Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról"

Átírás

1 Csorvási Hírdó július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett válsztás időpontjánk közeledtével egyre többször hllhtunk olyn felhívásokt, melyek rr buzdítnk bennünket, hogy gykoroljuk válsztójogunkt, éljünk válsztójogunk áltl biztosított lehetőséggel. Mire d lehetőséget válsztójog? Annk, kinek korlátozástól mentes válsztójog vn, rr, hogy helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek évi válsztás ( továbbikbn: válsztás) során válszthtó, és mennyiben válsztás npján Mgyrországon trtózkodik- válsztó legyen. Kiket illet meg válsztáson mindkét jog? Egyrészt Mgyrország területén lkóhellyel rendelkező ngykorú mgyr állmpolgárokt, másrészt z Európi Unió más tgállmánk Mgyrország területén lkóhellyel rendelkező ngykorú állmpolgárit. A htályos jogszbályok zonbn trtlmznk olyn rendelkezéseket, melyek bizonyos tekintetben korlátozzák válsztójog egyik vgy másik elemének érvényesülését, vgy dott személy esetében teljes mértékben kizárják válsztójog gykorlásánk lehetőségét. Például z Alkotmány zzl korlátozz válszthtóság jogát, z ún. psszív válsztójogot, hogy kimondj: polgármesteri és fővárosi polgármesteri tisztségre kizárólg mgyr állmpolgár válszthtó. Szintén z Alkotmány állpítj meg zokt z ún. természetes kizáró okokt, melyek fennállás esetén polgárnk nincs válsztójog. Így nincs válsztójog nnk, ki jogerős ítélet lpján: cselekvőképességet korlátozó vgy kizáró gondnokság htály ltt áll, - közügyek gykorlásától eltiltás htály ltt áll, -szbdságvesztés büntetését tölti, vgy -büntetőeljárásbn elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az tény pedig, h válsztópolgár szvzás npján, ill. ideje ltt nem trtózkodik Mgyrországon, vgy Mgyrországon trtózkodik ugyn, de nem lkóhelyén vgy június 16. npj előtt létesített bejelentett trtózkodási helyén, gykorltbn zárj ki válsztás, z ún. ktív válsztójog gykorlását. A válsztáson ui. nincs lehetőség külképviseleten történő szvzásr, hogyn rr sem, hogy válsztópolgár lkóhelyén, és - igzolás lpján - jogszbálybn meghtározott feltételek szerint létesített mgyrországi trtózkodási helyén kívül máshol szvzzon. Csorváson válsztás válsztói névjegyzéke készítésének időpontjábn (2010. ugusztus 3án) 4507 válsztójogosult neve került fel válsztói névjegyzékre. A válsztás npján, október 3-án, válsztássl zonos időben, cigány és szlovák kisebbségi önkormányzti válsztás is lesz Csorváson. A cigány kisebbségi önkormányzti válsztás válsztói névjegyzékén 71 fő, szlovák kisebbségi önkormányzti válsztás válsztói névjegyzékén 38 fő válsztójogosult szerepel. Ők és csk ők jogosultk rr, hogy Csorvás, Rákóczi u. 13. sz. ltt kilkított szvzóhelyiségben ledhssák szvztikt nnk kisebbségnek jelöltjeire, mely kisebbség névjegyzékén szerepelnek. Kisebbségi jelöltet kizárólg jogszbálybn rögzített feltételeknek megfelelő- jelölő szervezetek állíthtnk, de hogyn lehet vlki Csorváson ún.

2 Csorvási Hírdó 2. oldl egyéni listás jelölt ( korábbn htályos szbályozás szerint ún. kislistás jelölt), vgy polgármesterjelölt. A válsztásr vontkozó módosított jogszbály fő ltti válsztójogosult lkosságszámml rendelkező település esetében úgy rendelkezik, hogy egyéni listás képviselőjelölt z lesz, kit település válsztópolgárink leglább 1%- jelöltnek jánl. Ennek megfelelően Csorváson leglább 45 válsztópolgár jánlás szükséges z egyéni listás képviselőjelöltté váláshoz. Polgármesterjelölt z lesz fő ltti válsztójogosult lkosságszámml rendelkező településen, kit település válsztópolgárink leglább 3%- jelöltnek jánl. Csorváson tehát leglább 135 válsztópolgár jánlás szükséges polgármesterjelöltté váláshoz. Ajánlást zoknk z jánlószelvényeknek kitöltésével lehet tenni, melyeket válsztópolgárok ugusztus 16-ától ugusztus 19-éig posti kézbesítés útján kpnk meg Csorváson. (Az, ki nem kpj meg z jánlószelvényeket, vgy elveszti zokt, Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodától igényelhet újkt.) Három jánlószelvénnyel rendelkezhet minden válsztópolgár. Rózsszínű nnk z jánlószelvénynek széle, melyen megyei közgyűlés tgjink megválsztásához nem személyt, hnem olyn, Békés megyében listát állító jelölő szervezet(ek) nevét lehet feltüntetni, melynek megyei közgyűlésben vló, listán szereplő jelöltek személyén keresztül megvlósuló részvételét z jánló támogtj. Fontos, hogy válsztópolgár érvényesen csk egy listát lehet jánlht. Fehér színű nnk z jánlószelvénynek széle, melyen polgármesterjelöltté váláshoz, és sárg színű nnk z jánlószelvénynek széle, melyen z egyéni listás képviselőjelöltté váláshoz dhtj le jánlását válsztópolgár. Fontos, hogy válsztópolgár érvényesen csk egy polgármester-jelöltet, és egy egyéni listás képviselőjelöltet jánlht. Egyéni listás képviselőjelöltként és polgármesterjelöltként független jelöltek is indulhtnk válsztáson, mennyiben összegyűjtik jelöltté váláshoz szükséges, megfelelő számú érvényes jánlást. (Jó tnács: Érdemes több jánlást gyűjteni, mint mennyi minimálisn szükséges jelöltté váláshoz, mert Helyi Válsztási Bizottság z jánlószelvények ellenőrzésénél tlálht érvénytelen jánlást. Ilyen esetben sem kerül zonbn veszélybe jelöltként vló nyilvántrtásb vétel, h benyújtott jánlószelvénymennyiséget kellő rátrtássl nyújtották be.) Az jánlás érvénytelenségét több ok is eredményezheti. Például: z jánlást nem hivtlos jánlószelvényen tették, hibásn, vgy hiányosn töltötték ki z jánlószelvényt stb július-ugusztus Fontos: nnk válsztópolgárnk, ki egy jelölési fjtán belül egynél több személyt vgy listát jánl, vgy egy személyre, illetve listár egynél több jánlást tesz, vlmennyi jánlás érvénytelen. Az egyéni listás képviselőjelöltet és polgármesterjelöltet szeptember 3-án óráig lehet bejelenteni Helyi Válsztási Bizottságnál z jánlószelvények, és megfelelő (E jelű) formnyomttvány átdásávl. A kisebbségi jelölt bejelentését is eddig z időpontig kell teljesítenie jelölő szervezetnek, z EK jelű formnyomttványon. A jelöltjánlási htáridő jogvesztő, z elmulsztás semmilyen okr hivtkozássl, és semmilyen módon nem igzolhtó. A jelölteket (egyéni listás képviselőjelöltet, polgármester-jelöltet, kisebbségi jelöltet) Helyi Válsztási Bizottság nyilvántrtásb veszi, illetőleg h ennek feltételei hiányoznk, nyilvántrtásb vételt elutsítj. A Helyi Válsztási Bizottság hgyj jóvá csorvási szvzólpok (egyéni listás, polgármesteri, kisebbségi) dttrtlmát is. A szvzásr, és szvzás előtti válsztási kmpányr vontkozó fő szbályokt legutóbbi jogszbály-módosítások nem érintették. A válsztási kmpányt szbályozó normák elsősorbn jelöltek és jelölő szervezetek számár trtlmznk rendelkezéseket. A válsztópolgárnk ezzel kpcsoltbn zt érdemes tudni, hogy válsztási kmpányt október 3-án 0 óráig lehet folyttni. A szvzás npján, zz október 3-án 0 órától szvzás befejezéséig, zz október 3-án óráig válsztási kmpányt folyttni tilos (kmpánycsend). A szvzásról röviden: Szvzni kizárólg személyesen, és - törvényben előírt kivételtől eltekintve - csk válsztópolgár lkóhelye szerint kijelölt szvzóhelyiségben lehet. A szvztszámláló bizottságnk hiteles és érvényes okirtok lpján kötelessége meggyőződni válsztópolgár személyzonosságánk és lkcímének vlódiságáról. A válsztópolgár névjegyzék láírásávl zt igzolj, hogy szvzólpokt átvette. Kérjük, figyeljenek rr, hogy szvzólpokt z átdásuk előtt, de z Önök jelenlétében szvztszámláló bizottság tgj ellátt-e bélyegző-lenyomttl. A bélyegző hiány ugynis szvzólp érvénytelenségét eredményezi, mi zzl jár, hogy rjt ledott szvzt is érvénytelen. A válsztópolgár szvztszámláló bizottságtól felvilágosítást kérhet szvzás módjár vontkozón. A mgyrázt zonbn nem trtlmzht válsztópolgár döntésének befolyásolásár lklms gitációt.

3 Csorvási Hírdó 3. oldl Érvényesen szvzni csk hivtlos szvzólpon, és csk jelölt, vgy list neve ltti, feletti, melletti körbe tolll írt, egymást metsző két vonlll lehet. A szvzt ledásához nem kötelező szvzófülke igénybevétele, de szvzás jogánk gykorláskor ügyelni kell rr, hogy szvzásunkkl más válsztópolgárt ne befolyásoljunk válsztói krt szbd kinyilvánításábn. Az egyéni listás képviselők megválsztásár szolgáló szvzólpon ledott szvzt egyebek mellett- kkor érvényes, h legfeljebb nnyi jelöltre dták le, mint mennyi törvény előírás szerint z dott szvzássl megválszthtó. A módosított válsztási törvény rendelkezésének megfelelően 2010-ben 8 tgú képviselő-testület válszthtó Csorváson. Érvényes tehát szvzt kkor is, h mximális megválszthtó képviselői számnál kevesebb, de leglább egy jelöltre ledt szvztát válsztópolgár július-ugusztus Kisebbségi önkormányzti képviselő lesz kisebbségenként külön-külön- z 4 kisebbségi jelölt, ki legtöbb érvényes szvztot kpt. A települési összesített válsztási eredményt Helyi Válsztási Bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. A rendelkezésre álló terjedelmi korlátok mitt röviden- ennyit tudunk közölni z előttünk álló válsztásról. Számos részletkérdés kifejtésére nem került sor, de úgy gondoljuk, hogy kinek z ezekben vló jártsság fontos, megkphtj szükséges információt. Egyrészt z Országos Válsztási Irod válsztópolgárokhoz címzett tájékozttójából (mit eljuttttunk minden lkóházb), másrészt tőlünk, mennyiben kérdéseivel megkeresi Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodát. Az Irod vezetője Dr. Kerekesné Dr. Mrcskó Gyöngyi jegyző, munktársi: Molnár Attil Mihály (áltlános helyettes) Lurinyeczné Fbisz Iboly ( jegyző helyettese Ez szbály érvényesül kisebbségi önkormányzti válsztási jogi ügyekben) képviselők megválsztásánál is, hol kisebbségenként Szente Károlyné (válsztási szervezési ügyekben) 4 tgú testület válszthtó. Slly János (válsztási informtiki ügyekben) A polgármester megválsztásár szolgáló Krjcsó Ágnes (válsztási dminisztrációs ügyekben) szvzólpon ledott szvzt egyebek mellett- kkor érvényes, h egy polgármester-jelöltre dták le. Tájékozttásul közöljük Helyi Válsztási Bizottság Ez szbály érvényesül megyei listár történő személyi összetételét és elérhetőségét is. szvzásnál is. Ezen válsztáson is lehet igzolássl szvzni, de A Helyi Válsztási Bizottság válsztott tgji: ennek szvzásnk lehetősége szűkebb, mint z Dr. Bll György elnök országgyűlési válsztáson volt. Az válsztópolgár, Gergely János elnök-helyettes ki június 16-áig lkóhelyén kívül Szbó László tg Mgyrországon vlhol trtózkodási helyet létesített, lkóhelye szerint illetékes jegyzőtől igzolást kérhet, és Póttgok: zzl bejelentett trtózkodási helyén szvzht. Bócsik Mátyásné Igzolást személyesen vgy meghtlmzott útján Tr Ferenc legkésőbb október 1-jén óráig lehet kérni. (Megjegyzés: A Helyi Válsztási Bizottság jelöltek, Ajánlott levélben is kérhető igzolás, de ennek jelölő szervezetek áltl megbízott tgokkl egészül(het) kérelemnek legkésőbb szeptember 28-án meg ki.) kell érkeznie lkóhely szerint illetékes jegyzőhöz. A Helyi Válsztási Bizottság székhelye: Figyelem! Aki kért és kpott igzolást, csk z 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz. igzoláson megjelölt szvzókörben szvzht. Semmilyen okból nincs rr lehetőség, hogy z ilyen Tisztelt Válsztópolgárok! válsztópolgár lkóhelyén szvzhsson. Ezen válsztáson is kérheti mozgásábn gátolt Kérjük, hogy válsztás sikeres lebonyolítás válsztópolgár, hogy mozgóurnávl szvzhsson. A érdekében kísérjék figyelemmel nem csk z országos, kérelmet írásbn, szvzás npj előtt de helyi hírközlési cstornákt is. jegyzőhöz, szvzás npján pedig A Helyi Válsztási Irod folymtosn biztosítj z szvztszámláló bizottsághoz kell eljutttni. Önök pártsemleges tájékozttását z ktuális válsztási A válsztás eredményének megállpítás tudnivlókról, ugynúgy z önkormányzt Internetes szvzóköri eredményeket rögzítő jegyzőkönyvek honlpján, mint szokásos hirdetési felületeken ( összesített dti lpján történik. Polgármesteri Hivtlbn és településen elhelyezett Települési önkormányzti képviselő lesz z 8 hirdetőtáblákon), vgy megkeresésre személyesen is. egyéni listás képviselőjelölt, ki z összesített érvényes szvztok közül legtöbbet kpt. Gykoroljuk válsztójogunkt! Éljünk Polgármester lesz z polgármester-jelölt, ki z válsztójogunk áltl biztosított lehetőséggel! összesített érvényes szvztokból legtöbbet kpt. Helyi Válsztási Irod

4 Csorvási Hírdó 4. oldl július-ugusztus 5 éves város ugusztus 20-án, Szbdság téren rendezett ünnepségen dt át Dr. Göncz King miniszter sszony várossá nyilvánítás okmányit és város kulcsát. Csorvás lkosság egységes volt nnk felismerésében, hogy egyik település sem ttól lesz város, hogy köztárssági elnök zzá nyilvánítj. A városi lét megteremtéséhez z önkormányzt mellett z itt dolgozó szkemberek, civil szervezetek, z itt élő és jövőjüket itt tervező állmpolgárok tevékeny részvétele szükséges. A közgzdsági körülményeket figyelembe véve nem legjobb időszkbn élte meg ez város legifjbb gyermekéveit. Már 2006-bn elkezdődött és jelenleg is trt z megszorítási politik, mely legkönnyebben z önkormányztok költségvetését érte el. Különösen érzékenyen érintette ez zokt településeket, hol költségvetés döntő mértékben z állmi finnszírozástól függ, kis hánydot képvisel helyi dóbevétel, mert nincsenek ngy üzemek és lcsony z itt élők áltl z állmksszáb befizetett személyi jövedelemdó, mert például Dunántúlhoz képest lcsony csorvási emberek átlgkeresete. A csorvásik áltl befizetett személyi jövedelemdóból két év múlv kp vissz településforrást. Évről-évre kisebb lett z intézmények működéséhez nyújtott állmi normtív, miközben kidások nőttek, mert emelkedtek z energiárk, z élelmiszerárk és nőttek szolgálttások díji. Ez vezetett od, hogy jelenleg z Áltlános Művelődési Központ éves költségvetését 70 millió Ft-tl, z Egyesített Szociális Intézmény költségvetését 15,2 Millió Ft-tl kénytelen z önkormányzt kiegészíteni és így is szűkösen vnnk ellátv intézményeink. Közben 2007-ben ismertté vált z Európi Unió s időszkr meglkotott fejlesztési költségvetése, hozzá kpcsolt hzi forrásokkl (CÉDE, TEKI, LEKI, TEÚT) együtt. Egymás után írták ki pályáztokt, melyekhez önerőt kell biztosítni (igz, hogy ennek egy részét z előző évvel bezárólg z önkormányztok z EU Önerő Alpból pályázhtták) és minden pályázt utófinnszírozott, tehát fejlesztési költségeket meg kell előlegezni. Minden településen ngy dilemmát okozott ez z egyébként kedvező fejlesztési lehetőség. Különösen igz ez zokr, hol Csorváshoz hsonlón olyn bevételek összetétele, hogy zok többsége címzetten, kötelező feldtok (okttás, szociális ellátás, településüzemeltetés) ellátásár érkezik. AKI KIMARAD AZ LEMARAD ismerték fel legtöbb helyen és elkezdték kiírt pályáztok elemzését, pályáztok készítését, benyújtását. Csorváson zon pályáztok kivételével, melyeket nem kötelező szkcéggel készíttetni (mert ilyen is vn!) Polgármesteri Hivtlbn készítettük dokumentációkt, végeztük bonyolítást és végezzük z elszámolást is. Nehéz döntés volt fitl város vezető testülete számár, melyik pályázton induljon, hogy megkezdje felzárkózást városi körülmények elérése felé. Segített z elfogdott társdlmi-gzdsági progrm, mely z intézmények felújítását és z infrstruktúr fejlesztését jelölte meg kiemelt célként. Ennek célnk lárendelve sikerrel pályáztunk különböző támogtókhoz (Európi Unió, LEADER +, Hzi Források): intézményeink bővítése, felújítás, kdálymentesítése érdekében elvégzett munk Ft-ot ér. Ez mgábn fogllj z István király úti iskol felújítását, Petőfi úti iskol kdálymentesítését, z Egészségügyi Centrum felújítását, bölcsődei csoportok kilkítását, Hérics Szálló és Konferenci Központ létesítését. Nem nyert z Egyesített Szociális Intézmény felújításár benyújtott pályáztunk. Infrstrukturális fejlesztésre úthálózt fejlesztés, felújítás, kerékpárút építés, városközpont rekonstrukció, játszótér, tájékozttó táblák Ft-ot fordítottunk. Nem pályázti forrásból, hnem még szennyvízhálózt építésének részeként elkészült szennyvíztisztító telep intenzifikálás, melynek költsége bruttó Ft. Működik z z informtiki hálózt, melyet konzorciumbn Elek várossl és Szbdkígyós községgel közösen vlósítottunk meg és melyből Csorvás város tuljdonrésze Ft-ot képvisel. Mint láthtó, ngyobb fejlesztések útján születése ót közel 800 millió ( ) Ft-tl gyrpodott város. Természetesen pályáztk intézményeink is. A Polgármesteri Hivtl szervezetfejlesztésére Ft-ot, kompetenci lpú okttás fejlesztésére Ftot nyert. Érkeztek pályázti források rendezvényeinkre, szkmi és informtiki feldtok támogtásár, z Alpfokú Művészeti Iskol és Könyvtár, Művelődési Ház munkájánk támogtásár. Ismeretes, hogy pályáztokhoz önerőt kell biztosítni. Az múgy is szűkös nygi eszközök mellett ennek előteremtése óriási erőfeszítést igényelt. Np, mint np meg kellett küszködni holnpért, feldtok zvrtln ellátásáért. A Csorváson élő lkosság szempontjából fontosk zok fejlesztések is, melyeket z itt dolgozó gzdsági egységek, válllkozások, válllkozók hjtottk végre. Ebből szempontból kiemelkednek Csorvási Gzdák Szövetkezet áltl megvlósított progrmok: z állttrtó telepek korszerűsítése, gépi technik korszerűsítése, turisztiki tevékenység fejlesztése. Az egész város lkosságát szolgálj szövetkezet és több civil szervezet együttműködésével bánytó rekonstrukciójávl megvlósuló szbdidő központ. Jelentős fejlesztéseket hjtott végre HUNAPFEL Kft., több mikroválllkozás is. Pl. : z Eszter tny,

5 Csorvási Hírdó 5. oldl Hudák szövőműhely. Vnnk megnyert, de még meg nem vlósult projektek z Új Mgyrország Fejlesztési Tervből. Ilyen Rómi Ktolikus Plébáni felújításár rendelkezésre álló Ft és biobrikett gyártás elindításár fordíthtó Ft. Ezeket fejlesztési célokt 16 település esetében LEADER Helyi Akciócsoport munkszervezete Csorváson koordinálj. A Csorváson megvlósult fejlesztések döntő többsége csorvási emberek keze munkáját dicséri. A progrmok lehetőséget dtk válllkozóknk munkhelyek megtrtásár, gzdsági válság zonbn Csorváson is munknélküliek számánk növekedését okozt. Az önkormányzt z értelmes közfogllkozttás bővítésével igyekezett nehéz helyzetbe került embereken segíteni. Jelenleg 102 fő munknélkülit fogllkozttunk. Közülük néhányn intézményeinkben végeznek munkát, mások számár is úgy szbtuk meg feldtokt, hogy elkerüljük látszttevékenységet. A lkosság elismeréssel szólt z erdők, erdősávok rendbetételéről, de cspdékos idő idején szikksztó árkok is jó szolgáltot tettek. 5 esztendő egy település életében nem hosszú idő. A végrehjtott fejlesztések, felújítások kereteit teremtették meg nnk, hogy közösség szolgált városi szinten történhessen. Kötelező feldtink színvonls ellátásár prncsoló szükségszerűség, de július-ugusztus z önként válllt tevékenység is jelentősen hozzájárul hhoz, hogy z itt élők jól érezzék mgukt. Széles összefogássl létrejött helytörténeti bemuttóhely. Megjelent több, város múltját, jelenét, lehetőségeit bemuttó kidvány. Működik felnőttképző intézmény, hol évente több mint 30-n szereznek érettségi bizonyítványt. Htárinkon túl is ismerik z ifjúsági zenekrt és mzsorettcsoportot. Mind kézilbd, mind lbdrúgó szkosztálybn 7080 gyermek, fitl rendszeresen sportol, lányok NBI/B-s bjnokságbn játsznk. Több civil szervezet egyre ktívbbn szervezi közösségét, gykorik térségekre kiterjedő áltluk megvlósított progrmok. Örvendetes, hogy növekszik zok szám, kik z ország különböző pontjiról érdeklődnek Csorváson történtek iránt. Tudjuk, hogy sok még feldt. A most következő npokbn több közösség progrmot készít. Mindegyikben lesz olyn, mely előreviszi város fejlődését és összefogássl biztosn meg is vlósíthtó. Az önkormányzt képviseletében köszönöm mindzok segítségét, kik z elmúlt 5 esztendőben hozzájárultk város fejlődéséhez. Szilágy Menyhért polgármester Digitális írástudás z iskolábn Városunkbn nem régen indult egy elődássorozt digitális írástudás népszerűsítésére. Ennek behrngozásár Hírdó múltkori számábn egy cikk jelent meg, melyben cikk írój említést tesz (áltlánosságbn) z iskoli okttásról is, ezért úgy érezzük, érdemes helyi képzés színvonláról áttekintést dni. Az iskolábn 4. osztálytól tnulják ezt tntárgyt iskolásink. Az informtik tntárgy igyekszik trtlmilg korszerű, techniki fejlődéssel lépést trtó, szinte npont változó ismereteket nyújtni, zokt mindennpi életben lklmzhtó formábn okttni. A tnnyg logiki elrendezése ennek megfelelően hsználti szinttől belső működés megértése felé, psszív befogdótól z ktív irányítóig viszi diákokt. A fő cél z információs társdlombn otthonosn mozgó, z információt munkáj során felhsználni és létrehozni tudó ember képzése. Cél, hogy tnuló érezze, képes bekpcsolódni z egész világr kiterjedő információs társdlomb. Ezen gyorsn változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy tnulókbn kilkítsuk informtiki ismereteik folymtos megújításánk igényét. Az új eszközök közül sokoldlúságávl kiemelkedik számítógép, mely újszerű problém-megoldási lehetőségeket biztosít. A céljink eléréséhez különösen fontos, hogy tnulók folymtos sikerélményben részesüljenek z informtik tnulás során, különben z élet más területein nem fogják lklmzni megszerzett kompetenciáikt, szinte áttörhetetlen idegenkedés lkulht ki modern információs eszközökkel szemben. Az elmúlt tnévben Bttonyán megrendezett megyei szintű Középiskolás leszek tnulmányi versenyen informtik tntárgyból 1., 3., 4., helyezést érték el tnulóink. Több mint 10 éve válszthtó tntárgyként számítástechnikát tnulhtnk z iskolánkb járó gyerekek. E tntárgy tnítás gyuli APC Stúdió kkreditált tnterve szerint történik, melynek eredményeként z itt tnulók 8. osztály végére ECDL bizonyítványt szerezhetnek. A mozikszó jelentése: Európi Számítógép Hsználói Jogosítvány. Az elmúlt tnévben 14 fős, 8-os csoport minden tgj teljesítette z ECDL Select vizsgrendszer 7 modulját, így megkpják z ECDL bizonyítványukt évesen rendelkeznek egy olyn végzettséggel, mellyel munkát is válllhtnk nem csk Mgyrországon. Az ÁMK, mint felnőttokttási intézmény rendelkezik kkreditált lpfokú számítógép tnfolymml. A 60 órás, gykorlt centrikus tnfolym elvégzése után hllgtó képes lesz számítógép hrdver elemeit kezelni, szöveget szerkeszteni, egyszerű prezentációt készíteni, tábláztokt létrehozni, zokbn számításokt végezni, z interneten információkt megkeresni és feldolgozni, levelezni tud levelező progrmml is. Sjnos, jelenlegi gzdsági helyzetben nincs elég jelentkező tnfolym indításához. A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges eszközök tnulóink rendelkezésére állnk. Számítógéptermünkben 16 tnuló fogllht helyet. Természetesen mindig lehet jobbt kívánni, mi is várjuk második számítógépterem berendezését, hogy más tntárgyk óráin is lehessen informtiki eszközöket hsználni. Mnsáné Mkr Mári informtik tnár Murvi József számítástechnik szkos tnár

6 Csorvási Hírdó 6. oldl július-ugusztus 100 esztendő I. Csorvási Agrs Tlálkozó Helyszín: Csorvási Sportpály 900 Megnyitó 915 Hunydvári Árpád glmbász bemuttój 930 Műnyúlhúzás minden válllkozó szellemű kutyánk Repülési eszközök bemuttój 1200 Ebéd 1400 Folyttódnk futmok 1600 Repülési bemuttó 1700 Hudák szövőüzem ruhbemuttój 1730 Rendőrségi kutyás bemuttó 1800 Könnyűzenei műsor 1900 Tábortűz, szlonnsütés Egész np folymtos gyermekprogrm, játszóház, lovglási lehetőség, Csináld Mgd Kürtősklácssütés, kézműves kirkodóvásár. Hngultfelelős Csorvás FM! A belépés díjtln! Bővebb információk: Kecskés Zsófi 30/ Zsig István Csorvás Slli út 22 szám ltti lkos július 26-án ünnepelte százdik születésnpját. Az egykori szbómestert z Önkormányzt és Csorvásik Bráti Társság lkásán köszöntötte. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és csládj körében boldog, szép npokt. Támogtók: Áltlános Művelődési központ Hudák Szövőüzem Keliger Mr Trunkócziné Zsuzs néni Bbinyecz János Brezsnyik György Szilágyi Menyhért polgármester Gzdnp és fogthjtó verseny Csorváson szeptember 11-én Csorvás Megújulásáért Egyesület idén is megrendezi hgyományos Gzdnpot, versenyzők és hálás közönség bizttás mitt. A fogthjtó verseny most sem mrdht el, bár z nygi források előteremtése egyre nehezebb. Itt ismertetem, hogy Egyesületünk tgj Békés Megyei Lovs Szövetségnek. Tehát versenyünk, bjnoki forduló is lehet számukr, feltétel rjtengedély vizsg, mit Mezőhegyesen én tehettek le fogthjtó szkágbn. Természetesen, szövetség áltl küldött bírók vezetik versenyt, kiknek megfelelő végzettségük vn. A rendezőktől megkövetelik körülményeket: pályépítés, melegítőpály, biztonság, mentők, stb. Egyre több településről neveznek hozzánk: Csorvás, Gerendás, Kondoros, Orosház, Ngyszénás, Újkígyós, Mezőkovácsház, és szrvsi sporttársk. Három ktegóriábn hirdetünk versenyt: kettes fogtok kdály hjtás, póni fogtok kdályhjtás, táblás kocsik (gumikerekes) kdályhjtás, vlmint ezek egyszeri összevetése. Az lp pályán, z lp időt, jellemzően nem szoktuk szűkösre szbni, hogy minél több versenyzőnek legyen esélye, figyelembe véve pály hosszát, z kdályok számát és nehézségét. A közönségünk kedvence vdászhjtás, mi izglms, látványos, hol pttognk z ostorok, zúg tps, és minden másodperc számít. A versenyszámok szünetében bemuttókt szervezünk: pl. bemuttó hjtás, csikós bemuttó, voltige (lovs tornász) bemuttó. Az idén külön meglepetéssel készülünk! Mindenkit szeretettel várunk szeptemberben! Frgó István szervező Értesítés A Fogysztóvédelmi pnszfelvevő hely jövőben csorvási ÁFÉSZ udvri irodájábn (Csorvás, Rákóczi út 14. szám) tlálhtó. Ügyfélfogdási idő: hétfőn és szerdán óráig. Szikor Ljosné megbízott ügyintéző

7 Csorvási Hírdó 7. oldl július-ugusztus A Semmelweis-np propóján Július elseje, Semmelweis-np mgyr egészségügy legngyobb ünnepe, Semmelweis Ignác, világszerte legelismertebb mgyr orvos születésének npj. Ezen npon országszerte elismerik zoknk z egészségügyben, szociális területen dolgozó szkembereknek munkáját, kik sokt tesznek lkóhelyükön élő betegekért, idősekért, gyermekekért. A kisvárosunkbn dolgozó mintegy 40 egészségügyi végzettségű szkembernek zonbn július elseje is csk ugynolyn np, mint többi. Egy dolgos hétköznp, mikor z elvégzett munkáért ugynúgy nem jár sem köszönet, sem egy jó szó, mint z év többi npján. Úgy reméltük, z idei évben másképp lesz, és ezt jeles npot megújult orvosi rendelőnkben tehetjük emlékezetessé Az Új Mgyrország Fejlesztési Terv Dél-lföldi Opertív Progrm támogtási rendszerének keretén belül Békés megyében 6 helyszínen, Kétegyház, Füzesgyrmt, Elek, Kondoros, Srkd és Csorvás településeken vlósulht meg korszerű Egészségügyi Centrumok kilkítás. A felújított épületekben rendszerint helyet kpnk védőnők is. Az idén 95 éves fennállását ünneplő Védőnői Szolgált várndósok és gyermekek védelmét szolgáló kiépített hálózt, mely mg nemében egyedülálló, ingyenes prevenciós szolgálttás. A védőnők munkáj egy kívülálló számár láthttlnnk tűnhet, tevékenységünket nehéz dokumentálni, számokkl látámsztni, mérni. Munkánk jelentőségét tlán csk kkor vennék észre, h nem lennénk decembere ót gykorltbn is láthttlnok lettünk. Egészségházunk felújítás mitt először Mór utcáb, mjd 1 hét múlv város szélére költöztünk. A kényszermegoldás mitt elmrdtk megszokott nőgyógyászti szűréseink, frissen szült nyukák még messzebbre kocsikáztthtták bbáikt, mint eddig, z iskolások lig fértek be lkásunkb, mikor vizsgáltr hívtuk őket. Derűsen viseltük kényelmetlenségeket, két költözést, már már gondozottink is megszokták, hogy várótermünk egy nppli, tnácsdó-rendelőnk egy konyh, s hogy bbkocsi tárolónk egy vdregényes előkert, melyben időnként térdig ér gz Kitrtottunk, mert úgy gondoltuk, hogy hmrosn visszköltözhetünk szép, új Egészségházunkb. Cslódnunk kellett. Velünk senki sem közölte zt tényt, mely már z építkezés kezdetén nyilvánvló volt: nekünk nem lkítnk ki munkhelyet bbn z épületben, mely nnk idején z Egészségvédelmi Szolgáltnk épült, s melyben előbb dolgoztk védőnők, mint orvosok. Nem tudunk válszolni gondozottinknk, mikor költözünk, és legfőképpen hová? Nem kptunk még válszt sem mi, sem szkmi vezetőnk. Nem szeretnénk hálátlnnk tűnni, nem felejtettük el jutttásokt, melyeket z évek során z Önkormányzt védőnőknek nyújtott, mikor lehetősége volt rá. Elnéztük z utóbbi időszk megvonásit, mert közösségi érdek, gzdsági nehézségek ezt kívánták. De nem mehetünk el szó nélkül mellett, hogy egyetlen konkrét válszt sem kpunk rr kérdésünkre, hol fogunk ezután dolgozni? Az illetékesek türelemre intenek, de már fogy derű Nem túl vidám hngultbn köszöntünk el Püski Lászlóné kollégnőnktől, eggyel kevesebben lettünk. Változások előtt állunk. Vlószínűleg lesz mjd új munkhelyünk vlhol, vlmikor, tlán jobb lesz réginél, tlán rosszbb. Addig is megszokott módon végezzük tovább munkánkt. De rossz szájíz megmrd. Mert ennyi jár egy védőnőnek m, Semmelweis-npr Csorvás Város Védőnői Szolgált Gzdnpi előzetes Az elmúlt évek tpsztlti lpján, és Csorváson élő emberek visszjelzései szerint, Gzdnp népszerű rendezvény, hiszen z itt élő emberekről, és z itt élő embereknek szól. Idén, szeptember én, Csorvás Megújulásáért Egyesület kilencedik lklomml szervezi meg ezt rendezvényt. A számmisztikábn, kilences különös erővel bír. Ezért fokozott izglomml nézünk elébe. A Gzdnp méretei és költségei rég meghldták egy civil egyesület kereteit. Eddig is szükség volt széles összefogásr, idén erre még ngyobb szükség lesz, mert mindenhol kevés pénz. Hiányát pedig, kretivitássl, munkávl, közdkozássl lehet pótolni! Ezért szeretnénk, h soh nem látott összefogássl bizonyítnánk mgunknk, és vidékről ide látogtóknk, mire vgyunk képesek. Várunk minden jó ötletet, segítő kezet, tárgyi és pénzbeli segítséget. A gzdsági helyzet mitt, nem tudunk csk válllkozókr támszkodni. Ebben z évben, nem kis munkát válllnk z egyesületi tgok: személyesen fogják kihordni progrmfüzetünket lkossághoz. Kérem Önöket, támogssák lehetőségeik szerint, ezt rendezvényt. Mutssuk meg mit jelent, z összefogás ereje! Fő koordinátorok, kikhez lehet fordulni, és kiket lehet támogtni: v Fbisz Julinn, Hmr Csb népművészek, mesterségek bemuttój v Frgó István lovs progrmok v Fruzs Mihályné, Szeles Sándorné sütemények összegyűjtése, kiosztás v Gergelyné Fülöp Iboly feljánlások, dományok összegyűjtése v Győri Istvánné régi flvédő és kézimunk kiállítás v Kerekes Józsefné színpdi műsorok v Kukl László, Hmr Csb reklám, sjtó, mrketing

8 Csorvási Hírdó 8. oldl július-ugusztus v Pintér Pál nosztlgi trktorok felvonulás v Popol Klár fitlok színpdi vetélkedője v Szél Csb kis állt bemuttók, kiállítások, péntek esti fosztók v Verebesi László színpdállítás és bontás v Bárány Mgdoln mindezek összefogój és felelőse Jelentkezni bármelyik szervezőnél lehet fent említettek közül, ismeretség, vgy szimpáti lpján. Utánpótlás szezonzáró buli! A Csorvás SK Lbdrúgó Szkosztály szezonzáró bulit szervezett első lklomml z utánpótlás éves korosztályú csptink. A rendezvényre június 12-én, Homokbány-tónál került sor, melyen z elmúlt bjnoki szezon, illetve csptok különböző tornákon vló szereplésének z értékelésével kezdődött. Elmondhtjuk, hogy 2009/2010-es évd sok szép eredményt hozott, sok tehetséges fitl lbdrúgó, kiket egyértelműen jövő Csorvás SK felnőtt csptábn szeretnénk minél hmrbb viszontlátni. Az, hogy sikeres szezonon vgyunk túl, oroszlánrészt válllv és teljes vállszélességgel csptok mögött szülőknek köszönhetjük, kik önzetlen munkájukkl segítették csptokt mind z utzttásbn, focitornáink szervezésében és lebonyolításábn. Köszönjük! A folyttásbn gyerekek kedvük szerint pecázhttk, rúghtták bőrt strndfoci pályán, de voltk olynok is kik tnösvényen sétálgttk, nézelődtek. A horgászokt díjztuk is, de np főműsorszám mégis csk szülők-gyerekek homokfoci meccse volt. Ngy cstábn szoros eredmény született, mi rutinnk köszönhetően es szülő győzelmet hozott. Az estét követően közös szlonnsütéssel zártuk npot, melyről elmondhtjuk, hogy mindenki jól érezte mgát. Szeretnénk köszönetet mondni Kelemen Mihály Elnök Úrnk, hogy biztosított helyszínt számunkr! Bízunk bbn, hogy jövőre megismételjük bulit! Mindenkinek köszönet sokféle segítségért! Arczki Tibor, Zsig Iván Ancsin István (1919);Bgi László (1952); Béres Imre (1934); Bogár Ferenc József (1945); Frks Mihályné (Gyrki Róz Ilon 1953); Gergely János Istvánné Születések: (Szbdos Julinn 1922); Hjdu István (1922); Jnki Krámli Dániel és Medveczki Orsoly fi - Levente Vrg Attil és Fzeks Mrinn leány - Éd Hnn Mihály (1948); Lázár Mihály (1928); Lukács Dezső Bánki-Horváth Kornél és Frks Berndett leány - (1928); Oláh András (1922); Pcsik Sándor (1925); Póly Gusztáv István (1941); Serbán György (1963); Romin Seres András Márton (1960); Szbó Gyul (1944); Tomp Sándorné (Kesjár Iboly Mrgit 1932); Vigh Hlálesetek: István (1931) Anykönyvi hírek

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Elnöki nyilatkozat a évi önkormányzati választás kiírásáról

Elnöki nyilatkozat a évi önkormányzati választás kiírásáról Elnöki nyiltkozt 2014. évi önkormányzti válsztás kiírásáról Flvink, városink, megyéink önkormányzti legújbb kori demokráciánk nélkülözhetetlen trtópillérei. Az önkormányztiság elve olyn lkotmányos érték,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A választás módja és a választójog alakulása Magyarországon 1945 után

A választás módja és a választójog alakulása Magyarországon 1945 után A válsztás módj és válsztójog lkulás Mgyrországon 1945 után A táblázt összefogllj válsztójogi törvények legfontosbb elemeit (törvény éve,, válsztásr jogosultk, válszthtó személyek, stb.). A törvények éve

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Levél Önkormányztánk időszki lpj TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Iskol, erkölcs, tudás, ezek zok z értékek, melyek felé kell elmozdítni társdlmt. Ahhoz, hogy hzánk okttáspolitikilg sikeres legyen, mélyrehtó

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM 10 éves együttműködési megállpodás ünneplése 1999. ugusztus 28. Csorvás életében két okból is történelmi. Ezen npon települések polgármesterei, csorvási Szilágyi Menyhért

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben