Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 KISMAROS] KIKIÁLTÓ. A IflsMAROs] ÖNKORMÁMZAT HIVATALOS LAPJA. ALAPÍWA 1991.BEN ;KIsMAROsKÖZsncÖlxorulÁuyZATA Elérhetóségek Postcím: 2623 : Kismos Község Önkormányzt Kismos, Kossuth Ljos utc Honlp: Kismros, Kossuth Ljos utc 22. Felelős kidó: Seszty Nándor; Főszerkesztő és tördelő: ifj. Polduf Gábor; Szerkesztő: Hjdú Emese; Nyomd: Dunpressz Multimédi Bt. Szerkesztőség:2623 Kismros, Kossuth Ljos utc 22.; Polgámesteri Hivtl ; ww.kismosi-kikilto.hu E_mil: reemil.hu; Telefon: (20) 21tF68_62 Mjdnem npr pontosn három éwel 2010-es ngy árvizet követően, idén júniusbn Dun ismét kilépóit medréből. Az elmúlt évek kisebb árdásink múló emlékei után, Kismros most ismét egy ngy árhullám fenyegető közeledtével nézett szembe. Áz orczág területén ht npon keresáiil, több mint 800 kilométei hos szn foly t z intenziv áw izi v édekezés. Községünkben yíz június 9-én tetőzött 741 centiméteren, mely 27 cm-rel hldt meg z eddigi legngyobb, 2006-os szintet. Atetőzés egy npig írtoú, ztkőv ető enmegindult lssú pdás. A védelmi töltés tetőzés idejére teljes egészébenki lett építve drb homokzsák,l44o köbméter homok, ÁRA:100FI, Egyéb dtok: A Kismlosi Kikiáltó 400 példánybn ielenik meg Kismros, Verőce és Ngymros településeken Hirdetési díiink 1 oldl Ff;7/2oldl F 1,/4 oldl F!8 oldl F P0 oldi- 500 Ft A díitételek u ÁFA összegét már trtlmzzák! Megielenés: hvont szám teroezett megielenése: jílitls ; Lp zátt: úiiu s 78, i Következó négyzetméter fóli, 8,42 köbméter fűrészáru, 2 munkgép, 3 kisteherutó, 3 személyutó, 2 mentőcsónk, 9 ngyteljesítményű szivttyil, 2 ggiegátoí,6 drb ngyerejű lámptest, 2 drbköztéri Iáw áilv ány ny és védekezés c súc sp o ntján kö zelfé t e z e r gátkon. Ez volt 20l3-s áwizi védekezés gi és személyi háttere Kismroson. ember Ez z önkéntesek, hivtásos ktonák és ttizoltók, techniki eszközök és nyersnygok lkott rendkívüli háttér biztosított zt keretet, melyben!étrejőtt z példértéktíensikeres áwízi védelmi rendszer, mely megóvt flut z eddig látott legngyobb árhullám pusztító htásátől.

2 június AÍp,rtlombőI ffi****o*e ffillnlo A címlpképen Dun utc láthtó Az árvízi védekezéseseményei - 4. oldl 20I 3, június 9-én, tetőzés npján. Képek z árvízi védekezésnpjiból oldl Múzeumpedgógii fogllkozások Kismrosi Sváb Muzeális Gyűjteményben Tovdbbi képek megtekinthetők z ( évben) otdl újsdg Fcebook oldlán és A Kismrosi Üdiilőterületi Polgárőr Egyesület évibeszámolój old ki sm ro s i- ki ki lto. h u o ldulo n! kinek szól köszönet? Végezetül, szeretnék név szerint is felsorolni néhánynevet sokkközül, ki- ket, melyeket megillet köszönet és z emlékezés nehéz npok kpcsán. Dr Trni Richárd kormánymegbízott, Pest Megle Hrrch Péter országgllűlési képviselő (KDNP) B kondi György, ktsztrófvédelem főigzgtói Kempfué Dr. Dudás Hild járási hiytlvezető Dr Mruszki Gábor járási hivtlvezető Ceglédi Zsolt tü. lezredes Dékny László tü. lezredes Tkács József Krisztián tü. zászlós Hortobágt Mentőcsoport, Legott Mentőcsoport, C e gl éd, B l s sgyrmt, SI gót rj án, Szigetvá4 Pásztó és Pécs tűzoltói, Polgár László (OIIIBER) Gub ó k F erenc (F ETI I/I ZI G) Róbertné Berkes illeti kismrosi Mindenkinek szól. Nehéz lenne téte- mindig, Köszönet Kiss Sándor r őrngl és kollégái nyugdíjsokt, időseket, kik jókedvűlesen felsorolni, ki mindenkinek szeretrendőrőrsről, verőcei vlmint né z ember megköszönni zt z áldo- en és kitrtón v égeztékz árv izi v édeg ö dö l l ő i Rend őrkp it árry s á gr ó l ztv álll.ást, kim edtő munkát, oddást, kezés lélektelen és egyhngú háttérmunmg,l r HonvédségAltiszti Akdémi, mit júniusábn flu védelmé- káit ráébresáve mindenkit rr,hogy szentendre ben tett. Köszönet illeti mindzokt, kik mosoly erőt d és nem kerül semmibe. Királyréti Erdészet végigjelen voltk és helyt álltk, önkén- Köszönet illeti z önkormányzti dolgonemzetőrök Országos Szövetsége, teseket és tűzoltókt. köszönet illeti zőkt és MűvelődésiHáz dolgozőit Dudás István elnök és Yáguláné Vjd mindzokt, kik csk egy szbd őrát, támogtásukért, helytállásukért és csenévelnökhelyettes des kitrtásukért. vgy szbd délelőttöt préseltek ki munkismrosi Polgárőrség Köszönet illeti blsssgyrmti, kdójuktól, és zt rr fordítotrlq hogy kecskeméti, márinosztri és váci B örz s öny ligeti P ol gárőrs ég flu védelmébenhomokot lpátoljiszterci Monostor, kismros nk, zsákol hordjnk. Köszönet illeti büntetésvégrehjtási intézetek közsé- c Dun Menti Regionális Vízművek günkben teljesített fegyőreszolgáltot zokt, kik kérésnélkiil hoáák zételt, Közút Nonprofit ZrL Mglr gátkon itt dolgozó fogvtrtottkt itlt dolgozóknk. Köszönet illeti ktonákt, kik csk néhány npig voltk Kismros vendégei, fegyelmük és állhttosságuk zonbn jól példázt,hogy 165 éve mindig számithtunk Honvédségre, h bjbnmgyr. köszönet il leti űzoltőkt, kik messze csládjiktól, idegen prtok mentén, hosszú npokon át kitrtottk, kiknek ereje, számosság és konokság szembeszál lt v iz terjeszkedésével. köszönet illeti kismrosi fitlokt, iskolánk diákjit és legfitlbbkt is, kik fittyet hányv z olykor feltámdó esőre és szélre, soh nem látott számbn érkeztek gátl<hoz, reményt öntve minden idősebb szívébe.köszönet illeti kismrosi sszonyokt, kik megmuttták, hogy flunkbn nem csk férfik tudnk lpátot rgdni és köszönet illeti kismrosi férfikt is, mert tették dolgukt, mikor kellett, hogyn it, kik z őrizték és fogvtrtottkt is, kik munkájukkl bebizonyították, hogy érdemesek lehetnek társdlom további bizlmár. köszönet illeti mindzon lkosokt, Kismroson innen és t[ll, válllkozőkt, távolró j ött önkénteseket, kik gátkon folyó munkáltokbn ygy védekezésszervezésébenrészt vettek, közvetlenül vgy közvetve támogtták és segítették flunk erőfeszítéseit viz hódításávl szemben. I(ismros polgármestereként büszkeséggel töltött el, hogy védelmi bizottsági üléseken, más települések előjáróink buzdi tő szvi közepette, hivtlos kor- mányszervekkel vló érintkezés során f unk nevét mindig z elismerés hngján emlegetve, példkéntállitv hllottm vissz. Ez z elismerés mindnnyiunknk szól. Szljk IKSZT - Szokoly Mgl r Mált i Szeret et szo l gál t szobi kőbány Wlcsek Gyul Altlános Iskol kollektíváj R,udpest X. ker. Széchenyi István Altlános Iskol tnári és diákji Sis Pékség CBA-áruház B o ro s ty án Vd ás zt ár s s á g Dr Németh Károly orvos ezredes verőcei betegotthon dolgozói Börzsönyoptik Kft. Tomi Pék - Yerőce Auchn Áruház Börzsönyker ffi. Csibi-Pub, Kismros Mrus sörkert, kismros Oregmo rgó Etterem, Kismros P tk Vendéglő, Kis mros P olo.1up CÁ son, rotcánul,srrn

3 ffi***i,o*e ffi&unlgo Osszefoglló helyett Az öreg Dun, mindnnyiunk gyermekkori játs zőtere, horgászok békéspi henőhelye idóről-időre rcot vált és előtörbelőle személytelen őselem. 2002, 2006 és 20l 0 utn, idén júniusbn, szinte npr pontosn három éwel z utolsó ngy árhullámot követően, Dun ismét kivetkezett mgából és kilépve medréből megkezdte űíját település felé. Vártlnul jött ez z árviz. Noh má- jus folymán mindenki, ki figyelte nemzetkőzi híreket, ki tájékozódott világhálón, hllhtott németországi esőzések mértékéről,hvi áílgot l78 %-kl meghldó cspdékról, de vlhogy vlószínűtlennek ttint egy ngyobb árvíz. Június első npjibn mátrlálhíő volt, hogy hossá hónpnk nézünk elébe. A mjálison gyerekzsivj hngján tul egy-két szülő, pukák és nyukák tekintete már elklndozott visegrádi vár irányáb, Dun vonl felé. Ertő pil- Honvédség Altiszti Akdémi - Szentend- re, Hortobágy Mentőcsoport, Legott Mentőcsoport, Cegléd, Blssglrmt, Slgótrján, Szigetvár, Pásztó és Pécs tűzoltói, Nemzetőrök Országos Szövet- sége...,,20 I 3. június l 0. : A gát állpot st- bil, védelmi rendszer trtj mgát." Ennek z egyszerű mondtnk leírásához hlltlnul nehéz szervezőmunk és gátkon dolgozók, zsákokt hor- dók, homokot lpátolók, gerendákt cipelők egyéni fiziki helfállás, kitrtás és krtereje volt szükséges. A kismrosi és z ország más pontjiról érkezett önkénteselq kiilönböző társdlmi szervezetek, z idevezényelt k- tonák, ttizoltók és speciális mentőlkultok sikerrel állítoták meg félelmetes erejű víz terjeszkedését. Mert viz tlén legfélelmetesebb minden elemek közül. Csendes, lttolntások kpcsolódtk egybe, hosszú mos, állhttos, utt tlál mindenüvé, mondtok kezdődtek voln, de inkább lppngó ereje pedig csk kkor muttmgáb fojtott mindenki gondoltkozik meg teljes vlóiábn, mikor már it. A npsütésből ismétlődően vészjósló késő. s ezzel z erővel szemben nem szürkébe változő égbolt kotikus fe- lehet bárkát építeni,nem lehet elmenenyegetés hngultát hozt mgávl. Az kí,ilni, mert flut védeni kell. A víz ropönkormányztnál előkerültek z áwizi pnt fenyegetésével szemben csk egy védekezésfolytonosn frissített, unásig hsonlón ngy erő állitásávl lehet véismételt és ismert tervei, hivtli dol- dekezni. Ezt z ellenerőt teremtette meg gozők nehéz sóhjj l tekintettek szt- kismrosi összefogás 2013 júniusábn. lukr, tudv ú, hogy z árhullám bi- Az erőt znnbn gykorlt szíjli, gyzonytlnidőszk ltt, rendes feld- korltot pedig z kdály. Az kdály tokon felül következik védelem feszí- idén ngy volt, sőt kezdet kezdetén tett munkáj, z ezzel járó, hossá éj- szinte reménytelenül ngy. szkázásokés megszokott munkrend Az árvizi védekezésösszetettnek hetekre, tlán egy egész hónpr felbo- tíínő problémáj igzáből roppnt egyrul mjd. Aflugzd átnézte z önkorszerű: folymtosn elegendő munkerő mány zt műhelyét : készenl étb e kerültek kell gáton, elegendő nyg kell gátz áw izek i dej én létfontosságú szer szá- hoz és elegendő idő kell védekezésmok, eszközök, előkerült trtlékolt hez. Egyiknek sem könnyű megfelelni, homokzsák és fóli. Másfél évtizedes, mindháromnk pedig kiilönösen nehéz, begykorolt ritmus szerint vette kezde- mert míg z első kettőre vn befolyákt z idei védekezés. sunk, ddig z idő sztnte mindig vízahogyn mindig, most is jöttek z nek dolgozik. A rendelkezésre álló időt önkéntesek. Lssn, fokoztosn isme- viz szbj meg, mely lélektelen ál1rős rcok bukkntk fel, de közben új httossággl emelkedik ilyenkor, nnevekkel is brátkozott flu: Mgtr pokt órákr, z őráktpercekre változ- ttj, és kíméletlen folymtossággl kényszeríti gátkon dolgozókt fiziki tűrőképességük htárár és zon is túl. Az árvíz kegyetlen dolog, kemény kihí- Az áwiz közösségek próbtétele: vgy megroppnht egy-egy település, és bizonyítvány mindig egyértelmű. Az árvizi védekezés során kitágul tér és zidő. Az utc végébenhomokot lpátolő számár néhány százmétene épülő gátszksz szinte csk elvont foglom: neki csk lpát súly, kezének merevsége, csuklójánk fájdlm és munk ritmus létezik, mitártni kell, hogy ne levás. megterhelés ltt erősödhet gyen fennkdás. A tér itt erre két négy- zetmétene szűkiil, mígz idő elnyúlik, egyetlen déluüínegy hétnek tíínik.az este, váltás után hzbotorkáló, holtf;í- rdt önkéntes szinte rácsodálkozik csládiház jtqán: csk ht óráj mentem el? lgen, z idő elnyűlik, de meg is tö- rik. A védelmet irányító nem npokbn gondolkozik, hnem órákb n, tizp er cekben: bbn z ütemben, hogyn víz emelkedését centiben már mérni lehet. Avíz áltl diküílt idő új ritmus hmr szétziláljmég legerősebb emberi krtot is, és ez ellen csk egyetlen véde- lem vn: több krt, sok krt, sok krt együttesen, egy cél érdekében, egynást támogtv, egységesen. Ez y lósult meg itt Kismroson 20l3 júniusábn. A vezetés, z önkéntes és hivtásos állomány eg;rüttműködése tette példértéktíensikeressé kismrosi véde- kezést. Az áwizi védekezés teljes tíz npj ltt Dun ulc, Rév utc, Szbádság utc és z Asztlos János utc h- gyományos védelmi szkszin tűl Kossuth utc vonlán, vlmint Rózs utc és Liget utc térségébenfolytk védelmi munkáltok. A kiépített, homokzsák lkott, roppnt erejű mesterséges gát állt viz nyomását. A töltésrendszer egész vonlán mindössze egy bl,z gát keletkezett, Dun utcábn, hol z út lépítménye átázoít és z szfltból bugyogott fel viz. Ami z áwizikárokt illeti,településünk sj átos helyzetéből kifolyó-

4 fifl***,,** június 4 ffi$*glto Az áryíúvédekezéseseményei lg nem kerülhettük el zok bekövetkezését.arégi gát, mi hivtlosn nem is gát, csupán része nemzetközi kerékpárútnk, mg is megsü lyedt 2-3 helyen, 24. játszőtérnél lévő knyrn ál rézsűjéí át is most viz. Az árhu lám tizhát Nehéz lenne óráról órár beszá- rították flu,,szárnyán" keletkező veés számtln gzdsági épületet teljesen elöntött: ezek részben Dun utcjobb molni z árvízi védekezésről. Még szé yt. Hétfőn Kismrosr érkezelt koldli, védhetetlen szkszán álltk. védekezési nplók trtlm sem lk - tsztr őf v é detmi i gzgtó ság csoportj is, dr. Mruszki Gábor játási hivtlvem erre, hiszen térben kiterjedt, szákárok keletkeáek még z önkormánymos személyes tpsztlássl tűzde t zetőve együtt. A delegáció e lenőrizte zt épületében és udvrábn, hová most először tört b e viz, ilyen korábbn még történésről vn szóo melyben minden védelmi munkák előkészítésétés tájékonem volt. károsodott Rózs utc és fontos lehet, mindennek helye lenne. ződtk flu szükségleteiről. Kor délután, Pálmi Altllvezetése mellett már Liget utc útburkolt, mely védeke- Az lábbikbn 2013-s árvíz törzési és bonási munkáltok során szen- ténéseitpróbátjuk bemuttni bból folytk zsákolási munkák régi tö tévedett el komoly megterhe ést. Noh szemszögtlől, hogyn szerkesztősé- s en (kerékpáru t), mely ezűitl védelmet többeknek e 1 ke l lett hgyn i l kőh á.zikt, günk látt: járv flut, járv vé- nem nyújtott, de védelemre szorult. A kényszerrel kitelepíteni senkit sem kel- dekezés,,rhátország" és z e ársz- várhtó árhullám ngyság mitt, KDV Y izugyi lgzgtőságtájékoztás és eiőlett. Aki időlegesen elhgyt otthonát, z tott területek helyszíneit. A beszámorej elzése lpján z önkormányzt megmg tudott gondoskodott szállásról ro- lóbn egyéni benyomásink keverednek szárz tényekkel, de reméljük, nyitott kismrosi zsilipet. Az intézkonoknál, tlán brátoknál. A károk pontos és számszerű felmé- hogy mindezen keresztül o vsóink is kedés szükséges vo t, ennek hiányábn rése még vártmgár, de Kismros ez- képet tudnk mjd lkotni L ugynis fennállt lehetősége nnk, kismrosi védekezéseseménydús np- hogy kerékpárut teljes szksz átszúttl is ellenállt z,,viz hódításánk", kd növekvő viz ereje nyomán, jelenimmáron negyedszer z elmúlt, bő egy jiról. tős járulékos nygi károkt okozv. él,tizeden belil. Azt,hogy jövő mit hoz, Hétfő npnyugt z utolsó nyugodt Június 3. hétfő. emberfi nem tudj megmondni, egy A védekezéselső npján Polgár- este volt. A kései hírekben meteorolóbiztos: árvizmindig lesz. A távoző űzoltókhoz intézett, rövid köszönő mond- mesteri Hivtl közleményt dott ki gii szolgált veszélyjelzéstdott ki, Mgyr Távirti Irodán keresztil, z ár- mely szerint másnp Pest megye terütok kár intelemként is megáltjákhelyületén felhőszkdás, intenziv záporok, ket: "Lssn-lssn eljön búcsúideje, v izzel érintett ingtlnok tulj donosi néhányn mennek, mások már készül- számár és közösségi médiábn ziv trok várhtók, 30 millimétemél is nek.- Ismerős rcok: tlálkozunk négl (Fcebook) közzételte első árvizí tájé- több cspdékkl. év múlv, visszhív mjd titeket is z kozttőjáí, melyben kilkult helyze- június 3 június öreg Dun. Köszönjük segítséget." Onkéntesek gátkon Szljk A szokolyi "Szljk" IKSZT szervezetének bráti társság, Tötös Krisztin kezdeményezésérel 2Jövel érkezett Kismrosr. A cspt Szbdság utcábn pkolt homokot és rkodt zsákokt. tet ismertette. A np folymán három megbeszélés is zjlott z önkormányztnái, me yek során elrendelték homok kiszállitását Rózs és kossuth utcákb is, felmérve ptk jelentette lehetséges fenyegetést. Az áwiz ereje később vlóbn kiléptette medréből ptkot, zonbn ez kotrássl megtisztított ptkágon csk z egészségprkot érintette, másik ágnál lerkott zsákokjórészt elhá- Június 4. kedd. A Polgármesteri Hivtl np folymán kőzzétette második felhívását, melyben önkéntesekjelentkezését várt védelmi munkáltokhoz. kor délután tovább folyt kerékpárut megerősítése és védekezésinygok felhlmozás közvetlen felhsználás öv ezetében, zz Dun és Rév utcákbn, vlmint Szbdság és Asztlos János utcákbn. Délután háromkor polgármester he- Nemzetőrök Orsuígos Szövetsége hét régióbn, több mint 1200 Jöt tömörítö szeryezet tgji Váguláné Vjd Évezredes, elnökhelyettes vezetésével június 5-én, este háromnegyed tízkorjelentkeztek munkár Polgármesteri Hivtlbn. Azért jöttek Kismrosr, mert szervezet két tgl is flunkbeli. A Budpesti iskoltísok A budpesti Széchenyi Isnán Álnlános Iskol (X. ker.) 17 tnulój Törökmezön táborozott z árvízi védekezés kezdetekor A diákok mguk döntöttek úg,l, ho gl tnárik felüg,l e lete mellett Kismrosr jönnek és besegítenek gátkon folyó munkákb. A kiséröínárok. Ngl PéternéEdényi Csill és Vörösné Bkul Mári yezetésével Rév utcábn cstlkoztk többi önkénteshez. ElőkészüIetek - Június 3.: Folyik kerékpárút megerősítése

5 ffi***o*u ffioilslo, június képviselőj e (KDNP), v lmint dr. Thr n i Richárd, Pest Megyei Kormányhiv- tl kormánym egbízottj és dr. Mru s z ki Gábor, szobi járás hivtlvezetője. A delegáció rövid bejáráson szemügyre vette Rév és Dun utc szkszán folyó védekezési munkáltokt, melyekről rószletesen Berkes Róbertné műszki főelődő tájékozttt szemlén résztvevőket. Délután 13 ór körül eleredt z eső, nyomoruságos körülményeket teremtve védendő utcákbn. kisebb fennkdást okozott délután folymán, hogy egy időre megszűnt hivtl intemet-kpcsolt. Röviddel négy ór előtt befutott z index,hu intemetes portál két munktárs is. Dezső András újságírót és Bődey János fotóriportert lpunk kísér te végig munkterületen. két hullámbn, Segítő kezek - Június 5.: Hrrch Péter Dun uícóhn. lyi védelmi bizottság ülésén vett részt. 6-8 önkéntes is. A védekez és,,száríly án", Fél négy tájékábn, z előrejelzéseknek Rózs utcábn Medgyes Ferenc körmegfelelően intenzív esőzés kezdődött, zeti megbizott másodmgávl rkodt jelentősen megnehezítve töltéskiépítő homokot z ekkor még nyuglms szmunkáltokt. H ez nem lett voln elég, kszon. délután öt ór fe é ármszünet állt be, Az állmi közítkezelő délelőtt kimi érintette hivtlt is, tovább bonyolenctől lezárt l2-es út ngymrosi szlítv kezdődő védelmi munkák szer- kszát, településre cskz ott lkókt vezését.az ármszűnetet, mely közel és z érvizvédelmicélforglmt engedmásfél őrán áttrtott, vác és kism- ték be, rendes forglmt Kóspllgros közötti, 20 kw-os vezeték hibáj Márinosztr-Szob felé terelték. A np okozt. Időközben Polgármesteri Hi- során nygfelhlmozás, utánpótlás és vtl tntézkedett, hogy kóspllgi út- műszki előkészitő munkák folytk, el ágzásnál lóvő szennyv izátemel őt ál melyek konkrét védekezés, zsákok lítsák le, mert z veszély fenyegetett, töltésének és elhelyezésének hátterét hogy szentyviz cstornán keresáül biáosították. Megérkeáek támgerenesetleg feltolódik háftásokb. Keddákis z önkormányzt udvrár, meden kor estére kb. félszázndolgoztk lyek védművek megerősítése céljábó z lkulő árviz utci frontjin, zz lettek rendelve és folymtos volt hodun utcábn és Rév utcábn, Az előbmokszállítmányok rkodás is. bi felső szkszán Márinosztr ítról érkekor délelőtt Kismrosr látogtott ze trubok rkodtk, mig z lsó szk- Hrrch Péter, körzet országgyűlési szon munkálkodókt polgármester Mgyr Honvédségelső ktonái is, hogy segítséget nyújtsnk z árvízi védeke- zésben. A 45 tiszt és tiszthelyettes szentendrei Altiszti Akdém iáről lett átvezényelve flub és Rév utcábn "kerültek bevetésre", Erkezésüket meghtó közjáték kísérte Műve ődési Ház udvrán: kismrosi gyerekek Fényecs- ke néptánccsoportból egy spontán dlii köszöntötték beérkezett erősítést. Ng1l lzbell, csoporí vezetője elmondt, hogy gyerekek"az országúton mennek ktonák" című, Szeged környéki népdlt énekeltékel honvédeknek. Késő délutánr már jórésá teljesen kiépült,,básty", zz kerékpárút Dun utci becstlkozásánál lévő, erő- dített szksz. Az árviz kismrosi fő frontvonlán, Nyúl-gátnál és Rév utcábn z összpontosított munkerő, z ott dolgozó önkéntesek és ktonák erő- feszítéseinyomán és persze z ideális megerősítette Szbdság utcábn dolgozó önkéntesek átirányitásávl. A védekezés sú ypontj ekkor még itt volt, Szbdság és Asztlos János utcákbn nyuglom honolt. Június 5. szerd Hjnlbn z önkormányzt dolgozői beszintezték jelzett legngyobb árviz mértékétz egyes oszlopokon, tájékozódás végett. A Dun utcábn már reggel 8-tól kb. 40 rb dolgozott, kik szintén Márinos ztííől érkeáek. Létszámuk már délelőtt 60 főre nőtt és z utc lsó szkszán, vlmint Rév utcábn további, mintegy 30 fő önkéntes dolgozott. A délelőtt folymán DMRV Zrt. munkgépe z Asálos János utc mögötti területen (Verőce irányábn) végzett földmunkákt, előkészítve terepet zsákokból álló töltés fogdásár. A munk ngyjából délutánr készen is lett, miközben z utcábu1 készenlétben állt déluüíni órákbn és kor este megérkeztek Kismrosr Felvonulóbun - Június 5.: Kutondk gyülekeznek u skutulyándl

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák:

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák: Cserépvárljáért lpítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobábn fürdőszob. Szobák: - 2 db 2 ágys - 1db mozgáskorlátozott - 4 db 4 ágys - 2 db 6 ágys z ágyk számát érkező csoportokhoz tudjuk igzítni.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben