Beszámoló március 1-től szeptember 30-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig"

Átírás

1 Beszámoló TÁMOP / Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár március 1-től szeptember 30-ig Intézményünk március 1-től elkezdte TÁMOP pályázt végrehjtását. Elkészítettük projektmenedzsment megbízási szerződését pályázt végrehjtásánk időszkár és kiegészítettük munkköri leírásukt pályázti feldtukkl. Hiánypótlás keretében rögzítettük felkészített mentorpedgógusok számát. Elkészíttettük C típusú hirdetőtáblát, és megnyitottunk honlpunkon egy pályázti felületet. Az előleg fogdásár elkülönített bnkszámlszámot nyitottunk. Sjtóközleményt juttttunk el médiánk, és március 19-én megtrtottuk pályázt nyitóértekezletét. Összeállítottuk pályázt végrehjtó tem-et. A vezetőség kijelölte pályázt képzésein résztvevők listáját. A képzők referenciáink értékelése után válsztottuk ki zt 3 képzőhelyet, kiktől árjánltot kértünk képzéseink végrehjtásár vlmint szkértői szolgálttás biztosításár. A többi beszerzésünk központosított közbeszerzés htály lá trtozik A projektmenedzsment és vezetőség elkezdte belső szkmi munkát: feltöltött jó gykorltink áttekintése, kidolgozott nygok átdhtósági vizsgált, z átdásbn résztvevők körének meghtározás. Megtörtént z első képzés, mely nygából belső tudásátdást is trtottunk: Felkészítés mentorálás mesterségére (4 fő). Június elején megtrtottuk második képzést (Változásmenedzselés közokttási intézményekben 3fő), és számláját z első kifizetési kérelemben rögzítettük. Megérkezett z értesítés, hogy z irányító htóság jóváhgyt z előlegigénylési kérelmünket. Időszkos beszámolót nyújtottunk be, mit z irányító htóság elutsított, elsősorbn teljesítés igzolások és ppír lpú benyújtás hiányossági mitt. A hiányosságokt pótoltuk és újr benyújtottuk beszámolót. Folytttuk képzéseket: PR tevékenységek és célirányos kommunikációj (2 fő), A referenci intézményi működéshez szükséges szervezeti, okttásszervezési, szolgálttás szervezési feltételrendszer 1

2 kilkítás (4 fő), Hálózti együttműködések, kpcsoltok (3 fő), Htékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés z óvodi és z iskoli gykorltbn (30fő). A résztvevők minden képzés után belső képzést trtottk pedgógii munkközösségnek. A fejlesztési tervben beütemezett összes képzésen részt vettünk: PR tevékenységek és célirányos kommunikációj (2 fő), Változásmenedzselés közokttási intézményekben (3fő), A referenci intézményi működéshez szükséges szervezeti, okttásszervezési, szolgálttás szervezési feltételrendszer kilkítás (4 fő), Hálózti együttműködések, kpcsoltok (3 fő), Htékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés z óvodi és z iskoli gykorltbn (30fő). A résztvevők minden képzés után belső képzést trtottk pedgógii munkközösségnek. Június 18-án változásbejelentőt dtunk be képzések csúszás mitt, mit július 18-án elfogdtk. Július végén elkészítettük z 1 számú kifizetési kérelmet, melyet rögzítettünk kitöltő felületen. Hiánypótló felszólítást kptunk, mit teljesítettünk. Júniusbn megérkezett z intézményi tnácsdónk. A tnácsdói szolgálttás keretében megbeszéltük kidolgoztuk z lábbi témköröket: A tervezési, megvlósítási feldtok ellenőrzése és értékelése. Médi, kidványok. Referenci kidványok. Rendezvények, speciális események. Audiovizuális eszközök. Személyes kpcsoltépítés. Elektronikus kommunikáció eszközei. Kiemelt prtnerlist készítése szempontok Közös fejlesztési cél Jó gykorlt másiknál Azonos szkmi érdeklődés Közös fejlesztési lehetőség Szervezésben közös érdekek Prtnerek jellemzőinek meghtározás (kommunikációs cstornák, elérhetőség, felmérés módjánk meghtározás). Kpcsolti háló elkészítésének segítése hiányterületek feltárás és prtnerek felkuttásánk segítése. Pedgógii és egyéb tnügy-igzgtási dokumentumok felülvizsgáltánk támogtás. Alpító okirt, Szervezeti és Működési Szbályzt, Pedgógii progrm érintettsége. A referenciintézménynek vló megfelelés érdekében változttj belső szbályozókt z intézmény. Belső - tntestületi, munkközösségi-, szkmi műhelymunkábn vló részvétel: 2

3 - működési szbályztok kidolgozásánk támogtás, - munktervek készítésének támogtás Rendszeres szkmi tntestületi műhelyek forgtókönyvének kilkítás. Fejlesztések számbvétele. Újbb jó gykorlt lehetőségének megvizsgálás. Az előkészítő munk egyes fázisibn felelősök és htáridők delegálás. Részvételi szándékok összegyűjtése látogtók köréből. A npi progrm elkészítése és egyeztetése résztvevőkkel. A megfoglmzott fejlesztési feldtokr intézkedési tervek készítése. Lehetséges célok - referenci területeket stbilizálás, - pedgógusok bevonás, - jó gykorltok számánk fejlesztése, - több szolgálttás nyújtás, több esemény biztosítás, - referenci területek kiterjesztése, - mentorált intézmények számánk növelése - országos prtnerek, új intézmények bevonás A lépések folymtos jvítás megbízhtó folymtok elérése érdekében, folymtok szükség szerinti újrtervezése. Döntéshoztl rendszere: Milyen információk lpján (tények, dtok, vélemények) hozunk döntést fejlesztésekről? Kik készítik elő döntést? Ki hozz meg döntést fejlesztésről? - A döntéshoztl menete, lépései Fejlesztések kommunikációj - A döntések végig vitele rendszeren, dokumentálás. - Eredmények kommunikálás. Honlp trtlm. - A fejlesztések eredményének mérése. A fejlesztési döntések végrehjtás, intézkedési terv és nnk megvlósítás. - Tevékenységek, Felelősök, Erőforrások, - Htáridő, időkeret. Indikátorok, eredmények. - Motiváció, elismerések. Meglévő Kommunikációs tervét felülvizsgálj z intézmény A referenci-intézményi szolgálttói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító temben végzett tevékenység. Belső temek konkrét feldtink meghtározás. Tem munkájánk segítése. Szükséges tárgyi feltételek definiálás. Az intézmény jó gykorltánk publikációj és jó gykorlt dokumentáció hiányosságink feltérképezése. A tem munkájáról dokumentációj. Működési rend kidolgozás (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításávl, felelősségi körök kilkításávl fogdj z intézmény prtnereit). 3

4 - Szervezőtem meglkítás, érintettekkörének meghtározás - Erőforrásterv készítése(személy-feldt),eszköz és költségvetési terv készítése - Kommunikációs terv sblon kilkításánk támogtás - Évesmunktervbe vló illesztés(ütemezés) - Fogllkozások tervezése, Projektterv készítése (pl.:hirdetés stb)szervezés ellenőrző list - Rendezvény neve,időpontj - Elődó terem, helység neve - Elődásr kerülő tém, elődás címe - Elődáshoz, rendezvényhez szükséges technik - Szkmi nygok elkészítésének htárideje, drbszám - Fotók, rjzok, ábrák, irányító táblák - Költségvetés összeállítás - Meghívndók listáj, kisérőesemények (fogdás, ebéd, egyéb) - Techniki személyzet felkérése Szervezés. Feldt meghtározás. - Meghívó szöveg, meghívók kiküldése - Szkmi nygok korrektúráj, sokszorosítás, helyszínre szállítás - Propgnd nygok, szórólpok, hirdetések, sjtó nygok, dossziék, stb. - Fotózás megszervezése, meghívndó újságírók listáj - Szükséges nygok helyszínre szállítás, - Szerező tem kijelölése, stábfőnök kijelölése - Szervezők beosztás, időbeosztás, - Dekoráció megszervezése, szükséges nygok biztosítás - Pénzügyi elszámolás. Kiértékelés Eljárásrendek, szkmi dokumentumok kidolgozás jó gykorlt átdásár. Értékelő lpok kilkítás, ill. ezek visszcstolási eljárás-rendjének kidolgozás. Az eljárásrend trtlm: - Célmeghtározás. Vontkozási területek. Foglmk. Az eljárásrend formi elemei minimálisn - intézményneve, z eljárás megnevezése, - jóváhgyt (név, láírás), érvényesség dátum (lklmzás kezdő-és végidőpontj). Önértékelés és z elégedettségmérés összehsonlítás. Vezetői értékelés. Az eljárásrend projekt végére elkészül. Elégedettség mérés - Területek, módszertn meghtározás - Felelős, htáskör kijelölése Önértékelés Önértékelés szempontsoránk meghtározás 4

5 - Résztvevők, módszertn meghtározás - Ellenőrzés, értékelés céljánk meghtározás Önértékelés és z elégedettségmérés összehsonlítás Mérésmetodiki tnácsdás. Benchmrking megtervezése (Külső - belső) A válllt és elvégzett feldtok összhngj. A portfólió prezentálásánk átbeszélése Az Intézményi Fejlesztési Terv megvlósításáról, továbbá szkennelt formábn feltölti bizonyító irtokt és egyéb, felkészülést igzoló dokumentációt. Az eredeti Intézményi fejlesztési terv online regisztrációs felületén dokumentálj fejlesztési terv teljesítését kedvezményezett. Végrehjtottuk fejlesztési tervben meghtározott belső innovációt: A referenci-intézményi szerepre vló felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító temben végzett tevékenység 30 órábn - A referenci- intézményi szerepre vló felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító tem meglkulás, feldtok meghtározás, továbbképzések tpsztltink egymás közötti megosztás (tudás megosztás) - A tem működésére vontkozó rendszer, és szbályok tervezetének elkészítése. Humánerőforrás térkép. - A tem tgjink személyre szbott feldtok meghtározás. A belső képzések rendszerének, szereplőinek kiválsztás - A tem munkáról szóló dokumentum tervezetének megvittás, folymtszbályozás formáb öntése, véglegesítése. - A referenciintézménnyé válás dokumentumink áttekintése, ellenőrzése. A szükséges módosítások elvégzése. A végleges szbályozás láírás. A tárgyi feltételek biztosításánk megtervezése, jvsltok. Referenci-intézményként vló működés belső szbályink kidolgozás 20 órábn - A referenci intézményi fejlesztéseket irányító csoporttgok feldtink meghtározás. A referenci intézményi szolgálttási kínáltunk összeállítás. - Referenciintézményként vló működés belső szbályink kidolgozás(hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításávl, felelősségi körök kilkításávl fogdj z intézmény prtnereit) - A referenci intézményi működés eljárásrendjének kidolgozás. 5

6 - Kommunikációs terv sblonok áttekintése. Kommunikációs terv és mentorálási munkterv kidolgozás. - Az intézmény SZMSZ-ébe és pedgógii progrmjáb referenciintézményi működés következtében bekövetkezett változások átvezetése. Belső - nevelőtestületi, munkközösségi - szkmi műhelymunkábn vló részvétel 20 órábn - A munkközösségek, munkközösség vezetők bevonás jó gykorlt -ok kidolgozásávl, rögzítésével kpcsoltos feldtokb, bevont személyek kiválsztás kompetenciáik lpján. Sját ütemterv készítése tem meglkításáról és jó gykorltok kidolgozásánk intézményi megvlósításáról. - Már létező jó gykorltok áttekintése z Eductio honlpjánk segítségével. A tntestületi, munkközösségi-, szkmi tem-műhelymunk kereteinek meghtározás. - A referenci-intézményi szerepre vló felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító tem tgjink tájékozttás jó gykorltok intézményi megvlósításáról. Ötletbörze. Az intézkedési terv mérföldköveinek meghtározás: - tntestület tájékozttás - munkközösségek, munkközösség-vezetők bevonás jó gykorlt kidolgozásáb - munkközösségek feldti z Eductió honlpján lévő jó gykorltok folymtos nyomon követésével kpcsoltbn, ezzel kpcsoltos tudásmegosztás - munkközösség-vezetői tem szkmi műhelymunkájánk rendszeressé tétele - vezetői ellenőrzés - jó gykorltok bemuttás tntestületnek - A referenci-intézményi szerepre vló felkészüléshez szükséges fejlesztésekhez szükséges intézkedési terv végleges formáb öntése. Az esetleges kérdések megvittás. A munkfolymt további részeinek megtervezése: - munkközösség-vezetői értekezlet trtás - nevelőtestület tájékozttás - Tájékozttó értekezlet munkközösség-vezetők számár. Feldtok: - minden munkközösség dolgozz ki megosztásr méltó jó gykorltikt - folymtosn figyelik feltöltött jó gykorltokt, szervezzék meg z ezzel kpcsoltos tudásmegosztást - munkközösségükön belül motiválják munkközösség tgjit 6

7 - beérkezett jó gykorltokt szelektálják - legmegfelelőbb jó gykorltot vezetőség elé tárják elfogdttásr - Az elkészült intézkedési terv revíziój munkközösség-vezetőkkel folyttott értekezlet tpsztlti lpján. Eljárásrendek, szkmi dokumentumok kidolgozás "Jó gykorlt" átdásár és e folymt minőségbiztosításár 20 órábn - A referenci intézményi működés minőségbiztosítási kérdései, mérés-értékelési rendszer főbb pontjink kidolgozás. A referenci intézményi fejlesztéseket irányító csoporttgok feldtink meghtározás. A referenci intézményi szolgálttási kínáltunk összeállítás. Az intézmény szkmi dokumentumink módosítási jvslti: SZMSZ, IMIP, Házirend, Ped. Progrm. Kommunikációs terv sblonok áttekintése. Kommunikációs terv és mentorálási munkterv kidolgozás. - Az intézmény SZMSZ-ébe és pedgógii progrmjáb referenciintézményi működés következtében bekövetkezett változások átvezetése. Prezentáció elkészítése - Referenci intézményi portfólió elkészítése, dokumentációk és prezentáció átbeszélése. Beszereztük referenciintézményi szolgálttáshoz szükséges eszközöket: 4 db lptopot, 2 db projektort. Új író- és tárgylósztlll, vlmint forgószékekkel rendeztük be z átdás helyszínéül kijelölt helyiséget. Megvásároltuk dokumentáláshoz- rchiváláshoz szükséges ppírt, CD-t, DVD-t és tonereket. A válllt nyilvánossági kötelmeinknek eleget tettünk: sjtóközleményeket dtunk ki, kitettük hirdető és emlékeztető táblát, nyitó és zárórendezvényt trtottunk, honlpunkon megjelentettük pályáztot, feltöltöttük Térképtért, folymtosn tájékoztttuk kollégáinkt, tnulónkt és szülőket pályázt eredményeiről. A tnulónkt szeptember 3i osztályfőnöki órán tájékoztttuk, szülőket pedig körlevélben értesítettük. Esélyegyenlőségi képzést trtottunk pedgógii értekezleten (esélyegyenlőségi felelős: Grdwohl Ágnes). Környezetvédelmi/fenntrthtósági felelőst jelöltünk ki (Szekérné Brn Adrienn) ki elődást trtott kollégáinknk. Az intézmény névváltozttás mitt szerződésmódosítást kezdeményeztünk. A betervezett informtiki eszközöket, 7

8 berendezéseket és irodszereket központosított közbeszerzés keretében szereztük be. Mivel z árk kis mértékben eltértek betervezettől ezért változásbejelentőt dtunk be. Szeptember 27-én projektzáró értekezletet trtottunk. 8

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 46791 Fax: +36 (32) 46791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 I. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány A Munkahelyi Gyakor lat program bevezetési és működési k é z i k ö ny v e Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve Fogyatékos

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben