ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk"

Átírás

1 ELASTO - LINE I. Vltln ruk

2 Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek Méretezéi tábláztok Vltln cúzóruk. ELASTO-NEG Termékleírá műzki prméterek Méretezéi tábláztok Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11

3 Trtlomjegyzék Vonlmenti ruk 4. ELASTO-TD mgbetéte onlmenti fix ruk ELASTO-TDG mgbetéte onlmenti cúzó ruk Ruglm onl-, pont- é felületi ctlkozttáok 1 1. ELASTO-BT1 grnulált elztomer lemez é zlg 11 Elto-Line ruk beépítée 1 A ruelemek elhelyezéi köetelményei 1 Pontzerű ruk (ELASTO-N1, -N, -NEG) beépítée 1 6. Vonlmenti ruk (ELASTO-TD é ELASTO-TDG) beépítée 1 Tel: 06 / 11 Fx: 06 /

4 Beezeté A ruk zerepe zerkezetépítében teherátdáok bizonytlnágink é kockáztink megbízhtó kezeléére terjed ki. Az elztomer rukt mgépítében olyn helyeken hználják, hol zerkezeti ctlkozópontoknál elcrodából, nyíródeformációból é élterheléből károk keletkezhetnek, é ezért ezeket zbályozni kell. Ezeknek károknk htékony é trtó elkerüléére lklmk ezek egédzerkezetek. Többféle feldtr többféle rut lehet hználni, de z elztomer ruknk két fő fjtáját különböztetjük meg: ltln ruk é lt ruk A ltln ruk, főleg ttiku terhelét tudnk kezelni, míg dinmiku igénybeételek eetén lt elztomer rukt célzerű álztni. Az elztomerek megközelítőleg özenyomhttlnok, mi zt jelenti, hogy nyomá ltt térfogtuk nem áltozik. Emitt egy elztomer ru terhelé ltt özenyomódik, é z oldliránybn kiterjezkedik. Ez htá lt ruknál cökkenthető. Ilyen egédzerkezeteket többféle nygból lehet kézíteni. Ebben kidánybn ltln elztomer nygú ruinkt muttjuk be. Fonto tényezők ruk teherieléének zámítákor: ) b) c) d) ) Özenyomódá b) Függőlege zögtorzulá c) Nyírái lkáltozá d) Elcúzá Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 info

5 Beezeté Alki tényező Az lki tényező teherbírá zempontjából z nyg tuljdonági mellett legfontobb. H z nyg tgágához képet nem elég ngy felületű, kkor geometriáj htározz meg teherbíráát, ennek z özefüggéét z lki tényező htározz meg. Alki tényező zempontjából fonto, hogy tégllp lkú, onlzerű, gy kör lkú ru, n e benne lyuk, gy ninc. Tégllp lkú: d Kör lkú lyukkl: Lyuk nélkül: Vonlzerű: Kör lkú: d b b S = 4 b pd 4 t ( + b+pd) Kör lkú lyukkl: S = D d 4 S = b (+b) S = Lyuk nélkül: S = D D Minden, termékimertetőben felorolt termék rendelkezik AbP tnúítánnyl (Allgemeine buufichtliche Prüfzeugni Áltláno Építéfelügyeleti Tnúítány) melyet z MPA Hnnoer (Mterilprüfntlt für Werktoffe und Produktiontechnik Hnnoer) méréei lpján állítottk ki. A ruk hználtánál DIN 41 zbány. fejezetét (Teil ) ezük lpul. A termékeket érintő új htályo zbányok (MSZ EN 17-e zbánycoport) zerinti izgáltok folymtbn nnk. Ennek lpján két látámztái oztályt lklmzunk: 1-e látámztái oztály előíráit kell lklmzni, h ru túlzott terhelée, illete kieée z építmény állékonyágát, biztonágát ezélyezteti! -e látámztái oztály előíráit lehet lklmzni, h ru túlzott terhelée, illete kieée z építmény állékonyágát, biztonágát nem ezélyezteti! Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 bu-hu.hu

6 Vltln elztomer ruk ELASTO - N1 é ELASTO - N Trtók, gerendák, metergerendák, tb. látámztá Termékleírá Az ELASTO-N1 é z ELASTO-N egy ltln elztomer ru ík nyomófelülettel. Ez egy erően ruglm ózonálló elztomernyg 70± Shore A keményéggel. A mximáli teherbírá 1 N/mm (ELASTO-N1) ill. N/mm (ELASTO-N). Az lktól függően ennél kiebb i lehet teherbírá (lád lki tényező). A ltln elztomer ru zbályozott teherátdát biztoít é ki kényzererejű ízzinte elmozdulát é felfekéi elfordulát tez lehetőé. ELASTO - N 1 gy ELASTO - N Műzki prméterek Az ELASTO-N1 é -N rukt,, 1 é mm tgágbn gyártják. A röidebbik oldl () zéleége ru tgágánk () leglább z ötzöröét kell elérje ( ). A rukt felfeké helyén zon területen kell elhelyezni, hol betonbn lát elhelyezték. Figyelni kell peremtáolágr i! : ru röidebbik oldl : ru tgág A ltln rukt főleg ttiku terheléek eetén lehet lklmzni. Dinmiku igénybeétel eetén lt elztomer rukt célzerű lklmzni. (lád tájékozttónkbn Vlt támzelemek -nél) A ltln elztomer ruk kiálztákor DIN 41. fejezetében mghtározott látámztái oztályok zerinti megfelelőéget kell figyelembe enni. Amennyiben z állndó terhelé nem hldj meg mximáli terhelé 7%-át, úgy z 1-e látámztái oztályb trtozó zempontok lpján kell rukt kiálztni. Olyn eetekben i, hol ru túlzott terhelée, illete kieée z építmény állékonyágát, biztonágát ezélyezteti, 1-e látámztái oztály előíráit kell lklmzni. A felfekéi íkr merõlege igénybeétel A német Építétechniki Intézet jelenleg érénye izgálti feltételei lpján ltln elztomer rukt ck nnyir zbd megterhelni, hogy meghtározott körülmények eetén ru eredeti tgágánk mximum 0%-o özenyomódá megengedett. Az MPA Hnnoer-nél ilyen feltételek mellett izgálták meg z N1 é N- típuú elemeket, é állították ki termékekre z AbP tnúítányt. A méretezéi tábláztokbn mximáli özenyomódát %-bn mximálták, hogy gykorlt bizonytlnág mitt mrdjon biztonági trtlék. Merőlege húzóerő ru táguláából A -e látámztái oztálybn, h külön zámítáok nem zükégeek, kkor köetkező képlet lklmzhtó: Z q ç F Z q Z q = 1, F - Z q: merőlege húzóerő [N] F : függőlege terhelé [N] : ru tgág [mm] : ru röidebbik oldlánk hoz [mm] A ízzinte húzóerő felételére pótkt kell beépíteni. Z q Z q 4 Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 info

7 Vltln elztomer ruk ELASTO - N1 é ELASTO - N Felfekéi íkkl párhuzmo igénybeétel (nyírái lkáltozá), cúzágátlá A megengedett legngyobb elfordulái zög é elmozdulá köetkezõképpen zámíthtó: tn = mx u = tn : elfordulái zög [-] : ru tgág [mm] u : elmozdulá [mm] A felfekéi íkkl párhuzmo állndó külő terhelé nem megengedett. Röid ideig trtó külő ízzinte terhelé eetén z lábbi cúzáellenőrző zámítát jánlto elégezni: H 1 + H 0,7 ( ) 0,0 F H = b G tn H 1 : külő ízzinte terhelé [N] H : lkáltozából eredő kényzer erő [N] : elfordulái zög [-] G : nyíró modulu [ 1, N/mm ] F : függőlege terhelé [N],b : ru oldlink méretei [mm] Függőlege zögtorzulá Amegengedetlegngyobelcrodámitzépületrézekelztikuéplztikudeformálódá, iletefelfekéifelületegyenetlenégeéferdeégeköetkezõképennlehtárol: H H 1 ç ç F u ç de Mereég megengedett 0, mx = 0,0 [rd] A ru elcrodá mitti külpontoágot ctlkozó épületrézek méretezéénél figyelembe kell enni: e = Amennyiben több mint két különböző méretű rut kell egyonlbn egy épületréz lá helyezni, úgy feltüntetett rányt nem zbd túllépni: A A mx min 1, : ru röidebbik oldl : zögtorzulá mértéke : ru tgág : ru röidebbik oldl : zögtorzulá mértéke : ru tgág e : külpontoág A : támzfelület ( A= b) : tgág S : lki tényező (lád beezetőben) : függőlege nyomófezültég A ruk megengedett függőlege nyomó igénybeétele A ruk teherbírá z lkjuktól i függ: mx = 1 N/mm h S >, (Elto-N1) mx = N/mm h S >, (Elto-N) ELASTO-N1, -N kiírá ELASTO-N1 /ELASTO-N/ pontzerű fix elztomer ru mximum 1 // N/mm² teherbírál zéleég ():...mm hozúág (b):...mm tgág (h):... mm mennyiég :....db Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 info

8 Vltln elztomer ruk ELASTO - N1 é ELASTO - N Az ELASTO - N1 é ELASTO - N ruk megengedett függőlege nyomó igénybeétele geometrii méretek lpján Abeépítettgág:m ELASTO-N1 ELASTO-N [m] [m] A megengedett legkiebb élhoz: 0 mm Abeépítettgág:m ELASTO-N1 ELASTO-N [m] [m] A megengedett legkiebb élhoz: 0 mm Abeépítettgág:1m ELASTO-N1 ELASTO-N [m] [m] A megengedett legkiebb élhoz: 7 mm Abeépítettgág:m ( hlánykék zín eltérő teherbírát jelent z -N1 é -N között) ( hlánykék zín eltérő teherbírát jelent z -N1 é -N között) ELASTO-N1 ELASTO-N [m] [m] A megengedett legkiebb élhoz: 0 mm terhelékn-bn terhelékn-bn terhelékn-bn terhelékn-bn ( hlánykék zín eltérő teherbírát jelent z -N1 é -N között) Má zéleégű é hozúágú rukt ehhez honlón, illete rányoít lehet beorolni, gy túloldli leírá lpján zámítni. 6 Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 info

9 Vltln cúzóruk ELASTO - NEG Trtók, gerendák, metergerendák tb. látámztá ngy elmozdulái lehetőéggel, lcony terhelé mellett Az ELASTO-NEG trtón cúzó ru kiáló minőégű mgépítéi ru krcú zerkezeteknél, mely ízzinte elmozduláokt z dottági lpján fel tudj enni, é ezért megelőzi nem kíánt repedéeket, melyek különböző zerkezetek eltérő mozgáából állhtnk elő (zugorodái-, kúzáigy hőmérékleti különbégekből). Alklmzhtó minden pontzerű látámztánál, hol ngy íz- zinte eltolódá lehetége N/mm nyomófezültégig. Kiáló minőégű cúzólpok biztoítják z lcony úrlódái értéket, é ngyfokú üzembiztoágot. ELASTO-NEG Az ELASTO-NEG felépítée, működée A ltln elztomerlp ízzinte elmozdulát cúzólemez támzfelületen ló átezetééel ezi fel, egyúttl kontrollált teher-átdát biztoít, é felfeké terezett egyenetlenégét, lmint párhuzmoágtól ló eltéréét egyenlíti ki. E z e k e t n g y mozgáokt, melyek egy épület egéz élet-trtm folymán fellépnek, ru kellőített felületének é z illezkedő cúzófóliánk peciáli PTFE-nel (teflonnl) beont mgj ngyon kici úrlódó erőel biztoítj. Az MPA Stuttgrt z elégzett úrlódái tezt lpján igzolt, hogy úrlódái tényező: µ= 0,0 0, C-nál. Az lcony úrlódái tényező biztoítj z kdálytln cúzát, é ezzel z egye zerkezetek közötti mozgáok felételét. ELASTO-NEG PTFE(teflon)réteg elztomerbeont cúzáiík hbnygúglér POMcúzólemez központoító elztomermgbetét,b,d 4 h ELASTO-NEG kiírá ELASTO-NEG mgbetéte pontzerű cúzó elztomer ru mximum N/mm² teherbírál. mgzéleég () :...mm mghozúág (b) :...mm mgtgág () :...mm irányú elmozdulá : ±...mm b irányú elmozdulá : ±...mm mennyiég :...db EgyELASTONEGtipuú xxm-e ltlnelztomer cúzóru úrlódáikíérlete p=n/m nyomófezültégel. Elégeztetutgrti MPAintézet. Hőméréklett µ Cúzó úrlódáiérték (mximumérték) t=1h ,1 0, 0, t=1h u 0 Kétoldliterheléekzámn , 4Özedotcúzáiút , öz Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 bu-hu.hu 7

10 Vltln cúzóruk ELASTO - NEG Vltln ELASTO - NEG típuú elztomer cúzóru elztomerbeont PTFE(teflon)réteg cúzáiík hbnygúglér,b,d 4 h POMcúzólemez központoítóelztomermgbetét megengedetzögtorzulá ruméretek támzelem cúzólemez beépítéi elztomer megengedet röidebik hozbik megeng.átl. xb lp/tndrd mgágh mgág terheléf oldl oldl nyomófez. [m] [m] [m] [m] [kn] [ ] [ ] [N/m] x x x x x x0 x0 x40 x40 0x40 0x0 0x10 10x40 40x40 40x0 40x40 0x40 40x40 0x40 40x Alp/tndrdelmozduláiérték:±m Máméretûelemekzálítákülönmegrendeléeeténlehetége ,,4 4, 4,4 4, 4, 4 4,6 Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 info

11 Rögzített onlmenti ruk ELASTO - TD Lpotetők gy födémfelfekéek látámztá teherközpontoító ezetőál A ltln rögzített onlmenti rukt fixpont, gy minimáli elmozduláú tetők gy zintfödémek kilkítáánál lehet lklmzni. A hozáltozát é z elfordulát z elztomer mg lkáltozá tezi lehetőé. Ezt z lkáltozát z nyg egéz élettrtm orán felezi. Amennyiben z elem ízzinte rögzítée nem biztoított, trtó ízzinte terhelé nem megengedett. Röid ideig trtó külő ízzinte terhelé eetén z eljárá ugynz mint pontzerű elemek eetében (. oldl). A teherközpontoítá áltl elkerülhető túlzott peremnyomófezültég é billenő repedéek kilkulá. ELASTO-TD Az ELASTO-TD felépítée, működée A ltln rögzített onlmenti ru, monolit, é előregyártott elemek zámár egyránt lklm zerkezet. A ízzinte elmozdulát központi mg élettrtm folymán mindégig fennálló lkáltozá ezi fel, egyúttl ellenőrzött teherátdát biztoít, é felfeké terezett egyenetlenégét, lmint párhuzmoágtól ló eltéréét egyenlíti ki. A teherközpontoítá áltl elkerülhető perem túlzott nyomófezültége é billenő repedéek kilkulá. u = 0,7 ( ) megengedett u : elmozdulái út [ mm] : mgtgág [ mm] elemzéleég ELASTO-TD ELASTO-N1, kiírá -N kiírá ELASTO-N1 E L A S T O - T D /ELASTO-N/ m g b e t é t e pontzerű onlzerű fix fix elztomer ru mximum zéleég 1 (): N/mm²... teherbírál....mm hozúág (b):... mm mgzéleég tgág ():()... :...mm elemzéleég mennyiég :(b)... :...mm db tgág () :...mm mennyiég :....fm teherközpontoítá ELASTO-TD elfordulázöge b u krepzlg hbnyg központoítóelztomer mgbetét mgtgág [m] mgzéleég b[m] 0 0 zögtorzulá [ ] megengedet [N/m] m 1 *középrehelyezetmgeeténmximum6mflzéleégig Gyártái hoz: 1 m Gyártái zéleég: minden járto flzéleéghez (1 cm, cm, cm, 0 cm é cm) A terméket Suprfix MS-Polimer rgztól lehet rögzíteni. megengedetf [kn/m] Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 bu-hu.hu

12 Cúzó onlmenti ruk ELASTO - TDG Lpotetők gy födémfelfekéek látámztá teherközpontoító ezetőál Az ELASTO-TDG egy ltln cúzó onlmenti ru, mely ízzinte elmozduláokt teherhordó mg torzuló képeégének közönhetően fel tudj enni. A középre helyezett elztomermg biztoítj, hogy teher teherhordó fl (gy má teherhordó zerkezet) középő hrmdáb een. A nyírórepedé mellett megkdályozz túlzott perem nyomófezültéget, lepttogzódát é billenéből eredő repedéek kilkuláát flzerkezetben. ELASTO-TDG Az ELASTO-TDG felépítée, működée Felő felületén kírozott ábetéte ltln cúzó onlmenti ru, monolit, é előregyártott elemek zámár egyránt lklm zerkezet. A ízzinte elmozdulát cúzóá támzfelületen ló át-ezetééel ezi fel, egyúttl kontrollált teherátdát biztoít, é felfeké terezett egyenetlenégét, lmint párhuzmoágtól ló eltéréét egyenlíti ki. Ezeket ngy mozgáokt, melyek egy épület egéz élettrtm folymán fellépnek, felületi kellőítének é z illezkedő cúzófóliánk peciáli PTFE-el (Teflonnl) beont mgj ngyon kici úrlódóerőel biztoítj. Az MPA Stuttgrt z elégzett úrlódái tezt lpján igzolt, hogy úrlódái tényező: µ= 0,0 0, C-nál. ELASTO-TDG elcrodáizög mgtgág [m] elemzéleég b teherközpontoítá elmozduláirány mgzéleég b[m] A megengedett ízzinte elmozdulá mindkét iránybn mm, de emmiképpen nem hldhtj meg hbnyg zéleégét. hbnyg cúzájítóbeontl elátotkétrétegûfóli krepzlg hbnyg központoítóelztomer mgbetét zögtorzulá [ ] megengedet [N/m] ELASTO-TDG kiírá m *középrehelyezett mg eetén mximum 6 mm flzéleégig Gyártái hoz: 1 m Gyártái zéleég: minden járto flzéleéghez (1 cm, cm, cm, 0 cm é cm) A terméket Suprfix MS-Polimer rgztól lehet rögzíteni. ELASTO-TDG mgbetéte onlzerű cúzó elztomer r u m x i m u m N / m m ² teherbírál. mgzéleég () :...mm elemzéleé (b) :...mm mgtgág () :...mm mennyiég :...fm megengedetf [kn/m] Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 info

13 Szigetelé é élédelem ELASTO - BT1 Az ELASTO-BT1 típujelű ruzlgok, lemezek gumigrnulátum é kötőnyg keerékéből újrhznoítá áltl nyert ruglm zerkezetek. A peciáli gumiörlemény keerékből egy trtón ruglm építőnyg kézül, mely különböző tgágbn tekercelt lemez, zlg ill. lpok formájábn kerül feldolgozár, forglomb. Jó mechniki-ruglmági tuljdonágiból dódón mgépíté zámo területén illete zerelőiprbn i gykori lklmzát nyer, melyben trtóág, költéghtékonyág i jelentő zerepet játzik. Az ELASTO-BT1-e nyg beépítéére nemck ruglm ágyzái ill. fezültégmenteítéi képeégei lpján kerül or, hnem előnyö ruglmági, rezgécillpítái tuljdonági mitt pdoztok ill. burkoltok ltt, épületzerkezetek zj- é mechniki édelmére é rezgécillpítá céljir i áltlánon lklmzzák. Külön méretezéi, zámítái feldtok igénye nélkül, termékimertetőben megdott é zállítói megfelelőégi nyiltkozttl ellátott felhználái körben okoldlún, biztonággl felhználhtó, beépíthető. ELASTO-BT1-el ELASTO-BT1 nélkül Felületkiegyenlíté A nem kíánt repedéeket z élédelem mellett felületkiegyenlítéel i el kell kerülni. Az ELASTO-BT1 zerkezet lá helyeze felületkiegyenlítét biztoít, ezzel kdályoz meg nem kíánt lokáli fezültégeket, melyek repedéekhez ezetnek. Előregyártott elemek özeilleztéénél i hználhtó ugynezen okokból, felületkiegyenlítére, é hézgtömítére. Az ELASTO-BT1 működée, előnyei: újrhznoított, rgztott gumiőrlemény zerkezeti oldlon cúzámente, repedé- é kopábizto jó íkfeké lcony hőméréklet eetén i felületi egyenetlenégek kiküzöbölée, ruglm fekteté ctlkozttá ljztok, eztrichek kopogó-hnggátlá hűtőgépek, komprezorok ltti rezgéédelem Termékleírá Tekerczéleég: Vtgág: Tekerchoz: Táblméret: Tűzédelem: Sűrűég: 0, 0, 0, é 1 mm 4 é mm ± 0, mm 4 mm tgág eetén 1 fm mm tgág eetén 6 fm 1 m 1, m éghető, oldék cepeg kg/m Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 Kiírá Az Elto-BT1-e ru típu méret meghtározá, kiírá: Elto-BT1 0/ (0 mm zéle mm tg elem eetén). A kiírá kárck onlmenti ruk eetében mindig 1 m-re ontkozik. 11

14 Az Elto-Line ruk beépítée A ruk beépítéének módozti típuonként ck néhány zempontbn térnek el egymától, egyébként zono elek zerint történik. Beépítéük nem igényel különlege zktudát, de zkmi zempontokt é ruk funkcióelét imerő felelő építéezetői műezetői odfigyelére zükég n. Minthogy ruk teherközpontoítók i, így elhelyezéükkor rr helyre koncentrálódik teher, hoá ruk terezői illete építéhelyi utítá lpján kerülnek. A ruelemek elhelyezéének áltláno köetelményei: A ru felfekő felülete im, ízzinte é lehetőleg ík kell legyen. A felfekő felület megfelelő nyomózilárdággl é z ELASTO-N1, -N- ruk eetében megfelelő horizontáli húzóerő felétellel kell rendelkezzen. A ruelemek teherátdó elztomer betétjei minden eetben monolit gy előregyártott beton zerkezetek zerkezeti lál eetenként kengyelűrítéel i ellátott felületén belül kell felfeküdjenek. A ruelemeket úgy kell églege beépítéi helyükön elhelyezni, hogy zok működé közbeni terezett özenyomódáát, oldlirányú kiterjedéét, árhtó lkáltozáát emmi z építéi munkák közben ill. zok befejezéét köetően ne kdályozh. A ruelemek beépítéének feltétele, hogy mind ruelemek, mind felfektetéi felületek zárzk legyenek. A ruelemek nem kerülhetnek kpcoltb oldózere, zíro, zluoljo közeggel, felülettel. A ruelemek elmozdulá elleni biztoítáát kontruktí módon zükége megoldni, rgztáuk ck olyn rgztókkl lehetége, melyek rukt nem károítják. Monolit beton zerkezeteknél lklmzár kerülő ruelemeknél fonto, hogy frien betonozott zerkezet betonj, cementléje ne kerülheen ruelem lá ill. mellé, felfekő zerkezet zluzá, betonozá úgy kell kézüljön, hogy felfekő zerkezet ck é kizárólg ruelemen támzkodjon, ennek elérée érdekében támzelem melletti fl, pillér, gerend, födém tb. zerkezetek mellett nedeégre érzéketlen zártcellá hbnygú kitölté elhelyezée jolt é célzerű. gerend gerend ruelem pillér, fl ruelem pillér, fl r 1 r r 1 b r 1 kengyelűríté r1 r r 1 b r 1 pillér, fl ruelem gerend 1 Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 info

15 Az Elto-Line ruk beépítée Pontzerű ruk beépítée Pontzerűnek minőülnek zok teherátdáok melyeknek kiterjedée ctlkozó zerkezetekhez képet minden iránybn elhnygolhtón kici. A pontzerű ruk tipikun kör, négyzet gy tégllp felületűek. Ilyen elemek z ELASTO-N1, -N é -NEG. Típuméreteik lpján oldlhozik ill. átmérőik tábláztok zerint kár mm hozúk i lehetnek, de egyedi igények zerint ennél ngyobb méretben i gyárthtók. Vonlmenti ruk beépítée Vonlzerűnek minőülnek zok teherátdáok melyeknek kiterjedée ctlkozó zerkezetekhez képet egy iránybn jelentő, többi iránybn pedig elhnygolhtón kici. Vonlmenti ruknk minőülnek zok z elemek, melyek onlzerűen biztoítják teherátdát. Ilyen elemek z ELASTO-TD é -TDG. Vltln elztomer ru kiegyenlítő réteg Vltln cúzó ru kiegyenlítő réteg cúzólemez felül Szerkezeti flzott főflkon átmenő födémzerkezetek eetében födémzlut célzerű flegyennél 1 cm-rel mgbbr emelni, ezzel biztoíthtó, hogy födémzerkezet onlmenti ruelemen kár fixen (ELASTOTD) kár cúzáképeen (ELASTO-TDG) fekzik é biztoítj flzerkezet külpontoág-menteítéét (ELASTO-TD) gy födém zbd mozgáát (ELASTOTDG). A onlmenti ruelemek teherközpontoító mgbetétjei mindig közetlenül z ló z 1-e zerkezeti ütemben kézült zerkezeten fekzenek fel. Vonlzerű ruelemek im egyene ütköztetéel kerülnek elhelyezére, hozméretük kíánt hozr helyzínen leághtó. Az ütköztetéi helyeket zéle krepp rgztó-zlggl célzerű édeni cementlé átfolyá ellen. A rukt elmozdulá ellen zéleiken megfelelő rgztól betonozákori eetlege elmozduláok ellen biztoítni lehet. Tel: 06 / 11 Fx: 06 / 11 1, 0 1, m elztomermg lul k é t e l e m c t l k o z t t á r g z t ó z l g g l t ö r t é n i k E l h e l y e z é i é m f l z é l e é g beton födém Elto-TD ru Ruglm födém felfekteté Flzt 1

16 A kidány zerkeztée 0.VII.0-án zárult. Változttáok lehetőégét fenntrtjuk. A ktlógu dti, özeállítá gondon, legjobb imeretünk zerint történt. Az bbn közölt ill. bemuttott lklmzáok nem kötelező érényűek, beépítéek helyeégéért felelőéget nem álllunk. Termékeink lklmzáánk lehetőégeit minden eetben terezőknek é kiitelezőknek kell megizgálják. Bu Hu Építőipri é Szolgálttó Kft. Minden jog fenntrt! Ezen ktlógu Bu-Hu Kft. zellemi tuljdon, minden toábbi felhználáához cégünk írábeli hozzájárulá zükége. Termékktlógu Termék dtok, tábláztok Méretezéi progrmok Videó - képgléri Tnúítányok BAU HAUS KFT. 1 Budpet, Clogány u. 6-. Telefon: 1 / 1-11 Fx: 1 / Rktár - értékeíté

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai,

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai, Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, betontörténelem...5 1.1. A beton é vabeton fogalma...5 1.. Vabeton zerkezetek oportoítáa...6 1.3. A vabeton előnyö tulajdonágai...7 1.4. A vabeton hátrányo tulajdonágai...7

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, 2008. máju 1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR

Részletesebben

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK /CSK ISKOLI HSZNÁLTR / ECHNIK / STTIK ÉS SZILÁRDSÁGTN / ELDTOK ÖSSZEÁLLÍTOTT: SZEKERES GYÖRGY . eladat: Cı ellenırzé, ébredı fezültégekre. z " é " pontok közé hegeztett cı tengelyére merılegeen hegeztett

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár XI. Reinforced Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Teherbírái é haználhatóági határállapotok - Dr. Kovác Imre PhD tanzékvezető főikolai tanár E-mail: dr.kovac.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

í í ü ö ú ü ö ű é é í ú ú ő é é é í ő ő ö ű é ü ő ö ö ö ü ő é é é Í é ó é ó ó é ö ű é ő ő é ö ű é ü ő ö ö ö ő é ó é é ö Í é ú ó ő ö í é é ö ú é é ú ó é é é ó ü é ó é ő ü ó é í ü ű ö é é ő é é í ő ó í ó

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Ó É É Ó É Ü É ö É É í É É ó ó ó ó í ö ő í ó ö ő ö ó í ö ő ö ő ó ö ó ő ű ü ő ű í ó ö ö ő ü ő ó ű í ó í ó í ó ú ú í ö ú í ó ű í ű ő ó ű ó ő ü ő ő ó í ő í ó í ó ü ő ő í ó ő ó ő ő ü ő ó ó ó ó ó ő ó ő í íó

Részletesebben