Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról"

Átírás

1 Csorvási Hírdó július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett válsztás időpontjánk közeledtével egyre többször hllhtunk olyn felhívásokt, melyek rr buzdítnk bennünket, hogy gykoroljuk válsztójogunkt, éljünk válsztójogunk áltl biztosított lehetőséggel. Mire d lehetőséget válsztójog? Annk, kinek korlátozástól mentes válsztójog vn, rr, hogy helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek évi válsztás ( továbbikbn: válsztás) során válszthtó, és mennyiben válsztás npján Mgyrországon trtózkodik- válsztó legyen. Kiket illet meg válsztáson mindkét jog? Egyrészt Mgyrország területén lkóhellyel rendelkező ngykorú mgyr állmpolgárokt, másrészt z Európi Unió más tgállmánk Mgyrország területén lkóhellyel rendelkező ngykorú állmpolgárit. A htályos jogszbályok zonbn trtlmznk olyn rendelkezéseket, melyek bizonyos tekintetben korlátozzák válsztójog egyik vgy másik elemének érvényesülését, vgy dott személy esetében teljes mértékben kizárják válsztójog gykorlásánk lehetőségét. Például z Alkotmány zzl korlátozz válszthtóság jogát, z ún. psszív válsztójogot, hogy kimondj: polgármesteri és fővárosi polgármesteri tisztségre kizárólg mgyr állmpolgár válszthtó. Szintén z Alkotmány állpítj meg zokt z ún. természetes kizáró okokt, melyek fennállás esetén polgárnk nincs válsztójog. Így nincs válsztójog nnk, ki jogerős ítélet lpján: cselekvőképességet korlátozó vgy kizáró gondnokság htály ltt áll, - közügyek gykorlásától eltiltás htály ltt áll, -szbdságvesztés büntetését tölti, vgy -büntetőeljárásbn elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az tény pedig, h válsztópolgár szvzás npján, ill. ideje ltt nem trtózkodik Mgyrországon, vgy Mgyrországon trtózkodik ugyn, de nem lkóhelyén vgy június 16. npj előtt létesített bejelentett trtózkodási helyén, gykorltbn zárj ki válsztás, z ún. ktív válsztójog gykorlását. A válsztáson ui. nincs lehetőség külképviseleten történő szvzásr, hogyn rr sem, hogy válsztópolgár lkóhelyén, és - igzolás lpján - jogszbálybn meghtározott feltételek szerint létesített mgyrországi trtózkodási helyén kívül máshol szvzzon. Csorváson válsztás válsztói névjegyzéke készítésének időpontjábn (2010. ugusztus 3án) 4507 válsztójogosult neve került fel válsztói névjegyzékre. A válsztás npján, október 3-án, válsztássl zonos időben, cigány és szlovák kisebbségi önkormányzti válsztás is lesz Csorváson. A cigány kisebbségi önkormányzti válsztás válsztói névjegyzékén 71 fő, szlovák kisebbségi önkormányzti válsztás válsztói névjegyzékén 38 fő válsztójogosult szerepel. Ők és csk ők jogosultk rr, hogy Csorvás, Rákóczi u. 13. sz. ltt kilkított szvzóhelyiségben ledhssák szvztikt nnk kisebbségnek jelöltjeire, mely kisebbség névjegyzékén szerepelnek. Kisebbségi jelöltet kizárólg jogszbálybn rögzített feltételeknek megfelelő- jelölő szervezetek állíthtnk, de hogyn lehet vlki Csorváson ún.

2 Csorvási Hírdó 2. oldl egyéni listás jelölt ( korábbn htályos szbályozás szerint ún. kislistás jelölt), vgy polgármesterjelölt. A válsztásr vontkozó módosított jogszbály fő ltti válsztójogosult lkosságszámml rendelkező település esetében úgy rendelkezik, hogy egyéni listás képviselőjelölt z lesz, kit település válsztópolgárink leglább 1%- jelöltnek jánl. Ennek megfelelően Csorváson leglább 45 válsztópolgár jánlás szükséges z egyéni listás képviselőjelöltté váláshoz. Polgármesterjelölt z lesz fő ltti válsztójogosult lkosságszámml rendelkező településen, kit település válsztópolgárink leglább 3%- jelöltnek jánl. Csorváson tehát leglább 135 válsztópolgár jánlás szükséges polgármesterjelöltté váláshoz. Ajánlást zoknk z jánlószelvényeknek kitöltésével lehet tenni, melyeket válsztópolgárok ugusztus 16-ától ugusztus 19-éig posti kézbesítés útján kpnk meg Csorváson. (Az, ki nem kpj meg z jánlószelvényeket, vgy elveszti zokt, Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodától igényelhet újkt.) Három jánlószelvénnyel rendelkezhet minden válsztópolgár. Rózsszínű nnk z jánlószelvénynek széle, melyen megyei közgyűlés tgjink megválsztásához nem személyt, hnem olyn, Békés megyében listát állító jelölő szervezet(ek) nevét lehet feltüntetni, melynek megyei közgyűlésben vló, listán szereplő jelöltek személyén keresztül megvlósuló részvételét z jánló támogtj. Fontos, hogy válsztópolgár érvényesen csk egy listát lehet jánlht. Fehér színű nnk z jánlószelvénynek széle, melyen polgármesterjelöltté váláshoz, és sárg színű nnk z jánlószelvénynek széle, melyen z egyéni listás képviselőjelöltté váláshoz dhtj le jánlását válsztópolgár. Fontos, hogy válsztópolgár érvényesen csk egy polgármester-jelöltet, és egy egyéni listás képviselőjelöltet jánlht. Egyéni listás képviselőjelöltként és polgármesterjelöltként független jelöltek is indulhtnk válsztáson, mennyiben összegyűjtik jelöltté váláshoz szükséges, megfelelő számú érvényes jánlást. (Jó tnács: Érdemes több jánlást gyűjteni, mint mennyi minimálisn szükséges jelöltté váláshoz, mert Helyi Válsztási Bizottság z jánlószelvények ellenőrzésénél tlálht érvénytelen jánlást. Ilyen esetben sem kerül zonbn veszélybe jelöltként vló nyilvántrtásb vétel, h benyújtott jánlószelvénymennyiséget kellő rátrtássl nyújtották be.) Az jánlás érvénytelenségét több ok is eredményezheti. Például: z jánlást nem hivtlos jánlószelvényen tették, hibásn, vgy hiányosn töltötték ki z jánlószelvényt stb július-ugusztus Fontos: nnk válsztópolgárnk, ki egy jelölési fjtán belül egynél több személyt vgy listát jánl, vgy egy személyre, illetve listár egynél több jánlást tesz, vlmennyi jánlás érvénytelen. Az egyéni listás képviselőjelöltet és polgármesterjelöltet szeptember 3-án óráig lehet bejelenteni Helyi Válsztási Bizottságnál z jánlószelvények, és megfelelő (E jelű) formnyomttvány átdásávl. A kisebbségi jelölt bejelentését is eddig z időpontig kell teljesítenie jelölő szervezetnek, z EK jelű formnyomttványon. A jelöltjánlási htáridő jogvesztő, z elmulsztás semmilyen okr hivtkozássl, és semmilyen módon nem igzolhtó. A jelölteket (egyéni listás képviselőjelöltet, polgármester-jelöltet, kisebbségi jelöltet) Helyi Válsztási Bizottság nyilvántrtásb veszi, illetőleg h ennek feltételei hiányoznk, nyilvántrtásb vételt elutsítj. A Helyi Válsztási Bizottság hgyj jóvá csorvási szvzólpok (egyéni listás, polgármesteri, kisebbségi) dttrtlmát is. A szvzásr, és szvzás előtti válsztási kmpányr vontkozó fő szbályokt legutóbbi jogszbály-módosítások nem érintették. A válsztási kmpányt szbályozó normák elsősorbn jelöltek és jelölő szervezetek számár trtlmznk rendelkezéseket. A válsztópolgárnk ezzel kpcsoltbn zt érdemes tudni, hogy válsztási kmpányt október 3-án 0 óráig lehet folyttni. A szvzás npján, zz október 3-án 0 órától szvzás befejezéséig, zz október 3-án óráig válsztási kmpányt folyttni tilos (kmpánycsend). A szvzásról röviden: Szvzni kizárólg személyesen, és - törvényben előírt kivételtől eltekintve - csk válsztópolgár lkóhelye szerint kijelölt szvzóhelyiségben lehet. A szvztszámláló bizottságnk hiteles és érvényes okirtok lpján kötelessége meggyőződni válsztópolgár személyzonosságánk és lkcímének vlódiságáról. A válsztópolgár névjegyzék láírásávl zt igzolj, hogy szvzólpokt átvette. Kérjük, figyeljenek rr, hogy szvzólpokt z átdásuk előtt, de z Önök jelenlétében szvztszámláló bizottság tgj ellátt-e bélyegző-lenyomttl. A bélyegző hiány ugynis szvzólp érvénytelenségét eredményezi, mi zzl jár, hogy rjt ledott szvzt is érvénytelen. A válsztópolgár szvztszámláló bizottságtól felvilágosítást kérhet szvzás módjár vontkozón. A mgyrázt zonbn nem trtlmzht válsztópolgár döntésének befolyásolásár lklms gitációt.

3 Csorvási Hírdó 3. oldl Érvényesen szvzni csk hivtlos szvzólpon, és csk jelölt, vgy list neve ltti, feletti, melletti körbe tolll írt, egymást metsző két vonlll lehet. A szvzt ledásához nem kötelező szvzófülke igénybevétele, de szvzás jogánk gykorláskor ügyelni kell rr, hogy szvzásunkkl más válsztópolgárt ne befolyásoljunk válsztói krt szbd kinyilvánításábn. Az egyéni listás képviselők megválsztásár szolgáló szvzólpon ledott szvzt egyebek mellett- kkor érvényes, h legfeljebb nnyi jelöltre dták le, mint mennyi törvény előírás szerint z dott szvzássl megválszthtó. A módosított válsztási törvény rendelkezésének megfelelően 2010-ben 8 tgú képviselő-testület válszthtó Csorváson. Érvényes tehát szvzt kkor is, h mximális megválszthtó képviselői számnál kevesebb, de leglább egy jelöltre ledt szvztát válsztópolgár július-ugusztus Kisebbségi önkormányzti képviselő lesz kisebbségenként külön-külön- z 4 kisebbségi jelölt, ki legtöbb érvényes szvztot kpt. A települési összesített válsztási eredményt Helyi Válsztási Bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. A rendelkezésre álló terjedelmi korlátok mitt röviden- ennyit tudunk közölni z előttünk álló válsztásról. Számos részletkérdés kifejtésére nem került sor, de úgy gondoljuk, hogy kinek z ezekben vló jártsság fontos, megkphtj szükséges információt. Egyrészt z Országos Válsztási Irod válsztópolgárokhoz címzett tájékozttójából (mit eljuttttunk minden lkóházb), másrészt tőlünk, mennyiben kérdéseivel megkeresi Polgármesteri Hivtlbn működő Helyi Válsztási Irodát. Az Irod vezetője Dr. Kerekesné Dr. Mrcskó Gyöngyi jegyző, munktársi: Molnár Attil Mihály (áltlános helyettes) Lurinyeczné Fbisz Iboly ( jegyző helyettese Ez szbály érvényesül kisebbségi önkormányzti válsztási jogi ügyekben) képviselők megválsztásánál is, hol kisebbségenként Szente Károlyné (válsztási szervezési ügyekben) 4 tgú testület válszthtó. Slly János (válsztási informtiki ügyekben) A polgármester megválsztásár szolgáló Krjcsó Ágnes (válsztási dminisztrációs ügyekben) szvzólpon ledott szvzt egyebek mellett- kkor érvényes, h egy polgármester-jelöltre dták le. Tájékozttásul közöljük Helyi Válsztási Bizottság Ez szbály érvényesül megyei listár történő személyi összetételét és elérhetőségét is. szvzásnál is. Ezen válsztáson is lehet igzolássl szvzni, de A Helyi Válsztási Bizottság válsztott tgji: ennek szvzásnk lehetősége szűkebb, mint z Dr. Bll György elnök országgyűlési válsztáson volt. Az válsztópolgár, Gergely János elnök-helyettes ki június 16-áig lkóhelyén kívül Szbó László tg Mgyrországon vlhol trtózkodási helyet létesített, lkóhelye szerint illetékes jegyzőtől igzolást kérhet, és Póttgok: zzl bejelentett trtózkodási helyén szvzht. Bócsik Mátyásné Igzolást személyesen vgy meghtlmzott útján Tr Ferenc legkésőbb október 1-jén óráig lehet kérni. (Megjegyzés: A Helyi Válsztási Bizottság jelöltek, Ajánlott levélben is kérhető igzolás, de ennek jelölő szervezetek áltl megbízott tgokkl egészül(het) kérelemnek legkésőbb szeptember 28-án meg ki.) kell érkeznie lkóhely szerint illetékes jegyzőhöz. A Helyi Válsztási Bizottság székhelye: Figyelem! Aki kért és kpott igzolást, csk z 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz. igzoláson megjelölt szvzókörben szvzht. Semmilyen okból nincs rr lehetőség, hogy z ilyen Tisztelt Válsztópolgárok! válsztópolgár lkóhelyén szvzhsson. Ezen válsztáson is kérheti mozgásábn gátolt Kérjük, hogy válsztás sikeres lebonyolítás válsztópolgár, hogy mozgóurnávl szvzhsson. A érdekében kísérjék figyelemmel nem csk z országos, kérelmet írásbn, szvzás npj előtt de helyi hírközlési cstornákt is. jegyzőhöz, szvzás npján pedig A Helyi Válsztási Irod folymtosn biztosítj z szvztszámláló bizottsághoz kell eljutttni. Önök pártsemleges tájékozttását z ktuális válsztási A válsztás eredményének megállpítás tudnivlókról, ugynúgy z önkormányzt Internetes szvzóköri eredményeket rögzítő jegyzőkönyvek honlpján, mint szokásos hirdetési felületeken ( összesített dti lpján történik. Polgármesteri Hivtlbn és településen elhelyezett Települési önkormányzti képviselő lesz z 8 hirdetőtáblákon), vgy megkeresésre személyesen is. egyéni listás képviselőjelölt, ki z összesített érvényes szvztok közül legtöbbet kpt. Gykoroljuk válsztójogunkt! Éljünk Polgármester lesz z polgármester-jelölt, ki z válsztójogunk áltl biztosított lehetőséggel! összesített érvényes szvztokból legtöbbet kpt. Helyi Válsztási Irod

4 Csorvási Hírdó 4. oldl július-ugusztus 5 éves város ugusztus 20-án, Szbdság téren rendezett ünnepségen dt át Dr. Göncz King miniszter sszony várossá nyilvánítás okmányit és város kulcsát. Csorvás lkosság egységes volt nnk felismerésében, hogy egyik település sem ttól lesz város, hogy köztárssági elnök zzá nyilvánítj. A városi lét megteremtéséhez z önkormányzt mellett z itt dolgozó szkemberek, civil szervezetek, z itt élő és jövőjüket itt tervező állmpolgárok tevékeny részvétele szükséges. A közgzdsági körülményeket figyelembe véve nem legjobb időszkbn élte meg ez város legifjbb gyermekéveit. Már 2006-bn elkezdődött és jelenleg is trt z megszorítási politik, mely legkönnyebben z önkormányztok költségvetését érte el. Különösen érzékenyen érintette ez zokt településeket, hol költségvetés döntő mértékben z állmi finnszírozástól függ, kis hánydot képvisel helyi dóbevétel, mert nincsenek ngy üzemek és lcsony z itt élők áltl z állmksszáb befizetett személyi jövedelemdó, mert például Dunántúlhoz képest lcsony csorvási emberek átlgkeresete. A csorvásik áltl befizetett személyi jövedelemdóból két év múlv kp vissz településforrást. Évről-évre kisebb lett z intézmények működéséhez nyújtott állmi normtív, miközben kidások nőttek, mert emelkedtek z energiárk, z élelmiszerárk és nőttek szolgálttások díji. Ez vezetett od, hogy jelenleg z Áltlános Művelődési Központ éves költségvetését 70 millió Ft-tl, z Egyesített Szociális Intézmény költségvetését 15,2 Millió Ft-tl kénytelen z önkormányzt kiegészíteni és így is szűkösen vnnk ellátv intézményeink. Közben 2007-ben ismertté vált z Európi Unió s időszkr meglkotott fejlesztési költségvetése, hozzá kpcsolt hzi forrásokkl (CÉDE, TEKI, LEKI, TEÚT) együtt. Egymás után írták ki pályáztokt, melyekhez önerőt kell biztosítni (igz, hogy ennek egy részét z előző évvel bezárólg z önkormányztok z EU Önerő Alpból pályázhtták) és minden pályázt utófinnszírozott, tehát fejlesztési költségeket meg kell előlegezni. Minden településen ngy dilemmát okozott ez z egyébként kedvező fejlesztési lehetőség. Különösen igz ez zokr, hol Csorváshoz hsonlón olyn bevételek összetétele, hogy zok többsége címzetten, kötelező feldtok (okttás, szociális ellátás, településüzemeltetés) ellátásár érkezik. AKI KIMARAD AZ LEMARAD ismerték fel legtöbb helyen és elkezdték kiírt pályáztok elemzését, pályáztok készítését, benyújtását. Csorváson zon pályáztok kivételével, melyeket nem kötelező szkcéggel készíttetni (mert ilyen is vn!) Polgármesteri Hivtlbn készítettük dokumentációkt, végeztük bonyolítást és végezzük z elszámolást is. Nehéz döntés volt fitl város vezető testülete számár, melyik pályázton induljon, hogy megkezdje felzárkózást városi körülmények elérése felé. Segített z elfogdott társdlmi-gzdsági progrm, mely z intézmények felújítását és z infrstruktúr fejlesztését jelölte meg kiemelt célként. Ennek célnk lárendelve sikerrel pályáztunk különböző támogtókhoz (Európi Unió, LEADER +, Hzi Források): intézményeink bővítése, felújítás, kdálymentesítése érdekében elvégzett munk Ft-ot ér. Ez mgábn fogllj z István király úti iskol felújítását, Petőfi úti iskol kdálymentesítését, z Egészségügyi Centrum felújítását, bölcsődei csoportok kilkítását, Hérics Szálló és Konferenci Központ létesítését. Nem nyert z Egyesített Szociális Intézmény felújításár benyújtott pályáztunk. Infrstrukturális fejlesztésre úthálózt fejlesztés, felújítás, kerékpárút építés, városközpont rekonstrukció, játszótér, tájékozttó táblák Ft-ot fordítottunk. Nem pályázti forrásból, hnem még szennyvízhálózt építésének részeként elkészült szennyvíztisztító telep intenzifikálás, melynek költsége bruttó Ft. Működik z z informtiki hálózt, melyet konzorciumbn Elek várossl és Szbdkígyós községgel közösen vlósítottunk meg és melyből Csorvás város tuljdonrésze Ft-ot képvisel. Mint láthtó, ngyobb fejlesztések útján születése ót közel 800 millió ( ) Ft-tl gyrpodott város. Természetesen pályáztk intézményeink is. A Polgármesteri Hivtl szervezetfejlesztésére Ft-ot, kompetenci lpú okttás fejlesztésére Ftot nyert. Érkeztek pályázti források rendezvényeinkre, szkmi és informtiki feldtok támogtásár, z Alpfokú Művészeti Iskol és Könyvtár, Művelődési Ház munkájánk támogtásár. Ismeretes, hogy pályáztokhoz önerőt kell biztosítni. Az múgy is szűkös nygi eszközök mellett ennek előteremtése óriási erőfeszítést igényelt. Np, mint np meg kellett küszködni holnpért, feldtok zvrtln ellátásáért. A Csorváson élő lkosság szempontjából fontosk zok fejlesztések is, melyeket z itt dolgozó gzdsági egységek, válllkozások, válllkozók hjtottk végre. Ebből szempontból kiemelkednek Csorvási Gzdák Szövetkezet áltl megvlósított progrmok: z állttrtó telepek korszerűsítése, gépi technik korszerűsítése, turisztiki tevékenység fejlesztése. Az egész város lkosságát szolgálj szövetkezet és több civil szervezet együttműködésével bánytó rekonstrukciójávl megvlósuló szbdidő központ. Jelentős fejlesztéseket hjtott végre HUNAPFEL Kft., több mikroválllkozás is. Pl. : z Eszter tny,

5 Csorvási Hírdó 5. oldl Hudák szövőműhely. Vnnk megnyert, de még meg nem vlósult projektek z Új Mgyrország Fejlesztési Tervből. Ilyen Rómi Ktolikus Plébáni felújításár rendelkezésre álló Ft és biobrikett gyártás elindításár fordíthtó Ft. Ezeket fejlesztési célokt 16 település esetében LEADER Helyi Akciócsoport munkszervezete Csorváson koordinálj. A Csorváson megvlósult fejlesztések döntő többsége csorvási emberek keze munkáját dicséri. A progrmok lehetőséget dtk válllkozóknk munkhelyek megtrtásár, gzdsági válság zonbn Csorváson is munknélküliek számánk növekedését okozt. Az önkormányzt z értelmes közfogllkozttás bővítésével igyekezett nehéz helyzetbe került embereken segíteni. Jelenleg 102 fő munknélkülit fogllkozttunk. Közülük néhányn intézményeinkben végeznek munkát, mások számár is úgy szbtuk meg feldtokt, hogy elkerüljük látszttevékenységet. A lkosság elismeréssel szólt z erdők, erdősávok rendbetételéről, de cspdékos idő idején szikksztó árkok is jó szolgáltot tettek. 5 esztendő egy település életében nem hosszú idő. A végrehjtott fejlesztések, felújítások kereteit teremtették meg nnk, hogy közösség szolgált városi szinten történhessen. Kötelező feldtink színvonls ellátásár prncsoló szükségszerűség, de július-ugusztus z önként válllt tevékenység is jelentősen hozzájárul hhoz, hogy z itt élők jól érezzék mgukt. Széles összefogássl létrejött helytörténeti bemuttóhely. Megjelent több, város múltját, jelenét, lehetőségeit bemuttó kidvány. Működik felnőttképző intézmény, hol évente több mint 30-n szereznek érettségi bizonyítványt. Htárinkon túl is ismerik z ifjúsági zenekrt és mzsorettcsoportot. Mind kézilbd, mind lbdrúgó szkosztálybn 7080 gyermek, fitl rendszeresen sportol, lányok NBI/B-s bjnokságbn játsznk. Több civil szervezet egyre ktívbbn szervezi közösségét, gykorik térségekre kiterjedő áltluk megvlósított progrmok. Örvendetes, hogy növekszik zok szám, kik z ország különböző pontjiról érdeklődnek Csorváson történtek iránt. Tudjuk, hogy sok még feldt. A most következő npokbn több közösség progrmot készít. Mindegyikben lesz olyn, mely előreviszi város fejlődését és összefogássl biztosn meg is vlósíthtó. Az önkormányzt képviseletében köszönöm mindzok segítségét, kik z elmúlt 5 esztendőben hozzájárultk város fejlődéséhez. Szilágy Menyhért polgármester Digitális írástudás z iskolábn Városunkbn nem régen indult egy elődássorozt digitális írástudás népszerűsítésére. Ennek behrngozásár Hírdó múltkori számábn egy cikk jelent meg, melyben cikk írój említést tesz (áltlánosságbn) z iskoli okttásról is, ezért úgy érezzük, érdemes helyi képzés színvonláról áttekintést dni. Az iskolábn 4. osztálytól tnulják ezt tntárgyt iskolásink. Az informtik tntárgy igyekszik trtlmilg korszerű, techniki fejlődéssel lépést trtó, szinte npont változó ismereteket nyújtni, zokt mindennpi életben lklmzhtó formábn okttni. A tnnyg logiki elrendezése ennek megfelelően hsználti szinttől belső működés megértése felé, psszív befogdótól z ktív irányítóig viszi diákokt. A fő cél z információs társdlombn otthonosn mozgó, z információt munkáj során felhsználni és létrehozni tudó ember képzése. Cél, hogy tnuló érezze, képes bekpcsolódni z egész világr kiterjedő információs társdlomb. Ezen gyorsn változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy tnulókbn kilkítsuk informtiki ismereteik folymtos megújításánk igényét. Az új eszközök közül sokoldlúságávl kiemelkedik számítógép, mely újszerű problém-megoldási lehetőségeket biztosít. A céljink eléréséhez különösen fontos, hogy tnulók folymtos sikerélményben részesüljenek z informtik tnulás során, különben z élet más területein nem fogják lklmzni megszerzett kompetenciáikt, szinte áttörhetetlen idegenkedés lkulht ki modern információs eszközökkel szemben. Az elmúlt tnévben Bttonyán megrendezett megyei szintű Középiskolás leszek tnulmányi versenyen informtik tntárgyból 1., 3., 4., helyezést érték el tnulóink. Több mint 10 éve válszthtó tntárgyként számítástechnikát tnulhtnk z iskolánkb járó gyerekek. E tntárgy tnítás gyuli APC Stúdió kkreditált tnterve szerint történik, melynek eredményeként z itt tnulók 8. osztály végére ECDL bizonyítványt szerezhetnek. A mozikszó jelentése: Európi Számítógép Hsználói Jogosítvány. Az elmúlt tnévben 14 fős, 8-os csoport minden tgj teljesítette z ECDL Select vizsgrendszer 7 modulját, így megkpják z ECDL bizonyítványukt évesen rendelkeznek egy olyn végzettséggel, mellyel munkát is válllhtnk nem csk Mgyrországon. Az ÁMK, mint felnőttokttási intézmény rendelkezik kkreditált lpfokú számítógép tnfolymml. A 60 órás, gykorlt centrikus tnfolym elvégzése után hllgtó képes lesz számítógép hrdver elemeit kezelni, szöveget szerkeszteni, egyszerű prezentációt készíteni, tábláztokt létrehozni, zokbn számításokt végezni, z interneten információkt megkeresni és feldolgozni, levelezni tud levelező progrmml is. Sjnos, jelenlegi gzdsági helyzetben nincs elég jelentkező tnfolym indításához. A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges eszközök tnulóink rendelkezésére állnk. Számítógéptermünkben 16 tnuló fogllht helyet. Természetesen mindig lehet jobbt kívánni, mi is várjuk második számítógépterem berendezését, hogy más tntárgyk óráin is lehessen informtiki eszközöket hsználni. Mnsáné Mkr Mári informtik tnár Murvi József számítástechnik szkos tnár

6 Csorvási Hírdó 6. oldl július-ugusztus 100 esztendő I. Csorvási Agrs Tlálkozó Helyszín: Csorvási Sportpály 900 Megnyitó 915 Hunydvári Árpád glmbász bemuttój 930 Műnyúlhúzás minden válllkozó szellemű kutyánk Repülési eszközök bemuttój 1200 Ebéd 1400 Folyttódnk futmok 1600 Repülési bemuttó 1700 Hudák szövőüzem ruhbemuttój 1730 Rendőrségi kutyás bemuttó 1800 Könnyűzenei műsor 1900 Tábortűz, szlonnsütés Egész np folymtos gyermekprogrm, játszóház, lovglási lehetőség, Csináld Mgd Kürtősklácssütés, kézműves kirkodóvásár. Hngultfelelős Csorvás FM! A belépés díjtln! Bővebb információk: Kecskés Zsófi 30/ Zsig István Csorvás Slli út 22 szám ltti lkos július 26-án ünnepelte százdik születésnpját. Az egykori szbómestert z Önkormányzt és Csorvásik Bráti Társság lkásán köszöntötte. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és csládj körében boldog, szép npokt. Támogtók: Áltlános Művelődési központ Hudák Szövőüzem Keliger Mr Trunkócziné Zsuzs néni Bbinyecz János Brezsnyik György Szilágyi Menyhért polgármester Gzdnp és fogthjtó verseny Csorváson szeptember 11-én Csorvás Megújulásáért Egyesület idén is megrendezi hgyományos Gzdnpot, versenyzők és hálás közönség bizttás mitt. A fogthjtó verseny most sem mrdht el, bár z nygi források előteremtése egyre nehezebb. Itt ismertetem, hogy Egyesületünk tgj Békés Megyei Lovs Szövetségnek. Tehát versenyünk, bjnoki forduló is lehet számukr, feltétel rjtengedély vizsg, mit Mezőhegyesen én tehettek le fogthjtó szkágbn. Természetesen, szövetség áltl küldött bírók vezetik versenyt, kiknek megfelelő végzettségük vn. A rendezőktől megkövetelik körülményeket: pályépítés, melegítőpály, biztonság, mentők, stb. Egyre több településről neveznek hozzánk: Csorvás, Gerendás, Kondoros, Orosház, Ngyszénás, Újkígyós, Mezőkovácsház, és szrvsi sporttársk. Három ktegóriábn hirdetünk versenyt: kettes fogtok kdály hjtás, póni fogtok kdályhjtás, táblás kocsik (gumikerekes) kdályhjtás, vlmint ezek egyszeri összevetése. Az lp pályán, z lp időt, jellemzően nem szoktuk szűkösre szbni, hogy minél több versenyzőnek legyen esélye, figyelembe véve pály hosszát, z kdályok számát és nehézségét. A közönségünk kedvence vdászhjtás, mi izglms, látványos, hol pttognk z ostorok, zúg tps, és minden másodperc számít. A versenyszámok szünetében bemuttókt szervezünk: pl. bemuttó hjtás, csikós bemuttó, voltige (lovs tornász) bemuttó. Az idén külön meglepetéssel készülünk! Mindenkit szeretettel várunk szeptemberben! Frgó István szervező Értesítés A Fogysztóvédelmi pnszfelvevő hely jövőben csorvási ÁFÉSZ udvri irodájábn (Csorvás, Rákóczi út 14. szám) tlálhtó. Ügyfélfogdási idő: hétfőn és szerdán óráig. Szikor Ljosné megbízott ügyintéző

7 Csorvási Hírdó 7. oldl július-ugusztus A Semmelweis-np propóján Július elseje, Semmelweis-np mgyr egészségügy legngyobb ünnepe, Semmelweis Ignác, világszerte legelismertebb mgyr orvos születésének npj. Ezen npon országszerte elismerik zoknk z egészségügyben, szociális területen dolgozó szkembereknek munkáját, kik sokt tesznek lkóhelyükön élő betegekért, idősekért, gyermekekért. A kisvárosunkbn dolgozó mintegy 40 egészségügyi végzettségű szkembernek zonbn július elseje is csk ugynolyn np, mint többi. Egy dolgos hétköznp, mikor z elvégzett munkáért ugynúgy nem jár sem köszönet, sem egy jó szó, mint z év többi npján. Úgy reméltük, z idei évben másképp lesz, és ezt jeles npot megújult orvosi rendelőnkben tehetjük emlékezetessé Az Új Mgyrország Fejlesztési Terv Dél-lföldi Opertív Progrm támogtási rendszerének keretén belül Békés megyében 6 helyszínen, Kétegyház, Füzesgyrmt, Elek, Kondoros, Srkd és Csorvás településeken vlósulht meg korszerű Egészségügyi Centrumok kilkítás. A felújított épületekben rendszerint helyet kpnk védőnők is. Az idén 95 éves fennállását ünneplő Védőnői Szolgált várndósok és gyermekek védelmét szolgáló kiépített hálózt, mely mg nemében egyedülálló, ingyenes prevenciós szolgálttás. A védőnők munkáj egy kívülálló számár láthttlnnk tűnhet, tevékenységünket nehéz dokumentálni, számokkl látámsztni, mérni. Munkánk jelentőségét tlán csk kkor vennék észre, h nem lennénk decembere ót gykorltbn is láthttlnok lettünk. Egészségházunk felújítás mitt először Mór utcáb, mjd 1 hét múlv város szélére költöztünk. A kényszermegoldás mitt elmrdtk megszokott nőgyógyászti szűréseink, frissen szült nyukák még messzebbre kocsikáztthtták bbáikt, mint eddig, z iskolások lig fértek be lkásunkb, mikor vizsgáltr hívtuk őket. Derűsen viseltük kényelmetlenségeket, két költözést, már már gondozottink is megszokták, hogy várótermünk egy nppli, tnácsdó-rendelőnk egy konyh, s hogy bbkocsi tárolónk egy vdregényes előkert, melyben időnként térdig ér gz Kitrtottunk, mert úgy gondoltuk, hogy hmrosn visszköltözhetünk szép, új Egészségházunkb. Cslódnunk kellett. Velünk senki sem közölte zt tényt, mely már z építkezés kezdetén nyilvánvló volt: nekünk nem lkítnk ki munkhelyet bbn z épületben, mely nnk idején z Egészségvédelmi Szolgáltnk épült, s melyben előbb dolgoztk védőnők, mint orvosok. Nem tudunk válszolni gondozottinknk, mikor költözünk, és legfőképpen hová? Nem kptunk még válszt sem mi, sem szkmi vezetőnk. Nem szeretnénk hálátlnnk tűnni, nem felejtettük el jutttásokt, melyeket z évek során z Önkormányzt védőnőknek nyújtott, mikor lehetősége volt rá. Elnéztük z utóbbi időszk megvonásit, mert közösségi érdek, gzdsági nehézségek ezt kívánták. De nem mehetünk el szó nélkül mellett, hogy egyetlen konkrét válszt sem kpunk rr kérdésünkre, hol fogunk ezután dolgozni? Az illetékesek türelemre intenek, de már fogy derű Nem túl vidám hngultbn köszöntünk el Püski Lászlóné kollégnőnktől, eggyel kevesebben lettünk. Változások előtt állunk. Vlószínűleg lesz mjd új munkhelyünk vlhol, vlmikor, tlán jobb lesz réginél, tlán rosszbb. Addig is megszokott módon végezzük tovább munkánkt. De rossz szájíz megmrd. Mert ennyi jár egy védőnőnek m, Semmelweis-npr Csorvás Város Védőnői Szolgált Gzdnpi előzetes Az elmúlt évek tpsztlti lpján, és Csorváson élő emberek visszjelzései szerint, Gzdnp népszerű rendezvény, hiszen z itt élő emberekről, és z itt élő embereknek szól. Idén, szeptember én, Csorvás Megújulásáért Egyesület kilencedik lklomml szervezi meg ezt rendezvényt. A számmisztikábn, kilences különös erővel bír. Ezért fokozott izglomml nézünk elébe. A Gzdnp méretei és költségei rég meghldták egy civil egyesület kereteit. Eddig is szükség volt széles összefogásr, idén erre még ngyobb szükség lesz, mert mindenhol kevés pénz. Hiányát pedig, kretivitássl, munkávl, közdkozássl lehet pótolni! Ezért szeretnénk, h soh nem látott összefogássl bizonyítnánk mgunknk, és vidékről ide látogtóknk, mire vgyunk képesek. Várunk minden jó ötletet, segítő kezet, tárgyi és pénzbeli segítséget. A gzdsági helyzet mitt, nem tudunk csk válllkozókr támszkodni. Ebben z évben, nem kis munkát válllnk z egyesületi tgok: személyesen fogják kihordni progrmfüzetünket lkossághoz. Kérem Önöket, támogssák lehetőségeik szerint, ezt rendezvényt. Mutssuk meg mit jelent, z összefogás ereje! Fő koordinátorok, kikhez lehet fordulni, és kiket lehet támogtni: v Fbisz Julinn, Hmr Csb népművészek, mesterségek bemuttój v Frgó István lovs progrmok v Fruzs Mihályné, Szeles Sándorné sütemények összegyűjtése, kiosztás v Gergelyné Fülöp Iboly feljánlások, dományok összegyűjtése v Győri Istvánné régi flvédő és kézimunk kiállítás v Kerekes Józsefné színpdi műsorok v Kukl László, Hmr Csb reklám, sjtó, mrketing

8 Csorvási Hírdó 8. oldl július-ugusztus v Pintér Pál nosztlgi trktorok felvonulás v Popol Klár fitlok színpdi vetélkedője v Szél Csb kis állt bemuttók, kiállítások, péntek esti fosztók v Verebesi László színpdállítás és bontás v Bárány Mgdoln mindezek összefogój és felelőse Jelentkezni bármelyik szervezőnél lehet fent említettek közül, ismeretség, vgy szimpáti lpján. Utánpótlás szezonzáró buli! A Csorvás SK Lbdrúgó Szkosztály szezonzáró bulit szervezett első lklomml z utánpótlás éves korosztályú csptink. A rendezvényre június 12-én, Homokbány-tónál került sor, melyen z elmúlt bjnoki szezon, illetve csptok különböző tornákon vló szereplésének z értékelésével kezdődött. Elmondhtjuk, hogy 2009/2010-es évd sok szép eredményt hozott, sok tehetséges fitl lbdrúgó, kiket egyértelműen jövő Csorvás SK felnőtt csptábn szeretnénk minél hmrbb viszontlátni. Az, hogy sikeres szezonon vgyunk túl, oroszlánrészt válllv és teljes vállszélességgel csptok mögött szülőknek köszönhetjük, kik önzetlen munkájukkl segítették csptokt mind z utzttásbn, focitornáink szervezésében és lebonyolításábn. Köszönjük! A folyttásbn gyerekek kedvük szerint pecázhttk, rúghtták bőrt strndfoci pályán, de voltk olynok is kik tnösvényen sétálgttk, nézelődtek. A horgászokt díjztuk is, de np főműsorszám mégis csk szülők-gyerekek homokfoci meccse volt. Ngy cstábn szoros eredmény született, mi rutinnk köszönhetően es szülő győzelmet hozott. Az estét követően közös szlonnsütéssel zártuk npot, melyről elmondhtjuk, hogy mindenki jól érezte mgát. Szeretnénk köszönetet mondni Kelemen Mihály Elnök Úrnk, hogy biztosított helyszínt számunkr! Bízunk bbn, hogy jövőre megismételjük bulit! Mindenkinek köszönet sokféle segítségért! Arczki Tibor, Zsig Iván Ancsin István (1919);Bgi László (1952); Béres Imre (1934); Bogár Ferenc József (1945); Frks Mihályné (Gyrki Róz Ilon 1953); Gergely János Istvánné Születések: (Szbdos Julinn 1922); Hjdu István (1922); Jnki Krámli Dániel és Medveczki Orsoly fi - Levente Vrg Attil és Fzeks Mrinn leány - Éd Hnn Mihály (1948); Lázár Mihály (1928); Lukács Dezső Bánki-Horváth Kornél és Frks Berndett leány - (1928); Oláh András (1922); Pcsik Sándor (1925); Póly Gusztáv István (1941); Serbán György (1963); Romin Seres András Márton (1960); Szbó Gyul (1944); Tomp Sándorné (Kesjár Iboly Mrgit 1932); Vigh Hlálesetek: István (1931) Anykönyvi hírek

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim!

P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim! Építész Lp A B Á C S -KISK U N MEGYEI É P Í T É S Z K A M A R A 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM FÓRU M A 2002. SZEPTEMBER DECEMBER --------------- AZ ÜNNEPEK ELÉ Év vége vn! A számdás ideje, mit tettem, mire jutottm,

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben