TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS"

Átírás

1 TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus Templom előtti téren. Az lkotás elkészítését Corvus Kor Róbert válllt. Az Önkormányzt területrendezés intézte, felvtást pedig Szujó Antl plébános úr végzi. Az ünnepségre elfogdt meghívásunkt Dr. Kiszely István professzor úr, ki már több ngy sikerű történelmi elődást trtott községünkben. Az vtási ünnepségen fellépnek: Eleki Srlós Boldogsszony Plébáni énekkr Esthjnl Nótkör Frks Mjor Annmári, erdélyi művésznő Mky Tíme Nedró Ildikó Szli Adél Akik pénzdománnyl szeretnének hozzájárulni z emlékmű létrejöttéhez, zok z lábbi számlszámr küldhetik: VIRÁGOS LŐKÖSHÁZA A Polgármesteri Hivtl ismételten meghirdeti "Virágos Lőkösház" környezetszépítő pályáztot. Indulni több ktegóriábn lehet, pl. legvirágosbb udvr, közterület, blkon, tny, stb. Nevezési lp kérhető Polgármesteri Hivtlbn Gróh Zsuzsától, vgy község honlpjáról letölthető. KERESZTÉNY SAROK Búcsú május 16 án lőkösházi Ftimi Szent Szűz templombn szentmisét rendeztek. Az eseményre számosn eljöttek, de mise utáni körmenet sjnos z eső és hideg időjárás mitt elmrdt Pünkösd május 23 án, Pünkösd vsárnp, délelőtt 11 től ünnepi szentmise, elsőáldozás május 24 én, Pünkösd hétfőn, délelőtt 11 től ünnepi szentmise Bérmálás 2010 június 6 án 15:00 tól bérmálás Dr. Kiss Rigó László és Szeged Csnádi megyés püspök részvételével. Misék Minden kedden, szerdán, csütörtökön és szombton délután 17 órától mise, mjd litáni Kovács Brbr A 2010 májusi Hímondó készítői: Felelős kidó: Önkormányzt Lőkösház Felelős szerkesztő: Tóthné Turi Pirosk Szövegszerkesztés és tördelés: Orvos András Nyomdi munk: Blogh Gábor Szerkesztőség: Polgármesteri Hivtl, Lőkösház, Eleki út 28. A helyi önkormányzt időszkosn megjelenő közéleti lpj. A beküldeni kívánt cikkeket, véleményeket személyesen, vgy z lábbi e mil címre küldve kérjük:

2 Lőkösházi TISZTELT LŐKÖSHÁZIAK! z elmúlt hónp eseményeiről szeretném Önöket tájékozttni. Lőkösház Önkormányzt Képviselő testülete elfogdt évről szóló beszámolót és zárszámdási rendeletet. A számok tükrében, mintegy 22 millió forintos hiányhoz képest rendkívül nehéz gzdsági helyzet ellenére mintegy 10 millió forinttl kevesebbet költött település z előző évben, ezzel is elősegítve költséghtékony gzdálkodást. Lőkösház sikerrel szerepelt z Önkormányzti Minisztérium "Bölcsödék és közokttási intézmények infrstrukturális fejlesztése" című pályázton, melyen lőkösházi óvod régen szükségessé vált felújításár sikerült pénzt szereznünk. Előreláthtólg júniusbn el is kezdődhet z önerővel együtt Ft os projekt, mire közbeszerzési pályázt már kiírásr is került. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium áltl indított Integrált Közösségi Szolgálttó Tér (IKSZT) Művelődési Ház korszerűsítési pályázton Ft ot nyert község. Az önerővel együtt így Ft fordíthtó erre célr, minek munkálti várhtón ősszel kezdődhetnek el. A legutóbbi testületi ülésen flu új jegyzője Ngy László Mátyás röviden tájékozttt testületet munkáb állás ót megtett intézkedésekről és htékony munkvégzés eredményeiről. A Képviselő testület és polgármester munkáját április végétől, z eddig z Ügyrendi Bizottságbn tevékenykedő Tóth Csb immár lpolgármesterként segíti. A község vezetésének kiemelt feldt munknélküliség kezelése és helyben megtelepedni kívánó munkhelyteremtő válllkozások felkuttás. Lőkösházán jelenleg három progrmbn több, mint 40 embernek biztosít munkát z Önkormányzt, kik közintézményeknél segítenek be, bontnk, prkosítnk. Közmunkásink építették meg z óvod és iskol előtti prkolót is, hogy z utóvl érkező szülőknek A jövőben ne okozzon problémát felázott tlj. Az Önkormányzt fontosnk trtj tiszt, rendezett és esztétikus fluképet, melynek szellemében immár több éve virágokt, fákt ültet. Ez z idén is megtörtént és hmrosn villnykrókr is felkerülnek z előnevelt muskátlik. Munkhelyteremtő beruházásként hirdette meg z Önkormányzt flu htárábn lévő földterületét, mire vontkozólg már érkezett jánlt és folynk tárgylások, volt plébáni telkén kilkítndó utómosó ügyében viszont már sikerült megegyeznünk, így rövidesen elkezdődnek z építési munkáltok. A Polgármesteri Hivtlbn pedig munkügyi mentor várj munk nélkül mrdtkt, hogy számukr szkszerű segítséget nyújtson munkkeresésben és megfelelő ellátás, támogtás igénylésében. Az Ifjúsági, Kulturális, Sport és Okttási Bizottság döntött civil szervezetek részére jutttndó támogtásokról 1,1 millió forint értékben. Április 30 án és május 1 én Botás Attil elnökletével tevékenykedő bizottság, Lőkösházi Htármenti Ngycsládos Egyesület és Művelődési Ház Mjálist szervezett község lkosságánk. Mivel Lőkösház Község Önkormányzt fontosnk trtj település idősebb lkóink véleményét, felhlmozott élettpsztltát, kollektív bölcsességét, ezért z őket is közvetlenül érintő kérdésekben, döntéshoztl előtt, konzultációs fórumon egyeztet korosztály képviselőivel. Ennek szellemében májusbn, immár másodjár ült össze Községi Idősügyi Tnács, mely most flu egészségügyének helyzetét tárgylt meg és véleményezte. Végül Lőkösházi Képviselő testület nevében, z április 11 én megválsztott egyéni országgyűlési képviselőnknek Dr. Kovács Józsefnek (Fidesz KDNP) és területi listáról bejutott Gjd Róbertnek (Fidesz KDNP) szívből grtulálunk! dr. Trr Ljos polgármester

3 KÓBOR KUTYÁK! Az elmúlt npokbn több bejelentés érkezett Polgármesteri Hivtlb, hogy község területén, továbbá tömb lkások közös hsználtú területein, udvrin kutyák szbdon, gzdátlnul kóborolnk. Felhívom vlmennyi kutytrtó lkos figyelmét rr, hogy kutyát zárt helyen, vgy megkötve lehet trtni, közterületen sétálttni csk szájkosárrl ellátv lehet. Ezen szbályok megsértése szbálysértésnek minősül és Ft ig terjedő pénzbírsággl sújthtó. Kérem, hogy kuty trtó lkosok vegyék figyelembe és trtsák be ezt rendelkezést. Tisztelettel: Ngy László Mátyás jegyző KISEBBSÉGI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE Tájékozttom Lőkösház község lkosságát rról, hogy helyi nemzetiségi kisebbségi önkormányzti képviselők és kisebbségi önkormányztok megválsztás érdekében május 15 től kérhetik nemzetiségi kisebbségi válsztások névjegyzékébe vló felvételüket. A felvételt kérő nyomttvány község honlpjáról letölthető, vgy Polgármesteri Hivtlbn igényelhető. A kérelmeket személyesen, posti úton, vgy hivtl folyosóján elhelyezett gyüjtőládáb történő elhelyezéssel lehet eljutttni hivtl részére július 15 ig. SZENNYVÍZ-SZÁLLÍTÁS FELHÍVÁS A Békés Megyei Rendőr főkpitányság ezúton tájékozttj mgyr román htárvonlll htáros földterületek tuljdonosit, hogy jelenleg is htálybn lévő, Mgyr Népköztársság Kormány és Román Szocilist Köztársság Kormány között, mgyr román állmhtár rendjéről, htárkérdésekben vló együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló 1986/12. Nemzetközi Szerződés II. fejezet 6. cikk (1) (2) pontj lpján mgyr területen z állmhtártól számított 3 méter széles területsávot (htárnyildékot) Mgyr Köztársság köteles láthtóságot kdályozó növényzettől megtisztítni, tisztán trtni. Az állmhtárról szóló évi LXXXIX. törvény 3. (2) pontj lpján htárnyildék tisztántrtásáról Rendőrség köteles gondoskodni. A Főkpitányság kéri földtuljdonosokt, hogy mennyiben tuljdonukt képező ingtlnon htárnyildék növényzettől vló megtisztítását mguk kívánják végrehjtni ezáltl rjt lévő növényzetet hsznosítni, zt május 31 ig jelezzék területileg illetékes htárrendészeti kirendeltségnek. A htárnyildék tisztításávl kpcsoltos munkvégzés bejelentési kötelezettség lá trtozik, bejelentéskor kirendeltség rövid tájékozttót d htárrenddel kpcsoltos szbályokról, különösen z esetleges htárrendsértések megelőzése érdekében. Bejelentés helye: Lőkösház Htárrendészeti Kirendeltség 5743 Lőkösház, Vsút sor 1. Tel.: 06 66/ C 80 D 78 htárjel között Kevermes, Lőkösház, Elek települések vontkozásábn. Amennyiben földtuljdonosok nem végzik el nyildéktisztítást, bbn z esetben törvény áltl előírt köttelezettségének eleget téve Rendőrség végezteti el krbntrtást. Békéscsb, május 10. Békés Megyei Rendőr főkpitányság Tájékozttjuk község lkosságát, hogy község területén z önkormányzttl kötött megállpodás lpján szippntott szennyvíz elszállítás közszolgálttást Budi János bttonyi válllkozó végzi. A szolgálttó válllkozó telefonszám: és FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt lkosság figyelmét, hogy Lőkösházi Bánytóbn fürdés és horgászás is tilos! Hirdetés A Körös Autócentrum Kft. 12,5 23,5% kedvezményt d új gépjármű vásárlás esetén. Szervízelésre kár 20% árengedmény, utómárkától függetlenül! Körös Autócentrum Kft Békéscsb, Szrvsi út 66. Tel: 66/ web: 2

4 Lőkösház Község Önkormányzt december 15. én sikeres pályáztot nyújtott be Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet z Európi Mezőgzdsági Vidékfejlesztési Alpból nyújtndó, vidéki gzdság és lkosság számár nyújtott lpszolgálttások körében z Integrált Közösségi és Szolgálttó Tér kilkításár és működtetésére igénybe vehető támogtás címen. A pályázt közreműködő szervezete Mezőgzdsági és Vidékfejlesztési Hivtl, irányító htóság pedig Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kijelölt szervezeti egysége. A projekt összköltsége: , Ft, támogtás mértéke 85%, mely , Ft. A beruházás célj község központjábn tlálhtó, 1952 ben épült Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár felújítás, bővítése és eszközbeszerzés. A felújítás trtlmzz tetőhéjzt cseréjét, külső és belső nyílászárók cseréjét, burkoltok cseréjét, teljes kdálymentesítést. A bővítés bbkocsi, és kerékpártároló épülethez történő hozzáépítésével vlósul meg. Ezen kívül új, korszerű infokommunikációs eszközök beszerzését, vlmint teljes körű irodi és egyéb bútorok, felszerelések beszerzését kívánjuk megvlósítni. Dr. Trr Ljos polgármester A VASUTAS ÉS KÖZSÉGI NYUGDÍJAS KLUB LŐKÖSHÁZA Március 27 én ngyszbású rendezvényt trtott művelődési házbn, GENERÁCIÓS TAVASZVÁRÓ fesztivál néven. Ngyon színvonls műsor keretében 35 perces néptánc bemuttó, 30 perces mgyr nót és 50 perces operett műsor szórkozttt, mintegy 200 fős publikumot. Az ebédre sertés rguleves, sült csirkecomb, rántott sertés krj, törtburgony, svnyúság és sütemény: bőséges dg elégítette ki z étvágyt (sjnálhtj, ki nem jött el). A közelmúltbn készítettük el, és dtuk be z idős háztrtások részére z ENERGIA tkrékos izzócsere pályáztot. A pályáztr 91 háztrtásból jelentkeztek, közel 2000 hgyományos égő cseréjét kérték. Reméljük, sikerül nyertesek között lenni! 2010 jnuárjábn 3 iskoli osztályt láttunk vendégül klubbn, május 12 én egy újbb osztályt vendégeltünk meg, és elbeszélgettünk tnulókkl. Szeretnénk község civil szervezeteinek kpcsoltát jvítni, ezen cél megvlósításához most készítünk egy pályáztot. Június 5 én 10 óri kezdettel községi prkbn 8. lklomml rendezzük meg NAGYSZÜLŐK UNOKÁK fesztiválját, melyre szeretettel várjuk gyerekeket, szülőket, ngyszülőket, dédszülőket! Műsor és menü hgyományoknk megfelelő lesz. Júniusbn kirándulunk z Budpesti Gyermek Vsúthoz és Fogskerekűhöz (vonttl utzunk). Augusztusbn 3 npos Erdélyi kirándulás lesz, célállomás: Torockó. A kirándulásokr már lehet jelentkezni! Hegedűs S. elnök 5

5 ÓVODAI HÍREK Május 12 én gyermeknpot trtottunk z óvodábn. Ezúton szeretnénk köszönetet mondni Román Kisebbségi Önkormányztnk, hogy szűkös nygi lehetőségei ellenére is segítséget nyújtott krumplipprikáshoz szükséges nyersnygok megvásárlásához! Köszönjük továbbá z Egészséges Ifjúságért Alpítványnk ( Ft), Vígh Károlynénk, z iskolvezetésnek, hogy biztosított feltételeket tornteremben légvár felállításához, Németországból községünkbe települt Bcik Csládnk, hogy ismét dományt gyűjtöttek, és nem utolsó sorbn Bellér Józsefnének, ki ezen npon évek ót készíti z ebédet, és mindzoknk szülőknek kik szbdidejüket feláldozv segítséget nyújtottk! Az óvodi évzáró ünnepély május 29 én délelőtt 10 órkor lesz Művelődési Házbn. Az óvodáskorúk beírtás május 31 től június 4 ig trt, délelőtt 8 órától délután 16 óráig. Azok gyerekek kerülnek beírásr, kik december 31 ig betöltik 3. életévüket. Ngy Józsefné óvodvezető Miniszteri kitüntetés K I V O N A T O K Április 24 e, Rendőrség Npj lklmából Mgyr Köztársság Igzságügyi és Rendészeti Miniszterének, z Országos Rendőr főkpitányság Vezetőjének, Bűnügyi Főigzgtójánk, Rendészeti Főigzgtójánk és Békés Megyei Rendőr főkpitányság Vezetőjének prncsiból és htároztiból személyi állományr vontkozón Dr. Forgács Imre, Mgyr Köztársság Igzságügyi és Rendészeti Minisztere ÉV RENDŐRE DÍJAT dományozott BLIDÁR CSABA rendőr főtörzszászlósnk lőkösházi Htárrendészeti Kirendeltség szolgálti részlegvezetőjének Nevezett z elismerést központi ünnepségen vette át. olvshtó rendőrség internetes honlpján. Szintén honlpról tudjuk, hogy htárrendészeti ktegóri díját lpítás ót csupán beregsurányi htárrendészeti kirendeltség vezetője vehette át. A díj dományozását miniszteri rendelet rögzíti, huzmosbb idő ót végzett példmuttó szolgáltellátást és tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítményt értékelik ily módon. Mindenképpen legmgsbb szintű szkmi elismerés, mit hivtásos állomány tgjként el lehet érni. Az érintettet rról kérdeztük, hogy változttott e z életén ez kitüntetés? Blidár Csb: Elég régót mjdnem húsz éve vgyok pályán hhoz, hogy helyén tudjm kezelni sikereket és kudrcokt. Természetesen ngyon örülök díjnk, életem egyik legngyobb szkmi sikerének trtom. Jó érzéssel tölt el, hogy z elismerés átvételekor Lőkösház neve is elhngzott miniszteri díjátdón. KISEBBSÉGI PÁLYÁZATOK A Mgyrországi Nemzeti és Etniki Kisebbségi Közlpítvány évi Anynyelvi kulturális és hitéleti progrmok című pályázti kiírásr településünkön tlálhtó mindkét kisebbségi önkormányzt benyújtott pályáztát. Az elbírálás megtörtént és pozitív eredmény született mind Cigány Kisebbségi Önkormányzt, mind Román Kisebbségi Önkormányzt számár. A Cigány Kisebbségi Önkormányzt Ft, 4 Román Kisebbségi Önkormányzt támogtást nyert el. Sját és egyéb forrássl kiegészítve mind két kisebbség olyn progrmokt kíván megvlósítni, mely z nynyelv gykorlásár, z identitástudt erősítésére, személyes kpcsoltok kilkításár és ápolásár szolgál, emellett hgyományok életben trtásár törekszik Ft

6 ISKOLAI HÍREK I. Beirtkozás: Lezjlott z intézményben z első osztályosok beirtkozás: jelenleg 16 fő elsős növendékünk vn, melyhez z előrejelzés szerint 2 3 fő érkezik Kevermesről. II. Pályáztok: Az intézmény 2010 ben két pályázton indult el, melyből z egyik eredményét már ismeri. 1.Kirándulás Budpestre: Az intézmény ingyenes kirándulás lehetőségét nyerte el felső tgozt (75 fő) részére. A gyerekek Riffeisen Bnk jóvoltából Ludwig Múzeum A képzelet világ című kiállításán vehetnek részt egy játékos interktív fogllkozáson. A fogllkozás időtrtm 120 perc. 2.Bábelődás z óvodások és z lsó tgoztosok (kb. 150 fő) számár: A Békés Megyei Önkormányzthoz nyújtott be pályáztot z Áltlános Iskol. Amennyiben pozitív elbírálásbn részesül pályázt, gyerekek ingyenesen tekinthetnek meg egy kb. 60 perces bábelődást helyi művelődési házbn. III. Progrmok: A lökösházi Áltlános Iskol volt házigzdáj jubileumi 30. lklomml megrendezésre kerülő Brátság Kupánk. Az eseményre közel 400 gyermeket és 200 felnőtt érkezett román nyelvet okttó településről. A versenyeket két korosztálybn és négy versenyszámbn bonyolítottuk le. A rendezvény fő támogtói : Országos és helyi Román Önkormányztok (Gyul, Lökösház), Dokumentációs Irod Gyul. IV.Második félévben elért sikereink: Mtemtik: Zrínyi megyei verseny Hoffmnn Mihály 4. osztályos tnuló 8. helyezés Felkészítő tnárik: Gyuliné Tóth Kornéli, Szecskóné Jobb Tünde Horváth István 6. osztályos tnuló 13. helyezés Felkészítő tnár: Szecskóné Jobb Tünde Srkdi Térségi verseny Kindling Attil 5. osztályos tnuló 1. helyezés Felkészítő tnár: Szecskóné Jobb Tünde Német nyelv: Országos levelező cspt verseny A 8. osztály cspt z induló 1300 csptból 43. helyet tudhtj mgáénk. A cspt tgji: Kotroczó Gergő, Kovács Enikő, Hidvégi Rit Felkészítő tnár: Gyüre Év Eszter Testnevelés: Mezei futóverseny megyei forduló Összesen 10 tnuló vett részt versenyen. A legjobb eredményt Vígh Renát 2/ osztályos tnuló érte el 5. helyezésével, 7. osztályos Szbó Nór pedig 5. helyezett lett Felkészítő tnár: Forrás Imre Csnád Kup térségi verseny A 7. és 8. osztály tnulóiból összeállított csptunk II. helyezést érte el. A cspt tgji: Kotroczó Gergő, Mg Máté, Sáfri Dániel, Kotroczó Attil, Pvelk Levente, Turák Benjmin Hidvégi Rit és Kiri Tmás. Felkészítő pedgógus: Forrás Imre Mgyr: Gyuli vers és prózmondó verseny Szecskó Anikó 6. osztályos ktegóriábn 1. helyezett. Felkészítő tnár: Cspó Ktlin tnuló próz Vlmennyi versenyen elinduló tnulónknk és felkészítő tnáriknk grtulálunk! V. Köszönetnyilvánítás Az iskol igzgtój gyermekek és pedgógusok nevében szeretné megköszönni z Egészséges Ifjúságért Alpítvány több százezer forintot érő jándékát, 6 elemből álló szbdtéri játékokt illetve ülőlklmtosságokt, melyek 2 es számú iskol udvrán kerülnek elhelyezésre. Külön köszönjük Mgyr Árpádnk, hogy keze munkájávl immár sokdik lklomml segíti z intézményt, gyermekeinket. Szűcsné Gergely Györgyi Intézményvezető MEGHÍVÁS A Lőkösházi Áltlános Iskol szeretettel meghívj Önöket június 18 án, délután 17 órkor kezdődő áltlános iskoli tnévzáró ünnepségre, vlmint június 19 én, délelőtt 9 órkor kezdődő bllgásr! 3

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA 4. ugusztus., péntek PAFCPÉCS ugusztus., PÉNTEK, 9 ÓRA PANCHO ARÉNA Dnilovics Gohér Hudák Mkri Az OTP Bnk Lig. fordulójábn negyedszer lép pályár Puskás Akdémi FC z áprilisbn átdott Pncho Arénábn, hol első

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

KISMAROS] KIKIÁLTÓ. A IflsMAROs] ÖNKORMÁMZAT HIVATALOS LAPJA. ALAPÍWA 1991.BEN ;KIsMAROsKÖZsncÖlxorulÁuyZATA Elérhetóségek Postcím: 2623 : Kismos Község Önkormányzt Kismos, Kossuth Ljos utc Honlp: Kismros,

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATA ÉS A HONVÉD VEZÉRKAR FŐKÖKÉNEK PARANCSA. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATA ÉS A HONVÉD VEZÉRKAR FŐKÖKÉNEK PARANCSA. elismerések adományozásáról MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATA ÉS A HONVÉD VEZÉRKAR FŐKÖKÉNEK PARANCSA elismerések ásáról Mgyrország honvédelmi minisztere társdlmi szervezetek és nyugállományúk egyesületei jvsltár,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 119/6

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

IV. évfolyam 2.szám 2009/február. Február/2009 ...". _se. vlny. ACsemadok Lekenyei Alapszervezetének VI. FARSANGI BÁLJA

IV. évfolyam 2.szám 2009/február. Február/2009 .... _se. vlny. ACsemadok Lekenyei Alapszervezetének VI. FARSANGI BÁLJA IV. évfolym 2.szám 2009/február IV. roéník 2. éíslo Február/2009...". _se vlny Csemdok Lekenyei lpszervezetének VI. FRSNGI BÁLJ Összefoglló z önkormányzt ülésérol helyi önkormányzt 2009. március 5-én trtott

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (VI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e (egységes szerkezetbe foglalva a 22/2011.(VIII.31.), a 30/2011. (XII.01.), a 7/2013. (V.10.), a 25/2013.

Részletesebben

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák:

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák: Cserépvárljáért lpítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobábn fürdőszob. Szobák: - 2 db 2 ágys - 1db mozgáskorlátozott - 4 db 4 ágys - 2 db 6 ágys z ágyk számát érkező csoportokhoz tudjuk igzítni.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben