Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással"

Átírás

1 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004

2 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó: Humán Fejlesztők Kollégium, 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Felelős kidó: Dió Zoltán elnök-ügyvezető Korrektúr és nyelvhelyesség-ellenőrzés: Gönczy Monik Borítóterv: Cívis Reklám Bt., Debrecen Nyomdi munkák és előkészítés: Mozgáskorlátozottk PIREMON Kisválllt 4025 Debrecen, Széchényi út

3 TARTALOM Köszönetnyilvánítás...5 Bevezető Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn? Gondoltok minőségfejlesztésről A jóléti szolgálttások minőségfejlesztésével kpcsoltos foglmi keretek Az elszámoltthtóság és minőségfejlesztés kpcsolt Minőségbiztosítás minőségpolitik értékelés minősítés A puding próbáj z evés...49 Minősítés = társdlmi elszámolttás...57 (1)A picr történő hivtkozás (Picosítás)...58 (2)A szociális intézmények társdlmsítás (3)A munktársi közösség szkértő szerepe, professzionlizálódás...62 (4)A szkértő intézményvezetés Az dptív minőségbiztosítás válsz sokszínűségre...80 Az AM minőségbiztosítási rendszer leírás Mellékletek: 1. A sztenderdizáció 12 pontj Szolgálttási minimumok Az Alkotmány rendelkezései z emberi méltósághoz vló jogról Útmuttó önértékeléshez...115

4 Köszönetnyilvánítás Ez könyv nem jöhetett voln létre Herczeg Zoltán áldoztos közreműködése nélkül. Köszönet érte brátomnk és munktársmnk, és köszönöm HFK-ból mindenkinek (Zoltánnk, Ildinek, Erikánk, Richárdnk és többieknek), hogy értő figyelemmel gondozták projektet, vlmint köszönet illeti képzésen bennünket jelenlétükkel megtisztelő kollégákt, kik szüntelen érdeklődéssel, igz elkötelezettséggel vettek részt progrmon. Budpest, július Anyám emlékének 5

5 Bevezető Bevezető Ezt könyvet zzl vízióvl írtm, hogy kilencvenöt éves vgyok és egy idősek részére fenntrtott otthonbn élek. Most keltem fel; miután megnéztem z e-miljeimet, keresgélek kicsit világhálón, mert készülök z elődásomr. M vendégeket várunk: keletburundiból érkezik egy szkmi delegáció, s z otthontnács elnökeként nekem kell fogdnom őket. Arr kértek, foglljm össze röviden, mit is kell minőségi idősgondozás ltt érteni. Rájöttem, már cím se jó! Mi z hogy idősgondozás?! Tlán gondozó gondozás inkább! Elképesztő, mit kell vesződni egy újonnn érkezett szkápoló betnításávl, mire sejteni kezdi, hogyn is működik mi kis köztársságunk, vgy még inkább mini városállmunk, hol többiek krtából most épp én töltöm be polgármesteri funkciót! Arról nem is beszélve, hogy sját időm és z itt élők idejének ngy része is zzl telik, hogy szóvl trtjuk személyzetet. Mit összeuntkoznánk szegények, h mi nem fogllkoznánk lelkükkel! Sose felejtem el megkérdezni, mi vn gyerekekkel, meg vnnk-e elégedve z új utóvl, vgy hogyn töltötték nyrlást Cost Brván. Ez figyelmesség zt hiszem természetes, számtln egyéb elfoglltságom mellett is. 6

6 Bevezető Miről beszéljek hát kelet-burundi kollégáknk? Nem lesz könnyű feldt mondndóm összeállítás, mert jót könnyen megszokj z ember, természetesnek veszi, és már nem tuljdonít neki kellő fontosságot. Lesznek dolgok egyébként is, melyeket meg sem kell említenem, mert láthtók mindenki számár. Az, hogy itt ngyon mgs z átlgéletkor, s hogy férfik is vnnk szép számml; vgy z, hogy szbd htárinkon ki- s beármlik z élet; hogy mi is szerves részét lkotjuk helyi társdlomnk, s többféle fontos küldetést látunk el nálunk elesettebbek, vgy gyerekek körül szóvl, mindez kkor is szembeötlő, h nem hngsúlyozz külön z ember. Ez nem egy gettó, de még csk nem is egy sziget! Sokkl inkább szbdidős és közösségi központként zonosítnám otthonunkt. Ennek minőségéről kellene szólnom vendégeknek. A fentieken túl ez feldt zért sem könnyű, mert vn itt több dolog, mivel szemben nekem kifogásim lennének. Az helyzet, mely mjd m őket fogdj, egy kompromisszum eredménye. Ezt bizony úgy lkudtuk ki egymástól, mi ( lkók), fenntrtó (z önkormányzt) és munktársk. Mindenkinek engednie kellett egy kicsit, s ebből fkdón nem olyn olcsó z üzemeltetés, mint hogy zt finnszírozó szeretné, nem is nnyir ápolóotthon, hogy zt z lklmzottk egy része el tudná képzelni, s nem is nnyir fullkomfortos, mint hogy zt z itt lkók elvárnák! 7

7 Bevezető De mert egy hosszú távú szisztemtikus progrm1 grntálj, hogy minden rázós kérdés és minden vélt vgy vlós szükséglet megvizsgálásr kerüljön, felek nyugodtk lehetnek bbn, hogy érdekeik rovásár nem születnek döntések! A minőség legfontosbb feltétele ez z egyeztetési folymt, melyben kompetens felek vesznek részt. Az otthonlkók illetékességének lpját sját szükségleteik jelentik, z lklmzottkét z, hogy itt töltik munkidejüket és szkmi, emberi spirációikt z intézmény keretei között látják kibontkoztthtónk. A finnszírozás oroszlánrészét mgár vállló fenntrtó érthetően értékes szolgálttást szeretne kpni pénzéért. Ez teszi őt hitelessé sját válsztói előtt. Az itt lkók közül zok, kik korlátozott kompetenciákkl élnek, eme jogukt hozzátrtozóikkl megosztv gykorolják. Ezt modellt z z elv működteti, mely mindenki esetében meglévő képességek megőrzésének z igényét helyezi z első helyre; rr figyelve, hogy helyet, terepet biztosítson gykorlásukr, mindddig, míg jelentős romlás nem áll be kinek-kinek z állpotábn! Visszzökkenve időskori önmgmból, szívesen eljátszom még egy kicsit gondolttl, hogy milyen egyszerű és milyen jó dolog minőség, és mégis milyen hosszú út vezet el hozzá! Ebben kis könyvben útvonltervezeteket gyűjtöttem egybe, egy hosszú expedíció progrmj és tpsztlti töltik be következő A strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségfejlesztés (Részletesen 4. fejezetben.) 1 8

8 Bevezető oldlkt. A nemzetközi finnszírozásbn 2 lezjlott klndtúr gondolt néhány év távltáb nyúlik vissz. Heves megyében z ottni bennlkásos intézmények vezetőivel egy vezetőképző tréning3 során dolgoztuk ki zokt z lpelveket, melyek később bedndó pályázt lpját jelentették. Ez z első lklomml mikor Hjdú-Bihr és Heves megye számár pályáztunk elvérzett z ítészek szigorú keze ltt. A következő évben mikor célterületet Hjdú-Bihrr szűkítettük nyert. Egy éve ngy érdeklődés mellett indult progrm, s ez kis kötet ennek lenyomt kíván lenni. Nem lesz zonbn szimpl írott változt képzések során elhngzottknk. H vlkit z érdekel, hogy miről beszéltek meghívott elődóink, keresse meg résztvevőket, s kérje el közülük vlkitől minőségfejlesztési portfolióját4, bb betekintve képet kpht erről. Úgy szeretne hát ez kis könyv z elmúlt időszk lenyomt lenni, mint hogy z ittósppír lenyomt tintpcánk. Belőle és áltl vn, de lkján sokt módosít sját szövete szerint. Társulás minőségi idősgondozásért. PHARE ACCESS 2001 Vezető szkdolgozók tréningje. Bélpátflv, Hllgtó Évávl. Meg kell említeni z ezt követően megtrtott Pest megyei intézményeket megszólító progrmot, s szintén z előzmények közé trtozik Csongrád megyei középvezetők részére szervezett továbbképzés is! 4 A portfolió úgy képzelhető el, mint z üzleti életben, csk itt tnulók tudásvgyonáról -ról vn szó. Ide trtozht minden olyn, z dott témávl kpcsoltos dokumentum, feljegyzés, újságkivágás, esetelemzés, vlmint képek, filmrészletek, ábrák stb., melyekkel kár korábbi tnulmányi időszkából rendelkezik vlki! 2 3 9

9 Bevezető Mindjárt el is mondom, hogy mit fogok torzítni zon, mi kicsöppent: négy rétegbe fogom hjtogtni, én így fogtm fel! Ezek következők: 1. A jóléti szolgálttások minőségfejlesztésével kpcsoltos foglmi keretek: htékonyság, változás 2. Az elszámoltthtóság és minőségfejlesztés kpcsolt, prtnerközpontú működés 3. Minőségbiztosítás minőségpolitik értékelés minősítés 4. Melyek z előnyei, és hogyn kell strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségfejlesztést folyttni? Minden fejezetet egy-egy röpdolgozt vezet be, ezek szerzői progrm résztvevői. Gondoltikt zárókonferenciár gyűjtötték össze. Sorik ebből fkdón rról is tudósítnk némiképp, hogy mit kptk képzés során, mi is mi hozzádott értékünk! Nincs más hátr Kedves Olvsó, ölts túrruhát, húzz túrbkncsot, (de ezek kellékek el is hgyhtók!) s vágj neki z expedíciónk! H megkdnál vlhol, csk ülj számítógép elé s pötyögd be levelező progrmod címmezőjébe, hogy s ígérem, mint dzsinn, hmrosn ott termek! Az lábbi tntörténettel Frks Mrinn tisztelt meg egy korábbn nekem küldött dolgoztábn. 10

10 Bevezető Cicerót is fogllkozttt z öregség kérdése. Cto hngozttj, hogy z életnek megvn mg törvényszerű menete, és így z öregség természetes állpot, tehát nincs miért lázdozni ellene. Négy szempontot szoktk említeni, úgymond, zok, kik szidlmzzák és hátrányosnk nevezik z öregkort: 1. kdályoz közéleti tevékenységben, 2. elgyengíti testet, 3. megfoszt z élvezetektől és 4. közel vn hlálhoz. E négy vádpont cáfoltát Cicero szintén Cto szájáb dj. 1. Az öregség nem kdályoz közéleti tevékenységben, mert öregen is sok mindent lehet tenni hzáért, s igzán ngy dolgokbn bölcs belátásr, helyes ítéletre vn szükség, márpedig z öregség nincs híjávl ezeknek tuljdonságoknk. Az sem igz, hogy z emlékezet gyengülése gátolj z öregeket ktivitásukbn: memóriát dolgozttni kell, nem lnyhuló szorglomml, érdeklődéssel újbb és újbb impulzusokkl serkenteni. 2. A test gyengülése teljesen elhnygolhtó tényező... többet ér z ész testi erőnél. Különben is hngzik modern nézetekkel egyező felfogás, megfelelő testápolássl, edzéssel testi erő és memóri elvesztésének sokáig gátt lehet vetni. 3. Az meg egyenesen előnyös, hogy test már nem kívánj z élvezeteket... szenvedélyek elmrdásávl együtt jár z érdeklődés növekedése tudományok iránt. 4. A hlál közelsége senkit se ijesszen meg: vgy vn túlvilági boldogság, és kkor nincs miért félni, vgy hlál teljes megsemmisüléssel jár együtt, ebben z esetben pedig nincs több szenvedés. Hozzáteszi zt is, hogy z öregek már csk zért sem kell, hogy féljenek hlál közelségétől, mert pusztulás néh nem z öregekre sújt, hnem életük virágkorábn levő fitlokr, kiknek hlál mondj Cto olyn: mint mikor víztömeg elfojtj lángok erejét, z öregeké pedig mint mikor tűz mgától kilszik (Cicero, 1987). A bevezető végén egy elődás vázltát idézem. Az előző gondoltok gyűjtőjét vendégül láttuk egy lklomml, ki mondndóját öt kérdés köré építette fel: Mi volt tréningen vló 11

11 Bevezető részvételének motívum, milyen elvárási voltk, mit kpott, hogyn tudt hsznosítni hllottkt, s végezetül, milyen kdályokb ütközött intézményében minőségfejlesztési munkáj során és hogyn tudt leküzdeni zokt? Frks Mrinn Mári: A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI GONDOLAT ADAPTÁCIÓJA HEVESEN 1. Mi motivált tréningen vló részvételre? 1994 ót vezetem hevesi idősek otthonát. A kezdeti időszkbn sok nehézséggel, ellenállássl kellett szembesülnöm. Számomr vezetés zt jelentette/jelenti, hogy olyn környezetet teremtsek, melyben felelősség megosztás, z önállóság, teljesítőképesség és kretivitás játsszák főszerepet. Szerettem voln bevezetni. A ésszerű, minőséget minőségfejlesztés jvító változttásokt viszont változásokkl, változttásokkl jár. Törekvéseimmel szemben kilkult egy ngyon erős ellenállás, mely megvolt dolgozókbn, részlegvezetőkben és szervezetben egyránt. A kilkult ellenállás legyőzése három kdályb ütközött. Ezek: A megszokások, kényelmi zón, z ismeretlentől vló félelem. nehézségek legyőzésében segítségemre szervezetfejlesztő tréninget trtó szkemberek. 12 voltk

12 Bevezető Tudtm, éreztem, hogy elsősorbn sját tudásomt kell szélesítenem, megszilárdítnom hhoz, hogy sikeres lehessek vezetésben. Ezért örömmel, kíváncsisággl és többé-kevésbé megfoglmzott elvárásokkl jelentkeztem Strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségbiztosítás c. tréningre,melyet dr. Eszik Zoltán és Hllgtó Év trtott. 2. Milyen elvárásim voltk minőségfejlesztési tréninggel kpcsoltosn? A minőségfejlesztés lpfoglmivl vló megismerkedés. Önmgm számár minőséget megfoglmzni. Új tpsztltok megszerzése. Kpjk prktikus segítséget. A szociális területen legyen egy egységes minőségfejlesztési út. (A jelenlévők mind olyn intézmény vezetői voltk, melyet Heves megyei önkormányzt működtet). Mgbiztosbb legyek z érdekek érvényesítésében. 3. Mit kptm tréning során? A tréning során kis csoportokbn, játékos formábn végeztük munkát. Többek között meglkottuk minőségügyi kisszótárt, melynek foglmi közt olyn szvkkl tlálkozhtunk, mint például z elszámolhtóság, z ellenőrizhetőség, z értékelhetőség, folymtszbályozás, mérhetőség, z egységes szemlélet, z eredményesség, precíz végrehjtás, hibák kiszűrése, z ellátottk elégedettsége, szkértelem. 13

13 Bevezető Megvizsgáltuk z átláthtóság témkörét. Érveket, ellenérveket sorkoztttunk fel: pl. segítséget jelenthet civil szfér, kompetenciák tisztázás könnyíti belső ellenőrzést, illetve nem érdeke vezetőnek teljes gzdsági átláthtóság, sérülhet titoktrtás. Az Az elszámoltthtóságnál kulcsfoglom KÖVETELMÉNYTÁMASZTÁS. A minősítés = társdlmi elszámolttás. elszámoltthtóság lehet belső: normtámsztás írásos rögzítése, szbályztok, eltérések ellenőrzése; és lehet külső: lkotmány, törvények, jogszbályok, szkhtóságok, felügyeleti szervek. Sjnáltos, hogy klienseket közvetlenül nem tláljuk meg z elszámolttók körében, csk pnszjog segíti őket áttételesen z elszámolttásbn. Fontos kérdés, hogy ki, milyen célll, milyen mélységben végzi z ellenőrzést, kinek jelenti z eredményt, s melyek z ellenőrzés konzekvenciái (h szkhtóság hiányosságokt tár fel, kár be is zárhtják z intézetet pl. tűzoltóság, ÁNTSZ). 14

14 Bevezető A minőségfejlesztés/biztosítás során nyílt és rejtett elvárások foglmzódnk meg: Nyílt Rejtett jobb ellátás ellenőrizhetőbb intézet, kevesebbe kerüljön működtetés minőségi főnök, vágy problémmentes kliensre szkm minőségi fizetés, erkölcsi elismerés, jvuló munkfeltételek, egyértelmű kompetencihtárok, több szociális jutttás kliens nyuglom, biztonság, jobb körülmények, személyre szbottság félelem változástól, utonómiár törekvés fenntrtó A minőségfejlesztés folymt: 1. Helyzetelemzés, állpotfelmérés, elemzés, értékelés 2. Célok meghtározás 3. Célok elfogdttás 4. Tervezési szksz: feldtok meghtározás, felelősök, htáridők, mérési módszerek kidolgozás 5. Megvlósítás 6. Rendszeres ellenőrzés 7. Muttók összevetése célokkl, értékelés 8. Esetleges változttások Minél jobbn bevonj vezető környezetét döntési folymtokb, nnál inkább tudnk mjd munktársk zonosulni 15

15 Bevezető meghozott döntésekkel és gondoskodni jó minőségű megvlósításukról. Minden tevékenység, így gondozás ápolás minősége is mérhetővé, értékelhetővé tehető minőségi indikátorok segítségével. Ilyen minőségi indikátor lehet z ellátottk/kliensek elégedettsége, de tudnunk kell, hogy pnszok hiány nem zonos z ellátottk elégedettségével. Az elégedettségi felmérések z ellátott szempontjit figyelembe vevő hibfeltárást, z ápolás gondozás során előforduló problémák megfoglmzását segítik. 4. Hogyn tudtm hsznosítni munkám során z új ismereteket? A tréning segített bbn, hogy ddigi ismereteimet rendszerezzem, z új ismereteket beépítsem. Munktársimml lépésről lépésre átbeszéltük minőségfejlesztés folymtát, dptáltuk sját intézetünkre. Nem tévesztettem szem elől, hogy változássl szembeni ellenállást kkor tudom legjobbn legyőzni, h bevonom munktárskt, lkókt folymtos változás folymtáb. Változttni, zz fejleszteni csk összefogássl, minden érintett bevonásávl lehet/szbd. A szkdolgozóknál megszerkesztettük z ápolási kézikönyvet, minőségi indikátorként vizsgáltuk lkók elégedettségét. 16

16 Bevezető A minőség mérésére dokumentációkt (ápolási-gondozási lp, fejlesztési tervek, átdófüzet stb.) lklmzunk, dokumentumelemzést végzünk, z ellátottkkl, hozzátrtozókkl interjúkt készítünk. 5. Milyen kdályokb ütköztem, hogyn tudtm legyőzni, le tudtm-e győzni őket? Folymtosn szembesültem z ellenállássl dolgozók és z ellátottk oldláról is. Nem elhnygolhtó tényező tuljdonos ellenállás sem, mit még nem sikerült legyőzni. A változás/változttás során mindig mrdnk ellenzéki emberek, de ők is előre viszik folymtot, mert újrgondolásr késztetnek, ösztönzőleg htnk. Mivel z ellátás minősége egyránt fontos z ellátottnk, hozzátrtozónk, ápoló-gondozónk, szkmi vezetőnek és z intézmény fenntrtójánk, fontos volt, hogy folymtos párbeszéd legyen résztvevők között. A legpróbb változttást is minden érintettel megbeszéltünk. Ez rengeteg időt, energiát emésztett fel, de nem volt hiábvló. Az eredményt most érzem, miután elnyertük z intézet teljes körű rekonstrukciójához, bővítéséhez szükséges összeget és kézzelfoghtó közelségbe kerültek változások. Úgy érzem, z elmúlt tíz év elegendő volt hhoz, hogy összekovácsolódjunk, felkészüljünk egy átfogó minőségfejlesztésre. Nem fenyeget bennünket Willim Jmes (filozófus, pszichológus) megállpítás: [...] megszokások pókfonlként kezdenek kilkulni, és fokoztosn kötelekké válnk. 17

17 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn 1. fejezet Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn? A lehetséges mgyráztok sor végtelen, mi progrmunk lpját képező pályáztbn rr hivtkoztunk, hogy évi IV. törvény5 különböző prgrfusi pontosn meghtározzák z idősgondozássl fogllkozó területi és bentlkásos intézmények feldtit, szervezeti bázisát, menedzselési struktúráját. A törvény lehetőséget d rr is, hogy nem állmi szervezetek szerződéses jogviszony lpján személyes gondoskodássl összefüggő önkormányzti feldtokt vállljnk át. Az 1/2000. SZCSM rendelet személyes gondoskodást nyújtó intézmények szkmi feldtit és működésük feltételeit tovább szbályozz, korábbi kerettörvényt kemény normákkl tölti meg. Mind z önkormányzti intézményeknek, mind civil szolgálttóknk meg kell felelniük szociális törvényben előírt normáknk, ám ehhez többnyire nincsenek meg megfelelő nygi eszközök elején például z önkormányzti működtetésű szociális otthonok esetében költségek 54%-át fedezte normtív. szolgálttók Az is önkormányztokkl csk kkor szerződésben juthtnk álló támogtáshoz, civil h életképességüket leglább egy éven át önállón bebizonyítják. Ez törvény módosítj szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt. 5 18

18 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn A finnszírozás problémái mitt fenntrtók áltl előírt szkmi sztenderdek nem z ellátás minőségét célozzák, hnem szervezetek megfelelését törvényi elvárásoknk, így olyn normákt rögzítenek, melyekkel tevékenységeket z éppen még megfelelő ktuális helyzetbe betonozzák be. Az ellátásbn érintett szervezetek ezen helyzeten csk vlódi minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési ismeretek elsjátítás segítségével léphetnek túl, hol szolgálttás minőségét inkább szolgálttást igénybevevők elégedettsége htározz meg. Mások persze máshová teszik hngsúlyokt. Tréningünkkel egy időben zjlott SZOLID-projekt, vgyis A Szociális Törvény lehetséges megújításár és szociális igzgtás demokrtikus, távltos fejlesztésére irányuló kuttás minőségüggyel fogllkozó bizottságábn6 vit zokról kérdésekről, melyek ennek fejezetnek is gerincét lkotják. Ez zzl termékeny helyzettel gzdgított képzési progrmunkt, hogy kilkuló koncepció szellemi, érési folymtib is betekintést nyerhettek résztvevők. A munkcsoport tgji mintegy rjtuk tesztelhették szkmi közvélemény, terep rekcióit. Mielőtt z okok és motívumok részletes elemzéséhez kezdenénk, erőgyűjtésül idézzük egyik tréningrésztvevőnk összefoglló emlékezését z őt ért htásokról: A projektet Bánflvi István gondozz, munkcsoportnk Hegyesi Gábor volt vezetője 6 19

19 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn Gondoltok minőségfejlesztésről A minőség foglmánk meghtározásávl már több helyen tlálkoztm, de legjobbn mégis Hegyesi Gábor Kölcsey-idézete fogott meg: Jót s jól! Ebben áll ngy titok. S hogyn tegyük jót jól? erre kérdésre kerestem válszt, mikor elhtároztuk, hogy részt szeretnénk venni Társulás minőségi idősgondozásért c. progrmbn, melyet HFK7 szervezett. Az idős népesség számrány Mgyrországon jövőben jelentős növekedésen megy keresztül re 65 éven felüliek rány várhtón meghldj 25 %-ot, és zt sem trtják elképzelhetetlennek szkemberek, hogy z 50 éven felüliek számrány eléri z 50%-ot. Az elöregedési folymtok új kihívást jelentenek szociális gondoskodás különféle területein. Egyre növekvő létszámú idős ember igényel vlmilyen ellátási formát. Növekszenek generációs távolságok, és megfigyelhető z tendenci is, hogy mind több idős ember éli mindennpjit egyedül és izolálódik mentálisn, nnk ellenére, hogy viszonylg kevesen vnnk, kiknek nincs senkijük. Hsonló gondoltokt foglmzhtunk meg településünkre, Csökmőre vontkozttv is ben községünkben megnyílt z Idősek Klubj negyven fő gondozottl, három kinevezett dolgozóvl és négy fő közhsznúként fogllkozttott gondozónővel, ez utóbbik 7 HFK = Humán Fejlesztők Kollégium 20

20 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn lpellátás keretében ebédet szállítottk szociális étkeztetésben részesülőknek. Látv növekvő gondokt és zt tényt, hogy ekkor dolgozói létszámml nem lehet ellátni megfelelően község szociális problémáit, szükséges volt z intézmény strukturális átlkítás, melynek következtében jnuár 1-jétől Gondozási Központ keretében látjuk el szociálisn rászorultk problémáit. Az intézmény szervezeti egységének dolgozói: Alpellátási szkfeldtokon belül: házi segítségnyújtás: 2 fő szociális gondozó és ápoló közösségi gondozás: 1 fő közösségi gondozó Intézményvezető (1 fő) Nppli ellátás* Csládsegítő és Gyermekjóléti Szolgált: Idősek Klubj: 1 fő szociális gondozó és szervező 2 fő csládgondozó Fogytékosok Nppli Intézménye: 1 fő szociális gondozó és szervező 1 fő terápiás munktárs 1 fő mentálhigiénés munktárs (heti 4 órábn) *A Gondozási Központ szervezeti egységeinek munkáját 4 fő közhsznú fogllkozttott dolgozó is segíti. Mindezeket zért trtottm fontosnk megemlíteni, mert z első szempontunk mikor eldöntöttük, hogy részt veszünk minőségfejlesztési progrmbn z volt, hogy szkmilg képesnek trtottuk mgunkt erre feldtr. Közös elhtározás volt z, hogy szükségünk vn minőségfejlesztésre, melynek foglmáról kkor csk érzéseink 21

21 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn voltk. Az érzéseink zt diktálták, hogy próbáljuk meg. Nem tudtuk, hogy mire válllkozunk, de szerettünk voln belelátni ebbe folymtb. Számunkr z sem volt utolsó szempont, hogy korábbn dolgozók közül sokn részt vettek zokon progrmokon, melyeket HFK szervezett, s tpsztltik jók voltk. A progrmjánlt is felkeltette z érdeklődésünket. Így hát megfoglmzódott z belső igény, hogy z intézmény dolgozói részt kívánnk venni ebben progrmbn. Elhtározásunkbn z intézmény fenntrtój is megerősített, támogtásáról biztosított bennünket. Ilyen előzmények után csökmői Gondozási Központból ketten jelentkeztünk: Angyl Jánosné intézményvezető és jómgm mint vezető gondozónő. Bennünk z lábbi elvárások foglmzódtk meg: Megismerni minőségfejlesztési folymtot z idősgondozás jvításánk érdekében. A kpott ismeretek segítsenek bennünket bbn, hogy z intézményben elindíthssuk szervezett minőségfejlesztést. Együttműködés és együttgondolkodás kilkítás más szociális intézmények munktársivl. 22

22 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn Az elődásokt ngy érdeklődéssel hllgttm, különösen Szbó Judit Ágnes elődás tetszett, mely többek között számomr ngyon fontos tényekre világított rá. Miért fontos ügy minőségfejlesztés szociális szolgálttások területén? A szociális területen z elmúlt években megnőtt z állm és z egyház áltl nyújtott szolgálttások mellett mgán-, illetve non-profit szektor szerepválllás. Ezzel egy időben szolgálttások színvonlár vló központi, országos szintű rálátás korlátozottá vált, ebből fkdón bizonytlnság lkult ki zzl kpcsoltbn, hogy z állmpolgár vjon ugynzt szolgálttást kpj-e egy dott szociális problém esetén, mint mit hsonló problém esetén egy másik szolgálttótól kphtn. A folymtok, tevékenységek szbályozásávl z ellátást biztosító intézmények megvlósíthtják, hogy z áltluk nyújtott szolgálttások megfeleljenek jogi, szkmi és minőségi követelményeknek, vlmint kielégítsék szolgálttásokt hsználók igényeit. Az elődás folymán megerősítést kptunk tekintetben is, hogy minőség lkulás ngyrészt dolgozók részvételén, munkmódszerein, szkmi kultúráján is múlik. Gosztonyi Géz gondoltink ismertetése után megtudhttuk, hogy mire jók sztenderdek. Felhívt figyelmünket rr, hogy sztenderdeket szkmi szbályozás egy formájként értelmezzük. 23

23 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn A szociális szolgálttások legyenek átláthtók, értékelhetőek, összemérhetőek! A képzés folymán több minőségfejlesztési modell elméletét ismerhettük meg. A Strukturált önértékelésen lpuló dptív minőségfejlesztés tréningje htásár intézményünkben megindult egy folymt. A márciusi dolgozói értekezleten beszámoltunk dolgozóknk képzés eddigi eredményeiről, és újbb írásos nygot biztosítottunk számukr minőségbiztosításról. Kértük, gondoljuk át közösen, mely területen próbáljunk minőségfejlesztést elindítni. A közös gondolkodás még jobbn tegyük dolgunkt, de hogy? kérdés körül forgott. A tréning segítséget nyújtott bbn, hogy z intézményen belül jobbn meg tudjuk foglmzni céljinkt; szkmi párbeszédek lkultk ki minőségfejlesztés érdekében. Ennek htásár z lábbikt foglmztuk meg: A minőségfejlesztést z lpellátás területén, zon belül is házi segítségnyújtás keretében kívánjuk megkezdeni. A gondozási form htékonyságánk, színvonlánk jvítás érdekében hosszbb távon következő célokt szeretnénk megvlósítni: 1. Az egyéni gondozási terv dokumentációjánk elkészítése A szociális törvény kötelezővé teszi számunkr ezt fjt dokumentáció vezetését. A gondozottk ellátásábn ngy segítséget fog nyújtni, folymtosn figyelemmel tudjuk kísérni felmerülő 24

24 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn szükségleteket, állpotváltozásokt, így z igényeknek megfelelő egyéni ellátási módszereket dolgozhtunk ki. Egyfjt helyzetelemzésnek is tekinthetjük, távolbbi célkitűzéseink helyes irányát is látámszthtjuk vele, szükség esetén módosíthtjuk zokt. 2. Az egyéni sjátosságok figyelembe vétele gondozottk fogllkozttásábn Véleményünk szerint, h z idős embert nem hgyjuk mgár, rávezetjük rr, hogy szükség vn tudásár, tpsztltár; h értékes emberként kezeljük, kkor ktívbbn tud otthonábn is tevékenykedni. Távolbbi célként jelöltük meg: 3. A jelzőrendszeres gondozás kilkítását Kórósszigeten [ ] Úgy érzem, tréning ngybn hozzájárult hhoz, hogy z lpvető gondoltok megfoglmzás megtörténjen, hogy tisztázódjnk foglmk, z elképzeléseket mindenki ugynúgy értelmezze. Mindehhez hozzájárult még tréningen meglkotott minőségi kisszótár is, mit jó lenne, h nyomttásbn mindenki megkphtn. Sikerült elkészítenünk z intézmény minőségfejlesztési tervét, miben minőségi célok eléréséhez vezető utt bontottuk lépésekre, feldtokr, és megjelöltük felelősöket. A folymt ezen szkszábn láthttuk, hogy szükséges 25

25 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn egy irányító, ki elkötelezettje minőségügynek, és munkkörén túlmenően felválllj z ebből dódó többletfeldtokt, koordinálj munkát. A tréning folymán ez többször is elhngzott. A minőségfejlesztési folymtbn (1) helyzetelemzésig, (2) célok meghtározásáig, (3) célok elfogdttásáig, (4) míg tervezési szkszbn feldtok meghtározásáig jutottunk. Nem foglmztuk meg mérési módszereket, és nem dolgoztuk ki zokt. Az értékelési tervet sem készítettük el, melynek egyébként következőket kell trtlmzni: Mit fogunk értékelni? Milyen módszert lklmzunk? Milyen keretek között beszéljük meg z értékelés eredményeit? Sjnos kitűzött htáridőket sem tudtuk betrtni, mert rövidnek bizonyult feldtok végrehjtásár szánt idő. Htáridőket kell módosítni! Albert Cmus gondolt jutott eszembe, ki zt mondt, hogy boldognk kell mondni Sziszüphoszt, mert képes követ mindennp felvenni és újr görgetni. Szeretném, h kollégáimml mi is képesek lennénk rr, hogy mindennp fel tudjuk venni követ és lssn, de egyre feljebb görgessük zt. A tréning folymán elsjátíthttunk egy módszert és kilkult bennünk egy gondolkodási mód, melynek htásár képesek lehetünk más részterületeken is elindítni minőségfejlesztő munkát. 26

26 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn Két intézménnyel ( szentpéterszegi Idősek Klubjávl és bkonszegi Gondozási Központtl) szorosbb munkkpcsoltot kívánunk kilkítni, hogy egymást támogssuk, segítsük z elkezdett folymtbn, s hogy ne egyedül kelljen megküzdenünk felmerülő problémákkl. Végezetül: megtiszteltetés volt számomr, hogy hozzájárulhttm június 14-én Szociális Ellátások Minőségfejlesztéséért Egyesület meglkulásához. Hd idézzem Herczeg Zoltán egyik megállpítását: Azt gondolom, hogy szociális szkm történetébe írunk ezen npon egy rövidke fejezetet, hiszen szociális gondoskodás minőségfejlesztése érdekében ilyen széles összefogásr még nem igen volt péld hzánkbn. Csökmő, június 21. Hjnlné Pénzes Edit Edit záró konferencián trtott elődásábn idézte Hegyesi Gábort is, ki déli és z észki állmok népesedési helyzetének és szociálpolitikájánk z összehsonlításkor ngyon érdekes és fontos következtetésre jutott, z összevetésnek [ ] z z üzenete mondt, hogy megértjük és értékeljük rosszbb helyzetben levő csládok erőfeszítéseit, s ők is vnnk olyn fontosk, mint gzdg csládok. Az ellátásokt jogosultságok, csoportnormák, vlmilyen»társdlmi igzságossági index«lpján kpnák, és nem rászorultság lpján, mitől csk egy fél lépés z út z érdemes érdemtelen szegényig (mint zt ngyon helyesen többen megjegyezték leírták). Hogyn építhető fel egy ilyen index -et 27

27 Miért vált fontossá minőség z idősgondozásbn kilkítni és működtetni képes szociálpolitik s miből állhtnk z lpji? E kérdés megválszolásár teszek kísérletet z itt következő oldlkon. A jóléti szolgálttások minőségfejlesztésével kpcsoltos foglmi keretek (Kiindulási xiómák) Az lábbi gondoltok zt célt szolgálják, hogy szemléleti keretet nyújtsnk különféle törekvések és kezdeményezések értékének, funkciójánk értelmezésében; hogy ne erőltessük z egymáshoz nem illő dolgokt, és fontost el tudjuk válsztni kevésbé fontostól, s divt hullámán felülemelkedve segítsük rendszert vlóbn dinmizáló törekvéseket. HATÉKONYSÁG Ahhoz, hogy jóléti ellátó rendszerek htékonyságát, z dódó regionális és strukturális feszültségeket értelmezni és kezelni legyünk képesek, szükségesnek látszik átgondolni zt, hogy mennyire nyújt z dott támogtási form, illetve mg z egész szociális rendszer htékony problémmegoldást. Kétségtelen tény, hogy htékonyság elsősorbn közgzdsági ktegóri. A társdlmi és gzdsági erőforrások optimális felhsználás zonbn z élet minden területén, így szociális szférábn is fontos. Túlságosn leegyszerűsítenénk kérdést, mennyiben minél kisebb ráfordítássl, minél ngyobb hsznot elvét követve vizsgálnánk meg egy-egy szolgálttási form htékonyságát. 28

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines on myocrdil revsculriztion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe le lõs szer

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben