. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő / hónap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap"

Átírás

1 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Igazgató Műv. isk. int. egységvezető, Utolsó hétfő / hónap 1. Intézményi vezetői értekezlet Aktuális problémák megbeszélése; középés hosszú távú tervek, programok egyeztetése; vezetői, nevelőtestületi döntések előkészítése 2. Ált. isk. int. egység vezetői értekezlete Aktuális problémák megbeszélése; középés hosszú távú tervek, programok egyeztetése; vezetői, nevelőtestületi döntések előkészítése 3. Ált. isk. int. egység kibővített vezetői értekezlete Aktuális problémák megbeszélése; középés hosszú távú tervek, programok egyeztetése, nevelőtestületi döntések előkészítése 4. Nevelőtestületi értekezlet Havi aktualitások Igazgató Helyettesek Hétfő / hét Igazgató Igazgató Helyettesek, munkaközösségvezetők, minőségirányítási támogató csoport vezetője, mérésértékelés csoport vezetője, DÖK segítő pedagógus, közalk. tanács elnöke, reprezentat szakszerv. vezetője Ált6.. isk int. egység nevelőtestületének tagjai, pedagógiai asszisztens Első hétfő / hó; szükség szerint Első kedd / hó.

2 5. Tagozati értekezlet 1 4. évf. Havi aktualitások 6. Tagozati értekezlet 5 8. évf. Havi aktualitások 7. Alkalmazotti értekezletek Havi aktualitások 8. Rendküli értekezletek Aktuális problémák megbeszélése, sürgős döntések, állásfoglalások kialakítása, 9. Munkaközösségi értekezletek Szakmai információk, tervek, programok, feladatok megbeszélése 10. Iskolagyűlés A diákok iskolai élettel kapcsolatos észrevételei, kérései aktuális problémáinak 11. DÖK képviselők gyűlése A diákok osztály és iskolai élettel kapcsolatos észrevételei, kérései aktuális problémáinak 1 4. évf. int. egységvezető 1 4. évf. tanítói, napközis nevelők Igény esetén első kedd / hó 5 8. évf. tanárai Igény esetén első kedd / hó Helyettesek Alkalmazottak / hó évf. int. egységvezető Munkaközösségvezető DÖK segítő pedagógus DÖK segítő pedagógus, Munkaközösségi tagok Témától függően Munkaközösségi munkaterv szerint Tanulók, nevelőtestület Munkaterv szerint DÖK képviselők DÖK munkaterv és igény szerint

3 1.2. Az intézményen belüli információáramlás írásbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1. Intézményi dokumentumok Jogszabály szerint Igazgató Jogszabály szerint Munkaközösségvezetők, DÖK segítő pedagógus 2. Igazgatói utasítás Igazgatói hatáskörbe Igazgató tartozó szabályzatok 3. Igazgatói kör Tájékoztatás Igazgató, tanulók 4. Helyettesi kör Tájékoztatás Helyettesek, 5. Intézményen külről érkező információk (postai helyi kézbesítésű e- mail, fax) Iktatás igazgatói kiszignálás (gazdasági ügyintéző) munkaközösségvezető(k) pedagógus(ok) 6. Nevelőtestületi értekezlet Beszámolás, 7. A tanári szoba belső falán elhelyezett hirdetőtábla Munkaügyi, munkajogi, munkaszervezési információk Iskolatitkár, igazgató,, munkaközösségvezetők, munkacsoport vezetők, DÖK segítő pedagógus, GyIV felelős, iskolatitkár, gazdasági ügyintéző tanulók, tanulók Nevelőtestület tagjai Nevelőtestület tagjai, pedagógiai asszisztens A dokumentumban szereplő időpont vagy a beérkeztető bélyegzőn feltüntetett határidő Az értekezlet előtt kettő munkanap PP, IMIP, Helyi tanterv, SzMSz, Kollekt szerződés, Házirend, Intézményi tantárgyfelosztás, órarend, munkaköri leírások; munkatervek, DÖK munkaterv Igazgatói utasítás, aláíró Igazgatói kör, aláíró Helyettesi kör, aláíró Iktatókönyv, postai beérkeztető füzet Beszámoló nyomtatott formában

4 8. A tanári folyosón elhelyezett hirdetőtábla Érdekképviseleti, kulturális és egyéb információk Közalkalmazotti tanács elnöke, szakszervezeti vezetők, Külön felkért munkatárs(ak) Nevelőtestület tagjai, pedagógiai asszisztens,

5 2. Az intézmény külső kommunikációjának szabályozása o Az intézményből szakmai, illetve tanügyi dokumentáció (, meghó, felkérés, válasz, tájékoztató, stb.) csak az intézmény vezetőjének, illetve akadályoztatása esetén az SzMSz -ben arra feljogosított személynek az aláírásával, iktatás után kerülhet ki. Ez a szabály érvényes az elektronikusan küldött információkra is! o Hivatalos levelet az intézmény fejléces papírján (csak az első oldal) küldünk. o A tanulók szüleinek értesítésére, ára a pedagógusok a tájékoztató füzetet (ellenőrzőt) használják. o AZ INTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI KÖTELESEK A HIVATALI TITOK MEGŐRZÉSÉRE, KISZÍVÁROGTATOTT INFORMÁCIÓK, ILLETVE AZ INTÉZMÉNNYEL, DOLGOZÓIVAL, TANULÓIVAL KAPCSOLATOS ROSSZ HÍR KELTÉSE (HITELRONTÁS, ÉRDEKEK SÉRTÉSE) FEHGYELMI ELJÁRÁST VONHAT MAGA UTÁN Az intézményből kifelé irányuló kommunikációs rendszer szóbeli formái: AZ INFORMÁCIÓ IRÁNYA MÓDSZER FELELŐS ÉRINTETTEK 1. Szülők felé a.) Megkeresés Osztályfőnök,, szülők írásban vagy pedagógusok, telefonon: felkérés, meghás egyéni megbeszélés, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet. IDŐPONT / HATÁRIDŐ Munkaterv szerint, egyéni igény DOKUMENTUM jelenléti b.) Évfolyam szülői értekezlet c.) Szülői Közösség értekezlete Helyettesek, osztályfőnökök Szülői Közösség elnöke Az évfolyamon tanító pedagógusok, szülők Az osztályok szülői közösségének képviselői Munkaterv szerint, egyéni igény A szülői Közösség munkaterve és egyéni igény jelenléti jelenléti

6 2. Óvodák felé Szakmai találkozók, nyílt napok, bemutató órák, programok, rendezvények kölcsönös látogatásának levelezése 3. Középiskolák felé Iskolalátogatások, nyílt napok; nyomon követés, visszajelzés tanulóink eredményeiről; szakmai konzultációk 4. Nevelési tanácsadó, ill. a tanácsadó szakemberek szakmai konzultációja, munkaközösségvezetők, logopédusok, pszichológusok, gyógypedagógusok 1 4. évfolyamon tanító pedagógusok 5 8. évfolyamon tanító pedagógusok, tanulók Meghó munkatervek Egyéni igény Meghó, 2.2. Az intézmény külső kommunikációja (írásbeli formák): AZ INFORMÁCIÓ IRÁNYA MÓDSZER ESZKÖZ FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ 1. Szülők felé a.) Értesítés,, Tájékoztató,, szülők Munkaterv szerint, meghás; füzet, hivatalos, egyéni igény igazgatói, meghó igazgató, határozat,nevelőtestületi nevelőtestület Helyettesek, határozat osztályfőnökök Dokumentumok Szülök Jogszabályok, b.) Intézményi nyomtatott, valamint egyéni kérés dokumentumok formában, pedagógusok megismertetése internet (honlap) 2. Óvodák felé Hivatalos, meghás Postai 1 4. évfolyamon tanító pedagógusok munkatervek DOKUMENTUM jelenléti Iktatott meghó,

7 3. Középiskolák felé Hivatalos, meghás Postai 4. Nevelési tanácsadó Hivatalos, meghás Postai 5. Fenntartó felé Hivatalos, meghás Postai 6. Egyéb intézmények felé Hivatalos, meghás Postai 5 8. évfolyamon tanító pedagógusok munkatervek munkatervek, valamint egyéni igény munkatervek, valamint egyéni igény munkatervek, valamint egyéni igény Iktatott meghó, Iktatott meghó, Iktatott meghó, Iktatott meghó, 3. Az intézménybe nyomtatott formában érkező információ kezelése, továbbítása o Az intézménybe beérkező postai és egyéb küldeményeket az iskolatitkár, akadályoztatása esetén a gazdasági ügyintéző veszi át. o Az iskolatitkár a felbontott küldeményeket dátumozással érkezteti (bélyegző használata). Ha a küldeményt felbontás nélkül kell továbbítani az igazgatónak vagy más címzetthez, az érkeztetést a borítékra kell rávezetni. o Az iskolatitkár érkeztetés után a küldeményeket átadja az intézmény vezetőjének, aki a küldeményeken feltünteti az ügyintézőt (kiszignálás), szükség esetén határidőt jelöl meg, illetve külön utasítást ad (pl. SÜRGŐS!). o Az iratok a szignálás után azonnal visszakerülnek az iskolatitkárhoz iktatásra. o Iktatás után az iskolatitkár a küldeményeket átadja a szignálással megnevezett ügyintézőnek, aki a postai beérkeztető füzetben az átvételt aláírásával, dátummal hitelesíti. o Ha az ügyintéző valamelyik helyettes és ő tovább adja a feladatot, a által vezetett átadó füzetben rögzítik a feladatért felelős munkatárs nevét, aki aláírásával igazolja, hogy az írásbeli információt megkapta, átvette.

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kecskemét SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kecskemét SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kecskemét SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE június hó 29. napján.

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27.

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 31-től Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben