INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)"

Átírás

1 Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t aint Intézkedési terv kezdő dátuma:2017. december 6. Intézkedési terv befejező dátuma: december Pedagógiai folyamatok Kiemelkedő területek: Az intézményi dokumentumok kidolgozása a helyi viszonyok társadalmi változások, törvényi vonatkozások figyelembe vételével történik, a munkatársak bevonásával. Az operatív tervezés a stratégiai tervezés a célok hatékony megvalósulását szolgálja és ez minden dokumentumban jól nyomon követhető. Az intézményi önértékelés beindítása, az önértékelés eredményeinek, tapasztalatainak felhasználása az intézményfejlesztésben, tervezésben. Az intézményi önértékelés elindítása, megvalósítása. A belső ellenőrzési csoport tagjainak feladatainak meghatározása. Brandt Antalné Brindás Györgyné Lénárt Istvánné Lukácsné Kohut Anna, Pelle László Az önértékelés elvégzése. Folyamatos feltöltés az OH informatikai felületére. 1

2 2. Személyiség- és közösségfejlesztés Kiemelkedő területek: Az intézmény bevonja a szülőket a közösségépítő tevékenységekbe. Közösségi életük kiemelkedő. Ebbe bevonják a partner intézményeket, civil szervezeteket, családokat, melyekkel az együttműködés, kapcsolattartás magas szintű. Magyar és nemzetiségi hagyományápolás, Elek város életében való részvétel nagyon fontos az intézmény számára, tevékenységük ezen a területen kiemelkedő. Az intézményben dolgozók ( pedagógusok és a nevelést, oktatást segítő dolgozók is ) naprakész ismeretekkel rendelkeznek a gyerekekről. (munkatervek, beszámolók, interjúk) /módszerek A diákok önszerveződésének erősítése, a munkatervben nem található DÖK munkaterve. Javasoljuk annak elkészítését, beépítését az intézményi munkaterve. A DÖK munkatervének beépítése az intézmény éves munkaterveibe. A DÖK munkaterv elkészítése minden tanévben. DÖK vezető: Zsidó Ferenc A DÖK munkaterv beépül az intézmény éves munkatervébe. Belső ellenőrzés

3 3. Eredmények Kiemelkedő területek: A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. (munkatervek, interjúk) Stabilizálni a létszámot:megtartani a gyerekeket. Intézményi önértékelés elkészítése. Ebben a belső és külső mérési eredmények felhasználása. Az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése, a szülők hatékonyabb bevonása. A színes, színvonalas iskolai életről folyamatos tájékoztatás az iskola felhasználók felé. Belső-és külső mérési eredmények kommunikálása. Brindás Györgyné Alsó tagozatos munkaközösség. Minden tanévben folyamatosan. Tanulói létszámok csökkenésének megállítása. Beiratkozási mutatók. Minden tanévben folyamatosan. 3

4 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Kiemelkedő területek: Belső kapcsolatok terén erős a munkaközösségi szintű kapcsolati háló. Az intézmény alkalmazotti keresi a jó gyakorlatok átvételének lehetőségét. A továbbképzésekre, a belső továbbképzésekre, a megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség. Megteremti hozzá a feltételeket. Alapvetően biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. Tervezettek a bemutató órák, ahol a pedagógusok saját tapasztalataikat adják át. Az intézményi információ átadás eddigi szóbeli, vagy papír alapú alkalmazását a digitálisra cserélni Az elektronikus napló bevezetése. A KRÉTA rendszer használata. A tantestület tagjai Naprakész információk pedagógusok, szülők részére. Belső ellenőrzés. A bevezetéstől számítva folyamatosan. 4

5 5. Az intézmény külső kapcsolatai Kiemelkedő területek: Az intézmény együttműködése kiemelkedő a településsel és a szülőkkel, a diákok rendszeresen részt vesznek a település rendezvényeinek lebonyolításában, folyamatos a szülők tájékoztatása, amelyről elismerően beszéltek a szülők is az interjú során. Partnerek elégedettségmérése, egyeztetés a tervek előkészítése kapcsán. Az intézményi önértékelés elindítása és folyamatos alkalmazása. A partnerek elégedettségének folyamatos mérése. Az intézmény stratégiai és operatív terveinek folyamatos egyeztetése a partnerekkel. SZMK Helyi Önkormányza tok Civilszerveze tek Minden tanévkezdés előtt. Sikeres együttműködés. Elégedettség mérési kérdőívek. Folyamatosan. 5

6 6. A pedagógiai munka feltételei Kiemelkedő területek: Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. (SZMSZ, házirend) IKT eszközök alkalmazásának kiterjesztése a nevelőtestület minden tagjára. IKT eszközök fejlesztése, amelyre az interjú és az intézménybejárás során derült fény. IKT eszközök további hatékony felhasználása. A továbbképzési lehetőségeken teljes körű részvétel. Digitális szakadék csökkentése és Digitális kompetenciák fejlesztése továbbképzésen illetve a pályázathoz kapcsolódó továbbképzésen való részvétel. A tantestület tagjai decemberétől folyamatosan. IKT eszközök hatékony felhasználása. Belső ellenőrzés. 6

7 7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. Kiemelkedő területek: A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára működtetett integrációs pedagógiai program kifejlesztése, továbbvitele, német nemzetiségi nyelvoktatás, komplex tehetséggondozó program működtetése, környezettudatos nevelés. (pedagógiai program, dokumentumok elemzése) A digitális tananyagok használatának elterjesztése az egész tantestületben, lehetőség szerint minden tanórán. A honlap használata a széleskörű tájékoztatáshoz, pl. munkatervek feltöltése. Az önértékelés bevezetése és folyamatos alkalmazása. A honlap folyamatos frissítése. Interaktív tananyagok további felhasználása a tanítási órákon. Aktuális események, információk feltöltése. Belső tudásmegosztás. A tantestület tagjai. Folyamatos. Az intézmény hírnevének öregbítése. Változatos, kreatív tudásmegosztás. Belső ellenőrzés. 7

8 8