Áltlános Művelődési Központ szervezésében zjlott, négy korosztálybn négy település, áltlános iskolások részére z összesen 18 cspt mérte össze igen tekintélyes múltr tudását. A helyezett csptok vissztekintő gyermeklbdrúgó mellett különdíjk is kiosztásr " Krácsony Kup ". kerültek minden korosztálybn. A rendezvény lebonyolításábn és Néhány év szünet után ismét szervezésében hthtós szerepet szeretnénk hgyományt válllt Csorvás SK Lbdrúgó teremteni, ezáltl Szkosztály és Csorvás lehetőségekhez mérten jövőre is Sportjáért Alpítvány. meghirdetjük tornát, melyre még több iskol korosztályos Köszönjük! csptit próbáljuk csábítni. Zsig Iván ÁMK Csorvás Anykönyvi hírek Születések: Hlálesetek: Mátó Zsolt és Ngy Krisztin fi - Ádám Djk Sándorné (Sztvorecz Erzsébet 1924); Fári Imréné (Bkos Mrgit 1925); Győri István Pál (1935); Huny Mátyásné (Cspó Rozáli 1923); Huszár Ferencné (Murvi Julinn 1922); Kelemen Andrásné (Máyer Anikó 1963); Menezdorf Sándor (1927); Ökrös Sándor András (1932); Schnitzer Endréné (Stegelmyer Mári 1933); Szénási Gyuláné (Sütő Terézi 1960); Sznopek László (1951); Tkács István (1933); Fruzs Mihály és Dányi Év fi Mihály Czipó Róbert és Brnyi Mrinn leány - Tíme

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre! SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben