Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 88. (1) és (3) bekezdésében kpott felhtlmzás, vlmint z állmháztrtás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdésében fogllt kötelezettség lpján, továbbá 12. (1) b) pontj és (3) bekezdés.) 1. pontjábn foglltknk megfelelően 18/2003. (III. 28.) számú Képviselő-testületi htározttl elfogdott lpító okirtbn foglltk részletezésére jóváhgyj Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályztát (továbbikbn: SZMSZ). I. ÁLTLÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hivtl megnevezése Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl 3741 Izsóflv, Izsó Miklós út Székhelye Izsóflv Ngyközség közigzgtási területe 3. Hivtl működési területe 4. Hivtl lpítój, z lpító okirt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete. z lpító okirt kelte: március Hivtl felügyeleti szerve Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete 6. Hivtl főbb dti

2 2.) Számlszámok: Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Költségvetési Elszámolási Száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Mgánszemélyek Kommunális dój száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Mgánszemélyek Iprűzési dó száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Mgánszemélyek Bírság Száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Mgánszemélyek Késedelmi Pótlék száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Mgánszemélyek Luxusdó száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Cigány Helyi Kisebbségi száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Állmi Hozzájárulások száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Állmi Hozzájárulások száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Egyéb Bevételek Beszedési száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Egyéb Bevételek Beszedés száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Elkülönített Célelszámolási száml, Izsóflv Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Lkásgzdálkodási száml, Izsóflv. b.) KSH szám: c.) KSH kód: d.) dóigzgtási zonosítószám: e.) PIR törzsszám: f.) TB zonosító jel: Hivtl jogállás jogköre jogi személyisége: önálló jogi személy gzdálkodási jogköre: önállón gzdálkodó költségvetési szerv, z önkormányzt gzdálkodásánk végrehjtó szerve érdekeltségi rendszere: mrdványérdekeltség bérgzdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgzdálkodó előirányztok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik ingtlnok beruházás, felújítás tekintetében: kizárólgos jogkörrel rendelkezik

3 3 8. Hivtl lptevékenysége (1) Hivtl z lpító okirtbn, vlmint jelen szervezeti és működési szbályztbn meghtározott, társdlmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszbályokon lpuló állmi feldtokt lptevékenységként, nem hszonszerzés céljából, feldtvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, z lpító áltlános felügyelete mellett. (2) lptevékenysége: Fő tevékenység: TEÁOR : Áltlános közigzgtás Szkfeldt besorolás: Kisegítő mezőgzdsági szolgálttás Mgsépítőipr Mélyépítőipr Óvodi intézményi közétkeztetés Iskoli intézményi étkeztetés Munkhelyi vendéglátás Közutk, hidk, lgutk üzemeltetése, fenntrtás Önkormányztok és többcélú kistérségi társulások igzgtási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányztok igzgtási tevékenysége Országgyűlési képviselőválsztássl kpcsoltos feldtok végrehjtás Önkormányzti képviselőválsztássl kpcsoltos feldtok végrehjtás Polgári védelmi tevékenység Önkormányzti, vlmint többségi kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálti Város- és községgzdálkodási szolgálttás Köztemető fenntrtási feldtok Közvilágítási feldtok Önkormányztok, vlmint többségi kistérségi társulási intézmények elszámolási Önkormányztok, többségi kistérségi társulási intézmények feldtr nem tervezhető elszámolás Finnszírozási műveletek elszámolás Óvodi nevelés Áltlános iskoli nppli rendszerű nevelés, okttás Sjátos nevelési igényű tnulók nppli áltlános iskoli okttás Npköziotthoni és tnulószobi fogllkozás Pedgógii szkszolgált Pedgógii szkmi szolgálttás Háziorvosi szolgált Feldtmuttó: szolgáltok szám (db) Teljesítménymuttó: ellátottk szám (fő) Fogorvosi ellátás Feldtmuttó: npi szkorvosi órák szám (ór) Védőnői szolgált

4 Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Feldtmuttó: férőhelyek szám (db) Teljesítménymuttó: ellátottk szám (fő) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Teljesítménymuttó: rendszeres segélyezettek szám (fő) Eseti pénzbeli szociális ellátások Teljesítménymuttó: eseti segélyezettek szám (fő) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Teljesítménymuttó: rendszeres segélyezettek szám (fő) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Teljesítménymuttó: eseti segélyezettek szám (fő) Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulldékok kezelése, köztisztsági tevékenység Művelődési központok, házk tevékenysége Feldtmuttó: művelődési központok, házk szám (db) Diáksport (3) Hivtl válllkozási tevékenységet nem folytt. 9. Hivtl képviselete, irányítás, vezetése z önkormányztot polgármester képviseli. polgármester képviselő-testület döntései szerint és sját önkormányzti jogkörében irányítj Hivtlt. Gondoskodik z önkormányzti törvényben, vlmint egyéb jogszbályokbn és képviselő-testület döntéseiben meghtározott feldti ellátásáról. Egyes feldtink és htásköreinek gykorlását másr átruházhtj, zt eseti, illetve trtós, állndó jelleggel mgá vonhtj. Polgármesteri Hivtlt jegyző képviseli, távollétében jegyző áltl írásbn meghtlmzott köztisztviselő, illetve hivtl jogi képviseletével megbízott ügyvéd, vgy ügyvédi Irod. Hivtlt jegyző vezeti. Gondoskodik z önkormányzti törvényben, vlmint egyéb jogszbályokbn, képviselő-testület és polgármester döntéseiben meghtározott feldtok ellátásáról, htásköre gykorlásáról. 10. Hivtl rendelt, részben önállón gzdálkodó költségvetési szervek: Izsó Miklós Áltlános Iskol, Izsóflv, Izsó M. út 98. Szivárvány Óvod, Izsóflv, Izsó M. út 37. Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház, Izsóflv, Izsó M. út 64.

5 5 II. SZERVEZETI SZBÁLYOK 11. hivtl szervezete Hivtlbn következő szervezeti egységek működnek: ) Csoport: Hivtl több speciális szkmi területet átfogó belső szervezeti egysége. Vezetője csoport, kit jegyző htároztln időre bíz meg. csoport szkmilg összefogj és irányítj z dott területen dolgozó köztisztviselők munkáját. b) Párhuzmos szervezeti egység: Vlmely önkormányzti feldt ellátásár meghtározott időszk ltt trtósn működő, különböző szervezeti egységek munktársiból összeállított munkszervezet (pl.: válsztási irod). Működését jegyző utsítás lpján kezdi meg. szervezeti egységet jegyző vgy z áltl megbízott köztisztviselő vezeti. III. MŰKÖDÉSI SZBÁLYOK 12. Hivtl belső szervezeti egységei - pénzügyi és gzdálkodási csoport, - htósági, igzgtási és szociálpolitiki csoport, - krbntrtó csoport. 13. Feldt- és htáskörök (1) Hivtl ellátj z önkormányzt működésével, vlmint polgármesterre, jegyzőre, kivételesen képviselő-testület hivtl ügyintézője részére megállpított állmigzgtási ügyek döntésre vló előkészítésével és végrehjtásávl kpcsoltos feldtokt. (2) z (1) bekezdésben meghtározott feldt- és htásköröknek belső szervezeti tgozódás szerinti ellátását Hivtl Ügyrendje trtlmzz. 14. hivtli feldt és htáskör-ellátás szbályi (1) Hivtl z önkormányzti ügyek előkészítésével és döntések végrehjtásávl kpcsoltos feldtot ) önkormányzti rendelet, és egyéb jogszbályok, b) önkormányzti htározt, c) kidmányozási jogkör gykorlás,

6 6 d) polgármester és jegyző áltl hivtli munk szervezése és vezetése körében kidott utsítás, intézkedése lpján lát el. (2) Hivtl állmigzgtási ügyek döntésre vló előkészítésével és végrehjtásávl kpcsoltos feldtokt ) törvény vgy kormányrendelet lpján sját htáskörben, vgy b) kidmányozási jogkör gykorlás lpján lát el. (3) z átdott kidmányozási jogot továbbdni nem lehet. 15. szervezeti egységek belső szbályozásánk rendje (1) Hivtl jelen SZMSZ lpján működik. (2) Hivtl szervezetével, működésével kpcsoltos részletes szbályokt hivtl je állpítj meg. 16. Ügyfélfogdás, munkidő Képviselő-testület hivtl munk- és ügyfélfogdási rendjét, e szbályzt 1. számú melléklete szerint állpítj meg. 17. z értekezletek rendje (1) polgármester hvi rendszerességgel koordinációs értekezletet trt z időszerű önkormányzti, hivtli, polgármesteri működéshez kpcsolódó egyes feldtok meghtározásár, instrukciók dásár, továbbá feldtok teljesítésének céljából. (2) koordinációs értekezlet résztvevőit polgármester állpítj meg. (3) jegyző rendszeresen hivtli értekezletet trt, melynek keretében áttekinti z egyes ktuális htósági feldtokt, továbbá képviselő-testület npirendjén szereplő előterjesztések előkészítésének, ellenőrzésének és htároztok végrehjtásánk érvényesülését. (4) hivtli értekezlet időpontját, npirendi pontjit, vlmint résztvevőit jegyző állpítj meg. 18. Szervezeti kpcsoltok és koordináció (1) belső szervezeti egységek i, Hivtl ügyintézői, munktársi egymássl, vlmint z önkormányzti intézményekkel, gzdsági társságokkl Hivtl önkormányzti és állmigzgtási feldtink ellátásávl kpcsoltos, szokásos munkfolymtokbn közvetlenül működnek együtt. (2) z (1) bekezdésben említett kpcsoltok zvr vgy z ettől eltérő munkkpcsoltok esetén jegyző végzi el szükséges koordinációt. (3) koordináció áltlábn hivtli értekezleten történik, szükség esetén közvetlenül z érintettek között. 19. bélyegzőhsznált szbályi (1) Hivtl következő típusú és felirtú bélyegzőket hsználj:

7 7 ) körbélyegzők: Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl, 3741 Izsóflv, Izsó M.u. 64. T.: felirtot és Mgyr Köztársság címerét, Ngyközségi Önkormányzt Izsóflv felirtot és Mgyr Köztársság címerét, vlmint Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt je, 3741 Izsóflv, Izsó M. 64. Tel.: 48/ felirtot és Mgyr Köztársság címerét trtlmzz. b) fejlécbélyegző: Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl 3741, Izsóflv, Izsó M. u. 64. T.: felirtot trtlmzz. c) nykönyvi körbélyegző: nykönyv Izsóflv felirtot és Mgyr Köztársság címerét trtlmzz. (2) zokról bélyegzőkről, melyeken Mgyr Köztársság címere vn - hivtlos bélyegző - nyilvántrtást kell vezetni és gondoskodni kell biztonságos őrzésükről. Hivtlos bélyegzőt csk legszükségesebb számbn szbd forglombn trtni. (3) bélyegzők nyilvántrtásávl, őrzésével és hsználtávl kpcsoltos részletes szbályokt hivtl je állpítj meg. 20. helyi kisebbségi önkormányzt (önkormányztok) működésével összefüggő Hivtli feldtok (1) Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl köteles segíteni z Izsóflván működő helyi kisebbségi önkormányzt munkáját. (2) kisebbségi önkormányzt működésének segítésével összefüggő feldtok koordinálását, szervezését, kisebbségi önkormányztok szervezeti és működési szbályztánk, illetve igény esetén más htároztink kihirdetésével kpcsoltos feldtokt Polgármesteri Hivtl látj el. (3) Polgármesteri Hivtl kötelessége feldt- és htáskörébe trtozó ügyekben kisebbségi önkormányzt munkáját segíteni, kisebbség önkormányzt elnökét, elnökhelyettesét, képviselőjét soron kívül fogdni és részükre szükséges felvilágosítást, szkmi tájékozttást, segítséget megdni. (4) Hivtl kisebbségi önkormányzt működéséhez, felkérésre tájékozttót trt, dtot szolgáltt, megállpodás szerint ügyviteli közreműködést végez. (5) kisebbségi önkormányztok költségvetésével, gzdálkodásávl, vgyonjutttásávl kpcsoltos feldtok előkészítését és végrehjtását Polgármesteri Hivtl pénzügyi csoportj külön jogszbálybn meghtározottk szerint látj el. IV.

8 8 HIVTL GZDÁLKODÁSÁVL KPCSOLTOS ELŐÍRÁSOK 14. költségvetés tervezésével és végrehjtásávl kpcsoltos különleges előírások, feltételek költségvetés tervezésével kpcsoltos különleges előírásokt, feltételeket Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete áltl jóváhgyott költségvetési koncepció, költségvetés végrehjtásávl kpcsoltos különleges előírásokt, feltételeket z éves költségvetési rendelet trtlmzz. 15. gzdálkodás folymtábn gykorolt htáskörök, kötelezettségek és jogok kötelezettségválllás, utlványozás, érvényesítés szbályit z állmháztrtás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet XII. fejezete htározz meg. Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtlábn kötelezettségválllás, utlványozás, érvényesítés és ellenjegyzés részletes szbályit külön szbályzt trtlmzz. 16. z ellenőrzési nyomvonl z állmháztrtás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 145/B. (2) bekezdése lpján z ellenőrzési nyomvonl jelen szbályzt 2. számú mellékletét képezi. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Képviselő-testület jóváhgyását követő hónp első npján lép htályb. Izsóflv, július 16. Képviselő-testület jóváhgyt.../2007. (...) sz. htároztávl Fodor lbert polgármester Dr. Szécsi Ottó jegyző

9 9 1. SZÁMÚ MELLÉKLET IZSÓFLV NGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZTÁHOZ Polgármesteri Hivtl munk- és ügyfélfogdási rendje: Polgármesteri Hivtl munkrendje: Hétfő-Csütörtök: Péntek: 7,00-15,30 óráig 7,00-13,30 óráig Polgármesteri Hivtl ügyfélfogdási rendje: Hétfő Szerd Péntek 8 órától 12 óráig, 13órától 15 óráig 8 órától 12 óráig, 13órától 15 óráig 8 órától 12 óráig z Önkormányzt tisztségviselőinek félfogdási rendje: Polgármester: Minden Hétfőn: 8 órától 12 óráig, 13órától 15 óráig : Minden Szerdán: 8 órától 12 óráig, 13órától 15 óráig tisztségviselők félfogdás előzetes bejelentés lpján történik. z nykönyvk hivtli időben folymtosn trtnk ügyfélfogdást nykönyvi események kpcsán.

10 10 2. SZÁMÚ MELLÉKLET IZSÓFLV NGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZTÁHOZ 1. SZÁMÚ TÁBLÁZT TERVEZÉSSEL KPCSOLTOS ELLENŐRZÉSI NYOMVONL Munkfolymt, tevékenység (1) Jogszbályi lp (2) Feldtellátó (3) Htáridő (4) Keletkező dokumentum (5) Könyvvezetésben vló megjelenés 1. progrm - képviselő-testület gzdsági progrmjánk előkészítése (1) Önk. tv. (2) Képviselő testület (3) Önk. tv. szerint (4) progrm - képviselő-testület gzdsági progrmjánk módosítás, felülvizsgált (1) Önk. tv. (2) Képviselő testület (3) Önk. tv. szerint (4) progrm 2. Költségvetési koncepció Előzetes i ellenőrzés Folymtb épített ellenőrzés Utólgos i ellenőrzés Módj, eszköze Megbeszélés Megbeszélés Feldt ellátój és polgármester és polgármester Leglább progrm készítésenként Ciklusonként min. egyszer Módj, eszköze Tervezet megtekintése, konzultáció Tervezet megtekintése, konzultáció Feldt ellátój és polgármester és polgármester Feldt ltt min. egyszer Feldt ltt min. egyszer Módj, eszköze Végleges gzdsági progrm tervezet megtekintése, módosítás tervezet, illetve felülvizsgált eredményének megtekintése, Feldt ellátój Htáridő Htáridő Htáridő ktuálisn ktuálisn 10

11 11 - koncepció összeállítás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepció terv munkpéldány - koncepció véleményeztetése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepció - koncepció benyújtás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepció és előterjesztés - koncepció megtárgylás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepcióról szóló htározt 3. Költségvetési tervezés - tervezet elkészítésére vló elméleti, szkmi felkészülés, (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) - Megbeszélés, illetve tárgyév ¾ éves gzdálkodásról szóló tervezet. z önkormányzt bevételi forrásink számbvétele. z ellátndó feldtok felmérése (h vn, kkor z intézményekre is kiterjedően). Beszámolttás, hogy koncepció véleményeztetése mely szerveket érinti (helyi önkormányzti bizottságok, illetve helyi kisebbségi önkormányzt ) véleményezett koncepció tervezet benyújtás i Szkmi konzultáció, értekezleten vló részvétel,, polgármester Polgármester,, gzdsági Koncepció összeállítás koncepció összeállítás át benyújtás Tervezési munkák Jogszbályi és belső előírásokkl vló folymtos egyeztetés Beszámolttás rról, hogy véleményeztetésre jogosultk megkpták koncepció tervezetet Központi irányelvek, útmuttók Folymtos Megbeszélés, konzultáció során nnk, hogy koncepcióbn figyelembe vették-e helyen képződő bevételeket, vlmint z ismert kötelezettségeket véleménye ztetés ltt leglább 1,, polgármester Dokumentum ellenőrzés: véleményeket cstolták-e koncepció tervezethez képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve lpján végleges, jóváhgyott koncepció Folymtos tervezés elméleti szkmi dokumentumi meglétének, polgármester, gzdsági koncepció véleménye ztetése koncepció benyújtás koncepció megtárgyl ás után Tervezés során 11

12 12 - tervezés munkfolymtokr vló lebontás, munkmegosztás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Belső utsítás - tervezéssel kpcsoltos feldtellátásr vontkozó áltlános szbályok meghtározás és betrttás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) - - költségvetési rendelet címrendjének kilkítás, címrend szerinti tervezés (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Címrend - tervezés során ellátndó egyeztetési feldtok (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Egyezetési dokumentumok Írásos feljegyzés z egyes tervezési munkfolymtok ellátásánk várhtó időszkiról, és munkmegosztás rendjéről Szóbeli, illetve írásbeli utsítás z egyes tervszámok látámsztásánk rendjéről (pl. tpsztlti dtok, részletes számítások stb. követelménye) Vezetői beszámolttás szóbeli Konzultáció z ellátndó egyeztetési feldtokról Tervezési munkák Tervezési munkák Tervezési munkák Tervezési munkák Egyezetés, szóbeli beszámolttás, vlmint z elkészült írott nygokb történő betekintés tervezés munkpéldányib, lpszámításib történő betekintés, tájékozttás kérés tervezési munkák megkezdése során z egyes címrendek költségvetésébe vló betekintés z egyeztetési feldtok dokumentumink, feljegyzéseinek Folymtos Szóbeli beszámolttás tervezési feldtok ellátásánk menetéről Folymtos tervezési dokumentáció beleértve vlmennyi tervszámot meglpozó számítást, nyilvántrtást stb. - Folymtos tervezési dokumentáció, költségvetési rendelettervezet címrend szerinti Leglább 1 z egyeztetés folymtánk utólg, rendelkezésre álló dokumentumok lpján Tervezési feldtok végén Tervezési feldtok végén Tervezési feldtok végén Tervezési feldtok végén 12

13 13 - személyi jutttások és létszám-előirányzt tervezése, közszolgálti szbályzt, (kollektív szerződés) (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - munkdókt terhelő járulékok tervezése, közszolgálti szbályzt (kollektív szerződés) (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - dologi jellegű kidások tervezése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány tervezést végző személy személyi jutttások tervezésére vontkozó jogszbályi, illetve belső szbályozási háttérismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás tervezést végző személy munkdókt terhelő járulékok tervezésére vontkozó, - tervezésnél lklmzndó - jogszbályi ismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás tervezést végző személy egyes dologi kidásokr vontkozó jogszbályi (pl. áf), belső szbályozási (munkruh, étkezési költségtérítés stb.), tervezésnél figyelembe veendő egyéb tényezőkkel (pl. feldtváltozás) kpcsoltos ismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás Személyi jutttások tervezése munkdók t terhelő járulékok tervezése Dologi jellegű kidások tervezése tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció személyi jutttások tervezését végző bevonásávl tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról személyi jutttások tervezési feldtellát ását munkdók t terhelő járulékok tervezési feldtellát ását dologi kidások tervezési feldtellát ását 13

14 14 - jutttások, támogtások tervezése, helyi szociális rendelet, gyermekvédelmi ellátásokr vontkozó helyi rendelet (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - beruházások, felújítások és egyéb felhlmozási célú kidások, támogtások tervezése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - sját bevételek tervezése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - z állmi támogtások, zájárulások, átvett pénzeszközök tervezése, z állmi támogtások tervezésre vontkozó útmuttók, leirtok, (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány Tájékozódás, tervezést végző személy érintett területre vontkozó jogszbályi, belső szbályozási (beleértve területre vontkozó helyi rendeletet is) ismereteiről, vlmint szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettségválllásink Tájékozódás tervezést végző személy érintett területre vontkozó ktuális ismereteiről, z önkormányzt ilyen irányú elképzeléseiről, vlmint szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettségválllásink z ismert és várhtó bevételi források, konzultáció folymtbn lévő szerződésekről, testületi elképzelésekről z egyes források igénybevételi lehetőségeinek szkmi, z előzetes dtszolgálttás újr terület tervezése terület tervezése, polgármester terület tervezése terület tervezetése tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció, jvslt terv vriánsok kidolgozásár tervezés folymán munkpéldányok, meglévő szerződésekkel, egyéb dokumentumokkl vló összevetése tervezési munkpéldányok, egyéb dtszolgálttások egyeztetése, beszámolttás tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról, tervvriánsok meglpozottságánk konzultációvl bevétel tervének után tervezett dtokról konzultáció bevételi tervek teljes dokumentációjánk, szükség esetén szóbeli beszámolttás terület tervezési feldtellát ását terület tervezési feldtellát ását sját bevételek tervezése után terület tervezése után 14

15 15 - z előző évi pénzmrdvány tervezése, pénzmrdványr vontkozó belső rendelkezések (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - bevételi és kidási előirányztok egyensúlyánk megteremtése, trtlék és/vgy hitel tervezése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - rendelet-tervezet, központi útmuttók (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Rendelet-tervezet - rendelet-tervezetet meglpozó információk (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Előterjesztés tervezet - rendelet-tervezet előterjesztésének (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Rendelet-tervezet előterjesztése tervezés feltételeinek szkmi jogszbályi háttérismeretről vló beszámolttássl Előzetes konczultáció bevételi és kidási előirányztokról, zok főösszegeiről, z egyezőség megteremtésének lehetőségeiről Előzetes szkmi konzultáció rendelettervezet trtlmávl, formájávl kpcsoltos i elvárásokról Előzetes megbeszélés testület áltl kért információk trtlmáról, mélységéről vontkozó belső előírások, pl. SZMSZ, és z előterjesztéssel szembeni elvárások terület tervezése, polgármester, (pénzügyi bizottság elnöke), polgármester, polgármester, (pénzügyi bizottság elnöke) részterülete k tervezését tervszámok kidolgozás után rendelettervezet elkésztését rendelettervezet elkészítését pénzmrdvány tervezésének, számításink z egyensúly megteremtésére vontkozó levezetések, munklpok rendelet-tervezet kidolgozás során szóbeli egyeztetés, illetve félkész nygok, piszkoztok z információk során dokumentumtervezetek, munkpéldányok, megbeszélés z előterjesztés összeállítás közben készülő dokumentációb vló betekintés, illetve szükség esetén konzultáció tervezés ltt leglább 1 pénzmrdvány tervezését látámsztó számítások feldt bevételi és kidási ltt előirányztok leglább 1 egyezőségének z összesített dtokt trtlmzó dokumentumok, kimuttások lpján rendelettervezet összeállítás során leglább 2 z információ k összeállítás ltt leglább 1 z előterjeszté s közben leglább 1 kész rendelettervezet, illetve beszámolttás feldt ellátásáról z információk során kész dokumentáció kész előterjesztés, szóbeli beszámolttás feldtról terület tervezési feldtellát ását z összesített dtokt trtlmzó tervek elkészítését rendelettervezet elkészítését végleges információ elkészítés után z előterjeszté s elkészítését 15

16 16 - z állmháztrtási mérlegek összeállítás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) mérlegek munkpéldányi, mérlegek - költségvetési rendelet megtárgylás, jóváhgyás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Költségvetési rendelet tervezet és előterjesztés, jóváhgyott rendelet - z elemi költségvetés megállpítás, dokumentációjánk, továbbítás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Elemi költségvetés, z elemi költségvetés lpján részletes eredeti előirányztok meghtározás szkfeldtonként, eredeti előirányztok könyvelési nplój (5) Előirányzt könyvelés - költségvetési dokumentációk megőrzése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) tervezés során keletkezett és felhsznált dokumentumok listáj mérlegekre vontkozó jogszbályi, és kötelezően elkészített belső szbályok, iránymuttás mérlegek elkészítésére vontkozón képviselő-testület rendeletet megtárgyló ülésére, mint tájékozttást dó személy felkészültségének konzultációvl z elemi költségvetés trtlmi követelményeivel kpcsoltos szkmi ismeretek felfrissítése konzultációvl, tervezési segédnygok áttekintésével kész dokumentációk kezelésére vontkozó utsítás megdás mérlegek testületi ülés Elemi költségveté s összeállítás dokumentá ciók elkészítését mérlegek készítése során munkpéldányok, szükség esetén konzultáció z elemi költségvetés megállpítás során munkpéldányok mérlegek során leglább 2 Folymtos n kész mérlegek, szóbeli tájékozttás kérése munk elvégzéséről z elkészített elemi költségvetés és jóváhgyott költségvetési rendelet áttekintésével dokumentációk tárolásánk beszámolttássl, illetve kezelés módjánk z Áht-s mérlegek után z elemi költségveté s elkészítését, de nnk információ s rendszerbe vló továbbítás lklomsz erűen 16

17 17 2. SZÁMÚ TÁBLÁZT PÉNZÜGYI VÉGREHJTÁSSL KPCSOLTOS ELLENŐRZÉSI NYOMVONL Munkfolymt, tevékenység (1) Jogszbályi lp (2) Feldtellátó (3) Htáridő (4) Keletkező dokumentum (5) Könyvvezetésben vló megjelenés (6) Pénzügyi teljesítés 1. Szbályztok, ktulizálás - működést meglpozó szbályztok, ktulizálás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete (2) Szerv je, Képviselő-testület, (z dott jogszbályok) (3) szbályzt készítési kötelezettséget elrendelő jogszbály szerint, illetve évente (4) Szbályztok ( belső ellenőrzési kézikönyvben, illetve költségvetési ellenőrzési /FEUVE/ szbályztbn meghtározottk szerint) Előzetes i ellenőrzés Folymtb épített ellenőrzés Utólgos i ellenőrzés Módj, eszköze Feldt ellátój Megbeszélés Leglább évente Módj, eszköze Tervezet megtekintése, konzultáció Feldt ellátój Feldt ltt min. egyszer Módj, eszköze Kész szbályztok megtekintése, ellenőrzés Feldt ellátój Htáridő Htáridő Htáridő ktuálisn 17

18 18 - pénzügyi-gzdálkodási terület költségvetési végrehjtási szbályztink, ktulizálás 1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei (2) Szerv je, gzdsági je, munkköri leírás (3) szbályzt készítési kötelezettséget elrendelő jogszbály szerint, illetve évente (4) Szbályztok ( belső ellenőrzési kézikönyvben, illetve költségvetési ellenőrzési /FEUVE/ szbályztbn meghtározottk szerint) 2. személyi jutttások és létszám előirányzt felhsználás - személyi jutttások, létszám előirányzt felhsználás, és felhsználás nyomon követése 1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) Személyi jutttások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, (5) Kötelezettségválllási nyilvántrtásb könyvelés kötelezettségválllásként és teljesítésként, Könyvelés z érintett 5-ös és 7-es számlár. (6) Bnkszámlár utlássl, egyes jutttásoknál pénztárból ( kifizetésekről feldás készítése) Megbeszélés Leglább évente feldt ellátásávl kpcsoltos i elvárások költségveté s jóváhgyás át Tervezet megtekintése, konzultáció nyilvántrtások, kimuttások vezetésének, lpdokumentumokkl vló egyeztetése Feldt ltt min. egyszer Kész szbályztok megtekintése, ellenőrzés z év nyilvántrtások során hvont 1 vezetéséről beszámolttás ktuálisn leglább féléves, illetve z éves kpcsolódv 1 lklomm l 18

19 19 - jutlom előirányzt és jutlom kifizetése, vlmint kifizetett összegek 1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) kifizetés lklomszerű, nyomon követés folymtos (4) Személyi jutttások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, (5) Kötelezettségválllási nyilvántrtásb könyvelés kötelezettségválllásként és teljesítésként, Könyvelés z érintett 5-ös és 7-es számlár. (6) Bnkszámlár utlássl, vgy pénztárból ( kifizetésről feldás) - z előirányzt-felhsználási terv személyi jutttásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvsltok kidolgozás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Személyi jutttások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv területre vontkozó jogszbályi és belső szbályozási kérdések 3. dologi kidások előirányztánk felhsználás - dologi kidások beszerzésével feld tevékenységek, kpcsoltos munkmegosztás szkfeldtok és z tevékenységi áltluk felhsznált dologi kidások területenként, feldtonként, szkfeldtonként (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Negyedévenként (4) nlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend előírj, felelősök meghtározás Jutlom előirányzt ánk meghtároz ás, illetve felhsználá s Negyedéve nként min. 1 tok, 1- szer, illetve feldtválto záskor jutlmzás előirányzt meghtározásánk, vlmint kifizetésének nyomon követése, számítások z előirányztfelhsználási terv személyi jutttásokr vontkozó részének, i iránymuttás megdás z előirányztfelhsználási ütemterv teljesítésének figyelemmel kísérése dokumentumok lpján feldtellátókkl vló megbeszélés Előirányzt változttás, illetve jutlom kifizetése Hvont 1 Igény szerint területre vontkozó nyilvántrtások, számítások utólgos z előirányztfelhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás feldtok, tevékenységek, szkfeldtok dologi kidásiért felelős személyek szóbeli beszámolttás végzett tevékenységükről leglább féléves, illetve z éves kpcsolódv 1 lklomm l leglább féléves, illetve z éves kpcsolódv leglább féléves, illetve z éves kpcsolódv 19

20 20 - megrendelések és felhsználások kezelése, kidási előirányztok teljesítése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Negyedévenként (4) nlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend előírj. Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv (5) Kötelezettségválllási nyilvántrtásb könyvelés kötelezettségválllásként és teljesítésként, Könyvelés z érintett 5-ös és 7-es számlár. (6) Bnkszámlár utlássl, vgy pénztárból ( kifizetésről feldás) - z előirányzt-felhsználási terv dologi kidásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvsltok kidolgozás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Egyes dologi kidások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv megrendelések és dologi kidások felhsználási rendjére vontkozó utsítás kidás, rendszer felállítás 1- szer, illetve feldtválto záskor 4. felhlmozási kidások előirányztánk felhsználás - felhlmozási kidások felhlmozási kidások teljesítésével teljesítésével kpcsoltos kpcsoltbn döntés felelősségi ktegóriák előkészítésért (előklkuláció, (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli árjánltok), rend, Közbeszerzési szbályzt döntésért, vlmint (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, döntés végrehjtásért illetve munkköri leírások szerint felelősök (3) Negyedévenként meghtározás, (4) nlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső vontkozó belső számviteli rend előírj szbályok negyedéven ként min szer, illetve ngyobb felhlmozá si kidás esetén felállított rendszer és z utsítás nyilvántrtásokb vló betekintéssel, illetve beszámolttássl z előirányztfelhsználási terv dologi kidásokr vontkozó részének, i iránymuttás megdás z előirányztfelhsználási ütemterv teljesítésének figyelemmel kísérése főkönyvi kivont lpján feldt ellátókkl vló megbeszélés, döntéselőkészítés, döntés, és döntés végrehjtás dokumentum tervezeteinek Hvi rendszeress éggel Hvont 1 Szükség szerint felelősök beszámolttás z előirányztfelhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás beruházási tevékenységről feldtellátók utólgos szóbeli beszámolttás megvlósítássl kpcsoltos dokumentumok párhuzmos áttekintésével leglább 2 lklomm l leglább féléves, éves kpcsolódv leglább féléves, illetve z éves kpcsolódv 20

21 21 - z előirányzt-felhsználási terv z felhlmozási kidásokr vontkozó részének betrtás, módosítási részének jvsltok kidolgozás i (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Egyes felhlmozási kidások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, előirányztfelhsználási ütemterv 5. sját bevétek előirányzt teljesítése - sját bevételek beszedésével kpcsoltos munkmegosztás tevékenységi területenként, feldtonként, szkfeldtonként (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, helyi dórendeletek (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Évenként - bérleti díjk beszedése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtosn, bérleti szerződések szerint (4) nlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend előírj, könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv (5) Könyvelés z érintett 9-es és 7-es számlár (6) Bnkszámlár, vgy pénztárb történő bevételezés Negyedéve nként min. 1 előirányztfelhsználási terv felhlmozási kidásokr vontkozó, iránymuttás megdás z előirányztfelhsználási ütemterv teljesítésének figyelemmel kísérése főkönyvi kivont lpján feldtok, 1- feldtellátókkl tevékenységek, szkfeldtok és z szer, illetve vló megbeszélés feldtválto áltluk beszedendő záskor bevételek, vlmint beszedéssel kpcsoltos feldtok, felelősök meghtározás meglévő szerződések, vlmint bérleti díjkr, feltételekre vontkozó szbályozások, bérbedásokkl kpcsoltos lebonyolítási eljárás meghtározás 1- szer, illetve szükség esetén felállított rendszer és z utsítás nyilvántrtásokb, bérleti szerződésekbe vló betekintéssel, illetve beszámolttássl Hvont 1 Igény szerint Hvi rendszeress éggel z előirányztfelhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás feldtok, tevékenységek, szkfeldtok bevételeinek beszedéséért felelős személyek szóbeli beszámolttás végzett tevékenységükről felelősök beszámolttás, rendelkezésre álló dokumentumok leglább féléves, éves kpcsolódv leglább féléves, illetve z éves kpcsolódv leglább 2 lklomm l 21

22 22 - z dóbevételek beszedése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, dójogszbályok, z dók beszedésére, nyilvántrtásár vontkozó jogszbály, helyi dó rendeletek, (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) nlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend, illetve z dózttásr vontkozó jogszbályok előírják, könyvelési nplók, (5) Könyvelés z érintett 9-es és 7-es számlár. (6) dóbeszedési számlár, vgy meghtározott esetekben pénztárb történő bevételezés - egyéb, z előzőekben ki nem emelt bevételek (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) nlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend előírj, könyvelési nplók, (5) Könyvelés z érintett 9-es és 7-es számlár. (6) Bnkszámlár, vgy pénztárb történő bevételezés z dóbevételekkel kpcsoltos központi, és helyi jogszbályok (rendeletek), fontosbb változásokkl kpcsoltos konzultáció Bevétel típusonként bevétellel kpcsoltos eljárási rend, felelősök meghtározás 1- szer, illetve szükség esetén 1- szer, illetve szükség esetén z dózttási folymt figyelemmel kísérése, z dóbevllások, illetve dókivetések kezelésének, fizetési fegyelem nyomon követése, dóbehjtási intézkedésekre vló utsítás meghtározott eljárási rend betrtásánk nyilvántrtásokb, szerződésekbe vló betekintéssel, illetve beszámolttássl - z előirányzt-felhsználási terv z előirányztfelhsználási terv sját nként min. felhsználási ütemterv Negyedéve z előirányzt- bevételekre vontkozó részének bevételekre 1 teljesítésének betrtás, módosítási jvsltok vontkozó részének figyelemmel kísérése, i főkönyvi kivont kidolgozás iránymuttás lpján (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, megdás (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Egyes bevételek nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv 6. Állmi támogtásokkl, zájárulásokkl, egyéb központi forrás előirányztánk teljesítése Hvi rendszeress éggel Hvi rendszeress éggel Hvont 1 felelősök beszámolttás, rendelkezésre álló dokumentumok, féléves és éves időszkr tervezett, tényleges dóbevétel, vlmint hátrlékok ; beszámolttás felelősök beszámolttás, rendelkezésre álló dokumentumok z előirányztfelhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás leglább 2 lklomm l ( féléves és z éves kpcsolódó n) leglább 2 lklomm l leglább féléves, éves kpcsolódv 22

23 23 - z év közben igényelhető támogtások, zájárulások, egyéb források igénylése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, központi leirtok (2) szerv je, gzdsági je, gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) vontkozó jogszbályok, előírások szerint (4) Egyes támogtások igénylésének és támogtás pénzügyi teljesítésének egyeztetési célú nlitikus nyilvántrtás, könyvelési nplók, előirányztfelhsználási ütemterv - pályáztok (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, központi leirtok, pályázti kiírások, pályáztok elszámolásár vontkozó szbályok (2) Szerv je, illetve gzdálkodási, gzdsági ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) vontkozó jogszbályok, előírások szerint (4) pályázttl kpcsoltos pénzügyi teljesítések egyeztetési célú nlitikus nyilvántrtás, könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv 7. Főkönyvi és nlitikus könyvelés - főkönyvi könyvelés (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, számviteli jogszbályok (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos, leglább hvont (4) Könyvelési nplók (5) Könyvelés (6) Bnkszámlár, vgy pénztárb történő bevételezés könyvelése z igényléssel kpcsoltos jogszbályok, illetve tájékozttó leirtok, továbbá z igénylési feltételek z egyes pályáztok figyelésével, pályázti elképzelésekkel kpcsoltos felelősök meghtározás elvek, főkönyvi könyvelés dott év sjátosságink, változásánk. főkönyvi száml lábontásokr vló igény meghtározás. főkönyvi könyvelés során munkmegosztás rendjének kilkítás, belső htáridők megdás. Negyedéve nként min. 1 Hvont min. 1 1, központi, részletes számlkeret -tükör jánlás megjelenés ét z igénylések rendjének, illetve zok teljesítésének figyelemmel kísérése z igénylő dokumentumok, vlmint támogtást megítélő értesítések lpján pályáztokkl kpcsoltos tevékenység figyelemmel kísérése, pályázti jvsltok főkönyvi könyvelés kilkított rendjének betrttás főkönyvi kivontok és számlforglmk ellenőrzésével, szükség esetén iránymuttássl Hvont 1 Hvont 1 Hvont 1 z állmi támogtás egyeztető tábl, vlmint szervnél kimuttott dtok egyeztetése, és szóbeli beszámolttás pályázt tervezeteinek, jóváhgyás, szóbeli beszámolttás főkönyvi kivontok, teljesítési dtok előirányzttokkl, előirányztfelhsználási ütemtervvel és vló összehsonlítás, szóbeli beszámolttás leglább féléves, éves kpcsolódv Hvont min. 1 lklomm l i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok 23

24 24 - nlitikus könyvelés (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, számviteli jogszbályok (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos, leglább hvont (4) nlitikus nyilvántrtások (5) nlitikus könyvelés (6) Bnkszámlár, vgy pénztárb történő bevételezésre vló hivtkozás - főkönyvi könyvelés és z nlitikus nyilvántrtások közötti kpcsolt, feldások (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, számviteli jogszbályok (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Egyeztetési tevékenység leglább hvont, főkönyvi könyvelésnek feldás negyedévente (4) Könyvelési nplók, negyedéves feldás bizonylti (5) Főkönyvi könyvelés 8. Bizonylti rend és bizonyltkezelés - bizonylti rend 1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, (2) Szerv je, gzdsági je, munkköri leírás (3) szbályzt készítési kötelezettséget elrendelő jogszbály szerint, illetve évente (4) Bizonylti szbályzt, Bizonylti lbum - bizonyltkezelés (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, bizonylti szbályzt, bizonylti lbum (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) Bizonyltok (belső bizonyltok), kimuttások (5) nlitikus és főkönyvi könyvelés (6) Bnkszámlávl, vgy pénztárrl kpcsoltos pénzmozgás teljesítése pénzgzdálkodási jogkörök gykorlását központi előírás mitt kötelező, illetve sját belső információigény kielégítése céljából fontos nlitikus nyilvántrtások körének, vezetési módjánk dott évre vontkozó meghtározás, z esetleges változásokr figyelemfelhívás feldások rendjének, belső szbályozásánk érintettekkel vló bizonylti rend dott évi kiemelt terülteinek, z esetleges új elemek megtárgylás bizonyltkezelés fontosbb területeinek, különös tekintettel z új bizonyltkezelési területekre 1, z dott évi tényleges könyvelési munkák megkezdés e 1, tényleges könyvelési feldtok 1, tényleges könyvelési feldtok 1, tényleges könyvelési feldtok z nlitikus nyilvántrtások kilkított rendjének nyilvántrtásokb vló betekintéssel, zok lposság, nprkészsége stb. szempontjából feldások elkészítésének figyelemmel kísérése, feldások számszki bizonylti rend betrtásánk nyomon követése folymtokb vló betekintésbe, illetve szóbeli beszámolttás bizonyltkezelés betrtásánk nyomon követése folymtokb vló betekintésbe, illetve szóbeli beszámolttás Hvont 1 Feldásonk ént 1 Feldásonk ént 1 Hvont 1 Szóbeli beszámolttás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok Szóbeli beszámolttás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok Szóbeli beszámolttás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok Szóbeli beszámolttás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok 24

25 25 9. Házipénztári pénzkezelési tevékenység - szerv készpénzforglmánk helyettes, bonyolítás bevételi és kidási pénztárellenőr pénztárbizonylt lpján személyének felülvizsgált, (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény felelősségi végrehjtási rendeletei, bizonylti szbályzt, nyiltkoztok bizonylti lbum, házipénztár és pénzkezelési meglétének szbályzt, (2) Pénztáros gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) Bevételi és kidási pénztárbizonyltok, pénztárjelentés (6) Pénztári bevételezés és kidás csk pénzgzdálkodási jogkörök gykorlását 10. bnkszámlforglom kezelési tevékenység - bnkszámlforglom bonyolítás (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, bizonylti szbályzt, bizonylti lbum, bnkszámlpénz kezelési szbályzt (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) Bnknpló (6) Bnki bevételezés és kidás csk pénzgzdálkodási jogkörök gykorlását - z utlások teljesítése (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, bizonylti szbályzt, bizonylti lbum, bnkszámlpénz kezelési szbályzt (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) Szállítók nyilvántrtás, bnki utlás (6) Bnki kidás csk pénzgzdálkodási jogkörök gykorlását 11. leltározási tevékenység pénztáros, pénztár illetve összeférhetetlenségi helyzetek feloldás z bnkszámlán keresztül bonyolódó forglom során bnkszáml felett rendelkezési jogosultsággl bírók, belső nyilvántrtási és utlási rend z utlások teljesítési rendje elveinek, vezetendő nyilvántrtások trtlmánk meghtározás 1, illetve szükség szerint 1, illetve szükség szerint 1, illetve szükség szerint pénztár tevékenységének pénztárnpló, illetve pénztárjelentések lpján, szükség esetén rovncs készítése, beszámolttás bnkszámlforglom bnknpló, illetve bnkszámlforglom tételes vizsgáltávl z utlások rendjének nyilvántrtások lpján, fizetési felszólítások, késedelmes fizetések esetén konzultáció Hvont 1 lklomm l Hvont 1 lklomm l Hvont 1 lklomm l pénztári tevékenység szóbeli beszámolttássl bnkszáml kezelési tevékenység szóbeli beszámolttássl Beszámolttás bejövő számlák utlási rendje betrtásáról 1-2 lklomm l 1-2 lklomm l 1-2 lklomm l 25

26 26 - leltározásr vontkozó ktuális szbályok (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, leltározási és leltárkészítési szbályzt (2) Szerv je, gzdsági, gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Leltározás, évente leglább 1 - leltározás értékelésénél figyelembe veendő értékelési szbályok (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, értékelési szbályzt (2) Szerv je, gzdsági, gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) leltározási, értékelési feldtok ellátás, évente leglább 1 - leltározási ütemterv (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, leltározási ütemterv (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) leltározási szbályzt szerint (4) Leltározási ütemterv - leltározási tevékenység tényleges végrehjtás (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, leltározási és leltárkészítési szbályzt (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Leltározási ütemterv szerint (4) Leltározási ütemterv szerint (leltározási bizonyltok, jegyzőkönyvek stb.) (5) nlitikus és főkönyvi könyvelés leltározás lpján (többlet és hiány könyvviteli rendezése) (6) Pénzügyi rendezést csk leltárhiánnyl kpcsoltos felelősség mitt történő befizetés igényel 12. selejtezési tevékenység leltározássl kpcsoltos jogszbályi előírások, változások z eszközök és források értékelési szbályi, és leltározási tevékenységre kihtó feldtok leltározási ütemterv elkészítésével kpcsoltos feldtok tevékenység feldtok átbeszélése 1, illetve szükség szerint 1, illetve szükség szerint egy, z ütemterv készítése leltározási 1, leltározás végrehjtás leltározásr vló felkészülés során szkmi beszámolttás, z lklmzndó nyomttványok z értékelés során szkmi tájékozttás nyújtás és konzultáció feldtellátóvl készülő ütemterv,, szükség esetén konzultáció leltározás végrehjtásánk leltározási dokumentumok lpján Leltározásr vló felkészülés során 1-2 Leltározásr vló felkészülés során 1-2 Leltározási ütemterv során 1-2 Leltározás végrehjtás ltt 1-2 Beszámolttás felkészülésről Beszámolttás z értékelési feldtok ellátásáról Beszámolttás z elkészült leltározási ütemtervről leltározás záró jegyzőkönyvének átvétele, szükség esetén konzultáció 1 lklomm l 1 lklomm l 1 lklomm l 1 lklomm l 26

27 27 - selejtezésre vontkozó ktuális szbályok (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, selejtezési szbályzt (2) Szerv je, gzdsági, gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) feldtok ellátás, évente leglább 1 - selejtezés kezdeményezése (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, selejtezési szbályzt, vgyongzdálkodási szbályzt, vgyonrendelet (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Selejtezési szbályzt szerint (4) Selejtezési kezdeményezés - selejtezési tevékenység tényleges végrehjtás (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, selejtezési szbályzt (2) Gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Selejtezési szbályzt, vlmint jóváhgyott selejtezési okmány szerint (4) u.. (5) selejtezett, illetve hsznosított vgyontárgyk nlitikus és főkönyvi könyvelése 6) Pénzügyi rendezést csk hsznosítássl kpcsoltos bevétel igényel selejtezéssel kpcsoltos jogszbályi előírások, változások selejtezés kezdeményezésével kpcsoltos feldtok, jogkörök selejtezési tevékenység feldtok átbeszélése 1, illetve szükség szerint 1, selejtezési kezdemény ezés htáridejét megelőző 3 hónpbn 1, selejtezés végrehjtás selejtezésre vló felkészülés során szkmi beszámolttás, z lklmzndó nyomttványok készülő selejtezési kezdeményezések selejtezés végrehjtásánk selejtezési dokumentumok lpján selejtezésre vló felkészülés során 1-2 selejtezési kezdemény e-zés ltt 1-2 Selejtezési tevékenysé g ltt 1-2 Beszámolttás felkészülésről Beszámolttás z elkészült selejtezési kezdeményezéssel kpcsoltbn ellátott feldtokról selejtezési jvslt, eljárások stb.,, végleges selejtezési dokumentumok átvétele 13. Pénzgzdálkodássl kpcsoltos tevékenység (kötelezettségválllás, utlványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) - területre vontkozó szbályok Vlmennyi jogkör, szbályok áltlános Hvont gykorlásár polgármester leglább 1 érvényesülésének leglább 1- jogosulttl közös figyelemmel kísérése, 2 (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendelete, megbeszélés,, év elején szbályozásbn lévő gzdálkodási ügyrend (2) Szerv je, gzdsági, gzdálkodási ügyintéző gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) leglább 1 (4) Pénzgzdálkodássl kpcsoltos belső szbályozás központi és helyi szbályok, értelmezése értelmezési problémák Szóbeli beszámolttás szbályok betrtásávl kpcsoltbn 1 lklomm l 1 lklomm l Szükség szerint Szükség szerint 27

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányztok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Feldtellátási funkció (Teljes egyezés ) omg Kiterjesztett

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) NGYECSED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVTL KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS, UTLVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZBÁLYZT (módosításokkal egységes szerkezetben) Érvényes: 2005 december 01 től Jóváhagyta: Dr.

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA GYUL ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZBÁLYZT Érvényes: 2011. június 30-tól Bevezetés 1. Szabályzatkészítési kötelezettség Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás FEUVE szabályzatának

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános, EGYMI 1035 Budapest III. Szellő u. 9-11. 2008. Jóváhagyásért felelős

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Ikttószám: -II/13/54/2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS z 1083/2006/EK Tnácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés d) pontj lpján GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés

Költségvetési ellenőrzés 109/2010.(VI.30.) KT határozat 2. számú melléklete Polgármesteri Hivatal SZMSZ 2. számú melléklete Költségvetési ellenőrzés Hatályos: 2010. július 1-től Petró Ferenc polgármester Dr. Karsai Éva jegyző

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Jnuár 26-i ülésére Sorszám: Tárgy: Tájékozttó fontosbb jogszbályi változásokról Döntéshoztl mód/: Véíeiném ező bizottság: Egyszerű szótöbbség Tárgylás

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben