BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK."

Átírás

1 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott ideig kívánt biofunkciót biztosítják. Ezek lehetnek EU szbvány szerint:.) Protézis Külső-humántesten kívüli pót-testrész (műláb, műkéz, új, stb.) b.) Implntátum: olyn orvosi eszköz, melyet egy vgy több nygból készítenek testbe ültetés céljár, úgy hogy zt teljesen vgy részlegesen kötőszövet réteg (mesoderm) fogj körül. Humán szövetek, ill. csontozt közé beépített implntátumok (újizület, csípőizület, műfogsor. testfolydékot szálitó shuntök stb.). Implntátumoknál felhsználási időtrtlom szerint különbséget tesznek. Ultr-rövid időtrtlmú csoportj. Rövid időre beépített implntátumok. (Tgégecső), vgy hosszú idejű implntátumok csoportj, melyek trtósn beteg testébe mrdnk. c.) Bionygok (Biomterilok): Orvosi eszközökben hsznált, biológii rendszerrel kölcsönhtásb lépő, nem csírképes (nem élő) nyg. Orvosi segédeszközök, melyeket csk meghtározott ideig hsználnk (orvosi vizsgálti eszközök, ktéterek, bőr - expnderek stb.). d.) Mesterséges szervek: test egy szerve funkciójánk részleges vgy teljes kiváltásár szolgáló orvosi eszköz.(ascitest szállító shuntök, műszív stb.) Biokomptbilis nygok z lábbi csoportokb trtozhtnk: ANYAGCSALÁD Fémek Ötvözetek PÉLDÁK Au,Ti,Pt Ti-6A-4V Co-Cr-Mo, Co-Cr-Ni Fe-Cr-Ni (Austines svállócél) Pt-Rh Kerámiák Al O 3 Porcellán pirolitikus grfit Műnygok PTFE PE,PPE PMMA Elsztomerek Szilikon és poliuretán gumi, mesterséges és Gélek Kompozit természetes kucsuk. Fémbetétes krilát műfogsor Polipropilén szövetes-szilikon fóli A speciális trtós vgy rövidebb ideig humán vgy állti testbe beépített nygok lklmsságát és felhsználhtóságát két fontos tényező htározz meg, nevezetesen biokomptibilitás, (hisztokomptibilitás, hemokomptibilitás és celluláris komptibilitás.) és biófunkcinlitás 1.0) Biokomptibilitás. Biológii összeférhetőség, biokomptibilitás ltt biológii rendszer z élő (többnyire emberi) szervezet - és biológii rendszerbe helyezett techniki rendszer zvrtln, összeférhetőségét értjük. Az összeférhetőséget.) techniki rendszer szerkezetének 1

2 b.) fiziki (mechniki, sttiki, dhézió felületi feszültség stb.) és c.) kémii, biokémii (kémii oldás, kemoszorpció, korrózió, műnygok degrdációj, hidrolitikus bomlás stb.) tuljdonságoknk kell biztosítni. Ugyncsk fontos felületi összeférhetőség. A kívánt kliniki htást z implntátum felületének megfelelő kémii, fiziológii, biokémii és morfológii kilkítás ngymértékben befolyásolj. A cél z optimális kliniki htást biztosító felület elérése. Pl. Fémimplntátumok esetében szerkezeti összeférhetőség mellet igen fontos, hogy csk z elektrokémii korróziót jól tűrő fémek lklmzhtók. (Ezt kémii tuljdonságot később részletesebben ismertetett elektródpotenciál htározz meg.). Biokomptibilis polimerek esetében pedig teljesítenie kell z dott lklmzásnál megkívánt mechniki igényeket, pl. terhelésnek kitett polimereknek, pl. kellően szilárdnk, merevnek. ütésállónk, dinmikus igénybevétel esetében vgy plsztiki célokt szolgáló stb. esetben puhánk, ruglmsnk, lágynk (gél) kell lennie. 1.1) Hisztokomptibilitás, implntátum - szövet kölcsönhtás. Minden implntátum befogdó szövet válszrekcióját váltj ki; ez rekció áltlábn szövet és z implntátum érintkezési felületén keletkezik. Az implntátumok áltl kiváltott szöveti rekciók lehetnek: Implntátum tuljdonságok Toxikus (mérgező) Inert (közömbös) Bioktív Degrdábilis (lebomló, felszívódó) Szöveti rekciók Szövet elhlás (nekrozis) A szövet betokozz z implntátumot (nem ismeri fel idegenként, csk mintegy körülveszi) A környező szövetek hozzá kötődnek tpdnk z implntátumhoz A szövet (idővel) pótolj z implntátumot. Átveszi nnk szerepét. Az implntátum tervezésekor, nygánk kiválsztáskor fontos szempont, hogy z ne okozzon toxikus effektusokt (sejtelhlást), környező szöveteket ne roncsolj, és ne oldódjnk ki belőle szervezetre veszélyes nygok. 1.) Hemokomptibilitás. A vérármml kpcsoltb kerülő bionygnk vérrel összeférhetőnek, hemokomptibilisnek kell lennie- Az itt hsznált eszköz (érpótló polimer, fémháló shunt stb.) nem lehet trombogén, trombusképző, vérlvdást kiváltó jellegű. 1.3) Cellurális komptibilitás. Az élő szervezettel kpcsoltb kerülő orvostechniki eszköz biokomptibilitás egy bizonyos értelemben tehát összeférhetősége z élő sejttel. A sejt z élőszervezet legkisebb egysége, mely még önálló életjelenségeket mutt, tehát mozoght, nygcserét folytt, ingerlékeny és szporodik..biófunkcinlitás Az tuljdonság értendő, hogy z dott nyg képes-e betölteni neki szánt funkciót, zz pl. rendelkezik-e megfelelő mechniki, reológii, mágneses, elektromos, vgy egyéb fiziki vgy kémii tuljdonságokkl. A szervezet befogdó kézsége dott nyggl szemben - zz dott nyg biokompbilitásváltoztthtó. Erre lehetőséget teremtenek bizonyos gyógyszerként dgolhtó vegyi nygok (pl. nti-kogulánsok), melyek módosítni képesek z inplntátum szövet htárfelületi jelen-ségeket, zz szervezet válszrekcióját. További lehetőség z implntátumok felületének módosítás. Ez felület morfológiájánk, kémii összetételének, energiállpotánk stb. változását jelenti. Péld fém implntátumok bevonttolás (pl., hidroxiptit, módosított titán-oxid vgy műnyg réteg stb.) ill. polimerek felületének kezelése nti-kogulánsokkl.

3 3 Biokomptibilis nygoknk számos követelményt kell kielégíteniük, ezért BIOLÓGIA, ORVOSTECHNIKAI és ANYAGTUDOMÁNYI ismeretekre vn szükség. Ezért biokomptibilis implntátumuk, funkcionális eszközök kidolgozásához orvosok, mérnökök munkközösségeinek együttműködésére vn szükség (Tem-munk). E két szkember-csoport között kpcsoltot z orvosbiológi mérnöknek kell áthidlni z dott célú és funkciójú biokomptbilis eszköz vgy implntátum kidolgozásához Az nygok biokomptibilitását befolyásoló tényezők Az nyg *kémii tuljdonság *felület kémii tuljdonság *felületi érdesség *felületi töltésállpot *kémii stbilitás *kémii bomlás termékei *degrdációs termékek fiziki tuljdonsági Az eszköz - méret - lk (geometri) - mechniki és reológii tuljdonságok (rúg. modulus stb.) A befogdó testszövetek ill. személy állpot - humán szövet típus és elhelyezkedése - életkor - nemiség - áltlános egészségi állpot - gyógyszerfogysztás A rendszer - műtéti technik - implntátum - szövet érintkezés - fertőzések 1. Anygtudományi (fiziki, kémii, biokémi természettudományi stb.). Orvostudományi ismeretekre vn szükség. A biokomptibilis tntárgynk éppen z célj, hogy z nygtudománynk z integrált természet-tudományos elméleti lpjit és gykorlti módszereit ismertese..gázok ÉS FOLYADÉKOK ÁLLAPOTEGYENLETEI. Az lklmzott biokomptibilis nygok elsősorbn szilárd állpotú nygok (fémek, kerámiák, műnygok stb.), de h humán testbe beépítjük, kkor érintkezésbe kerülnek testnedvekkel, melyek víz oldószer trtlmú ionos, krisztlit ill. kolloid oldtok vgy finom diszperziók, melyek még oldott gázokt (oxigén, széndioxid, stb.) is trtlmznk. Ezért gázok és folydékok állpotát figyelembe, kell vennünk, mert beépített biokomptibilis nygokr különböző fiziki htásokt gykorolnk. Folydék és légnemű nygok állpotegyenlete. vn der Wls egyenlet. ( V b) (p + ) = V RT 3

4 4 hol R=Regnult állndó, T=Kelvin fokokbn kifejezett hőmérséklet, V = móltérfogt, p= nyomás, b= kovolumen, = kohéziós erő koefficiens Minden olyn nyg, mi bomlás nélkül légnemű állpotbn hozhtó. Három hlmzállpotbn létezik, hőmérséklet (T), térfogttól (V) és nyomástól (p) un. állpothtározóktól függően: szilárd, cseppfolyós és légnemű (gőz, vgy gáz) állpotbn. [Ezeken kívül létezik még két kvntum állpot is: Szuprvezető és Szuprfolyékony állpot is.] A cseppfolyós és légnemű hlmzállpot állpot függvényét P, T, V állpothtározóktól függően vn der Wls empirikus függvény, közelíti meg legjobbn. Az lábbi grfikon vn der Wls egyenletet, ábrázolj p., T, V állpothtározóktól függően 1 mól nyg mennyiség esetében, állndó hőmérsékleten feltüntetett izotermák függvényseregével. Minden nyg jellemző pontj kritikus hőmérséklet (T k ), kritikus térfogt (V k ), kritkus nyomás (p k ). Ezen hőmérsékleten meghtározott térfogt és nyomás trtozik és e pont felett z nyg csk gáz állpotbn, létezik és nem cseppfolyósíthtó. Ez vn der Wls egyenlet szinguláris pontj. A kritikus hőmérséklet ltt z nyg igen kis nyomáson gőzállpotbn létezik nyomás növekedésével térfogt egyre, csökken, mjd z dott hőmérsékleten elérve telitett gőznyomást (tenziót) meghtározott telitett gőz molltérfogtához (V g ) jutunk, tovább csökkentve térfogtot tenzió nyomás nem változik, de gőzállpotból egyre több molekul kerül cseppfolyós állpotb, ddig, míg gőz fázisból cseppfolyós állpotb nem kerül z összes nyg. Tenzió nyomáshoz és dott állndó hőmérséklethez trtozó térfogt folydék móltérfogt (V f ). Különböző hőmérsékletekhez trtozó tenzió nyomásokhoz meghtározott gőz és folydék molltérfogt trtozik. H lecspott folydék nyomását tenzió nyomás fölé növeljük, úgy folydékot nyomjuk össze, minek komprimálhtóság jóvl csekélyebb, mint gőz vgy gázfázisé. Kritikus pont feletti mgs hőmérsékleten folytonos hiperbol szerint változik gáz nyomás térfogttól függően, vgyis kovulumen (b) és kohézió () elhnygolhtó és így vn der Wlls egyenlet egyetemes tökéletes gázállpot függvénybe, megy át. p pv = RT pk T3 Tk T T1 V f V k V g V 4

5 5 Hlmzállpotok és hlmzállpot változások. Minden nyg dott nyomáson reá jellemző hőmérsékleti ponton megdermed, zz szilárd hlmzállpotb megy át és ugynezen hőmérsékleti ponton, h melegítjük, megolvd, zz cseppfolyós állpotb kerül. z olvdáshőmérséklet külső nyomástól kis mértékben függ. A víz olvdáshőmérséklete nyomás növekedtével csökken, de pl. jód olvdáshőmérséklete nő. Szilárd nyg is párolog és dott hőmérsékleten meghtározott gőznyomás, vn, mit szublimációs nyomásnk nevezzünk. A szublimációs nyomás hőmérséklettel szintén nő-, mint folydék állpotbn tenzió nyomás-és bszolút hőmérsékleten zéróvá válik. Szilárd állpotbn z nygnk meghtározott kristályszerkezete vn, kristályt felépítő részecskék meghtározott periodikus rend szerint rácspontokon helyezkednek el. Így szilárd kristályos hlmzállpotbn z nyg rendezett állpotbn vn, morf állpottól eltekintve. Mivel z nyg olvdás hőmérséklete, vlmint forrás hőmérséklete nyomástól függ, ezért forráspont ill. olvdáspont tmoszférikus nyomáson mért fiziki állndó. (tmoszférikus nyomás: kp). Így víz 0 C olvd és 100 C-on forr, ezek pontok egyúttl Celsius hőmérsékleti skál válsztott lppontji. A folydék állpotbn csk lokális rend vn, mi nem is állndó, mert lbilis állpot és könnyen átlkul más formáb, mert folydék állpotbn molekulák kis mértékű trnszlációs mozgást is végeznek rezgő és forgó mozgás mellett. A szilárd hlmz állpotbn trnszlá- ciós mozgások, sőt forgó mozgások is befgynk, és csk rezgőmozgás létezik, mi hőmérsék-let csökkenésével szintén csökken, de bszolút null fokon is rezeg kristályt felépítő részecske (tomok ill. ionok, nullpontrezgés). Gázállpotr viszont tökéletes rendezett állpot jellemző és kis nyomáson és ngy hőmérsékleten növekedett gáz térfogt mitt olyn távol kerülnek molekulák, hogy köztük működő kohéziós erő nullává válik és részecskék már mtemtiki pontoknk tekinthetők. Erre z állpotr vontkozik már ismertetett tökéletes gáz törvény. (pv = RT). Ismertetett mkrofiziki nygr jellemző tuljdonságok ismertetése után szükséges z nyg belső szerzetének részletesebb ismerete, mi már mikrofizik ill. kvntummechnik körébe trtozik. p K víz jég Op=0 O gőz t -73,15 0,0076 Fp=100º 374º 5

6 6 Fázisdigrm. A különböző fázisokt és fázisváltozásokt fázisdigrmbn ábrázolhtjuk, hol z bszcisszár hőmérsékletet (t) és z ordinátár nyomást vesszük fel. A fenti ábr víz fázisdigrmját ábrázolj. A víz p-t digrmjánk vizsgáltávl megállpíthtjuk zt, hogy gőznyomás (tenzió) hőmérséklet növelésével z OK görbe mentén növekszik. Az OK görbe kezdőpontj értelemszerűen víz úgynevezett hármspontj (l. lább!), végződése pedig kritikus hőmérsékletnek megfelelő pont, hol folydékállpot megszűnik. A szublimációr hsonló görbe szerkeszthető, mely gőznyomás görbénél meredekebb. Kezdőpontj, koordinátrendszer kezdőpontj, mert igen lcsony hőmérsékleten szilárd nyg rácspontjibn elhelyezkedő részecskék kisebb mozgékonyságánk megfelelően szublimáció gykorltilg nem következik be és így szublimációs nyomás közelítőleg zérus. A szublimációs görbe z O pontbn végződik és itt éri el tenziógörbét, mert z olvdáspont felett szilárd hlmzállpot nem lehetséges. Az O pontból még egy hrmdik egyensúlyi görbe is indul ki, melyet olvdási görbének nevezzük. E görbe z állpotjelzők zon értékeit dj meg, melyeknél jég folyékony vízzel trt egyensúlyt. Az OB görbe víz esetében lig észrevehető mértékben p tengely felé hjlik, mi nnyit jelent, hogy mint zt tpsztltból is tudjuk víz olvdáspontj nyomás növelésével csökken. A szublimációs görbét, szilárd fázis és gőzfázis egyensúlyit z állpotjelzők dják meg, tőle blr csk jég, jobbr pedig csk gőzállpot vn. Az O pontbn három fázis egyidejűleg vn jelen és egyensúlyt trt, vgyis itt víz és jég telitett gőzének nyomás egyenlővé válik. Ezt z állpotot hármspontnk nevezzük. Ebben z állpotbn szilárd, folyékony és légnemű hlmzállpot egyránt jelen vn és egyensúly trt. Ennek z állpotnk hőmérséklete és nyomás csk z nygi minőségtől függ. Így víz hármspontj nyomás csk nyomás 4,579 torr, hőmérséklet pedig +0,0076ºC. Folydékok felületi állpot [Felületi feszültség] Ezek közül már z előbb említett felületi htások közül nedvesítés leglpvetőbb tuljdonság, melyet felületi feszültség htároz meg. gőztér Folydék felszíne folydék belseje Felületi feszültség = γ, F = erő, W = munk A = Hossz F W g = = Dimenzió: Nm -1 = Jm - A A Illeszkedési szög: A különböző nygok érintkezési során felületek között kölcsönhtás lép fel. mely két különböző nygok közti dhéziós erőkkel és részecskék közti kohéziós erőkkel mgyrázhtó. Így z implntátumok és test szövetei ill. test-folydékok között is felületi erők ébrednek. Az implntátum hidrofób és hidrofil lehet, vgyis nedvesíthető vgy nem. Ez z effektus mivel 6

7 F F k δ<90 7 felületen jön létre, ngymértékben befolyásolhtó felület bevonó nygokkl. A célnk megfelelően beállíthtó nedvesítés mértéke. Péld kedvéért tegyünk üvegpohárb különböző folydékokt. Tpsztlt szerint három esetet lehet megkülönböztetni. 1. Üvegfl és folydék közt flhoz viszintesen illeszkedik folydék felszíne, vgyis z illeszkedési szög, un. peremszög ( δ ) 90 fok. F δ=90 F k F = F + F = F vgyis k F =. k F H kohéziós erő z dhéziós erő szerese úgy z illeszkedési szög δ=90, vgyis meniszkus teljesen vízszintes. pl. szilikonozott üvegcsőben víz meniszkusz, mert víz hidrofób szilikonozott üvegfelületet, nem nedvesíti. Ezért z nlitikábn bürett leolvsás pontosbbá tehető és z injekciós mpullákból z orvosság kvntittive kiszívhtó, h z üveget szilikonréteggel bevonjuk..domború folydék felszíne. Nem nedvesíti folydék z üvegflt ill. z nyg felületét. Hidrofób eset. F F k δ>90 F k æ F. Higny γ=435 mn/m ( C-on) A higny nem nedvesíti z üveget, mert kohéziós erő ngyobb, mint z dhéziós erő. 3.Homorú folydék felszíne. Ebben z esetben folydék nedvesíti z üvegflát, pl. víz vgy vizes oldtok (vér, testfolydékok stb.). Ez z un. hidrofil eset. Kohéziós erő kisebb, z dhéziós erőnél. (Víz γ=7 mn/m 5 C). F Æ F Æ k A három péld lpján megállpíthtó, hogy nedvesítés mértéke végső soron peremszög függvénye. Ezért vizsgáljuk meg most szilárd felületek folydék áltl vló nedvesedő képességének jelenségét. Fogllkozzunk z L (liquidus) folydék egy cseppjével, mely S (solidus) szilárd test és G (Gáz) levegő MN htárán fogll helyet. δ 7

8 8 δ GŐZ G γ LG M N γ LS Solidus (S) γ SG A nedvesedő képesség vizsgáltánál három féle felszíni feszültségre kell tekintettel lenni: 1. szilárd test-levegő htárán fellépő γ SG ;. szilárd test-folydék htárán fellépő γ SL ; és 3. folydék-levegő htárán fellépő γ LG feszültségekre. Legyen szilárd testre ráhelyezett cseppnek terjedelme kkor, hogy szilárd test felszínéből 1 m foglljon el ez esetben csepp odhelyezésekor felszíni feszültség szilárd test-folydék htáron γ LS -vel növekedik, ugynkkor felszíni feszültség szilárd test-levegő htáron γ SG -ml, illetve γ LG -ml csökken, miután levegőhártyák, melyek eddig szilárd felszínt és folydékot fedték, elhúzódnk. A szbd felszíni energiánk (felület x. felületi feszültség), vgyis nnk munkánk csökkenése, melyet folydékcseppnek szilárd test felszínére vló helyezése megkövetel A = g + g - g Joule LG SG LS lesz. A γ SG felszíni feszültség cseppnek z MN htár mentén vló széthúzásr törekszik, γ LS felszíni feszültség viszont csepp összehúzásár törekszik. A γ LG felszíni feszültség csepp felszínnek irányábn ht. Ez z érintő szilárd fl MN felszínével szöget zár be, melyet már z említett peremszögnek nevezzünk. A csepp egyensúlybn vn, h g SG = g LG cosd + g LS Ebből meghtározhtó szilárd felszín áltl vló nedvesedésének feltétele. H δ szög hegyes, úgy γ LG z MN felszínre vló vetülete irány tekintetében egybeesik γ LS erővel és következésképpen, z erők összetevődnek, ellenkező eset kkor áll fent, h peremszög tomp szög, ebben z esetben nedvesítés erősen csökken. H z első egyenletbe második egyenlet, γ SG kifejezését behelyesítjük, úgy felszíni szbd energiár kpjuk. A = g LG (1 + cos d) H δ peremszög 0 fok A=.γ LG 90 A = γ LG 180 A = Nevesedési munk peremszög növekedésvel csökken hegyes szög estében nedvesedést fogunk észlelni és peremszög mindddig csökkeni fog, mígnem szilárd test folydék áltl vló nedvesítésének munkáj egyenlővé nem válik mgúknk folydékoknk összetrtási energiájávl, vgyis kohézió munkájávl. Azok szilárd felületek, melyeknél A = -1 γ LG közt fekszik hidrofilnk nevezhetők, míg további esetekben hidrofób felületek lkulnk ki. Pl. testfolydékokr nézve fémek, szilikon, teflon, PMMA hidrofób felületeket dnk, kerámiák egy részéből zonbn hidrofil implntátumok képezhetôk. H felület érdes, ezt legegyszerübben úgy vehetjük figyelembe, hogy látszólgos egységnyi, (1 m ) felület r - szeresére nő, r.( g g ) = g cos d LS SG LG miből cos d r = r cos d Eszerint nedvesítés kezdeti kis peremszög esetén nő, ngy peremszög esetén csökken z érdességi tényező növekedtével. r 8

9 9 Ezeknek z elméleti tényeknek birtokábn tudtosn felületi réteg bevonássl ill. polírozásávl vgy érdességével ngymértékben befolyásolhtók z implntátum nedvesíthetősége környező humán szövetekkel. Pl. szilikon újizületet hidrofób tuljdonság lpján nem tudj benőni testszövet, így testnedv kenőnygként ht, és z újizület trtósn mobilis mrd, mit zzl is biztosítunk, hogy z izület központi hjlító része sim felületek, míg z új csontb elhelyezett végek érdes felületek. Folydék felületének állpotegyenlete: Eötvös egyenlet. A felületi feszültség hőmérséklettől ngymértékben függ és kritikus T k hőmérsékleten null lesz z értéke.pl vízfelületi feszültsége hőmérséklettől vló függését z lábbi táblázt Muttj: T C γ T C γ T C γ Eötvös folydék felszíni állpotár tpsztlti törvényt sikerült felírni, mely folydék kétdimenziós rétegére vontkozik, vn der Wlls egyenlethez hsonló kétdimenziós folydék belső állpotát leíró egyenlet: / 3 V g = K t hol V= térfogt, γ =felületi feszültség, Κ = Eötvös állndó, τ = T k - T, T k = kritikus hőmérséklet Ebből z következik, hogy hőmérséklet növekedtével felületi feszültség csökken és kritikus hőmérsékleten, mivel τ = 0 lesz felületi feszültség is eltűnik, mert mint már előbbi fejtegetésből is kiderült, nincs többé folydék állpot T k felett. Ozmózisnyomás. Az élősejtek fli féligáteresztő hártyák. A féligáteresztő hárty nnométeres pórusokkl rendelkező vékony hárty. Ilyen féligáteresztő hártyák mesterségesen is műnyg fóliákból is előállíthtók. Különböző élőszervezetben tlálhtó levő szervi részek, mint pl. hlhólyg, szöveti hártyák stb. féligáteresztő hártyként viselkednek. Pl. féligáteresztő hlhólygot cukoroldttl töltjük tele, és hólyg felső nyílásár szorosn üvegcsövet kötözünk, és rgsztóvl biztosítjuk z üvegcső és ezt körülvevő hólygnyílás közti tökéletes hermetikus zárást, mjd hlhólygot desztillált vizes pohárb merítjük, kkor zt fogjuk tpsztlni, hogy z üvegcsőben vízoszlop lssn emelkedni fog. Több npi állás után vízoszlop emelkedése megáll és ekkor mért hidroszttiki nyomás z un. ozmózisnyomás (h). Ez jelenség zzl mgyrázhtó, hogy vízmolekulák jóvl kisebbek, mint cukor molekulák és hlhólyg mind két oldlán vízmolekulák diffúziój megindul. A cukor molekulák mivel jóvl ngyobbk nem tudnk hlhólyg flán keresztül átjutni, ezért több víz megy z hlhólyg belsejébe, mint pohárb. A víz többlet hozz létre hidroszttiki nyomás különbséget, mi z ozmózisnyomássl egyenlő. A pontos mgyrázt zon lpszik, hogy cukor oldt kémii potenciálj (µ c ) ngyobb, mint másik oldlon levő h hlhólyg víz 9

10 10 cukormentes rész kémii potenciálj (µ o ) és így keletkező (µ c -µ o ) pot. különbség z ozmózisnyomást indukál.(π). Tehát kezdeti pillntbn z ozmózisnyomás null, mjd nőni kezd, és mikor dinmikus egyensúly beáll víz molekulák mindkét irányú diffúziós sebesség zonossá válik. cukoroldt Az ozmózisnyomás függ cukoroldt koncentrációjától és hőmérséklettől. Ebben z esetben koncentráció helyett hígítást hsználjuk, mely koncentrációnk reciprok értéke: 1 j = hol φ=hígítás (l/kg) és c= koncentráció (kg/l) c A három váltózót (φ, T, Π, hígítás, hőmérséklet[k], ozmózisnyomás ) trtlmzó Vn t Hoff- Pfeffer törvény: P. f = RT 1 mólnyi nyg esetében. Egyenlet lpján, h hőmérséklet állndó, kkor hígítássl csökken z ozmózisnyomás és fordított esetben, koncentráció növekedésével pedig nő. Az ozmózisnyomásnk fiziológiábn igen ngy jelentősége vn. Az élőszervezetek, így sejtek nygforglmát, tápnygfelvételét stb. ugynis éppen z ozmotikus jelenségek biztosítják. A növényi, állti és humánszövetek sejtfl és mg plzm is szemipermeábilis (féligáteresztő). Hipotóniás oldtbn sejt megduzzd és sejtfl meg is repedhet, plzm ki is ömölhet (plzmolizis), hipertóniás oldtbn viszont sejt, illetve plzm zsugorodás és ezáltl életműködésnek zvri következhetnek be. A vérerekben történő befecskendezéseknél is ezért vérsvóvl izotóniás oldtot, z un. fiziológii (0.9% -os) konyhsóoldtot hsználják. 10

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok Órvázltok: Mtemtik 2. rtományintegrálok Brth Ferenc zegedi udományegyetem, Elméleti Fiziki nszék készültség: April 23, 23 http://www.jte.u-szeged.hu/ brthf/oktts.htm) ontents 1. A kettős integrál 1 1.1.

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok Kutov ntl Ptolemios, sey, feldtok Kutov ntl (Kposvár) Ptolemios-tétele, sey-tétel, feldtok Ptolemios-tétel: H egy konvex négyszög szemközti oldli és, ill. és d; átlói e és f, kkor + d e f. Egyenlőség kkor

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK we-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STTIK 47. RÁCSOS TRTÓK rácsos tartók két végükön csuklókkal összekötött merev testekől állnak. z így

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin 25 89 12 16 SZAKASZ. Az Tűzvédelmi Fiziki Ökológii Egyéb veszély expozíció és információk. kémii meghtározás. intézkedések. ellenőrzése/egyéni tuljdonságok.... / >>...... / >> / >> védelem.... / >>...

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása Végeredmények, emelt szintû feldtok részletes megoldás I. gyökvonás. gyökfoglom kiterjesztése. négyzetgyök lklmzási. számok n-edik gyöke 5. z n-edik gyökfüggvény, z n-edik gyök lklmzás 6 II. Másodfokú

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Weigert gyors - fuxin rezorcin

Bio-Optica Milano S.p.a. Weigert gyors - fuxin rezorcin Bio-Optic Milno S.p.. 26 810 12 15 16 SZKSZ. z Intézkedek Ökológii Stbilitás Szbályozássl Egyéb veszély expozíció meghtározás. ellenőrze/egyéni véletlenszerű rekciókzség. kpcsoltos... / >>... expozíciónál.

Részletesebben

VB NÉGYZÖG KEREZTETZET TERVEZÉE HAJLÍTÁRA Vseton keresztmetszet tervezése történet: kötött tervezéssel: keresztmetszet nygi és méretei ottk, megtervezenő mértékó nyomtékoz szükséges célmennyiség, sz tervezéssel:

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika: a mechanika törvényszerűségeinek alkalmazása élő szervezetekre, elsősorban az

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

MATEMATIKA FELZÁRKÓZTATÓ TANFOLYAM

MATEMATIKA FELZÁRKÓZTATÓ TANFOLYAM MATEMATIKA FELZÁRKÓZTATÓ TANFOLYAM Felhsznált segédletek, példtárk:. Nemzetközi Elıkészítı Int. NEI. Összefoglló feldtgőjtemén ÖF. Szécheni István Fıiskol Távokt. SzIT. Mőszki Fıiskol Példtár MFP Szent

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09.

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09. 2. A hőmérő kalibrálása Előkészítő előadás 2015.02.09. Nemzetközi mértékegységrendszer SI Alapmennyiség Alap mértékegységek Mennyiség Jele Mértékegység Jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

Darupályatartók. Dr. Németh György főiskolai docens. A daruteher. Keréknyomás (K) Fékezőerő (F)

Darupályatartók. Dr. Németh György főiskolai docens. A daruteher. Keréknyomás (K) Fékezőerő (F) Dr. émeth Görg főiskoli docens Drupáltrtók s f c 6vg e f sz c/ >,5 e s ~,.. A druteher Q 4 4 eréknomás () Fékezőerő (F) F Oldlerő () Biztonsági ténező dru fjtájától (híddru/függődru) és névleges teherírástól

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

kristályos szilárdtest kristályszerkezet

kristályos szilárdtest kristályszerkezet szohőmésékleten legtö elem szilád hlmzállpotú z tomok közelítőleg ögzített pozíiókn legegyszeű eset: kistályos sziládtest kistályszekezet miét tnulmányozzuk kistályszekezetet? sziládtestek leíásá egyé

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >>

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >> Bio-Optic Milno S.p.. Ppnicolou EA50 25 911 14 16 SZAKASZ. A Tűzvédelmi Fiziki Szállításr Toxikológii Egyéb veszély és kémii meghtározás. intézkedések. vontkozó dtok. tuljdonságok......./ / >>... / >>...

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012 Konfár László Kozmáné Jk Ágnes Pintér Klár sokszínû munkfüzet 8 Hrmdik, változtln kidás Mozik Kidó Szeged, 0 Szerzõk: KONFÁR LÁSZLÓ áltlános iskoli szkvezetõ tnár KOZMÁNÉ JK ÁGNES áltlános iskoli szkvezetõ

Részletesebben

F.I.1. Vektorok és vektorműveletek

F.I.1. Vektorok és vektorműveletek FI FÜGGELÉK: FI Vektorok és vektorműveletek MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Skláris menniség: oln geometrii vg fiiki menniség melet ngság (előjel) és mértékegség jelleme Vektor menniség: iránított geometrii vg

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise. 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető:

Részletesebben

JÁRMŐÁRAMLÁSTAN közúti jármővek II. autóbuszok, teherautók

JÁRMŐÁRAMLÁSTAN közúti jármővek II. autóbuszok, teherautók JÁRMŐÁRAMLÁSTAN közúti jármővek II. autóbuszok, teherautók AUTÓBUSZOK, TEHERAUTÓK Cél: attraktív megjelenés, minél nagyobb belsı tér, de kis ellenállás, guruló hasáb, ellenállás csökkentés minél kisebb

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3 Természettudományos 11. ÉVFOLYAM FIZIKA Szerző: Pálffy Tamás Lektorálta: Szabó Sarolta Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Laborhasználati szabályok, balesetvédelem, figyelmeztetések... 4 A mágneses

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben