TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063"

Átírás

1 TÁMOP / A TÁMOP / Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: április november 0 Az elnyert támogatás: Ft Referencia-intézmény fogalma: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. Referencia-intézménnyé váláshoz teljesíteni kell a minősítési rendszerben foglalt feltételeket, melyek a következők: Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz. Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek. Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referencia-intézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban. Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés. Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza A fenntartó biztosítja és támogatja a referencia-intézményi működés lehetőségét. Az intézmény az általa megjelölt referencia-területen minimum két éves gyakorlattal rendelkezik

2 Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását.. A pályázat fő célja: hálózati együttműködések kialakítása országos szinten az együttműködő szerepre való felkészítés az intézményfejlesztési tervben meghatározott tartalommal újszerű megoldások, együttműködések, adaptálható, jól követhető differenciált szolgáltatások széleskörű és területileg kiegyenlített biztosítása Részcélok: az intézményi fejlesztési tervben rögzített tartalommal Felkészülés a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítására A referencia-intézményi mentor-pedagógusok felkészítése Felkészülés hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére Felkészülés PR-tevékenységek és hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokra A pályázat benyújtásának feltételei: Regisztrálás a minősítési rendszer felületen a szolgáltatói kosárban Előminősítési feltételeknek való megfelelés IFT-Intézményfejlesztési terv megtervezése A minősítési eljárás fő szakaszai: 1. Előminősítési eljárás 2. Felkészülés a szolgáltatói szerepre. Minősítés 1.Előminősítési eljárás: bejelentkezés az Educatio által biztosított kosar.educatio.hu portálon előzetes együttműködési megállapodás a Regionális Hálózatkoordinációs Központtal (RHK) dokumentumok feltöltése a dokumentumtárba (15 napos határidő) Alapító okirat, Pedagógiai program, IMIP, SzMSz, Házirend, Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv), Az IMIP előző tanévi végrehajtásának értékelése, A megelőző tanév éves munkaterve, A megelőző tanév év végi beszámolója, Az intézmény döntése alapján további olyan dokumentumok, amelyek igazolják a referencia-intézményi feltételek teljesülését. (partnerintézményekkel való együttműködés, szak és szakmai szolgáltatás munkatervei ), Nyilatkozatok: polgármesteri, igazgatói, nevelőtestületi jó gyakorlatok feltöltése (külön eljárás keretében kell feltölteni a portál intézményi innováció fül jó gyakorlat pontjánál) Mozgásfejlesztés az együttnevelés szolgálatában Az egyéni fejlesztési terv elkészítése és alkalmazása az integrált nevelés során ezt a kettőt töltöttük fel. Intézményi fejlesztési terv összeállítása formai (teljes körűen fel lett-e minden töltve) és szakmai előminősítés (helyszíni látogatás során) előminősítési nyilatkozat kiadása, amely dokumentum megnyitja a felkészülés lehetőségét, Kelt: Budapest, év OKLEVÉL március 9-én Előminősített referencia-intézmény A szakmai előminősítésen a következő szempontokat nézték:

3 Összegzés A referenciaintézményi kritériumoknak való megfelelés számszerű értékelésének összegző táblázata Referenciaintézményi kritérium Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító nevelés-oktatás eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz az intézmény. Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. Az intézmény folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programba foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert az intézmény. Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés. Összesen számszerű értékelés 21 Mindenhol a maximális pontot kaptuk. Értékelési terület megnevezése 1) Referencia-intézményi alapfeltételeknek való megfelelés Értékelés: 21 2) Referencia-területi szempontnak való megfelelés: Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában Értékelés: 4 ) Az intézmény fejlesztési tervének vizsgálata Értékelés: megfelelt 4) Az intézmény referenciai intézményi pályázatában releváns jó gyakorlatainak Értékelés: kiválóan megfelelt 2.Felkészülés a szolgáltatói szerepre: az Intézményi fejlesztési terv megvalósítása A terv tartalmazza azokat a fejlesztési tevékenységeket, amelyek szükségesek a referencia-intézményi szolgáltató szerep magas szintű ellátásához.

4 Meghatározza a képzések, felkészítések fajtáit, a támogató tanácsadói szolgáltatásokat valamint a felkészülés intézményi kereteit, résztvevőinek körét, létszámát, ütemtervét. A képzések során felkészítjük intézményünk pedagógusait a differenciált nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására, a támogató pedagógiai környezet minél szélesebb körű megvalósítására, a szaktanácsadói, mentori támogatásra, a hálózatban való együttműködésre, az intézményen belül és kívül teamben végzett tevékenységre. Vezetői és pedagógus oktatási-továbbképzés típusa 1. Felkészítés a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltétel-rendszerének kialakítására 15 óra 2. A referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató képzés 0 óra. Intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés 15 óra 4. A leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segítő felkészítés 15 óra 5. Választható képzés, amely a pályázatban érintett feladatellátási hely vezetőit készíti fel a referencia-intézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire 0 óra 6.A Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 8 óra 6.B. A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok képzése 60 óra Szolgáltatás Szakértői, szaktanácsadói támogató szolgáltatás 20 óra Szolgáltatás Az intézmény belső szakmai fejlesztései: A referencia intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések A referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása Szakmai műhelymunkák Eljárásrendek kidolgozása 60 óra

5 .Minősítés: A minősítési eljárás a Minősített referencia-intézmény oklevél kiadásával zárul. Az oklevél kiállításának feltételeként a Minősítő Testület szakmailag ellenőrzi az Intézményi fejlesztési terv megvalósítását, továbbá az intézmény bemutatja szolgáltatói szerepre és feladat ellátására vonatkozó terveit. A pályázati támogatás segítségével intézményünk egy olyan minőségi szolgáltatóvá, tudásbázissá válik regionális, és országos szinten is, mely mintát és támogató hátteret nyújt a befogadó pedagógiai gyakorlat elterjesztéséhez.

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. 1. Referencia intézményi működés stratégiájának meghatározása 1.1 Stratégiai célok: Fő célkitűzés: Hatékonyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 I. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Részletesebben

Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve

Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve Kommunikációs üzenetünk: Szakmai felkészültségünk és gyermekközpontú szemléletünk alapján, mesterfokú tanítással, személyre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK

REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE A Babus Jolán Középiskolai Kollégium az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról A beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy

Részletesebben

1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai:

1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai: 1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai: A sikeres pályázatunk során résztvevői lettünk a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskoláknak. A referencia intézmények

Részletesebben

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE T ÁMOP-3.1.7-11/2-2011- 0300 Felkészülés a referencia-intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 1 TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0300 Felkészülés

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A "csináld magad" mozgalmak ideje lejárt... Azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Referencia intézmény belső működési szabályai

Referencia intézmény belső működési szabályai Referencia intézmény belső működési szabályai 1 Tartalomjegyzék 1. Referencia intézményi tevékenységünk céljaink, feladataink 2. Szervezeti felépítés 3. Tevékenységháló - Jó gyakorlat átadásra 4. Új típusú

Részletesebben

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készítette: Felülvizsgálta: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Név: Dátum: Aláírás Tormáné Győrfi Éva Csergő Vilmosné dr. Szabó Béla Mittler

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet ingyenes információs lapja 2010. november - december Pest Megyei Pedagógiai Híradó Az OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A közoktatás modernizációját támogató hálózatfejlesztés

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Fogalmak meghatározása...3 3.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben