DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y évi 20. szám nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének megvásárlásáról és lpító kirtánk módsításáról /2006. (X. 26.) Ö.h. Debrecen Megyei Jgú Várs településszerkezeti tervének megállpításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. htárzt módsításáról 236/2006. (X. 26.) Ö.h. Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt Közgyűlése állndó bizttsági nem képviselő tgjink megválsztásáról /2006. (X. 26.) Ö.h. Az ur-régió Ház Kht. társsági szerződésének módsításáról /2006. (X. 26.) Ö.h. A vásárk és pick típus- és hely meghtárzásáról szóló 72/2005. (III. 31.) Kh. htárzt módsításáról /2006. (X. 26.) Ö.h. A Kölcsey Közpnt társberuházói pályáztánk értékeléséről szóló 100/2004. (V. 6.) Kh. htárzt módsításáról /2006. (X. 26.) Ö.h. Az Önkrmányzt tuljdnábn álló 169 millió Ft névértékű AKSD Kft-ben meglévő üzletrész értékesítésére kiírt zártkörű pályázt értékeléséről 2336

2 241/2006. (X. 26.) Ö.h. A Pályázt kiírásáról z Önkrmányzt tuljdnábn lévő egyes ingtlnk értékesítésére fedett uszd építéséhez kpcslódón tárgyú 232/2006. (X. 12.) htárzt mellékletét képező pályázti felhívás módsításáról /2006. (X. 26.) Ö.h. A Pályázt benyújtásáról rvég Finnszírzási Mechnizmus keretében kiírt támgtás elnyerésére Másdik sély Rm Képző Közpnt létrehzásár tárgyú 185/2006. (VIII. 10.) Ö.h. módsításáról 2338 K Ö Z L M É Y Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt Közgyűlése áltl któber 26-i rendes, zárt ülésén hztt htárztkról 243/2006. (X. 26.) Ö.h. Színház funkciór lklms ingtln (építmény) beszerzési költségeinek biztsításáról /2006. (X. 26.) Ö.h. Az 58. számú házirvsi körzet működtetőjének váltzásáról /2006. (X. 26.) Ö.h. Szciális ellátásr irányuló fellebbezések elbírálásáról 2338 A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 246/2006. (X. 26.) Ö.h. Bglyné Rinyu Iln interpellációjár dtt válsz elfgdásáról /2006. (X. 26.) Ö.h. Vrg Zltán interpellációjár dtt válsz elfgdásáról 2339 K Ö Z L M É Y Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt áltl nyújttt támgtáskról és vgynnl történő gzdálkdássl összefüggő szerződésekről 2340

3 2315 DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 234/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Gzdálkdási Fősztály vezetőjének előterjesztésére z évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 10. (1) bekezdése, 21. (2) bekezdés b./ pntj, vlmint évi IV. törvény 231. (2) bekezdés ) pntj, d) pntj, 243. (1) bekezdése, 205. (1) bekezdése lpján 1./ megvásárlj kizárólgs önkrmányzti tuljdnú Debreceni Humánszlgálttó Kht-tól tuljdnábn lévő A-200 srszámú Ft névértékű, névre szóló Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényét, Ft vételár ellenében. 2./ Felkéri plgármestert, hgy z 1./ pntbn fgllt döntésre tekintettel vételár fedezetéhez szükséges összeget átcsprtsítássl biztsíts Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt évi költségvetésének terhére. 3./ Felkéri Debreceni Vgynkezelő Zrt. Igzgtóságát, hgy részvény átruházásáb egyezzen bele. 4./ Felkéri Gzdálkdási Fősztály vezetőjét, hgy Debreceni Vgynkezelő Zrt. Igzgtóságát értesítse z 1./ pnt szerinti döntésről, vlmint vételár összegét bcsáss Debreceni Humánszlgálttó Kht. rendelkezésére. Htáridő: znnl Felelős: Gzdálkdási Fősztály vezetője 5./ Tudmásul veszi yíri László elnök-igzgtónk z elnök-igzgtósági tisztségéről, és Dr. Tkács Lászlónk z igzgtósági tgságról történő lemndását. 6./ Megválsztj z igzgtóság elnökének Dr. Sásdi András Bélát nvember 1-től jnuár 31-ig, díjzását Ft/hó összegben állpítj meg. 7./ Az 1./ és 6./ pntbn fgllt döntésekkel egyidejűleg módsítj Debreceni Vgynkezelő Zrt. lpító kirtát melléklet szerint. 8./ Felkéri z igzgtóság elnökét, hgy z lpító kirt módsítást cégbírósághz nyújts be. Htáridő: z igzgtóság beleegyezését követően znnl Felelős: z igzgtóság elnöke 9./ Felhtlmzz plgármestert, hgy Debreceni Vgynkezelő Zrt. közgyűlésén z Önkrmányzt döntéseit képviselje. Htáridő: Felelős: znnl plgármester Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester

4 2316 A Debreceni Vgynkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársság Alpszbályánk 10. sz. módsítás któber hó 26. npján Készítette és ellenjegyezte: Dr. Lék Andr ügyvéd

5 2317 ALAPSZABÁLY 10. SZ. M Ó D S Í T Á S A Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt részvényes rögzíti, hgy Debreceni Vgynkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársságt Hjdú-Bihr Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszám ltt trtj nyilván. A részvényes mi npn megkötött dásvételi szerződéssel megvásárlt DHUSZ KHT tuljdnábn álló részvényt, így Debreceni Vgynkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársság egyszemélyes részvénytárssággá vált. A részvényes mi npn hztt htárztávl, személyi döntései, évi IV. törvény előírási és részvénytársság egyszemélyessé válás mitt részben megváltzttt z lpszbályt. zen váltzáskt jelen lpszbály 10. sz. módsításábn rögzíti, mely váltzáskt egységes szerkezetű lpszbályb fgllj szintén mi npn, évi IV. törvény (tvábbikbn: Gt.) és évi V. törvény (tvábbikbn: Ctv.) rendelkezései lpján. A Debreceni Vgynkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársság lpszbály z lábbik szerint módsul: 1./ A fentebb hivtkztt jgszbályk rendelkezései lpján, z lpító kirt elnevezés helyébe z lpszbály megnevezés lép. 2./ Az lpszbály IV/2-3; IV/4.1; IV/4.4; IV/4.5; IV/9-12. pntj helyébe z lábbi rendelkezések lépnek: IV/2./ A társság lptőkéje névre szóló törzsrészvényekből áll. A névre szóló részvények bemuttór szóló részvényekké nem lkíthtók át. A részvénytársság lptőkéje z lábbikból áll: db, zz Kettőszáz drb, egyenként Ft, zz gyszázezer frint névértékű névre szóló törzsrészvény (z lpításkr kibcsáttt törzsrészvények srszámzás A-001-től A-200-ig terjed) db, zz Tizenht drb, egyenként Ft, zz gymilliárd frint névértékű névre szóló törzsrészvény (z lptőke felemelésekr kibcsáttt törzsrészvények srszámzás B-001-től B-016-ig terjed) db, zz gy drb Ft, zz Kettőszázhetven-négymillióegyszázhusznötezer frint névértékű névre szóló törzsrészvény (z lptőke felemelésekr kibcsáttt törzsrészvény srszám: C-001) Részvényes rögzíti, hgy z lptőke Ft-s összege társság elkülönített bnkszámlájár részvénytársság lpításkr megfizetésre került. A Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt Ft összegű, kizárólg nem pénzbeli betétből (pprtból) álló lptőkét krábbi szerződéses rendelkezéseknek megfelelően teljes egészében rendelkezésre bcsáttt. A tgvállltk részvényeinek, üzletrészeinek pprtálását követően címzett és céltámgtássl létrejött közművgynt tvábbr is z igénybejelentésben eredetileg megjelölt célr kell hsznsítni. A részvényes z lábbi részvények tuljdnjgávl rendelkezik: - DMJV. Önkrmányzt: 200 db. részvény (A-001 A-200) Ft 16 db. részvény (B-001 B-016) Ft 1 db. részvény (C-001) Ft

6 / A részvénytársság Gt ink rendelkezései szerint zártkörű lpítású, egyszemélyes részvénytársság A részvénytársság részvényese:.) név: Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt cím: 4024 Debrecen, Pic u. 20. sz. IV/4.1/ A társság törzsrészvényeihez z lábbi részvényesi jgk fűződnek: - társság cégbejegyzése után részvény kidásáhz vló jg - egyébként közgyűlés htáskörébe trtzó részvényesi döntés meghztl - részvényes döntésével megállpíttt sztlékhz vló jg - sztlékelőleg felvételéhez vló jg - társság jgutód nélküli megszűnése esetén trtzásk kiegyenlítése után fennmrdó vgyn tuljdnb vétele, - társság vgy szervei áltl hztt htárzt bírósági felülvizsgáltánk kérése, h z jgszbályb vgy z lpító kirtb ütközik - jgsultság részvényesi jgk részvényesi meghtlmztt, vgy képviselő útján történő gykrlásár IV/4.4. A részvénykönyvnek trtlmzni kell: - részvénytuljdns, részvényesi meghtlmztt, közös tuljdnbn álló részvény esetén közös képviselő nevét, lkcímét (székhelyét) - részvényes részvényeinek névértékét, drbszámát, srzt- és srszámát - részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpntját - részvénykönyvi bejegyzés időpntját - részvényekhez fűződő szvzti jgt A részvény átruházás után részvényes, h krábbn részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását 8 npn belül részvénytársságnk bejelenteni. nnek elmulsztás esetén részvényenként és npnt részvény névértéke 1 ezrelékének megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni részvénytársság jvár. A névre szóló részvény átruházás részvénytárssággl szemben csk kkr htálys és részvényes részvénytárssággl szemben részvényesi jgit csk kkr gykrlhtj, h részvényest részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe vló bejegyzéskr részvénytársság z átruházó nyiltkzt vlódiságát nem köteles vizsgálni. Az igzgtóság részvényes kérésére részvénykönyvből rá vntkzó dtkról kivntt készít. A részvénykönyv törölt dtink is megállpíthtónk kell mrdniuk. IV/5./ A névre szóló részvények átruházásáhz részvénytársságnk Ptk szerinti beleegyezésére vn szükség. A beleegyezés z igzgtóság htáskörébe trtzik. A beleegyezés csk fnts kból tgdhtó meg, így h:.) részvényt részvénytársság versenytárs kívánj megszerezni, vgy b.) zt részvénytársság céljár és részvényesek körére tekintettel - mgánszemély, illetőleg nem kizárólgsn Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk tuljdnábn lévő, vlmint nem közvetlenül vgy közvetetten z Önkrmányzt áltl ellenőrzött (Gt. 52..) gzdsági társság kívánj megszerezni. H z igzgtóság részvényre vntkzó átruházási szándék írásbeli, z átruházni szándékzó részvényes áltli bejelentésének kézhezvételétől számíttt 30 npn belül nem nyiltkzik, beleegyezés megdttnk tekintendő. IV/9./ Az lptőke felemeléséről társság részvényese dönt.

7 2319 H z lptőke-emelés új részvények zártkörű frglmb hztlávl, pénzbeli, vgy nem pénzbeli hzzájárulás ellenében történik, és részvények átvételére nem részvényes válik jgsulttá, kkr z lptőke-emelést elhtárzó részvényesi döntésben meg kell htárzni zkt személyeket, kiket - z áltluk tett vételi szándéknyiltkztr figyelemmel - részvényes feljgsít részvények átvételére vntkzó kötelezettségválllásr. A részvényesi döntésben rendelkezni kell, z e személyek áltl átvenni válllt részvények fjtájáról, illetve sztályáról, számáról, részvény srztáról, névértékéről, illetve kibcsátási értékéről, mjd z lpszbályt megfelelően módsítni kell. A részvényesnek z lptőke felemelését elhtárzó htárztát részvénytársság köteles Cégbíróságnk bejelenteni; részvénytársság bejelentéssel egyidejűleg intézkedik htárzt trtlmánk megfelelő közlemény Cégközlönyben vló közzétételéről is. 10./ A részvénytársság z lptőkéjét lptőkén felüli vgynávl vgy nnk egy részével felemelheti, h számviteli törvény szerinti, z előző üzleti évre vntkzó éves beszámlójánk mérlege vgy tárgyévi közbenső mérlege lpján tőkeemelés fedezete biztsíttt, és részvénytársság lptőkéje tőkeemelést követően sem hldj meg számviteli törvény szerint helyesbített sját tőke összegét. Az lptőkén felüli vgyn fedezetének megállpításávl összefüggésben z éves beszámlóbn és közbenső mérlegben fglltkt mérleg frdulónpját követő 6 (ht) hónpn belül lehet figyelembe venni. A jelen pnt szerint felemelt lptőkére eső részvények részvénytársság részvényesét ellenérték nélkül illetik meg. 11./ A részvényesnek z lptőke emelésről szóló htárztábn meg kell jelölnie z lptőke-emelés végrehjtásánk frmáját (új részvények kibcsátás, felülbélyegzés, kicserélés) és végrehjtásánk szbályit. 12./ A részvényes z lptőkét leszállíthtj, Gt-ben meghtárztt esetekben pedig z lptőke leszállítás kötelező. H törvény z lptőke leszállítását kötelezővé teszi, Cégbíróság részvénytársság kérelmére - törvényességi felügyeleti eljárásr iránydó szbályk megfelelő lklmzásávl - 15 (tizenöt) npn belül htárz z lptőke leszállításár irányuló eljárás leflyttásánk elrendeléséről vgy kérelem elutsításáról. A részvénytársság kérelemben megjelöli zt z összeget, mellyel z lptőke csökken, vlmint mellékeli zkt z irtkt, melyekből z lptőke leszállításánk kötelező vlt megállpíthtó. A Cégbíróság htárztánk trtlmár Gt (4) bekezdésében fglltkt is megfelelően lklmzni kell. Az igzgtóság Cégbíróság htárztáról legkésőbb 15 (tizenöt) npn belül köteles részvényest tájékzttni. A részvényes z lptőke feltételes leszállításáról is htárzht. z esetben z lptőke leszállítás htálysulásánk előfeltétele, hgy részvénytársság lptőkéjének z lptőke leszállításávl egyidejűleg elhtárztt felemelése megtörténjen. Az lptőke nem szállíthtó le Gt (1) bekezdésében meghtárztt összeg lá, kivéve, h z lptőke leszállításánk htálysulásár csk részvénytársság lptőkéjének - leglább 207. (1) bekezdésben fglltknk megfelelő - felemelése időpntjábn kerül sr (feltételes leszállítás). H törvény z lptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így részvénytársság lptőkéje minimális lptőke lá szálln, úgy ebben z esetben közgyűlés köteles részvénytársságnk más társsági frmáb történő átlkulásáról, vgy részvénytársság jgutód nélküli megszűnéséről htárzni. Az lptőke leszállításáról hztt részvényesi döntésben meg kell jelölni: ) z lptőke-leszállítás kát, vlmint végrehjtásánk módját;

8 2320 b) zt, hgy z lptőke leszállítás tőkekivnás vgy veszteségrendezés érdekében, illetve részvénytársság sját tőkéje más elemének ( lekötött trtléknk) növelése céljából történik-e; c) zt z összeget, mellyel z lptőke csökken és részvények jellemzőit. d) zt htáridőt, meddig részvényeket részvénytárssághz be kell nyújtni. A részvényes z lptőke-leszállításról szóló döntésével egyidejűleg köteles z lpszbályt módsítni. 4./ Az lpszbály V-VI. pntj helyébe z lábbi rendelkezés lép: V. A TÁRSASÁG CÉGJGYZÉS 1./ A társság cégjegyzésére z igzgtóság tgji jgsultk. 2./ A társság cégjegyzése kként történik, hgy cég előnymtt, előírt vgy előbélyegzett cégneve fölé z igzgtóság elnöke és yíri László igzgtósági tg önállón, z igzgtóság többi tgji közül ketten együttesen jgsultk láírásuk cstlásár hitelesített címpéldányn lklmztt frmábn. VI. A RÉSZVÉYS 1./ A részvénytársságnál, nnk egyszemélyes jellegére tekintettel Gt lpján közgyűlés nem működik, közgyűlés htáskörébe trtzó ügyekben részvényes írásbn dönt:.) döntés - h Gt. eltérően nem rendelkezik - z lpító kirt (lpszbály) megállpításáról és módsításáról, b.) döntés részvénytársság működési frmájánk megváltzttásáról, c.) részvénytársság átlkulásánk, más részvénytárssággl vló egyesülésének, szétválásánk, vlmint jgutód nélküli megszűnésének elhtárzás, d.) z igzgtóság tgjink, z igzgtóság elnökének, tvábbá felügyelő bizttság tgjink és könyvvizsgálónk megválsztás, visszhívás, díjzásánk megállpítás, e.) számviteli törvény szerinti beszámló elfgdás, ideértve z dóztt eredmény felhsználásár vntkzó döntést is, f.) döntés - h Gt. másként nem rendelkezik - sztlékelőleg fizetéséről, g.) döntés részvények típusánk átlkításáról, h.) döntés nymdi útn előállíttt részvény demterilizált részvénnyé történő átlkításáról, i.) z egyes részvénysrztkhz fűződő jgk megváltzttás, illetve z egyes részvényfjták, sztályk átlkítás, j.) döntés - h Gt. másként nem rendelkezik - átváltztthtó vgy jegyzési jgt biztsító kötvény kibcsátásáról, k.) döntés - h Gt. másként nem rendelkezik - sját részvény megszerzéséről, l.) döntés - h Gt. másként nem rendelkezik - z lptőke felemeléséről, m.) döntés - h Gt. másként nem rendelkezik - z lptőke leszállításáról, n.).) döntés jegyzési elsőbbségi jg gykrlásánk kizárásáról, döntés minden lyn kérdésben, mit törvény vgy z lpszbály részvényes kizárólgs htáskörébe utl

9 / A részvényes z írásbn meghztt döntéséről vezető tisztségviselőket hárm munknpn belül köteles értesíteni. 3./ A részvénytársság és részvényese közötti szerződés érvényességéhez szerződés írásb fgllás szükséges. 4./ A részvénytársság sját részvényt nem szerezhet. 5./ A részvénytársság részvényesének felelőssége minősített beflyássl rendelkező részvényes felelősségére vntkzó szbálykt (Gt. 54. ) kell lklmzni. 5./ Az lpszbály VII/1-2; VII/ ; VII/4.10; VII/ ; VII/4.14; VII/5. és VII/8-9. pntj helyébe z lábbi rendelkezés lép: VII. AZ IGAZGATÓSÁG 1./ Az igzgtóság részvénytársság ügyvezető szerve. A részvénytársságnál 5-11 tgú igzgtóság működik. Az igzgtóság elnökét részvényes közvetlenül válsztj meg. Az igzgtóság elnökévé részvényes Dr. Sásdi András Bélát válszttt. 2./ A társság igzgtóságánk tgji: - YÍRI LÁSZLÓ n: Csók Mrgit Debrecen, Csörsz u. 15/D. - KTSMA ZLTÁ n: Frón Ibly 4034 Debrecen, Szilvásújflvi u. 22. sz. - RZS GÁBR n: Fábián szter 4030 Debrecen, Lándzs u. 11/A. - DR. SÁSDI ADRÁS BÉLA n: Szttfried rzsébet 4029 Debrecen, Pereces u FDR ADRÁS n: láh Mári Mgdln 4032 Debrecen, Kárli Gáspár u sz. - HUSZKA IMR LÁSZLÓ n: Trembeczki Lenke 4031 Debrecen, Pstkert u. 25. sz. Az igzgtóság tgjink megbíztás március hó 10. npjától jnuár hó 31. npjáig szól. VII/4.2. A részvényes felé évente kétszer, felügyelő bizttság felé pedig negyedévente jelentés készítése z ügyvezetésről és társság vgyni helyzetéről, vlmint üzletplitikájáról.

10 2322 VII/4.3. Az éves gzdálkdási terv, vlmint ennek keretében z éves költségvetés, illetőleg középtávú gzdálkdási terv előkészítése, nnk részvényes elé terjesztése jóváhgyás végett. VII/4.10. A részvényes 8 npn belüli értesítése - felügyelő bizttság egyidejű értesítése mellett -, h tudmásár jut, hgy részvénytársság sját tőkéje veszteség következtében z lptőke kéthrmdár csökkent, vgy sját tőkéje törvényben meghtárztt minimumösszeg ( Ft) lá csökkent, illetőleg h részvénytársság fizetéseit megszüntette, részvénytársságt felszámlás fenyegeti, és vgyn trtzáskt nem fedezi. VII/4.11. Az igzgtóság z Alpszbály V. pntj szerint jgsult és köteles társság cégjegyzésére. VII/4.12. Az lpszbály módsításánk, cégjegyzékbe bejegyzett jgknk, tényeknek és dtknk és ezek váltzásánk, vlmint törvényben előírt más dtknk cégbírósági bejelentése. VII/4.13. Döntés minden tvábbi lyn ügyben, melyet törvény vgy z lpszbály nem utl részvényes kizárólgs htáskörébe. VII/5./ Az igzgtóság tgji részvénytársság ügyvezetését z ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárhtó fkztt gndssággl, gzdsági társság érdekeinek elsődlegessége lpján kötelesek ellátni. Az igzgtóság tgji jgszbályk, z lpszbály, részvénytársság részvényes áltl hztt döntések, illetve z ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével részvénytársságnk kztt kárkért plgári jg szbályi szerint felelnek. VII/8./ Az igzgtósági tgság megszűnik: - részvényes áltli visszhívássl, - kijelölési időtrtm lejártávl, - törvényben szbályztt kizáró k beálltávl, - lemndássl, - elhlálzássl. 9./ Az igzgtósági tg tisztségéről bármikr lemndht, znbn h gzdsági társság működőképessége ezt megkívánj, lemndás csk nnk írásbeli bejelentésétől számíttt 60. npn válik htályssá, kivéve h részvényes z új igzgtósági tg kijelöléséről ezt megelőzően gndskdik. A lemndás htályssá válásáig z igzgtósági tg hlszthttln döntések meghztlábn, illetve z ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 6./ Az lpszbály VIII/1; VIII/5-7; VIII/ pntj helyébe z lábbi rendelkezés lép: VIII/1./A részvénytársságnál 3-15 tgú felügyelő bizttság működik részvénytársság ügyvezetésének ellenőrzése céljából. VIII/5./A felügyelő bizttság ügyrendjét mg állpítj meg, melyet részvényes hgy jóvá. 6./ A felügyelő bizttság tgji személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelő bizttság tgji e minőségükben részvényes áltl nem utsíthtók. 7./ A felügyelő bizttság feldti többek között: 7.1. llenőrzi társság ügyvezetését.

11 A részvényes részére dtt üzletplitiki jelentés megvizsgálás, vlmint minden lyn előterjesztés megvizsgálás, mely részvényes kizárólgs döntési jgkörébe trtzik Az igzgtóság áltl előterjesztett, számviteli törvény szerinti beszámlóról és z dóztt eredmény felhsználásáról szóló jvsltr írásbeli jelentés készítése részvényes felé A részvényes értesítése - mennyiben felügyelő bizttság úgy ítéli meg -, h z ügyvezetés tevékenysége jgszbályb, lpszbályb, illetve részvényesi htárztb ütközik, vgy egyébként sérti gzdsági társság érdekeit A részvénytársság és részvényes közötti szerződések jóváhgyás Az igzgtóság áltl felügyelő bizttság részére készített - z ügyvezetésről és társság vgyni helyzetéről, vlmint z üzletplitikáról szóló - jelentés megtárgylás. VIII/10./ A felügyelő bizttsági tgság megszűnik: - kijelölési időtrtm lejártávl, - részvényes áltli visszhívássl, - törvényben szbályztt kizáró k beálltávl, - lemndássl, - elhlálzássl. 11./ A felügyelő bizttsági tg tisztségéről bármikr lemndht, znbn h gzdsági társság működőképessége ezt megkívánj, lemndás csk nnk írásbeli bejelentésétől számíttt 60. npn válik htályssá, kivéve, h részvényes z új felügyelő bizttsági tg kijelöléséről ezt megelőzően gndskdik. A lemndás htályssá válásáig felügyelő bizttsági tg hlszthttln döntések meghztlábn, illetve z ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 7./ Az lpszbály IX/2; IX/4; IX/5.2.; IX/5.4.; IX/5.5; IX/6. és IX/9. pntj helyébe z lábbi rendelkezés lép: IX/2. A társság könyvvizsgálój: AST-AUDIT Könyvvizsgáló és Tnácsdó Zárkörűen Működő Részvénytársság (Cg , kmri tgsági szám: 1216) 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. A könyvvizsgáltért személyében is felelős tg: Tóth Kálmán (n.: gy Vernik) 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. Könyvvizsgálói engedély szám: A könyvvizsgáló megbíztás március hó 10. npjától, március hó 09. npjáig szól. IX/4. Amennyiben könyvvizsgálói feldt ellátásár gzdálkdó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni szervezet zn tgját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkválllóját, ki könyvvizsgáltért személyében is felelős. zen személy csk részvényes áltl jóváhgytt személy lehet. IX/5.2. A részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálás bból szempntból, hgy z vlós dtkt trtlmz-e, illetve megfelel-e jgszbályi előírásknk.

12 2324 IX/5.4. A részvényes értesítése h tudmásár jut, hgy társság vgynánk jelentős értékű csökkenése várhtó, illetve lyn tényt észlel, mely vezető tisztségviselők, vgy felügyelő bizttság tgjink Gt-ben meghtárztt felelősségét vnj mg után. IX/5.5 A cégbíróság értesítése, h részvényes jgszbályk áltl előírt döntéseket nem hzz meg. IX/6. A könyvvizsgáló feldtánk és htáskörének megfelelő ellátás érdekében jgsult társság könyveibe betekinteni, vezető tisztségviselőktől, felügyelő bizttság tgjitól és társság munkválllóitól felvilágsítást kérni, társság bnkszámláját, pénztárát, értékppír- és áruállmányát, szerződéseit megvizsgálni. A könyvvizsgáló tnácskzási jggl részt vehet z igzgtóság és felügyelő bizttság ülésein. IX/9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik: - részvényes áltli visszhívássl, - könyvvizsgálóvl kötött szerződésben szereplő időtrtm lejártávl, - törvényben szbályztt kizáró k beálltávl, - felmndássl. 8./ Az lpszbály X/3-4. pntj helyébe z lábbi rendelkezés lép: X/3. Az éves nyereség tervezett felsztását részvényes hgyj jóvá. X/4. Az sztlék minden évben mérleget jóváhgyó és nyereség felsztásáról döntő részvényesi döntést követő 30 npn belül esedékes. 9./ A XII. fejezet 3. pntj htályát veszti. 10./ Az lpszbály jelen módsítássl nem érintett rendelkezései váltztlnul htálybn mrdnk. 11./ A részvényes megbízást d Dr. Lék Ügyvédi Ird (4026 Debrecen, Bem tér 7.sz.) és Dr. Lék Andr ügyvéd részére jelen lpszbály módsítás, vlmint z egységes szerkezetű lpszbály elkészítésére, zk ellenjegyzésére, cégbíróság előtti képviselet ellátásár, váltzás cégbírósági átvezetésével befejezőleg. 12./ A részvényes képviselője jelen kirtt, mint krtávl mindenben megegyezőt helybenhgyólg láírt. Kelt: Debrecen, któber hó 26. Készítette és ellenjegyezte: Debrecen, któber hó 26. npján DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA képviseletében Kós Ljs plgármester

13 2325 DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 235/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés főépítész előterjesztésére z évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés.) pntj és 7. (3) bekezdés b.) és c.) pntj lpján 1./ módsítj Debrecen Megyei Jgú várs településszerkezeti tervének megállpításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. htárztt melléklet szerinti tervlpn szereplő területek felhsználásánk váltzttásávl ly módn, hgy htálys tervben rögzített egyéb ipri gzdsági terület (Ge) kertvársis lkóterületre (Lke), vlmint z ljf úttól keletre eső 4 drb telek és Vágóhíd cstrnától észkr eső 1 drb telek kereskedelmi, szlgálttó gzdsági területre (Gk) módsul. 2./ Felkéri főépítészt z 1./ pnt szerinti módsítás településszerkezeti terven történő átvezetésére. Htáridő: Felelős: znnl főépítész Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester

14

15 2327 DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 236/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés plgármester előterjesztésére z évi LXV. törvény 22. (1) és 24. (1) bekezdései, vlmint 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. -, 59. (2) bekezdése lpján: 1./ Megválsztj z lábbi nem képviselő bizttsági tgkt: ) gészségügyi Bizttság (5 fő) nem képviselő tgk: b) tiki Bizttság (5 fő) nem képviselő tgk: c) Környezetvédelmi Bizttság (6 fő) nem képviselő tgk: d) Kulturális Bizttság (6 fő) nem képviselő tgk: e) kttási Bizttság (5 fő) nem képviselő tgk: f) Pénzügyi Bizttság (5 fő) nem képviselő tgk: Antl Ivett Czkó István Dr. Jókyné dr. Bégány Ágnes Dr. Mikó László Dr. Thmy Dezső Csiszér István Dr. Hrky György Dr. Keserű Tibr Klzsi Péter Dr. Zsírs Zslt Dr. Csubák Mári Gyrmti Renát Husi András Dr. Kiss Gergely gy Istvánné Terdik Mihály Bdnár Anikó Gáspár nikő Andre Dr. Gellén József Dr. G. Szbó Btnd Máté László Tóth Csb Bll Györgyné Dr. Brss Év Dr. Gszner Ferencné Kvács Imréné Pppné Gyuli Ktlin Csmbrdi József Hernádi Zltán Kvács István Miklós Imréné Dr. Rdni Ferenc

16 2328 g) Sprtbizttság (6 fő) nem képviselő tgk: h) Szciális Bizttság (5 fő) nem képviselő tgk: i) Vársfejlesztési Bizttság (6 fő) nem képviselő tgk: Dévi László Illyés Jáns Pethe Tmás Dr. Süvöltős Mihály Vígh Jáns Virág Attil Kántr Bél Kérdő Zsuzs Dr. Kvács Zltán Kummer István Prnói Rit Ádám István Czkó Sándr rdei László Pkrni László Vdn Blázs Dr. Zenty István j) Józsi Településrészi Önkrmányzt (4 fő) nem képviselő tgk: Bukvics József Cs. Kiss András Dnku Attil Dr. Tóthné Stkker rzsébet 2./ Felkéri plgármestert, hgy z 1./ pntbn fgllt döntésről tájékztss megválszttt nem képviselő bizttsági tgkt, z érintett bizttságk elnökeit, vlmint Józsi Településrészi Önkrmányzt elnökét. Htáridő: znnl Felelős: plgármester 3./ Módsítj A Közgyűlés állndó bizttsági képviselő tgjink, Józsi Településrészi Önkrmányzt, vlmint Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése és Hjdú-Bihr Megyei Önkrmányzt Közgyűlése gyeztető Bizttság tgjink megválsztásáhz kpcslódó döntések meghztl tárgyú 230/2006. (X. 12.) Ö.h. 1/e) pntját z lábbik szerint: Jó Szblcs lemndásár tekintettel któber 26. npjától Kulturális Bizttság lelnökévé válsztj Kálmánné Szbó Ktlint. Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester

17 2329 DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 237/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Gzdálkdási Fősztály vezetőjének előterjesztésére évi IV. törvény 141. (2) bekezdés r) pntj, vlmint 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés ) pntj lpján 1./ jvslj z ur-régió Ház Kht. tggyűlésének elfgdni melléklet szerinti társsági szerződés módsítást. 2./ Felkéri plgármestert, hgy társság tggyűlésén z 1./ pntbn fgllt döntésnek megfelelően képviselje z Önkrmányztt. Htáridő: któber 30. Felelős: plgármester Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester

18 2330 Melléklet Társsági szerződést módsító kirt Amely készült Hjdú-Bihr Megyei Bíróság, mint Cégbíróság /53 számú hiánypótlás trtlmú végzésének 1.) pntj, vlmint 2.) pntj első frdult, vlmint z értelemszerűen szükségessé váló, tgk áltl elhtárztt váltzásk lpján z lábbik szerint z ur-régió Ház Közhsznú Társság ugusztus 3. npján kelt egységes szerkezetbe fgllt Társsági szerződésének módsítás tárgyábn. 1.) A Társsági szerződés prembulum z lábbik szerint módsul: " Az ur-régió Ház Közhsznú Társság létrehzásáról, melyet Plgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv i, vlmint Gzdsági társságkról szóló évi IV. törvénynek Ptk. 57. /2/ bekezdésében megjelölt szbályi, és Közhsznú Szervezetekről szóló évi CLVI. tv. közhsznú társságkr vntkzó rendelkezései lpján Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt, Hjdú-Bihr Megye Önkrmányzt, Cívis Ház zrt. és Hjdú-Bihr Megyei Kereskedelmi és Iprkmr z február 19-én megkötött társsági szerződésüket z lábbik szerint módsítják és fgllják egységes szerkezetbe: " 2.) A társsági szerződés 9.) pntj z lábbik szerint módsul: "9. A TAGGYŰLÉS: A tggyűlés társság legfőbb szerve, melyet évente leglább egyszer össze kell hívni. A tggyűlés ülései nyilvánsk. A tggyűlés kizárólgs htáskörébe trtzik következő kérdésekben történő döntés: A tggyűlés egyhngú szvzttl dönt:./ éves üzleti terv elfgdásáról, b./ közhsznúsági jelentés elfgdásáról, c./ tgk társsági szerződésben fgllt kötelezettségeinek növeléséről, új kötelezettségek megállpításáról, illetve z egyes tgk külön jgink csrbításáról.

19 2331 A tggyűlés 3/4-es szótöbbséggel dönt: d./ társsági szerződés módsításáról, e./ társság jgutód nélküli megszűnésének, átlkulásánk elhtárzásáról, f./ z ügyvezető megválsztásáról és visszhívásáról, g./ üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál beleegyezés megdásáról, h./ z elismert vállltcsprt létrehzásánk előkészítéséről és z urlmi szerződés tervezetének trtlmáról vló döntés, z urlmi szerződés tervezetének jóváhgyás. A tggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt: i./ számviteli törvény szerinti beszámló jóváhgyásáról, ideértve z dóztt eredmény felhsználásár vntkzó döntésről, j./ sztlék előleg fizetésének elhtárzásáról, k./ pótbefizetés elrendeléséről és vissztérítéséről, l./ üzletrész felsztásáhz vló hzzájárulásról és z üzletrész bevnásánk elrendeléséről, m./ tg kizárásánk kezdeményezéséről, n./ z ügyvezető díjzásánk, egyéb jutttásánk megállpításáról, vlmint, h z ügyvezető társsággl munkvisznybn is áll munkálttói jgk gykrlásáról,./ felügyelő bizttság tgjink megválsztásáról és visszhívásáról, díjzásánk megállpításáról, p./ könyvvizsgáló megválsztásáról és visszhívásáról, díjzásánk megállpításáról, r./ lyn szerződés megkötésének jóváhgyásáról, melyet társság sját tgjávl, ügyvezetőjével, vgy zk közeli hzzátrtzójávl /Ptk b) pnt / köt, s./ tgk, z ügyvezető, felügyelő bizttsági tgk, illetve könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről, t./ lyn szerződés jóváhgyásáról, melyet társság társdlmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt közhsznú tevékenység flyttásánk feltételeiről, u./ elővásárlási jg gykrlásáról társság áltl, v./ z elővásárlásr jgsult személy kijelöléséről, w./ eredménytelen árverés esetén döntés z üzletrészről, x./ törzstőke felemelésének és leszállításánk elhtárzásáról, z./ törzstőkeemelés esetén tgk elsőbbségi jgánk kizárásáról,.1./ törzstőkeemelés srán z elsőbbségi jg gykrlásár jgsultk kijelöléséről, b.1./ törzstőke felemelésekr, illetve z elsőbbségi jg gykrlás esetén törzsbetétek rányától vló eltérés megállpításáról, c.1./ törzstőke leszállításkr törzsbetétek rányától vló eltérés megállpításáról, d.1./ Gt. 63. (1) bekezdése b.) pntjábn meghtárztt kérdésről,

20 2332 e.1./ Gt (1) bekezdésében meghtárztt kérdésről, f.1./ Gt (2) bekezdésében meghtárztt kérdésről, g.1./ mindzn ügyekről, melyeket törvény vgy társsági szerződés tggyűlés kizárólgs htáskörébe utl. " 3.) A Társsági szerződés pntj z lábbik szerint módsul: " H gzdsági társság tgj törvény vgy társsági szerződés rendelkezései szerint vlmely ügyben nem szvzht, z érintett tgt z e kérdésben történő htárzthztl srán htárztképesség megállpításánál számításn kívül kell hgyni. A htárzt meghztlánál nem szvzht z tg, kit htárzt kötelezettség vgy felelősség lól mentesít, vgy gzdsági társság rvásár másfjt előnyben részesít, z, kivel htárzt szerint szerződést kell kötni, ki ellen pert kell indítni, vlmint z, kinek társsággl fennálló társsági jgi jgvisznyánk létesítésére, trtlmár vgy megszűnésére htárzt vntkzik. " 4.) A Társsági szerződés pntj törlésre került, mert társság tgji nem kívánnk tggyűlés nélkül htárzni társság ügyeiben. 5.) A Társsági szerződés pntjánk másdik mndt helyébe z lábbi rendelkezés lép: " A felügyelőbizttság vezető tisztségviselőktől, illetve gzdsági társság vezető állású munkválllóitól felvilágsítást kérhet, melyet társsági szerződésben meghtárztt módn és htáridőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizttság társság könyveit és irtit - h szükséges, szkértők bevnásávl - megvizsgálhtj. " 6.) A Társsági szerződés 12. pntj kiegészül z lábbi 7.) pnttl: " 7.) H felügyelőbizttság megítélése szerint z ügyvezetés tevékenysége jgszbályb, társsági szerződésbe, illetve gzdsági társság legfőbb szervének htárztib ütközik, vgy egyébként sérti gzdsági társság, illetve tgk (részvényesek) érdekeit, összehívj gzdsági társság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és jvsltt tesz nnk npirendjére. "

21 ) A Társsági szerződés és pntj helyébe z lábbi rendelkezések lépnek : " 15.1.) Az üzletrész társság tgjir - társság sját üzletrészét (135. ) kivéve - szbdn átruházhtó. A társsági szerződésben tgk egymásnk elővásárlási jgt biztsíthtnk, illetve z üzletrész hrmdik személyre történő átruházását egyéb módn krlátzhtják vgy feltételhez köthetik ) Az üzletrészt hrmdik személyre csk kkr lehet átruházni, h tg törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve bn, vlmint 120. (3) bekezdésében fgllt eseteket. A tgt, társságt vgy tggyűlés áltl kijelölt személyt - ebben srrendben - z dásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre - h zt társsági szerződés nem zárj ki vgy nem krlátzz - elővásárlási jg illeti meg. H tg vele közölt vételi jánlt bejelentésétől számíttt tizenöt npn belül nem nyiltkzik, úgy kell tekinteni, hgy z elővásárlási jgávl nem kívánt élni. A társság vgy z áltl kijelölt személy esetén htáridő bejelentéstől számíttt hrminc np. z utóbbi htáridő vntkzik bn megjelölt beleegyezés esetére is. " 8.) A Társsági szerződés pntj helyébe z lább rendelkezés lép: " A tg megszűnésével vgy hlálávl z üzletrésze kkr száll át jgutódjár, h tggyűlés megszűnés vgy hlál időpntjától számíttt 30 npn belül nem zárj ki z átszállást, ezen időpnt elmulsztás jgvesztéssel jár. H tggyűlés kizárt z üzletrész tuljdnjgánk jgutódr történő átszállását, hldéktlnul intézkedik egyúttl z üzletrésznek tgk, vgy társság áltl történő megváltásáról is, mégpedig társság könyvvizsgálój áltl tgsági jgviszny megszűnése npjár megállpíttt üzletrészérték lpulvételével. " 9.) A Társsági szerződés 4.4.) pntjábn Debreceni gyetem dti kiegészülnek z lábbi intézményi znsító számml: " 4.4. FI17198 " 10.) A Társsági szerződés 10.9.) pntjánk első bekezdése másdik mndt z lábbik szerint módsul: " A jegyzőkönyv trtlmzz tggyűlés helyét, idejét, jelenlévőket, z áltluk képviselt szvzti jg mértékét, tggyűlésen lezjltt fntsbb eseményeket, nyiltkztkt, htárztkt, z zkr ledtt szvztk és ellenszvztk számát, illetve szvzástól trtózkdókt, vgy z bbn részt nem vevőket. "

22 ) A Társsági szerződés 11.) pntjánk másdik bekezdése z lábbi mndttl egészül ki: "Az ügyvezető feldtit Gt (1) bekezdésére tekintettel ezen időtrtm ltt munkvisznybn végzi el. " 12.) A Társsági szerződés 11.) pntjánk (4) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép: "Fdr András kijelenti, hgy személyében Gzdsági társságkról szóló évi IV. törvény 23. (1), (2), (3) bekezdéseiben, vlmint 25. (1), (2) és (4) bekezdéseiben meghtárztt kizáró és krlátzó körülmények nem állnk fenn. Az ügyvezető z 5 év elteltével újrválszthtó és tggyűlés áltl bármikr visszhívhtó." 13.) A Társsági szerződés ) pntjánk utlsó bekezdésében z évi CXLIV. törvényre vló utlás évi IV. törvényre váltzik. 14.) A Társsági szerződés 13.) pntjánk utlsó bekezdésében z évi CXLIV. törvényre vló utlás évi IV. törvényre váltzik. 15.) A Társsági szerződés 19.) pntjánk utlsó bekezdésében z évi CXLIV. törvényre vló utlás évi IV. törvényre váltzik. gyebekben Társsági szerződés rendelkezései nem módsulnk. Debrecen, któber DMJV Önkrmányzt Hjdú-Bihr Megyei Kereskedelmi tg és Iprkmr tg Cívis Ház zrt. tg Debreceni gyetem tg Készítettem és ellenjegyeztem: Debrecen, któber

23 2335 DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 238/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Vársfejlesztési Fősztály vezetőjének előterjesztésére z évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, vlmint 35/1995. (IV. 5.) Krm. rendelet 2. (1) bekezdése lpján 1./ módsítj vásárk és pick helyeit és típusit megállpító 72/2005. (III. 31.) Kh. htárzt mellékletének vásárk típus és helyei meghtárzásáról szóló cím 3./ pntjánk másdik bekezdését z lábbik szerint: Krácsnyi Arnycsengő ünnepi vásár: Petőfi téri prk területén december hónpbn. 2./ Megbízz htárztln időre Cívis Ház Zrt-t, hgy Kssuth tér és Pic utci sétálóövezetben sját tuljdnú pvilnjik felállításávl dventi és krácsnyi vásárt rendezzen. 3./ Felkéri Cívis Ház Zrt. vezérigzgtóját, hgy vásár rendezésével összefüggő engedélyezési eljáráskt bnylíts le. Htáridő: nvember 10. Felelős: Cívis Ház Zrt. vezérigzgtój Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 239/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Vársfejlesztési Fősztály vezetőjének előterjesztésére z évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése lpján, figyelemmel 100/2004. (V. 6.) Kh. htárztbn, 196/2004. (VII. 8.) Kh. htárztbn, 247/2004. (X. 7.) Kh. htárztbn, 296/2005. (XII. 1.) Kh. htárztbn, 124/2006. (V. 25.) Ö.h-bn és 177/2006. (VI. 29.) Ö.h-bn fglltkr 1./ törli Kölcsey Közpnt társberuházói pályáztánk értékeléséről szóló, 196/2004. (VII. 8.) Kh., 247/2004. (X. 7.) Kh., 296/2005. (XII. 1.) Kh., 124/2006. (V. 25.) Ö.h. és 177/2006. (VI. 29.) Ö.h. htárztkkl módsíttt 100/2004. (V. 6.) Kh. htárzt 2./ pntjánk 3. és 7. frnci bekezdését KVIÉP Kft. engedményező nyiltkztár tekintettel. 2./ Az 1./ pntbn megjelölt htárzt 2./ pntj z lábbi új frnci bekezdéssel egészül ki: - z Önkrmányzt megvásárlj KVIÉP Kft. engedményező nyiltkztár tekintettel nnk tuljdnsától, KVIÉP-BAU Ingtlnfrglmzó és Befektetési Tnácsdó Kft-től Kölcsey Közpnt mélygrázsábn lévő, kngresszusi közpnthz trtzó 150 db prklót Ft+ÁFA összegben, kngresszusi közpnthz trtzó épületrész

24 2336 prkló-grázs területére eső hánydát Ft+ÁFA összegben, s években történő szkszs kifizetéssel, vlmint Kölcsey Közpnt pinceszintjén levő tvábbi 120 db várkzóhelyet, Ft+ÁFA összegben, melynek fedezete 8 év ltti szkszs fizetéssel fizető várkzóhelyek üzemeltetési díjiból szármzó bevétel. 3./ Felkéri Vársfejlesztési Fősztály, vlmint Strtégii Tervezési Fősztály vezetőit, hgy 2./ pntbn meghtárztt funkciójú ingtln (építmény) beszerzésére vntkzó közbeszerzési eljárást készítsék elő, vlmint Tuljdnsi Bizttság elnökét, hgy közbeszerzési eljárás megindításáról gndskdjn. Htáridő: znnl Felelős: közbeszerzési eljárás előkészítéséért: Vársfejlesztési Fősztály vezetője és Strtégii Tervezési Fősztály vezetője, közbeszerzési eljárás megindításáért: Tuljdnsi Bizttság elnöke 4./ Felkéri Vársfejlesztési Fősztály vezetőjét tárgyi beruházáshz kpcslódó társberuházói szerződés módsításánk előkészítésére és felhtlmzz plgármestert módsíttt szerződés láírásár. Htáridő: znnl Felelős: z előkészítésért: Vársfejlesztési Fősztály vezetője szerződés láírásáért: plgármester Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 240/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Gzdálkdási Fősztály vezetőjének előterjesztésére évi IV. törvény 141. (2) bekezdés d.) és f.) pntj, 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. -, 21. (2) bekezdés.) pntj, tvábbá 195/2006. (VIII. 10.) Ö.h. lpján 1./ Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt tuljdnábn álló, A.K.S.D. Kft-ben meglévő, 169 millió Ft névértékű, 49 % tuljdni rányú törzsbetétjének értékesítésére kiírt zártkörű pályáztt eredményesnek nyilvánítj. 2./ A pályázt nyertesévé Debreceni Vgynkezelő Zrt-t (4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz., cg.: ) válsztj. 3./ Az 1./ pntbn megjelölt üzletrész vételárát Ft-bn htárzz meg zzl, hgy vevő vételárt z dásvételi szerződés láírását követő 15 npn belül köteles megfizetni z Önkrmányzt számár.

25 / Felkéri Gzdálkdási Fősztály vezetőjét z dásvételi szerződés előkészítésére és felhtlmzz plgármestert z dásvételi szerződés láírásár. Htáridő: tggyűlés hzzájárulását követően: znnl Felelős: z előkészítésért: Gzdálkdási Fősztály vezetője z láírásért: plgármester 5./ Jvslj z A.K.S.D. Kft. tggyűlésének, hgy járuljn hzzá z Önkrmányzt tuljdnábn lévő, 169 millió Ft névértékű A.K.S.D. üzletrész értékesítéséhez, vlmint hgy társság z értékesítés srán ne éljen elővásárlási jgávl. 6./ Felkéri plgármestert, hgy z A.K.S.D Kft. tggyűlésén z 5./ pnt szerint képviselje z Önkrmányztt. Htáridő: srn következő tggyűlés Felelős: plgármester Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 241/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Vgynkezelési sztály vezetőjének előterjesztésére 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. (1) bekezdés./ pntj és i lpján, figyelemmel 232/2006. (X. 12.) Ö.h-r 1./ Pályázt kiírás z Önkrmányzt tuljdnábn lévő egyes ingtlnk értékesítésére fedett uszd építéséhez kpcslódón tárgyú 232/2006. (X. 12.) htárzt mellékletét képező pályázti felhívás 4./ pntját z lábbik szerint módsítj: 4. Az ellenszlgálttás teljesítése: Az Önkrmányzt felsrlt ingtlnk tuljdnjgánk átengedéséért cserébe 10796/13 hrsz-ú, 1006 m 2 területű, kivett sját hsználtú út megnevezésű, vlmint 10796/14 hrsz-ú, 1 h 6271 m 2 területű, kivett kttási intézmény megnevezésű, vlóságbn Debrecenben, Hdházi út Zákány u. srkán tlálhtó ingtlnk tuljdnjgát kívánj megszerezni, tekintettel rr, hgy z ingtlnkn tlálhtó felülépítmény Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt tuljdnát képezi. 2./ Felkéri Vgynkezelési sztály vezetőjét, hgy jelen htárzt 1./ pntj szerinti módsításnk megfelelően zártkörű pályázt lebnylításáról gndskdjn. Htáridő: znnl Felelős: Vgynkezelési sztály vezetője Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester

26 2338 DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 242/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Humán Fősztály vezetőjének előterjesztésére z évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 11. (1) bekezdés b) pntj, 13. (1) bekezdése lpján, tekintettel z évi IV. törvény 8. (4) bekezdés ) pntjár módsítj Pályázt benyújtás rvég Finnszírzási Mechnizmus keretében kiírt támgtás elnyerésére Másdik sély Rm Képző Közpnt létrehzásár tárgyú 185/2006. (VIII. 10.) Ö.h. 2./ pntját z lábbik szerint: 2./ Jvslj plgármesternek, hgy Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet 5. számú melléklete XIV áltláns trtlék sr terhére biztsítsn 2,5 millió Ft-t pályázthz szükséges elvi építési engedély költségeinek fedezeteként, tvábbá válllj, hgy - eredményes pályázt esetén - pályázthz szükséges önkrmányzti önrészt, zz Ft-t z Önkrmányzt évi költségvetése terhére biztsítj. Htáridő: znnl Felelős: plgármester Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester K Ö Z L M É Y DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZAT KÖZGYŰLÉS áltl któber 26-i rendes, zárt ülésén hztt htárztkról Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 243/2006. (X. 26.) htárztávl Szándéknyiltkzt színház funkciór lklms ingtln (építmény) beszerzési költségeinek biztsításáról tárgyú 38/2006. (II. 16.) htárzt 2./ pntját módsíttt z ingtln (építmény) beszerzési költségeinek fedezete, vlmint fedezet biztsításánk ütemezése vntkzásábn. Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 244/2006. (X. 26.) htárztávl megbízt Dr. Szlnti Sándrt december 1. npjávl z 58. számú területi ellátási kötelezettséggel működő házirvsi körzet működtetésével. Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 245/2006. (X. 26.) htárztávl z ktív krú nem fgllkzttttk rendszeres szciális segélye, háztrtási szilárd hulldék kezelési díj támgtás, közgyógyellátás, lkásfenntrtási támgtás, z áplási díj és gyógyfürdő térítésmentes igénybevétele tárgyábn benyújttt egyes fellebbezések elutsításáról és Szciális Bizttság, Józsi Településrészi Önkrmányzt és plgármester htárzt mellékleteiben megjelölt htárztink, illetőleg végzésének helybenhgyásáról döntött.

27 2339 DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 246/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt és szervei Szervezeti és Működési Szbályztáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 34. (4) bekezdése lpján Bglyné Rinyu Iln, Zöld vgy szfltszürke jövőt kívánunk-e Belvársuknk? címmel benyújttt interpellációjár plgármester áltl dtt válszt elfgdj. Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester DBRC MGYI JGÚ VÁRS ÖKRMÁYZATA 247/2006. (X. 26.) htárzt A Közgyűlés Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzt és szervei Szervezeti és Működési Szbályztáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 34. (4) bekezdése lpján Vrg Zltán A repülőtér története mst kkr sikersztri, vgy nem több, mint drág hbbi? címmel benyújttt interpellációjár plgármester áltl dtt válszt elfgdj. Hjdúné dr. Csbi Év sk. jegyző Kós Ljs sk. plgármester

28 23+ rdzlnunv Debrecen Megyei Jgri V{rs dnkrminyzt r{ltl nyrijttt tfmgt{skr6l 6s vgynnl tiirt6n6 gzdrilkddssl iisszefiig96 szerz6d6sekr6l l)ebrecen Megyei Jgri Vrirs Plgirmesteri Hivtl Kultu16lis szt6ly: KTMUTAT LS L7,5.5.4.t. CirU rnrksprt) TRHR MGKTTT Z.00 F-f -^. r ultti TAM GATASI MGALLAPDAS KRL Srszim I t1 t l,l Int6zm6nyi DS-ISK ncve: Cskni D i:iksprt gyesiilet (Cskni Vitez Mihdly Gimndzium) Fzeks Mihdly Gimnr2rum Trith Arprid Gimnizium Di{ksprt gyesiilet (Tth Amdd Gimnzium) Brss Gribr Diriksprt gyesiilet (Brss Gribr Szkkepz6 Iskl es Kllegium) Debrc.ceni Bethlen Gibr Kiizgzds{gi Szkkiiz6piskl Diiksprt gyesiilet (Betlrlen G. Kzgzd srigi Szkkzeprskl es Szkiskl ) Irinyi Diiksprt gyesiilet (lrinyi Jrlns Gimnzium, Szkkzep- es Szkiskl) Mechwrt Andrds Gepip ri es Infrmtiki Szkkzep iskl Pvlny Ferenc D iiksprt gresiilet (Pvlnv Ferenc Szkkepz6 Iskl) Hjdri-Bcski Diriksprt Istvn Altlns iskl) 6tviis utci Diiksprt utci Altldns Iskl) I{tvn i Istvin Altlin s Isk I D i6l<sp rt g-r' es ii let (Htvni Istvdn Altlns Iskl) Dcb recen i Hu n1'di Di:iksprt gycsiilct (Hunydi Jdns Altldns Iskl) Kzincz,y Ferenc Altlins Iskl es Alpfku Mirveszetkttdsi Intezmenv Petiifi Sindr lifksprt gyesiilet (Pet6fi Sdndr Altldns Iskl) V6nkerti Di:iks p rt g1'esiilet (Venkerti AltlAns Iskl es Alpfku Muvcszctkttdsr Intezmenv) Vti rtism rty Diriksprt gycsii let (Vrsmrty M. Altlins Iskl) Felhsznil:is helye Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen D.-brecen Debrecen Timgtis c6li Mirkddsi tdmgtds Mfikdesi trimgtds Mfikdddsi tsmstds Mirkdesi t6mgtiis Mrikd6si tdmgtds Miikdesi ta.msts Mirkdesi tdmst6s Mirkdesi trilrngt6s Mtkdesi tdmgt6s Mirkdesi tiimgtls Miikdesi tdnrcts Mirk6desr tdmet6s Mukdcsr tdmgtiis Mukdesi t6rmgtds Miikddsi tfmgtiis Mtikrtdesi tmgts Minddsszesen: t t tL27l

29 rcq/' KTMUTATAS AZ s CiM (SZABADIDSPRT) TRHR MGKTTT TAVTCATASI MGALLAPDASKRL Srsziim T6mgttt neve I Debrecen Viirsi Krzeti Lbdrug6 Sztivetsdg Felhszn616s helye Debrecen 2. Debrecen Vrirsi Debrecen Szbdid6sprt Sz<ivetsdg Tiimgt6s c6lj sszeg Viirsi kispdly6s bjnks6g I-lII helyezettieinek dfizs Kihiv6s pj, 6s szbdiddsprt rendezv6nyek J. DH Szerviz Kft. Debrecen gyerdei miijdgp6ly kedvezm6nyes iednybev6tele 4. Fzeks Mih6ly Gimnrizium Hrv6trsz69 Kciz6piskls R<iplbd Vikigi6t6kkn vl6 r6szvetel 4s Irinyi DS Frncirsz69 K<iz6piskLis Kezllbd Vilfgj6t6kkn vl6 16szvdtel 6. Universits Strt BT. Debrecen DAC sprtmjrilis szbdid6sprt np 7. Hjdri Bihr Megyei Debrecen Miikctd6si tdmgt6s r Sprtszvetsdgek Szrivets6se 8. Berecki Dezs Debrecen 96szs6gkrirsultk nemzetkzi sztlitenisz versenyein vl6 rdszvdtel 9. Berecki Zslt Debrecen 96szs6gkS.rsultk nemzetkzi sztl itenisz versenyein vl6 16szvdtel

30 1-h, \ ( Kedvezm6nyezett neye T:imgf{s c6lj Ti,letes : SSZ Tdmgt:is felhszn6l{s helve \ KTMUTATAS S.X CIWL ALAP keret terhere megkdtiitt t6mgt6si meg:{llpd:lskr6l I Szbdidsprt Szvetsdg ZeneThetrum Kulturdlis J sveqiilet Debreceni Mrivel<iddsi Kdzpnt Mtikctd6si t6mgtiis Debrecen Mtikdd6si t6tfi^-^+a^ Lqtllu x4td5 KIMUTATAS s.nx.9.r2sffi) Debreceni Mrivelddsi Kcjzpnt c Debrecen Mrikctddsi tiimgtiis 3s0000 Debrecen!-- F'LDI KPVISL] TK keret terh6re -r megktitiitt t6msrl6si mepdllndisr rlr r6l Miikddsi tiimgtiis l Debrecen Debreceni Mtiveldesi Kcizpnt KIMUTATAs u s Mrikctddsi tiimgt6s Debrecen m e gk ii tii t t t :l m g tri s i m e gri ll p d ri s krri I Arnyftrt Alpitv6ny Debreceni gyetem Knzervt6rium 3. Ddri Mirzeum nd6d J6vjddrr gyestilet Szechenyi Kerti Refrmiitus egyh6zkcizsdg Vsuts gyetdrlds Mtivelddsi H6z MTA Debreceni Tenileti Bizttsdg Mrikctddsi timgtiis Debrecen Mrikctddsi t6mgt6s Debrecen Mrikdddsi t6mstds Debrecen Mrikctddsi t6mgtis Debrecen Mrikciddsi t6mgt6s s Debrecen Mrikdddsi tiimgt6s Debrecen Mrikc,ddsi tiimgt6s Debrecen

31 ?\\s Mris-Mzik Szcikulturrilis gyestilet U-Rm gyesiilet Tiszdntrili Refrmiitus gyhrizkertileti Gy'tijtemenyek Mtikctddsi t6mgt6s Mtikdddsi Mrikctddsi t6mgtiis Debrecen KIMUTATAS S.X.r.3. IFJUSAGPLITIKAI ALAP KCrCtcrh6rC m e gkri tti tt t.{ m g tds i m e g:i I l p d 6 s krrj I citvcis Utci Di6k- Rendezvdny KIMUTATAS AZ CIM(VRSYSPRT) TRHR MBGKT TArWCATASI MGALT,APACTT, * Srszdm Tiimgttt neve Felhszn6kis Tiimgtris cdlj sszeg helye I Debreceni gyetemi Debrecen B I-es rciplbd cspt Atldtiki Club versenyeztetdse 2. citvcis u. DS Debrecen citvrjs Kup emzetkzi Rciplbd Trn, mrikcid6si tiimst6s 1 J. Fly Vdgh Blln Kft Debrecen Hzi 6s nemzetkcizi versenyeken vl6 reszvitelre A - Fntn Kick Bksz S Debrecen Felnft 6s Ififsrigi Mgyr Bjnksiig, mtikciddsi tilm stiis 5. DAS DS Debrecen Mtikctdisi tdmst6s Debreceni Flrbll Debrecen Mrikdesi tdmctiis Sprtegyestilet 7. DebrecenHki Klub Debrecen Mtikdddsi td.mst6s r DebrecenRendr S Debrecen Mtikciddsi t6msrds DebrecenUtnp6tkis S Debrecen MLikddisi tiimstds DVSC i Lbdnic6 SK Debrecen Mrikrtd6si tdmctds

32 91-k4 j<.(u s.$ 0.) '6.(! (g ).G. G' (! g) :6i I I.. (U C fi F '6c {U TL (u. F c(u C (/)(! L U ) n. x' r - c ) I C ) A Y.t.(U tr) tr) ( l l.(u I I _lz.(i] tr) l-y l0) l c l'g., s I'3 :fr lr 3 - (,- v. ; L -.ficr J J!tr) > -2 c ^.(U l: v d -! 'r >..(U. d \ - ^ u (U(U.- ( (, q, r= l!:.1 (\ c! L.if 'ri rn d d # = d d.6 v -ex ^tl xi; F? Y T J,i D:.3S ( ( \t liz t. l-9s ; l:3 g P' l'; g - l b H 'F l-= l.- ^ V- ls'g' t 'F dy ; r - v v.!! ip :rc) 5tr) ( c! (\ (t) \T I l' l'(s l - t - tg l- >. l.'(g c I ( F. q) : v L 'Y?'= 5 L. = tr' ( ' (! - ilqy er -iy \ U : v - t. :xl (> ( (c c c\ (I c\ s c\ l Y fr 6{ lif ta l u >- _-c ii L -:z! :9 '(u > v (, l l l.l l I' t v t(u t.- Y C q) d F Y U) '(Ul > c l.:l lr ( c c\ (c s (r) 'r) ( ( \t v ; -l< 6 - c, (! lz _9 i; " cr) 6 l! f r 'c c ; ; -).i r! <=-Y ( c F- (I (I (c l ( I L I:(U IK.R l>. X -c- ' 7 - : Y >.-.(U c.9 c '(); li..y lc (, c.) Lri,^ ( I l6 ll(u z G ) r ( d l: 'I ( 'tu > e $ Frz v L b!6 -! q '-.1 b!.- :.' 'cq F ) ; 2 Z ^ - u -.; : bic 77j' A ^ - A II q CU F.(U F GJ '() c) J c l. ' c c u_l c..n c cl c tl! : \r Itr l f l 1.ru c - ;n.(.) = c.y rl j.) c ) -)<.q) c :l -l -rl -l 5l f.,n s (U )< 0) G L \ii f c d (u I ri.).if t- j (J. _ :.r) s lru t'f. 1.5' l P.-- : t Y (, x ;.i' i; * c'( >' _,'" P - lq.(u; >:.6 =! - ( u ' 4 / ) R c-v. r ; i >! ; ] ' 'l r L_l (! f ) '(U.f v f.cu.= : f.- \ri l_ '0) : J U) ;C f. cc f gr.d j< = - '- : v c\ - '; c, ^ I I t - I tv l l-- ' (, F f Z.6e d U j j. = \.0) (-) > >.0) = L y >. >..9 c :. v m F i<. ( U ' n i v.ii c, f. cc ;; D. L. F.ij -i (U.f \f, I I :l. c ( f- ') rn. L. F -i j (/) _ :s v

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»*

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»* J V Ügyiratszám: J^?.^.í.Í ^ ^ Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : j^.ííxws)..) j &$>J./\/.eí.'X A szerződés tárgya: l.fl;.^m:fl&u i^jf.'i.jí m A kötelezettségvállalás a..íwmí.'ít... évi költségvetés..

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III.31.) önkormányzati rendelete a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

ü ü ü É ü ü ĺĺ ú í í í ü í ö ü ű ą ö ö í í ú ö ö ö í í í ĺ ü ł ü í í ü Ü ĺö ö ö ú ű ö ö ű í í ö ĺ ü Ö ö ö ö í í ź ú ź ö í ö ü í ű ö ĺ í í ú ú ö ű ą ű í ö í ö í ń ö í ö ú Í Íź í ü ö í í ú Á í í í ö í ü

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 1. Vasi Consulting Kft.-t a Sárvári Zöld Pont Kft.-ben megillető üzletrész megvásárlása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 1. Vasi Consulting Kft.-t a Sárvári Zöld Pont Kft.-ben megillető üzletrész megvásárlása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 16-án /hétfőn/ 15.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 2. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki.

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki. Balmazújváros Város Önkormányzatának 3/2009. (I. 21.) B. újv. Ör. sz. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Ó é ü ú á á á á Í ő é á é ú á á á é é ü á é á á ľ á óľ ľ Ó ő ł ĺ á ü é éľ ü é ú á á á á ľ á á á ű é á é Ę ú á á ö á á ö á é é ó ó á á á é é á é á á ö á é á é á á á í á áĺ Íá á á ľ ő ó á é ő é é é á ő á

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

I. rész A rendelet hatálya 1.

I. rész A rendelet hatálya 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben