Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011."

Átírás

1 Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt áltl 5/2010. (III.03.) htározttl elfogdott közokttási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet vette lpul. A változások nyomon követésére közokttási intézmények (óvodák, áltlános iskolák) 200/2010-es tnévre ismételten elkészítették z OKM áltl kidott helyzetelemzési tábláztokt.. Ferencvárosi Közokttási Esélyegyenlőségi terv felülvizsgált A Progrm felülvizsgált során kiemelt figyelmet fordított Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt (továbbikbn Ferencváros) Mgyr Köztársság Alkotmány, z egyenlő bánásmódról és z esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, közokttásról szóló 13. évi LXXIX. törvény, vlmint gyermekek védelméről szóló 17. évi XXXI. törvényben foglltkr. Ferencváros célj, hogy biztosíts diákok számár nemtől, vllási és fji hovtrtozástól függetlenül felkészülést z életre, szkmájukr, további tnulmányikr, s hogy sikereket érhessenek el kerületi, regionális és országos szinten egyránt, zok is, kik leghátrányosbb helyzetekből indultk.

2 A felülvizsgált célj, nnk áttekintése, hogy - sikerült-e HHH gyerekek és tnulók esélyegyenlőtlenségét csökkenteni, - sikerült-e kitűzött célok felé hldni, - tervben meghtározott intézkedések időrányosn teljesültek-e, - zoknk változásoknk számbvétele, melyek htássl voltk z elfogdott dokumentumr, illetve jelenlegi igényekhez, lehetőségekhez igzítni tervet. A ferencvárosi önkormányzt z intézkedési terv időszkábn meglévő intézményhálózttl kívánj közokttási feldtit ellátni. A meglevő intézményhálózt elegendő kpcitást biztosít gyermekek, tnulók ellátásához. A szervezeti keretek változtosk, z intézmények között óvodák, áltlános iskolák és nevelési tnácsdó biztosítják z érintettek részére nevelő-okttó tevékenységet. Okttási plettánkt gzdgítják z önkormányzt fenntrtásábn működő gimnáziumok és, z lpfokú művészetokttási intézmények jelenléte. Az elkészített dokumentum trtlmzz zoknk változásoknk z elemzését, melyek kerület közokttási intézményeiben (óvodák, áltlános iskolák) z elmúlt egy évben tpsztlhtók voltk. Az esélyegyenlőségi szempontú értékelés elsősorbn hátrányos (HH) illetve hlmozottn hátrányos (HHH), vlmint sjátos nevelési igénylő gyerekekre és tnulókr fókuszált. Helyzetelemzés Feltárt problém Bevtkozás A nyilvántrtási rendszer kiépült, de továbbr sincs megoldv HHH gyerekek teljes körű felmérése. Nem rendelkezünk teljes körű dtokkl 3-5 éves óvodáskorú HH/HHH-s gyermekek dtiról (pl. hányn nem járnk óvodáb, hányn járnk kerületen kívüli óvodáb). Kilkult egy egységes foglmi rendszer, z intézmények szkemberei továbbképzésen megismerkedtek z esélyegyenlőségi terv készítésével. Minden tnév október 1-ig közokttási intézmények szkemberei egyeztetik gyámügyi szkemberekkel HHH gyerekek létszámát. Bevtkozást igényel Hátrányos helyzetű és hlmozottn

3 hátrányos helyzetű 3. életévüket betöltött gyermekek pontos számánk felmérése megtörtént, de hogy különböző támogtások igénybe vétele áltl nevelésük, okttásuk sikeresebbé váljon további: Bevtkozás szükséges A kerületből eljáró iskolás tnulók rány közel zonos kerületen kívülről bejáró tnulók rányávl, zonbn ezen HH/HHH-s gyermekek rányáról ponttlnok z dtink. Továbbá következő esélyegyenlőségi területek HHH tnulói dtink pontosítás is szükséges: évfolymismétlők, mgántnulók, 250 óránál többet hiányzók. A Középső-Ferencváros lkosságánk összetétele mitt, z itt működő óvodákbn és iskolákbn ngyobb HH/HHH-s gyermekek rány A szegregációs gócponttá lkulás folymt történik. Pontos dtink nincsenek kerületbe költőző csládokról csk beírtndó elsős gyerekekről. Sok cslád csk átmenetileg trtózkodik kerületben főleg szegényebb rom csládok Bevtkozás szükséges A kerület ezen városrészén helyzet változtln. Fontos lenne nyomon követni z itt élő HH/HHH gyerekek tovább tnulását, hogy minél kevesebb legyen lemorzsolódás középiskolábn. Bevtkozás szükséges A Csudf Óvod Kén utci telephelyén 51 -kl mgsbb HHH-s gyermekek rány, mint z Óbester utci telephelyén. Nem történt változás, mert Kén utci telephely környékén hlmozottn hátrányos helyzetű csládok élnek. Bevtkozás szükséges

4 Az dtok pontosítás után fokozott figyelmet kell fordítni z esélyteremtés biztosításár továbbtnulás terén is. Növelni kell HH és HHH gyerekek rányát z érettségit dó középiskolákb. Bevtkozás szükséges Az SNI-s gyermekek törvény áltl előírt iskoli együttnevelési és beilleszkedési lehetőségeinek jvítás érdekében Ferencvárosi Nevelési Tnácsdó és Ferencvárosi Komplex Óvod, Áltlános Iskol és EGYMI tevékenységének összehngolás. A kerületben együttnevelik z SNI gyerekeket z intézményekben. A TÁMOP sz. pályázt keretében elért eredmények tpsztltit 3 érintett iskolán kívül többi számár is elérhetővé kell tenni és ezzel elérhető lenne pedgógusok szemlélet formálás. Bevtkozás szükséges Növelni kell korszerű módszerek lklmzását, z ezt segítő továbbképzéseken vló részvételt. Pályázti lehetőségeket kell keresni, hogy korszerű módszerek lklmzását, z ezt segítő továbbképzéseken vló részvételt tudjuk biztosítni. Bevtkozás szükséges Összefoglló z okttást jellemző dtokról ) Óvodi létszámdtok * A Ferencvárosi Komplex, Óvod, Áltlános Iskol és EGYMI intézménynél 2008-tól kori fejlesztő csoport létszámát is szerepeltetjük, jelenleg 2 gyermek. b) Iskoli létszámdtok * 200. évben z intézményeknél középiskoli létszámot is szerepeltetjük.

5 Változás Óvodák Az óvodi létszám 5-kl nőtt. Az előző évhez képest nem növekedett HHH gyerekek szám. Ennek ok vlószínűsíthetően szülők nem nyújtnk be nyiltkoztot. Az óvodi férőhelyek szám nőtt, melynek nem tényleges bővítés volt z ok, hnem z, hogy z óvodák lpító okirtibn jogszbály áltl engedélyezett 20-l megemelték mximálisn felvehető gyermekek számát. Nincs dtunk rr vontkozón, hogy hány 3 évet betöltött gyereket nem írttk be óvodáb. Az dtok ismeretében szükséges z kcióterv későbbi felülvizsgált. Az SNI gyerekek rány nem változott z előző évhez képest. Az óvodkötelesek hiányzásáról nincs dt. Iskolák Az iskoli létszám 2,2-kl csökkent. H Kerület városrészeinek dtit elemezzük, kkor csökkenés túlnyomó többsége Középső-Ferencvárosbn mutthtó ki. A Kerületben csökkent HHH tnulók szám 13,5-kl. Ez vlószínűsíthetően z dtgyűjtés bizonytlnság mitt lkult így. A tvlyi dtok z intézmények dtközléséből szármznk, z ideiek jegyzői dtbázisból kerültek felhsználásr. Kerületi szinten legtöbb HHH gyerek még mindig József Attil Áltlános Iskoláb jár. A sjátos nevelési igénylő tnulók szám 8-kl csökkent. Vlmennyi iskolábn vn SNI tnuló. Legmgsbb ránybn kizárólg enyhe fokbn értelmi fogytékos tnulókt (100) nevelő Ferencvárosi Komplex, Óvod, Áltlános Iskol és EGYMI-ben tnulnk. Az integráltn okttott SNI tnulók között mgs diszlexiások rány. Az enyhe fokbn értelmi fogytékosoknk csk 2- tnul integráltn. Az SNI gyerekek szám z óvodi nevelésben 75 fő, ebből integráltn nevelnek 10-ot, SNI tnulók szám z iskoli okttásbn 174 fő, ebből integráltn 47-uk tnul. Az utzó gyógypedgógusok áltl nevelt gyerekek rányáról rendelkezünk dttl, 17-ukt látják el z SNI gyerekeknek. A kerület iskoláibn z 1 főre eső igzolt hiányzások szám 200/10-es tnévben: 18 np. A kerületi átlgnál mgsbb z egy főre eső hiányzás: Dominó, Komplex, Telepy és József A. iskolábn. Az egy főre eső igzoltln hiányzások szám 2008/-es tnévben: 5 np. A kerületi átlgnál mgsbb hiányzás tpsztlhtó: Dominó, Komplex és József A. iskolábn. A nívócsoportokb és tgoztos osztályokb járó tnulók szám: 485 fő, ebből 34fő HH és 6fő HHH tnuló.

6 A 200/10-es tnévben npközis és tnulószobás gyerekek szám: 17 fő, ebből HH gyerekek szám 152 fő, HHH gyerekek szám pedig 83 fő. A tnulószobát kevés gyerek veszi igénybe, összesen 200fő. Ebből HH gyerekek szám 35 fő, HHH gyerekek szám 44fő. A legngyobb ránybn npközit és tnulószobát József Attil Iskoláb járó gyerekek veszik igénybe. Az országos kompetenci-méréseken z intézmények teljesítménye átlg feletti, átlg körüli, illetve egy intézményben (Dominó Áltlános Iskol) lcsony. Az elért eredményeket z iskolvezetéseknek minden évben elemezni kell, tpsztltokt szükséges visszcstolni z okttási folymtb. A hozzádott pedgógii érték elemzése lpján minden évben pozitív értékkel tlálkozunk. Azt is meg kell zonbn jegyezni, hogy z elért eredmények viszonylg kismértékben, de csökkenő tendenciát mutttk. Ennek figyelemmel kísérése továbbr is fontos feldt. Mindenképpen külön is kell fogllkozni HH/HHH tnulók fejlesztésével, intézkedési terveket kell készíteni, tudtosn fejleszteni őket esélyeik mind htékonybb megteremtése érdekében. Lemorzsolódás Évfol ymi smét lők z összl étszá mon i rán y Mg ánt nuló k HHtnul ókon i fő HHH - tnul ókon i rán y z összl étszá mon i fő HHtnul ókon i rán y HHH - tnul ókon i fő z összl étszá mon i rán y HHtnul ókon i fő 250 óránál többet hiányzottk rán y fő rán y HHH-tnulókon i Bká ts 0,6 2 2, 2 0 2, ,6 2 2, , , ,2 1 0 Dom ino 16, , ,7 8 2,8 4 3, 3 4,8 3 10,6 15 6,5 5 7, ,45 3 2, ,7 8 Kom plex,6 12, ,1 2 2,6 1 6,7 1 7,4 7 10,3 4 13, , , ,7 3 3,6 2 6,87 1 8,6 6 10, ,3 2 Józse f A. 2,7 6 3,5 4 3, ,7 6 3,5 4 1, ,4 5 3,7 3 3, ,6 5 3, Kosz tolán yi 0, , ,6 2 4,0 1 16, ,4 0,4 0, Kőrö 0, , , fő rán y fő rán y fő rán y fő

7 si Cs. 200 zmol nár 0, , F. 0, , ,1 3 2, Szt- Györ gyi 2,6 11 2, , ,0 13 2, , 12 3, , 6 2, ,3 12 2,8 1 3,5 2 Tele py K. 10,7 40 5, ,5 13 1, ,4 24 1, ,3 30 5, , 13 1, , 1 1 Weö res S. 3,4 13 4, ,8 3 4, , ,6 10 4, ,4 5 5,6 2 1, A lemorzsolódási dtokt elemzésekor zt látjuk, hogy z országos átlghoz képest z intézményekben áltlábn kisebb százlékbn fordul elő évfolymismétlés. Kivételt képez két áltlános iskol (József Attil Áltlános Iskol és Alpfokú Művészetokttási Intézmény, Dominó Áltlános Iskol), mely intézményekben is csk z összlétszámhoz viszonyítv mgs ez szám. A 250 óránál többet hiányzó gyermekek rány kisebb z országos átlgnál, kivételt ismét Dominó Áltlános Iskol jelent os átlgávl. A mgántnulók rány ugynígy z országos átlg ltt vn kerület intézményeiben. Intézmény Pedgógusok módszertni képzettségének dti tnév Htékony együttnevel és z iskolábn- IPR Koope-rtív tnulás Projektpedgógi Drámpedgógi Esélyegyenlősé gi Egyéb Összesen Óvodák: Csicsergő (Thly K. u. 38.) Csudf (Óbester u..) Epres (Epreserdő u.) Kerekerdő (Vágóhíd u. 35.) Kicsi Bocs (Erkel u.) Liliom (Liliom u.) Méhecske (Ifjúmunkás u. 30.) 1 10 Npfény (Npfény u. 4.) 1 1 Ugrifüles (Hurok u.) Óvodák összesen 0 1/2,5 0 0 /22,7 31/73,8 42/3,6 106 Iskolák: Bkáts Téri Ének-Zenei Ált. Isk (Bkáts tér 12.) Domino Ált.Isk. (Lenhossék) Ferencvárosi Komplex Óvod, Ált Isk. és EGYMI (Gát u.) József Attil Ált. Isk. és AMI (Mester Pedgógu sok szám

8 u. 67.) Kosztolányi D. Ált. Isk (Ifjúmunkás u. 1.) Kőrösi Cs. Sándor Kéttnny. Ált. Isk (Ifjúmunkás u. 13.) Leövey Klár Gimn. (Vendel u. 1.) Molnár F. Ált. Isk. (Mester u. 1.) Szent-Györgyi A. Ált Isk. és Gimn (Lónyy u.4-8.) Telepy K. Isk. (Telepy u. 17.) Weöres Sándor Ált. Isk és Gimn (Lobogó + Toronyház) Iskolák összesen 10 /1,8 Mindösszesen 10/ 1,7 74 /13,3 7 /1,4 75/ 12,5 7/ 1,1 4/ 0,7 4/ 0,7 15/ 2, 24/ 3, 33/ / 61, 556/ 108,2 58/6, A 200/2010. tnév során 620 kerületi pedgógus 58 továbbképzésen vett részt, zz számszerűleg pedgógusok 7- képezte mgát. Azonbn tudjuk, hogy húsz intézményből három iskol teljes pedgóguslétszámml, több képzésen is részt vett, ez dj teljes képzési szám 37-át! H kivesszük kerületi dtsorból, kkor többi 17 intézmény továbbképzési rány már csk 43-ot tükröz. Azz jelentős szórás kerületi intézmények között továbbképzésekben vló részvétel lpján. Jelezték z intézmények továbbképzési források hiányát, csk bbn z esetben tudják továbbképzési lehetőségeket pedgógusoknk biztosítni, h fenntrtói finnszírozás vgy esetleges pályázti támogtások rendelkezésre állnk.

9 Továbbtnulási rányok végzős ök létszá m (200) Gimnáz iumb továbbt nulók rány Szkkö zépisko láb továbbt nulók rány Szkisk oláb továbbt nulók rány Speciáli s szkisk oláb továbbt nulók rány z Nem tnul tovább intézm ény össz. HH HH H z összlétszá-mon HHtnulókon HHHtnulókon Bkáts ,5 12,5 Dominó 1 ö s s z - l é t s z á - m o n b e l ü l 5 2, 1 6, 7 HH-tnulókon HHHtnuló -kon z összlétszámon 37,5 20,6 33,3 33,3 66,7 H H - t n ul ó- k o n b el ül 5 0, 0 3 3, 3 HHHtnuló-kon 33,3 z össz - léts zámo n belü l HHtnulókon HHHtnuló -kon z összlétszámon HHtnul ó-kon HHHtnulókon 15 33,3 33,3

10 Komplex , József Attil ,3 44,4 42,, Kosztolányi ,6, 4 8 Kőrösi Molnár ,5, Szent-Györgyi ,6, Telepy ,2 6 5, 8 3 Weöres ,6 33,3, 1 összesen: ,0 27,3 24, ,7 21,4 16,1 52, 3, ,0 33,3 20, ,6 24,1 16,5 0, 0 2 7, 8 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 3 3, , 35,7 100, ,6 3,4 16,4 13,8 1,1 5,5 10,3

11 , Az intézmények továbbtnulási muttói igen változtos képet muttnk. A gimnáziumokbn továbbtnulók szám átlgos, illetve z országos átlg-muttó ltt vn, szkközépiskolák érettségit is dó képzésénél úgyszintén. Szkiskoli képzésre egyes iskolák befejezése után nem, vgy elenyészően kevesen jelentkeznek, máshonnn ez fő tnulási célpont. Speciális szkiskolákbn kerület áltlános iskolájából kevesen tnulnk tovább. Az áltlános iskol befejezése után elenyészően kevés zon tnulók szám, kik nem tnulnk tovább, kivételt ismét Dominó Áltlános Iskol jelent 5-15-os átlgávl. 6

12 HHH- Nyilvántrtás Akcióterv Helyzetelemzés megállpításár problémár hivtkozás A kerületben HHH gyermekek teljes körű zonosítás, egységes és hiteles nyilvántrtási módszertn és információs rendszere nem kiépített. A nyilvántrtási rendszer kiépítése folymtbn vn zonbn még továbbr sincs megoldv HHH gyerekek teljes körű felmérése Intézkedés leírás A HHH gyermekek nprkész nyilvántrtás. Foglmi rendszerek egységes bevezetése és megismertetése érdekében szkemberek továbbképzésen vettek részt. A megbízhtó dtszolgálttás érdekében gyermekvédelmi felelősök minden tnév október 1-ig egyeztetnek gyámügyi elődóvl. A HHH státusz pozitív hozdékin keresztül z érintett szülők elérése, bevonás, nyiltkozttétel ösztönzése és státuszuk felmérése szociális közszolgálttó rendszer együttműködésével. Az dtszolgálttási rendszer informtív eredményeinek visszcstolás z okttási tervezésbe és z egységes humán szolgálttói működésbe. Felelős Jegyző, Gyámügyi csoport, intézményvezetők, esélyegyenlőségi felelős, Védőnői Szolgált, Gyermekjóléti Központ Htáridő június 15. és folymtos Megvlósításához szükséges A z intézkedés státusz Nem teljes körű és nprkész nyilvántrtás pl.: 3-5 éves korú gyermekek közül hány HH/HHH gyerek nem jár óvodáb; HHH gyermekek kompetenci eredményei Munkcsoport létrehozás 3. életévüket betöltött HH/HHH gyermekek tejes körű beóvodázás érdekében. A nyilvántrtás folymtos krbntrtás; Amennyiben eléri HHH gyermekek szám törvényben megengedett értéket INTEGRÁCIÓS TERV KÉSZÍTÉSE és kiegészítő normtívák lehívás Érintett szkemberek : Az érintettek kpcsolttrtás, z dtszolgálttási és monitoring rendszer biztonságos működése, szülők bevonásánk eredményessége. csökkentése: Az Esélyegyenlőségi Fórum működése lehetővé teszi foglmk tisztázását, megbízhtó dtszolgálttás állndó visszcstolását, lehetővé teszi folymtos együttműködést, lklmt teremt szülők elérésére is. Folymtbn Intézkedés leírás Felelős Htáridő A HHH-s gyermekek minél korábbi bekpcsolás z óvod fejlesztő progrmjib A munkcsoport nem tudott együttműködni és nincs dtunk, hogy hány 3 éves gyerek nem jár óvodáb. A következő évben újr kell szervezni munkcsoportot és kerület szegregálódó területein működő Biztos kezdet munktársit is be kell vonni csoportb és támszkodni kell tpsztltikr. Esélyegyenlőségi felelős, érintett szkemberek június 15. és folymtos A 3-5 év közötti HH/HHH gyerekek óvodi elhelyezéséről nincsenek pontos dtink. Munkcsoport létrehozás 3. életévüket betöltött HH/HHH gyermekek teljes körű beóvodázás érdekében. Teljes nyilvántrtás megvlósítás 3 év feletti HH/HHH gyermekeknél. Szkmi progrm létrehozás; nyilvántrtott HH/HHH óvodából iskoláb kerülő gyermekek teljes körű progrmb történő bevonásávl. A 3 év feletti HH/HHH gyerekek teljes körű be óvodázás.

13 Megvlósításához szükséges Érintett szkemberek : A szülők felkuttás, velük vló kpcsolt felvétele, nyiltkoztr vló hjlndóságuk, meggyőzésük lehetősége. A szülők beiskolázási gykorltánk megváltoztthtóság. csökkentése: Az érintett szkemberek együttműködése, folymtos tpsztltcseréje, szülőknek szóló tájékozttók trtás, védőnők munkájánk ktív bevonás megoldásb. Az intézkedés státusz Folymtbn Részvétel z IPR-ben Helyzetelemzés megállpításár problémár) hivtkozás A progrmot újr kell gondolni, jelenlegi helyzetben nem tudjuk igénybe venni z integrációs normtívát, mert egyenlőtlen hlmozottn hátrányos helyzetű gyerekek eloszlás kerületben. Ezen tnulói összetételen jelenleg nem tudunk változtni. Az IPR-progrm bevezetése z óvodákbn, mjd z iskolákbn. Az intézmények szkmilg felkészülnek, z integrációr, képessé válnk z integrációs és képesség-kibontkozttó normtív igénylésére. A HHH gyermekek dti intézményenként tisztázódnk. Intézkedés leírás Fontos lenne z intézmények átvilágítás, hogy z új progrmot ki tudjuk dolgozni, főleg középső-ferencvárosi iskoláknál. Az intézményeknek rendelkezni kell esélyegyenlőségi tervvel (2008) és felülvizsgáltuk esedékes. Ezután lehetne kidolgozni egy kerületi esélyteremtő progrmot. Felelős Esélyegyenlőségi felelős, érintett szkemberek Htáridő Progrm elkészítése: december 31. z intézmények átvilágítás intézményi esélyegyenlőségi tervek felül vizsgált és egy új progrm végig gondolás. Megvlósításához szükséges Az intézkedés státusz Munkcsoport létrehozás z új progrm kidolgozásához. Vlmennyi intézmény bekpcsolódás z integrációs felkészítő munkvégzésbe. Az integrációs okttásb bekpcsolódó intézmények részére komplex szolgálttói segítség-nyújtás módoztink meghtározás. Integrációs és képesség-kibontkozttó normtív igénylés szkszerű gykorltánk kilkítás és működtetése. Érintett szkemberek; Önkormányzti költségvetés (képzés) Kockázt: Az integráció szükségessége, htékony együttnevelés fontosság még nem tudtosodott minden érintettben mrdéktlnul. csökkentése: Az Országos Okttási Integrációs Hálózt segítsége, pályáztok képzés fejlesztésére, közokttási szolgálttásbn érintett szkemberek felvilágosítás, ösztönzése feldt végrehjtás érdekében. Előkészületben SNI - Integráció

14 Feltárt problém Az SNI gyermekek törvény áltl előírt óvodi-iskoli együttnevelési és beilleszkedési folymtink felülvizsgálti szükségessége. TÁMOP pályáztot dott be z önkormányzt három iskol együtt működésével ( Komplex, Telepy, József Attil). Az SNI gyerekek széles körű, szkszerű integrációj, és kori felismerés. Intézkedés leírás Az utzó gyógypedgógus hálózt működésének fejlesztése. Az SNI gyermekek fejlesztésében érdekelt szülőcsoportok megkeresését, elérését és folymtos tájékozttását biztosító kcióterv kimunkálás szkemberek bevonásávl, mely kiterjed minősítő eljárás kérdéskörére is. Munkcsoport meglkult, sikeresen dolgozik és remélhetőleg pályázt megnyerése után kilkul egy egységes fejlesztési terv. Felelős Esélyegyenlőségi felelős, érintett szkemberek Htáridő Megvlósításához szükséges folymtos Az SNI gyerekek szám z óvodi nevelésben 75 fő, ebből integrált 10, SNI tnulók szám z iskoli okttásbn 174 fő, ebből integrált 47. Az utzó gyógypedgógusok áltl nevelt gyerekek rányáról vn dtunk: 17-át látják el z SNI gyerekeknek. A Komplex Egységes Módszertni Intézet, Nevelési Tnácsdó és z utzó gyógypedgógusok szkszerű együttműködése. A Komplex Egységes Módszertni Intézet, Nevelési Tnácsdó, z utzó gyógypedgógusok és nevelési okttási intézmények eredményes együttműködése. Az SNI gyermekek sikeres részvétele kidolgozott progrmbn. Intézményvezetők és z érintett szkemberek : Megfelelő számú szkképzett, iskolákb vló kijárásr képes utzó gyógypedgógus biztosítás. csökkentése: Az önkormányzt gyógypedgógii módszertni központjábn el kell érni z olyn feldtelosztást, hogy jusson megfelelő számú szkember z utzó gyógypedgógus hálózt megfelelő működtetésére. Az intézkedés státusz Előkészületben Emelt szintű okttás Feltárt problém Kiemelten megvizsgálndó HH és HHH gyermekek/tnulók tgoztos ellátásb vló bekerülése. Még mindig csk elenyésző számbn kerülnek be HH/HHH gyerekek z emeltszínű okttásb: 41fő. Intézkedés leírás Felelős Htáridő A HH és HHH gyermekek mgsbb számbn kerüljenek z emelt szintű okttásb. Kiemelten megvizsgálndó HH/HHH gyermekek nívócsoportos, tgoztos ellátásb vló bekerülésének lehetősége, s kiegészítő szolgálttás szükségessége esetén ennek biztosítás. Az óvodák ismerjék meg kerületben működő iskoli nívócsoportokt, tgoztokt. Tnórán kívüli tevékenység szervezés során z előnyben részesítés rendszerének felülvizsgált HH/HHH gyermekekre vontkozttv. Esélyegyenlőségi felelős, érintett szkemberek folymtos

15 Megvlósításához szükséges A nívócsoportokb és tgoztos osztályokb járó tnulók szám: 485 fő, ebből 34fő HH és 6fő HHH tnuló. A nívócsoportokbn és tgoztos osztályokb járó HH/HHH tnulók rányánk növelése. A nívócsoportokbn és tgoztos osztályokb járó HH/HHH tnulók rányánk növelése 5 -kl. A nívócsoportokbn és tgoztos osztályokb járó HH/HHH tnulók rányánk növelése 10 -kl. Intézményvezetők és z érintett szkemberek : A HHH tnulók nívócsoportos, tgoztos ellátásb vló bekerüléséhez esetlegesen szükséges kiegészítő szolgálttásokon z érintett gyermekek részvételének biztosítás. csökkentése: Szükséges gyermekek és szülők felvilágosítás, meggyőzése. Az intézkedés státusz Folymtbn Hiányzások Feltárt problém Intézkedés leírás Felelős Htáridő Az iskoli/óvodi (óvodköteleseké) hiányzások hátterének vizsgált, hiányzások visszszorításár Gyermekjóléti Központ és z okttási intézmények közötti együttműködés rendszerének fejlesztése. A hiányzások számánk csökkentése. A hiányzások okink feltárás. Szorosbb együttműködés kilkítás Gyermekjóléti Központtl hiányzások országos átlgát meghldó intézményekben. Esélyegyenlőségi felelős, Gyermekjóléti Központ, Háziorvosi szolgált, Szbálysértési csoport folymtos A kerület iskoláibn z 1 főre eső igzolt hiányzások szám 200/10-es tnévben: 18 np. A kerületi átlgnál mgsbb z egy főre eső hiányzás Dominó, Komplex, József A.,Telepy iskolákbn. Az egy főre eső igzoltln hiányzások szám 2008/-es tnévben: 5 np, kerületi átlgnál mgsbb hiányzás tpsztlhtó Dominó, Komplex és József A. iskolákbn. Az óvodkötelesek hiányzásáról nincs dt. A hiányzások okink feltárás. Az érintett intézmények szorosbb együttműködése Gyermekjóléti Központtl. A hiányzások 5-kl vló visszszorítás. Az óvodkötelesek hiányzási dtink tisztázás. A hiányzások további csökkentése (10). Megvlósításához szükséges A hiányzások országos átlg ltt trtás. Intézményvezetők és z érintett szkemberek : Az okok feltárásához szükséges információk megszerzése nehézségekbe ütközhet. csökkentése: A gyermekvédelmi jelzőrendszer (különös tekintettel pedgógusokr) és Gyermekjóléti Központ folymtos, ktív együttműködése.

16 Az intézkedés státusz Folymtbn Évfolymismétlés Feltárt problém Intézkedés leírás Felelős Htáridő Megvlósításához szükséges Az évfolymismétlők szám mgs néhány intézményben. Mindig mgs zokbn z iskolákbn hol sok HH/HHH gyerekek rány Az évfolymismétlések számánk csökkentése. Okok feltárás, elemző munk. Eredmények visszcstolás. Esélyegyenlőségi felelős, Gyermekjóléti Központ, érintett szkemberek, intézményvezetők, pedgógusok folymtos A 200/10-es tnévben z évfolymismétlők szám: 12fő, z összlétszám 2,-, ebből HH tnuló 30 fő, z évfolymismétlők 25-, HHH tnuló 20 fő, z évismétlők15-. A 250 óránál többet hiányzók szám: 0 fő, z összlétszám 1,-, ebből HH tnuló 22 fő, hiányzók 23-, HHH tnuló 15 fő, hiányzók 15,-. Az okok feltárásr kerülnek. Az évfolymismétlők számánk csökkentése 5 -kl. Az évfolym-ismétlők számánk csökkentése z országos átlg lá. Intézményvezetők és z érintett szkemberek : Az okok feltárását követően feldt végrehjtás gyermek, illetve szülő hthtós együttműködése nélkül nehézségekbe ütközik. csökkentése: Az okok feltárását követően feldt végrehjtás gyermek, illetve szülő hthtós együttműködése nélkül nehézségekbe ütközik. Az intézkedés státusz Folymtbn Npközi Feltárt problém A npközis tnulók, tnulószobát igénybe vevők számánk emelése, nem emelkedett npközibe járó gyereke szám de vn dtunk,hogy hány HH és HHH gyerek veszi igénybe szolgálttást. A HH/HHH tnulók minél ngyobb százlékbn vegyék igénybe npközit és tnulószobát. Intézkedés leírás Tájékozttás szülőknek és tnulóknk. Szülők meggyőzése npközi és tnulószob fontosságáról. Felelős Esélyegyenlőségi felelős, érintett szkemberek, npközis tntárgygondozó Htáridő folymtos A 200/10-es tnévben npközis és tnulószobás gyerekek szám: 17, fő HH/HHH gyerekek szám152/83 fő tnulószobát kevés gyerek veszi igénybe 200fő HH/HHH gyerekek szám 35/44fő legngyobb rányb npközit és tnuló szobát József Attil iskoláb járó gyerekek veszik igénybe.

17 Megvlósításához szükséges Szülők tájékozttás és együttműködés kilkítás, dtok beszerzése. A HH/HHH tnulók 60- részt vesz npközis vgy tnulószobi fogllkozásokon. A HH/HHH tnulók 80- részt vesz npközis vgy tnulószobi fogllkozásokon. Intézményvezetők és z érintett szkemberek : A felvilágosítás ellenére nem teljes HH/HHH tnulók részvétele npközis és tnulószobi ellátásbn. csökkentése: A szülők nygi érdekeltségének kihngsúlyozás felvilágosítás során. Az intézkedés státusz Folymtbn Kompetencimérések Feltárt problém Intézkedés leírás Felelős Htáridő Megvlósításához szükséges Az intézkedés státusz A kompetenci-mérések eredményei lpján folymtos elemző munk folyik, szükség szerint HH/HHH tnulók esetén külön intézkedési tervet kell készíteni. Ebben z évben még nem volt előírás HH/HHH gyerekek eredményeinek nyilvántrtás, ezért még nem rendelkezünk pontos dtokkl. A HH/HHH tnulók minél eredményesebben szerepeljenek méréseken A kompetenci-mérések elemzése, különös tekintettel HH/HHH tnulókr vontkozón Intézményi intézkedési tervek készítése A HH/HHH gyerekek teljesítményének dtiról nyilvántrtás készítése. Esélyegyenlőségi felelős, mtemtik és mgyr szkos tntárgygondozók, intézmények mérési szkemberei május és folymtos A nem minden intézmény dt meg HH/HHH tnulók eredményeit. Dominó iskol eredményei leggyengébbek. Intézményenként mérési szkemberek képzése. Szükség szerint intézményi intézkedési terv készítése. A HH/HHH gyerekek teljesítményének dtiról nyilvántrtás készítése. A kompetenci mérés eredményeinek jvítás, z országos átlg elérése minden intézménynél. A HH/HHH gyermekek képesség szintbeli eloszlási eredményének jvítás Az eredmények budpesti átlgr emelése, képesség szintbeli eloszlás eredményének további jvítás. Intézményvezetők és z érintett szkemberek : Az elemzések és intézkedési tervek átültetése gykorlti tevékenységekbe. csökkentése: Folymtos továbbképzések, tntárgygondozói hálózt munkáj, tpsztltcserék tém szkértőivel. Folymtbn Továbbképzések Feltárt problém Humán- fejlesztése

18 A továbbképzések számát növelni kell. Szerkezetét korszerűbbé, modern integrációs igényeknek megfelelővé kell lkítni. Intézkedés leírás Felelős Vlmennyi intézményben szükségleteknek megfelelően történjék meg pedgógusok továbbképzése Az intézményi képzési tervek felülvizsgált pedgógusok továbbképzéséről OKSI és z intézményvezetők Htáridő június 15. A 200/2010.tnév során 620 kerületi pedgógus 58 továbbképzésen vett részt, zz számszerűleg pedgógusok 7- képezte mgát. Felülvizsgált, képzések kiválsztásánk összehngolás, képzések számánk szinten trtás Három éven 200. október 1-jei sttisztiki állpothoz képest 25 -os növekedés biztosítás Ht éven 60-kl növekszik képzésben részt vevő pedgógusok szám 200. október 1-jei sttisztiki állpothoz képest Megvlósításához szükséges Intézményvezetők és z érintett szkemberek; forrás: pályáztok : Csk z eddigiekben is képzett, folymtos önképzésben élenjáró pedgógusok jelentkeznek z új továbbképzésekre is. csökkentése: Az intézményvezetők kellő nygi és erkölcsi elismeréssel ösztönzik pedgógusik továbbképzéseken vló részvételét. Az intézkedés státusz Folymtbn Infrstruktúr Feltárt problém Intézkedés leírás Felelős Htáridő Megvlósításához szükséges Az infrstrukturális feltételek nem kiegyenlítettek Az intézményekben személyi és tárgyi feltételek kiegyenlítése A felújítási és beruházási progrmnk megfelelő fedezetek biztosítás (sját forrás, pályázt, stb.) Esélyegyenlőségi felelős; intézményvezetők Folymtos; pályázti lehetőségek figyelemmel kísérése A feldtellátáshoz szükséges személyi és kötelező tárgyi feltételek dottk Pályázti lehetőség felkuttás. Pályázti lehetőség felkuttás. Szükséges z intézmények ilyen irányú átvilágítás Pályázti lehetőség felkuttás. Szükséges z intézmények ilyen irányú átvilágítás. Intézményvezetők és z érintett szkemberek; költségvetés, pályáztok : Egyes intézmények nem vesznek részt pályáztokon, így z intézmények nygi fedezete nehezen egyenlítődik ki.

19 csökkentése: A pályázó intézmények jó példáj, vlmint pályázti pénzekből szerezhető új lehetőségeik megmuttás. Az intézkedés státusz Folymtbn Mgántnulók Feltárt problém A mgántnulók szám viszonylg mgs egyes intézményekben Nem emelkedett mgántnulók szám. A mgántnulók számánk csökkentése. Részben megvlósult, z dtszolgálttás is pontos. Intézkedés leírás Felelős Htáridő A Gyermekjóléti Központtl vló együttműködés szélesítése. A Gyermekjóléti Központ, z intézményvezetők és z iskoli gyermekvédelmi felelősök munkcsoportjánk létrehozás. A mgántnulói tnulói jogviszonyok felülvizsgált Intézményvezetők, gyermekvédelmi felelősök, csládgondozók Folymtos A jelenlegi helyzet fenntrtás és folymtos csökkenés elérése cél. A mgántnulóvá válás okink vizsgált A nem kiemelten indokolt esetben mgántnulóvá válás folymtánk visszszorítás Csk különösen indokolt esetben (egészségügyi okok, kiemelt sportoló, stb.) történjék mgántnulóvá nyilvánítás Megvlósításához szükséges Az intézkedés státusz Intézményvezetők és z érintett szkemberek : A szülők és z intézmények együttműködésének hiányossági. csökkentése: A Gyermekjóléti Központ közvetít szülő és z iskolák között. Folymtbn Felülvizsgált elfogdásánk módj és dátum I. A Ferencváros Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrmjánk éves felülvizsgáltát z lábbi fórumok véleményezték: Közokttási intézmények, Szülői munkközösségek, Diákszervezetek, Szociális és egészségügyi ellátórendszer képviselői, FECSKE Gyermekjóléti Központ, CKÖ, civil szervezetek. II. Az itt született észrevételeket megvittást követően Progrmb beépítettük. III. Ezt követően Ferencváros Képviselő-testülete Kerület Közokttási Esélyegyenlőségi Progrmjánk éves felülvizsgáltát megvittt és számú htároztávl elfogdt.

20 ... Dr. Bácski János polgármester

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben