Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlemények 339 VARGA SÁNDOB"

Átírás

1 Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl említést tesz z 1944 őszén Szegeden megjelent gyr Orosz szótár és társlgó című kidványról. 1 ivel eddigi ismereteink szerint ez volt felszbdulást követően hzánkbn megjelent első könyvkidvány, 2 érdemes részletezni létrejöttének körülményeit. Szeged október 11-én úgy szbdult föl, hogy város területén hrcok nem folytk, s üzemképes nyomdák és jelentős ppírkészletek is rendelkezésre állottk. 3 A Szegedi Városi Nyomd igzgtój és főkönyvelője szovjet csptok elől elmenekült, nyomd dolgozói Kiss István főgépmestert bízták meg teljesen sértetlen és ppírkészlettel is rendelkező nyomd vezetésével. unkájuk zonbn néhány plkát és szovjet ktoni szervek számár készített nyomttvány kivételével nem volt ( nyomd cirillbetűkkel is fel volt szerelve), s pénztár üres lévén, munkásokt nem tudták fizetni. Elemi követelmény volt egy olyn kidvány gyors elkészítése, melynek forglombhozás nem okoz gondot. Ezért merült fel egy mgyr orosz zsebszótár kidásánk ötlete. Hogy szerkesztéssel vló vesződséget is megtkrítsák", Kluzál téren levő, BARTOS Lipót-féle (,,zsidóbolt"-ként lezárt) könyvkereskedésből szereztek" egy példány gyr orosz Lingu-társlgási zsebkönyvet, jelentéktelen módosításokkl ezt szedték ki, és szovjet városprncsnok engedélyével nyomttták igen ngy mennyiségben. A nyolcdrét lkú kis kidvány egy része piros borítóvl jelent meg. ivel fsiszt propgnd htásár sokn féltek még szovjet hdseregtől, zok is igyekeztek ilyen piros könyvecske" birtokáb jutni, kiknek semmi szükségük nem volt rá. 4 A szótár pontosn két héttel Szeged fölszbdulását követően, október 23-án z utcán volt. A Szegedi Népkrt október 24-i (6.) számábn már z erről szóló hirdetés (ezzel fölszbdulást követő első könyvhirdetés) is megjelent:,,szenzációs! Szenzációs! ost jelent meg liliputi mgyr orosz zsebszótár kiejtés megjelölésével 2.50 P-s drbonkénti árbn kphtó Szegedi Városi Nyomdábn Kárász utc 9., bejárt kpu ltt, és z összes könyvkereskedésekben." Az első kidást hmrosn követte második. A könyvecskék gyorsn gzdár tláltk: nyomdi munkások fizetésének gondj ezzel megoldódott. VARGA SÁNDOB A Vörös Hdsereg áltl kidott egri Űj Hírek története. Az évi őszi szovjet felszbdító hdműveletek kpcsán és nyomán, Vörös Hdsereg áltl, Eger város és környéke tájékozttásár, Egerben készült újság: z Új Hírek helytörténeti jellegét messze túlszárnyló sjtótörténeti unikumot is képvisel. 1 gy. Könyvszle. 1970/ Ennek zért is nyomtékot kell dni, mivel PAÁL Jób és RADÓ Antl áltl szerkesztett A debreceni feltámdás c ben megjelent kötet 75. lpján z olvshtó, hogy debreceni Egyetemi Nyomd áltl kidott mgyr orosz fonetikus zsebszótár volt felszbdult demokrtikus gyrország első nyomdterméke. Ezt (debreceni) szótárt mint ezt hivtkozott kidványból megtudjuk SZABÓ Kálmán, z Egyetemi Nyomd kkori igzgtój (Debrecen későbbi polgármestere) szerkesztette, és szövegét gépszedő híján mg szedte ki. Debrecen október 19-én szbdult fel, és bár e szótár megjelenésének pontos idejét nem tudjuk, ez október 23 előttre semmiképpen sem tehető. 3 A szegedi nyomdipr problémái. unk jn Kiss István, jelenleg Könnyűipri inisztérium főelődój, szóbeli közlése.

2 340 Közlemények Heves megye felszbdításábn 2. Ukrán Front keretébe trtozó 53. hdsereg 49. és 57. lövészhdtestei, vlmint 27. hdsereg lkulti vettek részt. A tiszi átkelés után Eger városát déli, délnyugti és nyugti oldlról z 57. lövészhdtest, nyugtról pedig 27. hdsereg egységei fogták egyre szorítóbb gyűrűbe. 1 A megyeszókhelyre befészkelődött ktoni erők elleni támdásbn döntő cspást z 57. lövészhdtest 110. gárdlövészhdosztály mérte, melynek hrcosi először törtek Eger területére. 1 Az Egerbe érkezett 110. gárdhdosztály propgndcsoportjánk élén egy százdos állott. Erről százdosról, ki z Új Hírek szülőpj" volt, sikerült megtudnom, hogy mgyr szármzású, mgyrul jól értő és beszélő s egy, Szovjetunióbn megtelepedett budpesti ipri munkás fi volt. 3 Egy másik dtközlő szerint pedig, kivel pedig éppen z Új Hirek nyomdi előállítás kpcsán került kpcsoltb, polgári fogllkozását tekintve nyomdász volt. 4 Eger városánk teljes felszbdítás november 30-án reggeli órákbn ért véget. 5 Ez z IVÁN nevű, mgyr szármzású szovjet százdos, 6 város felszbdítás után nppl, látv lkosság teljes tájékoztlnságát, rádió és z újságok hiány folytán, megfelelően felszerelt nyomd, ppírnyg s nem utolsósorbn lkóhelyükön megmrdt egri nyomdász szkemberek dottságánk felhsználásávl, kétségtelenül ktoni felettesei jóváhgyás mellett, legszükségesebb tájékozttás céljából, megindított, Új Hírek címen, tudomásom szerint hzánkbn z egyetlen olyn helyi és ideiglenes jellegű újságot, melyet Vörös Hdsereg kizárólg lkosság számár dott ki. BALOGH Gyul, ki jól ismerte ezt szovjet tisztet, igen szép, emberi profilt érzékeltető jellemzéssel így fest portrét ról: ez z,,iván kpitány inkább brát volt, mint kpitány. Középmgs, brn rcú, sötétbrn hjú, és még zok között körülmények között is, mit»háborúnk«kell nevezni, ember volt. Egész ember! A nyomdásztot nemcsk vezette, de értett is hozzá." 7 Az újságból ht szám jelent meg, melyek közül z első kettő kivételével vlmennyit összegyűjtötte, zok megjelenése idejében, zót elhunyt édespám : SUGÁR Andor okleveles gyógyszerész, egri drogérituljdonos. Sjnáltos zonbn, hogy legszorgosbb, gondos és behtó kuttássl, szóles körű érdeklődéssel, megyei sjtóbn publikált cikkel 8 sem sikerült z első két számot megtlálni, felderíteni. Az édespámtól reámszállott példányok közül 3., 4., 5. és 6. számokt 1962-ben z egri Dobó István Vármúzeum újkori gyűjteményében helyeztem el. 9 Teljesség kedvéért megemlítem, hogy 3. és 5. számokból még birtokombn vn l-l másodpéldány, melyeket 1 RIBIN OGABJEV: AZ 57. lövészhdtest átkelése Tiszán novemberében Egertől 60 km-re délre. Fejezetek hzánk felszbdulásánk történetéből. Bp Archiv inisztersztvo Oboronü SzSzSzR. Fond op D (Idézi: Dr. NAGY József: A szocilizmus építése Heves megyében. Eger ) Felszbdulás. Dokumentumok. Bp SZABÓ Sándor egri lkos szíves szóbeli közlése. (SZABÓ ebben z időben Nemzeti Bizottság titkár volt.) 4 SZIKLA Károly nyuglmzott nyomdász, egri lkos szíves szóbeli közlése. (Szikl ebben z időben Szent János Nyomd dolgozój volt.) 5 KOLACSKOVSZKI Ljos: Heves megye felszbdulás Vörös Hdsereg áltl őszén. Kézirt. Heves megyei Levéltár. Letétek. Nr BALOGH Gyul, jelenleg londoni lkos szíves levélbeli tájékozttó közlése. 7 Uo. 8 SUGÁR István: Új Hírek. Az első egri újság. Népújság április oldl. "Leltári számuk: , , és

3 Közlemények 341 zonbn szándékombn vn mjd vlmelyik országos gyűjtemény rendelkezésére bocsátni. Ezenkívül még egy 3. szám is ismeretes. Ez z Eger melletti Felsőtárkány községből került elő, és dományozás révén jutott z SZP Heves megyei Bizottság Archívumánk gyűjteményébe. 10 Ezeket z utóbbi dtokt csupán zért említem meg, mivel ezen Egerben kibocsátott Új Hírek egyéb példányiról sehol, senkinél nem sikerült dtot szereznem, s így ebből röplp-újságból jelenleg összesen csupán ez hét példány ismeretes! Az először tisztázndó kérdés: ki volt tuljdonképpen z Új Hírek kidój. A feleletet minden példány második oldlánk lján tláljuk:,,a Vörös Hdsereg Hírszolgált", mely megjelölés mögött pontosbbn 2. Ukrán Front 53. hdserege 57. lövészhdtestjéhez trtozó 110. gárdlövészhdosztály propgndcsoportj (osztály) húzódik meg. Az Új Hírek megjelenési időpontj: 3. szám december 16-án, 4. december 18- án, z 5. december 20-án s végül z utolsó szám pedig december 21-én jelent meg. Ennek lpján vlószínűnek látszik, hogy lp kétnponkénti megjelenésének figyelembevételével, z 1. szám december 12-ón, 2. pedig 14-én látott npvilágot, s ettől legfeljebb 1-2 npos eltérésről lehet szó. S hogy vlóbn 6. szám z utolsó, melyet nem követett több, z bizonyítj, hogy bár nem közli jövőbeni megjelenésének megszűntét, de második oldlon, feltűnő keretes közleményben dj hírül, hogy december 23-án már gyr Függetlenségi Front lpj: z Igzság jelenik meg. A lp előállítás z egri érseki tuljdonbn volt Szent János Nyomdábn történt, mely Liceum (m: Ho Si inh Tnárképző Főiskol) földszintjén, z észkkeleti szöglet helyiségeiben működött. Az országos hírű, jól felszerelt nyomd sértetlenül vészelte át felszbdító hrcokt. SZABÓ Sándornk, volt Nemzeti Bizottság titkáránk közlése szerint, ő gondoskodott nyomdi dolgozók mozgósításáról és gépek emberi erővel vló mozgtását biztosító munkáslétszámról. A nyomd üzembehelyezésének legngyobb kdályát villnyárm hiány képezte. A Heves egyei Népújságbn megjelent rövid ismertető cikkemre 11 m Londonbn élő BALOGH Gyulánk, ki nyomdábn mint lklmi fiziki munkás dolgozott, címemre megküldött írásbeli visszemlékezéséből tudjuk, hogy,, gépeket emberi erővel kellett hjtni, kézzel-lábbl. Az emberi munkerőt minden reggel városházáról kértük és kptuk, de voltk olynok, kik npokig, vgy esetleg hetekig is ott dolgoztk... A munkásokt kétszer egy np hozták. Reggel 8-9 ór körül és este 7-8 ór körül." 12 A nyomd állított elő fsiszt rendszer teljes összeomlásáig z egri érsekség tuljdonábn volt Eger c. lpot is. A Szent János Nyomd gzdg és változtos betűnyggl rendelkezett, s meglehetős ppírkészlettel élte meg felszbdulást. 13 Teljesség kedvéért itt kell megemlítenem, hogy felszbdulás utáni hetekben nyomd fő munkáját, Vörös Hdsereg részére, már említett IVÁN nevű százdos irányítás ltt, röpcédulák készítése képezte, 14 melyeket,,már órákon belül szórtk is szovjet repülőgépek frontvonlk fölött..." Adtom vn rá, hogy december közepe táján már Blssgyrmt környékéről hoztk mgukkl hztért egri ktonszökevé- 10 SZECSKÓ Károly egri könyvtáros szíves tájékozttás nyomán KOVÁCS Gábornénk, z Archívum vezetőjének lekötelező dt. 11 L. 8. jegyz. 12 L. 6. jegyz. 13 L. 4. jegyz. u L. 4. és 6. jegyz.

4 342 Közlemények nyék ilyen, egri Szent János Nyomdábn készült és szovjet repülőgépekről leszórt röpcédulákt. 15 Összehsonlító vizsgált tárgyává tettem z Új Hírek és z Eger c. lp évi példányink betűtípusit. Vlóbn egész sor betűféleség zonosságát sikerült két újságbn megállpítnom. SZABÓ Sándor rról tett említést beszámolójábn, hogy z említett 110. gárdlövészhdosztály prop,gndcsoportjánk százdos egy mezőkövesdi nyomd betűkészletét is mgávl hozt Egerbe. Arról zonbn z Új Hírek szedésénél és nyomásánál közreműködők nem tudnk, hogy ezt betűnygot ők Egerben felhsználták voln munkájuk során. 16 Az Új Hírek példányink lpszövegét kétféle betűtípussl szedték: 3. számot (s feltehetően még lppngó 1. és 2. számot is) vlmivel ngyobb betűféleséggel nyomták, mint 4 6.-ot. Ennek z lehet z igen vlószínű ok és mgyrázt, hogy z első időkben csk kevesebb szöveg elhelyezésére volt szükség, mint később. De egy-egy példány szedését is igen változtos, sokféle betűtípusból állították össze, coloneltől ngy ciceróig. A gykorlott egri nyomdászok z Új Híreket változtos tördeléssel készítették. inden szám első oldlán, 122 mm széles tükrön teljes szélességben végigfutó sorok tlálhtók. A hátoldl zonbn már nem egységes: részben z első oldlhoz hsonló tördelés váltkozik két, egymás melletti mm széles hsábbl, illetve keretes közleménnyel. Az Új Hírek csupán egyetlen lpból áll, természetesen kétoldli nyomássl. A lp méretében is változást hozott 4. szám. A 3.-nál (s feltehetően z első kettőnél is) cím: Uj Hírek, zz minden ékezet nélkül. E cím fölé, lp felső szélére nyomttott közismert szovjet felhívás pedig így hngzik: Hlál német elnyomókr!" A 4 6. számok címének szedése Új hírek-re (ékezetekkel!) változott, és lp élén is új jelmondt kpott helyet: Hlál német betolkodókr!" A kis lp címe ltt blról dátum (pl. Eger, december 16.), jobbról pedig kérdéses példány megjelenési sorszámánk megjelölése (pl. 4. szám) kpott helyet. Itt említem meg, hogy minden példány hátoldl lsó szélén végigfutó léni ltt vn feltüntetve lp kidójként A Vörös Hdsereg Hírszolgált". Kétségtelenül jelentős kérdés z, hogy vjon ki, illetve kik írták kis cikkeket röplpújságb. SZABÓ Sándor rról tájékozttott, hogy Szovjet Távirti Irod közleményei szerkesztő kpitánytól szármznk. A cikkek írói közül sját személyén kívül mást nem tud megnevezni, s z lklmi tudósítók körét mi utólgos kuttássl sem sikerült bővítenem. Az Új Hírek rendkívüli ritkságár vló tekintettel szükségesnek látszik meglevő példányok részletesebb trtlmi ismertetése. Az december 16-i 3. szám Szovjet Távirti Irod áltl 13-án és 14-én nyilvánosságr hozott hdi jelentésé vei kezdődik, mely mgyrországi hdihelyzetről nyújt tájékozttást. A második oldlon Nyugt-Európ fronteseményei cím ltt, TASZSZ december 14-én Londonbn kelt jelentése olvshtó. Vstg mintegy gyászkeretben kpott helyet egy német fsiszt gztettről szóló rövid helyi hírdás: A december 12-i német terrortámdás eredménye; 33 hlott és 87 sebesült. December 14-én temették el szerencsétlen áldoztokt. A temetésen z érsek meleg, trtlms beszédet mondott." 15 BALOGH Gyul még néhány röpcédul szövegét is közli: Adjátok meg mgtokt mgyrok! Ne hrcoljtok népek gyilkosink oldlán!" enjetek hz csládotokhoz! Ne romboljátok sját hzátokt"! 16 L. 4. jegyz.

5 Közlemények i#i *' 'lis>ii \.- g 2 45 «S 2 -,, 0 m* g c -Isit? -- =5 5. ^ * 3 ««ô " «3 4í «8 3,^* s -' ' SSîS in : ;ié. lirr-! ^..'?1f ± 5c O ÎKi-I = l l : l ^ e si «ffî icr»."".. 3 * ^ '5 g **zziu-& ls «(g 6- P llfjii-h-éi ^ ~ o - : 2 ; - s ; EÄ1 il^il^tll jfl s llwifííííll f!«3l î#- Sil U «# 13 Û-> * * '! I ÍÍ 0 f 1 ' Ö fc ÍI, 1 Ë'J f ï * * «««S 1 E 1S 1A S 01 4» 'i 0 ï~ Ci 81 U. 343 i. s «'S *o m o (0 t«'.i«.' 81 e fcl 5.«< ö< > : :î 2 S" u n Jl lif 1 = «-s. >g i 3 ::? i 1 *11 g * «1 1 _«! -5 I3 -=,«.. * 1J5 1 e j = jj «*f "" B Ï»> ** * il - s* «I -. j. «U il 1 #» *1 îi I ' : ^2 í f«i» mpi

6 344 Közlemények eg kell említenem, hogy német bombák egy része Szent János Nyomd közvetlen közelében hullott le, blki egy részét is betörte, és több nyomdász könnyebb sérüléseket szenvedett. 17 A szomszédos üzlet- illetve lkóház egy része pedig rombdőlt. Kétségtelenül ezeket bombákt, Vörös Hdsereg áltl eredményesen felhsznált, röpcédulákt és kis lpot előállító nyomdánk szánták német fsiszták. IVÁN kpitány,, bombázás után zonnl gyűjtés megkezdését indítványozt, és elsőként ő mg jegyzett z íven 100 pengőt." 18 A Felfordulás Budpesten című rövidebb hírdás Göteborgból, Göteborgsposten cikke nyomán, mgyr fővárosbn urlkodó borzlms állpotokról" tájékoztt, mely szerint,,úgy lkosság, mint ktonság körében pánik urlkodik," vlmint számot d külföldi követségek elköltözéséről is. A Hivtlos közlemény címszó ltt olvshtjuk: December 14-től kezdve Eger minden iskolájábn és tnintézetében rendes tnítás folyik. A tnulók szám npont növekszik." Az utolsó rövidebb hír, Eger címmel plsztikus képet fest város újjáéledő életéről: Eger város újr felveszi normális rcultát. A lkosság, mely eddig becspódások és német terrorbombázás mitt pincékbe rejtőzött, lssn előmerészkedik. Az élet mindjobbn vissztér mindennpihoz. Az utcákon újr jobbn öltözött emberek sietnek irodájukb, munkások újr munkájuk után járnk, gyermekek iskoláb sietnek, sőt egyes kereskedők üzleteiket is megnyitották." Az december 18-i 4. szám is Szovjet Távirti Irod áltl kibocsátott, s gyrország területére vontkozó hdijelentéssel kezdődik, s december 15-i és 16-i helyzetről nyújtv tájékozttást. A TASZSZ londoni irodájánk december i jelentése nyugti frontról tudósít. A második oldlon pedig egy gyrok! című felhívás német fsiszták hírhedt december 12-i egri bombázásánk terror jellegét fejtegeti és mgyrázz. A kis cikk így fejeződik be: ítéljetek, ki ellen visel háborút gyrország szövetségese", z hdsereg, mely áthurcolj fiitokt és férjeiteket Németországb hzát" védeni. Ezek után tudjátok hol helyetek és mi teendőtök." A Német bombák Egerben című, több, mint két félhsábnyi colonel szedésű tudósítás pedig erről vérforrló ljsság" részleteiről számol be. Az december 20-án megjelent 5. szám, i szovjet hdijelentós után, londoni TASZSZ-irod december 14-i (?) beszámolóját közli: Hdműveletek Nyugt- Európábn címmel. A második oldlon Vörös Hdsereg Legfőbb Prncsnokánk, Szovjetunió mrsálijánk, SzTÁxiNnk nov. 6-án elmondott beszédéből" publikál kivontot: Győzelem minden ütésben! cím ltt. A híres kilenc cspásról szóló beszámoló jnuárjától októberéig fogllj össze Vörös Hdsereg hdműveleteinek sikeres eredményeit fsiszt hderők ellen. E példány befejező cikkét, egy gyrok!-hoz intézett gittív-propgnd felhívás képezi: Hitler-Németország elvesztette háborút. A német-fsiszt hdsereg reménytelen, z összeomlás előtt áll. Segítsétek Vörös Hdsereget! Siettetitek ezzel németfsiszt hdsereg összezúzását. Ezzel pedig közeledik z ór, mikor háború mgyr földön végetér és német rblókt végképpen kiűzzük országotokból!" Az Új Hírek utolsó, december 21-én megjelent 6. szám december 19-i szovjet hdi jelentésről és z ugynzon npi londoni TASZSZ jelentésről d számot, A Szovjet Távirti Irod jelenti: és A nyugt-európi front eseményei: címek ltt. A második oldlon két félhsábnyi terjedelmű beszámoló Eger döntött címmel, debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlésbe küldendő két küldött megválsztásáról tudósít. Egy gittív felhívás következik: gyr sszonyok! gyr nyák! Férjeitek, fiitok elpusztultk z áruló nyilsok mitt mgyrság ellen hrcoló náci-németek oldlán. Ne ismerjetek kegyelmet német bérencek és nyilsok itt mrdt bndájávl szemben!" Az Új Hírek utolsó közleménye egy keretes értesítés formájábn rról tájékozttj z olvsókt, lkosságot, hogy Igzság címmel új lp indul Egerben. A lpot gyr Nemzeti Függetlenségi Front jelenteti meg egyelőre hetenként kétszer. Az első ünnepi szám 4 oldlnyi terjedelemben, szombton délután december 23-án jelenik meg..." 17 L. 4. és 6. jegyz. 18 L. 6. jegyz.

7 Közlemények 345 Egyébként z Igzság 1. szám techniki nehézségek mitt csk december 24-én tudott megjelenni. 19 Az Új Hírek példányit természetesen ingyen terjesztették SZABÓ Sándor szíves szóbeli közlése szerint, - elsősorbn frissiben meglkult gyr Kommunist Párt helyi szervezetei révén, de Vörös Hdsereg bizonyos mennyiséget utón, közelebbtávolbb (pl. Tisznánár) is elszállított lkosság körében vló szétosztás céljából. Ezt erősíti meg megyei pártrchívum birtokábn levő példány is, mely Felsőtárkányról került elő. Nem hgyhtó említés nélkül z körülmény, hogy z Új Hírek időszki röplp-újság megszületésébe és egy állndó helyi lp megjelenéséig vló előállításáb feltehetően belejátszott z körülmény is, hogy december első npjibn megyében, Heves községben nem távol Egertől! állították fel 2. Ukrán Front főprncsnokságát. g ALINOVSZKIJ mrsll is Hevesen létesítette főhdiszállását. 20 A Vörös Hdsereg Hírszolgált áltl Egerben készíttetett mgyr nyelvű Új Hírek tehát meglehetősen friss hírnygávl s ktuális cikkeivel minden kétséget kizárón jelentékeny politiki szolgáltot tett front elvonulás utáni nehéz npok és demokrtikus helyi erők (gyr Nemzeti Függetlenségi Front) áltl csk későbben kidott lp, z Igzság első példányánk megjelenése közti, vitthttlnul súlyos problémákkl és gondokkl terhes, közel 20 np ltt. SUGÁB ISTVÁN 19 A Heves megyei Levéltár tuljdonát képező példány szerint. 10 GRÚZ János: Heves története. Heves oldl. 6 gyr Könyvszemle

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

Á Ö É Á Á ó Á Á Á Á Ó Á ó É ú ú ő í ó í Ü ó Ü ő ó í ő ó ó ó ű ő ú ő ó ó í ő ű ú ő í ó úí ü ő ú ó ő ó ü ú í í ú ú ó ű ó ő ü ő í ü ű ú ü ó ü Ó ő ó í ó ú ő í ú ő ű í Á ü ó í ó ü ő ú ó ú ú ő í Ú Ü í ő ü ó

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás telesítésére nem lklms, csk táékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben