IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv"

Átírás

1 IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014

2 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft Budpest Boráros tér 5. 6/22 Telefon: Fx: +36 (1) E-mil: A Társdlomfejlesztési és Módszertni és Szolgálttó Központ küldetése, hogy legkorszerűbb és leghtékonybb technológiák, módszerek és modellek mgyrországi lklmzásánk segítésével hozzájáruljon hátrányos helyzetű emberek felzárkózásához, életesélyeinek növeléséhez és életminőségének jvításához. Az áltlunk tervezett és megvlósított progrmok z lábbi területeken kínálnk konkrét megvlósíthtó megoldásokt: Munk: legyen minden dolgozni kró értelmes, megbecsült munkáj. Egészség: őrizze meg fiziki és mentális egészségét egész élete folymán. Tudás, képzés: rendelkezzen korszerű tudássl, hogy tpsztltibn rejlő értékeket legjobbn ki tudj knázni z élethoszszig trtó tnulás és képzés segítségével. Társdlmi részvétel, esélyegyenlőség: vehessen részt mindenki ktívn társdlmi folymtok lkításábn és döntésekben. Támogtó környezet: gykorlti tpsztltiból dódó előnyök felhsználását társdlmi-gzdsági környezet lehető legjobbn támogss. Az áltlunk végrehjtott projektek tervezésekor figyelembe veszszük fejlett országok gykorltát, ötvözve mgyr emberekre jellemző kulturális és társdlmi sjátságokkl. Legfontosbb szempontunk hosszú távú fenntrthtóság, hogy ne csk pillntnyi segítséget tudjunk nyújtni rászorulóknk. Eddigi legngyobb sikeresen lezárt projektünk "TÁMOP "Rehbilitáció Érték Változás (RÉV): Megváltozott munkképességű személyek munkerő-pici helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgálttás-fejlesztési modellprogrm" keretében konzorciumi tgként végzett Integrált Tudásmenedzsment portál létrehozás és mgtrtás-lpú kompetenci mérőeszköz kifejlesztése. 2

3 Trtlom Bevezetés Mi történt eddig? A dokumentum célj A társdlom idősödése, és mi dolgunk vele Az idősek és szerepük társdlmunkbn Lehetőségek és kihívások Közös felelősségünk A helyzetfelismeréstől cselekvésig Strtégiák és progrmok Intézmények és civil szervezetek Célok Megoldási jvsltok Példprojektek, nemzetközi minták Referenciák Kpcsolt

4 Bevezetés Mi történt eddig? 2000 Az Európi Unió meghirdeti z u. Lisszboni Strtégiát, melyben jelentős szerepet kp biztos időskor, mint strtégii cél. Közismert tény, hogy fejlett társdlmk népessége egyre gyorsuló ütemben elöregszik. Ezt nemcsk z élettrtm megnövekedése, hnem születések számánk folymtos csökkenése is okozz. Ugynkkor társdlmi, gzdsági, kulturális élet jellemzői, működésének módj változtln, z elmúlt 50 év sjátosságit követi. Az ktív korú lkosság rányánk csökkenésével z idősödő emberek szerepének is meg kell változni, h társdlmunk jóléti vívmányit meg krjuk trtni. Hsznosítnunk kell szenior korúk tudását, tpsztltát munk világábn, helyi társdlom életében. Ez csk úgy lehetséges, h kérdés súlyánk megfelelően fogllkozunk vele, és felkészülünk jövőben bekövetkező nehézségek kezelésére. Az idősek egyre népesebb táborát néhányn fitlbb, ktív népességre nehezedő tehernek látják. Pedig mi idős emberek sokkl jobb egészségnek örvendenek, mint mi korábbi nemzedékeknek megdtott. Értékes tudásukr, tpsztltikr bízvást támszkodhtnk fitlbbk, és hsznukr fordíthtják zokt. A mi társdlmi közösségünk z Európi Unióbn ezért meglkott tevékeny időskor foglmát. Az IGEN! progrm legfontosbb célj, hogy szolgálj Mgyrország idős és idősödő lkosság életminőségének jvítását A Lisszboni Strtégi felülvizsgált után létrejön Társdlmi megújulás progrm, melyben jelentős szerepet kp z idősödés kérdése is A mgyr országgyűlés elfogdj z Idősügyi Nemzeti Strtégiát, lehetőséget biztosítv mindenkori kormánynk rr, hogy z ktuális gzdsági-társdlmi környezethez viszonyulv htározz meg fejlesztéshez szükséges bevtkozási feldtokt Az Európi Unió meghirdeti A tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidritás európi évét 2014 Az Európ 2020 strtégi keretében z Európi Unió kijelöli közösség fő fejlesztési irányit, célként kitűzve Tevékeny Időskor Strtégi és A generációk közötti Szolidritás Strtégi meglkotását. A dokumentum célj Jelen dokumentum célj egy kcióterv felvázolás, mely mgvlósításávl mgyr társdlom közép- és hosszútávon megfoglmzz céljit és teendőit társdlom idősödéséből dódó helyzet kezelésére, problémák helyett lehetőségekre koncentrálv. Jelen dokumentum figyelembe veszi z Európi Unió jánlásit és z Europi Unió 2010 dokumentumbn foglltkt Mgyrország idősügyi és szkigzgtási szervezeteinek szkmi nygir. Figyelembe veszi továbbá z Új Széchenyi Tervben megfoglmzott strtégii célok megvlósítását.

5 A társdlom idősödése és mi dolgunk vele A népesség nem és korcsoport szerint (KSH) A társdlom idősödése fejlett országokbn közismert tény, melyet elsősorbn demográfi kuttások eredményei jeleztek. M z emberek mintegy 30 évvel tovább élnek, mint múlt százd elején. Az átlgos életkor Mgyrországon 2013-bn 43,7 év, míg születéskor várhtó élettrtm meghldj 78 évet. A helyzetet súlyosbítj, hogy jóléti állmok gykorltábn ez 30 év szinte teljes egészében z emberek életének psszív korár esik, mikor már kiesnek munk világából. Ezzel jelenséggel párhuzmosn közben jóléti társdlmkbn születések szám folymtosn csökken és 2011 között mgyrországi fertilitási rát 1,33-ról 1,24-es értékre esett, mi történelmi mélypont, és népesség számánk gyors csökkenését vetíti előre. Ennél z Európi Unió országi közül csk Bulgári és Lettország áll rosszbb helyen. Az előjelzések szerint lkosság létszám 2060-bn nem sokkl lesz ngyobb jelenleginél, z idősek rány viszont jóvl mgsbb lesz mostninál, népesség 30%- 65 éves, illetve nnál idősebb lesz. Ez jelentős kihívásokt is jelent z ország gzdság és jóléti rendszere szempontjából. Az érme másik oldl természetesen z, hogy z ktív népesség létszám kisebb lesz évesek részrány z előrejelzés szerint 67%-ról 56%-r csökken. Mindez zzl jár, hogy minden nyugdíjsr mostni 4 helyett csupán 2 munkképes korú fog jutni. 5 Mgyrországon 60 éves és idősebb lkosok szám és rány először 1992-ben hldt meg 0 14 éves gyermekkorú népességét, 2005 ót viszont már 65 évesek és ennél idősebbek is többen vnnk, mint gyermekkorúk jnuár 1-jén száz gyermekre 119 időskorú, 65 éves és idősebb lkos jutott. A népesség korcsoport szerint (ezer fő - KSH) ben népesség 44,2%-, zz fő volt Mgyrországon 45 év felett.

6 Az idősek és szerepük társdlmunkbn A demográfii folymtok önmgukbn is jelentős problémákt okoznk társdlmi és gzdsági teljesítőképesség területén, ehhez járulnk még hozzá fogllkozttásbn tpsztlhtó káros folymtok. M legngyobb munkálttók munkerő politikáj mitt egyre több 45 év feletti ember kerül elbocsátásr. A munkálttók hiányolják z idős népesség informtiki és nyelvtudását, műszki fejlődés felgyorsulás mitt gykrn elvuló tudását, gykori és gyors változások kezelésének képességét. A munkerőpicról kikerülő idősödő munkválllók nehezen tudnk újból elhelyezkedni, így nem vehetnek részt munkhelyi képzésekben, fejlesztési progrmokbn. A trtós munknélküliséget elszenvedő idősödő munkválllók gykrbbn megbetegszenek, jelentős további költséget okozv társdlomnk. A mentális problémák megjelenését hmrosn követi fiziki egészség megromlás, mjd csládi kpcsoltok leépülése. A munknélküliség és z eltrtottk rány ngyon mgs ebben korosztálybn, mgyrországi kuttások szerint fogllkozttási rány csk mintegy fele z Európi Unió átlgánk. Az előítéletekkel szemben ugynkkor szenior munkválllók felmérések szerint kevesebbet hiányoznk munkából, munkkultúrájuk fejlettebb, lojlitásuk sokkl mgsbb munkálttó iránt. 6 Az idős emberekkel szemben társdlombn egyre növekszik z előítélet, mely növeli rászorultságukt és fölöslegesség tudtukt. Kiszorulnk döntési, véleményezési mechnizmusokból, nem tudják hlltni hngjukt, pedig számbn társdlom legngyobb számú rétegét jelentik. A szenior korosztály jelenleg is, de z elemzések szerint jövőben is z átlkulások első számú vesztese, ezzel párhuzmosn pedig generációk közötti feszültségek folymtosn nőnek, társdlom jelentős részének z életminősége egyre gyorsuló ütemben csökken. Lehetőségek és kihívások A demográfii változások sikeresen kezelhetők többek között z egész életpályán lpuló pozitív megközelítés lklmzásávl, mely vlmennyi nemzedékben különösen z idősebb korcsoportokbn rejlő lehetőségekre összepontosít. Olyn fellépésekre vn szükség, melyek mind férfik, mind nők számár lehetővé teszik, hogy munkválllóként, fogysztóként, gondviselőként, önkéntesként és állmpolgárként ktívk mrdhssnk, és melyek segítségével megőrizhető nemzedékek közötti szolidritás. A tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidritás előmozdításához z lábbikr vn szükség:

7 7 társdlmi kohézió, befogdás és szerepválllás fokozás úgy, hogy z emberek egész életük során lehetőségeket kpnk politiki, társdlmi, szbdidős és kulturális tevékenységekben vló részvételre; önkéntesség, melynek segítségével fenntrthtók társdlmi hálóztok és csökkenthető z elszigeteltség; olyn új készségek megszerzése, melyek hozzájárulnk személyes kiteljesedéshez és jóléthez; munkerő-pici részvétel előmozdítás egyrészt fitlbbknk és z idősebbeknek képzésbe és z egész életen át trtó tnulásb vló bevonását célzó fellépésekkel, melyek elősegítik nemzedékek közötti tudástrnszfert, másrészt munk és mgánélet összeegyeztethetőségét célzó intézkedésekkel; vlmennyi korcsoport értékeinek és társdlomhoz vló hozzájárulásánk z elismerése, ezáltl pozitív kép és viszonyulás kilkítás vlmennyi korcsoport vontkozásábn; társdlmi szerepválllás elősegítése hosszbb és önálló élet lehetősége érdekében, ideértve z e-befogdás és z e-egészség, illetve más technológii és ikt-innovációk előmozdítását is, elősegítve ezáltl z ezüstgzdság fejlődését; egészségfejlesztés, betegségmegelőzés és kori dignózis teljes életciklus ltt, vlmint rehbilitáció, mi tevékeny és egészséges időskorhoz és független életvitelhez vezet, z említettek során figyelembe véve nők és férfik különböző igényeit z egyes szolgálttások, vlmint jövőbeli kuttások tekintetében; szociális biztonsági rendszerek kiigzítás oly módon, hogy képesek legyenek fenntrthtó és megfelelő nyugdíjt biztosítni, mi hozzájárul mjd z olyn idősek különösen nők számánk csökkenéséhez, kik szegénységi küszöb ltt élnek, és lehetővé teszi, hogy z idősek méltóságbn élhessenek. különböző korcsoportok bevonás döntéshoztlb (szkpolitik-lkítás és -végrehjtás), különös figyelmet fordítv véleményükre és ggodlmikr, és véleményük meghllgtás z őket esetlegesen érintő kuttási folymtok során; * Forrás kuttás és z innováció előmozdítás z idősebbek életének jvítás érdekében ezen belül korlátoktól mentes környezet biztosítás mindenki számár; A Európi Unió Tnácsánk nyiltkozt tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidritás európi évéről (2012): A következő lépések

8 Közös felelősségünk Az EU-nk és tgállmink, vlmint szociális prtnereknek, civil társdlomnk, mgánszektornk és minden fontos érdekelt félnek együtt kell működnie európi, nemzeti, regionális és helyi szinten, rr törekedve, hogy z idősebbeknek jobb lehetőségeket kínáljnk rr, hogy tevékenyek mrdjnk és fitlbb nemzedékekkel együtt részt vegyenek társdlombn. A helyzetfelismeréstől cselekvésig Strtégiák és progrmok Minden strtégi nnyit ér, mennyit meg lehet vlósítni belőle. Véleményünk szerint következő lépés olyn végrehjthtó, konkrét, gyors eredményeket felmuttni képes kcióterv kilkítás lenne, melyek nemzetközi tpsztltokr és helyi sjátosságokr építve reális és megvlósíthtó progrmokt és projekteket trtlmzn különböző érdekcsoportok számár. Összegyűjtve és elemezve fejlett országok (Jpán, USA, Ausztráli, más EU tgországok) tpsztltit, z lábbi intézkedés típusokt zonosíthtjuk: Kommunikáció: társdlom érdekcsoportjink felvilágosítás. Szbályozás: nyugdíjjl, szociális rendszerrel kpcsoltos intézkedések, dóügyek, képzési támogtások, munkerő-pici intervenciók. 8 A tevékeny időskor és z EU Alpjogi Chrtáj 21. cikk (1) bekezdés A megkülönböztetés tillm Tilos minden megkülönböztetés, így különösen [...] fogytékosság [és] kor [...] lpján történő megkülönböztetés. 25. cikk Az idősek jogi Az Unió elismeri és tiszteletben trtj z idősek jogát méltó és önálló élethez, társdlmi és kulturális életben vló részvételhez. Kuttás-fejlesztés: problém pontos megismerését célzó kciók, lp- és lklmzott kuttások végrehjtás (demográfii, szociológii, szociálpszichológi kuttások, ttitűdvizsgáltok, előítéletek kezelése). Péld projektek: számos gykorlti tpsztlt áll rendelkezésünkre, hogyn lehet gyors eredményeket felmuttni képes, z Európi Unió áltl finnszírozott péld progrmot végrehjtni. Kidolgoztunk egy több mint száz elemből álló 'étlpot', példtárt fejlett világbn már megvlósított elemekből, melyekből lehetséges projektgzdák válszthtnk. Együttműködés: z öregedési folymt társdlom, munk-erőpici rendszer, ngy társdlmi ellátórendszerek szinte minden szereplőjét és szervezetét érinti. A rendszerelméletből tudjuk, hogy fejlesztő htás kkor éri el mximumát, h egy komplex rendszert komplex módon próbálunk megváltozttni. Ehhez feltétlenül szükséges együttműködési mechnizmusok kilkítás, szkmi-módszertni támogtás npi szintű megvlósítás.

9 Intézmények és civil képesek végrehjtni. Az első lépésben érdemes ezeket helyi kcióterveket elkészíteni (ez munk már megkezdődött Zuglóbn, Kecskeméten pl.). szervezetek A bevtkozási területeket tekintve véleményünk szerint z lábbi érdekcsoportokkl kell együtt dolgozni z öregedésből dódó károk csökkentéséért: Idősödő és idős emberek: z öregedés folymt, nem nyugdíj elérésével kezdődik. A nemzetközi szkirodlombn már éves lsó korhtárrl számolnk, hiszen már ebben z életkorbn megkezdődik szeniorok kiszorulás munkrő-picról, z előítéletek megjelenése velük szemben Munkálttók: H elfogdjuk zt, hogy legfontosbb kérdés fogllkozttás, kkor munkálttó szervezetek figyelmét is fel kell hívnunk erre. M gzdálkodó szervezetek értékét legngyobb mértékben z intellektuális tőke dj, szeniorok fejében felhlmozódott munktpsztlt, munkkultúr, tudás. Csökkenteni kell z idősödő munkválllókkl szembeni előítéleteket, segíteni kell munkábn mrdásukt, kár távmunkávl, kár részmunkidő lklmzásávl. Ehhez korszerű tudássl kell rendelkezniük. Fontos hogy egyre ngyobb mértékben részt vegyenek munkhelyi felnőttképzési progrmokbn. Kulcskérdés munkképességük megőrzése, korszerű tudás mellett megfelelő mentális és fiziki egészségük is. Ennek megtrtásához számos módon hozzájárulhtunk (képzés, elődások, felvilágosító kmpányok). Helyi önkormányztok: Mivel z állmml z emberek elsősorbn sját településükön tlálkoznk, fontos, hogy z önkormányztok helyi kciótervvel rendelkezzenek, helyi kciókt legyenek 9 Civil szervezetek: számos jól működő nyugdíjs-szervezet végez elismerésre méltó munkát z országbn. Bár jól szervezettek, mégis viszonylg kevés jó projekttel képesek pályázni. Gykrn hiányzik jó ötlet, megvlósítási képesség, professzionális projektmenedzsment. Ezt biztosítnánk együttműködő prtnereinknek. Munkerő-pici szolgálttók: Rengeteg intézmény és szervezet nyújt szolgálttásokt idősek számár. Bnkok, biztosítok, felnőttképző intézmények, egészségügyi szolgálttók, munkerő közvetítők. Az ő támogtásukkl ki lehet dolgozni olyn projekteket, melyek gyors eredményt képesek felmuttni egy-egy dott részterületen. A sját lkókörnyezetben vló életvitel segítését szolgáló közös progrm (AAL) z idősebbek életminőségét kívánj jvítni. Ennek érdekében intelligens termékeket lklmzó projekteket és távolból nyújtott szolgálttásokt finnszíroz, többek között olyn ellátási szolgálttásokt, melyek jvítják z idősek életminőségét otthon, munkhelyen és áltlábn társdlombn. A közötti időszkr előirányzott mintegy 700 millió eurós összköltségvetést felerészben állmi (nemzeti és uniós) intézmények, felerészben mgánszervezetek finnszírozzák.

10 Céljink Társdlmi célok Egyén - szervezet - társdlom Minden komplex jelenség így z idősödés is társdlom minden szintjén ht. Akkor lehet eredményes progrmokt végrehjtni, h z egyéni-, szervezeti- és társdlmi szinten is rendszerszerűen vtkozunk be. Ennek megfelelően céljink is z lábbi hierrchi szintjén jelennek meg: Előítélet-mentesség Mgsbb effektív nyugdíj-korhtár Csökkenjenek nyugdíjrendszer költségei Alcsonybb munknélküliség Alcsonybb költségek munknélküli ellátásbn Csökkenjenek z egészségügy költségei Éljünk egészségesebb társdlombn Erősödjön jóléti társdlom Mgyrországon Egyéni célok Jvuló progrmbn részt vevők teljesítménye; Bővüljenek ismereteik; Csökkenjen kiégés; Csökkenjen z idősödő és idős emberek munknélküliség rátáj; Jvuljon társdlmi esélyegyenlőség; Őrizzék meg mentális és fiziki egészségüket; Vegyenek részt z egész életen át trtó tnulás progrmjábn; Mgsbb legyen szeniorok életminősége. 10 A célok eléréséhez kidolgoztuk zokt megoldási jvsltokt, melyek jelenlegi Európi Uniós és mgyr szkpolitikák keretein belül képesek már rövid időn belül eredményeket felmuttni. A megoldási jvsltok z elemzés során feltárt problémterületeket figyelembe véve z lábbik: Az egyén segítése Szervezeti célok Megoldási jvsltok Mgsbb szintű produktivitás; Jvuló versenyképesség; Csökkenő hiányzás; Jobb menedzsment; Képzettebb munkerő; A munkálttók jvuló társdlmi megítélése; Csökkenő költségek; A társdlmi felelősségválllás, mint válllti érték fő kifejezőjének promóciój. A fiziki, mentális és társdlmi források megerősítése; Egészségmegőrző progrmok megvlósítás; Szkmi kompetenciák megerősítése Mgtrtáskompetenciák fejlesztése Digitális írástudás és idegennyelv tudás elsjátítás Változások kezelésének jvítás Részvétel segítése társdlom és közösség életében

11 A szervezetek és z idősek viszonyát jvító kciók Életkor-menedzsment megoldások kidolgozás és bevezetése Atipikus fogllkozttási formák távmunk, részmunkidős megoldások bevezetésének támogtás Ergonómi és idősek munkhelyen munkrend, munkkörnyezet kilkítás Csoportmunkához, változáskezeléshez, stresszmenedzsmenthez szükséges készségek fejlesztése Ruglms munkidő bevezetésének támogtás Testreszbott tréningek kidolgozás Mentoring, tutoring rendszerek bevezetése z intergenerációs szolidritás jvításához A társdlmi megítélés, közérzet jvítás, z előítéletek elleni küzdelem eszközei 11 Idősekkel szembeni ttitűdök megváltozttás Előítéletek megszüntetése Az idősekkel kpcsoltos törvénykezés jvítás Az időskori biztonság jvítás Nyugdíjrendszer fejlesztése Önszerveződő közösségek létrejöttének támogtás A társdlmi részvétel jvítás Az egészséges táplálkozás jvítás A fiziki ktivitás elősegítése Betegségmegelőző, egészségmegőrző progrmok szervezése és megvlósítás Példprojektek, nemzetközi minták Számtln jó és mgyrországi viszonyokr lklmzhtó projektet látunk, h körbenézünk fejlett világbn. A következő példák igyekeznek minél több területet megmuttni, felölelve z ötletek, módszerek, együttműködők széles skáláját Egy hálózt, melynek célj z Európi Szociális Alp szerepének növelése tevékeny időskor előmozdításábn Az ESF-AGE hálózt 14 uniós tgállm és régió htóságiból áll. Tgji ismereteik és bevált gykorltik megosztásávl iránymuttásokt és más eszközöket készítenek, próbálnk ki és terjesztenek, ezáltl segítve szkpolitiki döntéshozókt és más érdekelteket z új progrmozási időszk kormenedzsment-strtégiáink előkészítésében, kidolgozásábn és végrehjtásábn. Interreg IV projekt városbn élő idősekért A Q-geing ( színvonls időskor városi környezetben ) projekt kilenc város és szervezet együttműködése, melynek keretében megosztják egymássl közszolgálttások és városi környezet jvításávl kpcsoltos információikt és ötleteiket, hogy ki tudják elégíteni népesség idősödése mitt jelentkező új igényeket.

12 Péld: egy kölcsönös tnulást célzó Urbct II projekt Az ActiveAge régióközi együttműködési projekt célj z volt, hogy tevékenyen segítse kilenc európi város kölcsönös tnulási folymtát, melyek így közös módszertnokt dolgozhttk ki, bevált gykorltokt oszthttk meg, és lklmsbbá váltk demográfii változás kezelésére. A projekt olyn központi témákt vizsgált, mint z életkor és gzdság (különös tekintettel munkábn töltött évek számánk növeléséhez szükséges feltételekre), z életkor és gondozás, vlmint z életkor és befogdás (melynek keretében z ktív polgári szerepválllás és megfelelő lkhtáshoz vló hozzáférés biztosítás érdekében tettek lépéseket). Küzdelem vidéki térségekben élő idősek elszigetelődése ellen A Villge Meeting Point ( flusi tlálkozóhely ) EMVA-finnszírozású projekt tlálkozóhelyet hozott létre z Idestrup dán flubn ddig elszigetelten élő idős emberek számár. Az informtiki eszközökkel és képzéssel, fitneszközponttl, kávézóvl és kisbolttl is büszkélkedő központ ngybn megkönnyíti tevékeny időskor megvlósítását közösségben. Időskorrl kpcsoltos együttműködés blti régióbn Best Agers A Best Agers ( szépkorúk ) kezdeményezés z 55 év felettiekre összpontosít. Célj nemzedékeken átívelő innováció előmozdítás és szépkorúk ösztönzése rr, hogy z üzleti élet és készségfejlesztés terén fitlokkl együttműködve új ötleteket hozznk létre, és megosszák velük tpsztltikt és tudásukt. 12 Referenciák The EU Contribution to Active Ageing nd Solidrity between Genertions (09/08/2012) Demogrphy, ctive geing nd pensions Socil Europe guide - Volume 3 (21/06/2012) Council Declrtion on the Europen Yer for Active Ageing nd Solidritybetween Genertions (2012): The Wy Forwrd How to promote ctive geing in Europe (01/01/2012) Eurobrometer Specil Survey on Active geing Active geing nd solidrity between genertions A sttisticl portrit of the Europen Union 2012 Active Ageing Index Nemzeti Idősügyi Strtégi Kpcsolt Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft Budpest Boráros tér 5. 6/22 Telefon: Fx: +36 (1) E-mil: Honlp:

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Integrált nyílt forráskódú megoldások alkalmazási lehetőségei a kormányzati felhőben

Integrált nyílt forráskódú megoldások alkalmazási lehetőségei a kormányzati felhőben Integrált nyílt forráskódú megoldások lklmzási lehetőségei kormányzti felhőben Török Tmás senior solution consultnt ULX Nyílt Forráskódú Tnácsdó és Disztribúciós Kft. Nyílt forráskód lehetőség Npjink egyik

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013 Trtlom Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemuttás...

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A gyermeket önmg lehetőségein belül olynná kell tenni, milyenné lehet ez z iskol feldt. Mi z, mi belőle előhívhtó és építhető?

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ WWW.STARTER-PROJECT.EU KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Progrmme of the Europen

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben