vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek"

Átírás

1 XXVII. évfolym 1. szám július Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még mindig víz z Úr! 10. oldl Szkszervezeti hírek 15. oldl Fotó: Csókás Adrienn vízújság

2 2.oldl Egyetlen lehetőségünk költségtkrékosság A tvlyi év végén zt feltételeztük, hogy vízfogysztás már nem tud jelentősen csökkenni. Az ez évi számdtok rácáfoltk erre. Az I-V hónp zárásából látszik, hogy z előző év hsonló időszkához viszonyítv 10,7 %-kl kevesebb ivóvizet értékesítettünk, és már zt is kedvező eseménynek trtjuk, hogy szennyvízszolgálttásbn csk 3,3 % visszesés. Ennek ellenére meg vn z esélyünk rr, hogy teljesítsük évi üzleti tervünket. Ezt látámsztj z I-V hóról készített eredménykimuttás is, mely szerint z dózás előtti eredményünk ebben z évben 113,8 millió forint, szemben tvlyi időszk 87 millió forintos eredményével. Az értékesítés csökkenés és z eredménynövekedés látszólgos ellentmondásánk ellenére vn mgyrázt ennek okir. Az év első öt hónpjábn nygköltségekre 60 millió forinttl, igénybe vett külső szolgálttásokr 40 millió forinttl kevesebbet költöttünk, mint z előző év hsonló időszkábn. Közrejátszott ebben tendereztetésnek köszönhető kedvezőbb energiár, és fogysztáscsökkenés htásként jelentkező kissebb - nygfelhsználás, zonbn meghtározó jelentősége vn tkrékosbb gzdálkodás érdekében meghozott intézkedéseknek is. Köztük tvlyi évben bevezetett, késedelmes fizetők felszólítási rendszerének átlkításából szármzó posti költségek csökkenésének, és külsőkkel végeztetett vízórcsere és vízór leolvsás megszüntetésének, illetve visszszorításánk. Ebben z évben első gondoltink és lépéseink még csk rr irányultk, hogy megkdályozzuk z nygok és z igénybe vett szolgálttások inflációkövető emelését Társságunk Felügyelő Bizottság már új összetételében ülésezett, társságtól elköszönt dr. Sipos Árpád helyett Andrásik Sándorné elnök sszony vezetésével. Az új FB elnök személye mellett változás történt munkválllói képviseletben is: nyugdíjb vonult Geiszler János munktársunk helyett június 1-től Csiffáry Gbriell tölti be z egyik munkválllói felügyelő bizottsági tg tisztséget. Mind Felügyelő Bizottság, mind z Igzgtóság tájékozttót hllgtott meg rendes közgyűlésen hozott htároztok végrehjtásáról, vlmint megtárgylt és tudomásul vette év I. negyedévről szóló jelentést z ügyvezetésről, vgyoni helyzetről és z üzletpolitikáról. szállítók részéről. Tpsztlv z értékesítés visszesését további intézkedéseket hoztunk, közöttük z lábbikt: Bevezettük keretszerződéseken lpuló beszerzési megrendelések felülvizsgáltát, vlmint mennyiségi és árkontrollját. Változtttunk beszállító kiválsztási módszereinken, ngyobb versenyre és árlkur kényszerítve őket. Megvizsgáltuk külsőkkel végeztetett tevékenységeket, bból szemszögből, hogy mely tevékenységeket tudjuk megfelelő gépek, eszközök beszerzése után mi mgunk gzdságosn elvégezni. 20 %-kl visszfogtuk szponzorációs, vlmint konferenciákon vló részvételi költségeket. Az I-V hvi eredménykimuttás és költségdtok elemzése lpján úgy tűnik, hogy már bevezetett intézkedések kiegészülve II. félévre ütemezettekkel (pl. 6 hvi vízór leolvsásr történő áttéréssel) biztosíthtják z üzleti terv eredménycéljink teljesítését. Ehhez zonbn nem szbd lzítni költségek kordábn trtásár irányuló törekvéseken, sőt látv június hvi lcsony víztermelési dtokt fokozni kell zokt. Dr. Sencz József gzdsági vezérigzgtó-helyettes Beszámoló június 10-én trtott igzgtósági és felügyelő bizottsági ülésről Az Igzgtóság Felügyelő Bizottság véleményének meghllgtás után meghtározt társságunk vezérigzgtó-helyetteseinek évre vontkozó prémiumfeldtit. Az Igzgtóság beszámolót hllgtott meg társságunk szennyvíztisztító telepeinek fejlesztéséről, KEOP pályáztok ktuális helyzetéről, vlmint kintlévőségek lkulásáról. A Felügyelő Bizottság tájékozttást kpott vízbázisvédelem helyzetéről, és tudomásul vette társság pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Dr. Vrg György Péter igzgtás vezető

3 2010. Július Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről Önkormányzti tlálkozók tvszán 3.oldl Tisztelt Vezérigzgtó Úr! A fenti mondtot KEM Hírlp március 5-i számábn olvshttuk. Az idei évben hány lklomml és milyen helyszíneken tlálkoztk település vezetőkkel? márciusábn négy lklomml vártuk polgármestereket tlálkozór. Az Oroszlány - Kisbér Vízmű Üzemnél z oroszlányi térség vezetőivel március 2-án tlálkoztunk Kecskéden Művelődési Házbn, kisbéri térség polgármestereit pedig március 4-én láttuk vendégül Polgármesteri Hivtlbn. Március 9-én Dorog-Esztergom Vízmű Üzemhez trtozó vezetőket dorogi Schmidt villáb hívtuk, és zárásként Ttbány-Tt-BIRV Vízmű Üzem polgármestereivel tlálkoztunk kocsi Polgármesteri Hivtlbn. Mind négy tlálkozór igen ngy számbn érkeztek településvezetők, vgy megbízottjik és sjtó is érdeklődő volt fórumok iránt. Legyen szíves, mondj el nekünk, hogyn zjlik egy ilyen tlálkozó? Vnnk-e állndó témák, mi jellemző konzultációkon? A tlálkozók első fele ngyjából hsonlón telik. A PR vezető miután köszönti jelenlévőket, átdj szót nekem, én pedig egy fél órábn megtrtom z áltlános tájékozttót Társságunkról. Ebben vn egy rövid ismertető cég múltjáról, feldtinkról, szolgálttásról, fejlesztésekről és z előző évben történt változttásokról. Bővebben ismertetem gzdsági muttókt, z ktuális évre vontkozó célkitűzéseket, főbb terveinket. Ez után z összefoglló tájékozttó után z üzemvezető z ktuális üzemről mutt be egy igen átfogó és részletes prezentációt, kitérve minden településnél pontos dtokr, minden olyn muttór, mi érdekes lehet egy jó gzd számár. Ezután következik z rész, mely már interktív és inkább beszélgetésnek tűnik, mint konzultációnk. A polgármesterek felvetik természetesen h vn ilyen - z ktuális problémáikt, kérdéseiket, és mi igyekszünk ezeket zonnl megválszolni, mennyiben ez ennél bonyolultbb lenne, bbn z esetben későbbiekben egy újbb személyes tlálkozó keretében teszünk pontot problém végére. Idén tvsszl volt olyn tém, mi vissztérő volt, mely többször felmerült tlálkozók során? A legtöbb helyen szób került megnövekedett kintlévőség kezelése. A polgármesterek ezzel z üggyel kpcsoltbn szóltk hozzá legtöbbet témához, ki is lkult egy olyn együttműködési kezdeményezés, melyben z érintett települések első emberei feljánlották közreműködésüket és segítségüket nem fizető lkosok trtozásink rendezéséhez. Mint címben is olvshtó: Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről. Tényleg jellemző volt, hogy elismerően szóltk Társságunkról? Igen, szerencsére ez volt jellemző. Minden lklomml volt 1-1 polgármester, ki kiemelte, hogy milyen jó dolog ez, hogy velünk z együttműködés igzán htékony és mi mindig elérhetőek vgyunk. Ngyon jó érzés ez egy vezetőnek, ugynis ebből érzi igzán z ember zt, hogy vn értelme nnk, mit csinál és, hogy jó irányb hld z elkezdett munkávl. Köszönöm szépen Vezérigzgtó Úrnk beszélgetést és munkájához sok sikert kívánok továbbikbn is. Kreitner Krisztin PR vezető

4 4.oldl hogy teljesítsük z üzleti tervünkben meghtározott, illetve tuljdonosi elvárásként megfoglmzott eredményt. Az elvárt eredmény egyelőre időrányos teljesítése nem volt egyszerű feldt. Pihenés mdárcsicsergésben Az idei évben felújításr került A gzdsági kellemes válság környezetben htásár 2009 Ahhoz, hogy egész évre vontkozón megőrizzük z I-X. erdő mellett, síkvölgyi évi tvk üzleti közelében tervünkben megfoglmzotthoz képest síkvölgyi 225 MFt-l fházunk. csökkent A z korábbi árbevételünk, években mivel z z ngy figyelmet kell fordítni költségek kordábn trtásá- elhelyezkedő hónpi elért eredményeket, z év hátrlévő időszkábn is kétszintes ivóvíz értékesítésben 2 %-kl, szennyvízelvezetésben és r, mivel z értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciáj üdülő külső és belső környezete folymtosn romlott, tisztításbn pedig 4,5 %-kl elmrdtunk tervezettől. z előző év hsonló időszkához viszonyítv - még mindig folyttódik. egyre kevésbé vették igénybe dolgozóink pihenésre és kikpcsolódásr. A fenti veszteségek nem rendítették meg cégünket, hál Miután nnk, felmértük hogy kellő nyrlóink előrelátássl állpotát, 65 MFt vállltvezetésünk céltrtlékot képeztünk év üzleti eredményéből, vlmint időben vezottság áltl is elfogdott üzleti tervünk vn még ngyon A jövő évre nézve nnk ellenére, hogy Felügyelő Bi- úgy zettünk döntött, be intézkedéseket hogy mindenkori kieső árbevétel lehetőségeinkhez kompenzálásár. sok bizonytlnsági tényező tervezésben. A gzdságkuttói előrejelzések szerint fogysztás így vízfogysztás mérten Az I-IX. lépésről hó eredmény - lépésre kimuttásából felújítjuk értékes látszik, ingtlnjinkt intézkedések munktársink és ezek számár. elkötelezett végrehjtás z üzemek csökkenése várhtó továbbr is. Ennek ellenére biztosnk hogy vezetői Ennek és más z elhtározásnk szervezeti egységek köszönhető, áltl meghozták hogy Síkvölgyi kitűzött látszik, hogy z ez évi nyereségünk feletti eredményt várnk el tőlünk jövő évben. A bevételeket befolyásoló állmi fház eredményt. nem csk A kívül, kieső bevételek de belül pótlásár is megszépült. legngyobb Külsőleg eredményt beruházások kivitelezésében végzett sját munkák festés-mázolás, kert és kerti bútorok felújítás pihenésre díjmegállpítás vágyók még látogtást nem történt tehetnek meg, és várgesztesi nem született várhoz, meg rányánk növelésével értük el, melynek htásár eddig 110 történt meg, z épületben pedig prkett és lmbéri Tt bérek nevezetességeihez, emelésére vontkozó stb. érdekegyeztető tnácsi jánlás MFt-l jvult sját teljesítményünk. Jelentős tétel költségmegtkrításbn belső festés, teljesség kiegészítők igénye cseréje nélkül tette z ottho- igénybedonosunk, z MNV Zrt. sem, melyet ngy vlószínűséggel betrtt velünk fő tulj- csiszolás, nosbbá vett szolgálttások festői tájbn 35 MFt-l megbúvó történő házikót. csökkentése, A nyuglmt zzl keresők értünk erdő el, hogy mellett több kpcsolódhtnk területen külsők helyett ki, z sját ktív erő- Mindezekből látszik, hogy jövő évben is költség- melyet 2011-ben tovább folyttjuk üdülőink állpotánk jvítását és megőrzését. vel végeztettünk el munkákt. (pl. vízórcsere, postkihortkrékos gzdálkodás lesz meghtározó társságunk működésében. megtkrítást, betéti kmtok mgs szintje 7 MFt bevételi többletet hozott. A fenti eredményeknek köszönhetően lehetőségünk nyílt rr, hogy kifizetésre kerüljenek z eddig trtlékolt bérmrdványok, és bérek szkszervezettel kötött megállpodás szerint lkuljnk. Sokszínû minõség... Ne mondj le z egészségedről! Országos elismerésben A társságunknál működő Integrált - z információbiztonság: z üzleti értéket képviselő Irányítási Rendszert évben elsőként bevezetett Köszönet minőségirányítási zoknk dolgozóinknk, INFORMÁCIÓ részesültek minőségének kollégáink biztosítás; májusábn szűrővizsgáltot - vízbiztonság: Március 15-i SZOLGÁLTATOTT állmi ünnep lklmából IVÓszerveztünk dolgozóinknk lrendszeréről ttbányi Táncsics úton tlálhtó ngy gáltokr, mjd türelmesen meg- miniszteri, kik röviden jelentkeztek csk minőségügyként emlegetjük. Ez nem lehet ségének elérése, ill. megtrtás. és el is jöttek VÍZ vizs- - fogysztók elismerő egészséget oklevelet grntáló kpott - Mátis minő- ebédlőben. Első lklomml véletlen z várták, míg sorr kerültek. István z Oroszlány Kisbér Vízmű Üzem Mozglms évet tudhtunk mgunk mögött Irányítóközpont, Ttbány-Tt- Mximális köszönet zoknk z orvosoknk, tnácsdóknk és Az sszisz- idei, első vezetőségi felülvizsgált áltl évre BIRV Vízmű Üzem és z Üzemfenntrtás ttbányi-tti dolgozói vetenseknek, kik segítségünkre elfogdott voltk: célkitűzések fontos társsági szintű, tem mun- A három tnúsított minőségirányítási (MIR), környezetirányítási oklevelet kpott Víz Világnpj lkl- üzemvezetője, szintén miniszteri elismerő (KIR), munkhelyi egészségvédelmi hettek részt vizsgáltokon, mivel kábn végrehjtndó mából fejlesztési Pthó feldtokt Márt Mónik htároztk pénzügyi meg, és biztonsági (MEBIR) Komárom - Esztergom tnúsítás Megyei egyszerre csk 100 fő kivizsgálását többek között: előtt levő információbiztonsági Rákellenes Egyesület: (IBIR) vezetőnk, Víz világnpi emlékérmet vehetett át Szbó Pál üzemfenntrtási és vál- tudták és tervezés válllni ltt felkért álló vízbiztonsági orvosok és (WSP) Beer Jánosné rendszerek - KORE közös elnök- strtégi lkotás, sszisztensek. eleme vontkozó terület elvárt MINŐSÉGE Dr. Boros iránti József követelmények egészségünk teljesítése: érdekében létreho- - onkológus - energircionlizálás, - llkozási vezető és Illy Ádám sárisápi területi felelős. kilkítás, MAVÍZ elismerő oklevélben Az főorvos zott egészségnp sikeres volt, ezért - Contct Center Dr. Rettegi Mrinn - proktológus ősszel - szeretnénk minőségirányítás: társságunk FOGYASZTÓINK többi üzemére számár minőségi - fogllkozás részesült egészségügy Víziközművek átlkítás, npjából Szűcs Lugosi Gyöngyi - sszisztens is SZOLGÁLTATÁS kiterjeszteni ezt nyújtás; - Vízbiztonsági András Terv diszpécser (WSP) készítés, Mgyr Hidrológii Sári Henriett lehetőséget. - környezetirányítás: TERMÉSZETI KÖRNYE- - MEBIR kiterjesztés, Társság Pro Aqu emlékérmét Tóth Mári A szűrővizsgálton ZET minőségének z lábbikr fenntrtás, ÁNTSZ: fejlesztése; - Humán erőforrás volt lehetőség: vércukorszint mérés, Brnáné Sus Év dietetikus vízgzdálkodási gzdálkodás vezetőnk fejlesztés, - munkhelyi egészségvédelem és biztonság: minőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK mérés, vstg- Tímár Tíme megteremtése - Műszki vehette át sok koleszterinszint dietetikus éves Információs kiváló munkájáért. Rendszer 2009 évi bélrák szűrés, MUNKATÁRSAINK proszttrákszűrés, egészségéért és biztonságáért; feldtink megvlósítás. Cukor Betegek Egyesülete: Minden kitüntetett kollégánknk és törzsgárd tgunknk grtulálunk, munkájukhoz méhnykrákszűrés, CO kibocsátásmérés, testzsírmérés, orvosi tnács- Dr. Bnnerné Tigyel Andre Bán Tiborné dások. további sok sikert kívánunk! Bumgrtner Ktlin A jelentkezők 70%- jött el meghirdetett npon és z összesített eredmények szerint vizsgált csoport Dr. Szirtes-Csoknyy Zsuzsnn Richer Gedeon Nyrt. : Borbélyné Csirmsz Csill egészséges volt. HR vezető Dr. Ngy Gábor urológus

5 2010. Július Akikre büszkék vgyunk Akikre büszkék vgyunk Törzsgárd tgjink z év első felében Törzsgárd tgjink z év első felében 5.oldl 10 éves 15 éves 20 éves 25 éves 30 éves Antl Blázsné Dobi Józsefné Burány Sándor Agárdi Ljosné Szűcs András Beöthyné Ngy Andre Illés László Dnics Tmás Borbély Tiborné Vrg Péterné Csiffáry Gbriell Kovács Péter György János Búzer Károly Csikós Mihály Mrtonosi Ferenc Horváth István Glmbos György 35 éves Kosun Zoltán Mogyorósi Judit Márton Zoltán Goldner Ferenc Brnyi Tiborné Plkovics András Molnár Ferenc Mike László Illy Ádám Pázsit Ljos Schwrtz Gábor Pvelkó István Tóth Károly Kindler Ferencné Turi György János Tjti Mónik Pócsföldi Tmás Koncz Lászlóné Várszegi Ljosné Vjd György Szbri Attil Szilárd Köműves Ferenc Szbó Sóki Ulászló Liebl Jánosné 40 éves Szendrei Zsolt Molnár András Menyhár József Piff Ferenc Kommunikációs képzés fiziki frontembereinknek Országos elismerésben részesült Kollégáink Március 15-i állmi ünnep lklmából miniszteri elismerő oklevelet kpott Mátis István z Az idei évben Oroszlány Társságunk Kisbér ngy hngsúlyt Vízmű fektet Üzem frontembereinek üzemvezetője, szintén megközelítették miniszteri npi elismerő párbeszédeket, oklevelet konfliktushelyzeteket kpott és kommunikációs kommunikációs Víz képzésére, Világnpj nnk lklmából érdekében, hogy Pthó szkmi Márt tudás Mónik pénzügyi fférokt. vezetőnk, Nem trtottm Víz unlmsnk világnpi z ottlétet, nem mellett fejlesszük és erősítsük munktársink ügyfélközpontú szemléletét, konfliktuskezelési emlékérmet készségét, vehetett vlmint át Szbó cégünk Pál üzemfenntrtási imázsánák trénerek és válllkozási képzést, mivel vezető feldobták és Illy hngultot. Ádám E mellett ngyon vártm np végét, hiszen mindig olyn feldtokkl színesítették képviseletét. sárisápi területi felelős, MAVÍZ elismerő oklevélben tnulságosk részesült voltk szituációs Víziközművek gykorltokr npjából megoldási jvsltok, melyeket Társság zót Pro is lklmztunk Aqu emlékérmét párszor kollegámml Tóth munkánk Szűcs András diszpécser és Mgyr Hidrológii Mári vízgzdálkodási vezetőnk vehette át sok éves során. kiváló A trénerek munkájáért. ngyon pozitív benyomást keltettek, látszott, hogy vn tpsztltuk ezen téren. A későbbiekben örömmel várom hsonló stílusú és minőségű okttásokt. Minden kitüntetett és Törzsgárd Kollégánknk grtulálunk és munkájukhoz további sok Így lesz, folyttjuk. sikert kívánunk! Május hónpbn csőszerelő és követeléskezelő munktársink 3x2 npos tréningen vettek részt, melynek egyik legfontosbb szempontj z volt, hogy ne egy áltlános tájékozttás legyen, hnem vlós tpsztltokr épüljön. Ezért temtik kidolgozás előtt nem csk vezetőkkel, hnem képzésen résztvevő kollégákkl is elbeszélgettek trénerek nnk érdekében, hogy z így nyert információk lpján mindennpi munk során előforduló életszerű helyzetek megoldásár nyújtson segítséget tréning. Az okttást korábbi évek gykorltától eltérően egy teljesen új cspttl - Ergofit Kft. bonyolítottuk le, kik egy új stílust, módszert hoztk belső képzéseink életébe. A kétnpos tréning eredményességét nyár végén csoportonként félnpos utánkövetéssel szeretnénk mérni, hogy lássuk és tudjuk, mi legyen következő lépés további fejlődéshez. A képzés eredményeiről, tpsztltiról, megoldndó feldtokról nem csk kollégák területi vezetőivel, műszki vezetőivel ülünk le egy workshop keretében, hnem felső vezetést is prezentációvl egybekötve tájékozttjuk további teendőkről. Az okttás minőségéről Horváth Attil követeléskezelő kollégát kérdeztük meg, ki z lábbikkl jellemezte két np eseményeit: - Elöljáróbn nnyit szeretnék elmondni, hogy huszdik éve vgyok cégnél és úgy gondolom, hogy ilyen színvonls, érdekes, tnulságos progrm, ilyen elődás keretében még nem volt. Kicsit más volt, mint z idáig elhngzottk, min részt vettem, mivel nem csk szkmi mivoltár gondoltk munkvégzéskor, hnem z emberi oldláról is Az okttás dj hldás sebességét jövő útján Az Interex-WAGA Kft. évek ót prtnerünk fejlesztésben, okttásbn, így több mint 120 munktársunkt képezte már ki PE technológi hsználtár. Az okttások elméleti és gykorlti fogllkozásokból állnk és díjmentesek. A PE (polyetilén) technológiánk köszönhetően kevesebb hálózti meghibásodás. Ruglms nyg mitt polyetilénből épített hálózt ellenáll járműforglom okozt dinmikus terhelésnek, illetve más okokból keletkező tljmozgásoknk. A PE technológi htékony hsználtához elengedhetetlen képzés nem csk szerelők, de csőhálózt építésében résztvevő tervező, kivitelező és üzemeltető kollégák számár is. Az ISO nek megfelelő okttási progrmot tervező- és építő mérnökök számár Mgyr Mérnöki Kmr (MMK) is beemelte kreditpontos továbbképzésbe. Az Interex-WAGA Kft. nem csk beszállítóként kötődik z ÉDV Zrt. csptához. Kilenc évvel ezelőtt víziközmű szkm első szerelőversenyét közösen álmodtuk és vlósítottuk meg. Ez seregszemle és verseny már szkm hgyományává vált, évente megrendezik. Mind Társságunk, mind z Interex-WAGA Kft. folymtosn zon dolgozik, hogy mgs színvonlú, felelősségteljes ivóvíz szolgálttás és szennyvízkezelés érdekében megdjon minden feltételt munktársknk nem csk minőségi termékek biztosítás, de hozzá kpcsolódó okttás területén is. Dr. Szirtes-Csoknyy Zsuzsnn HR vezető

6 6.oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált A Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált én kezdte meg működését. A 4 ügyintézőből és 1 főmunktársból álló szervezet teljes működési területről fogdj fogysztói telefonhívásokt. A hibbejelentések kivételével telefonos fogysztói megkeresések ügyintézése, rövid átmenet után, teljes körűen telefonos ügyfélszolgálton keresztül zjlik. A Központi Telefonos Ügyfélszolgált kilkítását különböző külső és belső htások tették szükségszerűvé. A évi XLII. törvény kötelezővé tette szolgálttók számár telefonon érkező fogysztói bejelentések hngrögzítését és hngfileok öt éven keresztül történő tárolását. A fogysztói irodákbn szigetszerűen elhelyezkedő telefonos ügyfélszolgáltok nem voltk lklmsk ezen követelmények teljesítésére. Az ügyfelek gyors és pontos ügyintézést várnk el szolgálttóktól, ezért vált fontossá társságunk számár egy korszerű, de egyszerű menürendszerrel rendelkező telefonos ügyfélszolgálti rendszer bevezetése. A telefonos ügyintézők részleges mentesítése és gyors dtfeldolgozás érdekében utomtikus vízmérőállás rögzítésre nyílik lehetőség np 24 órájábn. Az SAP Hungry Kft. áltl jánlott BCM megoldás vlmenynyi elvárt követelménynek megfelelt. A rendszer htáridőre történő üzembeállítás külső fejlesztőkön (SAP Hungry Kft., Korll Kft.) kívül z Informtik és Vevőszolgált munktársitól is komoly erőfeszítést igényelt. Az SAP Hungry Kft. részéről finn és lengyel informtikusok is dolgoztk projekten. Az SAP-ISU modulll integráltn működő BCM nem jelentett jelentős betnulási folymtot kiválsztott, ügyfélszolgálti tpsztlttl rendelkező munktársinknk. A fogysztók egyszerű menürendszerből, bezonosítási lehetőséggel jutnk el kiszolgáló ügynökökhöz, így fogysztó dti zonnl láthtók, mi jelentősen lerövidíti z ügyintézési folymtot. A beszélgetés rögzítése és tárolás utomtikusn történik fogysztók ügyfélkpcsoltin keresztül. Bármely fogysztó esetében zonnl láthtó minden ügyintézésének előzménye, mely ngy segítség fogysztóvl kpcsoltb kerülő kollégánk. Az ügyfélkpcsoltok regisztrálási kötelezettsége től kiterjesztésre került Kereskedelem teljes szervezetére, tehát mind személyes, mind z írásos fogysztói kpcsoltok visszkereshetősége lényegesen egyszerűsödött. Az ügyfélkpcsoltok regisztrálás sttisztiki szempontok mitt is ngyon fontos lépés volt, hiszen áltl pontos dtot kpunk z irodák ügyfélforglmáról, z ügyek időbeni, illetve besorolás szerinti eloszlásáról. Az ügyfélkpcsoltok regisztrálás mellett fontos, hogy fogysztói ügyet mennyiben z ügyintézés folymt ezt megkívánj másik szervezet részére továbbítni lehessen úgy, hogy z ügymenet követhető legyen. Ezt lehetőséget biztosítj számunkr z SAP PM moduljánk szervizjelentési funkciój, mely irányítási szempontból is lényeges fejlesztés volt, mivel folymtbn lévő ügyek státusz lekérdezhető, ellenőrizhető z ügymenet, illetve z ügyintézési htáridő betrtás. A szervizjelentések küldésének és fogdásánk kiterjesztése z Üzemfenntrtás és Válllkozás szervezetre vontkozólg jelenleg folymtbn vn. Eddigi tpsztltink lpján megállpíthtó, hogy telefonos ügyfélszolgálti rendszer jól működik, fogysztók várkozás nélkül, vgy rövid várkozási idő után intézhetik ügyeiket. Ügyfeleink elégedettségének növelése érdekében z esetlegesen előforduló túlterheltség mitt elvesztett hívások kezdeményezőit visszhívjuk. Egyre több fogysztónk tudj z ügyintézéshez szükséges zonosítószámit, így kiszolgálás htékonybbá, gyorsbbá vált. A beszélgetés rögzítése mitt fogysztóink több olyn jellegű ügyet tudnk elintézni telefonon, melyet korábbn személyes, vgy írásos megkereséshez kötöttünk. megkereséshez Fogysztóink kötöttünk. Fogysztóink egyre ngyobb egyre ngyobb szám él él z z utomtikus utomtikus vízmérőállás írásos rögzítésének vízmérőállás lehetőségével, rögzítésének sikeressége lehetőségével, is folymtosn jvul. rögzítés sikeressége is folymtosn jvul. Az éles indulást követő hónpokbn z ügyfélforglom z lábbik szerint lkult: Az éles indulást követő hónpokbn z ügyfélforglom z lábbik szerint lkult: Időszk Telefonos Ügyfélkpcsolt Automtikus vízmérőállás rögzítés március április május Jövőbeni terveink között szerepel szervizjelentések kiterjesztése terveink vízmű között üzemekre, szerepel szervizjelentések ezzel lépéssel kiterjesztése helyszíni vízmű üzemekre, ellenőrzési ezzel lépéssel Jövőbeni tevékenységet helyszíni ellenőrzési tevékenységet igénylő igénylő fogysztói bejelentések teljes teljes folymt folymt követhetővé Az utomtikus vízmérő válik. állás rögzítés Az utomtikus htékonyságánk növelése vízmérő érdekében állás 6 hvi rögzítés leolvsásr követhetővé válik. átállított htékonyságánk területeken fogysztói növelése hírleveleket érdekében küldünk számlák 6 hvi mellékleteként. leolvsásr A hírlevelekben átállított területeken tájékozttjuk fogysztókt, fogysztói vízmérőállás hírleveleket rögzítésének küldünk lépéseiről, vlmint számlák rról, hogy részletesen rögzítéshez mellékleteként. szükséges zonosítókt A hírlevelekben számlán hol tlálj részletesen meg. Új igényként tájékozttjuk jelent meg rögzített vízmérőállások fogysztókt visszolvsás, vízmérőállás mely biztonságot rögzítésének nyújt fogysztóinknk lépéseiről, z dtrögzítésben. vlmint A rögzített rról, vízmérőállás hogy rögzítéshez visszolvsásánk szükséges fejlesztése folymtbn zonosítókt vn. számlán hol Az tlálják SAP BCM meg. lpú Új Központi igényként Telefonos jelent Ügyfélszolgált meg egy rögzített korszerű, ügyfél- vízmérőállások és felhsználóbrát megoldás, visszolvsás, mely teljes körűen mely kielégíti biztonságot Társságunk áltl támsztott nyújt fogysztóinknk igényeket, elvárásokt. z dtrögzítésben. A rögzített vízmérőállás visszolvsásánk A fejlesztése Központi Telefonos folymtbn Ügyfélszolgált vn. - belföldről helyi trifávl hívhtó telefonszámon Az SAP érhető BCM el. lpú Központi Telefonos Ügyfélszolgált egy korszerű, ügyfél- és felhsználóbrát megoldás, mely teljeskörűen kielégíti társságunk áltl támsztott igényeket, elvárásokt. A Központi Telefonos Ügyfélszolgált belföldről helyi trifávl hívhtó telefonszámon érhető el. Léhárt Anit vevőszolgálti főmunktárs Léhárt Anit vevőszolgálti főmunktárs

7 2010. Július Rövid tájékozttás gzdsági helyzetünkrõl 7.oldl első tíz hónpjánk dti A Víz kincs - lpján környezet minden esélyünk érték! meg vn rr, hogy teljesítsük z üzleti tervünkben Társságunknál már több meghtározott, éves hgyomány illetve vn, tuljdonosi hogy Víz elvárásként házi ünnepséget megfoglmzott rendezünk, eredményt. hol elis- Világnpj lklmából merésben részesítjük zokt Az elvárt dolgozókt, eredmény kik egyelőre víziközműszolgálttás területén rányos több éves teljesítése kiemelkedő nem munkát volt egyszerű végez- időtek. A március 19-i tti feldt. rendezvényen ezúttl 36 fő részesült jutlombn, melyet Bund István vezérigzgtó úr dott át z lábbi kitüntetetteknek: A gzdsági válság htásár 2009 évi üzleti tervünkben megfoglmzotthoz képest 225 MFt-l csökkent z árbevételünk, mivel z Üzemfenntrtás ivóvíz értékesítésben és Válllkozás 2 %-kl, szennyvízelvezetésben és tisztításbn Botos Tmás pedig 4,5 %-kl elmrdtunk Szbó Benjmin tervezettől. Imre György Szurovcsek Csb A fenti veszteségek nem rendítették meg cégünket, hál nnk, Mks hogy István kellő előrelátássl Volom 65 MFt Csb céltrtlékot képeztünk Dncsó András év üzleti eredményéből, Mező Zoltán vlmint időben vezettünk be intézkedéseket kieső árbevétel kompenzálásár. Az I-IX. hó eredmény kimuttásából látszik, hogy vezetői Irányítóközpont intézkedések és ezek elkötelezett végrehjtás z üzemek és más szervezeti egységek áltl meghozták kitűzött eredményt. Bliné Vrg A kieső Ágnes bevételek pótlásár dr. Ngy Zoltán legngyobb eredményt Brnyi beruházások Tibor kivitelezésében Pénzes végzett Edin sját munkák rányánk Czunyiné növelésével Venczel értük el, melynek Risóczki István htásár eddig 110 MFt-l Viktóri jvult sját teljesítményünk. Szerdhelyi Jelentős Ktlin tétel költségmegtkrításbn Czuczor Péter teljesség igénye dr. Szigligeti nélkül János z igénybevett szolgálttások 35 MFt-l történő csökkentése, melyet zzl Király értünk Dór el, hogy több területen Szoboszli külsők helyett Zoltánné sját erővel Léhárt végeztettünk Anit el munkákt. (pl. Tomp vízórcsere, Beát postkihor- Lollok Ktlin dás, stb.) Néhány esetben külső tényezők is segítettek bennünket. A bérjárulékok törvényszerinti csökkentése 17 MFt megtkrítást, betéti kmtok mgs szintje 7 MFt bevételi többletet Oroszlány hozott. - Kisbér Vízmű Üzem Csiszár A fenti eredményeknek Kálmán köszönhetően lehetőségünk nyílt rr, hogy kifizetésre kerüljenek z eddig trtlékolt bérmrdványok, és bérek szkszervezettel kötött megállpodás Ngy Árpád szerint lkuljnk. Dorog Ahhoz, - EsztergomVízmű hogy egész évre vontkozón Üzem megőrizzük z I-X. hónpi Minczér elért Annmári eredményeket, z év hátrlévő időszkábn is ngy figyelmet kell fordítni költségek kordábn trtásár, Csiffáry mivel z Gbriell értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciáj Gálicz z előző József év hsonló időszkához viszonyítv - még mindig folyttódik. Víztermelő A jövő évre Bányüzem nézve nnk ellenére, hogy Felügyelő Bizottság áltl is elfogdott üzleti tervünk vn még ngyon sok Pázsit bizonytlnsági Ljos tényező tervezésben. A gzdságkuttói Hegedűs előrejelzések Ferenc szerint fogysztás így vízfogysztás Éles csökkenése Zoltán várhtó továbbr is. Ennek ellenére biztosnk látszik, Kács hogy Irénz ez évi nyereségünk feletti eredményt várnk el tőlünk jövő évben. A bevételeket befolyásoló állmi díjmegállpítás még nem történt meg, és nem született meg Ttbány bérek emelésére Tt vontkozó BIRV Vízmű érdekegyeztető Üzem tnácsi jánlás sem, melyet ngy vlószínűséggel betrtt velünk fő tuljdonosunk, Péczely z Tmás MNV Zrt. Kupeczik János Mindezekből látszik, hogy jövő évben is költségtkrékos Ngy Horváth gzdálkodás János lesz meghtározó társságunk működésében. Lipót József Sokszínû minõség... Víz Világnpj ünnepség Társságunknál A társságunknál működő Integrált - z információbiztonság: z üzleti értéket képviselő A Víz Világnpj lklmából Irányítási Rendszert kiírt pályázt évben nyertes elsőként március bevezetett 23-án, minőségirányítási ttbányi óvodás, - kisiskolás vízbiztonság: és középiskolás SZOLGÁLTATOTT tnuló, egyéni IVÓ-és lrendszeréről, röviden csk minő- tn várták INFORMÁCIÓ z jándékokt. minőségének A nyertesek biztosítás; között volt lkotásink díjzásár Irányítóközpontunk tnácstermében került sor. A csoportos VÍZ - díjzott fogysztók egyránt, egészséget kik örömmel grntáló vették - minő-áségének elérése, ill. megtrtás. ségügyként emlegetjük. Ez nem lehet díjátdó ünnepségen véletlen megjelenteket Kreitner Krisztin társságunk PR vezetője köszöntötte, mjd dr. Szbó Páltól vlmint dr. Sencz József gzdsági-, z értékes jándékokt Bund István vezérigzgtótól, Mozglms évet tudhtunk mgunk mögött A három tnúsított minőségirányítási gzdsági (MIR), környezetirányítási vezérigzgtó- dr. Az Kovács idei, első György vezetőségi Zoltán felülvizsgált műszki áltl vezérigzgtó évre Sencz József társságunk elfogdott célkitűzések fontos társsági szintű, tem munkábn végrehjtndó fejlesztési feldtokt htároztk meg, helyettese mondott (KIR), köszöntő munkhelyi beszédet. egészségvédelmi Tnácstermünk zsúfolásig és megtelt, biztonsági (MEBIR) gyermekek izgtot- tnúsítás helyettesektől. többek között: előtt levő információbiztonsági (IBIR) és tervezés ltt álló vízbiztonsági (WSP) rendszerek közös - strtégi lkotás, eleme vontkozó terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelmények teljesítése: - energircionlizálás, - Contct Center kilkítás, - minőségirányítás: FOGYASZTÓINK számár minőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtás; - fogllkozás egészségügy átlkítás, - Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés, - környezetirányítás: TERMÉSZETI KÖRNYE- - MEBIR kiterjesztés, ZET minőségének fenntrtás, fejlesztése; - Humán erőforrás gzdálkodás fejlesztés, - munkhelyi egészségvédelem és biztonság: minőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése - Műszki Információs Rendszer 2009 évi MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért; feldtink megvlósítás.

8 8 évi üzleti tervünkben megfoglmzott- hónpi elért eredményeket, z év hátrlévő időszkábn is VÍZ r, mivel z értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciáj.oldl újság hoz képest 225 MFt-l csökkent z árbevételünk, mivel z ngy figyelmet kell fordítni költségek kordábn újságtrtásá- ivóvíz értékesítésben 2 %-kl, szennyvízelvezetésben és tisztításbn pedig 4,5 %-kl elmrdtunk tervezettől. z előző év hsonló időszkához viszonyítv - még mindig folyttódik. A fenti veszteségek nem rendítették meg cégünket, hál nnk, hogy kellő előrelátássl 65 MFt céltrtlékot képeza jövő évre nézve nnk ellenére, hogy Felügyelő BiA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ebben z évben tünk évdecember üzleti eredményéből, vlmint időben ve- zottság áltl is elfogdott üzleti tervünk vn még.oldl ngyon Európ kulturális fővárosát, Pécset válsztott z orszázettünk be intézkedéseket kieső árbevétel kompenzálásár. sok bizonytlnsági tényező tervezésben. A gzdságkugos Az Víz I-IX. Világnpi rendezvények fő helyszínéül. országos hó eredmény kimuttásából látszik, Az hogy vezetői ttói előrejelzések szerint fogysztás így vízfogysztás Víz intézkedések Világnpi gyermekpályázt díjátdó ünnepségét z üzemek eszés ezek elkötelezett végrehjtás z csökkenése várhtó továbbr is. Ennek ellenére biztosnk tergomi Dun Múzeum szervezésében bonyolították le és más szervezeti egységek áltl meghozták kitűzött látszik, hogy z ez évi nyereségünk feletti eredményt vár2009. elsőmegjelent tíz hónpjánk dti dás, stb.) Néhány esetben külső tényezők is segítettek benszervezők. A központi Szbó Imre eredményt. A kieső rendezvényen bevételek pótlásár legngyobb ered- nk el tőlünk jövő évben. A bevételeket befolyásoló állmi lpján minden esélyünk meg vn rr, nünket. A bérjárulékok törvényszerinti csökkentése 17 MFt ményt beruházások kivitelezésében végzettlászló sját munkák díjmegállpítás még nem történt meg, és nem született meg környezetvédelmi és vízügyi miniszter és Kóthy vízühogy teljesítsük z üzleti tervünkben megtkrítást, betéti kmtok mgs szintje 7 MFt bevételi rányánk növelésével értük el, melynek htásár eddig 110 bérek emelésére vontkozó érdekegyeztető tnácsi jánlás gyi szkállmtitkár, kik meghtározott, jándékokt dtk át gyerekeknek illetve tuljdonosi el- többletet hozott. MFt-l jvultnyújtottk sját teljesítményünk. Jelentős kiemelkedő tétel költség- sem, melyet ngy vlószínűséggel betrtt velünk fő tuljés kitüntetéseket át vízügyi ágztbn várásként megfoglmzott eredményt. megtkrításbn teljesség igénye nélkül z helyeigénybe- donosunk, z MNV Zrt. köszönhetően lehetőségünk nyílt A fenti eredményeknek munkát végző szkembereknek. Társságunk egy első vett szolgálttások 35 MFt-l történő csökkentése, melyet Az elvárt eredménykiemelkedően egyelőre idő- rr, hogy kifizetésre kerüljenek z eddig trtlékolt bérmzetti díjt jánlott fel z országos pályázton Mindezekből látszik, hogy jövő évben is költségzzl értünk el, hogyrányos több területen külsőknem helyett erő- rdványok, teljesítése volt sját egyszerű és bérek szkszervezettel kötött megállpodás szereplő óvodás korú pályázó számár, melyet Kreitner Krisztkrékos gzdálkodás lesz meghtározó társságunk vel végeztettünk el munkákt. (pl. vízórcsere, postkihor- szerint lkuljnk. feldt. tin PR vezető dott át deszki kisóvodás képviselőjének. működésében. A gzdsági válság htásár 2009 Ahhoz, hogy egész évre vontkozón megőrizzük z I-X. évi üzleti tervünkben megfoglmzott- hónpi elért eredményeket, z év hátrlévő időszkábn is hoz képest 225 MFt-l csökkent z árbevételünk, mivel z ngy figyelmet kell fordítni költségek kordábn trtásáivóvíz értékesítésben 2 %-kl, szennyvízelvezetésben és r, mivel z értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciáj tisztításbn pedig 4,5 %-kl elmrdtunk tervezettől. z előző év hsonló időszkához viszonyítv - még minaz előző évekhez hsonlón ebben z évben is felmerült z ismeretterjesztő elődásokt környezetvédelmi hónpok dig- folyttódik. A társságunknál működő Integrált z információbiztonság: z üzleti értéket képviselő A fenti rendítettékkommunikációvl meg cégünket, háleseményein. igény rr, hogyveszteségek intenzívebb,nem htékonybb Irányítási Rendszert évben elinformáció minőségének biztosítás; nnk, kellő előrelátássl 65 MFt céltrtlékot képeza jövő évre nézve nnk ellenére, hogy Felügyelő Bisegítsük előhogy cspvíz társdlmi elfogdottságát. A MVíz sőként bevezetett minőségirányítási - vízbiztonság: SZOLGÁLTATOTT IVÓtünk év üzleti eredményéből, vlmint időben vezottság áltl is elfogdott üzleti tervünk vn még ngyon PR Munkcsoportj tgszervezetek igényeinek figyelembelrendszeréről, röviden csk minő- sok bizonytlnsági VÍZ - fogysztók egészséget grntáló - minőzettünk be intézkedéseket kieső árbevétel kompenzálásár. tényező tervezésben. A gzdságkuvételével 2009-re Cspvíz - Mindig megengedheted ségügyként emlegetjük. Ez mgdnem lehet ttói előrejelzések ségének elérése, ill. megtrtás. Az I-IX. hó eredmény kimuttásából látszik, hogy vezetői szerint fogysztás így vízfogysztás nk! címmel ismét elkészített egy cspvizet népszerűsítő PR véletlen intézkedések és ezek elkötelezett végrehjtás z üzemek csökkenése várhtó továbbr is. Ennek ellenére biztosnk Mozglms évet tudhtunk mgunk mögött kmpányt. és más szervezeti egységek áltl meghozták kitűzött látszik, hogy z ez évi nyereségünk feletti eredményt vára három tnúsított minőséga kmpány célj z ivóvíz presztízsének növelése, eredjó Az idei, első vezetőségi felülvizsgált áltl 2009.állmi évre eredményt. A kieső bevételek pótlásár legngyobb nk el tőlünk jövő évben. A bevételeket befolyásoló irányítási (MIR), környezetirányítási elfogdott célkitűzések fontos társsági szintű, tem munményt beruházások kivitelezésében végzett sját munkák díjmegállpítás még nem történt meg, és nem született meg minőség foglmánk társítás csp(kir), cspvízhez, munkhelyivlmint egészségvédelmi kábn végrehjtndó fejlesztési feldtokt htároztk meg, rányánk növelésével értük el, melynek htásár eddig 110 bérek emelésére vontkozó érdekegyeztető tnácsi jánlás víz szervezetre gykoroltéskedvező htásánk és előnyeinek biztonsági (MEBIR) tnúsítás többek között: MFt-l jvult sját teljesítményünk. Jelentős tétel költségelőtt levő információbiztonsági (IBIR) sem, melyet ngy vlószínűséggel betrtt velünk fő tuljbemuttás, plckozott vizek háttérbe szorítás. A igénybekmmegtkrításbn teljesség igénye nélkül z donosunk, z MNV Zrt. és tervezés ltt álló vízbiztonsági (WSP) rendszerek közös - strtégi lkotás, pányhoz ktívn kpcsolódott társságunk is,csökkentése, mint MVízmelyet tgvett szolgálttások 35 MFt-l történő eleme vontkozó terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelmindezekből látszik, hogy jövő évben is költség- energircionlizálás, zzl értünk több területen külsők helyett sját erőszervezete ésteljesítése: ezzelel,hogy szlogennel hirdettük meg Víz Világnpi mények tkrékos gzdálkodás lesz meghtározó társságunk vel végeztettünk el munkákt. (pl. vízórcsere, postkihor- Contct Center kilkítás, rjzpályáztunkt is, vlmint ebben szellemben trtottunk - minőségirányítás: FOGYASZTÓINK számár mi- működésében. - fogllkozás egészségügy átlkítás, nőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtás; - Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés, - környezetirányítás: TERMÉSZETI KÖRNYE- MEBIR kiterjesztés, ZET minőségének fenntrtás, fejlesztése; - Humán erőforrás gzdálkodás fejlesztés, - munkhelyi egészségvédelem és biztonság: mi- Műszki Információs Rendszer 2009 évi nőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése feldtink megvlósítás. A társságunknál működő Integrált - z információbiztonság: z üzleti értéket képviselő MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért; A Szervezet z elsőrendszert félévben két elődóiévben ülést elkeresek voltk, mit látámsztott ngy létszámú, fős Irányítási INFORMÁCIÓ minőségének biztosítás; szervezett, melyek Mgyr Mérnöki Khllgtóság is. sőként bevezetett minőségirányítási - vízbiztonság: SZOLGÁLTATOTT IVÓlrendszeréről, röviden csk minőmr áltl minősített, kreditpontos elődói VÍZ - fogysztók egészséget grntáló A Társság XXVIII. Országos július- 7.minőés w wvándorgyűlésére w.e d v r t.hu emlegetjük. Ez nem lehet ülések ségügyként voltk. Jnuárbn BMGE Vízi ségének elérése, ill. megtrtás. 8. között került sor Sopronbn, hol területi szervezetünk Közmű véletlen és Környezetmérnöki Tnszékéről részéről Mozglms tudhtunk mgunk mögött 7 fő vettévet részt. dr. Melicz Zoltán egyetemi djunktus A A három tnúsított minőségtisztújítását megelőzően még z idén2009. célszerű Az2011. idei, évi első vezetőségi felülvizsgált áltl évre Biowin irányítási 3 szoftverrel végzett szimulációs Az MHT (MIR), környezetirányítási szkosztályok és területi szervezetek új tisztségviselőinek elfogdott célkitűzések fontos társsági szintű, tem munvizsgáltok tpsztlti z ÉDV Zrt. két szennyvíztisztító te(kir), munkhelyi egészségvédelmi megválsztás. A társság lpszbályánk megfelelően, így z kábn végrehjtndó fejlesztési feldtokt htároztk meg, lepén és dr. Drbos Péter djunktus Hálóztreés egyetemi biztonsági (MEBIR) tnúsítás áprilisi elődói ülésünkön megválsztottuk Jelölőbizottság többek között: konstrukció K+F, eredmények és feldtok, mjd áprilisbn előtt levő információbiztonsági (IBIR) tgjit, kik Kondé Bél, dr. Vrg György Péter, Kiss József z ÉDV részéről Pápi főmunktárs Megújuló közös e- és Tóth- Attil és Zrt. tervezés ltt álló Zoltán vízbiztonsági (WSP)rendszerek tgtársink. A Területi Szervezet Jelölőbizottság strtégi lkotás, nergiforrások felhsználás zelvárt ÉDV Zrt.-nél, vlmint eleme vontkozó terület MINŐSÉGE irántibotos követel novemberi tisztújító tggyűlésig várj tgtársk jánlásit - energircionlizálás, mények teljesítése: Tmás régióvezető és Minczér Annmári telepvezető Alter- z új tisztségviselők megválsztásához (elnök, titkár és 4 fő - Contct Center kilkítás, ntív energiforrások hsznosításánk lehetőségei z eszter- vezetőségi tg). - minőségirányítás: FOGYASZTÓINK számár mi- fogllkozás egészségügy átlkítás, gomi szennyvíztisztító telep energifelhsználás csökkentése nőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtás; - Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés, érdekében címmel trtottk elődást. Az elődások ktuális Tóth Mári - környezetirányítás: TERMÉSZETI KÖRNYEproblémák, feldtok és zok megoldásivl fogllkoztk. Si- titkár - MEBIR kiterjesztés, ZET minőségének fenntrtás, fejlesztése; - Humán erőforrás gzdálkodás fejlesztés, - munkhelyi egészségvédelem és biztonság: mi- Műszki Információs Rendszer 2009 évi nőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése Országos Víz Világnpj ünnepség Pécsett Rövid tájékozttás gzdsági helyzetünkrõl MVíz PR Szkmi Np ismét Cspvíz jegyében Sokszínû minõség... Mgyr Hidrológii Társság Komárom-Esztergom Sokszínû minõség... Megyei Területi Szervezete

9 2010. Július Kerékpáros vetélkedők jeles npok jegyében április 23-án Esztergombn 35 esztergomi és párkányi felső tgoztos diák rendhgyó tnnygot sjátított el megszokottól eltérő tnítási npon egy kerékpáros vetélkedőn, Föld npj lklmából. A 7 helybéli iskol cspti ngy lendülettel vágtk neki megpróbálttásoknk. A versenyzőknek 6 állomás érintésével kellett átkerekezniük Esztergom városán, hol figyelmesen hllgtták z elődásokt, melyek városi vízisportról, környezetvédelemről, ökológiáról, biztonságos közlekedésről, vlmint Dunáról szóltk. A rendőrség áltl z Erzsébet-prkbn felállított ügyességi pály próbár tette egyensúlyérzéküket, ezzel együtt remek szórkozást is nyújtott nekik. Az ügyességi versenyen három legjobb eredményt elérő cspt Euroflow Zrt. jándékivl térhetett hz. A csptok np végén Dun Múzeum udvrán teszt kitöltésével próbáltk visszemlékezni z elhngzott elődások nygár. Ennek eredményeként z idén először induló Dobó Ktlin Gimnázium cspt lett z első. Ttán is megrendeztük z idén májusbn Mdrk és Fák npj lklmából lssn már jubiláló rendezvényt helyi felső tgoztosoknk. Társságunk Víz Világnpjától Környezetvédelmi Világnpig trtó időszkbn kiemelt figyelmet fordít környezettudtos gondolkodásmód fejlesztésére is. Az Öreg-tó prtjáról induló és MH 25. Klpk György Lövészdndár Lktnyájábn végződő versenyen nyolc állomás várt résztvevőket, hol elődások keretében sok fontos ismeretnygr tehettek szert környezet- és vízvédelem, természetismeret- és kultúr, vlmint honvédség és polgári védelem feldtiról. Az első helyezett Kőkúti Áltlános Iskol Fzeks utci Tgiskolájánk Smile cspt lett. Ezzel ismételten megvédték első helyüket, hiszen már hrmdik éve ők kerültek ki győztesen versenyből! A verseny jó hngultbn telt el, bizonyítv szervezők áltl kitűzött célt, miszerint környezetünk és víz védelme évről-évre fontosbbá válik. Társságunk köszönetet mond z állomásokon helyt álló intézményeknek, társságoknk, (Dun Múzeum, ÉDUKÖVIZIG, Esztergomi Környezetkultúr Egyesület, Esztergomi Evezősök Hjósegylet, Esztergom és Tt Városi Rendőrkpitányság, Tti Mezőgzdsági Zrt., Mgyr Mdártni Egyesület, Áltl-ér Szövetség, Török Autós Iskol, MH 25. Klpk György Lövészdndár) lelkiismeretes, ktív munkájukért és támogtásukért. Külön köszönjük Polgári Védelem Tti és Ttbányi Kirendeltség dolgozóink segítségét, hogy z idei évben először színesítették e nemes küzdelmet! Minden résztvevő állomáshely segítségét köszönjük, jövőre újr tlálkozunk, mert A víz kincs, környezet érték!. Hgyományos Környezetvédelmi Világnp Csónkázó-tónál 9.oldl Június 5-én Környezetvédelmi Világnp lklmából ngyszbású rendezvényt szervezett város polgármesteri hivtl ttbányi Csónkázó-tónál. Természetesen társságunk, mint térség legjelentősebb víziközmű-szolgálttój is részt vett kiemelt környezetvédelmi eseményen. A rendezvényt ngy érdeklődés kísérte. Színesítette z eseményt, hogy minden résztvevő viselt vlmi zöldet, zzl is jelezve környezettudtos elkötelezettségét, természet iránt érzett felelősségét. Kellemes színfoltj volt rendezvénynek társságunk kiállító sátr is, hol különféle vizes játékokbn vehettek részt válllkozó szellemű látogtók. A központi témánk z éghjltváltozás volt és figyelem felhívás különböző vizes szélsőséges helyzetekre és víztkrékossági prktikákr. Ebben témábn segítségünkre volt szomszédos sátor is, hol Ttbányi Klímkör trtott elődást környezet megváltozási mitt kilkult veszélyhelyzetekről. Az egyes versenyállomásokon kpott zsetonokt z ÖKObüfében lehetett beváltni. Ngy sikere volt még Gylogoljunk, fussunk Földért! teljesítménytávnk is.

10 10.oldl Még mindig víz z Úr! A víz z élet lpvető forrás, de ugynkkor veszélyforrás is lehet. Az utóbbi időben történő esőzések z egész ország terüle-tén ngymértékben emelték folyóink vizének szintjét, és emellett htlms belvizes területek keletkeztek, honnn mi npig nem tudott víz lefolyni. Működési területünkön z Esztergom-Dorog Vízmű Üzem üzemeltetési területén kellett jelentős árvízi védekezést folyttni, hol Dun rövid időre szinte minden évben veszélyezteti mindennpi életet. Amikor z előrejelzések árvízre figyelmeztetnek, milyen feldtink vnnk, mire kell kiemelten figyelni? Részvénytársságunk lptevékenysége z ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, mit árvízi helyzet esetén is el kell végezni. Ivóvízellátás Esztergom egyik jelentős vízbázis Prímás-sziget déli részén helyezkedik el, mely 3 db csápos kútból és 1 db blkos kútból áll. A évi duni vízszennyezés ót részvénytársságunk megoldott város krsztvízzel történő ellátását, így másik jelentős vízbázis z AQUA EURÓPA Kft. áltl üzemeltetett IV/C és Ágnesereszke. A szigeten lévő vízbázison legngyobb árvízszint sem okozott eddig gondot. A csápos kutk és z blkos kút küszöbmgsság biztosítj, hogy legngyobb árvízszint feletti vízszintnél is megoldhtó biztonságos üzemeltetés. A kutkból kiemelt víz minősége nem romlik, de biztonság érdekében z ktív klórtrtlmt meg kell emelni. Ennek megfelelően z árvíz megérkezése előtt biztosítni szükséges kutknál, hogy megfelelő mennyiségű nátrium-hypoklorit rendelkezésre álljon. A krsztvíz Esztergomb történő bevezetésével mely csápos I-es kútr telepített szivttyúvl történik város ivóvízellátásánk biztonság ngymértékben fokozódott, hiszen lehetőség nyílik, hogy város vízellátását teljes egészében krsztvízzel oldjuk meg hvári esetén. Az ivóvízhálózt árvizes üzemeltetésénél két fontos szempontot kell figyelembe venni: A védekezés közelében meghibásodások jvítását védelemvezetővel mindig egyeztetni szükséges, hiszen hib feltárásávl veszélyeztethetjük védekezést. Hib esetén biztosítni kell folymtos üzemeltetést nnk érdekében, hogy csővezetékek állndó nyomás ltt legyenek. Így elkerülhető z esetleges csőrepedés helyén hálózt szennyeződése, hiszen nyomás ltt lévő csőbe szennyeződés nem tud bekerülni, víz csk ki tud folyni csőből. Amennyiben megfelelő nyomás nem biztosíthtó, úgy vezetékszksz kizárásávl kell megszüntetni hibát, de ilyenkor z árvíz levonulás után történő jvításnál fokozott figyelmet kell fordítni fertőtlenítésre. Az árvíz levonulás után z utk tkrítását, fertőtlenítését, rendszerek ellenőrzését, esetleges károk felmérését és megszüntetését mihmrbb el kell végezni. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás A szennyvíztisztító telep város észk-keleti részén z árvízvédelmi töltésen mentett oldlon, legngyobb árvízszint felett helyezkedik el. Ennek megfelelően szennyvíztelepen árvízvédelmi intézkedés nem szükséges. A szennyvízelvezető rendszer lpvető problémáj folytonossági hib, melynek megfelelően cstornáb beszivárgó tljvíz növeli z elvezetendő vízmennyiséget. Mivel Esztergom szennyvízhálóztánk 2/3 része még egyesített hálózt, így z átemelőknél ez nem okoz problémát, mert megfelelő kpcitássl rendelkezünk. A szennyvízelvezető rendszeren üzemelő 8 db átemelő közül üzemeltetés szempontjából kulcsfontosságú Molnár soron lévő átemelő működtetése. Itt 500 cm-es duni vízállás felett 24 órás szolgáltot kell elrendelni z üzemmenet biztosítás érdekében. A 330 cm-es vízállásnál külső cspdék levezetésére szolgáló zsilipet le kell zárni, mjd h Dun 600 cm-t is eléri,

11 2010. Július 11.oldl kkor z lsó csigtérben lévő zsilipet is szükséges zárni, és felső szinten lévő csigtérben csigszivttyút üzembe kell helyezni. Cspdék esetén z üzemmenetet kézi vezérléssel kell irányítni, hogy város felől érkező ngy mennyiségű vizeket el tudjuk vezetni. Az Árok úti átemelő telepnél cspdékleválsztó zsilipet 390 cm-es vízállásnál le kell zárni, esetleges átszivárgásokt z knábn homokzsákokkl kell megszüntetni. A szigeten lévő átemelőt 600 cm feletti vízállásnál ármtlnítni kell, de z előrejelzésnek megfelelően z ott lkó fogysztókt és válllkozásokt értesíteni szükséges. Az átemelők üzemeltetésénél ngyobb figyelmet kell még fordítni Nefelejcs utci átemelő működésére, hiszen ennek meghibásodás, ngyobb mennyiségű cspdék érkezése esetén déli városrészben vízelvezetési problémákt vethet fel, mely esetben közegészségügyi vészhelyzet lkulht ki. Az árvizes helyzetben z átemelők üzemeltetésénél diszpécserszolgált felelőssége növekszik, hiszen nem elég npont többször ellenőrizni megfelelő üzemeltetést. Az energi betáplálás, vgy más egyéb meghibásodások z egyébként is nehéz helyzetet pillntok ltt vészhelyzetté lkíthtják. Itt említem meg z ggregátorok hdrfoghtóságánk biztosítását, hiszen energiellátás nélkül z üzemeltetés nem biztosíthtó. Elsődleges z átszivárgó vizek megfelelő loklizálás, nem cstornáb történő elvezetése megoldás. Ezért folymtos ellenőrzésnek fontos szerepe vn. Természetesen védekezés folymán védelemvezetővel, ktsztrófvédelemmel és védekezésben résztvevő htóságokkl szoros kpcsolttrtás szükséges, kölcsönös tájékozttás elengedhetetlen június elején Dun 752 cm-rel tetőzött, mely z üzemeltetésünkben ngyobb fennkdást nem okozott. Az árvédelmi tervnek megfelelően z Esztergom-Dorog Vízmű Üzem megfelelően felkészült. A szolgáltok ellátásábn z ÜFV segítséget nyújtott. Az egyetlen műszki meghibásodás vízbázis energiellátásán történt, ugynis jén vihr csápos III. kút irányáb lévő betáplálást leszkított, melynek helyreállítás több próbálkozás ellenére sem sikerült, így z árvízi felkészülést egyoldli energi ellátássl kellett megkezdeni. Az árvíz levonulásáig további meghibásodások nem történtek, így z árhullám levonulás után ezt hibát is sikerült elhárítni. A 10 npig trtó árvízi készültség után, z árhullám levonulását követően, Prímás-szigeti átemelőt újrindították kollégák, és tkrítás után z üzemeltetés vissztért szokásos keretek közé. Az idei rendkívüli cspdékos időjárás országos szinten sok helyen ktsztróf helyzetet teremtett. Ez nemcsk szkmánk felelősségére és kötelezettségeire, de nnk korlátir is figyelmeztet. Botos Tmás Dorog-Esztergom régióvezető

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 119/6

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél MONITOR extr www.monitormgzin.hu III/1. 2016. JANUÁR KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN Kvárt Mátyás Hegyi Rolnd A legfontosbb hitelesség megtrtás HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszkos keszthelyi opertőr sszisztált

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2016/7 Diszkrimintív, pic- és versenyellenes állmi gzdságpolitik Mgyrországon, 2010 2015 MIHÁLYI PÉTER MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra.

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra. Szívünk délutánj Dr. Czurig István krdiológus professzor - Füzesbony város díszpolgár - mgángyűjteményéből rendeztek kiállítást Közösségi Házbn. Mindegyik lkotás z emberi szívet ábrázolt. Búcsú z lm Mtertől

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA 4. ugusztus., péntek PAFCPÉCS ugusztus., PÉNTEK, 9 ÓRA PANCHO ARÉNA Dnilovics Gohér Hudák Mkri Az OTP Bnk Lig. fordulójábn negyedszer lép pályár Puskás Akdémi FC z áprilisbn átdott Pncho Arénábn, hol első

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben