Hatályba lépés: A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete"

Átírás

1 Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/ Mobil: 06-30/ Web: OM: Hatályba lépés: 2009 A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete 1/17

2 Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása 1.1. A költségvetési tervezés, koncepció elkészítésének részfeladatai - a tervezet elkészítésére való elméleti, szakmai felkészülés Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés Megbeszélés, az ellátandó feladatok felmérése. Alapul véve az előző évi tervezést és a tényadatokat bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Szakmai konzultáció, értekezleten való részvétel Koncepció összeállítása előtt. Tervezési Jogszabályi és belső előírásokkal való folyamatos egyeztetés Központi irányelvek, útmutatók Folyamatos a tervezés Folyamatos a tervezés Megbeszélés, annak ellenőrzése, hogy a konc.-ban minden elérhető bevételt és ismert, vmint jogsz-ban előírt kötelezettséget (kiadást) figyelembe vettek-e. A tervezés elméleti, szakmai dokumentumai meglétének ellenőrzése Koncepció felügyeleti szervnek történő leadása előtt Tervezés - a tervezés ellátandó egyeztetési feladatok az intézmény és a fenntartó között - a tervezés munkafolyamatokra történő lebontása Konzultáció az ellátandó egyeztetési feladatokról A tervezési munkafolyamatok ellátásának várható időszakainak egyeztetése, a munka-megosztás rendjének kialakítása (szóban) Tervezési Tervezési Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek Egyeztetés, szóbeli beszámoltatás, valamint az elkészült írott anyagokba történő betekintés Folyamatos a tervezés Folyamatos a tervezés Az egyeztetés folyamatának utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok beszámoltatás a tervezési feladatok ellátásának menetéről Tervezési feladatok végén Tervezési feladatok végén 2/17

3 - a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a létszám előirányzat tervezése - a dologi jellegű, speciális célú, felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatának tervezése Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés A tervezést végző személy személyi juttatások és m. terh. járulékok tervezésére vonatkozó jogszabályi, illetve belső szabályozási (pl. étkezési hozzájárulás) háttérismereteiről való tájékozódás, illetve a szükséges tájékoztatás megadása A tervezést végző személy egyes kiadásnemekre vonatkozó jogszabályi, illetve belső szabályozási, illetve a tervezésénél figyelembe veendő egyéb tényezőkkel (pl.feladatváltozás) kapcsolatos ismereteiről való tájékozódás, a szükséges tájékoztatás megadása, valamint a tervezésnél figyelembe veendő kötelezettségvállalások Személyi juttatások, járulékok és létszám tervezése előtt A terület tervezése előtt A tervezési folyamatok szakmai nyomonkövetése, az elvégzett munka áttekintésével, irányításával, szükség esetén konzultáció, személyes közreműködés A tervezési folyamatok szakmai nyomonkövetése, az el-végzett munka áttekintésével, irányításával, szükség esetén konzultáció, személyes közreműködés Folyamatos a tervezés Folyamatos a tervezés A területekre vonakozóan elkészült tervezet és az azt megalapozó számítások, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatokról A területekre vonatkozóan elkészült tervezet és az azt megalapozó számítások, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatokról A terület tervezési feladatinak ellátását követően A terület tervezési feladatinak ellátását követően 3/17

4 - saját bevételek tervezése Az ismert és várható bevételi források, konzultáció a folyamatban lévő szerződésekről, intézményvezetési elképzelésekről - intézményfinanszírozás, átvett pénzeszközök tervezése - a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának megteremtése az intézményfinanszírozás figyelembe vételével Szent Pál Katolikus Általános Iskola Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés Az egyes források igénybevételi lehetőségeinek szakmai, az előzetes adatszolgáltatás újra ellenőrzése Előzetes konzultáció a bevételi és kiadási előirányzatokról, azok főösszegeiről, az egyezőség megteremtésének lehetőségéről A terület tervezése előtt A terület tervezése előtt A részterületek tervezését követően A tervezés folyamán a munkapéldányok, a meglévő szerződésekkel, egyéb dokumentumokkal való összevetése, személyes közreműködés A tervezési munkapéldányok, egyéb adatszolgáltatások egyeztetése, beszámoltatás, személyes közreműködés Az egyensúly megteremtésére vonatkozó levezetések, munkalapok, személyes közreműködés Folyamatos a tervezés Folyamatos a tervezés A feladat alatt legalább 1 A bevételek tervének elkészítése után a tervezett adatokról konzultáció A bevételi tervek teljes dokumentációjának ellenőzése, szükség esetén szóbeli beszámoltatás A bevételi és kiadási előirányzatok egyezőségeinek ellenőrzése az összesített adatokat tartalmazó dokumentumok, kimutatások - a koncepció továbbítása a fenntartónak - a költségvetés jóváhagyása Konc. átte-kintése Fenntartó által jóváhagyott, A saját bevételek tervezése után A terület tervezése után Az összesí-tett adatokat tartalmazó tervek elkészítését követően Koncepció elfogadása után 4/17

5 - a kötgv. dokumentáció megőrzése A kész dokumentációk kezelésére vonatkozó utasítás megadása Szent Pál Katolikus Általános Iskola Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés A dokumentációk elkészítését követően A dokumentációk tárolásának ellenőrzése, beszámoltatással, illetve a kezelés módjának Alkalomszerűen 5/17

6 Ellenőrzési nyomvonal V É G R E H A J T Á S Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés Határid ő 1. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Szervezeti és működési szabályzatban is rögzíteni kell. A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatainak vonatkozásában el kell készíteni a számviteli politikát, leltározási, selejtezési, pénz, bizonylatkezelési szabályait, az eszközök értékelésére vonatkozó elveket, az alkalmazott számviteli szabályokat és elveket. - működést megalapozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása - pénzügyi-gazdálkodási terület költségvetési végrehajtási szabályzatainak elkészítése, aktualizálása 2. A személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználása Megbeszélés Legalább évente Megbeszélés Legalább évente Tervezet megtekintése, konzultáció A szabályzatok egyeztetése, elkészítése, Jogszabály változásoknak megfelelően Jogszabály változásoknak megfelelően Kész szabályzatok megtekintése, ellenőrzés Kész szabályzatok megtekintése, ellenőrzés,, Aktuálisan Aktuálisan - személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználásának nyomonkövetése A feladat ellátásával kapcsolatos i elvárások A költségvetés jóváhagyását követően A nyilvántartások, kimutatások vezetésének, alapdokumentumokkal való egyeztetése Az év folyamán (legalább havonta) A nyilvántartások vezetéséről beszámoltatás Legalább a féléves és az éves hoz vagy szükség szerint havonta - változó bérek, intézményi kifizetések A területre vonatkozó jogszabályi és belső szabályozási kérdések Legalább a féléves és az éves hoz kapcsolódóan A kifizetések nyomonkövetése, a számítások ellenőrzése Az év folyamán (legalább havonta) A nyilvántartások vezetéséről beszámoltatás, a számítások utólagos Legalább a féléves és az éves hoz vagy szükség szerint havonta 6/17

7 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés 3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása - a dologi kiadások beszerzésével kapcsolatos munkamegosztás i területenként, feladatonként, a megrendelések és felhasználások kezelése 4. Felhalmozási és felújítási kiadások teljesítésével kapcsolatos felelősségi kategóriák - a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítésével kapcsolatos felelősségi kategóriák, a pénzügyi teljesítés alakulása Dologi kiadá-sok felelősök meghatározása, a megrendelések és a felhasználások rendszerének felállítása A kiadások teljesítésével kapcsolatos döntés előkészítésért (árajánlatok bekérése), a döntésért, valamint a döntés végrehajtásáért felelős személyek meghatározása, a vonatkozó belső szabályok, a feladatok Költségvetés jóváhagyását követően, feladatváltozáskor, illetve szükség szerint aktuálisan Költségvetés jóváhagyását követően, illetve szükség szerint aktuálisan A feladatellátókkal való megbeszélés. A felállított rend-szer és utasítás ellenőrzése, a nyilvántartásokba való betekintés és beszámoltatás, a teljesítések alakulásának figyelemmel kísérése a főkönyvi kivonat, illetve a pénzforgalmi információs tábla A feladatellátókkal való megbeszélés. A döntéselőkészí-tés, döntés és végrehajtás ellenőrzése, a dokumentum tervezetek, a nyilvántartásokba való betekintés és beszámoltatás, a teljesítések alakulásának figyelemmel kísérése a pénzforgalmi információs tábla Az év folyamán Az év folyamán Dologi kiadások, felelősök beszámoltatása a végzett ről A felhasznált felújítási és felhalmozási kiadások, feladatellátók beszámoltatása a végzett beruházási ről, a dokumentumok Legalább a fél-éves és az éves hoz vagy szükség szerint havonta Legalább a fél-éves és az éves hoz vagy szükség szerint havonta 7/17

8 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés 5. A saját bevételek előirányzat teljesítése - a saját bevételek beszedésével kapcsolatos munkamegosztás i területenként, feladatonként, a saját bevételek teljesítésének alakulása Beszedendő bevételek és a beszedéssel kapcsolatos feladatok, a felelősök meghatározása - a térítési díjak beszedése A térítési díjakra, feltételekre vonatkozó szabályok, a térítési díjakkal kapcsolatos lebonyolítási eljárás meghatározása 6. Egyéb bevételek, átvett pénz-eszközök előirányzatának teljesítése Költségvetés jóváhagyását követően, feladatváltozáskor, illetve szükség szerint aktuálisan Évente, illetve szükség esetén A feladatellátókkal való megbeszélés. A felállított beszedési rendszer és utasítás ellenőrzése, a nyilvántartásokba való betekintés és beszámoltatás, a teljesítések alakulásának figyelemmel kísérése a pénzforgalmi információs tábla A felállított rend-szer és utasítás ellenőrzése a nyilvántartások vezetésén keresztül Az év folyamán Havi rendszerességgel A feladatok, szakfeladatok, részlegek által beszedett bevételek, felelősök beszámoltatása a végzett ről A felelősök beszámoltatása, a rendelkezésre álló dokumentumok ellenőrzése Legalább a fél-éves és az éves hoz vagy szükség szerint havonta Évente legalább 2 (a féléves és az éves hoz kapcsolódóan) 8/17

9 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - egyéb bevételek, átvett pénzeszközök (pályázatok!!) teljesítése érdekében szükséges intézkedések A kapcsolatos jogszabályok, igénylési feltételek, az egyes pályázatok figyelésével, pályázati elképzelésekkel kapcsolatos elvek, felelősök meghatározása Negyedévente, pályázatok esetén aktuálisan A bevételek teljesítésének figyelem-el kísérése, a pályázatokkal kapcsolatos figyelemmel kísérése Az év folyamán Az adatok egyeztetése, szóbeli beszámoltatás, a pályázat tervezetek, jóváhagyása Évente legalább 2 (a féléves és az éves hoz kapcsolódóan), a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség szerint 7. Főkönyvi és analitikus könyvelés - a főkönyvi könyvelés A főkönyvi könyvelés adott évi sajátosságainak, változásainak. A főkönyvi könyvelés alábontásokra való igény meghatározása. A főkönyvi könyvelés a munkamegosztás rendjének kialakítása, belső határidők megadása. Évente 1. A főkönyvi könyvelés kialakított rendjének, belső szabályzatainak betartása és betartatása a főkönyvi kivonatok és a számlaforgalmak ellenőrzésével, szükség esetén iránymutatással A főkönyvi kivonatok, pénzforg. infók, a teljesítési adatok előírányzatokkal való összehasonlítása, szóbeli beszámoltatás, gazdasági A beszámolási (havi, negyed-éves, féléves, éves) ekhez illetve azok előtt 9/17

10 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - analitikus könyvelés A központi előírás miatt kötelező, illetve a saját belső információigény kielégítése céljából fontos analitikus nyilvántartások körének, vezetési módjának adott évre vonatkozó meghatározása, az esetleges változásokra figyelemfelhívás. - a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások közötti kapcsolat, feladások A feladások rendjének, belső szabályozásának érintettekkel való 8. Bizonylati rend és bizonylatkezelés - a bizonylati rend A bizonylati rend adott évi kiemelt területeinek, az esetleges új elemek megtárgyalása,, gazdasági, az adott évi tényleges munkák megkezdése előtt Évente 1, a tényleges könyvelési feladatok előtt a tényleges könyvelési feladatok előtt. Az analitikus nyilvántartások kialakított rendjének ellenőrzése a nyilvántartásokba való betekintés azok alapossága, naprakészsége, stb. szempontjából. A feladások elkészítésének figyelemmel kísérése, a feladások számszaki ellenőrzése A bizonylati rend betartásának nyomonkövetése, a folyamatokba való betekintés, szóbeli beszámoltatás beszámoltatás beszámoltatás beszámoltatás A beszámolási (havi, negyed-éves, féléves, éves) ekhez illetve azok előtt A beszámolási (havi, negyed-éves, féléves, éves) ekhez illetve azok előtt A beszámolási (havi, negyed-éves, féléves, éves) ekhez illetve azok előtt 10/17

11 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - bizonylatkezelés A bizonylatkezelés fontosabb területeinek, különös tekintettel az új bizonylatkezelési területekre. 9. Pénzkezelési, a tényleges könyvelési feladatok előtt. A bizonylatkezelési szabályzat betartásának nyomonkövetése, a folyamatokba való betekintés, szóbeli beszámoltatás beszámoltatás A beszámolási (havi, negyed-éves, féléves, éves) ekhez illetve azok előtt - házipénztár kezelési, a készpénzforgalom bonyolítása bevételi és kiadási pénztárbizonylatok 10. A bankszámlaforgalom kezelési - a bankszámlaforgalom bonyolítása A pénztáros, pénztárhelyettes és a pénztárellenőr személyének felülvizsgálata, a felelősségi nyilatkozatok meglétének ellenőrzés, az összférhetetlenségi helyzetek feloldása A bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal bírók, a belső nyilvántartási és utalási rend - az utalások teljesítése Az utalások teljesítési rendje elveinek, a vezetendő nyilvántartások tartalmának meghatározása 11. A leltározási, gazdasági, gazdasági, gazdasági a tényleges könyvelési feladatok előtt. illetve szükség szerint (pl. személyi változások esetén). Évente 1, illetve szükség szerint A pénztár ének a pénztárnapló, a pénztárjelentések és a szabályzat, szükség esetén rovancs készítése, beszámoltatás A bankszámlaforgalom ének a banknapló, a bankszámlakivonatok és a szabályzat Az utalások rendjének a nyilvántartások, fizetési felszólítások, késedelmes fizetés esetén konzultáció. A pénztári ellenőrzése, szóbeli beszámoltatással A bankszámlakezelési ellenőrzése, szóbeli beszámoltatással Beszámoltatás a bejövő számlák utalási rendjének betartásáról Évente 1-2 Évente 1-2 Évente /17

12 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - a leltározásra vonatkozó aktuális szabályok, ill. a belső szabályzat - a leltározási ütemterv elkészítése A leltározással kapcsolatos jogszabályi előírások, változások A leltározási ütemterv elkészítésével kapcsolatos feladatok, illetve szükség szerint az ütemterv készítése előtt A leltározási re való szakmai felkészülés, felkészítés, az alkalmazandó nyomtatványok Az ütemterv elkészítése, szükség esetén konzultáció A leltározásra való felkészülés folyamán Az ütemterv elkészítése alatt Beszámoltatás a felkészülésről Beszámoltatás az elkészült leltározási ütemtervről Évente 1 (leltározáskor) Évente 1 (leltározáskor) - a leltározási végrehajtása 11. Selejtezési - a selejtezésre vonatkozó aktuális szabályok, ill. a belső szabályzat - a selejtezési végrehajtása A leltározási előtt a feladatok átbeszélése A selejtezéssel kapcsolatos jogszabályi előírások, változások A selejtezési előtt a feladatok átbeszélése,,, a leltározás végrehajtása előtt illetve szükség szerint a selejtezés végrehajtása előtt A leltározás végrehajtásának a leltározási dokumentumok A selejtezési re való szakmai felkészülés, felkészítés, az alkalmazandó nyomtatványok A selejtezés végrehajtásának a selejtezési dokumentumok 12. A pénzgazdálkodással kapcsolatos (utalványozás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás), és megbízott leltárellenőr A leltározás végrehajtása alatt 1-2 A selejtezésre való felkészülés folyamán A selejtezés végrehajtása alatt 1-2 A leltározás zárójegyzőkönyvének átvétele, szükség esetén konzultáció Beszámoltatás a felkészülésről A végleges selejtezési dokumentumok átvétele, szükség esetén konzultáció Évente 1 (leltározáskor) Évente 1 (selejtezéskor) Évente 1 (selejtezéskor) 12/17

13 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - a területre vonatkozó szabályok Valamennyi jogkör gyakorlására jogosulttal megbeszélés, a központi és helyi szabályok Évente legalább 1 (év elején) A szabályok általános érvényesülésének figyelemmel kísérése, szabályozásban lévő értelmezési problémák, a jogkörök szükség szerinti átruházása beszámoltatás a szabályok betartásával kapcsolatban Szükség szerint - a teljesítés szakmai igazolása A teljesítés szakmai igazolása menetének, az igazolás szempontjainak, valamint módjának meghatározása, közös értelmezés - érvényesítés Az érvényesítés kötelező jellegének, körülményeinek, tartalmának, a felhatalmazott feladatellátók tájékoztatása Évente legalább 1 (év elején Évente legalább 1 (év elején) A teljesítés szakmai igazolása menetébe történő betekintés, beszámoltatás. Az érvényesítés menetébe történő betekintés, beszámoltatás. Az érvényesítendő dokumentumok és az érvényesítés alapját képező szak-mai telj. igazolása, valamint a fedezet meglétének, összeg-szerűségnek és alaki követelmények betartásának ellenőrzése 13/17 Folyamatosan beszámoltatás a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatban Folyamatosan beszámoltatás az érvényesítési gel kapcsolatosan Évente legalább 2 (a féléves és az éves hoz kapcsolódóan) Évente legalább 2 (a féléves és az éves hoz kapcsolódóan)

14 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - utalványozás Az utalványozásra vonatkozó előírások, feladatellátók tájékoztatása 13. Vagyongazdálkodás - a vagyon nyilvántartása A vagyonnyilvántartásra vonatkozó szabályok, - a meglévő vagyon hasznosítása A hasznosítási lehetőségek számbavétele, a vonatkozó szabályok, felelősök meghatározása - a féléves beszámolás főbb munkafolyamatokra való lebontása, munkamegosztás, a feladatellátásra vonatkozó általános szabályok meghatározása és betartatása 14. beszámolási - a féléves A vonatkozó jogszabályok átte- elkészítésére való felkészülés kintése, a kiadott útmutatók Megbeszélés az egyes munkafolyamatok ellátásának várható időszakairól és a munkamegosztás rendjéről,, Évente legalább 1 (év elején) Évente legalább 1 (év elején Évente legalább 1 (év elején előtt Az utalványozott dokumentumok, egyeztetése más dokumentumokkal A vagyonnyilvántartásokba való betekintés, az egyeztetést szolgáló dokumentumok elkészíttetése A vagyonhasznosításra vonatkozó előírások ellenőrzése az egyes hasznosítások (dokumentumok ellenőrzése, beszámoltatás) ra való felkészültségről tájékozódás. Egyeztetés, szóbeli beszámoltatás, valamint az elkészült írott anyagokba (munkapéldányok, számítások) történő betekintése Folyamatosan beszámoltatás Legalább negyedévenként!! Legalább negyedévenként készítése előtt és készítése előtt és beszámoltatás, vagyonkimutatások beszámoltatás, vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételek és kiadások beszámolási tájékozódás beszámoltatás a feladatok ellátásnak menetéről Évente legalább 2 (a féléves és az éves hoz kapcsolódóan) Évente legalább 2 (a féléves és az éves hoz kapcsolódóan) Évente legalább 2 (a féléves és az éves hoz kapcsolódóan) beszámolási legalább 2-3 beszámolási 14/17

15 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - ellátandó egyeztetési feladatok Konzultáció az ellátandó egyeztetési feladatokról, Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek készítése Az egyeztetés folyamatának utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok beszámolási végén - a féléves számszaki adatainak előkészítése - a féléves számszaki elkészítése - a féléves dokumentációjának továbbítása a fenntartónak adatszolgáltatás valódisága érdekében betartandó szempontok számszaki elkészítése a főkönyvi kivonat felhasználásával, az esetleges kritikus pontok,, A főkönyvi kivonat elkészítése után A számszaki adatok valódiságának ellenőrzése, a főkönyvi kivonat és az egyes számlaforgalmak ellenőrzése, szükség szerint a könyvelés helyesbítése A számszaki elkészítése munkák legalább 1 A számszaki készítése beszámoltatás az adatok valódisága érdekében ellátott feladatokról, azok eredményeiről A számszaki beszámolási feladatok végén A számszaki elkészítése után - a féléves megtárgyalása, jóváhagyása Fenntartó jóváhagyott féléves, gazdasági elfogadása után 15/17

16 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - a féléves dokumentáció megőrzése A kész dokumentációk kezelésére vonatkozó utasítás megadása A dokumentációk elkészítését követően A dokumentációk tárolásának ellenőrzése, beszámoltatással, illetve a kezelés módjának Alkalomszerűen - az éves beszámolás főbb munkafolyamatokra való lebontása, munkamegosztás, a feladatellátásra vonatkozó általános szabályok meghatározása és betartatása 15. beszámolási - az éves A vonatkozó jogszabályok átte- elkészítésére való felkészülés kintése, a kiadott útmutatók Megbeszélés az egyes munkafolyamatok ellátásnak várható időszakairól és a munkamegosztás rendjéről,, előtt ra való felkészültségről tájékozódás Egyeztetés, szóbeli beszámoltatás, valamint az elkészült írott anyagokba (munkapéldányok, számítások) történő betekintés készítése előtt és készítése előtt és beszámolási tájékozódás beszámoltatás a feladatok ellátásának menetéről beszámolási legalább 2-3 beszámolási végén - az éves ellátandó egyeztetési feladatok - az éves számszaki adatainak előkészítése Konzultáció az ellátandó egyeztetési feladatokról adatszolgáltatás valódisága érdekében betartandó szempontok, gazdasági igazgató, gazdasági Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek A számszaki adatok valódiságának ellenőrzése, a főkönyvi kivonat és az egyes számlaforgalmak ellenőrzése, szükség szerint a könyvelés helyesbítése készítése munkák legalább 1 Az egyeztetés folyamatának utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok beszámoltatás az adatok valódiság érdekében ellátott feladatokról, azok eredményeiről beszámolási végén beszámolási feladatok végén 16/17

17 Előzetes i ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos i ellenőrzés - a pénzmaradvány, valamint a vállalkozási nyereség megállapítása - az éves számszaki elkészítése - az éves dokumentációjának továbbítása a fenntartónak A vonatkozó jogszabályi háttér, a vonatkozó belső szabályok, vezetett nyilvántartások m, a követendő eljárás meghatározása számszaki elkészítése a főkönyvi kivonat felhasználásával, az esetleges kritikus pontok, gazdasági, gazdasági A beszámolási munkák közben A főkönyvi kivonat elkészítése után A pénzmaradvány és a váll. eredmény kimutatásainak elkészítése, az alátámasztást szolgáló nyilvántartások, főkönyvi számlák ellenőrzése, egyeztetés az intézményekkel A számszaki elkészítése A készítés közben A számszaki készítése beszámoltatás a pénzmaradvány, és a vállalkozási eredmény alakulásáról, és azok felhasználhatóságáról A számszaki A pénzmaradvány és az eredménykimutatás elkészítését követően A számszaki elkészítése után - az éves megtárgyalása, jóváhagyása - az éves dokumentáció megőrzése A kész dokumentációk kezelésére vonatkozó utasítás megadása A dokumentációk elkészítését követően Fenntartó jóváhagyott éves A dokumentációk tárolásának ellenőrzése, beszámoltatással, illetve a kezelés módjának, gazdasági elfogadása után Intézmény Alkalomszerűen Karcag, (: Nagy Józsefné :) igazgató 17/17

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés

Költségvetési ellenőrzés 109/2010.(VI.30.) KT határozat 2. számú melléklete Polgármesteri Hivatal SZMSZ 2. számú melléklete Költségvetési ellenőrzés Hatályos: 2010. július 1-től Petró Ferenc polgármester Dr. Karsai Éva jegyző

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA GYUL ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZBÁLYZT Érvényes: 2011. június 30-tól Bevezetés 1. Szabályzatkészítési kötelezettség Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás FEUVE szabályzatának

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL függelék a FEUVE Szabályzathoz ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Készült: 2014.11.6. Jóváhagyva: 2014.12. 18. A hatálya kiterjed Kóka Község Önkormányzat, a roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kókai Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) NGYECSED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVTL KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS, UTLVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZBÁLYZT (módosításokkal egységes szerkezetben) Érvényes: 2005 december 01 től Jóváhagyta: Dr.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos K i v o n a t Dombrádi Szociális Tárulás Társulási Tanácsa 2015. június hó 08-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda költségvetési

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSI REND, ELLENŐZÉSI NYOMVONAL /SZMSZ 1. SZ. MELLÉKLETE/

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSI REND, ELLENŐZÉSI NYOMVONAL /SZMSZ 1. SZ. MELLÉKLETE/ KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSI REND, ELLENŐZÉSI NYOMVONAL /SZMSZ 1. SZ. MELLÉKLETE/ GYOMAENDRŐD 2012 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szabályzat célja, feladata Ezen szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás Megállapodás Dorog Város Önkormányzatának Kincstári Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Arany János Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Előterjesztés Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okirata

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek Börcs község SZMSZ 3/E. melléklete A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek I. A terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA 5. melléklet A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok Az államháztartásról

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések 2007. évi tapasztalatai Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 2007. évben iskolánknál felügyeleti ellenőrzés nem történt. Az OKMT megbízásából az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

(Képviselő-testület március 30-i ülésére)

(Képviselő-testület március 30-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános, EGYMI 1035 Budapest III. Szellő u. 9-11. 2008. Jóváhagyásért felelős

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Piliscsév Önkormányzat 6/2006.(II.13.) KT. r e n d e l e t e az önkormányzati költségvetési gazdálkodás egyes szabályairól

Piliscsév Önkormányzat 6/2006.(II.13.) KT. r e n d e l e t e az önkormányzati költségvetési gazdálkodás egyes szabályairól Piliscsév Önkormányzat 6/2006.(II.13.) KT. r e n d e l e t e az önkormányzati költségvetési gazdálkodás egyes szabályairól Piliscsév Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai MEGÁLLAPODÁS A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.), ILLETVE A Szakcsi Óvoda (7213 Szakcs, Petőfi tér 7.) KÖZÖTT A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti 3. melléklet a 2015. (III.26.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRTÉGII TERV 370/2011. (XII.31.) kormány rendelet 30. -a szerint előírt stratégiai ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni. STRTÉGII ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben