artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,"

Átírás

1 SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi htároztokt hozt: -Véleményezte z Önkormányzt Körjegyzőség költségvetét, -Elfogdt költségvetét, -Meghtározt munktervét, -Htározott rról, hogy április 18-án ismételten megtrtj Német Kisebbségi Önkormányztok Npját, évre nemesnádudvri flinptár kidását htározt el, -Fischer Ljos volt nemesnádudvri tnár könyvének kidásár egyszeri támogtást állpított meg, -Vlmint Nemesnádudvr régen m című, kétnyelvű könyv kidásáról döntött. Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Képviselő-testület február 4-én megtrtott ülén z lábbi htároztokt hozt: - Tájékozttót hllgtott meg Bjvíz Kft. ügyvezetője előterjesztében szennyvízhálózt szennyvíztelep működéről, - Tájékozttót hllgtott meg V-T KOM Kft. ügyvezetője előterjesztében kábel tévéhálózt stúdió működéről. Elfogdt Kft. ügyvezetőjének zon jánltát, hogy Vist3 cstorn helyett mivel nnk sugárzási díj jnuár 1. npjávl 100 %-l emelkedett április 1. npjától Cool Film+ cstornát sugározz. változás díjemelsel nem jár. Meglkott z Önkormányzt költségvetéről, Meglkott z Önkormányzt költségvetének módosításáról, - Elfogdt február 1. npjától érvényes étkezi téríti díjkról, melyek z lábbik: Iskol: lsós: 371,- Ft felsős: 425,- Ft Óvod: 290,- Ft Menz: lsós: 196,- Ft felsős: 226,- Ft Felnőtt ebéd téríti díj: 560,- Ft /z emel átlgosn 8 %-os/ Meglkott z állttrtás szbályiról, - Elfogdt munktervét, - Meghtározt közmeghllgtás időpontját: március 3-án 1800 óri kezdettel Művelődi Házbn, - Elfogdt Bji Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállpodásánk módosítását, - Elfogdt Felső-Bácski Hulldékgzdálkodási Kft. áltl benyújtott közszolgálti szerződ módosítását, háziorvosi házi gyermekorvosi központi ügyelet működtetére benyújtott feldt átválllási szerződt elfogdt, - Megtárgylt Nemesnádudvri Női Kézilbd- Szbdidő Egyesület kérelmét, úgy htározott, hogy költségvetének terhére z Egyesület működéhez nygi támogtást nyújt, - Elfogdt Bács-Volán Zrt. tájékozttóját, mely szerint z számú Bj-Kiskőrös-IzsákKecskemét utóbuszvonlon munkszüneti npok kivételével npont közlekedő jártot Hjós ut.vt. érintével közlekedtetik. JNUÁR-FEBRUÁR Ezért járt Hjósról 10 perccel kőbb indul. járt Nemesnádudvr kh. állomásról 840 órkor indul. járt pontos menetrendje: Kiskőrös, vá. indul: 7 30 ór Hjósi pincék, indul: 814 ór, Hjós ut.vt.indul: 820 ór, Nemesnádudvr kh. indul: 840 ór, Sükösd ut.vt. indul: 850 ór, Érsekcsnád ut.vt. indul: 858 ór Bj ut.áll. érkezik: 910 ór. - Zárt ülen első lkáshoz jutás támogtás iránti kérelmet bírált el. Vncsik György körjegyző Tisztelt Viziközmű Társulti Tg! Bizonyár elkerülte figyelmét, hogy jnuár 15-ig be kellett fizetni szennyvíz beköti hozzájárulás esedékes rzletét (hvi, negyedéves, éves). Kérjük, szíveskedjen rendezni elmrdását z Önkormányzt 4 számú irodájábn ügyfélfogdási időben. z összeg továbbr is fizethető bnkszámlszámlár is: Riffesen Bnk Zrt Társult ügyfélfogdási rendje: Hétfő: 8-16 óráig Kedd: 8-16 óráig Szerd: 8-16 óráig Csütörtökön z ügyfélfogdás szünetel! Péntek: 8-12 óráig Köszönetet mondunk mindzoknk, kik z elmúlt években személyi jövedelmdójuk 1%-ávl segítették MERKBU Okttási lpítvány munkáját. z idén is köszönettel fogdjuk támogtásokt. dószámunk: Tisztelettel: Vígné Fogl Mári kurtórium elnöke

2 Nemesnádudvr község képviselő- szennyezére, vlmint káros rovrok rágcsálók szporodásár. z állttrtó testületének 2/ (II. 05.) telepek nponkénti tkrításáról, szükség szerinti fertőtlenítéről, vlmint rendelete z állttrtásról rendszeres rovr- rágcsálóirtásról. (4) Szkhtósági vélemény lpján z állttrtás zon területen is eltilthtó, illetve feltételhez köthető, hol e rendelet ( rendelet teljes szövege szerint engedély nem szükséges, h z állttrtó trtás feltételeit mrdéktlnul Hivtlbn megtekinthető.) nem biztosítj. (5) Állttrtó telep község belterületén nem létesíthető. 4. (1) z állttrtó köteles gondoskodni álltánk megfelelő trtásáról, 5. (1) Tilos I. fejezet: Áltlános rendelkezek: hszonálltot trtni bölcsőde, óvod, iskol, kollégium, egzségügyi, szociális rendelet htály: 1. (1) intézmények élelmiszert előállító, illetve forglmzó egységek, temetők területén, rendeletet Nemesnádudvr Község zok ingtlnin ezekkel közvetlenül szomszédos ingtlnokon II. fejezet: Önkormányzt közigzgtási Hszonálltok trtásánk szbályi: 6. (1) z állttrtó 41/1997. (V. 28.) FM területén lklmzni kell:.) rendelet 34. (1) lpján köteles állttrtási tevékenységéről tevékenység minden olyn... személyre,... megkezdéről, illetve megszüntetéről z álltállományt ellátó álltorvost, gzdsági társságr, ki, illetőleg illetőleg jegyzőt egyidejűleg tájékozttni. (2) Hszonállt csk mely z állt tuljdonos, továbbá, közegzségügyi, álltegzségügyi, környezetvédelmi építügyi előírásoknk ki z álltot, vgy z megfelelő körülmények között, rr lklms épületben (istálló, ól, ketrec) trthtó. álltállományt gondozz, felügyeli, (5) Hszonállt trtásár szolgáló épület z hhoz trtozó kifutó, illetve trágytrtj, b.) minden olyn ingtlnr, trágylétároló rendelet 1. sz. mellékletében meghtározott védőtávolságok épületre építményre, hol betrtásávl helyezhető el, illetve létesíthető. (6) védőtávolságot huzmos kisüzemi állttrtás folyik. (3) z trtózkodásr szolgáló helyiség z állttrtásr szolgáló épület egymáshoz állttrtásr vontkozó szbályok legközelebb lévő nyílási között légvonlbn kell mérni.. 7. (1) Trágy megsérte esetén jegyző z trágylé tárolás közegzségügyi környezetvédelmi előírásoknk megfelelően állttrtást korlátozhtj, illetve történhet. Trágytároló csk terepszint ltti fedett kilkítású lehet, melyet vízzáró megtilthtj, eljár z állttrtásból szigetelsel kell ellátni. (2) trágylé szippntásáról, illetve trágy eredő jogvitákbn. Értelmező kiszállításáról szükség szerint, de leglább negyedévente egyszer z állttrtónk rendelkezek: 2. -bn olvshtó, kell gondoskodni. 8. (1) z állt tuljdonos z állthullát nnk elszállításáig hogy e rendelet lklmzás köteles fedett, zárt helyen olyn zárt göngyölegben tárolni, mely szempontjából mi tekinthető megkdályozz bűz, hulldék vgy bomlásterméke környezetbe jutását. 9. mezőgzdsági hszonálltnk, Tilos hszonálltot közterületen trtni, legeltetni, z ingtlnról felügyelet vdon élő illetve kedvtelből nélkül kiengedni. hszonállt áltl közterületen okozott szennyeződt trtott álltnk. Mi számít ngy tuljdonos zonnl köteles eltávolítni. III. fejezet Kedvtelből történő létszámú illetőleg kis létszámú állttrtás szbályi: Ebtrtási szbályok 12. z eb trtój köteles állttrtó telepnek. (2) E rendelet körjegyzőnek bejelenteni z ebet nyilvántrtásb vétel céljából rendelet 2. sz. lklmzás szempontjából mellékletét képező formnyomttványon, h z állt.) három hónpos kort hszonállt:.) ngyállt: elérte, b.) elhullott vgy elveszett, c.) trtási helye három hónpnál hosszbb időre szrvsmrh, ló, szmár, öszvér, megváltozott, vgy d.) új tuljdonoshoz került. 13. (1) tuljdonos úgy köteles bivly b.) kisállt: sert, juh, ebét trtni, hogy z más testi épségét, egzségét ne veszélyeztesse, szomszédos kecske, strucc c.) egyéb kisállt: lkók nyuglmát ne zvrj, s nygi kárt ne okozzon se személynek, se bromfi, glmb, nyúl d.) prémes közösségnek. 14. (1) Közterületen, ebbel csk biztonságos, - más személyek testi állt: nutri, pézsm, nyérc, rók épségét tuljdonát nem veszélyeztető - módon szbd közlekedni. (3) 14 éven (3) csládi szükséglet mértéke luli gyermekre közterületen eb felügyeletét bízni nem szbd. (4) tuljdonos, egyidejű trtás esetén: ngyállt illetve z eb felügyeletével megbízott személy köteles közterületen, z eb esetén: 2 db - kisállt esetén: 6 db- ürülékét zonnl eltávolítni. (5) Embert megmrt, eb tuljdonos kuty oltási egyéb kisállt esetén: 120 db z könyvét köteles bemuttni. megsérült ember hldéktlnul köteles állttrtás áltlános szbályi: 3. háziorvosánál jelentkezni, illetve ügyeleti időben trumtológii szkrendelen. (1) község területén álltot kuty hrpásáról háziorvos értesíti z illetékes főálltorvost, ki elrendeli z trtni csk vontkozó eb megfigyelét. z eb megfigyelével, kivizsgálásávl kpcsoltbn felmerült közegzségügyi, költségek tuljdonost terhelik. 15. (2) Tilos ebet - vkvezető eb kivételével álltegzségügyi, álltvédelmi beengedni vgy bevinni.) okttási, egzségügyi, szociális, kulturális intézmény környezetvédelmi szbályok területére kegyeleti helyre, b.) ügyfélforglmt lebonyolító középületbe, betrtásávl, z építi előírásoknk diákszállásr, c.) d.) élelmiszer boltokb. (5) Ebet szbdon futttni e rendelet 3. megfelelő épületben, e rendeletben sz. mellékletében meghtározott területen szbd. futttásr kijelölt helyet meghtározott módon szbd. (2) táblávl kell megjelölni. (6) hrpós kutyát kiszbdulását megkdályozó Minden állttrtó köteles módon kell trtni, vgy telek, ház (lkás) bejártán hrpós kutyár utló gondoskodni rról, hogy z megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. 16. (1) állttrtás következtében mások Közterületen kutyát felügyelet nélkül illetőleg kóborolni hgyni tilos! IV. Fejezet: jogi érdekei sérelmet ne veszélyes álltok trtásánk szbályi: 18. (3) veszélyes álltot zárt helyen szenvedjenek, különös tekintettel úgy kell trtni, hogy emberi életet, testi épséget egzséget ne veszélyeztessen. zjterhelre, levegő tlj, V. Fejezet Szbálysérti rendelkezek 19. Szbálysértt követ el felszíni felszín ltti vizek hrmincezer forintig terjedő bírsággl sújthtó, ki: 3. (2), (3), 4. (3), 6. (4),

3 7. (1-4), 9.,12., 13. (1), 14. rendelkezek 21. (1) E rendelet kihirdete npján lép htályb. Kihirdetve: (1) (3), 15. -bn foglltkt február 5-én! megszegi.vi. Fejezet: Záró H nincsen gyökered, elvisz szél Hgyományőrző np z óvodábn Már hrmdik éve hívjuk, ngy szeretettel várjuk dédiket z úgynevezett hgyományőrző npr z óvodáb. z óvodásokkl már előtte megbeszéljük, hogy bizony dédik is voltk gyerekek, sőt óvodások is. Ők is szerettek játszni nnk idején, játszottk is sokféle játékot. Ezen npon megkérjük őket, meséljenek ezekről, mutssák meg, tnítsák meg nekünk is. Így került csoportszobáb ezen npon egy kosár kukoric, mit ztán Juszti néni (Endler Simonné) irányításávl gyerekek gyorsn lemorzsoltk. z üres csutkából csutkbbákt szebbnél szebb építményeket kzítettek. Bori néni (Schmidt Jánosné) szép sárg tztát hozott gyerekeknek, hogy segítsenek neki csörögefánkot kzíteni: nyújtni, szggtni. másik csoportbn is ngy volt kzülőd, mert ngyobb gyerekek emlékeztek rá, hogy tvly is milyen finom volt Schupff-nudli, mit kzítettek. Erzsi néni (Müller Jánosné) gyúrt be tztát. plón néni (Vrjú Emilné) tnított őket formázásr, méretre igzításr. Kriszt néni (Mezei Nándorné) sváb dlokt énekelt úgy, hogyn ő mmájától hllott süt-főz közben. Máring Mári néni igzi vrázslóként birk gypjából fonlt kzített rokkán (mit legkisebbek biciklinek néztek). Termzetesen z ovisok -jó házigzdkéntjándékkl meglepetműsorrl köszöntötték vendégeket. Szívből köszönjük, hogy eljöttek hozzánk segítettek nekünk régi hgyományok felelevenítében, megszerettetében. Jó egzséget kívánunk nekik, várjuk őket jövőre is! ISSN: jégpály hősei Jnuár 30-án 11 órkor Szegedet tűztük ki úticélnk. Korcsolyázni indultunk. Öt buszr volt szükségünk, mivel szinte z egz iskol jelentkezett. z út hosszúnk tűnt, mert mindenki zt várt, mikor lehet már jégen. mikor megérkeztünk helyszínre, vártunk egy kicsit, hogy már ott korcsolyázók ledják korcsolyájukt, hogy mi is tudjunk bérelni. Már egyre izgtottbbk voltunk, hiszen egyre közelebb kerültünk várv várt pillnthoz. Megvolt korcsoly, irány jég! z első lépek -úgy gondolommindenkinek nehézkesek voltk, viszont egyre jobbn belendültünk. Mivel jég csúszott lábunk ltt, ezért előfordultk egyensúlyvesztek meg ngy esek is. z első ór után osztályok mérték össze korcsolyázó tudásukt, külön z lsó felső tgoztosok. Egy cspt 10 emberből állt. Szoros mérkőz volt. végeredmény felsőben: 6. osztály nyert, lsóbn pedig 3.osztály. Ezután róttunk még pár kört, de mikor fél négyet muttott z ór, le kellett mennünk jégről. Kisvárttv hzindultunk. Sokn kék-zöld-lil foltokkl tértünk hz, ennek ellenére ngyon jól éreztük mgunkt. Jó volt együtt lenni többiekkel. Köszönjük tnárinknk e kellemes npot. mer Jázmin 7. osztály ( Diákönkormányzt nygilg támogtt kirándulást, jutlomként kptuk ppírgyűjtért. H többen vettek voln rzt munkábn, még több kedvezményben rzesülhettünk voln.) MŰVELŐDÉSI HÁZ tájáról Köszönetet szeretnék mondni mindzoknk nemesnádudvriknk, kik vették fárdságot-bátorságot, elhozták lkotásikt, gyűjteményeiket, rejtett kincseiket művelődi házb. Így megrendezhettük Helyi értékek címet Dr. Kovács Istvánné óvónő viselő kiállítást. kiállítás népszerű volt kis flunk lkói körében, mindenki SZ. É. T. KÜRTÖLŐ Hvont megjelenő szívesen időzött el festmények, kézimunkák, ffrgások, kosrk ingyenes önkormányzti tájékozttó gyűjtemények előtt. Ngy-ngy elismert Kidó: Nemesnádudvr Önkormányzt érdemelnek z lkotók gyűjtők. ( Nemesnádudvr Dózs tér 1. kiállítást Bischof Ktlin, z ÁMK Felelős kidó: Dr. Knáb Erzsébet igzgtój nyitott meg. Hngsúlyozt, polgármester hogy kiállítás jó lklom rr, hogy J ngyobb figyelmet szenteljünk Szerk. helye:nnádudvr Petőfi u. 50. hgyományinknk, gyökereinknek, : felmutssuk továbbdjuk múltunkt is Szerkesztő: Hermnutz Tmásné idéző, jelenünket bemuttó tárgyi szellemi kincseinket. Imre Károly kurtóriumi elnök is elismersel szólt bemuttott értékekről. kiállítás igényes elrendeze Nickl Év finom ízléről tnúskodik. megvlósításbn Schuer József segédkezett.~hné~) lkotók: Belák Blázs fotó, Bogár Mihályné kosárfonás, Czndör Gyuláné köt, horgolás, Gombár János ffrgás, Gombár Jánosné kötött játékok, Hbländer Edit tűgoblein keresztszemes hímz, Hrsányi Györgyné horgolás, Hrsányi Istvánné hímz, risel, Korsós Rolnd festmény, Kovács Mihályné köt, horgolás, Lki László festmény, Melcher József cérntechnikás kép, Mzárosné Fekete Erzsébet hímz, Ngyné Kákonyi nn goblein, Nány Csb ffrgás, Nány Csbáné kosárfonás, Schuer Károlyné tojásfest, Sziegl Mgdoln fotó Gyűjtők: mer Jázmin szlvét, ndor Endre borcimkék, Cser János bélyeg, Földházi György étlpok, Heckenberger Jkbné régiség, Klein Tmás régi pénz, Lócsi Jánosné régiség, Menyhértné Klein Erzsébet szlvét, képeslp, Metzinger nikó szlvét, levélppír, kártynptár, Ppp István festmények, Ppp Istvánné bélyeg, pénzérmék, féldrágkövek, Schuer József régiség PROGRMOK: Február 5. vérdás, 14. SZMK bál, 17. hegyközség közgyűle, 22. iskolások frsngi bálj, Március 3. közmeghllgtás (flugyűl) 27. Csiribiri Társult főpróbáj, 28. Csiribiri elődás Április 4. Csiribiri elődás 18. Nemzetiségi Np 25. retro disco 30. óvodások rjzkiállítás Május 9. Brbie bb 50 éves! kiállítás 17. Gyermeknp Mjálison 30. ovigál Nickl Év HELYREIGZÍTÁS decemberi újság kézilbdáról szóló cikkének végéről sjnos lemrdt z utolsó mondt: Köszönettel trtozunk zoknk sportbrátoknk,etsberger Johnn, Friedrich József, Fiedler János, Virág Csb, Virág József, Berger Csb, Hollósy István, Simonné dr. Schuer Mgdoln, Kmárki Gábor, Fridrich Rolnd -kik támogtják csptot z nygi nehézségek leküzdében. hib mitt elnézt kérünk z érintettektől. Miként megértét kérjük zoknk is, kik hiányosn nyomttott lpszámot kptk. Községházán orvosolják bjt. Köszönjük z újbb

4 támogtásokt: Veronic Kft, Nébl Istvánné, Császárné Délity ndre, Endler Lőrinc, Schuer Mrinn nyújtott segítséget ősz ót. z elveszett Jézusk Cthrin Bchem-Tonger novelláj z egz egyházközösség büszke volt templombn felállított betlehemre. Mindenki kivette rzét e művzi munkából. Közösen festették szinte életszerűvé Szűz Mári, Szent József, pásztorok három királyok lkját, vlmint pásztorokt, kik kíváncsin siettek előre gypjs báránykák, ökrök, szmrk között. brlng bejártánál állt néhány egzotikus növény: törpe pálm, loé egy virágzó kktusz. Fölötte világított betlehemi csillg. brlng belseje sötétbe burkolózott, de boltív egy pró rén keresztül átsejlett csillg fénye. Megvilágított jászolbn fekvő kisdedet. Olyn volt, minth minden csillogás belőle sugárzott voln, melyet visszsugárzott z édesnyj lkj, kiemelve többi lkot is sötétből. Kisjézus lkj volt gyermekek kedvence. Kinyújtott krjávl oly kedvesen bájosn mosolygott, minth zt mondná: Engedjétek hozzám kisdedeket z próságok ngyon szerettek jönni hozzá. Senki se tudt elképzelni krácsony ünnepét e betlehem nélkül. Mindenki számár kkor kezdődött krácsony, mikor z éjféli misén felrgyogott jászol fölött betlehemi csillg. Krácsony után három nppl, mikor pp végigment templom hjóján, hogy jászolr vessen egy pillntást, kétségbeesetten jött vele szembe kántor. -Tiszteletes úr! Tiszteletes úr!ddogt ijedten- Eltűnt Jézusk, mi Jézuskánk! jászolból kilopt vlki! Hitetlenkedve csóvált meg fejét pp: Lehetetlen, mi községünkben ilyen nem történhet meg. Tehát vlki szomszéd fluból biztosn megirigyelte mi szép betlehemünket! Ngy nyuglom szállt meg, s következőt htározt: Kántor úr, mgunk fogunk detektívet játszni! Én beülök gyónttószékbe, s egy kicsit félrehúzom függönyt. Így látok mindent, mi jászol körül történik. Mg pedig ott egy oszlop mögé húzódik. lig tlálták meg rejtekhelyüket, Önkormányzti újság bnkszáml szám: Riffesen Bnk Zrt (Csekk is rendelkezre áll, Hivtlbn máris nyílt templom jtj. Gyors, pró kopogó léptek zj hlltszott. Milyen felelőtlen ez rbló! gondolt pp, egy kissé előre hjolt, hogy jobbn láss betolkodót. Egy kisgyermek! Mgbiztos léptekkel, se jobbr se blr nem nézve egyenest jászolhoz lépett. Egy ötéves form flubéli kisfiú volt. -Hogy meg fog ijedni, h üresen tlálj jászlt! - gondolt sjnálkozv pp.- De mit trt bl kezében, kbátjávl kkurátusn betkrv? Tlán Jézuskánk hozott jándékot? Már néhányszor tlált jászolbn színes lbdákt, édességet. De mit ez kisfiú előhúzott kbátj lól, z htlms játéknk tűnt. pp egy pillntr elfelejtkezett detektív szerepéről. Teljesen félrehúzt függönyt, hogy jobbn láss, mit tesz gyermek, h zreveszi, hogy elveszett Kisjézus. De ijedségről szó sem volt. kisfiú z üres jászol fölé hjolt, s óvtosn belerkt, mit hozott. Mjd szorgosn megigzított szlmát körös-körül, miközben hátrlépett kisfiú, pp rálátott jászolr. Nem krt hinni szemének! Ott pihent kedvesen felemelt krokkl Kisded. kisfiú elindult kifelé. Még egy pillntást vetett jászolr, meghjolt, zzl cinkos mosollyl, mit pjtás érdemel jó játék végén. Ekkor már pp ott állt kisfiú előtt. -Hogy jutott hozzád Kisjézus? kérdezte pp. Hol tláltd? Vgy ki dt neked? - Senki nem dt nekem- mondt fiú -, én vettem ki jászolból. - Miért? Mit tettél Jézuskávl? kisfiú bizlomml felemelte tekintetét így szólt: - Tisztelendő ty, z úgy volt, hogy ngyon szerettem voln egy rollert. z nyukám drágánk tlált, ezért kértem egyet Jézuskától. -És Jézusk hozott neked. - Igen, tiszteletes úr! - mondt rgyogó rccl. Egy csodáltosn szép rollert! Én olyn boldog vgyok, olyn hálás vgyok Jézuskánk! Ezért gondoltm, mivel minden gyerek szeret rollerozni, gondoltm, Kisjézus is örülni fog, h megmuttom Kisjézusnk, könyvtárbn kphtó.) hogy milyen jó dolog rollerezni! - Elvitted Kisjézust rollerozni? - Igen, tiszteletes úr! Három tiszteletkört tettem meg templom körül... ~fkb~ Községünkben sjnos nem így nem ez történt. dj vért ments meg három életet! Február 5-én 70 fő jelent meg vérdáson, sokn közülük már több tuctszor segítettek beteg embereken. köszönet hál illeti őket. Mgyr Vöröskereszt 1939 ót vesz rzt térítmentes vérdás szervezében. biztonságos hzi vérellátáshoz évente egység vérre vn szükség. Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk vérdományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársink. Vérdó lehet mindenki, ki egzséges betöltötte 18. életévét, de még nincs 65 éves, testsúly meghldj z 50 kg-ot. Nők évente háromszor, férfik évente ötször dhtnk vért. Két vérdás között minimum 56 npnk kell eltelnie vérdás lklmávl steril vérvételi zsákb, egyszerhsználtos tű segítségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le (egy egység/1e), egy keveset vizsgálthoz mintcsövekbe vérdás percet vesz igénybe, dtfelvétellel kivizsgálássl együtt. Fontos vérdás előtti folydék fogysztás mely segít vérdás lklmávl levett plzm pótlásábn, h megfelelő mennyiségű folydék vn szervezetben z erek teltebbek, vén jobbn láthtó, gyorsbb vérvétel. levett vérből vörösvérsejtkoncentrátum, plzmkzítmények vérlemezke-koncentrátum kzül, így egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet. vérdók világnpot zért június 14-én trtják, mert e npon született z osztrák szármzású meriki Krl Lndsteiner Nobel-díjs orvos, ki felfedezte z B0-vércsoportrendszert. Felelőséggel állíthtó, hogy z 1960-s évek ót, így most is lklmzott vérvételi eszközök biztosn veszélytelenek, sem IDS-t, sem más fertőzt nem okozhtnk. vérvételi zsákbn olyn oldt vn, mely egyrzt meggátolj

5 vér lvdását,,,táplálékot" biztosít vörösvérsejteknek, illetve,,megerősíti" vörösvérsejtek burkát. Minderre zért vn szükség, hogy minél tovább lehessen őket tárolni. Npjinkbn már olyn oldtokt lklmzunk, melyek révén vörösvérsejt- konzerv 352 npig is eltrthtó, +4 C hőmérsékleten. Recsk Zoltánné védőnő

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.)

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Módosította: 7/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE. I. Az állattartás általános szabályai

KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE. I. Az állattartás általános szabályai KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE Kimle Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata. 5/2001.(IV.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata. 5/2001.(IV.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata 5/2001.(IV.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 15/2007.(IX.28.) a 19/2009.(VI.25.) és a 16/2012.(V.29.) Kt. rendelettel)

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL Kereki Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az állategészségügyről szóló 2005. évi

Részletesebben

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzatának Képviselőtestülete élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(II.28.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A helyi állattartás szabályairól Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE.

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE. TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE... 3 IV. FEJEZET: AZ EB TARTÁS SZABÁLYAI... 5 V. FEJEZET:

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012.(XI.15.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012.(XI.15.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012.(XI.15.) és a 7/2012.(IV.10.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2009.(VII.1.) rendelete az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Lovas

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás telesítésére nem lklms, csk táékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Képviselő-testületének. 8/2011.(VI.01.) rendelete. Az állattartás helyi szabályairól. Záradék: A rendeletet kihirdettem. Erdőkürt, 2011. május 23.

Képviselő-testületének. 8/2011.(VI.01.) rendelete. Az állattartás helyi szabályairól. Záradék: A rendeletet kihirdettem. Erdőkürt, 2011. május 23. Erdőkürt Községi Önkormányzat 2176. Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2016/7 Diszkrimintív, pic- és versenyellenes állmi gzdságpolitik Mgyrországon, 2010 2015 MIHÁLYI PÉTER MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önk. rendeletének felülvizsgálata Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Kiss Tamás ügyintéző

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben