Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással"

Átírás

1 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004

2 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó: Humán Fejlesztők Kollégium, 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Felelős kidó: Dió Zoltán elnök-ügyvezető Korrektúr és nyelvhelyesség-ellenőrzés: Gönczy Monik Borítóterv: Cívis Reklám Bt., Debrecen Nyomdi munkák és előkészítés: Mozgáskorlátozottk PIREMON Kisválllt 4025 Debrecen, Széchényi út

3 TARTALOM Köszönetnyilvánítás...5 Bevezető Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn? Gondoltok minőségfejlesztésről A jóléti szolgálttások minőségfejlesztésével kpcsoltos foglmi keretek Az elszámoltthtóság és minőségfejlesztés kpcsolt Minőségbiztosítás minőségpolitik értékelés minősítés A puding próbáj z evés...49 Minősítés = társdlmi elszámolttás...57 (1)A picr történő hivtkozás (Picosítás)...58 (2)A szociális intézmények társdlmsítás (3)A munktársi közösség szkértő szerepe, professzionlizálódás...62 (4)A szkértő intézményvezetés Az dptív minőségbiztosítás válsz sokszínűségre...80 Az AM minőségbiztosítási rendszer leírás Mellékletek: 1. A sztenderdizáció 12 pontj Szolgálttási minimumok Az Alkotmány rendelkezései z emberi méltósághoz vló jogról Útmuttó önértékeléshez...115

4 Köszönetnyilvánítás Ez könyv nem jöhetett voln létre Herczeg Zoltán áldoztos közreműködése nélkül. Köszönet érte brátomnk és munktársmnk, és köszönöm HFK-ból mindenkinek (Zoltánnk, Ildinek, Erikánk, Richárdnk és többieknek), hogy értő figyelemmel gondozták projektet, vlmint köszönet illeti képzésen bennünket jelenlétükkel megtisztelő kollégákt, kik szüntelen érdeklődéssel, igz elkötelezettséggel vettek részt progrmon. Budpest, július Anyám emlékének 5

5 Bevezető Bevezető Ezt könyvet zzl vízióvl írtm, hogy kilencvenöt éves vgyok és egy idősek részére fenntrtott otthonbn élek. Most keltem fel; miután megnéztem z e-miljeimet, keresgélek kicsit világhálón, mert készülök z elődásomr. M vendégeket várunk: keletburundiból érkezik egy szkmi delegáció, s z otthontnács elnökeként nekem kell fogdnom őket. Arr kértek, foglljm össze röviden, mit is kell minőségi idősgondozás ltt érteni. Rájöttem, már cím se jó! Mi z hogy idősgondozás?! Tlán gondozó gondozás inkább! Elképesztő, mit kell vesződni egy újonnn érkezett szkápoló betnításávl, mire sejteni kezdi, hogyn is működik mi kis köztársságunk, vgy még inkább mini városállmunk, hol többiek krtából most épp én töltöm be polgármesteri funkciót! Arról nem is beszélve, hogy sját időm és z itt élők idejének ngy része is zzl telik, hogy szóvl trtjuk személyzetet. Mit összeuntkoznánk szegények, h mi nem fogllkoznánk lelkükkel! Sose felejtem el megkérdezni, mi vn gyerekekkel, meg vnnk-e elégedve z új utóvl, vgy hogyn töltötték nyrlást Cost Brván. Ez figyelmesség zt hiszem természetes, számtln egyéb elfoglltságom mellett is. 6

6 Bevezető Miről beszéljek hát kelet-burundi kollégáknk? Nem lesz könnyű feldt mondndóm összeállítás, mert jót könnyen megszokj z ember, természetesnek veszi, és már nem tuljdonít neki kellő fontosságot. Lesznek dolgok egyébként is, melyeket meg sem kell említenem, mert láthtók mindenki számár. Az, hogy itt ngyon mgs z átlgéletkor, s hogy férfik is vnnk szép számml; vgy z, hogy szbd htárinkon ki- s beármlik z élet; hogy mi is szerves részét lkotjuk helyi társdlomnk, s többféle fontos küldetést látunk el nálunk elesettebbek, vgy gyerekek körül szóvl, mindez kkor is szembeötlő, h nem hngsúlyozz külön z ember. Ez nem egy gettó, de még csk nem is egy sziget! Sokkl inkább szbdidős és közösségi központként zonosítnám otthonunkt. Ennek minőségéről kellene szólnom vendégeknek. A fentieken túl ez feldt zért sem könnyű, mert vn itt több dolog, mivel szemben nekem kifogásim lennének. Az helyzet, mely mjd m őket fogdj, egy kompromisszum eredménye. Ezt bizony úgy lkudtuk ki egymástól, mi ( lkók), fenntrtó (z önkormányzt) és munktársk. Mindenkinek engednie kellett egy kicsit, s ebből fkdón nem olyn olcsó z üzemeltetés, mint hogy zt finnszírozó szeretné, nem is nnyir ápolóotthon, hogy zt z lklmzottk egy része el tudná képzelni, s nem is nnyir fullkomfortos, mint hogy zt z itt lkók elvárnák! 7

7 Bevezető De mert egy hosszú távú szisztemtikus progrm1 grntálj, hogy minden rázós kérdés és minden vélt vgy vlós szükséglet megvizsgálásr kerüljön, felek nyugodtk lehetnek bbn, hogy érdekeik rovásár nem születnek döntések! A minőség legfontosbb feltétele ez z egyeztetési folymt, melyben kompetens felek vesznek részt. Az otthonlkók illetékességének lpját sját szükségleteik jelentik, z lklmzottkét z, hogy itt töltik munkidejüket és szkmi, emberi spirációikt z intézmény keretei között látják kibontkoztthtónk. A finnszírozás oroszlánrészét mgár vállló fenntrtó érthetően értékes szolgálttást szeretne kpni pénzéért. Ez teszi őt hitelessé sját válsztói előtt. Az itt lkók közül zok, kik korlátozott kompetenciákkl élnek, eme jogukt hozzátrtozóikkl megosztv gykorolják. Ezt modellt z z elv működteti, mely mindenki esetében meglévő képességek megőrzésének z igényét helyezi z első helyre; rr figyelve, hogy helyet, terepet biztosítson gykorlásukr, mindddig, míg jelentős romlás nem áll be kinek-kinek z állpotábn! Visszzökkenve időskori önmgmból, szívesen eljátszom még egy kicsit gondolttl, hogy milyen egyszerű és milyen jó dolog minőség, és mégis milyen hosszú út vezet el hozzá! Ebben kis könyvben útvonltervezeteket gyűjtöttem egybe, egy hosszú expedíció progrmj és tpsztlti töltik be következő A strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségfejlesztés (Részletesen 4. fejezetben.) 1 8

8 Bevezető oldlkt. A nemzetközi finnszírozásbn 2 lezjlott klndtúr gondolt néhány év távltáb nyúlik vissz. Heves megyében z ottni bennlkásos intézmények vezetőivel egy vezetőképző tréning3 során dolgoztuk ki zokt z lpelveket, melyek később bedndó pályázt lpját jelentették. Ez z első lklomml mikor Hjdú-Bihr és Heves megye számár pályáztunk elvérzett z ítészek szigorú keze ltt. A következő évben mikor célterületet Hjdú-Bihrr szűkítettük nyert. Egy éve ngy érdeklődés mellett indult progrm, s ez kis kötet ennek lenyomt kíván lenni. Nem lesz zonbn szimpl írott változt képzések során elhngzottknk. H vlkit z érdekel, hogy miről beszéltek meghívott elődóink, keresse meg résztvevőket, s kérje el közülük vlkitől minőségfejlesztési portfolióját4, bb betekintve képet kpht erről. Úgy szeretne hát ez kis könyv z elmúlt időszk lenyomt lenni, mint hogy z ittósppír lenyomt tintpcánk. Belőle és áltl vn, de lkján sokt módosít sját szövete szerint. Társulás minőségi idősgondozásért. PHARE ACCESS 2001 Vezető szkdolgozók tréningje. Bélpátflv, Hllgtó Évávl. Meg kell említeni z ezt követően megtrtott Pest megyei intézményeket megszólító progrmot, s szintén z előzmények közé trtozik Csongrád megyei középvezetők részére szervezett továbbképzés is! 4 A portfolió úgy képzelhető el, mint z üzleti életben, csk itt tnulók tudásvgyonáról -ról vn szó. Ide trtozht minden olyn, z dott témávl kpcsoltos dokumentum, feljegyzés, újságkivágás, esetelemzés, vlmint képek, filmrészletek, ábrák stb., melyekkel kár korábbi tnulmányi időszkából rendelkezik vlki! 2 3 9

9 Bevezető Mindjárt el is mondom, hogy mit fogok torzítni zon, mi kicsöppent: négy rétegbe fogom hjtogtni, én így fogtm fel! Ezek következők: 1. A jóléti szolgálttások minőségfejlesztésével kpcsoltos foglmi keretek: htékonyság, változás 2. Az elszámoltthtóság és minőségfejlesztés kpcsolt, prtnerközpontú működés 3. Minőségbiztosítás minőségpolitik értékelés minősítés 4. Melyek z előnyei, és hogyn kell strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségfejlesztést folyttni? Minden fejezetet egy-egy röpdolgozt vezet be, ezek szerzői progrm résztvevői. Gondoltikt zárókonferenciár gyűjtötték össze. Sorik ebből fkdón rról is tudósítnk némiképp, hogy mit kptk képzés során, mi is mi hozzádott értékünk! Nincs más hátr Kedves Olvsó, ölts túrruhát, húzz túrbkncsot, (de ezek kellékek el is hgyhtók!) s vágj neki z expedíciónk! H megkdnál vlhol, csk ülj számítógép elé s pötyögd be levelező progrmod címmezőjébe, hogy s ígérem, mint dzsinn, hmrosn ott termek! Az lábbi tntörténettel Frks Mrinn tisztelt meg egy korábbn nekem küldött dolgoztábn. 10

10 Bevezető Cicerót is fogllkozttt z öregség kérdése. Cto hngozttj, hogy z életnek megvn mg törvényszerű menete, és így z öregség természetes állpot, tehát nincs miért lázdozni ellene. Négy szempontot szoktk említeni, úgymond, zok, kik szidlmzzák és hátrányosnk nevezik z öregkort: 1. kdályoz közéleti tevékenységben, 2. elgyengíti testet, 3. megfoszt z élvezetektől és 4. közel vn hlálhoz. E négy vádpont cáfoltát Cicero szintén Cto szájáb dj. 1. Az öregség nem kdályoz közéleti tevékenységben, mert öregen is sok mindent lehet tenni hzáért, s igzán ngy dolgokbn bölcs belátásr, helyes ítéletre vn szükség, márpedig z öregség nincs híjávl ezeknek tuljdonságoknk. Az sem igz, hogy z emlékezet gyengülése gátolj z öregeket ktivitásukbn: memóriát dolgozttni kell, nem lnyhuló szorglomml, érdeklődéssel újbb és újbb impulzusokkl serkenteni. 2. A test gyengülése teljesen elhnygolhtó tényező... többet ér z ész testi erőnél. Különben is hngzik modern nézetekkel egyező felfogás, megfelelő testápolássl, edzéssel testi erő és memóri elvesztésének sokáig gátt lehet vetni. 3. Az meg egyenesen előnyös, hogy test már nem kívánj z élvezeteket... szenvedélyek elmrdásávl együtt jár z érdeklődés növekedése tudományok iránt. 4. A hlál közelsége senkit se ijesszen meg: vgy vn túlvilági boldogság, és kkor nincs miért félni, vgy hlál teljes megsemmisüléssel jár együtt, ebben z esetben pedig nincs több szenvedés. Hozzáteszi zt is, hogy z öregek már csk zért sem kell, hogy féljenek hlál közelségétől, mert pusztulás néh nem z öregekre sújt, hnem életük virágkorábn levő fitlokr, kiknek hlál mondj Cto olyn: mint mikor víztömeg elfojtj lángok erejét, z öregeké pedig mint mikor tűz mgától kilszik (Cicero, 1987). A bevezető végén egy elődás vázltát idézem. Az előző gondoltok gyűjtőjét vendégül láttuk egy lklomml, ki mondndóját öt kérdés köré építette fel: Mi volt tréningen vló 11

11 Bevezető részvételének motívum, milyen elvárási voltk, mit kpott, hogyn tudt hsznosítni hllottkt, s végezetül, milyen kdályokb ütközött intézményében minőségfejlesztési munkáj során és hogyn tudt leküzdeni zokt? Frks Mrinn Mári: A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI GONDOLAT ADAPTÁCIÓJA HEVESEN 1. Mi motivált tréningen vló részvételre? 1994 ót vezetem hevesi idősek otthonát. A kezdeti időszkbn sok nehézséggel, ellenállássl kellett szembesülnöm. Számomr vezetés zt jelentette/jelenti, hogy olyn környezetet teremtsek, melyben felelősség megosztás, z önállóság, teljesítőképesség és kretivitás játsszák főszerepet. Szerettem voln bevezetni. A ésszerű, minőséget minőségfejlesztés jvító változttásokt viszont változásokkl, változttásokkl jár. Törekvéseimmel szemben kilkult egy ngyon erős ellenállás, mely megvolt dolgozókbn, részlegvezetőkben és szervezetben egyránt. A kilkult ellenállás legyőzése három kdályb ütközött. Ezek: A megszokások, kényelmi zón, z ismeretlentől vló félelem. nehézségek legyőzésében segítségemre szervezetfejlesztő tréninget trtó szkemberek. 12 voltk

12 Bevezető Tudtm, éreztem, hogy elsősorbn sját tudásomt kell szélesítenem, megszilárdítnom hhoz, hogy sikeres lehessek vezetésben. Ezért örömmel, kíváncsisággl és többé-kevésbé megfoglmzott elvárásokkl jelentkeztem Strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségbiztosítás c. tréningre,melyet dr. Eszik Zoltán és Hllgtó Év trtott. 2. Milyen elvárásim voltk minőségfejlesztési tréninggel kpcsoltosn? A minőségfejlesztés lpfoglmivl vló megismerkedés. Önmgm számár minőséget megfoglmzni. Új tpsztltok megszerzése. Kpjk prktikus segítséget. A szociális területen legyen egy egységes minőségfejlesztési út. (A jelenlévők mind olyn intézmény vezetői voltk, melyet Heves megyei önkormányzt működtet). Mgbiztosbb legyek z érdekek érvényesítésében. 3. Mit kptm tréning során? A tréning során kis csoportokbn, játékos formábn végeztük munkát. Többek között meglkottuk minőségügyi kisszótárt, melynek foglmi közt olyn szvkkl tlálkozhtunk, mint például z elszámolhtóság, z ellenőrizhetőség, z értékelhetőség, folymtszbályozás, mérhetőség, z egységes szemlélet, z eredményesség, precíz végrehjtás, hibák kiszűrése, z ellátottk elégedettsége, szkértelem. 13

13 Bevezető Megvizsgáltuk z átláthtóság témkörét. Érveket, ellenérveket sorkoztttunk fel: pl. segítséget jelenthet civil szfér, kompetenciák tisztázás könnyíti belső ellenőrzést, illetve nem érdeke vezetőnek teljes gzdsági átláthtóság, sérülhet titoktrtás. Az Az elszámoltthtóságnál kulcsfoglom KÖVETELMÉNYTÁMASZTÁS. A minősítés = társdlmi elszámolttás. elszámoltthtóság lehet belső: normtámsztás írásos rögzítése, szbályztok, eltérések ellenőrzése; és lehet külső: lkotmány, törvények, jogszbályok, szkhtóságok, felügyeleti szervek. Sjnáltos, hogy klienseket közvetlenül nem tláljuk meg z elszámolttók körében, csk pnszjog segíti őket áttételesen z elszámolttásbn. Fontos kérdés, hogy ki, milyen célll, milyen mélységben végzi z ellenőrzést, kinek jelenti z eredményt, s melyek z ellenőrzés konzekvenciái (h szkhtóság hiányosságokt tár fel, kár be is zárhtják z intézetet pl. tűzoltóság, ÁNTSZ). 14

14 Bevezető A minőségfejlesztés/biztosítás során nyílt és rejtett elvárások foglmzódnk meg: Nyílt Rejtett jobb ellátás ellenőrizhetőbb intézet, kevesebbe kerüljön működtetés minőségi főnök, vágy problémmentes kliensre szkm minőségi fizetés, erkölcsi elismerés, jvuló munkfeltételek, egyértelmű kompetencihtárok, több szociális jutttás kliens nyuglom, biztonság, jobb körülmények, személyre szbottság félelem változástól, utonómiár törekvés fenntrtó A minőségfejlesztés folymt: 1. Helyzetelemzés, állpotfelmérés, elemzés, értékelés 2. Célok meghtározás 3. Célok elfogdttás 4. Tervezési szksz: feldtok meghtározás, felelősök, htáridők, mérési módszerek kidolgozás 5. Megvlósítás 6. Rendszeres ellenőrzés 7. Muttók összevetése célokkl, értékelés 8. Esetleges változttások Minél jobbn bevonj vezető környezetét döntési folymtokb, nnál inkább tudnk mjd munktársk zonosulni 15

15 Bevezető meghozott döntésekkel és gondoskodni jó minőségű megvlósításukról. Minden tevékenység, így gondozás ápolás minősége is mérhetővé, értékelhetővé tehető minőségi indikátorok segítségével. Ilyen minőségi indikátor lehet z ellátottk/kliensek elégedettsége, de tudnunk kell, hogy pnszok hiány nem zonos z ellátottk elégedettségével. Az elégedettségi felmérések z ellátott szempontjit figyelembe vevő hibfeltárást, z ápolás gondozás során előforduló problémák megfoglmzását segítik. 4. Hogyn tudtm hsznosítni munkám során z új ismereteket? A tréning segített bbn, hogy ddigi ismereteimet rendszerezzem, z új ismereteket beépítsem. Munktársimml lépésről lépésre átbeszéltük minőségfejlesztés folymtát, dptáltuk sját intézetünkre. Nem tévesztettem szem elől, hogy változássl szembeni ellenállást kkor tudom legjobbn legyőzni, h bevonom munktárskt, lkókt folymtos változás folymtáb. Változttni, zz fejleszteni csk összefogássl, minden érintett bevonásávl lehet/szbd. A szkdolgozóknál megszerkesztettük z ápolási kézikönyvet, minőségi indikátorként vizsgáltuk lkók elégedettségét. 16

16 Bevezető A minőség mérésére dokumentációkt (ápolási-gondozási lp, fejlesztési tervek, átdófüzet stb.) lklmzunk, dokumentumelemzést végzünk, z ellátottkkl, hozzátrtozókkl interjúkt készítünk. 5. Milyen kdályokb ütköztem, hogyn tudtm legyőzni, le tudtm-e győzni őket? Folymtosn szembesültem z ellenállássl dolgozók és z ellátottk oldláról is. Nem elhnygolhtó tényező tuljdonos ellenállás sem, mit még nem sikerült legyőzni. A változás/változttás során mindig mrdnk ellenzéki emberek, de ők is előre viszik folymtot, mert újrgondolásr késztetnek, ösztönzőleg htnk. Mivel z ellátás minősége egyránt fontos z ellátottnk, hozzátrtozónk, ápoló-gondozónk, szkmi vezetőnek és z intézmény fenntrtójánk, fontos volt, hogy folymtos párbeszéd legyen résztvevők között. A legpróbb változttást is minden érintettel megbeszéltünk. Ez rengeteg időt, energiát emésztett fel, de nem volt hiábvló. Az eredményt most érzem, miután elnyertük z intézet teljes körű rekonstrukciójához, bővítéséhez szükséges összeget és kézzelfoghtó közelségbe kerültek változások. Úgy érzem, z elmúlt tíz év elegendő volt hhoz, hogy összekovácsolódjunk, felkészüljünk egy átfogó minőségfejlesztésre. Nem fenyeget bennünket Willim Jmes (filozófus, pszichológus) megállpítás: [...] megszokások pókfonlként kezdenek kilkulni, és fokoztosn kötelekké válnk. 17

17 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn 1. fejezet Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn? A lehetséges mgyráztok sor végtelen, mi progrmunk lpját képező pályáztbn rr hivtkoztunk, hogy évi IV. törvény5 különböző prgrfusi pontosn meghtározzák z idősgondozássl fogllkozó területi és bentlkásos intézmények feldtit, szervezeti bázisát, menedzselési struktúráját. A törvény lehetőséget d rr is, hogy nem állmi szervezetek szerződéses jogviszony lpján személyes gondoskodássl összefüggő önkormányzti feldtokt vállljnk át. Az 1/2000. SZCSM rendelet személyes gondoskodást nyújtó intézmények szkmi feldtit és működésük feltételeit tovább szbályozz, korábbi kerettörvényt kemény normákkl tölti meg. Mind z önkormányzti intézményeknek, mind civil szolgálttóknk meg kell felelniük szociális törvényben előírt normáknk, ám ehhez többnyire nincsenek meg megfelelő nygi eszközök elején például z önkormányzti működtetésű szociális otthonok esetében költségek 54%-át fedezte normtív. szolgálttók Az is önkormányztokkl csk kkor szerződésben juthtnk álló támogtáshoz, civil h életképességüket leglább egy éven át önállón bebizonyítják. Ez törvény módosítj szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt. 5 18

18 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn A finnszírozás problémái mitt fenntrtók áltl előírt szkmi sztenderdek nem z ellátás minőségét célozzák, hnem szervezetek megfelelését törvényi elvárásoknk, így olyn normákt rögzítenek, melyekkel tevékenységeket z éppen még megfelelő ktuális helyzetbe betonozzák be. Az ellátásbn érintett szervezetek ezen helyzeten csk vlódi minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési ismeretek elsjátítás segítségével léphetnek túl, hol szolgálttás minőségét inkább szolgálttást igénybevevők elégedettsége htározz meg. Mások persze máshová teszik hngsúlyokt. Tréningünkkel egy időben zjlott SZOLID-projekt, vgyis A Szociális Törvény lehetséges megújításár és szociális igzgtás demokrtikus, távltos fejlesztésére irányuló kuttás minőségüggyel fogllkozó bizottságábn6 vit zokról kérdésekről, melyek ennek fejezetnek is gerincét lkotják. Ez zzl termékeny helyzettel gzdgított képzési progrmunkt, hogy kilkuló koncepció szellemi, érési folymtib is betekintést nyerhettek résztvevők. A munkcsoport tgji mintegy rjtuk tesztelhették szkmi közvélemény, terep rekcióit. Mielőtt z okok és motívumok részletes elemzéséhez kezdenénk, erőgyűjtésül idézzük egyik tréningrésztvevőnk összefoglló emlékezését z őt ért htásokról: A projektet Bánflvi István gondozz, munkcsoportnk Hegyesi Gábor volt vezetője 6 19

19 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn Gondoltok minőségfejlesztésről A minőség foglmánk meghtározásávl már több helyen tlálkoztm, de legjobbn mégis Hegyesi Gábor Kölcsey-idézete fogott meg: Jót s jól! Ebben áll ngy titok. S hogyn tegyük jót jól? erre kérdésre kerestem válszt, mikor elhtároztuk, hogy részt szeretnénk venni Társulás minőségi idősgondozásért c. progrmbn, melyet HFK7 szervezett. Az idős népesség számrány Mgyrországon jövőben jelentős növekedésen megy keresztül re 65 éven felüliek rány várhtón meghldj 25 %-ot, és zt sem trtják elképzelhetetlennek szkemberek, hogy z 50 éven felüliek számrány eléri z 50%-ot. Az elöregedési folymtok új kihívást jelentenek szociális gondoskodás különféle területein. Egyre növekvő létszámú idős ember igényel vlmilyen ellátási formát. Növekszenek generációs távolságok, és megfigyelhető z tendenci is, hogy mind több idős ember éli mindennpjit egyedül és izolálódik mentálisn, nnk ellenére, hogy viszonylg kevesen vnnk, kiknek nincs senkijük. Hsonló gondoltokt foglmzhtunk meg településünkre, Csökmőre vontkozttv is ben községünkben megnyílt z Idősek Klubj negyven fő gondozottl, három kinevezett dolgozóvl és négy fő közhsznúként fogllkozttott gondozónővel, ez utóbbik 7 HFK = Humán Fejlesztők Kollégium 20

20 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn lpellátás keretében ebédet szállítottk szociális étkeztetésben részesülőknek. Látv növekvő gondokt és zt tényt, hogy ekkor dolgozói létszámml nem lehet ellátni megfelelően község szociális problémáit, szükséges volt z intézmény strukturális átlkítás, melynek következtében jnuár 1-jétől Gondozási Központ keretében látjuk el szociálisn rászorultk problémáit. Az intézmény szervezeti egységének dolgozói: Alpellátási szkfeldtokon belül: házi segítségnyújtás: 2 fő szociális gondozó és ápoló közösségi gondozás: 1 fő közösségi gondozó Intézményvezető (1 fő) Nppli ellátás* Csládsegítő és Gyermekjóléti Szolgált: Idősek Klubj: 1 fő szociális gondozó és szervező 2 fő csládgondozó Fogytékosok Nppli Intézménye: 1 fő szociális gondozó és szervező 1 fő terápiás munktárs 1 fő mentálhigiénés munktárs (heti 4 órábn) *A Gondozási Központ szervezeti egységeinek munkáját 4 fő közhsznú fogllkozttott dolgozó is segíti. Mindezeket zért trtottm fontosnk megemlíteni, mert z első szempontunk mikor eldöntöttük, hogy részt veszünk minőségfejlesztési progrmbn z volt, hogy szkmilg képesnek trtottuk mgunkt erre feldtr. Közös elhtározás volt z, hogy szükségünk vn minőségfejlesztésre, melynek foglmáról kkor csk érzéseink 21

21 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn voltk. Az érzéseink zt diktálták, hogy próbáljuk meg. Nem tudtuk, hogy mire válllkozunk, de szerettünk voln belelátni ebbe folymtb. Számunkr z sem volt utolsó szempont, hogy korábbn dolgozók közül sokn részt vettek zokon progrmokon, melyeket HFK szervezett, s tpsztltik jók voltk. A progrmjánlt is felkeltette z érdeklődésünket. Így hát megfoglmzódott z belső igény, hogy z intézmény dolgozói részt kívánnk venni ebben progrmbn. Elhtározásunkbn z intézmény fenntrtój is megerősített, támogtásáról biztosított bennünket. Ilyen előzmények után csökmői Gondozási Központból ketten jelentkeztünk: Angyl Jánosné intézményvezető és jómgm mint vezető gondozónő. Bennünk z lábbi elvárások foglmzódtk meg: Megismerni minőségfejlesztési folymtot z idősgondozás jvításánk érdekében. A kpott ismeretek segítsenek bennünket bbn, hogy z intézményben elindíthssuk szervezett minőségfejlesztést. Együttműködés és együttgondolkodás kilkítás más szociális intézmények munktársivl. 22

22 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn Az elődásokt ngy érdeklődéssel hllgttm, különösen Szbó Judit Ágnes elődás tetszett, mely többek között számomr ngyon fontos tényekre világított rá. Miért fontos ügy minőségfejlesztés szociális szolgálttások területén? A szociális területen z elmúlt években megnőtt z állm és z egyház áltl nyújtott szolgálttások mellett mgán-, illetve non-profit szektor szerepválllás. Ezzel egy időben szolgálttások színvonlár vló központi, országos szintű rálátás korlátozottá vált, ebből fkdón bizonytlnság lkult ki zzl kpcsoltbn, hogy z állmpolgár vjon ugynzt szolgálttást kpj-e egy dott szociális problém esetén, mint mit hsonló problém esetén egy másik szolgálttótól kphtn. A folymtok, tevékenységek szbályozásávl z ellátást biztosító intézmények megvlósíthtják, hogy z áltluk nyújtott szolgálttások megfeleljenek jogi, szkmi és minőségi követelményeknek, vlmint kielégítsék szolgálttásokt hsználók igényeit. Az elődás folymán megerősítést kptunk tekintetben is, hogy minőség lkulás ngyrészt dolgozók részvételén, munkmódszerein, szkmi kultúráján is múlik. Gosztonyi Géz gondoltink ismertetése után megtudhttuk, hogy mire jók sztenderdek. Felhívt figyelmünket rr, hogy sztenderdeket szkmi szbályozás egy formájként értelmezzük. 23

23 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn A szociális szolgálttások legyenek átláthtók, értékelhetőek, összemérhetőek! A képzés folymán több minőségfejlesztési modell elméletét ismerhettük meg. A Strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségfejlesztés tréningje htásár intézményünkben megindult egy folymt. A márciusi dolgozói értekezleten beszámoltunk dolgozóknk képzés eddigi eredményeiről, és újbb írásos nygot biztosítottunk számukr minőségbiztosításról. Kértük, gondoljuk át közösen, mely területen próbáljunk minőségfejlesztést elindítni. A közös gondolkodás még jobbn tegyük dolgunkt, de hogy? kérdés körül forgott. A tréning segítséget nyújtott bbn, hogy z intézményen belül jobbn meg tudjuk foglmzni céljinkt; szkmi párbeszédek lkultk ki minőségfejlesztés érdekében. Ennek htásár z lábbikt foglmztuk meg: A minőségfejlesztést z lpellátás területén, zon belül is házi segítségnyújtás keretében kívánjuk megkezdeni. A gondozási form htékonyságánk, színvonlánk jvítás érdekében hosszbb távon következő célokt szeretnénk megvlósítni: 1. Az egyéni gondozási terv dokumentációjánk elkészítése A szociális törvény kötelezővé teszi számunkr ezt fjt dokumentáció vezetését. A gondozottk ellátásábn ngy segítséget fog nyújtni, folymtosn figyelemmel tudjuk kísérni felmerülő 24

24 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn szükségleteket, állpotváltozásokt, így z igényeknek megfelelő egyéni ellátási módszereket dolgozhtunk ki. Egyfjt helyzetelemzésnek is tekinthetjük, távolbbi célkitűzéseink helyes irányát is látámszthtjuk vele, szükség esetén módosíthtjuk zokt. 2. Az egyéni sjátosságok figyelembe vétele gondozottk fogllkozttásábn Véleményünk szerint, h z idős embert nem hgyjuk mgár, rávezetjük rr, hogy szükség vn tudásár, tpsztltár; h értékes emberként kezeljük, kkor ktívbbn tud otthonábn is tevékenykedni. Távolbbi célként jelöltük meg: 3. A jelzőrendszeres gondozás kilkítását Kórósszigeten [ ] Úgy érzem, tréning ngybn hozzájárult hhoz, hogy z lpvető gondoltok megfoglmzás megtörténjen, hogy tisztázódjnk foglmk, z elképzeléseket mindenki ugynúgy értelmezze. Mindehhez hozzájárult még tréningen meglkotott minőségi kisszótár is, mit jó lenne, h nyomttásbn mindenki megkphtn. Sikerült elkészítenünk z intézmény minőségfejlesztési tervét, miben minőségi célok eléréséhez vezető utt bontottuk lépésekre, feldtokr, és megjelöltük felelősöket. A folymt ezen szkszábn láthttuk, hogy szükséges 25

25 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn egy irányító, ki elkötelezettje minőségügynek, és munkkörén túlmenően felválllj z ebből dódó többletfeldtokt, koordinálj munkát. A tréning folymán ez többször is elhngzott. A minőségfejlesztési folymtbn (1) helyzetelemzésig, (2) célok meghtározásáig, (3) célok elfogdttásáig, (4) míg tervezési szkszbn feldtok meghtározásáig jutottunk. Nem foglmztuk meg mérési módszereket, és nem dolgoztuk ki zokt. Az értékelési tervet sem készítettük el, melynek egyébként következőket kell trtlmzni: Mit fogunk értékelni? Milyen módszert lklmzunk? Milyen keretek között beszéljük meg z értékelés eredményeit? Sjnos kitűzött htáridőket sem tudtuk betrtni, mert rövidnek bizonyult feldtok végrehjtásár szánt idő. Htáridőket kell módosítni! Albert Cmus gondolt jutott eszembe, ki zt mondt, hogy boldognk kell mondni Sziszüphoszt, mert képes követ mindennp felvenni és újr görgetni. Szeretném, h kollégáimml mi is képesek lennénk rr, hogy mindennp fel tudjuk venni követ és lssn, de egyre feljebb görgessük zt. A tréning folymán elsjátíthttunk egy módszert és kilkult bennünk egy gondolkodási mód, melynek htásár képesek lehetünk más részterületeken is elindítni minőségfejlesztő munkát. 26

26 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn Két intézménnyel ( szentpéterszegi Idősek Klubjávl és bkonszegi Gondozási Központtl) szorosbb munkkpcsoltot kívánunk kilkítni, hogy egymást támogssuk, segítsük z elkezdett folymtbn, s hogy ne egyedül kelljen megküzdenünk felmerülő problémákkl. Végezetül: megtiszteltetés volt számomr, hogy hozzájárulhttm június 14-én Szociális Ellátások Minőségfejlesztéséért Egyesület meglkulásához. Hd idézzem Herczeg Zoltán egyik megállpítását: Azt gondolom, hogy szociális szkm történetébe írunk ezen npon egy rövidke fejezetet, hiszen szociális gondoskodás minőségfejlesztése érdekében ilyen széles összefogásr még nem igen volt péld hzánkbn. Csökmő, június 21. Hjnlné Pénzes Edit Edit záró konferencián trtott elődásábn idézte Hegyesi Gábort is, ki déli és z észki állmok népesedési helyzetének és szociálpolitikájánk z összehsonlításkor ngyon érdekes és fontos következtetésre jutott, z összevetésnek [ ] z z üzenete mondt, hogy megértjük és értékeljük rosszbb helyzetben levő csládok erőfeszítéseit, s ők is vnnk olyn fontosk, mint gzdg csládok. Az ellátásokt jogosultságok, csoportnormák, vlmilyen»társdlmi igzságossági index«lpján kpnák, és nem rászorultság lpján, mitől csk egy fél lépés z út z érdemes érdemtelen szegényig (mint zt ngyon helyesen többen megjegyezték leírták). Hogyn építhető fel egy ilyen index -et 27

27 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn kilkítni és működtetni képes szociálpolitik s miből állhtnk z lpji? E kérdés megválszolásár teszek kísérletet z itt következő oldlkon. A jóléti szolgálttások minőségfejlesztésével kpcsoltos foglmi keretek (Kiindulási xiómák) Az lábbi gondoltok zt célt szolgálják, hogy szemléleti keretet nyújtsnk különféle törekvések és kezdeményezések értékének, funkciójánk értelmezésében; hogy ne erőltessük z egymáshoz nem illő dolgokt, és fontost el tudjuk válsztni kevésbé fontostól, s divt hullámán felülemelkedve segítsük rendszert vlóbn dinmizáló törekvéseket. HATÉKONYSÁG Ahhoz, hogy jóléti ellátó rendszerek htékonyságát, z dódó regionális és strukturális feszültségeket értelmezni és kezelni legyünk képesek, szükségesnek látszik átgondolni zt, hogy mennyire nyújt z dott támogtási form, illetve mg z egész szociális rendszer htékony problémmegoldást. Kétségtelen tény, hogy htékonyság elsősorbn közgzdsági ktegóri. A társdlmi és gzdsági erőforrások optimális felhsználás zonbn z élet minden területén, így szociális szférábn is fontos. Túlságosn leegyszerűsítenénk kérdést, mennyiben minél kisebb ráfordítássl, minél ngyobb hsznot elvét követve vizsgálnánk meg egy-egy szolgálttási form htékonyságát. 28

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka 1.z örökség Mit kezdhetünk egy ilyen épülettel? z lphelyzet elődás Csoportonként rjzos ötletbörze rról, hogy ki mihez kezdene egy ilyen lehetőséggel. Közös döntéshoztl rról, mit szeretnének megvlósítni.

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Integrált nyílt forráskódú megoldások alkalmazási lehetőségei a kormányzati felhőben

Integrált nyílt forráskódú megoldások alkalmazási lehetőségei a kormányzati felhőben Integrált nyílt forráskódú megoldások lklmzási lehetőségei kormányzti felhőben Török Tmás senior solution consultnt ULX Nyílt Forráskódú Tnácsdó és Disztribúciós Kft. Nyílt forráskód lehetőség Npjink egyik

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A gyermeket önmg lehetőségein belül olynná kell tenni, milyenné lehet ez z iskol feldt. Mi z, mi belőle előhívhtó és építhető?

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

TITÁN keretrendszer bemutatása

TITÁN keretrendszer bemutatása TITÁN keretrendszer bemuttás A közigzgtás területén kiemelkedően fontos szempont hogy olyn rendszert hsználjuk melynek segítségével pontosn nyomon követhetjük z egyes hivtlok munkfolymtink minden állomását

Részletesebben