Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán"

Átírás

1 Hírlevél XVII. évfolym 212. szám jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság, elődó: Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Az Európi Unió áltl z ifjúságpolitik támogtásár biztosított források, elődó: Téglásy Kristóf, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ifjúságügyi Főosztályánk főosztályvezetője Ezt követően A mgyr közművelődről című könyv bemuttás történt,: Dr. Németh János, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődi Főosztályánk vezető főtnácsos elődásábn. Több, mint 140 kollég vett rzt Mgyr Közművelődért Konferencisorozt kecskeméti állomásán A konferenci ktulitását fontosságát is jelezte z, hogy nem csupán megyénkből, hnem z ország távolbbi, tájiról is érkeztek kollégák rendezvényre. A konferenci z lábbi npirend szerint vlósult meg: : köszöntő Kecskeméri Református Gimnázium diákji Bud Ferenc Kossuth díjs költő közreműködével Megnyitó beszédet Hlász János, Nemzeti Erőforrás Minisztérium prlmenti állmtitkár mondott, melynek során felvázolt kulturális strtégilkotás lpvető szempontjit, pilléreit : Cserép László, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődi Főosztályánk főosztályvezetőjének elődás hngzott el "A Közművelődi Főosztály strtégi lkotási feldti" címmel Elődások z lábbi témákbn hngzottk el: Civil szervezetek ifjúság, elődó: Engert Jkbné, Nők Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke, önkormányzti képviselő Fesztivál ifjúság, elődó Frks Gábor, z Európ Jövője Egyesület elnöke, Felsőfokú szkképz ifjúság, elődó: Döbör András, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyul Pedgógusképző Kr Szkképzi Központ igzgtój Ifjúság önkormányzt, elődó: Ktonáné Szbó Gbriell, A városházi szekciót JÖVŐNK ÉPÍTŐKOCKÁI Gyermekek fitlok közművelődben, korosztályi sjátosságokr épülő kultúrközvetít címmel Józs Ktlin, Kecskeméti Ifjúsági Otthon igzgtójánk elődás zárt 14 órától Kecskeméti Ifjúsági Otthonbn szkmi műhelyeken vettek rzt z érdeklődő kollégák. A konferenci ideje ltt megtekinthető volt Bhget Isknder szír szármzású fotóművz Kecskemét témájú fényképeiből válogtott kiállítás is vlmint Bolyi János Gimnázium tnulói Kecskemét A szecesszió város című kiállításs, Kecskeméti Főiskol Gépipri Automtizálási Műszki Főiskoli Kránk hllgtói z áltluk megépített, díjnyertes Megméter II. energitkrékos járműve. A rendezvény során rztvevők megízlelhették helyi specilitású tejespitét, melyet Széchenyi István Idegenforglmi Vendéglátóipri Szkközépiskol Szkiskol diákji sütöttöttek, vlmint helyi gzdák áltl biztosított Kert Mgyrország kóstolót.

2 P á l y á z tjánló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társdlmi Megújulás Opertív Progrm Egzségre nevelő szemléletformáló életmódprogrmok c. pályázti felhívásához A lkosság egzségfejlesztét szolgáló fiziki ktivitás szkmi támogtás szbdidő sportolói közösségek bővíte Kódszám: TÁMOP 6.1.2/11/2 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Jelen pályázti kiírás célj, hogy közösségi célkitűzekhez illeszkedő módszertni meglpozást trtlmzó temtikus progrm kereteit biztosíts, nnk (rz)eredményeit felhsználv támogss olyn rendezvénysoroztok/sportbörzék szervezét, melyek ösztönzik vlmennyi célcsoport életmódformálását, fiziki ktivitását, ráirányítv figyelmet sport, testmozgás jótékony htásir bővítik szülők, pedgógusok, szkemberek fiziki ktivitássl kpcsoltos ismereteit mindezt sport egzségtudományos, sportmenedzsment egyéb sport testnevel szkpedgógii ismeretek egyidejű átdásávl, korszerű, innovtív eszközök lklmzásávl, közérthetően együtt teszik meg. A progrm kiemelt célj továbbá, hogy célcsoport minél szélesebb rétege számár átdj zokt korszerű sportszervezi menedzsment típusú ismereteket, jó gykorltokt, melyek ktív sportolói közösségek kilkulásához vezethetnek. A társdlmi befogdás sportbn sport áltl célkitűz mentén progrm fókusz különösen kiterjed hátrányos helyzetű célcsoportokr is, így z z egzségfejleszten túl társdlmi integrációjuknk is eszköze lehet. Cél, hogy projektek mérhető módon strukturáltn irányítv ösztönözzék lkosság különösen gyermek, ifjúsági fitl felnőtt korosztály fiziki ktivitását, segítsék minőségi sportszolgálttásokhoz vló gyors egyenlő esélyű hozzáfért, sportolók, szkemberek, sportszolgálttók közötti tudtos információ tpsztltcserét, szemléletformálást. Rendelkezre álló forrás A pályázt meghirdetekor z elszámolhtó közkidásokr rendelkezre álló keretösszeg forint, melyből forint z "A" komponens szerinti progrm megvlósításár, forint "B" komponens szerinti progrm megvlósításár áll rendelkezre. Felhívjuk figyelmüket, hogy komponensenként előirányzott keretösszegek támogtási igények függvényében módosulhtnk, mennyiben z "A" komponens keretében nem kerül lekötre teljes előirányzott keretösszeg, mrdvány átcsoportosításr kerül "B" komponensre. Jelen kiírás forrását z Európi Szociális Alp Mgyr Köztársság költségvete társfinnszírozásbn biztosítj. Az "A" komponens esetében projekt lebonyolítás során Közép mgyrországi régiór jutó egzségügyi fejleszti célú TÁMOP forrásokt megítélt támogtás 30,7% terheli. A projekt keretében z Európi Szociális Alp ( továbbikbn: ESZA) Európi Regionális Fejleszti Alp ( továbbikbn: ERFA) közötti átjárhtóság lpján z ERFA típusú tevékenységek fedezetére z elszámolhtó költségek összegének mximum 10% fordíthtó. A "B" komponens esetében Közép mgyrországi régióbn támogtás nem ítélhető meg. A projekt keretében z ESZA ERFA lpok közötti 2 átjárhtóság lpján z ERFA típusú tevékenységek fedezetére elszámolhtó költség nem fordíthtó. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi form I. KSH besorolás Jelen pályázti kiírás vlmennyi komponense esetében z lábbi szervezetek pályázhtnk (KSH besorolássl, sttisztiki számjel elemeiről nómenkltúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény lpján): Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szkszövetség (KSH 521) Egyéb egyesület (KSH 529) Egyéb lpítvány (KSH 569) Nonprofit korlátolt felelősségű társság (KSH 572) Nonprofit rzvénytársság (KSH 573) II. Egyéb feltételek: "A" "B" komponens esetében: A pályázó szervezet jogutódlássl létrejött szervezetek esetén jogelőd szervezet nyilvántrtásb vételének/cégbejegyzének npj leglább 1 évvel meg kell előzze pályázti felhívás megjelenének npját. "A" komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okirtábn (lpszbályábn/társsági szerződében) leglább jnuár 1 től szerepelnie kell z lább felsorolt tevékenységek vlmelyikének, vgy ennek megfelelő trtlomnk: sporttudomány, sportegzségügy, sportszervez menedzsment, pedgógi testnevel sport műveltségterülethez, illetve sportszkm vontkozó más műveltségterületeihez (pl. teljesítmény élettn, edzelmélet stb.) kpcsolódó tevékenység, fiziki ktivitásr, sportos életvitelre nevel ösztönz. "B" komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okirtábn (lpszbályábn/társsági szerződében) szerepelnie kell leglább jnuár 1 jétől z lább felsorolt tevékenységek vlmelyikének, vgy ennek megfelelő trtlomnk: szbdidős sportrendezvények szerveze, sportos életvitelre nevel ösztönz. Mindkét komponens keretében fent felsorolt szervezetek konzorciumi is benyújthtnk pályáztot, melyhez konzorcium létrehozásár irányuló együttműködi megállpodást kell kötni z útmuttó 10. számú mellékletét képező megállpodás mint lpján. A konzorciumi együttműködi megállpodássl tgok rr válllnk kötelezettséget, hogy projektet nnk támogtás esetén projektdokumentációbn meghtározott módon közösen megvlósítják. Konzorcium tgj csk olyn szervezet lehet, mely Pályázti Útmuttóbn meghtározott követelményeknek megfelel támogtásbn rzesülhet. (Felhívjuk figyelmet, hogy z láírt konzorciumi együttműködi megállpodást szkennelt formábn kell pályáztot trtlmzó CD/DVD n szerepeltetni). A konzorciumml szemben támsztott feltételek: A konzorciumok mximum 5 tgból állhtnk Finnszírozás módj: tgonként történő finnszírozás A konzorciumok esetében vlmennyi konzorciumi tgnk meg kell felelnie Pályázti Felhívásbn meghtározott követelményeknek, minden konzorciumi tg rzt vesz pályázt lpvető céljánk megvlósításábn, továbbá támogtásbn rzesül. III. Együttműködő prtnerek köre: Az "A" komponens esetében káros szenvedélyekkel (különösen: dohányzássl, túlzott lkoholfogysztássl, szerhsználttl), egzségmegőrzsel, egzségfejlesztsel, prevencióvl fogllkozó társdlmi szervezetek, költségveti szervek. XVII. évfolym, 212. szám, jnuár

3 Az "A" komponens esetében z együttműködő prtnerek bevonásár vontkozón kötelező előírás nincs. A "B" komponens esetében: helyi önkormányztok társulásik, többcélú kistérségi társulások, regionális fejleszti tnácsok egzségügyi lpellátást nyújtó egzségügyi szolgálttók iskol egzségügyi szolgált közneveli intézményfenntrtók, zok jellegére, típusár tekintet nélkül kisebbségi önkormányztok közneveli felsőokttási intézmények szociális, gyermekvédelmi gyermekjóléti intézmények z állmháztrtáson belüli sportlétesítmény fenntrtó szervezetek egzség megőrzi, megelőzi prevenciós, egzségfejlesztt, civil érdekképviseleti tevékenységet végző civil vgy egyéb szervezetek kulturális intézmények (könyvtár, közművelődi intézmények). A "B" komponens esetében pályázó szervezet konvergenci régiónként leglább 3 (zz összesen leglább 18), fentiek szerint különböző ktegóriáb sorolt, dott régióbn székhellyel, telephellyel (szervezeti egységgel) rendelkező szervezettel köteles együttműködi megállpodást kötni. Az együttműködő prtnerekre vontkozó áltlános előírások mindkét komponens esetében: Az láírt, z együttműködő prtner projektben válllt szerepét feldtit is bemuttó együttműködi megállpodásokt pályázt mellékleteként be kell nyújtni. Nonprofit szervezet együttműködő prtnerként vló bevonás bbn z esetben lehetséges, mennyiben z dott szervezet z elmúlt 3 évben igzolhtó módon z együttműködi megállpodás tárgyához kpcsolódó tevékenységet végzett folymtosn z dott régióbn. Az együttműködő prtner támogtásbn nem rzesül, Támogtási Szerződt nem írj lá. Az együttműködő prtner vele munkviszonybn, munkvégzre irányuló egyéb jogviszonybn, tgsági viszonybn álló személy nem lehet projektben térítes szolgálttást nyújtó személy, illetve szervezet. Méret Jelen pályázti felhívás esetében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogthtó tevékenységek köre Az "A" komponens esetében támogthtó tevékenységnek minősülnek: Az egzségfejlesztő szbdidősporttl, fiziki ktivitássl összefüggő, módszertni eredmények implementációját, nyomon követét kommunikációját segítő informtiki dtbázis környezet fejleszte, portál kilkítás, mely megfelel jelen pályázti kiírás 18. számú mellékletét képező szkmi informtiki rendszerkövetelményeknek Adtgyűjt dtelemz, mely z országos szintű, sportcélú humán, szervezeti infrstrukturális kpcitások feltérképezét zok feldolgozását szolgálj. A Kedvezményezett dtgyűjti tevékenységét sportért felelős minisztérium támogtó nyiltkozt kidásávl segíti. A támogtó nyiltkozt kidását kedvezményezettnek kell kérelmeznie z érintett minisztériumtól, zt Közreműködő Szervezet kérére be kell nyújtni. Az egzségfejlesztő szbdidősport fejlesztével összefüggő szkmi sporttudományos, sportmenedzsment, sportegzségügyi stb.) háttérnygok fejleszte: rzletes módszertni kuttás elemzi temtik kidolgozás XVII. évfolym, 212 szám, jnuár Pályáztjánló kuttás lefolyttás, vgy meglévő kuttás mgyrországi lklmzás/dptációj, továbbfejleszte, így különösen z Európi Unió előkzítő intézkedek projektjei eredményeinek, vgy egyéb, testmozgás sport áltli egzségvédelmet, egzségfejleszt nevelt középpontb helyező európi vgy nemzetközi kuttási témák feldolgozás, továbbfejleszte, tpsztltok kiértékele (policy nlysis) pályázt keretében. Az lábbi kuttási témterületek mindegyikére kiterjesztve: 1. Egzségvédelem sport révén, így különösen egzségvédő fejlesztő testmozgás, z egzséget jvító fiziki tevékenységek z lulról szerveződő sportbn vló rzvétel előmozdítását segítő módszerek feltárás z egzség védelme fejleszte sport áltl, különös figyelemmel fiziki ktivitási szintek fokozásár z egzségügyi, neveli okttási intézményekben, ideértve munkkörnyezetet is. 2. Társdlmi befogdás sportbn sport áltl (szociális inklúzió), vlmint z erőszk z intolernci megelőze z ellenük folyttott küzdelem, különösen fogytékossággl élőkkel kpcsoltos egyenlő bánásmód, hngsúlyosn fogytékosságuk mitt sjátos neveli igényű gyermekek tekintetében nemek közötti esélyegyenlőség viszonyltábn, veszélyeztetett vgy hátrányos helyzetben lévő csoportok integrációj tekintetében, különös figyelemmel veszélyeztetett vgy hátrányos helyzetű gyermekekre, fitlokr 3. Okttás, képz képesítek sportbn: sport szerepének erősíte z okttásbn képzben, formális informális tudáselemek feltérképeze sportbn, vlmint kombinált sportképzsel áltlános okttássl kpcsoltos jó gykorltok köz felsőokttásbn (kettős krrier) 4. Az önkéntesség z ktív polgárság ösztönze sporton keresztül 5. A jó irányítás ösztönze sportbn, sportbn rejlő lehetőségek kihsználás sport társdlmi szerepének érvényesíte céljából, így különösen sport, szbdidős rekreációs szervezetekhez, tevékenységekhez, sportlétesítményekhez, sporteszközökhöz, sporteseményekhez helyszínekhez vló egyenlő esélyű hozzáfér megteremte dtokr épülő (evidence bsed) sportszervezi menedzsment rendszerek kidolgozásávl, különös tekintettel hátrányos helyzetű célcsoportok tekintetében 6. Sportmenedzsment szervezi jó gykorltok, különösen települtervez, szervez, irányítás, vlmint z intézmények vezete vontkozásábn 7. Innovtív kretív kommunikációs, médi mrketing trtlmk egzségfejlesztt szolgáló fiziki ktivitás fokozásánk szolgáltábn, így különösen lehető legngyobb számú szegmentált célcsoportot megszólító sportolói közösségek szervezét, mozgósítását szolgáló sportszervezi megoldások sportmenedzsment ismeretek feltárás. A módszertni tpsztlti eredmények lehető legszélesebb körű lehetőség szerint innovtív technológiákt is lklmzó disszeminációját szolgáló, z egzségvédelmet, egzségfejlesztt nevelt, mozgástnulásr fiziki ktivitásr is fókuszáló okttást nevelt, sportegzségügyi ismereteket, vlmint z lklmzott sporttudományi sportmenedzsment sportszervezi megoldásokt európi nemzetközi megközelítben középpontb helyező kidványok, segédletek, jó gykorltok, iránymuttások (guidelines), lklmzások (internetes trtlomszolgálttás), egyéb kommunikációs eszközök 3

4 Pályáztjánló kidolgozás közzététele A módszertni eredmények ismertetét tudtosítását szolgáló érzékenyítő szemléletformáló workshopok, rendezvények szerveze leglább megyei (fővárosi) szintű dönthozók vezetők, igzgtási szkemberek számár. A "B" komponens esetében támogthtó tevékenységnek minősülnek: Az egzségfejlesztő szbdidősporttl, fiziki ktivitássl összefüggő, rendezvényekkel sporteseményekkel kpcsoltos rzvétellel összefüggő dtok, indikátorok nyomon követét, mérét kommunikációját segítő informtiki dtbázis környezet fejleszte (portál kilkítás nélkül), mely megfelel jelen pályázti kiírás 18. számú mellékletét képező szkmi informtiki rendszerkövetelményeknek A lkosság különösen gyermek ifjúsági korosztály rendszeres testmozgását szolgáló, z érintett régió(k)bn leglább öt lklomml megrendezre kerülő sportrendezvény soroztok, zokkl összefüggően sportszervezi menedzsment sporttudományos ismeretek know how átdását, vlmint közösségfejlesztt építt szolgáló sportbörzék szerveze, melyeknek temtikáj célcsoportj illeszkedik z "A" komponens keretében kidolgozott módszertnokhoz, kpcsolódó eszközbeszerz Az érzékenyítt, szemléletformálást szolgáló workshopok, rendezvények szerveze leglább sportrendezvények, sportbörzék megvlósítási helyszínei szerinti helyi/térségi szintű dönthozók vezetők, igzgtási szkemberek számár, vlmint közokttási, felsőokttási egzségügyi intézményvezetők számár. Kötelezően megvlósítndó tevékenységek, beszerzek: A pályázt szempontjából iránydó komponens esetében fentebb z dott komponens tekintetében felsorolt tevékenységek mindegyikének megvlósítás kötelező tevékenység. Az "A" "B" komponens keretében nyertes szervezetek/konzorcium(ok) projektek megvlósítás során együttműködni kötelesek. Az "A" komponensben pályázó megkezdtől számított 4 hónpon belül vlmennyi módszertni kuttás vázltát z informtiki dtbázis környezet lpjául szolgáló műszki dokumentációt, specifikációt köteles olyn formábn elkzíteni rendelkezre bocsátni, hogy z lpul szolgálhsson "B" komponens keretében megvlósítndó projektek szkmi trtlmához, potenciális kedvezményezett(ek) zokhoz még projektjvsltuk kidolgozás előtt egyenlő esélyek mellett hozzáférjenek. Tájékozttás, nyilvánosság Könyvvizsgált mennyiben projektre vontkozón megítélt támogtás összege meghldj z 50 millió Ft ot. Horizontális szempontok Projekt területi korlátozás Az "A" komponens esetében projekt megvlósítás helyszíne Mgyrország területe. A "B" komponens esetében nem támogthtó Közép mgyrországi régió területén megvlósuló fejleszt. támogtás összege legfeljebb Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támogtásbn rzesülő projektek kiválsztás pályázti útmuttó B, C, D F pontjibn fogllt kritériumok lpján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályáztok benyújtásánk módj, helye htárideje A pályáztot (kitöltött projekt dtlpot z útmuttóbn előírt mellékleteket) elektronikus dthordozón (kizárólg egyszer írhtó, írásvédett CD/DVD lemezen) pályázti kiírás rzét képező, kinyomttott cégszerűen láírt nyiltkozttl együtt 1 eredeti példánybn, zárt csomgolásbn, tértivevényes küldeményként vgy gyorsposti szállítás igénybevételével (grntált kézbesíti idejű belföldi posti szolgálttás) következő címre kell beküldeni: Társdlmi Megújulás Opertív Progrm Kódszám: TÁMOP 6.1.2/11/2 Közreműködő Szervezet: ESZA Társdlmi Szolgálttó Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1385 Budpest, Postfiók 818. Amennyiben pályáztot csomgként kívánj feldni, csomgon z ESZA Társdlmi Szolgálttó Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budpest, Váci út 45. "C" épület címzt kell feltüntetni. Kérjük, hogy CD/DVD lemez tokján jól láthtón tüntesse fel Pályázti Felhívás kódszámát (TÁMOP 6.1.2/11/2), pályázó nevét címét. Kérjük, ellenőrizze kitöltött dtokt, illetve győződjön meg kitölt sikerességéről, z dthordozó épségéről! A pályáztok benyújtás komponensenként z lábbik szerint lehetséges. "A" komponens: jétől ig. "B" komponens: jétől ig. A pályáztok benyújtás elbírálás komponensenként egy szkszbn történik. A pályázti kiírássl kpcsoltos további dokumentumok z honlpról tölthetők le. További felvilágosítás z lábbi elérhetőségeken kphtó: Telefon: 06 40/ e mil: uj sz nfu. gov. hu honlp: http: / / www. uj sz echenyiterv. gov. hu http: / / www. nfu. hu D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogtás formáj Vissz nem térítendő támogtás. Támogtás mértéke A projekt elszámolhtó összes költségének legfeljebb 100%. Támogtás összege A jelen pályázt "A" komponense keretében igényelhető támogtás összege legfeljebb Ft lehet. A jelen pályázt "B" komponense keretében igényelhető 4 XVII. évfolym, 212. szám, jnuár

5 Országos TOJÁS TRIENNÁLÉ Tlálkozó pályázt Böjti ételek receptpályázt A Fejér Megyei Népművzeti Egyesület Fejér Megyei Művelődi Központ meghirdeti Böjti ételek receptpályáztot 2012 ben ismét megrendezre kerül immár hrmdik lklomml Székesfehérváron tojásdíszítők országos tlálkozój. Ebben z évben tlálkozó egyik fő témáj böjti időszk. A negyvennpos böjt, hmvzó szerdán kezdődik, húsvét vsárnpjáig trt. A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti npokon csk kenyeret, sót növényi eledeleket volt szbd enni, csk egyszer ehettek npjábn. Ennek z épületes, önmegtgdó életnek számos példáj nyom mrdt fenn népünk körében ngynyáink receptes könyveiben, muttván zt, hogy jókedvű áldoztbn öröme telik mindenkinek. Az Országos tojás triennálén böjti ételekkel zok receptjeivel is lehet pályázni. Az lábbi ktegóriákbn: főétel, egytálétel, desszert ktegóriábn. A pályáztokt pontos név, lkcím, telefonszám feltüntetével kérjük ledni A recepteket z lábbi emil címre várjuk: vgy posti úton is beküldhetőek: Fejér Megyei Népművzeti Egyesület 8000 Székesfehérvár, III. Bél király tér 1. Receptek beküldi htárideje: február 3, (e mil címre péntek, este 24 óráig). A kz ételek ledásánk ideje: február 11 én ig A receptverseny szbályi: 1) A pályáztr olyn receptekkel lehet jelentkezni, melyeket elkzítve február 11 én ig lednk Országos Tojás Triennálé regisztrációján. 2) A legjobb recepteket, z ételek ledását követően zsűri értékeli február 11 én délután ismertetik díjzottk névsorát. 3) Figyelem!!! A zsűri figyel tállás minőségére is. 4) Egy beküldő több recepttel is nevezhet, kár minden ktegóriábn. Ez áltl növelheti esélyét z jándékok elnyeréhez. 5) A recepteket következő módon kell beküldeni: pontos hozzávlók megdás, z elkzít menetének rzletes ismertete, hőfokok. 6) A pályázók nevezkor elfogdják, hogy beküldött recepteket felhsználják. A Fejér Megyei Népművzeti Egyesület kidványt kzít z összegyűjtött receptekből, zok szerzői jogit beküldőtől független módon gykorolj. Egyesületünk semmilyen felelősséget nem válll receptek szármzásáért. Kérjük, hogy felhívásunkt juttss el z Ön áltl ismert népművzeknek is. Közreműködét előre is köszönjük. Bővebb információ: Fejér Megyei Népművzeti Egyesület, Molnárné Tmás Anett egyesületei elnök 06 70/ Fejér Megyei Művelődi Központ Művzetek Ház 8000 Székesfehérvár, III. Bél király tér 1. Komendó Gbriell (22) , (22) fej ermmk. hu XVII. évfolym, 212 szám, jnuár Pályáztjánló Az egzségkultúr fejleszte közművelődben elnevezű kkreditált továbbképz indul Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézetben A továbbképz célj z, hogy közművelődi intézményekben, z önkormányztoknál közművelődi területen dolgozó szkemberek képessé váljnk közvetítő fejlesztő szerep betöltére z egzségnevel területén járuljnk hozzá z egzséges életmód kilkításánk meglpozásához, z egzségfejleszthez, rekreációs mentálhigién kultúr kilkításához feltételeinek megteremtéhez, korrekciójához csládokbn társdlmi intézményekben, civil szervezetekben, közművelőd eszközrendszerének segítségével. A továbbképzen vló rzvétellel elsjátítják z egzséges életmód életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik z egzséges emberi mgtrtás kilkításához, formálásához szükséges kommunikációs szociális kzségeket. Célzott szkembercsoportji: települek közművelődben dolgozó szkemberei, közművelődi intézmények szkmi munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók. A jelentkezhez szükséges képesíti követelmény: középfokú iskoli végzettség közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt. A továbbképzi progrm képzi idejének összes órszám: 40 ór A továbbképz szkmi vizsgkövetelményei: ismerje z egzséges életmód életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, váljon képessé közvetítő fejlesztő szerep betöltére z egzségnevel témkörben. A képz során elsjátított elméleti gykorlti nyg felhsználásávl kzítsen egy írásbeli záró dolgoztot munktpsztltából vett példákkl. A záró dolgozt lehetséges témái temtiki egységek témkörei: kommunikáció kultúr életmód helyi sjátosságok közművelőd közösség egzség tpsztltok közművelődi szkember szemével testi lelki hrmóni mentálhigiéné konfliktuskezel technikái. A továbbképz rzvételi díj: Ft A továbbképzt bentlkásos formábn, hétvégére tervezzük. A továbbképz helyszíne: BKMÖ Közművelődi Intézete 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. A továbbképzt szükséges számú jelentkez esetén indítjuk el. Nyilvántrtási szám: Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/24/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/27/2011. (VIII.17.) A továbbképzsel kpcsoltbn további információt nyújt: Dr. Tóthné Bodor Anit, 6000 Kecskemét, Kton József tér 8., tel./fx: 0676/ , mobil: 0630/ , e mil: bcskultur. koznet. hu 5

6 Hírek, ktulitások Kommunikáció protokoll z okttási közművelődi intézményekben című új kkreditált, 60 órás képz indul intézetünkben. A progrm célj települeken élő okttásbn, közművelődben, önkormányztokbn egyéb közintézményekben dolgozó munktársk felkzíte, lklmssá tétele lpvető kommunikációs protokoll feldtok ellátásár. Lehetőleg minden települen legyen olyn személy, ki képes szkszerűen ellátni testvér települi, flunpi rendezvények, ünnepek, jeles npok protokolláris feldtit, tnácsot dni tisztségviselők ilyen irányú kérdeire, megoldni protokoll szervezhez kötődő problémáikt. Célzott szkembercsoportji: közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi A képz követelményei: rztvevő ismerje kommunikáció, személyközi befolyásolás foglmát, lpvető modlitásit, szbályszerűségeit, protokoll kommunikáció foglmánk összefüggeit. Legyen foglm z illem, etikett protokoll lpszbályiról, tudj lklmzni zokt gykorltbn. Ismerje lklmzz hétköznpi, munkhelyi protokoll szbályit, ismerje képes legyen gykorltbn lklmzni vendéglátás, z áltlános viselkedtechnik szbályit, legyen képes egy dott települ protokoll életének teljes körű szervezére, protokoll feldtok szkszerű végrehjtásár. Legyen képes z dott szkmi területen áltlános szktnácsdásr, hozzá fordulók segítére. A képzt szükséges számú jelentkez esetén indítjuk el. További információ: Hskó Renát, , bcskultur. koz net. hu 6 Értékfeltárás helyi közösségekben című kkreditált tnfolym indul Intézetünkben A továbbképz célj: progrm olyn ismereteket közvetít olyn képességeket fejleszt, melyek segítségével érthetőbbé rendszerezhetőbbé válnk helyi társdlmk közösségi értékei így hozzásegíti rztvevőket hhoz, hogy szkmi tudásukkl, értékfeltáró közvetítő tevékenységükkel erősítsék közösségeik identitását kollektív emberi kpcsoltok minőségét. A rztvevők képesek legyenek települükön tlálhtó termzeti kulturális értékek feltárásár, meghtározásár, rendszerezére, bemuttásár népszerűsítére, vlmint megőrzére, fenntrthtó társdlmi fejlődsel összefüggő hsznosításár, sját szkterületükön olyn progrmok megfoglmzásár, melyek lpján elősegítik jobb, minőségibb társdlmi létez kilkulását. Célzott szkembercsoportji: települek közművelődben dolgozó szkemberei, közművelődi intézmények szkmi munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók. A jelentkezhez szükséges képesíti követelmény: középfokú iskoli végzettség közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt. A továbbképzi progrm képzi idejének összes órszám: 40 ór A továbbképz szkmi vizsgkövetelményei: ismerje kultúr, érték foglmát, helyi kultúr helyi identitás szerepét, jelentőségét. Képes legyen lklmzni közösségfejleszt módszertnát helyi értékek feltárásár. Képes legyen települén tlálhtó termzeti kulturális értékek meghtározásár, feltárásár, rendszerezére. A záró dolgozt témáj: közösségi értékek világát strukturálisn funkcionálisn rendszerező, z dott települ társdlmánk specifikumit hordozó értéktár kzíti terv elkzíte. A továbbképz rzvételi díj: Ft A továbbképzt szükséges számú jelentkez esetén indítjuk el. Nyilvántrtási szám: Progrmindítás htározt szám: Közm./I/26/2011. (VIII.17.) További információ: Tóthné Bodor Anit, , koznet. hu XVII. évfolym, 212. szám, jnuár

7 Hírek, ktulitások Művzeti progrmok tájolttás Bács Kiskun megye települein őszén Ft vissz nem térítendő összeget nyert el intézetünk Bács Kiskun megyei települek helyi közművelődi ellátását bővítő, művzeti progrmok tájolttásár. A decemberben kezdődő progrmsorozttl immár hét éve folytthtjuk hátrányos helyzetű települek közművelődi progrmokkl vló ellátását. Szkmi munkánkbn kiemelt helyet fogll el ez tevékenység, minek megvlósításához évek ót nélkülözhetetlen támogtást biztosít z NKA Közművelődi Szkmi Kollégium decemberétől május 31 ig összesen 21 települre jutnk el rendezvényeink: december december december december jnuár február február március április április április április május május 1. kézműves bemuttó május május május május 26. Kskntyú Érsekcsnád Jkbszállás Páhi Mátételke Jászszentlászló Tomp Imrehegy Tázlár Bácslmás Kecel Érsekhlm Kunbrcs Tiszlpár Csátlj Szentkirály Tbdi Pirtó Rém Fülöpjkb Borot Cntus Nobilis Kórus Rdó Vilmos Színtársult meseelődás Kismkkos Néptáncegyüttes Kunság Táncegyüttes Fbtk Zenekr Bohém Rgtime Bnd Kunság Táncegyüttes Fbtk Zenekr Rdó Vilmos Színtársult zen műsor Rdó Vilmos Színtársult zen műsor Bud Ferenc Bud Ádám zen irodlmi est Lnglét Grbonciások Kunság Táncegyüttes Fbtk Zenekr Rdó Vilmos Színtársult meseelődás Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekr Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület Lnglét Grbonciások Tisz '83 Citerzenekr Rdó Vilmos Színtársult meseelődás Grpevine Tánc Klub A Tájolttási progrmml kpcsoltbn Dr. Tóthné Bodor Anit közművelődi szkember nyújt információt. (0630/ / rendez bcskultur. koz net. hu ) XVII. évfolym, 212 szám, jnuár 7

8 Hírek, ktulitások E segítő közösségi nimátor képz Közművelődi Intézetben Célzott szkembercsoportji: közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi A továbbképzi progrm célj: A közművelődi intézményekben, z önkormányztoknál közművelődi területen dolgozó szkemberek, gzdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenének tervezére, ezzel kiegzítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek z e szolgálttások igénybevételének segítére, z IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl közművelődi intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük növelére. A jelentkezhez szükséges képesíti követelmény: középfokú iskoli végzettség, ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmér lpján) A továbbképzi órszám: 90 ór progrm képzi idejének összes A továbbképzi progrm szkmi vizsgkövetelményei:ismerje közösségfejleszt módszertnát, z közösségek elektronikus megjelenének eszközeit, szbdon hsználhtó irodi eszközöket. Képessé váljon ezen ismeretek áltl helyi közösségek virtuális térben vló támogtásár, vlmint közösségek virtuális megjelenének segítére, tervezére. Ezen túl z említett ismeretek áltl váljon képessé z erőforráshiánnyl küzdő, közösségfejlesztsel, közművelődsel fogllkozó szervezetek feldtik során felmerülő informtiki problémák önálló megoldásár szbdon ingyenesen hsználhtó eszközökkel. A továbbképzi progrm teljesítének formi követelményei: A továbbképzi költség teljes befizete A továbbképzi órák 80% án vló jelenlét E segítő gykorlton vló rzvétel (5 ór) teljesíte 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkzíte További információ: bcskultur. koz net. hu Csokoni díjs kiskunfélegyházi Hollókör Csokoni Vitéz Mihály közösségi díjbn rzesült z 50 éves Holló László Képzőművz Kör. Az elismert jnuár 19 én Hlász János, Nemzeti Erőforrás Minisztérium prlmenti állmtitkár Szőcs Géz kulturális állmtitkár dt át Petőfi Irodlmi Múzeumbn. A rngos kitüntetről jnuár 19 én, művelődi központbn, Mgyr Kultúr Npj lklmából trtott ünnepségen számolt be Molnár István körvezető. Csokoni Vitéz Mihály közösségi díjbn rzesült még z Osonó Színházműhely, Vidróczki Néptáncegyüttes, z Óbudi Kmrkórus, Bkony Fotóklub is. ÉVNYITÓ SZAKMAI ÉRTEKEZLET Intézetünk évnyitó szkmi értekezletet trt Soltvdkertem Művelődi Központ Könyvtár épületében február 15 én (szerdán) 10 óri kezdsel Bács Kiskun megyében működő önkormányztok egyéb szervezetek közművelődsel fogllkozó irányítói, vezetői szkemberei rzére. Rendezvényünkön ismertetjük kzülő hmrosn szkmi vitár kerülő közművelődi strtégi főbb téziseit, tájékozttót kértünk NEFMI Közművelődi Főosztályánk terveiről, munkájáról, Nemzeti Kulturális Alp kollégiumink működéről, közművelődi területere vontkozó pályázti lehetőségekről, vlmint szkterület ez évi uniós forrásokt trtlmzó pályázti felhívásokról. Ez lklomml ismertetjük Közművelődi Intézet évi ktuális feldtit is. Rzletes progrmot felkérek elfogdás után e milben küldünk. 76/ , Nyilvántrtási szám: progrmkkreditációs szám: PLB 0255 Hírlevél A Bács Kiskun Megyei Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli Anikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e mil: honlp:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 119/6

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/2 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus Érettségi utáni képzeink Szkm megneveze: Mechtroniki technikus Képzi idő: 2 év (érettségire épülő képz) 1/9 Érettségi utáni képzeink munkterület rövid, jellemző leírás számos rendelkező üzemeltete, mechtroniki

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10.

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. 2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről.

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás telesítésére nem lklms, csk táékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szakképzési valamint 18

Szakképzési valamint 18 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL H A GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt megvalósítás sára létrejött konzorcium A GINOP-6.1.1-15 Alacsony

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam I IT-szolgálttáslpozó T L menedzsment I tnfolym IT-szolgálttásirányítás (lpozó tnfolym) IT Service Mngement (Foundtion Course) Kruth Péter Srkdi-Ngy István ITIF - 1 ITIF - 2 A tnfolym célj 1. Átfogó ismeretek

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi progrm felülvizsgált Tisztelt Képviselő-testület! Bánhorváti Községi Önkormányzt Képviselő-testülete 46/2013. (VII.

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Hírmondó. 2007. február

Hírmondó. 2007. február Hírmondó A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVELŐDÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS SPORT INTÉZET JOGUTÓDJA A VERSEGHY FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZET A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 143/ 2006. (XII.

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben