IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv"

Átírás

1 IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014

2 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft Budpest Boráros tér 5. 6/22 Telefon: Fx: +36 (1) E-mil: A Társdlomfejlesztési és Módszertni és Szolgálttó Központ küldetése, hogy legkorszerűbb és leghtékonybb technológiák, módszerek és modellek mgyrországi lklmzásánk segítésével hozzájáruljon hátrányos helyzetű emberek felzárkózásához, életesélyeinek növeléséhez és életminőségének jvításához. Az áltlunk tervezett és megvlósított progrmok z lábbi területeken kínálnk konkrét megvlósíthtó megoldásokt: Munk: legyen minden dolgozni kró értelmes, megbecsült munkáj. Egészség: őrizze meg fiziki és mentális egészségét egész élete folymán. Tudás, képzés: rendelkezzen korszerű tudássl, hogy tpsztltibn rejlő értékeket legjobbn ki tudj knázni z élethoszszig trtó tnulás és képzés segítségével. Társdlmi részvétel, esélyegyenlőség: vehessen részt mindenki ktívn társdlmi folymtok lkításábn és döntésekben. Támogtó környezet: gykorlti tpsztltiból dódó előnyök felhsználását társdlmi-gzdsági környezet lehető legjobbn támogss. Az áltlunk végrehjtott projektek tervezésekor figyelembe veszszük fejlett országok gykorltát, ötvözve mgyr emberekre jellemző kulturális és társdlmi sjátságokkl. Legfontosbb szempontunk hosszú távú fenntrthtóság, hogy ne csk pillntnyi segítséget tudjunk nyújtni rászorulóknk. Eddigi legngyobb sikeresen lezárt projektünk "TÁMOP "Rehbilitáció Érték Változás (RÉV): Megváltozott munkképességű személyek munkerő-pici helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgálttás-fejlesztési modellprogrm" keretében konzorciumi tgként végzett Integrált Tudásmenedzsment portál létrehozás és mgtrtás-lpú kompetenci mérőeszköz kifejlesztése. 2

3 Trtlom Bevezetés Mi történt eddig? A dokumentum célj A társdlom idősödése, és mi dolgunk vele Az idősek és szerepük társdlmunkbn Lehetőségek és kihívások Közös felelősségünk A helyzetfelismeréstől cselekvésig Strtégiák és progrmok Intézmények és civil szervezetek Célok Megoldási jvsltok Példprojektek, nemzetközi minták Referenciák Kpcsolt

4 Bevezetés Mi történt eddig? 2000 Az Európi Unió meghirdeti z u. Lisszboni Strtégiát, melyben jelentős szerepet kp biztos időskor, mint strtégii cél. Közismert tény, hogy fejlett társdlmk népessége egyre gyorsuló ütemben elöregszik. Ezt nemcsk z élettrtm megnövekedése, hnem születések számánk folymtos csökkenése is okozz. Ugynkkor társdlmi, gzdsági, kulturális élet jellemzői, működésének módj változtln, z elmúlt 50 év sjátosságit követi. Az ktív korú lkosság rányánk csökkenésével z idősödő emberek szerepének is meg kell változni, h társdlmunk jóléti vívmányit meg krjuk trtni. Hsznosítnunk kell szenior korúk tudását, tpsztltát munk világábn, helyi társdlom életében. Ez csk úgy lehetséges, h kérdés súlyánk megfelelően fogllkozunk vele, és felkészülünk jövőben bekövetkező nehézségek kezelésére. Az idősek egyre népesebb táborát néhányn fitlbb, ktív népességre nehezedő tehernek látják. Pedig mi idős emberek sokkl jobb egészségnek örvendenek, mint mi korábbi nemzedékeknek megdtott. Értékes tudásukr, tpsztltikr bízvást támszkodhtnk fitlbbk, és hsznukr fordíthtják zokt. A mi társdlmi közösségünk z Európi Unióbn ezért meglkott tevékeny időskor foglmát. Az IGEN! progrm legfontosbb célj, hogy szolgálj Mgyrország idős és idősödő lkosság életminőségének jvítását A Lisszboni Strtégi felülvizsgált után létrejön Társdlmi megújulás progrm, melyben jelentős szerepet kp z idősödés kérdése is A mgyr országgyűlés elfogdj z Idősügyi Nemzeti Strtégiát, lehetőséget biztosítv mindenkori kormánynk rr, hogy z ktuális gzdsági-társdlmi környezethez viszonyulv htározz meg fejlesztéshez szükséges bevtkozási feldtokt Az Európi Unió meghirdeti A tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidritás európi évét 2014 Az Európ 2020 strtégi keretében z Európi Unió kijelöli közösség fő fejlesztési irányit, célként kitűzve Tevékeny Időskor Strtégi és A generációk közötti Szolidritás Strtégi meglkotását. A dokumentum célj Jelen dokumentum célj egy kcióterv felvázolás, mely mgvlósításávl mgyr társdlom közép- és hosszútávon megfoglmzz céljit és teendőit társdlom idősödéséből dódó helyzet kezelésére, problémák helyett lehetőségekre koncentrálv. Jelen dokumentum figyelembe veszi z Európi Unió jánlásit és z Europi Unió 2010 dokumentumbn foglltkt Mgyrország idősügyi és szkigzgtási szervezeteinek szkmi nygir. Figyelembe veszi továbbá z Új Széchenyi Tervben megfoglmzott strtégii célok megvlósítását.

5 A társdlom idősödése és mi dolgunk vele A népesség nem és korcsoport szerint (KSH) A társdlom idősödése fejlett országokbn közismert tény, melyet elsősorbn demográfi kuttások eredményei jeleztek. M z emberek mintegy 30 évvel tovább élnek, mint múlt százd elején. Az átlgos életkor Mgyrországon 2013-bn 43,7 év, míg születéskor várhtó élettrtm meghldj 78 évet. A helyzetet súlyosbítj, hogy jóléti állmok gykorltábn ez 30 év szinte teljes egészében z emberek életének psszív korár esik, mikor már kiesnek munk világából. Ezzel jelenséggel párhuzmosn közben jóléti társdlmkbn születések szám folymtosn csökken és 2011 között mgyrországi fertilitási rát 1,33-ról 1,24-es értékre esett, mi történelmi mélypont, és népesség számánk gyors csökkenését vetíti előre. Ennél z Európi Unió országi közül csk Bulgári és Lettország áll rosszbb helyen. Az előjelzések szerint lkosság létszám 2060-bn nem sokkl lesz ngyobb jelenleginél, z idősek rány viszont jóvl mgsbb lesz mostninál, népesség 30%- 65 éves, illetve nnál idősebb lesz. Ez jelentős kihívásokt is jelent z ország gzdság és jóléti rendszere szempontjából. Az érme másik oldl természetesen z, hogy z ktív népesség létszám kisebb lesz évesek részrány z előrejelzés szerint 67%-ról 56%-r csökken. Mindez zzl jár, hogy minden nyugdíjsr mostni 4 helyett csupán 2 munkképes korú fog jutni. 5 Mgyrországon 60 éves és idősebb lkosok szám és rány először 1992-ben hldt meg 0 14 éves gyermekkorú népességét, 2005 ót viszont már 65 évesek és ennél idősebbek is többen vnnk, mint gyermekkorúk jnuár 1-jén száz gyermekre 119 időskorú, 65 éves és idősebb lkos jutott. A népesség korcsoport szerint (ezer fő - KSH) ben népesség 44,2%-, zz fő volt Mgyrországon 45 év felett.

6 Az idősek és szerepük társdlmunkbn A demográfii folymtok önmgukbn is jelentős problémákt okoznk társdlmi és gzdsági teljesítőképesség területén, ehhez járulnk még hozzá fogllkozttásbn tpsztlhtó káros folymtok. M legngyobb munkálttók munkerő politikáj mitt egyre több 45 év feletti ember kerül elbocsátásr. A munkálttók hiányolják z idős népesség informtiki és nyelvtudását, műszki fejlődés felgyorsulás mitt gykrn elvuló tudását, gykori és gyors változások kezelésének képességét. A munkerőpicról kikerülő idősödő munkválllók nehezen tudnk újból elhelyezkedni, így nem vehetnek részt munkhelyi képzésekben, fejlesztési progrmokbn. A trtós munknélküliséget elszenvedő idősödő munkválllók gykrbbn megbetegszenek, jelentős további költséget okozv társdlomnk. A mentális problémák megjelenését hmrosn követi fiziki egészség megromlás, mjd csládi kpcsoltok leépülése. A munknélküliség és z eltrtottk rány ngyon mgs ebben korosztálybn, mgyrországi kuttások szerint fogllkozttási rány csk mintegy fele z Európi Unió átlgánk. Az előítéletekkel szemben ugynkkor szenior munkválllók felmérések szerint kevesebbet hiányoznk munkából, munkkultúrájuk fejlettebb, lojlitásuk sokkl mgsbb munkálttó iránt. 6 Az idős emberekkel szemben társdlombn egyre növekszik z előítélet, mely növeli rászorultságukt és fölöslegesség tudtukt. Kiszorulnk döntési, véleményezési mechnizmusokból, nem tudják hlltni hngjukt, pedig számbn társdlom legngyobb számú rétegét jelentik. A szenior korosztály jelenleg is, de z elemzések szerint jövőben is z átlkulások első számú vesztese, ezzel párhuzmosn pedig generációk közötti feszültségek folymtosn nőnek, társdlom jelentős részének z életminősége egyre gyorsuló ütemben csökken. Lehetőségek és kihívások A demográfii változások sikeresen kezelhetők többek között z egész életpályán lpuló pozitív megközelítés lklmzásávl, mely vlmennyi nemzedékben különösen z idősebb korcsoportokbn rejlő lehetőségekre összepontosít. Olyn fellépésekre vn szükség, melyek mind férfik, mind nők számár lehetővé teszik, hogy munkválllóként, fogysztóként, gondviselőként, önkéntesként és állmpolgárként ktívk mrdhssnk, és melyek segítségével megőrizhető nemzedékek közötti szolidritás. A tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidritás előmozdításához z lábbikr vn szükség:

7 7 társdlmi kohézió, befogdás és szerepválllás fokozás úgy, hogy z emberek egész életük során lehetőségeket kpnk politiki, társdlmi, szbdidős és kulturális tevékenységekben vló részvételre; önkéntesség, melynek segítségével fenntrthtók társdlmi hálóztok és csökkenthető z elszigeteltség; olyn új készségek megszerzése, melyek hozzájárulnk személyes kiteljesedéshez és jóléthez; munkerő-pici részvétel előmozdítás egyrészt fitlbbknk és z idősebbeknek képzésbe és z egész életen át trtó tnulásb vló bevonását célzó fellépésekkel, melyek elősegítik nemzedékek közötti tudástrnszfert, másrészt munk és mgánélet összeegyeztethetőségét célzó intézkedésekkel; vlmennyi korcsoport értékeinek és társdlomhoz vló hozzájárulásánk z elismerése, ezáltl pozitív kép és viszonyulás kilkítás vlmennyi korcsoport vontkozásábn; társdlmi szerepválllás elősegítése hosszbb és önálló élet lehetősége érdekében, ideértve z e-befogdás és z e-egészség, illetve más technológii és ikt-innovációk előmozdítását is, elősegítve ezáltl z ezüstgzdság fejlődését; egészségfejlesztés, betegségmegelőzés és kori dignózis teljes életciklus ltt, vlmint rehbilitáció, mi tevékeny és egészséges időskorhoz és független életvitelhez vezet, z említettek során figyelembe véve nők és férfik különböző igényeit z egyes szolgálttások, vlmint jövőbeli kuttások tekintetében; szociális biztonsági rendszerek kiigzítás oly módon, hogy képesek legyenek fenntrthtó és megfelelő nyugdíjt biztosítni, mi hozzájárul mjd z olyn idősek különösen nők számánk csökkenéséhez, kik szegénységi küszöb ltt élnek, és lehetővé teszi, hogy z idősek méltóságbn élhessenek. különböző korcsoportok bevonás döntéshoztlb (szkpolitik-lkítás és -végrehjtás), különös figyelmet fordítv véleményükre és ggodlmikr, és véleményük meghllgtás z őket esetlegesen érintő kuttási folymtok során; * Forrás kuttás és z innováció előmozdítás z idősebbek életének jvítás érdekében ezen belül korlátoktól mentes környezet biztosítás mindenki számár; A Európi Unió Tnácsánk nyiltkozt tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidritás európi évéről (2012): A következő lépések

8 Közös felelősségünk Az EU-nk és tgállmink, vlmint szociális prtnereknek, civil társdlomnk, mgánszektornk és minden fontos érdekelt félnek együtt kell működnie európi, nemzeti, regionális és helyi szinten, rr törekedve, hogy z idősebbeknek jobb lehetőségeket kínáljnk rr, hogy tevékenyek mrdjnk és fitlbb nemzedékekkel együtt részt vegyenek társdlombn. A helyzetfelismeréstől cselekvésig Strtégiák és progrmok Minden strtégi nnyit ér, mennyit meg lehet vlósítni belőle. Véleményünk szerint következő lépés olyn végrehjthtó, konkrét, gyors eredményeket felmuttni képes kcióterv kilkítás lenne, melyek nemzetközi tpsztltokr és helyi sjátosságokr építve reális és megvlósíthtó progrmokt és projekteket trtlmzn különböző érdekcsoportok számár. Összegyűjtve és elemezve fejlett országok (Jpán, USA, Ausztráli, más EU tgországok) tpsztltit, z lábbi intézkedés típusokt zonosíthtjuk: Kommunikáció: társdlom érdekcsoportjink felvilágosítás. Szbályozás: nyugdíjjl, szociális rendszerrel kpcsoltos intézkedések, dóügyek, képzési támogtások, munkerő-pici intervenciók. 8 A tevékeny időskor és z EU Alpjogi Chrtáj 21. cikk (1) bekezdés A megkülönböztetés tillm Tilos minden megkülönböztetés, így különösen [...] fogytékosság [és] kor [...] lpján történő megkülönböztetés. 25. cikk Az idősek jogi Az Unió elismeri és tiszteletben trtj z idősek jogát méltó és önálló élethez, társdlmi és kulturális életben vló részvételhez. Kuttás-fejlesztés: problém pontos megismerését célzó kciók, lp- és lklmzott kuttások végrehjtás (demográfii, szociológii, szociálpszichológi kuttások, ttitűdvizsgáltok, előítéletek kezelése). Péld projektek: számos gykorlti tpsztlt áll rendelkezésünkre, hogyn lehet gyors eredményeket felmuttni képes, z Európi Unió áltl finnszírozott péld progrmot végrehjtni. Kidolgoztunk egy több mint száz elemből álló 'étlpot', példtárt fejlett világbn már megvlósított elemekből, melyekből lehetséges projektgzdák válszthtnk. Együttműködés: z öregedési folymt társdlom, munk-erőpici rendszer, ngy társdlmi ellátórendszerek szinte minden szereplőjét és szervezetét érinti. A rendszerelméletből tudjuk, hogy fejlesztő htás kkor éri el mximumát, h egy komplex rendszert komplex módon próbálunk megváltozttni. Ehhez feltétlenül szükséges együttműködési mechnizmusok kilkítás, szkmi-módszertni támogtás npi szintű megvlósítás.

9 Intézmények és civil képesek végrehjtni. Az első lépésben érdemes ezeket helyi kcióterveket elkészíteni (ez munk már megkezdődött Zuglóbn, Kecskeméten pl.). szervezetek A bevtkozási területeket tekintve véleményünk szerint z lábbi érdekcsoportokkl kell együtt dolgozni z öregedésből dódó károk csökkentéséért: Idősödő és idős emberek: z öregedés folymt, nem nyugdíj elérésével kezdődik. A nemzetközi szkirodlombn már éves lsó korhtárrl számolnk, hiszen már ebben z életkorbn megkezdődik szeniorok kiszorulás munkrő-picról, z előítéletek megjelenése velük szemben Munkálttók: H elfogdjuk zt, hogy legfontosbb kérdés fogllkozttás, kkor munkálttó szervezetek figyelmét is fel kell hívnunk erre. M gzdálkodó szervezetek értékét legngyobb mértékben z intellektuális tőke dj, szeniorok fejében felhlmozódott munktpsztlt, munkkultúr, tudás. Csökkenteni kell z idősödő munkválllókkl szembeni előítéleteket, segíteni kell munkábn mrdásukt, kár távmunkávl, kár részmunkidő lklmzásávl. Ehhez korszerű tudássl kell rendelkezniük. Fontos hogy egyre ngyobb mértékben részt vegyenek munkhelyi felnőttképzési progrmokbn. Kulcskérdés munkképességük megőrzése, korszerű tudás mellett megfelelő mentális és fiziki egészségük is. Ennek megtrtásához számos módon hozzájárulhtunk (képzés, elődások, felvilágosító kmpányok). Helyi önkormányztok: Mivel z állmml z emberek elsősorbn sját településükön tlálkoznk, fontos, hogy z önkormányztok helyi kciótervvel rendelkezzenek, helyi kciókt legyenek 9 Civil szervezetek: számos jól működő nyugdíjs-szervezet végez elismerésre méltó munkát z országbn. Bár jól szervezettek, mégis viszonylg kevés jó projekttel képesek pályázni. Gykrn hiányzik jó ötlet, megvlósítási képesség, professzionális projektmenedzsment. Ezt biztosítnánk együttműködő prtnereinknek. Munkerő-pici szolgálttók: Rengeteg intézmény és szervezet nyújt szolgálttásokt idősek számár. Bnkok, biztosítok, felnőttképző intézmények, egészségügyi szolgálttók, munkerő közvetítők. Az ő támogtásukkl ki lehet dolgozni olyn projekteket, melyek gyors eredményt képesek felmuttni egy-egy dott részterületen. A sját lkókörnyezetben vló életvitel segítését szolgáló közös progrm (AAL) z idősebbek életminőségét kívánj jvítni. Ennek érdekében intelligens termékeket lklmzó projekteket és távolból nyújtott szolgálttásokt finnszíroz, többek között olyn ellátási szolgálttásokt, melyek jvítják z idősek életminőségét otthon, munkhelyen és áltlábn társdlombn. A közötti időszkr előirányzott mintegy 700 millió eurós összköltségvetést felerészben állmi (nemzeti és uniós) intézmények, felerészben mgánszervezetek finnszírozzák.

10 Céljink Társdlmi célok Egyén - szervezet - társdlom Minden komplex jelenség így z idősödés is társdlom minden szintjén ht. Akkor lehet eredményes progrmokt végrehjtni, h z egyéni-, szervezeti- és társdlmi szinten is rendszerszerűen vtkozunk be. Ennek megfelelően céljink is z lábbi hierrchi szintjén jelennek meg: Előítélet-mentesség Mgsbb effektív nyugdíj-korhtár Csökkenjenek nyugdíjrendszer költségei Alcsonybb munknélküliség Alcsonybb költségek munknélküli ellátásbn Csökkenjenek z egészségügy költségei Éljünk egészségesebb társdlombn Erősödjön jóléti társdlom Mgyrországon Egyéni célok Jvuló progrmbn részt vevők teljesítménye; Bővüljenek ismereteik; Csökkenjen kiégés; Csökkenjen z idősödő és idős emberek munknélküliség rátáj; Jvuljon társdlmi esélyegyenlőség; Őrizzék meg mentális és fiziki egészségüket; Vegyenek részt z egész életen át trtó tnulás progrmjábn; Mgsbb legyen szeniorok életminősége. 10 A célok eléréséhez kidolgoztuk zokt megoldási jvsltokt, melyek jelenlegi Európi Uniós és mgyr szkpolitikák keretein belül képesek már rövid időn belül eredményeket felmuttni. A megoldási jvsltok z elemzés során feltárt problémterületeket figyelembe véve z lábbik: Az egyén segítése Szervezeti célok Megoldási jvsltok Mgsbb szintű produktivitás; Jvuló versenyképesség; Csökkenő hiányzás; Jobb menedzsment; Képzettebb munkerő; A munkálttók jvuló társdlmi megítélése; Csökkenő költségek; A társdlmi felelősségválllás, mint válllti érték fő kifejezőjének promóciój. A fiziki, mentális és társdlmi források megerősítése; Egészségmegőrző progrmok megvlósítás; Szkmi kompetenciák megerősítése Mgtrtáskompetenciák fejlesztése Digitális írástudás és idegennyelv tudás elsjátítás Változások kezelésének jvítás Részvétel segítése társdlom és közösség életében

11 A szervezetek és z idősek viszonyát jvító kciók Életkor-menedzsment megoldások kidolgozás és bevezetése Atipikus fogllkozttási formák távmunk, részmunkidős megoldások bevezetésének támogtás Ergonómi és idősek munkhelyen munkrend, munkkörnyezet kilkítás Csoportmunkához, változáskezeléshez, stresszmenedzsmenthez szükséges készségek fejlesztése Ruglms munkidő bevezetésének támogtás Testreszbott tréningek kidolgozás Mentoring, tutoring rendszerek bevezetése z intergenerációs szolidritás jvításához A társdlmi megítélés, közérzet jvítás, z előítéletek elleni küzdelem eszközei 11 Idősekkel szembeni ttitűdök megváltozttás Előítéletek megszüntetése Az idősekkel kpcsoltos törvénykezés jvítás Az időskori biztonság jvítás Nyugdíjrendszer fejlesztése Önszerveződő közösségek létrejöttének támogtás A társdlmi részvétel jvítás Az egészséges táplálkozás jvítás A fiziki ktivitás elősegítése Betegségmegelőző, egészségmegőrző progrmok szervezése és megvlósítás Példprojektek, nemzetközi minták Számtln jó és mgyrországi viszonyokr lklmzhtó projektet látunk, h körbenézünk fejlett világbn. A következő példák igyekeznek minél több területet megmuttni, felölelve z ötletek, módszerek, együttműködők széles skáláját Egy hálózt, melynek célj z Európi Szociális Alp szerepének növelése tevékeny időskor előmozdításábn Az ESF-AGE hálózt 14 uniós tgállm és régió htóságiból áll. Tgji ismereteik és bevált gykorltik megosztásávl iránymuttásokt és más eszközöket készítenek, próbálnk ki és terjesztenek, ezáltl segítve szkpolitiki döntéshozókt és más érdekelteket z új progrmozási időszk kormenedzsment-strtégiáink előkészítésében, kidolgozásábn és végrehjtásábn. Interreg IV projekt városbn élő idősekért A Q-geing ( színvonls időskor városi környezetben ) projekt kilenc város és szervezet együttműködése, melynek keretében megosztják egymássl közszolgálttások és városi környezet jvításávl kpcsoltos információikt és ötleteiket, hogy ki tudják elégíteni népesség idősödése mitt jelentkező új igényeket.

12 Péld: egy kölcsönös tnulást célzó Urbct II projekt Az ActiveAge régióközi együttműködési projekt célj z volt, hogy tevékenyen segítse kilenc európi város kölcsönös tnulási folymtát, melyek így közös módszertnokt dolgozhttk ki, bevált gykorltokt oszthttk meg, és lklmsbbá váltk demográfii változás kezelésére. A projekt olyn központi témákt vizsgált, mint z életkor és gzdság (különös tekintettel munkábn töltött évek számánk növeléséhez szükséges feltételekre), z életkor és gondozás, vlmint z életkor és befogdás (melynek keretében z ktív polgári szerepválllás és megfelelő lkhtáshoz vló hozzáférés biztosítás érdekében tettek lépéseket). Küzdelem vidéki térségekben élő idősek elszigetelődése ellen A Villge Meeting Point ( flusi tlálkozóhely ) EMVA-finnszírozású projekt tlálkozóhelyet hozott létre z Idestrup dán flubn ddig elszigetelten élő idős emberek számár. Az informtiki eszközökkel és képzéssel, fitneszközponttl, kávézóvl és kisbolttl is büszkélkedő központ ngybn megkönnyíti tevékeny időskor megvlósítását közösségben. Időskorrl kpcsoltos együttműködés blti régióbn Best Agers A Best Agers ( szépkorúk ) kezdeményezés z 55 év felettiekre összpontosít. Célj nemzedékeken átívelő innováció előmozdítás és szépkorúk ösztönzése rr, hogy z üzleti élet és készségfejlesztés terén fitlokkl együttműködve új ötleteket hozznk létre, és megosszák velük tpsztltikt és tudásukt. 12 Referenciák The EU Contribution to Active Ageing nd Solidrity between Genertions (09/08/2012) Demogrphy, ctive geing nd pensions Socil Europe guide - Volume 3 (21/06/2012) Council Declrtion on the Europen Yer for Active Ageing nd Solidritybetween Genertions (2012): The Wy Forwrd How to promote ctive geing in Europe (01/01/2012) Eurobrometer Specil Survey on Active geing Active geing nd solidrity between genertions A sttisticl portrit of the Europen Union 2012 Active Ageing Index Nemzeti Idősügyi Strtégi Kpcsolt Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft Budpest Boráros tér 5. 6/22 Telefon: Fx: +36 (1) E-mil: Honlp:

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben