Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!"

Átírás

1 KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk két időpontját. Ez zt jelenti, hogy z előző országgyűlési képviselő-válsztás ót eltelt négy év, jelenlegi országgyűlési képviselők megbíztás lejár, ezért válsztópolgároknk most kell dönteni rról, hogy következő négy éves ciklusbn kik legyenek zok, kik képviselik őket Prlmentben. Ki jogosult rr, hogy ebben döntési folymtbn részt vegyen? A mgyr lkotmány szerint Mgyr Köztársság területén lkóhellyel rendelkező minden ngykorú mgyr állmpolgárt megillet z jog, hogy z országgyűlési képviselők válsztásán válsztó és válszthtó legyen. Szvzni tehát nem kötelező, zz szvzás nem állmpolgári kötelezettség, hnem olyn állmpolgári jogosultság, mely lpján minden válsztópolgár szbdon, minden hátrányos következmény kilátásb helyezése nélkül, mg döntheti el, hogy élni kíván-e szvzti jogávl. Ehhez döntéshez zonbn jó tudni, hogy nyilvánvlón csk z válsztópolgár járulht hozzá z ország rövidebb és hosszbb távú jövőjének lkításához, ki z országgyűlési szvzás npján (npjin) szvzti jog gykorlásávl, ledott érvényes szvztávl kinyilvánítj válsztói krtát. H sokn teszik ezt, ngyobb z esélye nnk, hogy több, de szándékábn egyező krt olyn eredményre vezessen, mi Mgyrországot élhetőbbé, jobbá teszi benne élőknek, és vonzóbbá zoknk, kik htárin túlról érdeklődnek iránt. Hogyn lehet gykorolni válsztójogot, szvzti jogot? A válsztójoggl rendelkező állmpolgárok dti válsztást megelőzően felkerültek egy ún. névjegyzékre, mely névjegyzék válsztójoggl rendelkezők lkóhelye (állndó lkcíme) szerint kilkított szvzókörönként készült el. Az országgyűlési képviselő-válsztáson csk zok szvzhtnk, kik névjegyzékben szerepelnek, és mindenki csk bbn szvzókörben dhtj le szvztát, melyiknek névjegyzékében szerepel. Ebből gykorltbn z következik, hogy h vlki lkóhelyet változttott, és od nem jelentkezett át (nem z új lkóhely vn személyi igzolványábn, vgy lkcím kártyáján feltüntetve), kkor z új lkóhelyére történő bejelentkezésig csk régi lkóhelye szerinti szvzókörben szvzht. Ezzel összefüggésben hívjuk fel figyelmet rr, hogy vontkozó jogszbályok előírják lkcímváltozásnk htóságnál (polgármesteri hivtlnál) történő bejelentési kötelezettségét, mely kötelezettségnek jelenleg változás bekövetkezésétől számítv igen rövid idő ltt, három npon belül, kell eleget tenni. Most tehát kétszeresen is jól jár z, ki rendezi lkcímével kpcsoltbn esetleg fennálló tisztáztln jogi helyzetet, hiszen egyrészt teljesíti lkcímváltozás bejelentési kötelezettségét, másrészt, kényelmesebben, z új lkóhelyének megfelelő szvzókörben szvzht. Ezen túl, névjegyzék készítésénél is előfordulhtott olyn ponttlnság, mi mitt nem helyes névjegyzéken feltüntetett lkcím, de ez hib is orvosolhtó Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodánál. A névjegyzékbe vló felvételről minden válsztópolgár névre szóló értesítést kp, ún. kopogttó cédulát, melyet nem kötelező szvzáshoz mgávl vinnie, de célszerű. Célszerű, mert ezen cédulán fel vn tüntetve válsztópolgár névjegyzékbeli sorszám, így gyorsbbn ellenőrizhető z dott helyen gykorolhtó válsztójogosultság. A kopogttó cédul tehát nem feltétele szvzásnk, ellentétben személyzonosság és lkcím hitelt érdemlő igzolásávl, melyek nélkül szvztszámláló bizottság nem teszi lehetővé szvzást. A kopogttó cédulávl együtt minden válsztópolgár kpott egy jánló szelvényt is, melyen z egyéni jelöltekre, helyesebben egy egyéni jelöltre dhtj le z jánlását. Mert érvényesen mindenki csk egy jánlást tehet, többes jánlás mindegyike érvénytelen. Az jánlás további érvényességi kelléke, hogy z jánlószelvény minden rovt olvshtón legyen kitöltve, és hogy z jánlószelvényt z jánló sját kezűleg láírj. Jelöltet jánlni szvzást

2 2. oldl megelőző 23. npig, zz március 19. npjáig úgy lehet, hogy z előzőek szerint kitöltött jánlószelvényt átdják jelöltnek vgy jelölő szervezetnek, ill. z őket meghtlmzássl képviselő személynek. Hol és hogyn történik szvzás? Már szóltunk ról, hogy minden válsztópolgár lkóhelye szerint kijelölt, és z értesítőn (z ún. kopogttó cédulán) feltüntetett szvzókörben szvzht. Amennyiben válsztópolgár mozgásábn kdályozttv vn, zz kár trtós, kár eseti ok mitt z egészségi állpot nem teszi lehetővé, hogy szvzás céljából elmenjen szvzóhelyiségbe, úgy szvzás npját megelőzően jegyzőtől írásbn kérheti, hogy szvzt ledását mozgóurn kiküldésével tegyék számár lehetővé. Ugynez, szvzás npján, szintén írásbn, szvztszámláló bizottságtól kérhető. Már rról is említést tettünk, hogy minden válsztópolgár csk kkor jogosult szvzni, h személyzonosságát és lkcímét megfelelően igzolj szvztszámláló bizottságnk: ) lkcímet is trtlmzó érvényes személyzonosító igzolvánnyl (zz régi típusú személyi igzolvánnyl), vgy b) kárty formátumú érvényes személyzonosító igzolvánnyl, vgy c) z érvényes útlevéllel, vgy d) jnuár 1-jét követően kiállított, érvényes kártyformátumú vezetői engedéllyel. A személyzonosság b)-c)-d) pont lttik szerinti igzolás csk érvényes lkcímigzolvány egyidejű bemuttás mellett fogdhtó el. Az válsztópolgár, ki válsztás első vgy második fordulójábn szvzás npján lkcímétől távol, más mgyrországi településen kíván szvzni, igzolássl szvzht. Igzolást személyesen vgy meghtlmzott útján ( meghtlmzás cstolás mellett) április 9-ig lehet kérni lkóhely szerint illetékes helyi válsztási irod vezetőjétől, zz település jegyzőjétől. Igzolás jánlott levélben is kérhető úgy, hogy kérelem legkésőbb április 6-ig megérkezzen lkóhely szerint illetékes helyi válsztási irodához. Fontos, hogy igzolás kidásár csk z első fordulót megelőzően kerülhet sor, még olyn esetben is, h válsztópolgár csk második fordulór kéri nnk kiállítását. H válsztópolgár mindkét fordulór igzolást kér, két igzolást egy nyomttványon fogj megkpni. Amennyiben válsztópolgár z igzolás kidását követően mégis úgy dönt, hogy lkóhelye szerinti szvzókörben és szvzóhelyiségben kíván szvzni - korábbn kpott igzolás ledásávl! április 8-ig kérheti lkcíme szerinti helyi válsztási irod vezetőjétől, hogy vegye vissz őt lkóhelye szerinti szvzókörbe. Az válsztójogosult, ki válsztás npján külföldön trtózkodik, lkóhelye szerint illetékes helyi válsztási irod vezetőjétől kérheti külképviseleti névjegyzékbe vló felvételét személyesen, meghtlmzott útján, vgy jánlott levélben úgy, hogy kérelem z első fordulót megelőző 23. np óráig (2010. március 25én óráig) megérkezzen helyi válsztási irodához. Az áltlános szbály szerint szvzni szvzás npján, lkóhely szerinti szvzókör szvzóhelyiségében személyesen, reggel 6 órától este 19 óráig lehet. A szvzt válsztójogosult jelenlétében lepecsételt szvzólpokon dhtó le. A szvzólpok átvételét válsztójogosult névjegyzék láírásávl igzolj. A szvzás titkosságánk biztosítás érdekében jvsolt (de nem kötelező) szvzófülke hsznált. Érvényesen szvzni jelölt, illetőleg list neve ltti, feletti vgy melletti körbe tolll írt két, egymást metsző vonlll lehet (+ vgy X). A szvztszámláló bizottság kitöltésnél elrontott szvzólpot, mennyiben válsztópolgár ezt tényt szvzólp urnáb történő bedobását megelőzően jelzi, rontott szvzólp egyidejű bevonás mellett, egy lklomml kicseréli. Tisztelt Válsztópolgár! Közös érdekünk válsztás jogszerű és eredményes lebonyolítás. Amennyiben ezzel kpcsoltbn kérdése vn, vgy egyéb segítségre szorul, kérjük, válsztás npját megelőzően forduljon bizlomml Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodához, válsztás npján pedig szvztszámláló bizottságokhoz! FIGYELEM! Értesítjük csorvási 6. számú szvzókör válsztópolgárit, hogy z országgyűlési képviselőválsztáson - z Egészségház felújítás mitt - szvztikt új szvzóhelyen, Bocski utci óvod épületében dhtják le. Helyi Válsztási Irod

3 3. oldl Tnösvény öregpámhoz Az elmúlt év végén kezembe került Népszv november 19-ei szám, melyben Horváth Ildikó lp újságírój igen érdekes cikket írt. Tnösvény öregpámhoz cikk címe. Mivel ez cikk, zon túl, hogy több megállpítás áltlános érvényességű, zért mégis csk rólunk csorvásikról szól. Fel sem tudom sorolni, hányféle vér kering bennem. Hányféle vllásnk hódoltk eleim. Mrdjunk bbn, hogy legkrkteresebbnek tlán pi ngypám tűnt mg vstgnykú kálvinistiságávl. Egy sáros lföldi flubn élt és tnított, merthogy igzgtótnító és tekintetes úr volt, úgy bizony. Gyötör lelkiismeret, hogy oly ritkán keresem fel régi református temetőben elbúvó vdrózsávl, burjánzó gyomokkl benőtt sírját. Azzl csitítgtom mgm: vn nekem látogtni vló kilenc sírom Budpesten. Nemrég zonbn lányom odkíváncsiskodott. A közeli fürdőhelyen nyrlt, s rávette csládját, hogy kutssák fel dédp sírját. Megtlálták, és mindjárt földbe gyökerezett lábuk. A sír mellett kis tábl állt, táblán többsoros szöveg. Ngypám életrjz. Jöttek hz gyerekek fotókkl. Elhűlve mutogtták sorokt. A debreceni kántortnítóképzőről, munkájánk állomásiról, csorvási kezdetekről, mikor is 1907-et írtk, és hol feleségével, ngynyámml együtt vágtk bele z új életbe. Ngypám megjárt z első világháborút, tudtj tábl. Így igz, még zt is kiderítette vlki, hogy megsebesült. A húszs években jobbról és blról is támdások érték ez is igz, végül kénytelen volt nyugdíjb menni. A reformátusegyház dott neki menedéket, hol is tekintélye helyreállt. Ötvenkilenc éve hlt meg, de rég is volt. Kápráztnk véltem táblát. Felocsúdv zonbn nyomozásb kezdtem. Tlán z egyház? Hiszen kántori tisztséget is betöltő ngypám hngj évekig átjárt z egyszerű templom belsejét, ujji gyönyörű zsoltárok hngjit ütögettek le z orgon töredezett billentyűin. De nem. A telefonhoz hívott lelkésznő felvilágosított, hogy lighnem iskolások tettesek. Volt ott egy szkkör, nnk tgji kuttgttk település régi tnítói után, s tnösvényt építettek hozzájuk. Megköszöntem z információt, zután bőgtem egy keveset. Ngyon mesebeli és ngyon szép színű ez történet szitkoktól, gyűlölködésektől, kirekesztésektől hrsogó világunkbn. Heteket vártm, míg végre rászántm mgm, hogy felhívjm z immár várossá cseperedett Csorvás iskoláját. Nyrlásimból emlékszem z épületre. Akkor egyszerű hosszú ház volt, gömbkácokkl végigültetett utcábn. A vonl túlsó végén Bencsik János igzgtó köszönettel viszonozt köszönetemet. Tnösvényprogrmml készültek egy pályáztr egy lelkes helytörténész, Ksub István segédletével. A gykorlti munkát bizonyos Mocsári Erzsébet tnárnő válllt. A szkkör tgji feltérképezték régi tnítók nyughelyeit, s kdt egy tnár Budur Sándor, ki kifrgt táblákt. Ennyi. Milyen egyszerű történet. Mégis, világol kor homályábn, melyben élünk. Látom gyerekeket, hogyn széthjtják bokrokt és böngészik fejfák felirtát. Pedig téphetnének bogárlábt, püfölhetnék egymást, összefirkálhtnák házflkt. Eszembe jut egy McKinsey Compny kuttás megállpítás: diák olyn, milyen tnárj. A tnárok minősége htározz meg, mit nyújt gyerek. Tnulásbn, egyebekben. Büszke vgyok. Ez hát ngypám iskoláj. Miután Horváth Ildikó újságíró szvink minden sorávl egyetértek, úgy gondoltm megkeresem ezt hölgyet, kit én tiszteletbeli csorvásink trtok, nem szármzás, hnem fent leírt gondoltmenete lpján. Megkértem, hogy ngypjáról, kinek rcár már ngyon kevesen emlékezhetnek, küldjön egy fényképet. A mellékelt fényképen z igzgtó úr láthtó egykori csorvási házuk udvrán(kölcsey utc), Lci unokájávl. Ksub István

4 4. oldl Tájékozttó csorvási önkormányzti dóhtósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségekről Mgánszemélyek kommunális dóját kell fizetni nnk mgánszemélynek, ki z önkormányzt illetékességi területén ingtln tuljdonjogávl, illetve nem mgánszemély tuljdonábn álló lkás bérleti jogávl rendelkezik. Az dó mértékét törvényi keretek között Képviselő-testület önkormányzti rendeletben htározz meg. Csorváson jnuár 1-jétől ingtlnonként Ft/év, tnyingtln esetén Ft/év kommunális dó mértéke. A tuljdonjogbn bekövetkező változásról bejelentést kell tenni ( dásvételi szerződés) Polgármesteri Hivtl 7.sz. irodájábn. Gépjárműdó lny z személy ki jármű-nyilvántrtásbn (htósági nyilvántrtásbn) z év első npján üzembentrtóként, ennek hiányábn tuljdonosként szerepel. Év közben újonnn vgy újr forglomb helyezett gépjármű utáni dó lny z, ki forglomb helyezés hónpjánk utolsó npján htósági nyilvántrtásbn tuljdonosként szerepel. A törvény szerint személygépkocsik és motorkerékpárok esetén gépjármű kor /gyártási éve/ és teljesítménye lpján meghtározott differenciált dómértéket kell fizetni, z lábbik szerint: - gyártási évben, és z zt követő 3 nptári évben 345 Ft/kW, - gyártási évet követő 4-7. nptári évben 300 Ft/kW, - gyártási évet követő nptári évben 230 Ft/kW, - gyártási évet követő nptári évben 185 Ft/kW, - gyártási évet követő 16. nptári évben és z zt követő nptári években 140 Ft/kW. Az dó lpj z utóbusz, nyergesvonttó, lkópótkocsi esetében htósági nyilvántrtásbn feltüntetett sját tömeg, vgyis z önsúly. Az dó lpj tehergépjármű esetében htósági nyilvántrtásbn feltüntetett sját tömeg, önsúly, növelve tehergépjármű terhelhetőségének, (rksúlyánk) 50% ávl. Az dó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1380 Ft. A légrugós vgy zzl egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vonttó, tehergépjármű, utóbusz esetében 1200.Ft/100kg jnuár 01. npjávl módosultk gépjárművek dás-vételével kpcsoltos rendelkezések. Főbb változások: A 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet módosítás mitt z dás-vételi szerződések kötelező dttrtm megváltozott, több dtr vn szükség, mint zokbn szerződésekben, melyek jelenleg pl. nyomttványboltokbn elérhetőek. Az dásvételi szerződés kötelező trtlmi elemei következők: 1. jogügylet ingyenes vgy visszterhes jellegének meghtározás, 2. jogügylet tárgyát képező jármű zonosító (rendszám lvázszám) és gyártmány dti, 3. felek személyzonosító dti (csládi és utóneve, születési helye és ideje, nyj születési csládi és utóneve, személyzonosságát igzoló okmány sorszám dt, vlmint lkcím dt, 4. jogi személy vgy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének dti, székhelyének címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántrtási szám, 5. járműhöz trtozó okmányok (forglmi engedély és törzskönyv) sorszám, z okmányok átdásánkátvételének ténye, időpontj, 6. járműnek vevő birtokáb kerülési időpontj, 7. jogügylet htályblépésének npj, 8. felek nyiltkozt, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét közlekedési igzgtási htóságnál tuljdonjog változás htályb lépését követő, jogszbálybn meghtározott htáridőn belül, 9. felek nyiltkozt rról, hogy ismerik bejelentés nyilvántrtásb történő bejegyzéséhez fűződő joghtásokt, vlmint bejelentés elmrdásánk, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. A vevőnek továbbr is 15 np áll rendelkezésére, hogy gépjárművet átírss, viszont z eldónk 5 munknpon belül kell z dásvételi szerződés egy példányát z Okmányirodábn ledni. Az eldónk gépjármű értékesítése előtt mennyiben korábbn bnki hitel volt gépjárművön töröltetnie kell z Okmányirodábn zárdékot, mivel ellenkező esetben z dás-vételi szerződés nem fogdhtó el. A 35/2000. (XI.30.) BM rendelet módosítás kpcsán történő változásokról: A tuljdonos (üzembentrtó) kérelme lpján járműnyilvántrtásb rögzítésre kerülhet egy telefonszám vgy elektronikus levélcím is. Amennyiben fentiekkel kpcsoltosn bármilyen kérdése vn, keresse fel z Okmányirodát, hol z ügyintézők segítségére lesznek. A helyi iprűzési dó legfontosbb változási évtől: Helyi iprűzési dót kell fizetni nnk válllkozónk, ki z önkormányzt illetékességi területén állndó vgy ideiglenes jelleggel válllkozási tevékenységet végez. Az állndó jelleggel végzett válllkozási tevékenység után fizetendő dó mértéke nem változott, jnuár 1-jétől továbbr is z dólp 2%-. Ideiglenes iprűzési dó fizetési kötelezettség terheli

5 5. oldl.) pici és vásározó kiskereskedelmet folyttó összefüggő dókötelezettségüket z önkormányzti válllkozót, ki z önkormányzt illetékességi területén dóhtósághoz teljesítik, tevékenységüket nem rendelkezik telephellyel. Az dó mértéke minden 2009.december 31-ét követően megszüntető dózók, nptári np után Ft jnuár 1-jétől kezdődő időszkot érintő dóügyeiben z állmi dóhtóság jár el. b.) építőipri tevékenységet folyttó, illetőleg természeti erőforrást feltáró és kuttó válllkozót feltéve, hogy folymtosn vgy megszkításokkl végzett tevékenység Az Okmányirod tájékozttój z egyéni válllkozói időtrtm dóéven belül 30 npot meghldj, de nem igzolvánnyl kpcsoltos ügyintézésről: éri el 181 npot. Az dó mértéke minden nptári np Az egyéni válllkozóról és z egyéni cégről szóló után Ft évi CXV.törvény jnuár 01. npján lépett htályb, mely szerint z egyéni válllkozói tevékenység A jnuár 1-jétől kezdődő dóévet érintően megkezdésének feltétele tevékenység elektronikus helyi iprűzési dóvl összefüggő htásköröket z úton történő bejelentése z ügyfélkpun keresztül. Állmi Adóhtóság (APEH) gykorolj. Személyes megjelenés esetén, mennyiben nem - A 2010-ben tevékenységüket kezdő, továbbá z rendelkezik sját ügyfélkpuvl, z személyesen és dóévben átlkuló dózók bejelentkezést, és z előleg- térítésmentesen z okmányirodábn létesíthető. A továbbikbn z egyéni válllkozói tevékenység bevllást is z APEH felé teljesítik szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, ben z ideiglenes jellegű iprűzési tevékenységet vlmint változás-bejelentéssel kpcsoltos eljárások folyttó válllkozók is már z APEH-hoz jelentkeznek be, kizárólg elektronikus úton, sját ügyfélkpun keresztül és nyújtják be bevllást. kezdeményezhetők. Az egyéni válllkozói igzolvány A 2010.jnuár 1-jét megelőzően kezdődött dóéveket tevékenység megkezdésének és folyttásánk nem érintő kötelezettségeket még z önkormányzti feltétele, z külön, személyesen benyújtott kérelemre, dóhtóság felé kell teljesíteni. illeték megfizetése mellett kidhtó. Azon válllkozóknk, kik elektronikus úton már bejelentették, március 15-éig esedékes helyi iprűzési dóelőleget z önkormányzti dóhtósághoz kell vgy későbbiekben kívánják bejelenteni tevékenységük megfizetni korábbn kibocsátott fizetési meghgyás szünetelését, megszüntetését vgy változását, bejelentéssel egy időben le kell dniuk náluk lévő lpján. válllkozói igzolványt, enélkül ugynis nem érkezik 2010.május 31-éig még z önkormányzti meg számukr elektronikus úton visszigzolás! dóhtósághoz kell 2009-es dóévről bevllást Mindddig, míg nem dják le válllkozói benyújtni, és z dót z önkormányzti dóhtóság igzolványukt, z egyéni válllkozók Országos felé kell megfizetni. Kérjük htáridő pontos Nyilvántrtásábn nem lehet változást átvezetni, mi betrtását, mivel bevllás dtiból történő gykorltbn zt jelenti, hogy z APEH nem fogj látni dtszolgálttást z önkormányzti dóhtóság is változást, tehát z elektronikus ügyindítás ok ddig htáridőre teljesíti z APEH felé. nem vlósul meg, míg z igzolvány ledásr nem kerül. E bevllásbn 2010.szeptemberében és Az igzolvány ledás történhet személyesen, márciusábn esedékes dóelőlegeket is be kell meghtlmzott vgy posti úton is. Orosház város vllni z önkormányzti dóhtóság felé, zonbn honlpján lévő egyéni válllkozói ügyintézés ezek összegét megfizetni már z APEH felé kell. A elektronikus úton linkre lépve, közvetlenül elérhető szeptember 15-éig esedékes dóelőleg összege: portál idevontkozó oldl is dóévi dó és március 15-éig esedékes előleg pozitív különbözete; március 15-éig esedékes dóelőleg összege pedig A mgánszemélyek kommunális dój, gépjárműdó, z iprűzési dó első féléves részletét március 16-áig dóévi dó fele. fizethetik be késedelmi pótlék mentesen. Felhívjuk figyelmet rr, hogy z önkormányzti dóhtóságnál fennálló túlfizetések APEH-nél Tljterhelési díj történő figyelembe vételére nincs lehetőség. Fizetési könnyítési, mérséklési kérelmeket z A tljterhelési díjt jnuár 1-jétől december 31önkormányzthoz kell benyújtni, h dóévet éig terjedő időszkr, Csorvási Szolgálttó Nonprofit megelőző időszkr vontkozik, vlmint Kft. áltl szolgálttott ivóvíz-fogysztási dtok lpján március 15-éig teljesítendő előleg kötelezettséget kell bevllni és megfizetni, március 31-éig. érinti. Az ezt követően esedékes kötelezettségek A bevlláshoz mindenki postán kpj meg szükséges tekintetében fizetési könnyítésre és mérséklésre nyomttványt. A tljterhelési díj lpj: szolgálttott irányuló kérelmeket z APEH-hoz kell előterjeszteni. víz mennyisége. Mértéke: Ft/m³. A tevékenységüket 2009.december 31-éig megszüntető dózók helyi iprűzési dóvl Polgármesteri Hivtl

6 6. oldl LEADER lehetőségek Csorváson Csorváson, h elhngzik z szó, hogy Líder kkor egyre többen tudják, zt, hogy csorvási rendőrség épületében vn egy irod, hol pályáztok után lehet érdeklődni, sőt pályáztokt lehet bedni, többnyire nyerés esélyével. Az Európi Unió vidékfejlesztési pályáztok támogtásár 1, 4 milliárd forint befektetését bízt ránk, mgyr vidék fejlesztésének szándékávl. Azzl, hogy kilenc ember kpott munkát z irodánkbn, egyúttl zt is jelenti, hogy újbb csorvási munkhelyek jöttek létre ht embernek teljes, három embernek pedig rész munkidőben. Több mint egy éve dolgozunk és munkánk nyomán már félmilliárd forint tlált gzdát, ezek közül ngyon sok Csorvásr került. Ennek eredményeként rövidesen megkezdi termelést, biobrikett gyártó kisüzem, melyre pénzügyi lehetőségeket LEADER progrm megteremtette, ez már nyertes pályázt. Megújul csorvási Rómi Ktolikus próki is, mely Csorvás egyik legszebb épülete, mi is novemberében lezárult IV. tengelyes LEADER pályáztok első körének bedási htárideje. A Hjdúvölgy-Körösmente HACS 19 célterületére összesen 67 drb pályázt érkezett be, elsősorbn önkormányztok és civilszervezetek részéről. A célterületek tervezésénél főleg kulturális értékeinkre, hgyományink ápolásár fektettünk ngyobb hngsúlyt. A Csorvásról 9 drb pályázt érkezett be, közel 50 millió forint értékben, elsősorbn kulturális rendezvényekre, települési gyűjtemények fejlesztésére, vlmint sportlétesítmények támogtásár, és válllkozások mrketing tevékenységének elősegítésére. A kulturális rendezvényeken belül elsősorbn gsztronómii rendezvényeket támogtásár vn lehetőség, mellyel hgyományosn megrendezésre kerülhet Lkodlms fesztivál, vlmint többcélú rendezvények sorábn Gzdnp. Ugyncsk támogtjuk művészeti fesztiválokt, ezen belül fúvószenei, népzenei, komolyzenei, könnyűzenei fesztiválokt. Ezek rendezvények sok embert vonznk, ezért turisztiki kínáltunk is bővül. Fontosnk trtjuk településünkön tájházk, helytörténeti gyűjtemények, egyházi gyűjtemények bemuttását, melyre szép számml érkeztek pályáztok Csorvásról. Létrejöhet egy Szlovák tájház, Népművészeti Alkotóház, Népművészeti bemuttóterem és helyi gyűjtemény. A Csorvás Sportjáért Alpítvány jóvoltából felújításr kerülhet torncsrnok, vlmint új eszközök beszerzése nyílik lehetőség. A Hjdúvölgy Körösmente HACS-nál jelen pillntbn ezen pályáztok feldolgozás történik, és időközben III. tengelyes pályáztok is lezárultk, melyre 31 pályázt érkezett be. A IV. tengelyes LEADER pályáztok újr kihirdetésre kerülnek, előre láthtólg április 1-től, melyre várjuk z újbb válllkozó kedvűek pályáztit HjdúvölgyKörösmente HACS munkszervezetének irodájáb. (Csorvás, Rákóczi u. 17. érdeklődni 06/ ös telefonszámon) László Nikolett LEADER irodvezető MEGHÍVÓ POZVÁNKA Szlovák Kisebbségi Önkormányzt Csorvás, Slovenská Menšinová Smospráv Čorváš, spolok Čorvášských slovákov Szeretettel meghívj Önt és Ismerőseit február 27-én trtndó VIII. Hgyományőrző Disznótorr és Szlovák Npr Vás Všich známych srdečne pozỳv n VIII. Trdičnú zbíjčku Slovenský deň 27. február v 2010 Progrm: Progrm: Gyülekezés z Új Művelődési Házbn Szlmávl, fávl vló pörzsölés Kiállítás megtekintése Ebéd Pogács, pálink verseny eredményhirdetése Kulturális műsor Vcsor, Bál Szeretettel várjuk Önöket! Támogtónk: Csorvás Város Önkormányzt Príchod do Nového Vzdelávcého Domu Opľovnie brv slmou drevo Vỳstvná prehlidk Obed Vyhodnotenie sútže pgáčiky vrenie páleno Kultúrný progrm Večer, Bál S rdosťou Vás očkávme!

7 7. oldl IN MEMORIAM Életének 82. évében elhunyt Dr. Rozsnyi Jánosné pedgógus. Ngyszénáson született június 19-én. Csorváson 1950-től élt, férjével három gyermeket neveltek fel Petőfi utci otthonukbn. Búcsúzttás február 12-én Csorváson, mjd ezt követően temetése Orosházán történt. Legelőször zt kell elmondnom, hogy Dr. Rozsnyi Jánosné példértékű tnító volt; szó legnemesebb értelmében. Tnítói oklevelét 1947-ben Szrvson szerezte. Pályáját szeptember elsején kezdte Ngyszénáson, z orosházi úti tnyi iskolábn. Visszemlékezésekor 2007-ben következőket mondt kezdetről: 104 tnulóvl ketten fogllkoztk z 1-8. osztálybn, egyetlen ngy teremben. Az 1-4. osztály 8-12 óráig, z 5-8. osztály 13 órától 17 óráig tnult, nponkénti váltássl. A tnítási hét szombton délután 5-kor fejeződött be. Víz z udvri kerekes kútból, fűtés fávl esetleg szénnel kályhábn, világítás: petróleum lámp, önellátás. Ennek ellenére z iskol örömpedgógi volt, hol minden gyerek megtlált feldtát. A szülők mximális támogtásávl tnulók követelményeket jól teljesítették, sőt z orosházi tnulmányi versenyen negyedikesek első helyezést értek el számtnból. A mi iskolánkbn Csorváson 1960.szeptember l-jétől dolgozott 1985-ig, nyugdíjzás után még két tnévben kiemelkedő színvonlon. Igzgtó elődeim minősítéseiből néhány megállpítás. Szécsényi László 1961: Osztályábn rend és fegyelem volt. A gyenge előmenetelű tnulókkl órákon kívül is sokt fogllkozott, rendszeresen korrepetált őket. Jó kpcsoltot lkított ki munktárskkl, csládlátogtásokt lelkiismereten elvégezte." Mikly Sándor 1975 Az egyéni bánásmód elvét kiemelten lklmzt felkészítésben és z értékelésben is. Tnulóit rendszeresen felkészítette kulturális szereplésekre, járási kisdobos szemlén 1974-ben ARANY minősítést értek el. A szülőkkel igen jó kpcsoltot lkított ki." Kiemelkedő munkájáért 1975-ben megyei tnácselnöki dicséretben részesült, különös tekintettel z 1-2. évfolymon végzett tevékenységéért, 1984-ben Mgyr Úttörők Szövetsége dicsérő oklevelét vette át rjvezetői munkájáért. Edit néni igzi közösségi ember volt. Aktív tgj volt munkhelyi Drvs József kollektívánk, Pedgógii Bizottságnk, Csorvásik Bráti Társságánk, Csorvási Mozgáskorlátozottk Egyesületének, és Nyugdíjs Érdekvédelmi Egyesületnek. E ngyszerű ember emlékét szeretettel megőrizzük. Példát merítünk pedgógusi munkásságából és Juhász Gyul gondoltávl búcsúzunk: Nem múlnk ők el, kik szívünkben élnek, Hiáb szállnk árnyk, álmok, évek." Bencsik János ÉRTESÍTÉS 70 éven felüliek szemétszállítási díjáról Az önkormányzt 70 éven felüliek szemétszállítási díját év ót költségvetése terhére önként válllt kötelezettségként átválllt. Értesítjük z érintetteket, hogy Képviselő-testület évi költségvetése elfogdásávl összefüggésben 70 éven felüliek szemétszállítási díjánk szolgálttó felé történő kiegyenlítését megszüntette március 1. npjától z Orosházi Városüzemeltetési ZRT 70 éven felüliek részére is számlát állít ki tényleges közszolgálttásról, melyet lkosnk kell teljesítenie. A továbbikbn szociálisn rászorult személyeknek, csládoknk lkásuk fenntrtásávl kpcsoltos rendszeres kidásik viseléséhez lkásfenntrtási támogtást nyújt z önkormányzt. Tájékozttásul: lkásfenntrtási támogtásr z személy jogosult, kinek háztrtásábn z egy főre jutó hvi jövedelem nem hldj meg z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, jelenleg ,-Ft-ot, feltéve, hogy lkásfenntrtás jogszbálybn meghtározott, elismert hvi költsége háztrtás hvi összjövedelmének 20%-át meghldj. A lkásfenntrtási támogtássl kpcsoltosn Polgármesteri Hivtlbn Szociális és Htósági Irod munktársi felvilágosítást dnk. Polgármesteri Hivtl

8 8. oldl Vérdás ben városbn négy lklomml volt kiszállásos vérdás. A négy lklomml 212 fő jelent meg vérdáson, kik közül kilenc fő először dott vért. Kevés? Sok? Ítélje meg mindenki sját értékrendje szerint. De nemcsk helyben, hnem z orosházi Vérdó Állomáson is hrminc fő dott vért, munkhelyi szervezésben is sok csorvási vesz részt. Köszönet zoknk, kik z először jelentkező vérdókt /igen fitlokt/ elhozták mgukkl. A vérdás életkorhoz kötött -18és 65 év között dhtó vér-. Vérdóink 2009-ben 95,4 liter vért dtk. Szinte teljesen kilkult vérdógárdávl tlálkozunk. Így vérdóink közül 10-szeres kitüntetési fokoztbn és próbb tárgy-jutlombn 13 fő, 20szoros kitüntetési fokoztbn 5 fő, 30-szoros 7 fő, míg 40-szeres kitüntetési fokoztbn 3 fő részesült. Drid István, Domokos Ferencné, Bencsik József, Kiskó János 50-szeres, id. TotoránTotorán Bél, Lovs János 60-szoros vérdásért központi ünnepségen részesült elismerő oklevélben és tárgy jutlombn. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítőkészségét minden vérdónk, és kívánunk hosszú egészséges életet! Vöröskereszt vérdásszervezője Krácsony Kup A tvlyi évben megrendezésre került Csorváson A kétnpos tornán, mely december án z Áltlános Művelődési Központ szervezésében zjlott, négy korosztálybn négy település, áltlános iskolások részére z összesen 18 cspt mérte össze igen tekintélyes múltr tudását. A helyezett csptok vissztekintő gyermeklbdrúgó mellett különdíjk is kiosztásr " Krácsony Kup ". kerültek minden korosztálybn. A rendezvény lebonyolításábn és Néhány év szünet után ismét szervezésében hthtós szerepet szeretnénk hgyományt válllt Csorvás SK Lbdrúgó teremteni, ezáltl Szkosztály és Csorvás lehetőségekhez mérten jövőre is Sportjáért Alpítvány. meghirdetjük tornát, melyre még több iskol korosztályos Köszönjük! csptit próbáljuk csábítni. Zsig Iván ÁMK Csorvás Anykönyvi hírek Születések: Hlálesetek: Mátó Zsolt és Ngy Krisztin fi - Ádám Djk Sándorné (Sztvorecz Erzsébet 1924); Fári Imréné (Bkos Mrgit 1925); Győri István Pál (1935); Huny Mátyásné (Cspó Rozáli 1923); Huszár Ferencné (Murvi Julinn 1922); Kelemen Andrásné (Máyer Anikó 1963); Menezdorf Sándor (1927); Ökrös Sándor András (1932); Schnitzer Endréné (Stegelmyer Mári 1933); Szénási Gyuláné (Sütő Terézi 1960); Sznopek László (1951); Tkács István (1933); Fruzs Mihály és Dányi Év fi Mihály Czipó Róbert és Brnyi Mrinn leány - Tíme

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Elnöki nyilatkozat a évi önkormányzati választás kiírásáról

Elnöki nyilatkozat a évi önkormányzati választás kiírásáról Elnöki nyiltkozt 2014. évi önkormányzti válsztás kiírásáról Flvink, városink, megyéink önkormányzti legújbb kori demokráciánk nélkülözhetetlen trtópillérei. Az önkormányztiság elve olyn lkotmányos érték,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP vonl helye Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv tl HIVATAL (A) 0435 mgánszemélyek személyi jövedelemdójánk, egészségügyi hozzájárulásánk és járulékánk helyesítéséhez Benyújtndó 1 példányn

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Áltlános Biztosító Zrt. Az MKB Áltlános Biztosító Zrt. 2014. jnuár 1-től lklmzndó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díji Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mennyiben korábbn kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Levél Önkormányztánk időszki lpj TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Iskol, erkölcs, tudás, ezek zok z értékek, melyek felé kell elmozdítni társdlmt. Ahhoz, hogy hzánk okttáspolitikilg sikeres legyen, mélyrehtó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben