A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK STANDARDJA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK STANDARDJA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE"

Átírás

1 A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK STANDARDJA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK SZEREPE ÉS MINŐSÍTÉSÜK A referencia-intézmények szerepe A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Valamennyi referencia-intézményre egyaránt jellemző alapfeltételek Főbb referenciaterületek A referencia-intézmények minősítése A referencia-intézmények minősítési eljárásrendje a TÁMOP 2010-es megvalósítási időszakában BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT Regisztráció Online felület kitöltése Bejelentkezéshez szükséges postázandó dokumentumok: A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA A formai előminősítés A szakmai előminősítési folyamat lehetséges kimenetei MINŐSÍTÉS (MINŐSÍTŐ TESTÜLETI ÜLÉS KERETÉBEN) A referencia-intézmények felkészítésének tartalmi területei PANASZKEZELÉS (PANASZKEZELÓ TESTÜLET) A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK RENDSZERKÖRNYEZETE AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAMJÁNAK IDŐSZAKÁBAN

3 1 A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK SZEREPE ÉS MINŐSÍTÉSÜK 1.1 A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK SZEREPE A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához. A referencia-intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége számára szakmai szervezett műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak; a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erőssségeik alapján egyes referencia-területekhez sorolhatók, és akár több referenciaterületen is kínálnak adaptálható mintákat. A szolgáltatási rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését (peer teaching, peer review, critical friend módszer, stb.), a mentor-pedagógusok tapasztalatának hasznosulását a partner intézményekben is. A horizontális tanulás regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi alkalmait részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció szervezésében, folyamatosan biztosítani szükséges. El kell érni, hogy az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonja, mely eddig távol maradt az innovációtól. A referencia-intézmények megerősödő hálózati szolgáltatásainak minősége, sokfélesége és kiterjedése a biztosíték arra is, hogy a fejlesztés fehér foltjai hiteles példák és személyre szabott támogatási formák segítségével csökkenjenek. A minősítést szerzett referencia-intézmények, referenciahelyek szolgáltatásait be kell mutatni minden érdeklődő számára országos és regionális gyűjtésben, jól kereshető tipológiai rendszer közzétételével. E feladatot az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a regionális hálózatkoordinációs központokkal együttműködve végzi. Megosztott felületen publikálják, gondozzák, és sokoldalú szempontrendszer alapján teszik kereshetővé a minősített referencia-intézmények listáját. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata továbbá a potenciális referencia-intézmények előzetes felkészítése arra, hogy képesek legyenek szakszerűen szolgáltatásokat nyújtani a hálózati tanulás országos rendszerében. A referencia-intézményi minősítés folyamatának és státuszának érvényes kritériumrendszerét az Oktatási és Kulturális Minisztérium jelen dokumentumban foglaltak szerint adja ki. A szaktárca stratégiai céljainak megfelelően a referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltató bázisai lesznek. 3

4 1.2 A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ REFERENCIA-INTÉZMÉNY DEFINÍCIÓJA Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. 1.3 VALAMENNYI REFERENCIA-INTÉZMÉNYRE EGYARÁNT JELLEMZŐ ALAPFELTÉTELEK Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz. Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek, jellege szerint szolgáltatni kész a nonformális képzési területeken, felnőttképzésben is. Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referencia-intézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban. Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik, vállalja a külső értékelésben való részvételt. Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza. Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés. Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referencia-intézményi működés lehetőségét. Az intézmény általa megjelölt referencia-területen minimum két éve működik. Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a szupervízió, valamint a hospitálás lehetőségeinek biztosítását. 1.4 FŐBB REFERENCIATERÜLETEK Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó intézmény Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/intézmény együttes Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely / tehetségpont Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely 4

5 Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció területein minta-közvetítő intézmény. E referenciaterületek köre bővülhet, és egy-egy intézmény akár több referenciaterületen is lehet mintaadó. Egyéb, új referenciaterület azonosítása egyeztetést, döntést igényel; ennek érdekében az intézmény felveszi a kapcsolatot a székhelye szerinti régióban működő regionális hálózatkoordinációs központtal. 1.5 A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSE A minősítési folyamat első célcsoportjai azok a leendő referencia-intézmények, amelyek a jelen dokumentum kiadásától, illetve az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított feltöltő felület nyilvánossá tételétől számított 60 napon belül, de legkésőbb április 30-ig teljesítik a formai előminősítéshez szükséges feladatokat. Ezen intézmények egyrészt a TÁMOP es pályázatot megvalósító regionális hálózatkoordinációs központok már meglévő együttműködő partnerei, másrészt azok az intézmények, amelyek újonnan csatlakoznak ehhez a partneri körhöz. A formai és szakmai előminősítés (dokumentumelemzés, helyszíni látogatás) feladatait a székhelyük szerinti TÁMOP regionális hálózatkoordinációs központok végzik. A helyszíni látogatáson az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szakemberei is részt vesznek. Az intézmények felkészítéséről a TÁMOP es kiemelt projekt gondoskodik, szükség szerint a regionális hálózatkoordinációs központok logisztikai támogatása mellett. A felkészítés térítésmentes, sikeres elvégzése a referenciaintézményi minősítés, státusz feltétele. A felkészítést nem kezdheti meg az intézmény, amíg nem rendelkezik két, általa regisztrált jó gyakorlattal. 5

6 2 A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE A TÁMOP 2010-ES MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKÁBAN 6

7 2.1 BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT REGISZTRÁCIÓ Az intézmények bejelentkezéséhez a felület 2010 március közepétől folyamatosan a regisztrálók rendelkezésére áll. Üzemeltetője az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Egy regisztrációval csak egy feladatellátási hely adatainak feltöltése lehetséges ONLINE FELÜLET KITÖLTÉSE A regisztrációt követően a felületen található tájékoztató útmutatása alapján kell eljárni. Az intézmény bejelentkezésétől kezdve az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. azonnal megosztja az online felületet az adott régió regionális hálózatkoordinációs központjával az előminősítési folyamat megkezdése céljából. Az online felület kitöltésére rendelkezésre álló idő a regisztrációt követő 15 nap A FELKÉSZÍTÉSI PORTFOLIÓ ELŐZETES ÖSSZEÁLLÍTÁSA, KITÖLTÉSE A felület kitöltése során az intézménynek a felületen közzétett Felkészítési portfolió opcióiból össze kell állítania felkészülési tervét is. A felkészülés tartalmainak tervezésekor az intézmény saját szükségleteit tartja szem előtt, ezért az alapmodulokon túl a választhatóak közül is tervezhet. Igény esetén az intézmény konzultációs segítséget kérhet az adott régió regionális hálózatkoordinációs központjától a felkészítési portfolió összeállítása céljából A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, NYILATKOZATOK, HATÁROZAT Együttműködési megállapodás (Ajánlás az együttműködési megállapodás formájára - letölthető 1. számú melléklet): A leendő referencia-intézménynek fel kell keresnie a székhelye szerinti regionális hálózatkoordinációs központot együttműködési megállapodás megkötése céljából. E dokumentum szerint az intézmények vállalják a minősítési folyamatban való részvételt, és annak sikeres végeztével legalább két évre szolgáltatási keretszerződés megkötését a regionális hálózatkoordinációs központtal. Tartalmazza a minősítéstől számított legalább két évre vállalandó legfontosabb referencia-intézményi feladatokat, a leendő szolgáltatás régiós koordinációra vonatkozó feltételeit. Az intézmény kötelezően fogadja a regionális hálózatkoordinációs központ által közvetített intézményeket, a megállapodásban rögzített számban és feltételekkel, valamint részt vesz a hálózati tanulási formák, műhelykonferenciák térségi, regionális, országos eseményein, mintaértékű pedagógiai gyakorlatának széles körű bemutatása céljából. Együttműködési megállapodás nélkül a referencia-intézményi szolgáltatásokra történő felkészítést az intézmény nem kezdheti meg. 7

8 A regionális hálózatkoordinációs központok postacímei: Régió Intézmény Cím Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai 3300 Eger, Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Szarvas tér 1. Intézménye Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény KÖRPI Közép-Dunántúli Regionális Intézet EDU COOP Pedagógiai Intézet Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 4029 Debrecen, Monti ezredes u Békéscsaba, Kiss Ernő út Szekszárd, Zrínyi u Tatabánya, Fő tér Budapest, Pf Zalaegerszeg, Béke-ligeti u. 1. Fenntartói nyilatkozat (letölthető 2. számú melléklet), amely a következőket tartalmazza: Fenntartói támogatás az intézmény részvételéről a referencia-intézményi minősítési folyamatban. Az intézmény működésével eleget tesz a évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról követelményeinek. A fenntartó nyilatkozatát arról, hogy szükség szerint úgy módosítja az intézmény alapító okiratát, hogy az jogszerűen végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást; e tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek körébe. A fenntartó nyilatkozatát arról, hogy az intézménynek a Közoktatási Információs Rendszerben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja hatályos. A fenntartó egyetértését adja a referencia-intézményi regisztrációhoz szükséges intézményvezetői nyilatkozatban foglaltak tartalmával kapcsolatban. Amennyiben a fenntartói nyilatkozat beszerzésére a bejelentkezés időpontjáig nincs lehetőség e dokumentumot a felkészítések megkezdéséig pótolni lehet. Ebben az esetben a fenntartó képviselője itt nyilatkozik a pótlásról. A felkészítések megkezdésének időpontjáról az intézmény vezetője tájékoztatja a fenntartót. Intézményvezetői nyilatkozat (letölthető 3. számú melléklet), amely a következőket tartalmazza: Az intézmény elfogadja a referencia-intézmény minősítési eljárásrendjét. Az intézmény vállalja, hogy részt vesz a minősítési folyamat részeként biztosított térítésmentes, moduláris rendszerű felkészítésben, továbbá hogy a résztvevők belső felkészítés során megosztják munkatársaiknak a szerzett kompetenciákat, ismereteket. Az intézményvezető nyilatkozik arról, hogy az intézmény/referenciahely a regisztráció napjától számított 30 napon belül az általa működtetett mintaértékű jó gyakorlatok leírását a 8

9 felületen található kritériumrendszernek megfelelően feltölti. Ezek közül legalább egy az általa megjelölt referenciaterületről való, és legalább további egy jó gyakorlatot regisztrálni kell. Több referenciaterület megjelölése esetén mindegyikhez kapcsolódóan rendelkeznie kell regisztrált jó gyakorlattal. Az intézményvezető vállalja, hogy eredményesen záruló referencia-intézményi minősítése esetén az együttműködési megállapodás alapján 15 napon belül megköti a szolgáltatási keretszerződést a régiója szerinti koordinációs szervezettel arról, hogy a minősítést követően a régióban legalább két évig referencia-intézményi szolgáltatásokat nyújt. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a programba vont munkatársai hozzájárulását kikéri a személyes adataik célhoz kötött kezeléséhez a minősítési eljárást végző szervezetek számára. Nevelőtestületi határozat (letölthető 4. számú melléklet), mely szerint a testület egyetért azzal, hogy az intézmény a referencia-intézmény címet megszerezze, továbbá egyetért az intézményvezetői nyilatkozatban foglaltakkal A PEDAGÓGIAI, SZAKMAI DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE AZ ELEKTRONIKUS DOKU- MENTUMTÁRBA: Alapító okirat Pedagógiai program Intézményi Minőségirányítási Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv) Az Intézményi Minőségirányítási Program előző tanévi végrehajtásának értékelése A megelőző tanév éves munkaterve A megelőző tanév év végi beszámolója Az intézmény döntése alapján további olyan dokumentumok, amelyek igazolják a referenciaintézményi feltételek teljesülését BEJELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES POSTÁZANDÓ DOKUMENTUMOK: A kinyomtatott, hitelesen aláírt bejelentkezési adatlapot, a felkészítési portfoliót, együttműködési megállapodást, nyilatkozatokat (fenntartói, intézményvezetői), és a nevelőtestületi határozatot az intézménynek postai úton kell eljuttatnia az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Hálózatkoordinációs Irodájára, a regisztrációtól számított 18 napon belül. Amennyiben e papír alapú dokumentumok valamelyike hiányos vagy nincs megküldve, az Educatio Kft. 15 napos határidővel hiánypótlásra kéri az intézményt. Postacím: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság Hálózatkoordinációs Iroda 1134 Budapest, Váci út 37. 9

10 2.2 A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA A felületen a regionális hálózatkoordinációs központ az intézmény adott státuszát, annak változását követi, rögzíti, melyről a jelentkező tájékoztatást kap A FORMAI ELŐMINŐSÍTÉS A formai előminősítést a regionális hálózatkoordinációs központ munkatársai az online felületen rögzített tartalom és dokumentumok alapján, a feltöltés véglegesítésétől számított 10 munkanapon belül elvégzik. Amenynyiben a feltöltés hiányos, a regionális hálózatkoordinációs központok 15 napos határidővel, elektronikus úton hiánypótlásra kérik fel az intézményt A FELTÖLTÖTT DOKUMENTUMOK ELEMZÉSE/ÉRTÉKELÉSE A szakmai előminősítési folyamat első szakasza a feltöltött dokumentumok elemzése/értékelése. A dokumentumelemzés szempontrendszerét, a megfelelési kritériumokat szakmai előminősítési segédtáblázat tartalmazza (5. számú melléklet). Az intézmény által feltöltött dokumentumok szakmai elemzését a regionális hálózatkoordinációs központ által megbízott szakemberek 15 napon belül elvégzik HELYSZÍNI LÁTOGATÁS A szakmai előminősítési folyamat második szakasza a helyszíni látogatás, melyen az regionális hálózatkoordinációs központ által a dokumentum-elemzéssel megbízott két szakember és az Educatio Kft. által delegált két további szakember együttesen vesz részt. A helyszíni látogatás célja annak megállapítása, hogy a feltöltött adattartalom és a gyakorlat összhangja megvalósul-e, valamint a dokumentumelemzés tapasztalatainak megbeszélése, esetleges korrekciós feltételek, ütemterv meghatározása. A helyszíni látogatásról az intézmény által is véleményezett szakértői jelentés készítése szükséges (6. számú melléklet). A helyszíni látogatás eljárásrendjét a 7. számú melléklet. tartalmazza A SZAKMAI ELŐMINŐSÍTÉSI FOLYAMAT LEHETSÉGES KIMENETEI A minősítést végző szakemberek a szakmai dokumentum-elemzés és a helyszíni látogatás során a megfelelést az alábbi négy fő szempont szerint vizsgálják: megfelelés az oktatás-fejlesztés horizontális célrendszerének, a disszeminációra alkalmasság szempontjai régió-specifikus, terület-specifikus szempontok referenciaterületi szempontok esélyegyenlőségi szempontok. A fentiek figyelembe vételével a következő kimenetek lehetségesek. A) Ha a szakmai előminősítés pozitív eredménnyel zárul, az intézmény a felkészítést megkezdheti. B) Ha a szakmai előminősítés korrigálható hiányosságokat tár fel, akkor a szakemberek korrekciós feltételeket határoznak meg. Az intézmény vezetője nyilatkozhat a korrekció elvégzésének határidejéről. a. A nyilatkozat megléte esetén az intézmény a felkészítést megkezdheti. b. Nemleges nyilatkozat esetén az intézmény a felkészítést nem kezdheti meg. 10

11 C) Ha a szakmai előminősítés negatív eredménnyel zárul, akkor a regisztrációt a Minősítő Testület elutasítja. Az előminősítést végző szakemberek a folyamat eredménye alapján előterjesztést készítenek a Minősítő Testület számára. (Szakmai előminősítési értékelő lap: 8. számú melléklet, Előterjesztés a minősítő testület számára: 9. számú melléklet) MINŐSÍTÉS (MINŐSÍTŐ TESTÜLETI ÜLÉS KERETÉBEN) A minősítés régiós szinten valósul meg. A regionális hálózatkoordinációs központ koordinálja az üléseket. A Minősítő Testületet az alábbi szervezetek képviselői alkotják: Az OKM/ regionális Oktatási Hivatal képviselője A regionális hálózatkoordinációs központ képviselője Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft./TÁMOP kiemelt projektje képviselője Az OOIH/ a TÁMOP kiemelt projekt képviselője A Minősítő Testület előtt a jelölt intézmény bemutatja referencia-intézményi terveit. A Testület a minősítési folyamat szakaszaira vonatkozó formai és szakmai minősítési dokumentáció ismeretében dönt. Ekkor kapja meg a Minősített Referencia-intézmény oklevelet, majd 15 napon belül a régiós szervezettel megköti a végleges szerződést. A Minősítő Testület határozata e szerződés mellékletét képezi. A Testület referencia-intézménnyé minősítő döntését meghozhatja az intézményi felkészítési folyamat lezárulta előtt is. Ebben az esetben a döntésről igazolást ad ki, lehetővé téve a szerződéskötést a regionális szolgáltatásról és a szolgáltatás megkezdését. A minősítő oklevél kiadását azonban a Minősítő Testület minden esetben a felkészítés eredményes befejezéséhez köti től referencia intézményi szolgáltatást csak minősítő oklevéllel rendelkező intézmény végezhet A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÍTÉSÉNEK TARTALMI TERÜLETEI (A felkészítések rendszerét, alap-és választható elemeit a felületen a Felkészítési portfolió tartalmazza.) Olyan képzés, mely a referenciahelyi szolgáltatás feltételeinek kialakítását támogatja: oktatásszervezés, intézménymenedzselés, PR-tevékenységek, kommunikáció Olyan felkészítések, melyek az átvevő intézmények mentorálásához szükséges készségeket fejlesztik, az adaptációs munka segítésének módszertanát mutatják be Pedagógiai, módszertani képzések a közoktatás modernizációs célrendszerének figyelembevételével: képzések, melyek a referencia várományos intézményt az általa nem vagy kevéssé gyakorolt modernizációs területtel megismertetik (integráció, inklúzió, kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása stb.) Olyan felkészítés, mely felsőoktatási gyakorlóhely funkcióra teszi alkalmassá az intézményt (jogi, szervezési, erőforrás,- és gazdálkodási feltételek). Műhelykonferenciák szervezése, referencia intézményi hálózat kialakítása, önfejlesztő tréning, bekapcsolódás a hálózati munkába; folyamatba ágyazott tanácsadás. Olyan szabadon választható szolgáltatás, amely referencia-intézményi szolgáltatások irányítói, szervezői számára nyújtandó tanácsadói támogatás (coaching). 11

12 2.2.5 PANASZKEZELÉS (PANASZKEZELÓ TESTÜLET) Amennyiben a referencia-intézmény jelölt a helyszíni látogatást követően elutasításban részesül, és ezzel kapcsolatosan panaszt nyújt be, annak megalapozottságát a Panaszkezelő Testület mérlegeli. A testület munkáját az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Hálózatkoordinációs Irodája szervezi, a panaszt is ide kell benyújtani a minősítés elutasításának kézhezvételét követő 15 napon belül. A testületnek országosan egyidejűleg legalább 28 tagja van, arányosan a következő szervezetek delegáltjaiból: Az OKM/ regionális Oktatási Hivatalok képviselői A regionális hálózatkoordinációs szervezetek képviselői Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft./TÁMOP kiemelt projekt képviselői Az OOIH/ a TÁMOP kiemelt projekt képviselői. A Testületnek egy-egy panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálnia. A bíráló, döntést meghozó tagokat a delegáló szervezetek azonos számú szakemberéből úgy kell összeállítani, hogy a panaszos régiójából az aktuális döntés meghozatalakor ne legyen képviselő. Az adott ügyek eldöntésére összehívott Panaszkezelő Testület 4 vagy 8 tagból áll, döntését többségi elven hozza. A döntés lehet a panasz elfogadása, elutasítása, vagy a panaszos számára további feltételek meghatározása a minősítési folyamat sikere érdekében. 12

13 3 A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK RENDSZERKÖRNYEZETE AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJ- LESZTÉSI TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAMJÁNAK IDŐSZAKÁ- BAN A TÁMOP közoktatás-fejlesztésben érintett, több ezer pályázó intézmény feladata lesz, hogy komplex, innovatív, esetenként teljesen újszerű fejlesztési tartalmakat adaptáljanak, hozzanak létre; e feladat sikere érdekében példaértékű intézmények mintáin kell megtapasztalniuk az óvodai, iskolai, kollégiumi gyakorlatban honosított sikeres megoldásokat. A pályázó intézmények egyik kötelező feladata, hogy jó gyakorlatokat vegyenek át, honosítsanak. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Referencia-intézmény és a jó gyakorlat gazda azonban nem ugyanaz; a jó gyakorlatok egy részét nem referencia-intézmények szolgáltatják. A referenciaintézmények több, összefüggő jó gyakorlattal rendelkeznek, akár egy referenciatípuson belül is; ez eredendő tulajdonságuk. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében pályázó intézmények és további érdeklődők számára 2010 elején jelentős számú referenciahely szolgáltatásait, mintáit kell felkínálni a TÁMOP Szolgáltató kosár felületen és a TÁMOP es, régiós hálózatkoordinációs központok szolgáltatási csatornáin keresztül, regionálisan és országosan egyaránt. Ezért az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. partnereivel megosztott felületen közzéteszi azon referencia-intézmények listáját, melyektől szolgáltatások igényelhetők mintaértékű programjuk bemutatása, átadása céljából. A TÁMOP kiemelt projekt további feladata a több száz várható referencia-intézmény felkészítése arra, hogy szakszerűen legyenek képesek magas szintű szolgáltatásokat nyújtani a hálózati tanulás országos rendszerében. A referencia-intézmények komplex hálózati szolgáltatásainak forrását a 2013-ig tartó fejlesztési folyamatban részes, további pályázó óvodák, iskolák hálózati tanulási, adaptációs, implementációs feladatok sikere érdekében rendelkezésre álló forrásai képesek biztosítani. 13

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2013 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2013.06.01. 0 TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Háry László Általános Iskola referencia-intézményi céljai 2. A kommunikációs

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE T ÁMOP-3.1.7-11/2-2011- 0300 Felkészülés a referencia-intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 1 TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0300 Felkészülés

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

Sikeres fejlesztések a Dél-alföldi régióban

Sikeres fejlesztések a Dél-alföldi régióban Sikeres fejlesztések a Dél-alföldi régióban Závogyán Judit Dél-alföldi Regionális szakmai vezetı Kiskırös,2010.11.17. TÁMOP 3.2.2 országos lefedettség Fejlesztés 3.1.1 kiemelt program 3.2.2 Dél-alföldi

Részletesebben

A TAMOP 3.2.2. feladata a TAMOP 3.1.4. fenntartási időszakában, a leendő referencia intézmények előminősítésének tapasztalatai

A TAMOP 3.2.2. feladata a TAMOP 3.1.4. fenntartási időszakában, a leendő referencia intézmények előminősítésének tapasztalatai A TAMOP 3.2.2. feladata a TAMOP 3.1.4. fenntartási időszakában, a leendő referencia intézmények előminősítésének tapasztalatai Závogyán Judit Hajdúszoboszló,2010.10.20. Dél-alföldi Regionális szakmai vezető

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. 1. Referencia intézményi működés stratégiájának meghatározása 1.1 Stratégiai célok: Fő célkitűzés: Hatékonyan

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP /1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP /1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/1 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

A jó gyakorlatok. Ötlettől a minősítésig. Csordás Éva digitális szakterületű munkatárs - Zalaegerszeg. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

A jó gyakorlatok. Ötlettől a minősítésig. Csordás Éva digitális szakterületű munkatárs - Zalaegerszeg. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A jó gyakorlatok Ötlettől a minősítésig Nagykanizsa, 2011. január 31. Csordás Éva digitális szakterületű munkatárs - Zalaegerszeg Mi is az a jó gyakorlat? innovatív

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV 1. sz. melléklet: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV Tartalom 1. Célunk 2 1.1. Átfogó cél 2 1.2. A BÉKSZI Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolájának referencia-intézményi céljai 2 2. A kommunikációs terv célja 3 3.

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit J Ó GYAKORLATOK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN Előadó: Györkőné Molnár Judit Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Óvodás gyermekek szociokulturális háttere nagyon változatos képet mutat. Szentlőrinci Kistérségi

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

A horizontális tanulás eredményei

A horizontális tanulás eredményei A horizontális tanulás eredményei Szívós Ágota szakmai vezetı Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Osztály Hálózatkoordináció Mottó Mindenki, aki abbahagyja a tanulást öreg, de mindenki,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

Továbbképzési terv. Időpont. Képzést biztosító szolgáltató. Továbbképzés címe. Időkeret száma. TÁMASZPONT Projektmenedzsment,

Továbbképzési terv. Időpont. Képzést biztosító szolgáltató. Továbbképzés címe. Időkeret száma. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, Továbbképzési terv Referencia-intézményi magas színvonalú szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges pedagógusaink, szakembereink szakmai megújulása. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a továbbképzéseken

Részletesebben

HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja

HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja Pécs 2011.03.17. HÁLÓZATOK Olyan rendszerek: Amelyekben a tagok (elemek) különböző módon kapcsolatban állnak egymással Bizonyos tulajdonságaikban, céljaikban,

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSA

AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSA VARGA ZOLTÁN Mit nevezünk egész napos iskolának? Iskolaszervezési mód A 16 óráig tartó

Részletesebben

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a Társadalmi Megújulás Operatív Program KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében pályázatot hirdet MENTORÁLÓ

Részletesebben

Természettudományos nevelésioktatási programok fejlesztése

Természettudományos nevelésioktatási programok fejlesztése Természettudományos nevelésioktatási programok fejlesztése Á. Majer Anna, Czuczor Judit, Lénárt András, Réti Mónika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Természettudományos nevelés téma XXI. századi közoktatás

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve

Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve Kommunikációs üzenetünk: Szakmai felkészültségünk és gyermekközpontú szemléletünk alapján, mesterfokú tanítással, személyre

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására TÁMOP 5900 5900 Eötvös Eötvös tér 2 tér 2 A támogatás összege: 3.863.453 Ft Fizikai megvalósítás: 2012.03.01. 2012. 10.31. A projektmenedzsment tagjai: Gombkötő Valéria projektmenedzser Kabódi Mihályné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Miről szól az előadás?

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola>

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK

REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE A Babus Jolán Középiskolai Kollégium az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B)

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B) A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. Előzmények - kapcsol Előzmények - kapcsolódások Közoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Történet- évszámokban. 2011-es nyár munkával telt majd 2011. X. 18-án benyújtottuk a pályázatot.

Történet- évszámokban. 2011-es nyár munkával telt majd 2011. X. 18-án benyújtottuk a pályázatot. A projekt időszak 2011. november 2-án. kezdődött és 2013. május 18-án fejeződik be. Történet- évszámokban 2011-es nyár munkával telt majd 2011. X. 18-án benyújtottuk a pályázatot. 2011. november 2-án befogadták

Részletesebben