ESÉLYEK BUDAPEST, JANUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR"

Átírás

1 ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, JANUÁR

2 WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI ATTILA Lektorált MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette Szerkesztés lezárv GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. BANK DÉNES, KARSAI GÁBOR, UDVARDI ATTILA DECEMBER 15. BUDAPEST

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI ALAPOK GAZDASÁGI-TÁRSADALMI FEJLETTSÉG INFRASTRUKTÚRA KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ OKTATÁS, KÉPZÉS ÜZLETI KÖRNYEZET KITÖRÉSI PONTOK LOGISZTIKA, KÖZLEKEDÉS AUTÓIPAR, GÉPGYÁRTÁS GYÓGYSZERIPAR, BIOTECH ZÖLD IPAR, KÖRNYEZETVÉDELEM SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK FELHASZNÁLT ADATBÁZISOK ÉS IRODALOM RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA

4 ELŐSZÓ A mgyr gzdságnk lehet esélye felzárkózni Európához. Számos jó péld bizonyítj, hogy egy-egy ágztunk kár Európ éllovsává válht. Az egyik ilyen nemzetközi fuvrozássl fogllkozó mgyr válllkozások sikere. Ht-nyolc év ltt hzi nehéz körülmények ellenére is versenyképesebbé váltk, mint legtöbb nyugteurópi konkurensük. Ezeknek cégeknek vezetői nem kötöttek kompromisszumot htékonyság jvításábn, z erőforrások optimlizálásábn, legfejlettebb eszközök és fuvrkezelési eljárások meghonosításábn. Sikerüket mérhetetlenül sok munkávl, merész mbícióvl, szigorún közgzdsági lpokon nyugvó döntéshoztlll lpozták meg. Meggyőződésem: vnnk még szunnydó trtlékok mgyr gzdság más területein is. Fontosnk trtom, hogy feltárjuk és kiknázzuk még meglévő lehetőségeinket. A GKI összehsonlító elemzése hhoz nyújt segítséget, hogy erősségeink és gyengeségeink jobb felismerésével minél előbb erőt meríthessünk kibontkozáshoz vezető reális utk kikövezéséhez. Wáberer György elnök-vezérigzgtó Wberer s Interntionl Zrt. Bill Gtesnek, Microsoft lpítójánk tuljdonítják zt megállpítást, miszerint z emberek hjlmosk túlbecsülni rövidtávon elérhető eredményeket, miközben lábecsülik középtávon lehetséges változások ngyságát. A mgyr gzdság esélyeit meghtározó gzdsági-társdlmi tényezők között vnnk nemzetközi összehsonlításbn kedvezők, s vnnk - sjnos jelenleg többségben - elmrdást jelzők. Ez kötet nem kíván recepteket dni kibontkozáshoz. Arr törekszik, hogy mintegy száz gzdsági-társdlmi tényező változásánk nemzetközi összehsonlításán keresztül bemutss mgyr gzdság erősségeit és gyengeségeit, illetve, hogy ezek milyen iránybn változtk z elmúlt években. Eredményt elérni főleg z erősségek továbbfejlesztésével és szűk keresztmetszetek feloldásávl lehet. Kötetünk hhoz igyekszik segítséget nyújtni, hogy tudjuk, mire támszkodhtunk, s változttásokhoz mbiciózus és reális célokt tűzzünk mgunk elé. Vértes András elnök GKI Gzdságkuttó Zrt. 4

5 1. BEVEZETÉS Az Esélyek című kidvány legfrissebb dtokr és felmérési jelentésekre támszkodv muttj be Mgyrország elsősorbn környező, versenytárs országhoz viszonyított pozícióját, ábrázolj és értékeli gzdsági és pénzügyi válság ót bekövetkezett változások irányát és mértékét. Azonosítj zokt legfontosbb lpokt, melyre dottságinkból fkdón leginkább támszkodhtunk, melyre jövőben építkezhetünk, illetve olyn kitörési pontokt, területeket mutt be, melyeken komprtív előnyökkel rendelkezünk. Másrészt vissztekintés világosbb képet d rról, hogy z elmúlt néhány évben, főként válság következtében gzdság mely területein sikerült előrelépni és hol nőtt más országokhoz képest lemrdásunk. Az lpok közül gzdság fejlettségét, vlmint z élet minőségét fejezik ki z áltlános gzdsági muttószámok, melyeket kár szintetikus versenyképességi muttóknk is tekinthetünk. Ezek társdlom hosszbb távú versenyképességi potenciáljánk fontos elemei. A további lp muttók versenyképesség kínálti tényezői között vizsgálják válllkozások hzi mozgásterét befolyásoló gzdságpolitik és gzdsági szbályozás területei közül z üzleti környezetet, z okttást, z infrstruktúrát, vlmint kuttás-fejlesztést, z innovációs környezetet. A kitörési pontok közül kötet logisztik, közlekedés, z utóipr, gyógyszeripr, zöld iprágk (és kpcsolódó környezetvédelem), vlmint szolgálttó központok lehetőségeit vizsgálj. Az dtok egy része sttisztiki dtokon lpuló kemény, más része szubjektív értékeléseken lpuló puh információ. A kötetben szereplő muttók egy része világon m ismert versenyképességi jelentésekben is megjelenik, ezek közül több e kötetnek is fontos forrás. Elsősorbn két ilyen jelentésre támszkodtunk: z első z IMD World Competitiveness Yerbook, második Világgzdsági Fórum Globális Versenyképességi Progrmj keretében megjelenő WEF Globl Competitiveness Report. E jelentések mgyr gzdságbn felmerülő fontos versenyképességi kérdésekre csk áltlános válszokt dnk és módszertni megközelítésük - széleskörű szkértői megkérdezés - mitt ngyrészt szubjektív értékeléseket trtlmznk. Az objektívebb sttisztiki dtokt zonbn széleskörűen kiegészítik, ezért dtforrásként nélkülözhetetlenek. A kötetben Mgyrországgl összehsonlított országoknk három csoportj szerepel. Az első körbe trtozó benchmrk országok, országcsoportok közé világgzdság olyn fontos szereplői trtoznk, melyek számár Mgyrország nem észrevehető versenytárs, ugynkkor teljesítményük vgy helyzetük megszbj nemzetközi verseny (vgy összehsonlítás) mércéjét z dott területen. Ilyen vizsgált ország z USA, Jpán, illetve ilyen országcsoport z Eurózón. A második körbe közvetlen versenytárs országok (Csehország, Szlováki, Lengyelország) trtoznk. A hrmdik csoport zokt z országokt tömöríti, melyek mgyr gzdságnál kevésbé fejlettek, de több versenyképességi előnyük mitt egyes területeken jelentős versenytárskként jelentkeznek (Horvátország, Bulgári, Románi, Ukrjn). 5

6 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI A mgyr gzdság 2012 végi helyzete rossz. Nemcsk recesszió mitt - bár ez közép-európi régióbn itt legerőteljesebb -, hnem zért is, mert GDP szintje hét évvel ezelőtti (2005. évi) szintnek felel meg, s 2007 ót mgyr növekedés még jó, válság utáni években sem érte el z 1,7%- ot. A mgyr gzdság csknem egy évtizede gyorsulv szkd le régiótól, s prognózisok szerint ebben 2014-ig nem várhtó változás. Rövidtávon ezt támsztj lá, hogy z üzleti szfér és fogysztók gzdsági várkozás is ngyon pesszimist, lényegében csk évi válság idején volt évinél kedvezőtlenebb. Sokkl többen számítnk mgyr gzdság helyzetének további romlásár, mint jvulásár. Áltlános bizlomhiány, perspektívátlnság érzete. Ez - mgyr gzdság esélyeit vizsgáló - kötet nem kíván politiki vgy gzdságpolitiki tnácsokt, különösen recepteket dni kibontkozáshoz. Csk rr törekszik, hogy mintegy száz gzdsági-társdlmi tényező változásánk nemzetközi összehsonlításán keresztül bemutss mgyr gzdság erősségeit és gyengeségeit, illetve, hogy ezek milyen iránybn változtk z elmúlt években. Eredményt z erősségek továbbfejlesztésével és szűk keresztmetszetek feloldásávl egyránt el lehet érni, miközben változásnk nyilvánvlón áltlános politiki és gzdságpolitiki feltételei is vnnk. Mgyrország versenyképessége z IMD World Competitiveness Yerbook komplex muttój szerint z 59 országot mérő rngsorbn z utóbbi években, h ingdozásokkl is, de lefelé csúszott ( 38. helyről 45. helyre). A versenytárs országok rngsorbn elfogllt helyezésük lpján ben három csoportb sorolhtók. A leginkább versenyképes Csehország és Lengyelország lkott csoport (utóbbi 2008 ót jelentősen jvítni tudott pozícióján), tőlük jócskán leszkdv következik Mgyrország és Szlováki, mjd Románi, Bulgári, Ukrjn és Horvátország lkott négyes. A részmuttók közül 2008 és 2012 között Mgyrország esetében romlott kormányzti htékonyság (51. helyezés 2012-ben), z infrstruktúr (35. hely), vlmint z üzleti htékonyság (49. hely), ugynkkor gzdsági teljesítmény (35. hely) kissé jvulni tudott. A gzdsági növekedés lssulás, vgy nnk csökkenésbe fordulás válság idején szinte minden országot érintett. A régióbn csupán Lengyelország tudt jelentős belső felvevőpicánk és így többi országhoz képest kisebb nemzetközi kiszolgálttottságánk köszönhetően elkerülni visszesést. Különösen ngy volt GDP visszesése Ukrjnábn, de Mgyrországon, Romániábn és Horvátországbn is meghldt z 5 százlékot. Az Európi Bizottság előrejelzése szerint 2012 végére Lengyelország mellett mindössze Szlováki és Bulgári lesz képes meghldni 2008-s GDP-jének volumenét. A régióbn hzánk reltív pozíciój lesz legkedvezőtlenebb ( évinél mintegy 5%-kl lcsonybb szinttel) ben z EU-bn z ktivitási rát 68,6, z USA-bn viszont 70,4 százlék volt. Európ korábbi lemrdás z USA mögött válságot követően jelentősen csökkent. Lemrdás Jpánnl összevetve zonbn továbbr is szembeszökő, szigetországbn munkképes korúk mintegy 75 szá- 6

7 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI zlék fogllkozttott. Mgyrországon 2008 és 2011 között 61,9-ról 60,7 százlékr csökkent fogllkozttási rát, visszesés Horvátországbn, Szlovákiábn és Bulgáriábn ennél jóvl drsztikusbb volt. Ennek ellenére régió vizsgált országi közül 2011-ben ennél csk Horvátországbn mértek lcsonybb (57%) fogllkoztást. Az lcsony fogllkozttási szint részben nem bejelentett fogllkozttás mgs rányávl mgyrázhtó. A válságot megelőző években z EU-tgállmok többségében csökkent munknélküliségi rát. A válság htásár z EU-bn 2008-s 7 százlékról 2011-re átlgosn 10 százlék közelébe emelkedett rát, miközben Mgyrországon 7,8-ról 11 százlékr. Régiónkbn ennél mrkánsbb emelkedés csk fogllkozttási szempontból is legngyobb mértékben romló, említett három országbn (Horvátországbn, Szlovákiábn és Bulgáriábn) volt. A humán fejlettség indexét (HDI) gykrn GDP egyik lterntívájánk tekintik, mivel z emberi jólét foglmát nnál szélesebben értelmezi. Az index három muttó egyszerű átlgolásávl áll elő: hosszú és egészséges élet -et születéskor várhtó élettrtmml számszerűsítik; z iskolázottságot olyn rányok képviselik, mint z írástudó felnőtt lkosság, vlmint különböző szintű iskoltípusokb történő beiskolázottk részesedése népességből; végül z életszínvonlt vásárlóerő-pritáson számított egy főre jutó GDP reprezentálj. Mgyrország HDI pozíciój ugyn összességében jvult (2000-ben világ 177 ország között 42, 2011-ben pedig 38. volt.), régióbn zonbn nem változott. Csehországtól és Szlovákiától továbbr is elmrdunk (mindkettőhöz képest nőtt is z elmrdásunk), míg többit megelőzzük bn Mgyrországon z egy főre jutó GDP vásárlóerő pritáson 16 ezer euró volt (z EU27 átlgánk 64 százlék), ez 2011-re 16,4 ezer eurór, z EU27 átlgánk 65,1 százlékár növekedett. Ezzel Mgyrország vizsgált nyolc közép-kelet európi ország között trtott Csehország és Szlováki mögötti hrmdik helyét ben zonbn e muttó romlás vetíthető előre, minek következtében közvetlenül mögöttünk elhelyezkedő országok, közülük is főleg Lengyelország előretörése várhtó. A mgyr gzdságot utolérni igyekvő Románi, Bulgári és főleg Ukrjn fejlettsége lényegesen lcsonybb Mgyrországénál, rádásul különbség 2008 és 2012 között még nőtt is. A társdlom fejlettségének fontos mérőszám születéskor várhtó élettrtm, mi 2008 és 2011 között legtöbb országbn 0,5-1 évvel növekedett. A legmgsbb, közel 84 év Jpánbn, régiónk országi közül Mgyrország közel 75 éves várhtó élettrtmml csk Romániát (74 év) és Bulgáriát (73 év) előzi meg, míg Csehországbn 77, Horvátországbn és Lengyelországbn évet élnek átlgosn. A gzdsági fejlettség szintje és z egészségben megélt életkor nem feltétlenül függ szorosn össze: A mgyrok, hsonlón románokhoz vgy bolgárokhoz, átlgosn 66 évet élnek meg egészségben (2011), csehek ennél néggyel, horvátok kettővel többet. A pénzügyi-gzdsági válság elmélyülésével gzdság- és társdlompolitik vlmint válllti tervezés is rövidebb időtávr összpontosít. Ez nem kedvez z innovációnk, mely hosszú távú befektetési döntése- 7

8 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI ket igényel. Ugynkkor fejlett picgzdságok kormányzti tényezői és vállltok is tudják, hogy innováció és érdemi K+F tevékenység hiányábn versenyképességük nem őrizhető meg. Így K+F és innováció nemzetgzdságok szintjén válságbn is legfeljebb megtorpnht. A fejlett országok jellemzően GDP-jük 2-3 százlékát fordítják kuttás-fejlesztésre. Régiónkból mindössze Csehország muttój hldj meg 1,5 százlékot. Érdemes megemlíteni, hogy erre Kín is képes. Mgyrországon kuttási-fejlesztési ráfordítás GDP 1,2 százlék volt 2010-ben, 2006-os 1 százlékhoz képest ez növekedés. (De ez sjnos lpvetően GDP időközben bekövetkezett csökkenésének következménye.) Románi kivételével, hol ez z rány még 0,5 százlékot sem éri el, régiónk többi országábn 0,5-1 százlék közötti rány jellemző. Négy év ltt egyik vizsgált országbn sem történt említésre méltó kedvező elmozdulás. A fejlett országokbn válllkozások K+F ráfordítási jelentősen meghldják közfinnszírozású K+F-et. A heterogén gzdságokból álló EU egyik fő kihívás z észk-meriki és távol-keleti régiókkl szemben éppen válllti K+F feltornázás. Ez felzárkózó uniós tgországok számár különösen ngy feldt. Mgyrországon világpici folymtokb bekpcsolódó ngyvállltok kidási jelentik válllti K+F több mint 60 százlékát Ezen belül gyógyszer- és járműipri kuttások emelkednek ki, de más szektorokbn is - főként külföldi - ngyvállltok zok, melyek sját K+F-fel rendelkeznek. A problémát z jelenti, hogy külföldi cégek hozzádott-érték teremtésében hzi tudás súly nem elég mgs, kivéve gyógyszeriprt. A számítástechniki, illetve mérnöki szolgálttások területén zonbn létezik néhány tuct kisvállltból álló, erőteljesen exportorientált, hzi tudásr építő mg. Mgyrországon válllti K+F kidások teljes K+F ráfordításnk már több mint felét teszik ki és ez z rány lssn növekszik. A kuttás-fejlesztés fontos elemei kuttóintézetek, K+F intézmények. Htékony kuttási-fejlesztési-innovációs intézményrendszer nélkül gzdság nem fejlődik, sőt visszfejlődik. Az intézményrendszer htékonyságánk növelése mellett fontos globálisn is versenyképes kiválósági központok létrejötte. Szkértői vélemények szerint Mgyrország helyzete régiós összehsonlításbn kedvező, sőt, z elmúlt négy évben még jvulni is tudott, ellentétben többi régiós országgl, hol jellemzően romlott, legjobb esetben is stgnált megítélés. A szellemi tuljdonhoz fűződő jogok érvényesítésének korláti egyértelműen fékezik z innovációt. A közép- és kelet-európi régióbn áltlábn jellemző szellemi tuljdon védelmének erőtlensége. Az IMD felmérése szerint mgyr helyzet közepesnél vlmivel kedvezőbb, bár fejlett országoktól elmrdó ót régiónk országi nemhogy csökkentették z e téren muttkozó lemrdásukt, hnem Csehországot és Lengyelországot leszámítv növelték zt. A gzdsági válság előttihez képest z egyetemekkel vló válllti kpcsoltok vizsgált országok többségében nem változtk jelentősen (Mgyrország is ezek közé trtozik), míg néhány országbn (pl. Lengyelország, 8

9 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI Szlováki, Horvátország, Bulgári) kifejezetten romlottk. Mgyrország, Románi és Csehország esetében 2012-ben z egyetemi-válllti kpcsoltok vlmivel intenzívebbek, mint Közép- és Kelet-Európ más országibn. Mgyrország, Lengyelország és Csehország vezető műszki egyetemei környezetében néhány multincionális ngyválllt kisebb-ngyobb kuttási részlege is letelepült. Ez egyértelmű jelzése nnk, hogy régióbn létezik vállltok számár fontos és versenyképes tudás. H ennek kihsználás multincionális vállltok számár kifizetődő, kkor hoszszbb távon mindez zálog lehet helyi (hzi tuljdonú) vállltok fejlődésének is z egyetemek környezetében. A kuttás-fejlesztési tevékenység htékonyságánk egyik fontos mérőterülete szbdlmzttás. A szbdlmi kérelmek 100 ezer lkosr vetített szám nemzetközi összehsonlításbn furcs képet fest. Az ún. európi prdoxon létezését bizonyítj z Egyesült Állmok és Jpán tetemes előnye z európi országokhoz képest. A szbdlmzttás Mgyrországon is ritk, miközben publikációs törekvés erős, vgyis tudományos eredmények gzdsági hsznosítás kevéssé jellemző. A mgyr szbdlmi teljesítmény lemrdás összefügg z egész válllti innováció lcsony intenzitásávl, de szerepet játszht z is, hogy tlálmányokt cégek gykrn eltitkolják, illetve, hogy szbdlmzttás költséges és bonyolult. A mgyr okttási rendszer tárgyi és személyi feltételei kedvezőtlenek. Viszonylg lcsonyk z okttási ráfordítások, pedgógusok ngy része nem eléggé képzett és nem kellően motivált. Ennek is következménye, hogy diákok teljesítménye nemzetközi összehsonlításbn elég rossz. Nemcsk közismereti tárgyk okttás gyenge, hnem szkképzési rendszer sem htékony. Sem felsőokttás szerkezete, sem nnk színvonl nem felel meg gzdság jelenlegi és főleg nem jövőbeli igényeinek. Az iskolrendszer keretei között zjló, ruglmtln okttás hiányosságit csk részben képes ellensúlyozni z iskolrendszeren kívüli okttás. Egyre többen képezik mgukt életük során, de ebben Mgyrország sereghjtó. Az okttásr fordított állmi kidások Mgyrországon 2010-ben GDP 5,4 százlékát tették ki. Ez mgsbb z EU27 országok átlgánál, régiónk több országánál, ugynkkor kisebb, mint lengyel vgy z ukrán rány. A hzi okttás gyengeségei már z áltlános iskoli képzésben is megmuttkoznk. A PISA-teszt eredményei rr dnk válszt, hogy különféle állmok okttási rendszere áltl képzett tnulók mennyire felelnek meg mindennpi élet s modern munkerőpic kihívásink. A es PISA-teszt lpján, mely többek között 15 éves diákok mtemtiki készségét, ismereteit méri, Mgyrország más közép- és kelet-európi országokkl együtt z EU27-ek középmezőnybe trtozik, igz, jócskán megelőzi Horvátországot, Bulgáriát vgy Romániát és 2009 között nem sikerült mtemtiki készségeket jvítni. A PISA lklmzásképes tudást mér, zt vizsgálj, hogy tizenöt éves tnulók milyen mértékben képesek felhsználni tudásukt életszerű helyzetekben megjelenő feldtok megoldásár, és ezt hogyn befolyásolj tnulók és iskoláik háttere. 9

10 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI A fő mérési területek közé trtozik természettudományi műveltség is. A mgyr fitlok természettudományos műveltsége mtemtiki készségnél vlmivel kedvezőbb helyet kpott 2009-ben, s ezzel z EU27 országok átlgát kis mértékben sikerült meghldni. Optimizmusr zonbn semmiképp sem d okot, hogy 2006 és 2009 között természettudományos műveltségre kpott pontszám egy ponttl csökkent. Igz ugynkkor, hogy régiónk vizsgált országi közül lengyelek mögött z előkelő második helyen állunk, jelentősen lehgyv Romániát vgy Bulgáriát. Az Európi Unió országibn tíz éves fitl közül háromnk vn felsőfokú végzettsége, de például Jpánbn minden másodiknk. Mjdnem minden országr jellemző ugynkkor felsőfokú végzettségűek rányánk kisebb-ngyobb mértékű növekedése. A 2010-es mgyr 26 százlék (2006-bn még csk 21) lcsonynk számít nemzetközi mezőnyben, de meghldj jelentősen jvuló cseh és szlovák, vlmint horvát rányt is. Ebben leggyorsbbn felzárkózó ország térségben Lengyelország, hol felsőfokú végzettségűek rány felsőokttás gyors expnziój következtében már meghldj z EU átlgát. Ugynkkor Mgyrországon felsőokttás bővülésével párhuzmosn romlott z okttás minősége, csökkent diplomák értéke. Ugynkkor befektetők értékelik felsőokttás kpcitásánk növekedését, s zt, hogy néhány év ltt duplájár nőtt felsőokttás kibocsátás. Így nemcsk z összeszerelésben, de esetenként z értéklánc mgsbb fokoztibn is ki tudták hsználni mgyr munkerőpic nyújtott előnyöket. Az egyetemi okttás Mgyrországon Csehországgl és Lengyelországgl együtt z EU27 tgállmokhoz közel hsonló mértékben igzodik z üzleti szfér igényeihez. Régiónk többi tgállmábn zonbn inkább elmrd vállltok igényeitől, rádásul többségüknél romlott helyzet 2008-hoz képest. Az IMD felmérése megkérdezett szkértők sommás véleményét idézi teljes okttás és z üzleti szfér kpcsoltáról. A térség országi közül legjobb értékelést Lengyelország kpt, hol z okttás jobbn figyelembe veszi vállltok szkember-szükségleteit. Mgyrország esetében z okttási rendszer lklmzkodását közepesnél rosszbbnk trtják szkértők, s megítélés évi felmérés ót is romlott kissé. Ngyon rosszk és romlók vélemények horvát, szlovák, bolgár és román okttásról. Mgyrországon köztudottn lcsony z idegen nyelvet jól beszélők rány, mit vállltok évről évre egyre ngyobb problémánk ítélnek. Annk ellenére, hogy z idegen nyelvek okttás kötelező és nyelvismeret főiskoli diplom feltétele, vállltok igényeit mégsem elégítik ki. Pedig nyelvtudás fontos versenyképességi tényező, feltétele nnk, hogy vállltok bővítsék nemzetközi kpcsoltikt, pl. értékesítési, vgy beszerzési picot szerezzenek külföldön, tájékozódjnk versenytárskról. A hzi felmérések zt muttják, hogy sját bevllás szerint lkosság 73 százlék egyáltlán nem, még lpfokon sem beszél idegen nyelvet. A fitl korosztályok körében kedvezőbb kép: éveseknek csk 33 százlék nem beszél idegen nyelvet. Tárgylási szintű nyelvtudássl lkosságnk mintegy 3 százlék rendelkezik, társlgási szintűvel 10

11 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI 11 százlék. Igen ngy különbség vn főiskoli és egyetemi végzettségűek nyelvtudás között: előbbiek 28, utóbbik 12 százlék nem beszél idegen nyelvet. A vállltok értékelése szerint 2008 és 2012 között vlmelyest jvult helyzet, de régiónk országi közül továbbr is z utolsó helyen állunk, messze elmrdv románoktól vgy lengyelektől. Európábn munkerő egyhrmd lcsony képzettségű, s egyre kevesebb z olyn munkhely, mely lcsony képzettségűekkel is betölthető. A globlizálódó világ munkerő iránti igénye gyorsn változik, fogllkoztthtóság kikényszeríti folymtos tnulást. A legtöbb ország kiemelt figyelmet fordít z átlgosnál lcsonybb képzettségű rétegek, így z időskorúk és bevándorlók fogllkozttásár és z ehhez szükséges képzésre. E kényszer htási zonbn igen eltérőek z egyes országokbn. Természetesen ngyon fontos képzési szerkezet: főleg rr kell képezni, mire 5-15 éves távltbn lesz pici kereslet. A tudás ugynis év ltt elvul, z egyén élete során vlószínűleg többször kényszerül tevékenységet változttni. Míg folymtos képzést folyttók rány z EU27 országokbn 2011-ben átlgosn 9 százlék volt, s Csehországbn számottevő növekedés eredményeként már 11 százlékot is meghldt, Mgyrországon még 3 százlékot sem érte el, rádásul négy év ltt még romlott is z okttásbn, képzésben résztvevők rány. Az üzleti környezet meghtározó eleme verseny. A verseny htékonyság z Európi Unió országibn - noh versenyszbályozás elvi lpj közösségi jog -, gzdsági szereplők szerint ngyon eltérő. Óriási különbség vn régi tgországok között, míg közép-kelet európi régió országi között kisebbek z eltérések. Mgyrország helyzete z EU átlgánál rosszbb és 2012 között Mgyrországon jelentősen, Bulgáriábn kis mértékben romlottk versenyfeltételek, míg Lengyelországbn és Csehországbn jvultk. A verseny z innovációnk is meghtározó mozgtój, ezért z erősödő innovációs kényszer utomtikusn verseny szerepének felértékelődését hozz mgávl. A cégek etiki kultúráj mgábn fogllj vezetési módszereket, folymtos képzést, munktársk és vezetés közti kommunikációt, jogérvényesítést, jutlmzást. A mgyr helyzet z elmúlt négy év változásink köszönhetően z átlgosnál kedvezőbb. A hzánknál fejlettebb országokbn vállltok etikusbbn működnek, rádásul helyzet z USA-bn és z EU-bn is jvul. A válság fejlett országokbn jvított, fejlődő országokbn (mint régiónk több országábn is) inkább rontott z etiki kultúr képét, mennyiben krízishelyzetek inkább gyengítik, semmint erősítik z etikus mgtrtást. A korrupció mértékének megítélése rendkívül szubjektív, s gzdság működését zvró htási ngyon eltérőek. Bulgári és Románi számít z Unió legkorruptbb országánk, de Szlováki helyzete jelentősen romlott válság következtében. Náluk is rosszbb helyzetben vn régiónkhoz trtozó, de z EU-n kívüli Ukrjn. A korrupció érzete Mgyrországon horváthoz, és csehhez hsonlón szintén igen erős, rádásul romló. Mgyrországon hlszthttln kormányzti feldt korrupció visszszorítás, mit válllkozások széles köre is követel. A mgyrországi dórendszer több vontkozásbn is kritik tárgy: számos dónem mértéke és szerkezete kedvezőtlen. Különösen mgs z élő- 11

12 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI munkát terhelő dó- és járulékteher. Részben ez is előidézője z lcsony fogllkozttási szintnek, fekete fogllkozttás mgs részrányánk, s versenyképesség hnytlásánk. Mgyrországon z dórendszer folymtos változásbn vn. Az szj-terhelés mérséklődött, egykulcsos csládi dózás került bevezetésre, ugynkkor nőtt járulékteher, vlmint kivezetésre került z dójóváírás intézménye. A lépések összességében költségvetésibevétel-csökkentő htását fogysztást terhelő dók emelése ellensúlyozz. Csökkent társsági dó, elterjedtek viszont különböző ágztokt sújtó válságdók. Mgyrországon 2011-ben z dóterhelés 35,7 százlékos mértéke mgsbb volt z uniós átlgnál, vlmint Ukrjnát kivéve közép- és kelet-európi versenytárskénál. Alcsonybb volt zonbn, mint évi 37,3%. (Ennek értékelésekor zonbn figyelembe kell venni, hogy 2011-ben z állmosított mgán-nyugdíjpénztári vgyon egy része is költségvetési bevételeket gyrpított.) Továbbr sem változtk tgállmok közötti jelentős dóterhelésbeli különbségek. Az dófizetés elkerülése minden országbn érzékelhető, s nnk gzdsági htásit áltlábn igen szigorún, z üzleti tevékenység korlátjként ítélik meg. Azok mgánszemélyek és cégek, melyek megfizetik z dókt, kétszeresen is versenyhátrányb kerülnek zokkl szemben, melyek nem teszik ezt, hiszen emitt mgsbb elvonás terheli őket. Az dóelkerülés szempontjából Mgyrország és Szlováki vn leggyengébb pozícióbn, s mindkét országbn súlyosbb helyzet most, mint négy évvel ezelőtt. Régiónkbn, Romániábn, Csehországbn és Lengyelországbn kevesebben bújnk ki z dófizetés lól, feltehetően zért is, mert jóvl lcsonybb z dóterhelés mértéke. Romániábn 2008 ót jelentősen erősödött z dófizetés elkerülésének, mint üzleti tevékenységet korlátozó tevékenységnek z elítélése. A válllkozások üzleti környezetének kiemelkedően fontos eleme jogbiztonság, jogi és szbályozási környezet kiszámíthtóság. A jogszbályok gyors és htásos érvényesítésének hiány megkönnyíti korrupciót, teret d z dószbályok megszegésének. Mgyrországon gykorik lánctrtozások, s nincs htékony jogorvoslt korrekt üzleti tevékenységet folyttó válllkozók kezében. Ez kár csődhelyzetbe is sodorht sok kis- és középvállltot. A felmérések szerint Mgyrországon 2008-bn jogi és szbályozási környezet közép-kelet európi országok közül legkevésbé gátolt cégek versenyképességét, igz, nem is ösztönözte zt re óriásit zuhnv - Ukrjnát leszámítv - mi lettünk sereghjtók. Eközben Lengyelország tekintetében éppen ellentétes változásokr került sor, de többi régióbeli ország is leglább képes volt pozíciój megtrtásár. Az USA-hoz és z EU átlghoz mérten zonbn óriási lemrdás. A céglpítás módj, időigénye különösen nemzetközi tőkemozgások szempontjából kp ngy figyelmet, ennyiben z egész ország versenyképességét fémjelzi. Szinte minden ország törekszik megkönnyíteni z új cégek lpítását, s e téren Mgyrország kiemelkedően jól teljesített. A Világbnk Doing Business felmérése szerint 2012-ben már 4 np ltt lehet vállltot lpítni, míg ez 2008-bn még 16 np volt. A vállltlpítás lépéseinek szám továbbr is 4, melyhez hsonló lcsony szám 12

13 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI csk Bulgáriát jellemzi. Régiós összehsonlításbn Mgyrország négy év ltt középmezőnyből z élre került. Hsonlón ngy léptékű változások történtek Horvátországbn is, de hozzánk képest még így is többnpos hátrányuk. A vállltlpítás vizsgált országok közül Lengyelországbn leghosszbb és z egyik legbonyolultbb után jvultk, mjd 2007 ót világszerte jellemzően romlottk válllkozások hitelfelvételi lehetőségei. A globális hitelválság z egyes országokt ebben tekintetben zonos módon érintette, bár felmérés szerint Csehországbn és Lengyelországbn 2008 és 2012 között nem változtk számottevően hitelhez jutás feltételei ben z IMD szerint z ukrán, horvát és román vállltok után mgyr cégek kerültek legnehezebb helyzetbe, mert pénzügyi problémáikt lig tudják hitelből megoldni. A pénzügyi rendszer kkor látj el megfelelően funkcióját, h képes elnyelni sokkokt, és hitelezéssel támogtj gzdsági növekedést. Mgyrországon bnkrendszer gyenge hitelezési képessége régió országihoz képest erősebben mélyíti gzdság visszesését. Ez főként bnkrendszer lcsony jövedelmezőségének és bizonytln jövőbeli gzdsági kilátásoknk következménye. A válllti szegmensben mérséklődő hitelezési ktivitás irányáb mutt visszeső beruházások és romló üzleti bizlom mitt szűkülő hitelkereslet is. A növekedési kilátások is romlottk, így gzdság gyengülő pozíciój csökkenő hitelkeresletet és fogysztást eredményez. További negtív tényezőt jelent bnkdó csökkenésének elhlsztás és trnzkciós illeték. A lkossági picon keresleti tényezők dominálnk. A gyenge lkossági hitelkereslet bizonytln jövedelem-kilátásokkl, vlmint még mindig számottevő eldósodottsággl kpcsolódik össze. A szkértői vélemények zt muttják, hogy válság kezdete ót vállltok eldósodottság Mgyrországon egyre inkább versenyhátrányt jelent belföldi és nemzetközi versenyben. Régiós összehsonlításbn z elmúlt négy évben Románi és Bulgári szintjére estünk vissz, miközben csehek és lengyelek pozíciój jvulni tudott. A válság kezdete ót folymtosn és gyors ütemben nő bedőlt válllti hitelek bnki portfolión belüli rány. A reálgzdság rossz teljesítménye belső fogysztás drsztikus visszesésén keresztül különösen súlyosn érinti belső picr fókuszáló válllkozásokt. A bnki válllti hitelportfolión belül jelentős, több mint 20 százlékos részt kitevő projekthitelek ngyrészt hzi ingtln-beruházásokhoz köthetőek, így ezek teljesítményében meghtározó belső pic gyengélkedése. A válság elhúzódásávl egyre több válik közülük kilátástlnná, és kerül nemteljesítő ktegóriáb. Az üzleti környezet vállltok versenyképességét Európ egészében is visszfogj, Mgyrországon pedig több tényező esetében z EU átlgánál is erőteljesebben rontott zt. Az Európi Unió kkv-k körében végzett felmérése szerint munkerőköltségek mgs szintje, pic korlátozottság és vállltokt sújtó dminisztrtív jellegű terhek jelentős mértékben nehezítik mgyrországi kis- és középvállltok gzdálkodását. Különö- 13

14 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI sen szembetűnő, hogy hzi kkv-szektor számár legngyobb gondot munkerőköltségek jelentik, noh zok régi EU-tgállmok hsonló költségeinél jóvl lcsonybbk. Eszerint hzi kkv-k munkigényes, nem túl versenyképes termékplettávl rendelkeznek. Erre utl pici korlátok mgs említési rány is, mi mögött kereslethiány húzódik meg. A mgyr kkv-k túlnyomórészt hzi picr termelnek, illetve itt értékesítik szolgálttásikt, felmérés szerint egyre nehezebben. A ngyvállltok működési htékonyság szkértői vélemények szerint 2008 és 2012 között régiónkbn Mgyrországon kívül csk Bulgáriábn romlott, többi országbn jvult vgy nem változott. A vizsgált országok közül Lengyelország kivételével mindenhol htékonybb ngyvállltok működési htékonyság, mint kis- és középvállltoké. Mgyrországon termelékenység elsősorbn z exportr termelő feldolgozóipri ágztoknk bbn körében mgs (például járműgyártás, elektroniki berendezések gyártás), hol jelentős külföldi működőtőke, mgs technológii színvonl és korszerű válllti szervezet, s hol szkképzett, jól képezhető munkerő koncentrálódik. Ennek ár zonbn z, hogy ngyvállltok és kkv-k htékonyság közötti különbség 2008-bn és ben is Mgyrországon volt legngyobb. Egy Chikán Attil vezetésével végzett kuttás illetve szerkesztésében megjelent tnulmánykötet - A multincionális vállltok htás hzi versenyre és versenyképességre, BCE VKK, szerint multincionális cégek tevékenysége és nnk következménye ngymértékben függ z áltluk kiszolgált pic sjátosságitól, s multincionális cégek beszállítói hálóztábn sikeresen szereplő kkv-k versenyképessége lényegesen gyorsbbn tud jvulni, mint z zonos szektorbn működő más vállltoké (6. old.) Mgyrország nemzetközi megítélése z IMD vállltvezetői körben végzett reprezenttív felmérése szerint 2008 és 2012 között erőteljesen romlott és régiónkbn jelenleg legerősebben gátolj z üzleti szektor fejlődését. Régiónk országi közül csupán Lengyelország külföldi megítélése jvult z elmúlt négy évben, míg leginkább hzánké romlott. A kedvezőtlenül változó megítélés hátterében Mgyrország EU-tól vló gzdságpolitiki elszigetelődése áll. A mgyr gzdságnk vn néhány olyn területe, mely z elmúlt években z átlgosnál lényegesen fejlettebbnek bizonyult, illetve z átlgosnál gyorsbb fejlődésre volt képes. Ezek részben örökölt dottságok voltk (például fejlett gyógyszer-ipr), részben multincionális cégek (erre is építő) regionális termelés-szervező tevékenységének eredményei lettek (például járműipr és háttéripr), részben pedig mgyr gzdságpolitiki lépések eredményei voltk (például z utópály-építés). Joggl feltételezhető, hogy mgyr gzdságnk jövőben is jobb esélyei lesznek zokon területeken, hol vn mire építeni. Természetesen ezeken területeken sem lehet mechnikusn továbbvinni z eddigi eredményeket, itt is innovtív megközelítésre, strukturális változásokr lesz szükség. A megfelelő kiterjedésű és minőségű közlekedési, logisztiki infrstruktúr ngybn hozzájárul z dott ország versenyképességéhez, többek között 14

15 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI beszállítói és kereskedelmi tevékenységeknél elérhető jobb htékonyság és minőség révén. Az úthálózt minőségének megítélése Horvátország után hzánkbn második legkedvezőbb régióbn. Több országbn is jvult z úthálózt minőségének megítélése 2008 és 2012 között, de rányábn ez Mgyrországon volt legngyobb. Az elmúlt tíz évben Mgyrországon közúti fuvrozás árutonnkilométerben mért z elszállított tömeget és megtett út hosszát is figyelembe vevő teljesítménye megduplázódott, így jelenleg hzi áruszállítási teljesítmény kéthrmd teherutókon zjlik. A megtett út átlgos hossz folymtosn növekszik elsősorbn nemzetközi fuvrok bővülése mitt s ezzel egyre ngyobb igénybevételnek vn kitéve hzi úthálózt. Az elmúlt évtizedben jelentősen bővült utópály-hálóztunk, mi világszínvonlú gyorsforglmi hálóztellátottságot eredményezett, viszont ez egyúttl zt is jelentette, hogy z lcsonybb rendű utk fenntrtásár nem jutott elegendő forrás. Az úthálózt minőségének jvulásához néhány hiányzó közúti gyorsforglmi útszksz pl. M0 fejlesztése mellett ez utóbbinál is előrelépésre lenne szükség. Az Európi Unió kiemelt területként kezeli környezetvédelmi céljink elérése érdekében vsúti közlekedés ösztönzését és támogtását, minek eredményeként régiónk EU tgállmi számos kpcsolódó infrstruktúr-fejlesztést tudtk megvlósítni. Hzánk vsúthálózt minőségének megítélése szempontjából régió középmezőnyében helyezkedik el. A mgyr vsúthálózt minőségének megítélése z elmúlt négy évben minimális mértékben jvult. Mgyrországon vsúti pályhálózt kiterjedése, hossz ránytlnul ngy, mi források hiányábn lcsony htékonyságot és romló infrstruktúrát okoz. A hzi vsúti személyforglom mintegy 80%- pály mindössze 20%-át hsználj. A teherforglom még ennél is koncentráltbb. Ennek megfelelően többi szkszon lig zjlik forglom, miközben fenntrtási költségek természetesen ott is jelentkeznek. Mivel költségvetés jelentős veszteség-finnszírozás ellenére vsúti infrstruktúr állpot romlik, ezért z EU-s pénzből megvlósuló fejlesztések mellett további rcionlizálás, s ezen belül is elsősorbn pályhálózt csökkentése lenne indokolt. A légi közlekedés nemzetközi vendégforglombn játszik kiemelt szerepet, s nnk minősége hozzájárulht z ország idegenforglmi teljesítményéhez. A 2008-s gzdsági válság ót légiforglom Európábn szinte mindenütt visszesett. Ez különösen nemzeti légitársságokt késztette jártok, úti célok megszüntetésére. A régióbn cseheknél legkedvezőbb légi közlekedés észlelt minősége (nem csk z EU-átlgnál, de még Jpánnál is mgsbb), s Lengyelországbn leglcsonybb, míg Mgyrország középmezőny végén tlálhtó. Azonbn míg ez 2008-bn még z EU átlgánk megfelelő volt, 2012-re drsztikusn csökkent. Ennek elsődleges ok MALÉV csődje, minek következtében egyrészt számos uts károsult (z elmrdt utzás mitt), másrészt pedig számos úti cél megszűnt. Ezzel összefüggésben bezárt budpesti egyes terminál is. A fpdos jártok lssn kezdik ugyn átvenni kedvelt célállomásokt, zonbn minőség jvulásánk észleléséhez még időre lehet szükség. A légifuvrozás 15

16 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI áruszállításon belüli rány ugyn jelenleg lcsony, viszont érdemi növekedés lenne elérhető, mennyiben egy Budpest központi elhelyezkedéséből dódón regionális légikikötő kerülne kilkításr, s így nem csupán legngyobb nemzetközi reptereken keresztül jutn el hozzánk z áru. A vsút mellett vízi szállítás is kiemelt helyet fogll el z EU áltl támogtndó területek között. Ennek részeként indították tvly útjár tgállmok Dun-strtégiát, minek fő célj belvízi közlekedés előmozdítás. Mgyrországon vízi szállítás minőségének megítélése Lengyelország és Ukrjn után leglcsonybb régióbn. Mgyrországon vízi áruszállítás rány 4%, s teljesítménye z utóbbi időszkbn jelentősen csökkent részben vízállás kiszámíthttlnság (és így z áruszállítás tervezhetetlensége), részben gzdsági válság mitt. A hzi vízi szállítás jellegzetessége továbbá szezonlítás. A Dun hjózhtóságánk biztosítás régót npirenden lévő kérdés, zonbn megfelelő merülési mélység stbil biztosításához jelentős fejlesztésekre (pl. vízlépcső) lenne szükség, mi ellen rendszeresen tiltkoznk zöld szervezetek, s emellett z lcsony forglom mitt közgzdsági rcionlitás is nehezen igzolhtó. Mgyrországon z áruszállítás GDP-n belüli rány 2007 és 2010 között lényegében változtln mrdt. Egyedül Romániábn csökkent jelentősen z ágzt súly, míg Bulgáriábn és kisebb mértékben Lengyelországbn gzdsági válság ellenére is növekedés volt tpsztlhtó. Jelenleg Románi áruszállítási pic jelentős változásokon megy keresztül, küszöbön áll vsúti áruszállítás privtizációj is, s későbbiekben itt is növekedés várhtó. Bulgári áruszállítási pic egyre jobbn kezd felértékelődni, mivel nemzetközi vsúti és közúti fuvrozók dinmikusn növekvő török árupic kpuját látják benne, így kiemelt célpicként tekintenek z országr. Mgyrországon z áruszállítás rány GDP-n belül várhtón tovább fog növekedni, mivel z áruszállítás növekedési kilátási kedvezőbbek z ország gzdságáénál. A közúti áruszállítás minden európi országbn domináns rányt, jellemzően pic háromnegyedét képviseli teljes áruszállításból. Ez z rány legngyobb Lengyelországbn (81%) és legkisebb Romániábn (49%) ez utóbbinál belvízi szállítás rány rendkívül mgs (27%). Mgyrországon közúti áruszállítás rány 75%, mi lényegében megfelel z EU-átlgnk, vsúti áruszállítás 20%-os rányávl viszont kissé felülmúlj zt. Hzánkbn vsúti áruszállítás folymtosn veszít versenyképességéből közúti áruszállításhoz viszonyítv. Ennek csk egyik ok vsút mgs költségszintje (ngyrészt mgs pályhsználti díjk mitt), mivel kötöttpályás közlekedés szolgálttási minőségben sem tud lépést trtni közúttl. Egyre inkább előtérbe kerülnek ruglms és kiszámíthtó szállítások, mit vsút jövőben is csk közúttl közösen tud mjd megvlósítni. Az ilyen jellegű intermodális szállítások érdemi növekedéséhez zonbn vsúti áruszállításnk további fejlődésre lesz szüksége. Az üzemnyg ár Mgyrországon hrmdik legmgsbb régióbn (Szlováki és Csehország után, legkedvezőbb Romániábn. A 95-ös benzin ár 2008 és 2011 között hzánkbn nőtt legngyobb mértékben (12%- kl). A mgs hzi árkhoz gyengébb forint mellett mgs dótrt- 16

17 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI lom is hozzájárul: egy liter üzemnyg áránk több mint fele központi költségvetésbe vándorol. A szállítás, rktározás ágzt egy főre eső bevételének regionális összehsonlítás egyszerre érzékelteti z ágzt htékonyságát és techniki fejlettségét. Mgyrország ebből szempontból z élmezőnyhöz trtozik - régióbn csk csehek rendelkeznek kedvezőbb muttóvl, igz, ez még így is csupán z EU átlgánk lig több mint 40%-át éri el. A muttó lkulásár jelentősen ht z állmi vgy önkormányzti kézben lévő közlekedési vállltok létszámánk lkulás. Az utóbbi időben ugyn MÁVnál és BKV-nál is sor került kisebb rcionlizálásokr, zonbn főleg z előbbinek központi szervezetében még jelentős htékonyságnövelési trtlékok vnnk. A hzi logisztiki, szállítmányozási, fuvrozási, rktározási pic ngyobb szereplői nemzetközi színvonlú szolgálttást nyújtnk legtöbbjük vlmely nemzetközi hálózt leányválllt s így humángzdálkodásuk, illetve e téren elért htékonyságuk európi színvonlú. A szállítás, rktározás ágzt termelékenysége megmuttj, hogy egy fő munkvállló átlgosn mekkor bruttó hozzádott értéket termel. Mgyrország ebből szempontból középmezőnyhöz trtozik régióbn, e tekintetben horvátok, csehek és szlovákok is jobbk nálunk és 2010 között nálunk kismértékben csökkent termelékenység, régióbn ez egyedül Horvátországbn és Csehországbn növekedett. A logisztiki tevékenységek más országb történő kihelyezésénél fontos szerepe vn termelékenységnek, de cskis nnk költségeivel együtt. Az dott ágzt nemzetközi versenyképességét egyszerre htározz meg kedvező díjszint és tágbb értelemben vett szolgálttási minőség. Mgyrországon legngyobb pici szolgálttók nemzetközi szinten is versenyképesek, különösen kkor, h vlmely ngy nemzetközi hálózt részei is egyben. A hzi tuljdonú fuvrozóvállltok közül egyedül Wberer s tekinthető érdemi szereplőnek z európi szállítási picon. A 2008-s gzdsági válság htásár beruházási rát minden vizsgált országbn csökkent szállítási, rktározási ágztbn, mivel z e célr llokálhtó források jelentősen megcsppntk. Mgyrország Szlováki után második legngyobb beruházási rátávl rendelkezett 2010-ben régióbn, megelőzve ezzel két évvel korábbn még előtte szereplő Bulgáriát. Hzánkbn kisebb közúti fuvrozó vállltok jelentős része csődbe ment, z állóeszközeik jelentős részben átmenetileg bnkok kezébe került, vgy ngyobb cégek vették át, s ezzel növekedett pici koncentráció. A beruházási rát érdemi növekedéséhez szállítási igények dinmikus növekedésére, zz végső soron gzdság - és zon belül is kiemelten külkereskedelem kiszámíthtó bővülésére vn szükség. Az infokommunikációs (IKT) szektor kulcsfontosságú más ágztok fellendülése szempontjából, ezért válság viszonyi között is viszonylg szerencsés helyzetben vn. Htlms fejlődési lehetőségeket teremtenek zok fejlődő és felzárkózó országok, melyeket válság kevésbé érintett. A válság htékonyságnövelési lehetőségek mitt inkább ösztönzi, semmint fékezi z IKT egyre szélesebb körű hsználtát és hálóztok fejlesz- 17

18 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI tését. A világ vezeték nélküli hálóztin megfordult z eddigi stbil rány: már több dt fut mobilhálóztokon, mint hnghívás. A mobilszolgálttóknk egyre inkább át kell állniuk szélessávú szolgálttásokból befolyó nyereség mximlizálásár, míg hngkommunikációs szolgálttásokból csupán biztos lp folyik be ksszáb. A mobiltelefon előfizetések ezer lkosr vetített szám 2006 és 2010 között minden vizsgált országbn dinmikusn emelkedett, Mgyrországon 22 százlékkl, mellyel hzánk régió középmezőnyében helyezkedik el. A személyi számítógépek elterjedtségében z Egyesült Állmok kiemelkedik vizsgált országok közül, mjdnem minden lkosr jut egy PC. A között százlékkl bővülő penetráció következtében közép- és kelet-európi országok közül 2011-es dtok szerint Mgyrország ezer lkosr vetítve 530 PC-vel hrmdik helyet fogllj el Szlováki (666) és Csehország (571) mögött. Tőlünk jelentősen elmrdv következik Lengyelország, Horvátország, Románi és Bulgári, mjd további szkdékot követően Ukrjn. Az országok sorrendje 2008 és 2011 között nem változott. A szélessávú rendszerek tekintetében z európi uniós keretszbályozás és nnk nyílt hozzáférési politikáj támogtt versenypicokt, ezáltl növelte kínáltot és csökkentette fogysztói árkt, s mindezek révén z Európi Unió egyes országit világ élmezőnyébe jutttt. A szélessávú rendszerek leginkább zokbn tgállmokbn terjedtek el, melyekben infrstrukturális verseny zjlik; minek htását szolgálttásokt érintő verseny elősegítésére vontkozó htékony előzetes szbályozás erősíti. A szélessávú internetcstlkozás fő előnye nem sebesség, hnem z állndó, korlátln kpcsolt léte, s nnk átlánydíjs jellege. Fontos z internetkpcsolt és telefonhsznált párhuzmos lehetősége is. Mgyrországon z ezer lkosr vetített szélessáv-előfizetések szám 2010-ben régiónkbn legmgsbb volt. A legngyobb növekedést Horvátország, Bulgári, Románi és Ukrjn érte el, igz, z utóbbi ngyon lcsony bázisról. Mgyrországon legdinmikusbb ipri ágzt gépjármű-gyártás. Abbn, hogy egy utóipri, vgy gépgyártó válllt mely országot válsztj újbb üzemének telephelyéül, illetve hol bővíti tevékenységét, ngy szerepe vn kedvező és kiszámíthtó jogi- és dókörnyezetnek, z egyedi kedvezményeknek és támogtásoknk, kiépített infrstruktúránk, vlmint szükséges képzettségű illetve kiképezhető/betníthtó munkerő jelenlétének. Ez utóbbi vontkozásábn Mgyrország vállltvezetők megítélése szerint ugyn z élmezőnyben helyezkedik el régióbn, zonbn pozíciój z elmúlt négy évben jelentősen romlott, mivel nem tudott olyn előrelépést felmuttni, mint többi vizsgált ország. A multincionális vállltok rendszeresen pnszkodnk Mgyrországon, hogy nincsenek megfelelő szkmunkások, mit csk z okttás újjászervezésével lehetne megoldni. Az elmúlt években jelentős utóipri fejlesztésekre került sor Mgyrországon, újbb beruházási döntésekre zonbn csk ritkán kerül sor, részben hzi befektetői környezet romlás, részben z utóipri konjunktúr gyengesége következtében. Ennek htás következő évek termelési dtibn lesz észlelhető. 18

19 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI A régióbn több ország is jelentős hgyományokkl rendelkezik gépjármű-gyártás területén, közülük is kiemelkedik Csehország, Szlováki, Lengyelország és Mgyrország. Hzánkbn személygépkocsi-gyártás csk z elmúlt két évtizedben honosodott meg, előtte tehergépjárművek és buszok gyártás volt jellemző. Az egy lklmzottr jutó utóipri árbevétel Mgyrországon legngyobb régióbn, megelőzve Csehországot és Lengyelországot is, de zért még mindig több mint 20%-kl elmrd z EU-átlgtól. A mgs fjlgos bevételhez elsősorbn z Audi és Mercedes termelése járul hozzá. Az utóiprbn hzi beszállítók rány lcsony, s ezek ngy része is nemzetközi beszállítók mgyrországi leányválllt. Fontos lenne beszállítói pirmis bővítése, vgyis egyidejűleg egyre több külföldi beszállító itteni letelepedésének segítése, illetve mgyr tuljdonú cégek egyre mgsbb szintű bedolgozásánk segítése. Mgyrországon z utóipr egy főre eső fjlgos termelékenysége jelentősen elmrd z EU-átlgtól, zonbn még így is legmgsbb régióbn. A termelékenység ngybn összefügg beüzemelt gyártási gépsorok technológii színvonlávl, utomtizációs fokávl. Mgyrországon vizsgált időszkbn leginkább utomtizált gyárk német utómárkákhoz kötődtek, zonbn érdemi fejlesztés között összességében nem volt érzékelhető ( Mercedes csk 2012-ben kezdte meg termelést). Csehországbn és Szlovákiábn ugynkkor érdemben jvult termelékenység, de ez sem érte el z EU átlgos utóipri termelékenységi növekményét. A régióbn, három országbn (Csehországbn, Szlovákiábn és Mgyrországon) jelentős, 15% feletti z utóipr részesedése feldolgozóipr hozzádott értékéből bn még éllovsnk számítottunk, 2010-ben zonbn már kissé hátrébb szorultunk, miben közrejátszott egyes utógyárk (különösen Suzuki) termelésének átmeneti vgy trtós csökkenése. Bár z utógyártásbn jellemzően 10% ltti belföldi beszállítások rány, z utóipr betelepülését minden országbn szívesen látják, mivel egy-egy ngyobb gyár egyfelől érdemben növeli GDP-t és számos új munkhelyet teremt, másfelől pedig új technológiát importál. Az ipr termelékenysége szempontjából Mgyrország 2007-ben még középmezőnyhöz trtozott régióbn, 2011-re zonbn már éllovs lett igz, még így is jelentősen elmrd z EU-átlgtól. Mindzonáltl régió országi közötti, korábbn jelentősebb különbségek 2011-re minimálisr csökkentek. Mgyrországon viszonylg mgs átlgos termelékenységhez ngybn hozzájárulnk betelepült feldolgozóipri különösen utóipri cégek. Az egységnyi munkerőköltség fontos szempont egy új üzem létrehozás, illetve egy meglévő egység fenntrtás kpcsán, így ennek lkulás htássl vn egy ország vonzerejére, versenyképességére is. A munkerőköltség kereslet bővülésével áltlábn növekszik, így egy vonzó ország/régió idővel gykrn veszít e vontkozású versenyképességéből. Mgyrországon z egységnyi munkerőköltség növekedése feldolgozóiprbn ben legmgsbb, ben második, míg 2010-ben hrmdik legmgsbb volt régióbn. A leggyorsbb növekedés z lcsony bázisról induló Bulgáriábn volt. 19

20 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI A high-tech iprágk esetében különös jelentősége vn képzett (vgy kiképezhető) és reltíve olcsó munkerőnek. A high-tech iprágk betelepülésükkel gykrn technológiát és szkértelmet is meghonosítnk, így közvetett kedvező htásuk hosszú távon is jelentkezhet. Mgyrországon high-tech export rány feldolgozóipri kivitelből legmgsbb: z ágzt kivitelének közel egynegyedét tette ki 2006-bn és 2010-ben is. Ez z rány nem csk régió más országiénál ngyobb, hnem meghldj z Egyesült Állmokét és Jpánét is, sőt: z EU-átlgnk kétszerese. Mgyrországon z előbbi országokkl ellentétben gzdsági válság ellenére is változtln tudott mrdni high-tech export rány, mi nemzetközi összehsonlításbn jelentős versenyelőnyt jelez. Ugynkkor z exporton belül hzi hozzádott érték rány lcsony, minek növelésére kellene törekedni. Mgyrországon régi hgyomány vn gyógyszergyártásnk, Richtert 1901-ben lpították és már már hét országbn vn jelen. A világ ngy gyógyszergyári közül többen is termelőegységgel rendelkeznek hzánkbn. A régióbn Mgyrországon legngyobb z egy cégre jutó gyógyszeripri árbevétel, zonbn még így sem érjük el z EU-átlg felét. Ennek fő ok, hogy hzánkbn ngy tömegben lcsonybb értékű gyógyszereket gyártnk, s z utomtizáció fok is lcsonybb. Az egy gyógyszeripri fogllkozttottr jutó bruttó hozzádott érték szempontjából - fjlgos árbevételhez hsonlón - Mgyrország régió éllovs, noh lemrdás jelentős z EU átlgához képest. Ez utóbbi ok z lcsonybb technológii színvonl, s így kisebb htékonyságú termelés. A gyógyszeripr nticiklikus és exportorientált jellege, jellemzően intenzív K+F és beruházási tevékenysége kedvező mgyr gzdság számár. A mgyr gyógyszeripr ngyon koncentrált. Az innovtív gyógyszergyártók és hzi kuttóközpontok szerepe különösen fontos, mivel hosszbb távon érdemi exportnövekményt, bruttó hozzádott értékbővülést érhetnek el megfelelő gzdságpolitik esetén. Mgyrországnk tehát fejlesztési politikájávl nem z egész gyógyszeriprr (vgy csupán egyetlen cégre), hnem zon belül elsősorbn K+F-re és z exportpotenciál bővítésére érdemes fókuszálni. A biotechnológi régót jelen lévő tudomány, igzán előtérbe z 1970-es évek végétől, vgyis rekombináns DNS technik megjelenésétől került. Alpvetően három fontosbb részterülete vn: humán egészségügyi, növényi és z ipri biotechnológi. Mgyrország biotechnológii szbdlmi kérelmeinek rány z összes OECD tgországéhoz viszonyítv lényegében zonos lengyelekével és csehekével, kikkel együtt éllovsoknk számítunk régióbn. Hzánk nemzetközi biotechnológii szbdlmi kérelmeinek rány z összes szbdlomból (z OECD átlghoz képest) mgs, megfelel z EU és Jpán átlgánk, s régióból csk Lengyelországé ngyobb. A kilencvenes évek közepét követő évtizedben egyedül Lengyelországbn növekedett nemzetközi biotechnológii szbdlmk rány z összes nemzetközi szbdlmon belül. Mgyrországon csökkenés nem volt olyn jelentős, mint régió többi országábn, s üteme lényegében megegyezett z EU-átlggl. 20

21 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI A zöld ipr elsősorbn megújuló és lterntív energiákt, környezet technológiákt és z energihtékonyságot előtérbe helyező ipri tevékenységeket fogllj mgáb. A zöldipr nemcsk környezeti problémák megoldásához szükséges termék és technológi igényeket, hnem egyúttl energetiki szükségleteket is kielégít. A zöld ipr és környezetvédelem különösen z elmúlt két évtizedben került előtérbe, miben ngy szerepe volt globális felmelegedéssel kpcsoltos félelmeknek, illetve kpcsolódó gzdságpolitikák támogtó jellegének. Az EU kiemelt prioritásként fogllkozik területtel. Mgyrországon megújuló energiforrások rány z összes energifelhsználásból mintegy 6%, mi jelentősen elmrd z EU átlgosn közel 11%-os szintjétől, viszont közel vn régió átlgához. Hzánk lehetőségei korlátozottk megújuló energiforrások terén (például szeles és npsütéses órák rány lcsony), de néhány területen pl. bioüzemnyg érdemi potenciálll rendelkezik. Egy nemzetközi felmérés szerint Mgyrországon fenntrthtó fejlődés közepesnél kicsit fontosbb szempont volt 2012-ben, mi pozitív elmozdulást jelentett 2008-hoz képest. A többi vizsgált országbn (Jpánt kivéve) fordított irányú volt z elmozdulás: csökkent fenntrthtó működés jelentősége. A fenntrthtó fejlődés hosszú távú szemléletet igényel, mi gykrn ütközhet rövid távú érdekekkel. A gzdsági válság kpcsán, mikor is sok cég túlélésért küzdött, hosszú távú szempontok gykorlti érvényesítése is könnyen háttérbe szorult. A fenntrthtó fejlődéshez köthető, például környezetvédelmi szbályozások ugynkkor versenyhátrányt is jelenthetnek egy vállltnk, mivel zok gykrn többletköltséget okoznk. A vállltvezetők szerint környezetvédelmi előírások Mgyrországon közepesnél kisebb mértékben hátrálttják z üzleti folymtokt. A régióbn többek között mi fogdjuk el leginkább fenntrthtó szempontok érvényesítését, ennek elfogdottság 2008 és 2012 között z EU átlgánk megfelelő mértékben nőtt. A környezetvédelmi előírások elfogdottság Romániábn leglcsonybb régióbn. A környezetvédelmi dóbevételek GDP-hez viszonyított rány Mgyrországon 2010-ben 2,6% volt. Ez vlmivel kisebb 2006-os ránynál, de még így is z egyik legngyobb vizsgált országok között, s még z EU átlgát is meghldj. A jelentős hozzájárulás ellenére környezetvédelmi szbályozások vállltvezetői elfogdottság is z egyik legerősebb hzánkbn. A környezetvédelemhez kpcsolódó iprágk különösen zért számíthtnk átlg feletti növekedésre, mivel z EU szbályozási és támogtási politikáj ezt ösztönzi. Az EU-bn z EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert illetve tnúsítványt 2001-től lehet megszerezni, Mgyrországon zonbn még csk z utóbbi években kezdett elterjedni bn még csk öt, s 2011-ben is csk húsz regisztrált szervezet volt hzánkbn. Igz, még ezzel is (Csehországgl együtt) éllovsoknk számítunk régióbn. Még lcsonybb z egymillió lkosr vetített EU áltl hitelesített öko-lbel licenszek szám; Mgyrországon mindösszesen öt ilyen cég vn. 21

22 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI A régió országi jelentősen le vnnk mrdv z EU fejlettebb országitól környezetvédelemhez kpcsolódó EU-specifikus hitelesítések vontkozásábn, mivel zok bevezetése egyfelől igen forrásigényes, másfelől többletköltséget okozó. Rádásul hzi vállltvezetők z európi átlgnál kevésbé hisznek bbn, hogy egy ilyen tnúsítvány versenyelőnyt jelenthetne számukr. A régió feldolgozóiprábn 2010-ben Mgyrországon volt második legmgsbb z egy lkosr vetített környezetvédelmi kidás. Ennek ok z áltlánosn mgsbb dóterhek mellett vegyipr és gumiipr erősebb jelenléte hzánkbn. A régióbn Csehországbn voltk legmgsbbk és Bulgáriábn leglcsonybbk z egy lkosr jutó környezetvédelmi kidások. A környezetvédelemhez kpcsolódó kidások mgs rány - noh ezek jelentős része dóteher - kedvező pici lehetőséget jelent z ilyen szolgálttást nyújtó vállltok számár. A nemzetközi értelemben mobil szolgálttó központok (cll centerek) helyének megválsztáskor vállltok számos szempontot pl. jogi- és dókörnyezet, költségek, munkerő elérhetősége mérlegelnek vállltok. Az ország és helyszín zonbn még letelepedés után is változht, mennyiben z egy másik országbn remélt előnyök érdemben felülmúlják z áttelepüléssel járó összes költséget. Sok esetben zonbn költségek hosszbb távú tervezhetősége nehézségbe ütközhet; különösen, h szbályozási, működési környezet nem kiszámíthtó gyors változások mitt miként pl. jelenleg Mgyrországon is. A régióbn z egy lklmzottr jutó árbevétel szempontjából mgyr cll centerek voltk leghtékonybbk 2010-ben, még z EU-átlgot is felülmúlták. A régióbn z egy főre jutó árbevétel szempontjából még Lengyelország és Csehország volt versenyképes. A cll centerek termelékenysége, zz z egy lklmzottr eső bruttó hozzádott érték szempontjából Mgyrország versenypozíciój már nem ilyen kedvező, e vontkozásbn csupán régió középmezőnyében fogll helyet. A termelékenység szempontjából Szlováki helyzete legkedvezőbb, ugynis itt egy lklmzott 30 ezer euró értékű hozzádott értéket termel, mi még közel 25 ezer eurós EU-átlgot is meghldj. Mgyrországon z egy dolgozór jutó hozzádott érték cll centerek esetében csupán mintegy 14 ezer euró, mi kevesebb, mint z árbevétel 30%-. A szolgálttások jvdlmzás szempontjából Mgyrország kevésbé versenyképes országok közé trtozik régióbn, mivel mind négy vizsgált terület osztályvezető, személyi sszisztens, áltlános iskoli tnár, cll center operátor esetében z átlgosnál jellemzően költségesebb volt 2009-ben. A mgyr versenyképesség zonbn nem ennyire kedvezőtlen: cll center operátorok esetében ugynis vlmelyest mgsbb költségeket ellensúlyozz, hogy termelt árbevétel szempontjából meszsze legjobbk. A mgyr gzdság ezer szálll kötődik z Európi Unióhoz, fejlődési esélyei elválszthttlnok z EU perspektívájától. Természetesen ez nem jelenti zt, hogy z EU-n belül ne kellene minél jobb pozíciór, érdekér- 22

23 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI vényesítő képességre törekedni. Tisztábn kell lenni zzl, hogy z EU kettős szorításbn vn, fejlettebb technológi szintű Egyesült Állmok és sokkl olcsóbb bérű ázsii országok versenyével is meg kell küzdenie. Ezzel kihívássl mg kevésbé fejlett szintjén Mgyrországnk is meg kell küzdenie, rr törekedve, hogy fejlettebb EU-tgállmokból minél inkább Mgyrországr kerüljenek z ott már nem gzdságos - nem elég sok hozzádott értéket termelő - tevékenységek. S nem jelenti zt sem, hogy ne kellene széleskörű kpcsoltokt kiépíteni, illetve fejleszteni z EU-n kívüli világgl, z Egyesült Állmoktól kezdve mgyr energetiki beszerzések szempontjából kulcsfontosságú Oroszországon át regionális együttműködés szempontjából lényeges szomszédos országokkl, dinmikusn fejlődő ázsii országokkl - mindenekelőtt Kínávl és Indiávl -, de minden más országgl is. A relációs politikát illetően bból célszerű kiindulni, hogy z export oldláról z elsősorbn mgyr vállltokt érintő külgzdsági politik gzdságos földrjzi kciórádiusz egy, z ország középpontj körüli km sugrú kör, melybe jórészt szomszéd országok és Dél-Németország (Bjorország és Bden-Württemberg) trtoznk. Erre régiór jutott 2011-ben mgyr export egyhrmd. Az Európi Unió többi tgállm és z egyéb európi országok ( volt szovjet köztársságok és Blkán) további 54%-kl részesedtek mgyr kivitelből. Így mgyr kivitel 88%- Európár jutott. A nemzetközi összehsonlításbn kis méretű mgyr vállltok korlátozott erőforrásik mitt globális ngyvállltoknál jóvl szűkebb trtománybn képesek távoli országokkl gzdsági-kereskedelmi kpcsoltokt kiépíteni. A távolsági kereskedelem eme korlátin külföldi részesedésű vállltok exportbn elfogllt súlyánk növekedése sem változttott érdemben z utóbbi egy-másfél évtizedben. Gzdsági súly, z EU-bn betöltött szerepe, történelmi hgyományok és bilterális gzdsági kpcsoltok intenzitás lpján Mgyrország fő strtégii prtnere z Európi Unióbn Németország. Az Európi Unión belüli mgyr érdekérvényesítésben, különböző lklmi vgy trtós kolíciókbn célszerű trtós együttműködésre törekedni Németországgl. A német gzdsági növekedés önmgábn vett és európi uniós összehsonlításbn egyránt kedvező dinmikáj, továbbá mgyrországi német működő tőke befektetések ngyságrendje gzdsági oldlról is látámsztj strtégii prtnerséget. Az Európi Unió után relációs politik második súlyponti viszonylt Blkán-félsziget még nem EU-tg országi lehetnek (vlmint Törökország). A történelmi hgyományok mitt ezt térséget ismerik mgyr gzdsági szereplők legjobbn, itt legjelentősebb mgyr gzdsági jelenlét. A térség Mgyrországgl szomszédos országibn különösen korlátozott földrjzi mnőverező képességű kis és közepes méretű hzi vállltok számár dódnk perspektivikus üzleti lehetőségek. A mgyr külgzdsági politik hrmdik prioritás földrjzi közelség és pici potenciál okán Ukrjn, illetve távolbbi országok közül Oroszor- 23

24 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI szág és Kín. Oroszország esetében z ország energiellátásábn betöltött szerep d különös jelentőséget kpcsoltok fejlesztésének. Oroszország és Kín esetében mgyr exportbővítés lehetőségei földrjzi távolság és pici verseny mitt erősen korlátozottk, de hozzánk irányuló működő tőke és pénztőke beármlás jelentősebb lehet. Ahhoz, hogy gzdság szereplői élni tudjnk és krjnk lehetőségekkel, elengedhetetlen bnki ktivitás újrindítás. Ehhez pénzintézeti szektor dózttását nemzetközi összehsonlításbn elfogdhtó szintre kell csökkenteni, s egyidejűleg biztosítni kell stbil jogi környezetet, kormányzt és pénzügyi szektor közötti korrekt kpcsoltokt. Ennek híján ugynis külföldi nybnkok rendezik itteni leánybnkjik - többek között ngyon mgs bnkdó és végtörlesztés okozt - veszteségeit, törvényi minimumnál ngyobb tőkeemelést hjtnk végre, de mgyr picon vló érdektelenségük mitt jelentős forrást is kivonnk z itteni pénzintézetekből. A hitelezés fellendítését z áltlános gzdsági környezet jvításávl is ösztönözni kellene. Megbízhtó pénzügyi környezet lcsonybb szintre vihetné z ország kockáztot és forintkmtokt. A hitelfelvevők nygi helyzetének stbilitás és kedvező kilátások növelnék hitelkeresletet. A válllti beruházási szándékok élénkülése kár meglévő, kár új cégeken keresztül utomtikusn hitelkeresletet generáln. A klsszikus beszállítói progrmok jelenleg nem működnek. Amennyiben egy ngyobb beruházás megkezdődik, spontán módon megjelennek beruházó beszállítói prtnerei is, kik z új telephely környékén kívánnk megtelepedni. Amennyiben beruházás helye egy ipri prk, kkor ez betelepülés áltlábn zökkenőmentes. A ngy cégek (Audi, Mercedes) önállón oldják meg beszállítói progrmokt, jellemzően nem igényelnek ehhez állmi segítséget. Amiben z állmnk szerepe lehet, z konkrét, beszállításr később lklmssá váló cégek feltuningolás. A kkv-szektor gyenge versenyképessége sok más országhoz hsonlón Mgyrországon is trtós jelenség. A kkv-szektor versenyképessége z egyik feltétele gzdság és fogllkozttás növekedésének. Az előretekintő, szkmilg meggyőző és pici szempontok érvényesülését előtérbe helyező gzdságpolitik z lpfeltétele kkv-szektor boldogulásánk, versenyképessége jvulásánk. Ennek hiányábn szkpolitiki eszközök csk lcsony htékonyságúk lehetnek. Az egyébként is gyenge mgyr kkv-k döntő hányd vergődik, s nem kis részben lánctrtozások mitt kritikus finnszírozási helyzetben vn. Különösen igz ez belföldi picból élőkre, zon belül különösen z építőipri, turisztiki, fuvrozó és logisztiki, vlmint z ingtlnszektorbn tevékenykedő cégekre. Egyes szektorokt erősen sújt jelentős oljár emelkedés, ngyobb cégek egy jelentős köre svájci frnk erősödése mitt került nehéz helyzetbe. Az exportpicokon szereplő cégek (melyek múgy jobb helyzetben vnnk) életét nehezíti, hogy válság külpicok keresletét is lenyomt és egyre erősebb globális verseny. A forint árfolymánk jelentős ingdozás is kedvezőtlenül ht válllkozásokr. Mindezek mitt egyre több szektor kerül pénzügyileg kockáztos ktegóriáb, mi korlátozz finnszírozási forrásokhoz vló hozzájutást. Szürkülés és feketedés jellemző, igen 24

25 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI elterjedt korrupció. A kis- és középvállltok helyzetét megkönnyítené z egyébként életképes válllkozások likviditását hátrányosn sújtó lánctrtozások csökkentése, ennek érdekében - z EU jánlásink figyelembe vételével - cselekvési progrm kidolgozás. Fontos lenne bnki hitelezés fellendítése, mi lpfeltétele kkv-szektor élénkülésének, hiszen számukr lig vn lterntív finnszírozási forrás. A kkv-k hitelképességének fokozás is komplex cselekvést követel, melynek fontos eleme z állmi grnci ruglmsbb működése, kmttámogtási konstrukciók lklmzás, Széchenyi kárty további működtetése, trtós tőkekihelyezést nyújtó tőkelpok kínáltánk és üzleti konstrukcióink bővítése. Fontos válllkozások mozgásterét lpvetően meghtározó szbályozási környezet stbilizálás, z állmi bürokráci csökkentése, ennek révén válllti dminisztráció egyszerűsítése. Az üzleti környezet jvításánk külföldi tőke vonzásár is ki kel terjednie. Fontos z okttás és szkképzés korszerűsítése ( színvonl emelése, válllkozói készségek, ismeretek szélesebb körű és jobb minőségű okttás, szkképzésnek munkerő pici igényekhez vló igzítás), válllkozások számár fontos infrstrukturális feltételek jvítás. A válllkozásfejlesztésnek ezekre, nem pedig z állmi források elosztásár kell koncentrálni, mert sok év tpsztlti szerint kkv-knk nyújtott közvetlen állmi támogtások felhsználás lcsony htékonyságú. A kis- és középvállltok számár z exportpicokon vló részvétel, külpicok bővítése világszerte egyre inkább kényszerré válik. Az exportáló kisvállltoknk zonbn nehézséget jelent finnszírozás, picok ismeretének hiány. Számukr mgsk fjlgos szállítási költségek, kicsi z exportálhtó jvk mérete, mgsk vámok és más kereskedelmi korlátok, bonyolultk vámeljárások, jelentősek nyelvi és kulturális korlátok. Ezért nemzetközileg áltlánosnk mondhtó z üzleti szektor exportképességének növelésében vló állmi szerepválllás (exportfinnszírozás és exporthitel biztosítás) erősítése, információs kidványok, z exporttevékenységet segítő útmuttók (különösen távolbbi picokról) közredás. Mgyrországon nem csk K+F-re elköltött pénz kicsisége - z GDP rányosn kb. megfelel hsonló fejlettségű országoknk hnem főleg nnk rossz szerkezete z lpvető problém. Az üzleti szektor rányánk növekedése szükséges fejlesztési források htékony felhsználásához. Azok törekvések, melyek csupán pénzügyi eszközökkel (dókedvezményekkel, pályázti támogtásokkl) próbálják ösztönözni vállltokt, nem igzán vezettek sikerhez. A mgyr vállltok többségében meg sem foglmzódik z igény z innovációr, vgy z nem elsődleges strtégii cél. Elsikkd z z lpvető körülmény, hogy z innováció motorj, mindent fölülíró kényszerítő ereje pici verseny, s z eredmények fő felhsználój versenyszfér kell, hogy legyen. Ebből dódón z innováció elsősorbn és meghtározón indirekt módon, versenyhelyzetek teremtésével, verseny feltételeinek biztosításávl ösztönözhető. Eszközei liberlizáció, dereguláció, z üzleti környezet jvítás, megfelelő közjvk biztosítás (döntően z okttás és törvénylkotás terén). Áltlános érvényű liberlizációt jelentene pl. z dminisztrtív terhek régót sürgetett, de látványos sikerekhez eddig nem vezető csökkentése. A közelmúlt számos példát ho- 25

26 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI zott rr, hogy monopolhelyzetek felszámolás milyen kedvezően befolyásolj z innovációs tevékenységet és z árk lkulását (pl. távközlési szektorbn). A monopolhelyzetek fenntrtás viszont z innováció ellen htó politik, kár z okttásról, z energikereskedelemről, kár tömegközlekedésről legyen is szó. Az lklmzott kuttások ösztönzését szolgáló forrásokt olyn módon kellene átcsoportosítni, hogy zok ne nnyir mgát kuttást, hnem nnk picosulását segítsék. Ennek egymássl összefüggő kulcselemei szellemi tőkével vló kereskedés előmozdítás és kockázti tőke generálás, tekintetbe véve tőzsde lehetséges szerepét is. Kívántos cél, hogy minél előbb kilkuljon z jogi, befektetői, pickuttói, tnácsdói közeg, mi egy kritikus ponton túl már önjáró módon, önmgát gyrpítv képes tudást pénzre váltni. Mindezek lpján jó eséllyel számítni lehet eredményekre gyógyszeriprbn, biológii és orvosi kuttásokbn, logisztiki és informtiki területeken, zok lklmzásábn, modern fiziki, nnotechnológii és génkuttásokbn. Mivel Mgyrországon erős, nemzetközileg elismert z informtiki képzés, fontos lenne megcélozni nemzetközi cégek IT-központjink idevonzását, kuttó-fejlesztő központok Mgyrországon történő felépítését. Az informtikus keresetek legjobbk közé trtoznk Mgyrországon, ezért z IT-szektorbn munkhelyek növelése társdlmi szempontból is kívántos. Ennek lpfeltétele nyelveket beszélő, gykorlti ismeretekkel is rendelkező informtikus és mérnökképzés hngsúlyos előtérbe helyezése és fejlesztése, kár külföldi hllgtók számár is. Az okttási rendszer további lkításánál fontos szempont nyolcosztályos lpképzés értékeinek, megbecsültségének helyreállítás. El kell érni, hogy ez ltt z idő ltt vlóbn mindenki tnuljon meg írni, olvsni, számolni és ngolul társlogni s szert tegyen informtiki lpműveltségre. Vissz kellene állítni szkközépiskoli képzés renoméját, hogy z vlóbn vlmilyen szkképesítéssel bocsáss ki diákjit. A felsőfokú képzés színvonlát növelni szükséges, kevesebb, jobbn felszerelt felsőokttási intézményre vn szükség, z okttott szkok számát csökkenteni kellene. Hsznos lenne idegen nyelvű képzéssel érdemben bekpcsolódni nemzetközi felsőokttási versenybe. A klsszikus ágzti politik idejétmúlt megközelítése gzdság- és fejlesztéspolitikánk. Az Európi Unióbn iprpolitik ltt nem mgyrországi hgyományoknk megfelelő ipri ágztok fejlesztésére vontkozó elképzelések rendszerét értik, hnem z üzleti szektor működésének szbályozását, versenyképességének előmozdítását. A válllti támogtások tillm, győztesek előre kijelölésétől vló irtózás nem is igen hgy meg semmit régi eszköztárkból. Nincs is értelme nyertes, vesztes, perspektivikus és strtégii ágztok kiválsztásánk. Minden ágzton belül vnnk korszerű és elmrdott technológiák, jól és rosszul prosperáló cégek. Ágzti politikként elsősorbn versenypolitik vn összhngbn z uniós elvekkel, s segíti egyben gzdsági növekedést is. A gzdsági irányítás megkerülhetetlen feldt z ágzti verseny létének, picr lépés szbdságánk biztosítás, monopóliumok, krtellek és más versenykorlátozó szerveződések visszszorítás, beleértve kpcsolódó és 26

27 2. A MAGYAR GAZDASÁG ESÉLYEI versenyző ágztokt is. Az Európi Unió Ipri és Válllkozási Főigzgtóság gzdságfejlesztési szempontból keresztmetszeti témákt vizsgál: pl. jövő kulcstechnológiáit, kulturális és kretív iprokt, vgy mgs tudástrtlmú szolgálttásokt. (Nem különbözteti meg termelést és szolgálttást.) Vlószínűleg előbb-utóbb érdemes lesz átállni ezekre foglmkr, különösen, h uniós forrásokt kívánunk megnyerni hzi válllkozásfejlesztésre. Ez utóbbi esély kár optimizmussl is eltölthet bennünket. A sikerhez zonbn fejletlenség mellett még sok más tényezővel is rendelkeznünk kellene. Ezek egy részét próbáljuk csokorb gyűjteni e kötetben. Az elmúlt években új globális innovációs trendek bontkoztk ki világgzdságbn (Vö.: Innovációs verseny /Esélyek és korlátok/. Szerkesztette: Hámori Blázs és Szbó Ktlin. Aul Kidó Kft old.). Eszerint z innovációs tevékenység legfontosbb területeken gykorltilg folymtossá válik, s z innovációk mind ngyobb része születik szolgálttásokbn. Az innováció demokrtizálódik, negyven éve még csk szbdlmk 5 százlék, m már egyhrmd szármzik kkv-któl. Az innovációk forrás már legtöbbször nem egyetlen ktor, hnem heterogén szereplők - egyetemek, kormányzti intézmények, vállltok - együttese. Az innovációk növekvő részét virtuális (un. nyílt) hálóztokbn, nem pedig zárt, flkkl körülvett K+F részlegekben készítik elő. Emellett elkezdődött egy olyn folymt is, melyben z újítások nem fejlett országokbn születnek, mjd árdnk szét világbn, hnem fordítv, egy-egy innováció fejletlen országokból ágzik szét fejlettek felé. 27

28 27 3. ALAPOK 3. ALAPOK 3.1. GAZDASÁGI-TÁRSADALMI FEJLETTSÉG 3.1. GAZDASÁGI- TÁRSADALMI FEJLETTSÉG 1. ÁBRA Versenyképességi rngszám (59 ország közül) Mgyrország z IMD World Competitiveness Mgyrország Yerbook összevont z IMD World muttój Competitiveness szerinti 59 Yerbook országot összevont mérő muttój rngsorbn szerinti 59 országot z utóbbi mérő rngsorbn években, z h utóbbi években, ingdozásokkl h ingdozásokkl is, de lefelé is, de csúszott lefelé csúszott ( 38. helyről ( 38. helyről 45. helyre). 45. helyre). Versenytárs országink ben rngsorbn Versenytárs elfogllt országink helyezésük 2012-ben lpján három rngsorbn csoportb elfogllt helyezésük sorolhtók. lpján A leginkább három csoportb versenyképes sorolhtók. Csehország A leginkább versenyképes és Lengyelország Csehország (utóbbi és 2008 Lengyelország ót jelentősen (utóbbi 2008 ót jvítni jelentősen tudott jvítni pozícióján) tudott pozícióján) lkott csoport, lkott csoport, tőlük tőlük jócskán leszkdv következik Mgyrország és Szlováki, és mjd Szlováki, Románi, mjd Bulgári, Románi, Ukrjn Bulgári, és Horvátország Ukrjn lkott és négyes. Horvátország lkott négyes. Az összevont muttót lkotó részmuttók közül Az összevont muttót lkotó részmuttók közül 2008 és és 2012 között Mgyrország esetében között kormányzti Mgyrország htékonyság esetében (51. kormányzti helyezés ben), htékonyság (51. helyezés z infrstruktúr 2012-ben), z (35. infrstruktúr hely), vlmint (35. hely), z üzleti vlmint z üzleti htékonyság (49. hely) romlott, gzdsági gzdsági teljesítmény (35. teljesítmény hely) zonbn (35. kissé hely) jvulni zonbn tudott. kissé jvulni tudott. FORRÁS: IMD 28

29 3. ALAPOK ÁBRA A A reál- GDP bnkok nettó változás hitelkihelyezése (2008=100) mgánszektor felé ( GDP rányábn) A pénzügyi rendszer kkor látj el megfelelően funkcióját, A reál GDP h z infláció képes htását elnyelni próbálj sokkokt, kiküszöbölni és A hitelezéssel reál GDP z infláció támogtj htását gzdsági próbálj kiküszöbölni növekedést. zzl, hogy zzl, hogy GDP- t lkotó jvk mennyiségét és Mgyrországon GDP-t vlmilyen lkotó bázisidőszki jvk több mennyiségét árát mint veszi és három figyelembe. vlmilyen éve bázisidőszki árát bizonytln veszi figyelembe. jövedelem kilátások mitt gyenge hitelkínáltávl A gzdsági növekedés régió lssulás, országihoz vgy képest nnk A erősebben csökkenésbe gzdsági mélyíti növekedés fordulás gzdság lssulás, szinte visszesését. vgy minden nnk országot csökkenésbe Ez fordulás főként érintett z szinte ben. lcsony minden bnkrendszeri A vizsgált országot régiós érintett jövedelmezőség országok 2009-ben. közül A vizsgált régiós és is csupán bizonytln országok Lengyelország közül jövőbeli is csupán gzdsági tudt Lengyelország jelentős kilátások tudt belső jelentős következménye. belső felvevőpicánk felvevőpicánk és és így így többi többi országhoz országhoz képest kisebb kisebb nemzetközi kiszolgálttottságánk nemzetközi A válllti kiszolgálttottságánk szegmensben mérséklődő köszönhetően hitelezési elkerülni köszönhetően elkerülni visszesést. Feltűnően visszesést. ktivitás irányáb Feltűnően mutt ngy visszeső volt reál-gdp beruházások visszesése Ukrjnábn, Mgyrországon, romló de üzleti Mgyrországon, bizlom Romániábn mitt Romániábn szűkülő és hitelkereslet Horvátországbn ngy volt reál- GDP visszesése Ukrjnábn, de és Horvátországbn is. is A is meghldt növekedési meghldt z kilátások z 5 százlékot. 5 százlékot. is romlottk, Az Európi Az Európi így Bizottság gzdság Bizottság előrejelzése gyengülő előrejelzése szerint 2012 pozíciój végére szerint csökkenő Lengyelország 2012 végére hitelkeresletet mellett Lengyelország mindössze és Szlováki fogysztást mellett és Bulgári mindössze eredményez. lesz Szlováki képes További meghldni és Bulgári negtív 2008-s tényezőt lesz képes GDP-jének volumenét. jelent meghldni bnkdó Rádásul csökkenésének s régiónk összes GDP- jének elhlsztás ország volumenét. közül és 2012-es negtív Rádásul gzdsági régiónk teljesítményének összes ország köszönhetően közül es hzánk reltív megemelt trnzkciós illeték. Ez utóbbi áthárítás válllti jövedelmezőséget ronthtj, míg z illeték pozíciój negtív esetén lesz gzdsági legkedvezőtlenebb. teljesítményének köszönhetően hzánk reltív pozíciój negtív lesz htás legkedvezőtlenebb. z árjellegű hitelkondíciókbn jelentkezhet. Mindezen tényezők válllti hitelezés érdemi romlás irányáb htnk. A lkossági pic FORRÁS: Eurostt, Nemzeti bnkok World Bnk; MEGJEGYZÉS: 2012: Európi Bizottság előrejelzése. 29

30 3. ALAPOK ÁBRA Egy főre jutó GDP vásárlóerő- pritáson (EU27=100) A társdlmi jólét legáltlánosbb muttószám z A egy társdlmi főre jutó jólét GDP, legáltlánosbb mely egyrészt muttószám gzdság z egy főre jutó teljesítményét, GDP, mely másrészt egyrészt z gzdság életszínvonl teljesítményét, lkulását másrészt z fejezi életszínvonl ki bn lkulását Mgyrországon fejezi ki bn z egy főre Mgyrországon jutó z GDP egy vásárlóerő főre jutó GDP pritáson vásárlóerő 16 ezer pritáson euró 16 volt, ezer z euró volt, z EU27 EU27 átlgánk százlékát érte érte el, el, míg míg ben 2011-ben 16,4 ezer 16,4 eurór ezer növekedett eurór növekedett érték z EU27 érték átlgánk z EU27 65,1 százlékát átlgánk tette ki. 65,1 százlékát tette ki ben ezzel Mgyrország vizsgált nyolc 2011-ben közép- kelet ezzel európi Mgyrország ország között vizsgált z elmúlt nyolc közép-kelet évek európi lssuló ország gzdsági között növekedése z elmúlt évek mitt lssuló Csehország gzdsági és növekedése Szlováki mitt mögött Csehország csk és Szlováki hrmdik. mögött ben csk hrmdik ben muttó romlás muttó romlás vetíthető vetíthető előre, előre, melynek következtében következtében közvetlenül mögöttünk közvetlenül elhelyezkedő mögöttünk országok, közülük elhelyezkedő is főleg Lengyelország országok, előretörése közülük várhtó. is főleg Lengyelország előretörése várhtó. mgyr gzdságot utolérni igyekvő Románi, Bulgári és főleg A mgyr gzdságot utolérni igyekvő Románi, Bulgári Ukrjn és fejlettsége főleg Ukrjn lényegesen fejlettsége lcsonybb lényegesen Mgyrországénál, lcsonybb rádásul Mgyrországénál, különbség rádásul között nőtt. különbség között nőtt. FORRÁS: Eurostt, World Bnk 30

31 3. ALAPOK ÁBRA A humán fejlettség mértéke (HDI index, pont) A humán fejlettség indexét gykrn bruttó hzi A humán termék fejlettség egyik lterntívájként indexét gykrn is bruttó számon hzi trtják, termék egyik lterntívájként tekintetbe véve, is számon hogy z trtják, emberi tekintetbe jólét foglmát véve, hogy z emberi GDP- nél jólét szélesebb foglmát körben GDP-nél értelmezi. szélesebb körben Az index értelmezi. Az három index három muttó muttó egyszerű egyszerű átlgolásávl áll áll elő: elő: hoszszú hosszú és egészséges egészséges élet célkitűzés élet célkitűzés születéskor születéskor várhtó élettrtmbn várhtó kerül élettrtmbn számszerűsítésre, kerül számszerűsítésre, z iskolázottságot z olyn rányok iskolázottságot képviselik, mint olyn z rányok írástudó képviselik, felnőtt lkosság, mint z vlmint írástudó felnőtt lkosság, vlmint különböző különböző szintű iskoltípusokb történő beiskolázottk részesedése szintű iskoltípusokb történő beiskolázottk részesedése népességből, népességből, végül z életszínvonlt végül z vásárlóerő-pritáson életszínvonlt számított vásárlóerő- pritáson egy főre jutó bruttó számított hzi termék reprezentálj. egy főre jutó bruttó hzi termék reprezentálj. Mgyrország HDI HDI pozíciój összességében jvult ugyn (2000-ben ugyn (2000- ben világ 177 világ ország 177 között ország 42., között 2011-ben 42., pedig ben volt.), régiónk pedig országivl 38. volt.), összehsonlítv régiónk országivl zonbn nem összehsonlítv zonbn nem változott. változott. Csehországtól és Szlovákiától továbbr is elmrdunk Csehországtól és Szlovákiától továbbr is elmrdunk (mindkettőhöz (mindkettőhöz képest nőtt képest is z elmrdásunk), nőtt is z míg többit elmrdásunk), megelőzzük. míg Az index többit 2000 megelőzzük. és 2011 között Az index gyorsbbn növekedett 2000 és 2011 felzárkózó, között mint gyorsbbn mgsn növekedett fejlett országokbn. felzárkózó, mint mgsn fejlett országokbn. FORRÁS: Humn Development Report UN 31

32 3. ALAPOK ÁBRA Aktivitás és munknélküliség 2008, 2011 FORRÁS: Eurostt, OECD Min Economic Indictors ben z EU- bn munkképes korúk ( ben évesek) z ktivitási EU-bn rátáj munkképes 68,6, z korúk USA- é (20-64 viszont évesek) 70,4 ktivitási százlék rátáj 68,6, volt. z Európ USA-é korábbi viszont 70,4 lemrdás százlék z volt. USA Európ korábbi mögött lemrdás válságot z USA követően mögött jelentősen válságot csökkent. követően jelentősen Lemrdás csökkent. Jpánnl Lemrdás összevetve Jpánnl zonbn összevetve továbbr zonbn továbbr is szembeszökő, is szembeszökő, szigetországbn szigetországbn munkképes munkképes korúk korúk mintegy mintegy 75 százlék 75 százlék ktív. ktív. Mgyrországon Mgyrországon 2008 és között és 61,9-ról ,7 között százlékr 61,9- ról csökkent 60,7 z százlékr ktivitási rát, csökkent z ktivitási rát, visszesés visszesés Horvátországbn, Szlovákiábn és Bulgáriábn Horvátországbn, Szlovákiábn és Bulgáriábn ennél ennél jóvl jóvl drsztikusbb drsztikusbb volt. Ennek volt. ellenére Ennek ellenére régió vizsgált országi régió közül vizsgált 2011-ben országi ennél közül csk ben Horvátországbn ennél csk mértek lcsonybb Horvátországbn (57%) ktivitást. mértek Az lcsonybb ktivitási (57%) és fogllkozttási ktivitást. szint részben Az lcsony nem ktivitási bejelentett és fogllkozttási mgs rányávl szint mgyrázhtó. részben nem A fogllkozttás bejelentett leglizálás fogllkozttás érdekében mgs számos rányávl intézkedés mgyrázhtó. történt hzánkbn A fogllkozttás z elmúlt években, ez zonbn leglizálás számokbn érdekében nem számos muttkozik intézkedés meg. történt hzánkbn z elmúlt években, ez zonbn számokbn nem muttkozik meg. A válságot megelőző években, között, mind z EU-átlgábn, A válságot mind megelőző z EU-tgállmok években, többségében között, csökkent munknélküliségi mind z EU- átlgábn, rát. Főként mind válság z EU- tgállmok htásár z EU-bn 2008-s többségében 7 százlékról csökkent átlgosn munknélküliségi 10 százlék közelébe rát. emelkedett Főként rát, miközben válság htásár Mgyrországon z EU- bn 7,8-ról s 11 százlékr. 7 százlékról átlgosn 10 százlék közelébe Régiónkbn ennél jelentősebb emelkedés csk fent nevesített 3 emelkedett rát, miközben Mgyrországon 7,8- ról országot 11 százlékr. jellemezte. Régiónkbn ennél jelentősebb emelkedés csk fent nevesített 3 országot jellemezte. 32

33 3. ALAPOK ÁBRA Várhtó élettrtm 2011 (év) A társdlom fejlettségének fontos mérőszám A társdlom születéskor fejlettségének várhtó élettrtm, fontos mi mérőszám 2008 és 2011 születéskor várhtó között élettrtm, legtöbb országbn mi 2008 és 0, évvel között növekedett. legtöbb országbn Legmgsbb, 0,5-1 évvel növekedett. közel 84 Legmgsbb, év várhtó közel átlgos 84 év várhtó élettrtm átlgos élettrtm Jpánbn, Jpánbn, régiónk régiónk országi országi közül közül M- Mgyrország közel 75 éves közel várhtó 75 élettrtmml éves várhtó csk Romániát élettrtmml (74 év) és Bulgáriát csk Romániát (73 év) előzi (74 meg, év) és míg Bulgáriát Csehországbn 77, (73 Horvátországbn év) előzi meg, és Lengyelországbn míg Csehországbn évet 77, élnek Horvátországbn és Lengyelországbn évet átlgosn. élnek átlgosn. A gzdsági A gzdsági fejlettség fejlettség szintje szintje és z egészségben z egészségben megélt életkor nem megélt feltétlenül életkor függnek nem szorosn feltétlenül össze: függnek A mgyrok, szorosn hsonlón össze: románokhoz A mgyrok, vgy hsonlón bolgárokhoz, románokhoz átlgosn vgy 66 évet élnek meg bolgárokhoz, egészségben átlgosn (2011), csehek 66 évet ennél néggyel, élnek meg horvátok kettővel egészségben többet. (2011), Az egészséges csehek életmód ennél és néggyel, z egészségügyi szolgálttások horvátok kettővel szerepe többet. ezért Az Mgyrországon egészséges életmód is egyre és inkább z egészségügyi szolgálttások szerepe ezért felértékelődik. Mgyrországon is egyre inkább felértékelődik. FORRÁS: Humn Development Report UN 33

34 3. ALAPOK 3.2. INFRASTRUKTÚRA 3.2. INFRASTRUKTÚRA 7. ÁBRA A közúthálózt sűrűsége 2010 (km) Egy négyzetkilométerre jutó utk hossz Az ezredfordulót követően kissé nőtt közúthálózt Az ezredfordulót követően kissé nőtt közúthálózt sűrűsége sűrűsége vizsgált országokbn. Az elmozdulás egyik vizsgált esetben országokbn. sem jelentős, Az mi elmozdulás nnk köszönhető, egyik esetben sem jelentős, hogy z mi úthálózt nnk köszönhető, már korábbn hogy z úthálózt megfelelően már korábbn kiépült. megfelelően kiépült. 33 A A közúthálózt sűrűsége Mgyrországon - igz, - igz, jpántól még jócskán jpántól elmrd még - régiónkbn jócskán elmrd mgsn - legsűrűbb, régiónkbn ugynkkor mgsn ennek z úthálóztnk legsűrűbb, ugynkkor korszerűsítése ennek és krbntrtás z úthálóztnk korszerűsítése és krbntrtás igen igen jelentős összegeket igényel. Tény, hogy z úthálózt jelentős jelentős összegeket igényel. Tény, hogy z úthálózt jelentős része műszkilg része műszkilg elvult, sok elvult, esetben sok elhnygolt, esetben fenntrtási elhnygolt, és fejlesztési fenntrtási elmrdás és tetemes. fejlesztési Elsősorbn elmrdás nemzetközi tetemes. kmionforglom Elsősorbn robbnásszerű nemzetközi bővülése kmionforglom z elkerülő utk építését robbnásszerű hálóztfejlesztés bővülése z neurlgikus elkerülő utk kérdésévé építését tette. A Budpest hálóztfejlesztés körüli körgyűrű neurlgikus trtósnk kérdésévé ígérkező befejezetlensége tette. A is mrkánsn Budpest szimbolizálj körüli körgyűrű ezeket trtósnk problémákt. ígérkező befejezetlensége is mrkánsn szimbolizálj ezeket problémákt. FORRÁS: World Rods Sttistics, Interntionl Rod Federtion 34

35 3. ALAPOK ÁBRA A vsúthálózt sűrűsége 2010 (m) Egy négyzetkilométerre jutó sínek hossz A mgyr vsúthálózt igen kiterjedt, sűrűsége A messze mgyr meghldj vsúthálózt z igen európi kiterjedt, uniós sűrűsége átlgot, több messze meghldj mint kétszerese z európi uniós bolgár átlgot, vgy több z ukrán mint kétszerese hálózt bolgár sűrűségének, vgy z ukrán elmrd hálózt sűrűségének, ugynkkor elmrd ugynkkor cseh cseh hálóztétól. A A gondok nem nem itt, itt, hnem vsúti közlekedés egyéb jellemzői kpcsán jellemzői jelentkeznek, kpcsán jelentkeznek, súlyos terheket súlyos róv terheket központi költségvetésre. A hálózt sűrűsége m már önmgábn nem jelent róv központi költségvetésre. A hálózt sűrűsége m már önmgábn nem jelent előnyt, mert vsút előnyt, mert vsút közlekedésnek már kevésbé domináns közlekedésnek már kevésbé domináns része. A része. ngy A sűrűség ngy sűrűség esetenként esetenként inkább inkább hátrányos: hátrányos: sok sok vonlon vonlon lig vn lig forglom, vn forglom, viszont viszont fenntrtás költséges, fenntrtás gzdságtln költséges, vonlk gzdságtln felszámolás vonlk pedig erős felszámolás társdlmi ellenállásb pedig ütközik, erős ugynkkor társdlmi lobby-érdekeket ellenállásb is ütközik, sért. A politiki konszenzus ugynkkor hiány lobby- érdekeket szembeötlően is kdályozz sért. A politiki vsúti közlekedés konszenzus rcionlizálását. hiány szembeötlően kdályozz vsúti közlekedés rcionlizálását. FORRÁS: Interntionl Rilwys Sttistics 35

36 3. ALAPOK ÁBRA Az energiellátás minősége 0=fejletlen; 10=világszínvonlú Mgyrország Az energiellátás z infrstruktúr bizonytlnsági minősége lpvetően lpján középmezőnyben roncsolhtják fogll helyet gzdság vizsgált működését, országok lááshtják csoportjábn. Jobb nnk helyzete, htékonyságát. mint Szlovákiánk, Sztrájkok, Ukrjnánk, természeti Lengyelországnk és cspások, Bulgáriánk, politiki Romániát instbilitás, pedig mérföldekkel üzemi blesetek, megelőzi ezen területen. terrorizmus Elmrd és számos ugynkkor egyéb tényező cseh és idézhet horvát elő muttótól. olyn helyzetet, melyben z energiellátás hosszbb- rövidebb időre megszkd, vgy Az korlátozódik. elmúlt négy év ltt Romániát kivéve minden régiós országbn jvult z infrstruktúr minőségnek megítélése, többségükben A ngyszámú jelentősen. bizonytlnsági tényező ellenére áltlánosn tpsztlt stbilitásnk Mgyrország is hszonélvezője, energiellátás megfelel z EU országok átlgánk, régiónkból világviszonyltbn is kiemelkedő Csehország és Szlováki előz meg minket. Az energiellátás minőségének megítélése 2008 és 2012 között z országok többségében lig változott, z tomktsztrófát elszenvedő Jpánbn zonbn drsztikusn visszesett, z élbolyból jóvl z átlg lá került. FORRÁS: IMD World Competitiveness Online 36

37 3. ALAPOK ÁBRA A belföldi energitermelés rány szükséglethez képest (%) Az energiellátás hosszú távon történő biztosítás Az elvi, energiellátás lpvető problémákt bizonytlnsági is érint, lpvetően úgymint roncsolhtják gzdság zöldenergi működését, kérdése, lááshtják z tomerőművekhez nnk htékonyságát. vló Sztrájkok, társdlmi természeti viszonyulás, cspások, politiki környezetvédelem, instbilitás, üzemi stb. blesetek, Ezt terrorizmus tetézik Európábn és számos z egyéb Oroszországtól tényező idézhet vló elő olyn helyzetet, energifüggőség melyben z politiki energiellátás vontkozási, hosszbb-rövidebb időre említhetnénk megszkd, vgy bánybezárásokkl korlátozódik. járó társdlmi problémákt is. A ngyszámú bizonytlnsági tényező ellenére áltlánosn A hzi erőforrások szűkössége külön is tpsztlt kihngsúlyozz stbilitásnk Mgyrország Mgyrország feldtit. is hszonélvezője, Az elmúlt energiellátás négy évben megfelel 38- ról z 43 EU százlékr országok átlgánk, emelkedett régiónkból világviszonyltbn belföldi energitermelés is kiemelkedő rány Csehország z és ország Szlováki előz meg szükségleteihez minket. képest. Ezzel meghldjuk z Eurózón országink átlgát, köztük Szlovákiáét, Az elmrdunk energiellátás zonbn minőségének több megítélése régiós országtól, 2008 és 2012 között z országok többségében lig változott, z tomktsztró- legfőképpen Romániától, hol belföldi termelés szükséglet közel 80%- át dj. fát elszenvedő Jpánbn zonbn drsztikusn visszesett, z élbolyból jóvl z átlg lá került. FORRÁS: Energy Blnces, OECD/Interntionl Energy Agency 37

38 3. ALAPOK ÁBRA Mobiltelefon előfizetések szám (ezer lkosr vetítve) FORRÁS: Interntionl Telecommuniction Union Az IKT szektor kulcsfontosságú más ágztok fellendülése szempontjából, ezért válság viszonyi Az között IKT szektor is viszonylg kulcsfontosságú szerencsés más helyzetben ágztok vn. fellendülése szempontjából, Htlms fejlődési ezért lehetőségeket válság viszonyi teremtenek között zok is viszonylg szerencsés fejlődő és helyzetben felzárkózó vn. országok, Htlms melyeket fejlődési válság lehetőségeket teremtenek kevésbé érintett. zok A fejlődő válság és felzárkózó htékonyságnövelési országok, melyeket lehetőségek válság kevésbé mitt érintett. inkább A válság ösztönzi htékonyságnövelési z IKT egyre lehetőségek szélesebb mitt körű inkább hsználtát ösztönzi z és IKT egyre hálóztok szélesebb körű hsználtát fejlesztését. és A hálóztok világ vezeték fejlesztését. nélküli A világ hálóztin vezeték nélküli megfordult z eddigi stbil rány: már több dt hálóztin megfordult z eddigi stbil rány: már több dt fut mobilhálóztokon, mint hnghívás. Az okok fut pedig, mobilhálóztokon, miért z emberek mint egyre hnghívás. inkább kihsználják Az okok pedig, miért mobil z emberek széles egyre sávot, inkább már nem kihsználják korlátozódnk mobil z széles e- sávot, már milek nem olvsásár. korlátozódnk A z tpsztltok e-milek olvsásár. lpján A tpsztltok közösségi lpján oldlk közösségi folymtos oldlk folymtos látogtás látogtás is erősen is erősen emeli z z dtforglmt. A A trendek trendek megváltozás megváltozás természetesen természetesen htássl htássl lesz pic lesz pic minden résztvevőjére. A minden résztvevőjére. A mobilszolgálttóknk egyre inkább mobilszolgálttóknk egyre inkább át kell állniuk át szélessávú kell állniuk szolgálttásokból szélessávú szolgálttásokból befolyó nyereség befolyó nyereség mximlizálásár, míg míg hngkommunikációs hngkommunikációs szolgálttásokból szolgálttásokból csupán biztos csupán lp folyik "biztos be lp" ksszáb. folyik be ksszáb. A mobiltelefon előfizetések ezer lkosr vetített szám minden A mobiltelefon vizsgált országbn előfizetések dinmikusn ezer emelkedett lkosr vetített 2006 és 2010 között, szám Mgyrországon minden vizsgált 22 százlékkl, országbn mellyel dinmikusn hzánk régió emelkedett 2006 és 2010 között, Mgyrországon középmezőnyében helyezkedik el. 38

39 3. ALAPOK ÁBRA PC- k szám (ezer lkosr vetítve) A személyi számítógépek elterjedtségében z A Egyesült személyi Állmok számítógépek kiemelkedik elterjedtségében vizsgált országok z Egyesült Állmok közül, kiemelkedik mjdnem minden vizsgált lkosr országok jut egy közül, PC. mjdnem Az ezer minden lkosr jut vetített egy PC. Az rány ezer lkosr grfikonon vetített rány szereplő grfikonon szereplő Jpánbn, Jpánbn, vlmint vlmint z Eurózón z Eurózón országibn is is meg- meghldj z Európi z Unió Európi kevésbé Unió fejlett kevésbé országink fejlett rányát. országink rányát. A között százlékkl bővülő penetráció következtében közép- és kelet-európi országok közül 2011-es A között százlékkl bővülő penetráció következtében közép- és kelet- európi dtok országok szerint közül Mgyrország es ezer lkosr dtok vetítve szerint 530 PC-vel hrmdik Mgyrország helyet ezer fogllj lkosr el Szlováki vetítve (666) 530 és PC- vel Csehország (571) mögött. hrmdik Tőlünk helyet jelentősen fogllj elmrdv Szlováki következik (666) és Lengyelország, Csehország Horvátország, (571) Románi mögött. és Bulgári, Tőlünk mjd jelentősen további szkdékot elmrdv követően következik Ukrjn. Lengyelország, Az országok sorrendje Horvátország, 2008 és 2011 között Románi nem és változott. Bulgári, mjd további szkdékot követően Ukrjn. Az országok sorrendje 2008 és 2011 között nem változott. FORRÁS: Computer Industry Almnc Inc. 39

40 3. ALAPOK ÁBRA Szélessáv előfizetések szám (ezer lkosr vetítve) Az európi uniós keretszbályozás és nnk nyílt Az hozzáférési európi uniós politikáj keretszbályozás támogtt és versenypicokt, nnk nyílt hozzáférési politikáj ezáltl növelte támogtt kínáltot versenypicokt, és csökkentette ezáltl növelte kínáltot fogysztói és csökkentette árkt, z Európi fogysztói Unió egyes árkt, országit z Európi Unió egyes pedig országit szélessávú pedig rendszerek szélessávú tekintetében rendszerek tekintetében világ világ élmezőnyébe élmezőnyébe jutttt. jutttt. A A szélessávú rendszerek leginkább zokbn leginkább tgállmokbn zokbn tgállmokbn elterjedtek, melyekben elterjedtek, infrstrukturális verseny zjlik; ennek htását szolgálttásokt érintő melyekben infrstrukturális verseny zjlik; ennek htását szolgálttásokt érintő verseny verseny elősegítésére vontkozó htékony előzetes szbályozás elősegítésére vontkozó htékony előzetes szbályozás erősíti, mennyiben erősíti, mennyiben z infrstrukturális z infrstrukturális pici verseny nem lehetséges. pici verseny nem lehetséges. A szélessávú internetcstlkozás legfőbb specifikus előnye nem előnye sebesség, nem sebesség, hnem hnem z állndó, z állndó, korlátln korlátln kpcsolt léte, s kpcsolt nnk átlánydíjs léte, s nnk jellege. átlánydíjs Fontos előny jellege. még Fontos z internetkpcsolt előny és még telefonhsznált z internetkpcsolt párhuzmos lehetősége. és telefonhsznált párhuzmos lehetősége. Mgyrországon Mgyrországon z z ezer ezer lkosr lkosr vetített vetített szélessáv szélessáv előfizetések előfizetések szám 2010-ben szám régiónkbn ben legmgsbb régiónkbn volt. A legngyobb legmgsbb növekedést volt. Horvátország, A legngyobb Bulgári, növekedést Románi és Ukrjn érte Horvátország, el, igz zonbn, Bulgári, hogy Románi utóbbi és ngyon Ukrjn lcsony érte el, bázisról. igz zonbn, hogy utóbbi ngyon lcsony bázisról. FORRÁS: Interntionl Telecommuniction Union 40

41 3. ALAPOK ÁBRA Az egészségügyi infrstruktúr 0=igen gyenge; 10=kiváló Az egészségügyi fejlettség nem csupán jó Az életfeltételek egészségügyi egyikeként, fejlettség nem hnem csupán mint jó potenciális életfeltételek egyikeként, pici hnem lehetőség mint potenciális is pici kpcsolódik lehetőség is kpcsolódik versenyképességhez. A szolgálttások A szolgálttások globlizálódását támogtó globlizálódását IT kár robbnásszerű támogtó fejlődést IT kár is robbnásszerű hozht z egészségügyi távszolgálttások fejlődést is (képzés, hozht dignosztik, z egészségügyi idősgondozás) terén, és távszolgálttások ennek keretét z egészségügyi (képzés, infrstruktúr dignosztik, biztosítj. idősgondozás) terén, és ennek keretét z egészségügyi infrstruktúr biztosítj. Mgyrországon 2008 és 2012 között jvult ugyn z egészségügyi Mgyrországon infrstruktúr 2008 megítélése, és 2012 de között még jvult mindig ugyn gyengébbnek számít z egészségügyi z átlgosnál, infrstruktúr ugynkkor megítélése, elmrd z de EU27 még országok átlgától, mindig régiónk gyengébbnek tekintetében számít pedig z kimgsló átlgosnál, csehek mellett ugynkkor horvátokétól elmrd is. Infrstruktúránk z EU27 országok helyzete átlgától, kis mértékben jobb régiónk szlovákok tekintetében és lengyel pedig egészségügyénél, kimgsló csehek sokkl jobb mellett horvátokétól is. Infrstruktúránk helyzete bolgárokénál, z ukránokénál és románokénál. kis mértékben jobb szlovákok és lengyel egészségügyénél, sokkl jobb bolgárokénál, z ukránokénál és románokénál. FORRÁS: IMD World Competitiveness Online 41

42 3. ALAPOK 3.3. KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ 3.3. KUTATÁS- FEJLESZTÉS- INNOVÁCIÓ 16. ÁBRA A K+F ráfordítások GDP rányábn 2010 (%) Gömb mérete: Egy főre jutó K+F ráfordítások (dollár) A pénzügyi- gzdsági válság elmélyülésével mind gzdság- és társdlompolitik, mind válllti A pénzügyi-gzdsági válság elmélyülésével mind gzdságszintű tervezés rövidebb időtávr összpontosít. Ez és nem társdlompolitik, kedvez z innovációnk, mind válllti mely szintű hosszú tervezés távú rövidebb időtávr befektetési összpontosít. döntéseket Ez nem igényel. kedvez Ugynkkor z innovációnk, mely hosszú fejlett picgzdságok távú befektetési és döntéseket vállltok igényel. is tudják, Ugynkkor hogy fejlett innováció picgzdságok és érdemi és K+F vállltok tevékenység is tudják, hiányábn hogy innováció és versenyképességük érdemi K+F tevékenység nem őrizhető hiányábn meg. Így versenyképességük K+F és nem innováció őrizhető nemzetgzdságok meg. Így K+F és innováció szintjén legfeljebb nemzetgzdságok szintjén csupán megtorpnht legfeljebb csupán válságbn. megtorpnht válságbn. 42 A fejlett országok jellemzően GDP- jük 2-3 A fejlett országok jellemzően GDP-jük 2-3 százlékát fordítják százlékát fordítják kuttás- fejlesztésre. Régiónkból kuttás-fejlesztésre. mindössze Csehország Régiónkból muttój mindössze hldj meg Csehország 1,5 muttój százlékot. hldj Érdemes meg 1,5 megemlíteni, százlékot. Érdemes hogy erre megemlíteni, Kín is hogy erre képes. Kín is képes. Mgyrországon kuttási-fejlesztési kuttási- fejlesztési ráfordítás ráfordítás GDP 1,2 százlék GDP 1,2 volt százlék 2010-ben, volt 2006-os ben, 1 százlékhoz os képest 1 érdemben nem tudott nőni. Románi kivételével, hol ez z rány százlékhoz képest érdemben nem tudott nőni. Románi kivételével, hol ez z rány még 0,5 még százlékot 0,5 százlékot sem éri el, sem régiónk éri el, többi régiónk országábn többi országábn 0,5-0,5-1 százlék százlék közötti közötti rány rány jellemző. jellemző. Négy Négy év ltt év ltt egyik vizsgált országbn egyik vizsgált sem történt országbn említésre sem méltó történt kedvező említésre irányú elmozdulás. méltó kedvező irányú elmozdulás. FORRÁS: OECD Min Science nd Technology Indictors 42

43 3. ALAPOK ÁBRA A vállltok K+F ráfordítási GDP rányábn 2010 (%) FORRÁS: OECD Min Science nd Technology Indictors A fejlett országokbn válllkozások K+F ráfordítási jelentősen meghldják A közfinnszírozású fejlett országokbn K+F- et. válllkozások A K+F heterogén ráfordítási jelentősen gzdságokból meghldják összetevődő közfinnszírozású EU egyik fő K+F-et. kihívás A z heterogén gzdságokból észk- meriki összetevődő és távol- keleti EU egyik régiókkl fő kihívás szemben z észk-meriki épp és válllti távol-keleti K+F régiókkl feltornázás. szemben Ez épp felzárkózó válllti K+F feltornázás. uniós tgországok Ez felzárkózó számár uniós különösen tgországok ngy feldt. számár különösen ngy feldt. Mgyrországon világpici folymtokb bekpcsolódó ngyvállltok kidási jelentik Mgyrországon világpici folymtokb bekpcsolódó ngyvállltok gyógyszer- kidási és járműipri jelentik kuttások válllti K+F emelkednek több mint ki, 60 százlé- válllti K+F több mint 60 százlékát Ezen belül kát de Ezen más belül szektorokbn gyógyszer- is és járműipri - főként kuttások külföldi - emelkednek ngyvállltok ki, de más szektorokbn zok, melyek is - főként sját külföldi K+F- fel - ngyvállltok rendelkeznek. zok, melyek A sját problémát K+F-fel rendelkeznek. z jelenti, hogy A problémát z jelenti, külföldi hogy cégek külföldi hozzádott- érték cégek hozzádott-érték teremtésében teremtésében hzi hzi tudás tudás súly súly messze messze nem nem elég elég mgs, mgs, kivéve kivéve gyógyszeriprt. A számítástechniki, illetve mérnöki szolgálttások gyógyszeriprt. A számítástechniki, illetve mérnöki szolgálttások területén viszont létezik néhány területén viszont létezik néhány tuct kisvállltból álló, erőteljesen hzi tudásr exportorientált, építő mg. hzi tudásr építő mg. Mgyrországon válllti K+F kidások teljes K+F ráfordí- ráfordításnk már több már mint több mint felét teszik felét teszik ki és ki ez és z ez rány z lssn tuct kisvállltból álló, erőteljesen exportorientált, növekszik. rány lssn A GDP növekszik. rányábn A GDP 2010-re rányábn 0,7 százlékr re emelkedett 0,7 százlékr válllkozások emelkedett K+F ráfordításink válllkozások rány K+F 2006-os 0,5 ráfordításink rány os 0,5 százlékról. százlékról. Régiónk többi tgországábn eközben inkább Régiónk többi tgországábn eközben inkább stgnálás volt jellemző. stgnálás volt jellemző. 43

44 3. ALAPOK ÁBRA A gzdsági- társdlmi reformok elfogdás 1 = reformokt nem támogtj társdlom; 10 = reformokt támogtj társdlom Az innováció társdlmi szintű elfogdás gzdsági válság időszkábn Az innováció különösen társdlmi fontos, szintű mert kihívásokhoz elfogdás megújulni képes vállltok tudnk leghmrbb lklmzkodni és z ő gzdsági válság időszkábn különösen fontos, mert kihívásokhoz megújulni képes vállltok értékteremtő tudnk leghmrbb képességük lklmzkodni htározz meg z és egyes z nemzetgzdságok értékteremtő jólétét. képességük htározz meg z egyes ő nemzetgzdságok jólétét. Az IMD felmérése szerint 2008-hoz képest reformokhoz vló európi Az IMD viszonyulás felmérése nem szerint változott hoz jelentősen. képest Ezzel ellentétben reformokhoz Mgyrországon vló európi jelentős jvulás viszonyulás tpsztlhtó, nem reformok változott társdlmi jelentősen. támogtottság Ezzel számottevő ellentétben mértékben Mgyrországon jelentős jvulás tpsztlhtó, jvult, sereghjtóból középmezőnybe kerültünk. Ez hzi reformok társdlmi támogtottság számottevő innovációs mértékben folymtok jvult, sereghjtóból szempontjából középmezőnybe rendkívül bízttó, mert kerültünk. korábbihoz Ez képest jobb hzi ruglmsságot, innovációs folymtok kooperáció készebb ttitűdöt szempontjából konzervál. rendkívül bízttó, mert korábbihoz képest jobb ruglmsságot, kooperáció készebb ttitűdöt konzervál. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 44

45 3. ALAPOK ÁBRA A K+F intézmények fejlettsége 1=ngyon visszmrdottk; 7=nemzetközi szinten is kimgslók A kuttás-fejlesztés kuttás- fejlesztés rendszerének rendszerének fontos fontos elemei elemei kuttóintézetek, kuttóintézetek, K+F intézmények. K+F intézmények. Htékony kuttási-fejlesztési-innovációs kuttási- fejlesztési- innovációs intézményrendszer nélkül intézményrendszer gzdság nem fejlődik, Htékony sőt nélkül visszfejlődik. gzdság Az nem intézményrendszer fejlődik, sőt visszfejlődik. htékonyságánk Az növelésén intézményrendszer túl szükséges htékonyságánk fejlesztési források növelésén strtégi túl mentén történő szükséges koncentrációj, fejlesztési melynek források strtégi eredményeként mentén globálisn is történő versenyképes koncentrációj, kiválóság melynek központok eredményeként jöhetnek létre. globálisn is versenyképes kiválóság központok jöhetnek létre. Szkértői vélemények rr engednek következtetni, hogy Mgyrország Szkértői vélemények helyzete régiós rr összehsonlításbn engednek következtetni, kedvező (megközelíti hogy Jpánét). Mgyrország Sőt, z elmúlt helyzete négy évben még régiós jvulni is tudott, összehsonlításbn ellentétben többi kedvező régiónkbeli (megközelíti országgl, Jpánét). hol jellemzően Sőt, romlott, z elmúlt legjobb négy esetben évben is még stgnált jvulni megítélés. is tudott, ellentétben többi régiónkbeli országgl, hol jellemzően romlott, legjobb esetben is stgnált megítélés. FORRÁS: The Globl Competitiveness Report WEF 45

46 3. ALAPOK ÁBRA A csúcstechnológii high-tech export rány kivitel rány feldolgozóipri z összes kivitelből (%) A mgyr feldolgozóipr tekintélyes hányd A sikeresen mgyr feldolgozóipr megállj helyét tekintélyes globális versenyben. hányd sikeresen Ezt megállj z helyét es globális évek versenyben. második Ezt felétől z 1990-es felfutó évek második felétől csúcstechnológii felfutó csúcstechnológii export kiemelkedően export kiemelkedően mgs mgs részrány is is jelzi. jelzi ben ben e e termékcsoportok rány kivitelben rány meghldt kivitelben például meghldt jpán például vgy z meriki jpán értéket. A vgy csúcstechnológii z meriki export értéket. zonbn A csúcstechnológii jelentős részben külföldi export zonbn jelentős részben külföldi vállltoknk végzett összeszerelést jelent, ngyrészt importált vállltoknk végzett összeszerelést jelent, ngyrészt részegységekből. importált A részegységekből. teljes mgyr export A importtrtlm teljes mintegy mgyr 60 export százlék, importtrtlm messze legmgsbb mintegy 60 százlék, z OECD-tgországok messze között. legmgsbb (Összehsonlításképp: z OECD- tgországok jpán export között. importtrtlm (Összehsonlításképp: mintegy 10 százlék). A régióbeli jpán versenytárs export országokbn importtrtlm high-tech kivitel mintegy rány lényegesen 10 százlék). lcsonybb, A régióbeli mint Mgyrországon versenytárs országokbn és e tekintetben high- tech nem történt kivitel jelentős rány változás 2006 lényegesen és 2012 lcsonybb, között. mint Mgyrországon és e tekintetben nem történt jelentős változás 2006 és 2012 között. FORRÁS: World Development Indictors Dtbse 46

47 3. ALAPOK ÁBRA Az értékláncok jelenléte és vállltok innovációs kpcitás 2011 A fejlett országokbn zért is lcsonybb kivitel A importtrtlm, fejlett országokbn mert zért z is lcsonybb exportáló cégek kivitel z importtrtlm, értéklánc mert legértékesebb, z exportáló cégek legngyobb z értéklánc hozzádott legértékesebb, legngyobb értékű tevékenységeivel, hozzádott értékű tevékenységeivel, így kuttássl, így kuttássl, fejlesztéssel, logisztiki tevékenységgel stb. is is fogllkoz- fogllkoznk. A ngy élőmunk A igényű ngy tevékenységeket élőmunk igényű (például z öszszeszerelést tevékenységeket vgy z (például üzleti szolgálttásokt) z összeszerelést olyn vgy z országokb helyezik üzleti szolgálttásokt) ki, hol lcsonybbk olyn országokb bérköltségek. helyezik ki, hol lcsonybbk bérköltségek. Vállltvezetői megítélések szerint szerint mind mind z értékláncbn, z mind értékláncbn, z innovációs mind kpcitásr z innovációs tekintettel kpcitásr Csehország pozíciój tekintettel legjobb Csehország régión pozíciój belül, kedvezőbb legjobb Mgyrországénál, régión de belül, jócskán kedvezőbb elmrd Mgyrországénál, z Egyesült Állmok, de illetve jócskán Jpán pozíciójától. elmrd Hzánk mindkét Egyesült muttó Állmok, viszonyltábn illetve Jpán többi régiós ország pozíciójától. csoportjánk Hzánk z élén helyezkedik mindkét el. muttó viszonyltábn többi régiós ország csoportjánk z élén helyezkedik el. FORRÁS: The Globl Competitiveness Report WEF 47

48 3. ALAPOK ÁBRA A klszterek fejlettsége 1=ngyon fejletlenek; 7=ngyon fejlettek A mgyr gzdság dinmizmusához jelentősen A hozzájárul mgyr gzdság külföldi dinmizmusához működő tőke. jelentősen A külföldi hozzájárul vállltok külföldi működő ugynkkor tőke. A külföldi sok esetben vállltok ugynkkor szinte sok esetben enklávébn szinte termelnek, enklávébn vgy termelnek, szolgálttnk. vgy Nyugt- szolgálttnk. Nyugt- és Közép- Mgyrország és Közép-Mgyrország utóiprábn, illetve illetve gyógyszeripr-gyógytermék-gyógyítás gyógyszeripr- gyógytermék- gyógyítás terén jöttek terén létre jöttek regionálisn koncentrált létre regionálisn és bizonyos koncentrált helyi sjátosságokr és bizonyos és szolgálttásokr helyi sjátosságokr épülő, fejlett és országokt szolgálttásokr jellemző épülő, klszterek. fejlett Bár ez így országokt jellemző klszterek. Bár ez így sem túl sem túl sok, rádásul mgyr klszteresedés kissé romlott sok, rádásul mgyr klszteresedés kissé romlott gzdsági gzdsági válság válság következtében, következtében, igz igz ugynkkor, ugynkkor, hogy z áltlunk hogy vizsgált z áltlunk régiós vizsgált országcsoportbn régiós országcsoportbn így is mezőny közepén tlálhtó. így is mezőny közepén tlálhtó. A klszterek klszterek kilkulás kilkulás módot módot d rr, d rr, hogy hogy lokálisn fontos lokálisn fontos iprághoz kpcsolódó különböző iprághoz kpcsolódó különböző kuttás-fejlesztési (és egyéb, kuttás- fejlesztési (és egyéb, pl. jogi, pénzügyi, pl. jogi, pénzügyi, mrketing, informtiki stb.) szolgálttások mrketing, informtiki stb.) szolgálttások és és képzés képzés helyben, helyben, kevés kevés utánjárássl is is elérhetők elérhetők legyenek. A legyenek. kuttások A szerint kuttások ezek szerint klszterek ezek jelentik klszterek dinmikusbb fejlődés jelentik zálogát. dinmikusbb A klszterek fejlődésé nek zálogát. fő előfeltétele A viszont klszterek regionlizmus fejlődésének megerősödése, fő előfeltétele miben viszont egyetlen közép és regionlizmus kelet-európi ország megerősödése, sem jeleskedik. miben egyetlen közép és kelet- európi ország sem jeleskedik. FORRÁS: The Globl Competitiveness Report WEF 48

49 3. ALAPOK ÁBRA A szellemi tuljdon védelme 0 = ngyon gyenge; 10 = világ legszigorúbb jogi szbályozásávl egyenértékű A szellemi tuljdonhoz fűződő jogok A érvényesítésének szellemi tuljdonhoz korláti fűződő egyértelműen jogok érvényesítésének fékezik z korláti egyértelműen innovációt. A fékezik közép- z innovációt. és kelet- európi A közép- régióbn és kelet-európi régióbn áltlábn áltlábn jellemző jellemző szellemi tuljdon szellemi tuljdon védelmének védelmének erőtlensége. Az Az IMD IMD felmérése szerint szerint mgyr mgyr helyzet közepesnél helyzet vlmivel közepesnél kedvezőbb, vlmivel bár kedvezőbb, fejlett országoktól bár még így fejlett is elmrdás országoktól jellemző. még így is elmrdás jellemző. Az IMD felmérése szerint régiónk országi 2008 ót Az IMD felmérése szerint régiónk országi 2008 ót nemhogy nemhogy csökkentették z e téren muttkozó csökkentették lemrdásukt, z e téren hnem muttkozó Csehországot lemrdásukt, és hnem Csehországot Lengyelországot és Lengyelországot leszámítv növelték leszámítv zt. növelték Az zt. Az Eurózón és és z z EU27 országok átlg négy év év ltt ltt jvulni tudott, jvulni eközben tudott, Mgyrországon eközben Mgyrországon szellemi tuljdon szellemi védelme hsonló tuljdon megítélés védelme lá hsonló esik, megítélés mint gzdsági lá esik, válságot mint megelőzően. gzdsági válságot megelőzően. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 49

50 3. ALAPOK ÁBRA A válllkozások és z egyetemek közötti tudástrnszfer 0=nem működik; 10=kiválón működik FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey A vállltvezetői vélekedések látámsztják A hivtlos vállltvezetői sttisztikákt: vélekedések látámsztják jó kuttóhelyek hivtlos sttisztikákt: elérhetősége jó Mgyrországon kuttóhelyek elérhetősége z ezredforduló Mgyrországon ót z ezredforduló eltelt közel egy ót évtizedben eltelt közel jóvl egy évtizedben nehezebbé jóvl vált nehezebbé vált régióbeli régióbeli közvetlen közvetlen versenytárs versenytárs országokhoz képest képest is. Ez korlátozz is. Ez korlátozz z innováció z innováció irányáb történő irányáb tőkeármlás történő lehetőségeit. tőkeármlás lehetőségeit. A gzdsági válság előtti utolsó év ót z A egyetemekkel gzdsági válság vló előtti válllti utolsó kpcsoltok év ót z egyetemekkel vizsgált vló válllti országok kpcsoltok többségében vizsgált nem változtk országok jelentősen többségében nem változtk (Mgyrország jelentősen is ezek (Mgyrország közé trtozik), is ezek míg közé néhány trtozik), míg néhány országbn országbn (pl. (pl. Lengyelország, Szlováki, Szlováki, Horvátország, Bulgári) Horvátország, kifejezetten Bulgári) romlottk. kifejezetten Mgyrország, romlottk. Románi és Csehország Mgyrország, esetében Románi 2012-ben és Csehország z egyetemi-válllti esetében kpcsoltok vlmivel intenzívebbek, mint Közép- és Kelet-Európ más ben z egyetemi- válllti kpcsoltok vlmivel intenzívebbek, mint Közép- és Kelet- országibn. Mgyrország, Lengyelország és Csehország vezető Lengyelország műszki egyetemei és Csehország környezetében vezető néhány műszki multincionális Európ más országibn. Mgyrország, ngyválllt egyetemei kisebb-ngyobb környezetében néhány kuttási multincionális részlege is letelepült. Ez egyértelmű ngyválllt jelzése kisebb- ngyobb nnk, hogy kuttási régióbn részlege létezik is vállltok számár letelepült. fontos Ez és egyértelmű versenyképes jelzése tudás. nnk, H ennek hogy kihsználás régióbn multincionális létezik vállltok vállltok számár számár kifizetődő, fontos kkor és hosszbb távon versenyképes mindez zálog tudás. lehet H ennek helyi (hzi kihsználás tuljdonú) vállltok multincionális vállltok számár kifizetődő, kkor fejlődésének is z egyetemek környezetében. hosszbb távon mindez zálog lehet helyi (hzi tuljdonú) vállltok fejlődésének is z egyetemek környezetében. 50

51 3. ALAPOK ÁBRA Szbdlmi kérelmek szám (100 ezer lkosr) A kuttás- fejlesztési tevékenység htékonyságánk A egyik kuttás-fejlesztési fontos mérőterülete tevékenység szbdlmzttás. htékonyságánk egyik fontos mérőterülete szbdlmzttás. A szbdlmi kérelmek 100 ezer lkosr vetített A szám szbdlmi nemzetközi kérelmek összehsonlításbn 100 ezer lkosr furcs vetített képet szám nemzetközi fest. Az összehsonlításbn ún. európi prdoxon furcs létezését képet fest. bizonyítj Az ún. európi prdoxon z Egyesült létezését Állmok bizonyítj és Jpán z tetemes Egyesült előnye Állmok z és Jpán európi országokhoz képest. Többek között tetemes előnye z európi országokhoz képest. Többek között hzánkt is z jellemzi, hogy szbdlmzttás hzánkt is z jellemzi, hogy szbdlmzttás ritk, míg ritk, míg erős publikációs fókusz, s tudományos erős eredmények publikációs gzdsági fókusz, s hsznosítás tudományos eredmények kevéssé gzdsági jellemző. hsznosítás kevéssé jellemző. A mgyr szbdlmi teljesítmény teljesítmény lemrdás lemrdás összefügghet válllti összefügghet innováció egészében válllti lcsony innováció intenzitásávl, egészében de z is szerepet lcsony játszik, intenzitásávl, hogy tlálmányokt de z is szerepet cégek gykrn játszik, eltitkolják, s zzl is, hogy szbdlmzttás költséges és bonyolult hogy tlálmányokt cégek gykrn eltitkolják, s zzl is, hogy szbdlmzttás költséges és folymt. bonyolult folymt. FORRÁS: WIPO Sttistics Dtbse 51

52 3. ALAPOK ÁBRA A kuttók (FTE) szám (1000 főre vetítve) Gömb mérete: Az üzleti szférábn dolgozó kuttók (FTE) szám (1000 főre vetítve) A kuttás-fejlesztés kuttás- fejlesztés és z és innovációk z innovációk sikerében sikerében döntő z emberi döntő tényező. z Mgyrországon emberi tényező. (és Mgyrországon többi régiónkbeli (és országbn) többi kuttás-fejlesztés régiónkbeli országbn) terén fogllkozttottk kuttás- fejlesztés ezer főre vetített szám terén jóvl fogllkozttottk lcsonybb, ezer mint főre például vetített hsonló szám népességű Csehországbn. jóvl lcsonybb, Mgyrország mint fogllkozttási például hsonló szintjén áll még Szlováki népességű és Ukrjn, Csehországbn. míg többi régiós Mgyrország országnk jelentős z elmrdás. fogllkozttási Az szintjén üzleti szférábn áll még Szlováki dolgozó kuttók és Ukrjn, fjlgos számát tekintve zonbn Szlováki elmrd tőlünk. míg többi régiós országnk jelentős z elmrdás. Az üzleti szférábn dolgozó kuttók fjlgos számát tekintve zonbn Szlováki elmrd A tőlünk. mgyr-cseh eltérés z lcsony mgyr fogllkozttottsági szintre vezethető vissz: z ktív népesség rányábn cseh és A mgyr- cseh mérőszám eltérés hsonló, z ugynkkor lcsony Csehországbn mgyr válllti, fogllkozttottsági Mgyrországon szintre (de vezethető Szlovákiábn vissz: is) z ktív felsőokttásbn népesség dolgozó rányábn kuttók rány cseh és jelentősebb. mgyr mérőszám A mgyr dtokt hsonló, zonbn ugynkkor nem árt óvtosn Csehországbn kezelni, mert válllti, felsőokttásbn Mgyrországon (de Szlovákiábn is) elszámolt kuttási teljesítmény nem csekély része látszólgos, felsőokttásbn dolgozó kuttók rány míg jelentősebb. válllti A kuttást mgyr végzők dtokt nem zonbn feltétlenül nem jelennek árt meg kuttóként óvtosn kezelni, sttisztikábn, mert felsőokttásbn különösen nem elszámolt kisebb válllkozásoknál. kuttási teljesítmény nem csekély része látszólgos, míg válllti kuttást végzők nem feltétlenül jelennek meg kuttóként sttisztikábn, különösen nem kisebb válllkozásoknál. FORRÁS: OECD Min Science nd Technology Indictors 52

53 3. ALAPOK 3.4. OKTATÁS, KÉPZÉS 3.4. OKTATÁS, KÉPZÉS 27. ÁBRA Az okttásr fordított állmi kidások 2010 ( GDP rányábn) Gömb mérete: Az okttásr fordított állmi kidások 2010 (egy lkosr vetítve, euró) FORRÁS: Eurostt A mgyr okttási rendszernek mind z un. tárgyi, A mgyr okttási rendszernek mind z un. tárgyi, mind pedig mind pedig személyi feltételei sok szempontból személyi kedvezőtlenek. feltételei Viszonylg sok szempontból lcsonyk kedvezőtlenek. z okttási Viszonylg lcsonyk ráfordítások, z okttási pedgógusok ráfordítások, ngy része pedgógusok nem eléggé ngy része nem képzett eléggé és képzett nem és kellően nem kellően motivált. motivált. Ennek Ennek is is következménye, következménye, hogy diákok hogy teljesítményét diákok teljesítményét tekintve nemzetközi összehsonlításbn tekintve nemzetközi elég rosszul összehsonlításbn állunk. Nemcsk elég közismereti tárgyk rosszul okttás állunk. gyenge, Nemcsk hnem közismereti szkképzési tárgyk rendszer sem htékony. okttás Sem gyenge, felsőokttás hnem szerkezete, szkképzési sem rendszer nnk színvonl nem felel meg gzdság jelenlegi és főleg nem jövőbeli sem htékony. Sem felsőokttás szerkezete, sem nnk színvonl nem felel meg gzdság igényeinek. jelenlegi és Az főleg iskolrendszer nem jövőbeli keretei között igényeinek. zjló, ruglmtln Az okttás iskolrendszer hiányosságit keretei csk között részben zjló, képes ruglmtln ellensúlyozni ngyobb okttás ruglmsságot hiányosságit lehetővé csk tevő részben iskolrendszeren képes kívüli okttás. ellensúlyozni Egyre többen ngyobb képezik ruglmsságot mgukt életük lehetővé során, de Mgyrország tevő iskolrendszeren így sereghjtó kívüli ebben okttás. z országok Egyre többen között. képezik mgukt életük során, de Mgyrország így Az is sereghjtó okttásr fordított ebben z állmi országok kidások között. Mgyrországon GDP rányábn 5,4 százlékot tettek ki 2010-ben, mely mgsbb Az okttásr fordított állmi kidások z Mgyrországon EU27 országok átlgánál, GDP rányábn vlmint 5,4 régiónk százlékot többi országáénál, tettek kisebb ben, ugynkkor, mely mint mgsbb lengyel vgy z z EU27 ukrán rány. országok átlgánál, vlmint régiónk többi országáénál, kisebb ugynkkor, mint lengyel vgy z ukrán rány

54 3. ALAPOK ÁBRA A 15 évesek mtemtiki készsége (pont) A hzi okttás gyengeségei már z áltlános iskoli A képzésben hzi okttás is gyengeségei megmuttkoznk. már z áltlános Az iskoli OECD képzésben is kezdeményezésére megmuttkoznk. Az végzett OECD kezdeményezésére PISA teszt mgyr végzett PISA teszt diákok mgyr tudását diákok számos tudását más, számos OECD és más, zon OECD kívüli és zon kívüli országgl veti veti időről időre össze. A PISA-teszt A PISA- teszt eredményei rr eredményei dnk válszt, rr dnk hogy mennyire válszt, felelnek hogy mennyire meg különféle állmok felelnek okttási meg rendszerei különféle áltl képzett állmok tnulók okttási mindennpi élet rendszerei s modern áltl munkerőpic képzett tnulók kihívásink. mindennpi élet s modern munkerőpic kihívásink. A legutóbbi, 2009-es es PISA-teszt PISA- teszt lpján, lpján, mely mely többek között többek 15 éves között diákok mtemtiki 15 éves készségét, diákok mtemtiki ismereteit méri, Mgyrország készségét, más ismereteit közép- és méri, kelet-európi Mgyrország országokkl más együtt z EU27-ek közép- és középmezőnybe kelet- európi országokkl trtozik, igz együtt jócskán z EU27- megelőzi Horvátországot, ek középmezőnybe Bulgáriát trtozik, vgy Romániát. igz jócskán 2006 megelőzi és 2009 között Horvátországot, Bulgáriát vgy Romániát és nem sikerült mtemtiki készségeket jvítni között nem sikerült mtemtiki készségeket jvítni. FORRÁS: PISA OECD 54

55 3. ALAPOK ÁBRA A 15 évesek természettudományos műveltsége (pont) A PISA lklmzásképes tudást mér, zt vizsgálj, A hogy PISA lklmzásképes tizenöt éves tnulók tudást milyen mér, zt mértékben vizsgálj, hogy képesek tizenöt felhsználni éves tnulók milyen tudásukt mértékben életszerű képesek felhsználni helyzetekben megjelenő tudásukt feldtok életszerű megoldásár, helyzetekben és megjelenő ezt hogyn feldtok befolyásolj megoldásár, tnulók és és iskoláik ezt hogyn befolyásolj háttere. A fő tnulók mérési területek és iskoláik közé háttere. trtozik A fő mérési területek természettudományi közé trtozik műveltség természettudományi is. műveltség is. A mgyr fitlok természettudományos műveltsége mtemtiki készségnél vlmivel A kedvezőbb mgyr fitlok helyet természettudományos kpott es PISA műveltsége mtemtiki rngsorbn, s készségnél ezzel z EU27 vlmivel országok kedvezőbb átlgát kis helyet kpott mértékben 2009-es sikerült PISA meghldni. rngsorbn, Optimizmusr s ezzel z EU27 országok zonbn semmiképp átlgát kis sem mértékben d okot, hogy sikerült 2006 meghldni. és Optimizmusr 2009 között zonbn természettudományos semmiképp műveltségre sem d okot, hogy 2006 kpott és 2009 pontszám között egy természettudományos ponttl csökkent. műveltségre Igz kpott ugynkkor, pontszám hogy egy régiónk ponttl vizsgált csökkent. országi Igz közül ugynkkor, lengyelek mögött z előkelő második helyen állunk, hogy régiónk vizsgált országi közül lengyelek mögött jelentősen lehgyv Romániát vgy Bulgáriát. z előkelő második helyen állunk, jelentősen lehgyv Romániát vgy Bulgáriát. FORRÁS: PISA OECD 55

56 3. ALAPOK ÁBRA A középfokú okttásbn részesülők rány releváns népességcsoportbn (%) A huszdik huszdik százd százd elején elején nem nem sokn sokn jósolták jósolták voln voln meg, hogy z meg, OECD-országokbn hogy z OECD- országokbn százd végére százd ngyjából végére egyetemes lesz ngyjából középiskoli egyetemes végzettség. lesz középiskoli Megfigyelhető végzettség. ugynkkor, hogy Megfigyelhető mgyrnál ugynkkor, sokkl versenyképesebb hogy mgyrnál gzdságokbn (pl. USA) sokkl lcsonybb versenyképesebb középfokú gzdságokbn okttásbn részesülők (pl. USA) rány. lcsonybb középfokú okttásbn részesülők M rány. Mgyrországon szülők áltlábn előnyben részesítik z érettségit dó képzéseket, kkor is, h tnuló képességei, tnulmányi M Mgyrországon szülők áltlábn előnyben részesítik eredménye z érettségit ennek dó képzéseket, sikeres elvégzését kkor is, nem h grntálj. tnuló A középiskolák képességei, pedig tnulmányi kpcitások eredménye feltöltésére ennek törekedve tnulók sikeres felvételénél elvégzését nem eléggé grntálj. szelektívek. A középiskolák Ez nem szolgálj tnulók pedig megfelelő kpcitások színvonlon feltöltésére történő felkészítését, törekedve és későbbi tnulók munkerő felvételénél pici esélyeik nem eléggé lkulását. szelektívek. Ez nem szolgálj tnulók megfelelő színvonlon történő A felkészítését, hiányszkmák és között későbbi elsöprő munkerő ránybn pici 8. és esélyeik 10. évfolymr lkulását. épülő szkmák dominálnk, s évek ót nem változik érdemben A szkiskoli hiányszkmák képzésben között elsöprő résztvevők ránybn szám, 8. miközben és 10. egyes szkmákbn évfolymr permnens épülő szkmák hiány. dominálnk, s évek ót nem változik érdemben szkiskoli képzésben résztvevők szám, miközben egyes szkmákbn permnens hiány. FORRÁS: UNESCO 56

57 3. ALAPOK ÁBRA A felsőfokú végzettségűek rány éves népességben (%) Az Európi Unió országibn tíz éves fitl Az közül Európi háromnk Unió országibn vn felsőfokú tíz végzettsége, éves fitl közül de háromnk Jpánbn vn felsőfokú (s z végzettsége, ábrán nem de szereplő Jpánbn Izrelben, (s z ábrán nem szereplő Kndábn Izrelben, és Koreábn) Kndábn minden és Koreábn) másodiknk. minden másodiknk. Mjdnem Mjdnem minden minden országr országr jellemző jellemző ugynkkor felsőfokú felsőfokú végzettségűek végzettségűek rányánk rányánk kisebb-ngyobb kisebb- ngyobb mértékű növekedése. mértékű A növekedése es mgyr A es 26 százlék mgyr (2006-bn 26 százlék még csk 21) lcsonynk (2006- bn még számít csk nemzetközi 21) lcsonynk mezőnyben, számít de meghldj nemzetközi mezőnyben, de meghldj jelentősen jvuló cseh és szlovák, vlmint horvát rányt is. jelentősen jvuló cseh és szlovák, vlmint horvát Ebben rányt is. leggyorsbbn Ebben leggyorsbbn felzárkózó ország felzárkózó térségben ország Lengyelország, térségben hol felsőfokú Lengyelország, végzettségűek hol rány felsőfokú felsőokttás gyors végzettségűek expnziój következtében rány már felsőokttás meghldj gyors z EU átlgát. expnziój következtében már meghldj z EU Mgyrországon átlgát. felsőokttás területén dinmikus változás ment végbe z elmúlt másfél évtizedben ót megnégyszereződött Mgyrországon felsőokttás felsőfokú képzésben területén dinmikus részesülők szám. változás ment végbe z elmúlt másfél évtizedben. A felsőokttás bővülésével párhuzmosn romlott z okttás 1990 ót megnégyszereződött felsőfokú minősége, képzésben csökkent részesülők diplomák szám. értéke, A felsőokttás ezért z okttáspolitikávl bővülésével szemben párhuzmosn z követelmény, romlott hogy z mennyiségi okttás növekedéssel minősége, szemben csökkent z okttási diplomák színvonl értéke, emelésére ezért z helyezze okttáspolitikávl hngsúlyt. szemben z követelmény, hogy mennyiségi növekedéssel szemben z okttási színvonl emelésére helyezze hngsúlyt. FORRÁS: OECD Eduction t Glnce

58 3. ALAPOK ÁBRA Az egyetemi okttás igzodás z üzleti szfér igényeihez 0=nem felel meg, 10=teljes mértékben megfelel Mgyrország Mgyrország kilencvenes kilencvenes évek évek eleje eleje ót ót kedvező kedvező befektetési befektetési terepe terepe multincionális multincionális vállltoknk. vállltoknk. Az ország kedvező földrjzi Az ország elhelyezkedése kedvező földrjzi és reltív elhelyezkedése lcsony munkerőköltségek reltív mellett lcsony lpvető vonzerő munkerőköltségek volt kvlifikált, mellett jól képezhető és munkerő, lpvető vonzerő mi kedvezett volt munk kvlifikált, intenzív jól képezhető tevékenységeknek. Ennek munkerő, tudhtó mi be, hogy kedvezett közép- és munk kelet-európi intenzív gzdságok elektroniki tevékenységeknek. ipráb befektetett Ennek tudhtó külföldi be, működőtőke hogy mintegy közép- és kelet- európi gzdságok elektroniki 60 százlék Mgyrországon működött. A befektetők külön ipráb befektetett külföldi működőtőke mintegy értékelték 60 százlék felsőokttás Mgyrországon kpcitásánk működött. megnövekedését, A zt, hogy befektetők néhány év külön ltt duplájár értékelték nőtt felsőokttás felsőokttás kibocsátás és kpcitásánk nemcsk z összeszerelésben, megnövekedését, de zt, esetenként hogy néhány z értéklánc mgsbb év ltt duplájár fokoztibn nőtt is felsőokttás ki tudták hsználni kibocsátás mgyr és munkerőpic nemcsk nyújtott z összeszerelésben, előnyöket. de esetenként z értéklánc mgsbb fokoztibn is ki tudták A hsználni vállltvezetők mgyr úgy látják, munkerőpic hogy z egyetemi nyújtott okttás Mgyrországon Csehországgl és Lengyelországgl együtt z EU27 előnyöket. tgállmokhoz A vállltvezetők közel úgy hsonló látják, mértékben hogy z egyetemi igzodik z üzleti szfér okttás igényeihez. Mgyrországon Régiónk többi tgállmábn Csehországgl zonbn és inkább elmrd Lengyelországgl vállltok együtt igényeitől, z EU27 rádásul tgállmokhoz többségüknél romlott közel helyzet hsonló 2008-hoz mértékben képest. igzodik z üzleti szfér igényeihez. Régiónk többi tgállmábn zonbn inkább elmrd vállltok igényeitől, rádásul többségüknél romlott helyzet hoz képest. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 58

59 3. ALAPOK ÁBRA Az okttási rendszer igzodás z üzleti szfér igényeihez 0=nem felel meg, 10=teljes mértékben megfelel FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey Kétségtelen, hogy válság után is fontos Kétségtelen, versenyképességi hogy tényező válság Mgyrország után is fontos számár versenyképességi tényező munkerő Mgyrország kvlifikációj számár és még munkerő mindig viszonylg kvlifikációj és lcsony még mindig munkerő viszonylg költségek. lcsony munkerő költségek. A külföldi tőke tőke vonzás vonzás szempontjából kiemelt kiemelt jelentőségű mrd jelentőségű jó lpképzettség mrd és jó szkképzettség lpképzettség egyránt, és de ezen szkképzettség téren régióbn egyránt, máris ngy de verseny. ezen Akkor téren lehet mgyr régióbn máris ngy verseny. Akkor lehet gzdság eredményes versenyben, h szporodik z innovtív mgyr gzdság eredményes versenyben, h szporodik kis- és középvállltok z innovtív m kis- még és középvállltok igen szűk köre. A m válllkozások még ennél igen szélesebb szűk köre. körét A válllkozások is érintő követelmény ennél szélesebb nemzetközi picokon körét is érintő vló fokozottbb követelmény részvétel, nemzetközi miben picokon munkerő felkészültsége vló fokozottbb lpvető részvétel, fontosságú. miben munkerő felkészültsége lpvető fontosságú. Az IMD felmérése megkérdezett szkértők sommás véleményét Az IMD idézi felmérése teljes okttás megkérdezett és z üzleti szfér szkértők kpcsoltáról. sommás véleményét idézi teljes okttás és z A térség országi közül legjobb értékelést Lengyelország kpt, üzleti szfér kpcsoltáról. A térség országi közül legjobb hol z értékelést okttás jobbn Lengyelország figyelembe kpt, veszi vállltok hol z szkember okttás szükségleteit. jobbn Mgyrország figyelembe esetében veszi z vállltok okttási rendszer lklmzkodását szkember szükségleteit. közepesnél Mgyrország rosszbbnk esetében vélik z szkértők, s okttási megítélés rendszer lklmzkodását évi felmérés ót is kissé közepesnél romlott. Ngyon rosszk rosszbbnk és romlók vélik szkértők, vélemények s megítélés horvát, szlovák, bolgár és évi felmérés román okttásról. ót is kissé romlott. Ngyon rosszk és romlók vélemények horvát, szlovák, bolgár és román okttásról. 59

60 3. ALAPOK ÁBRA A nyelvtudás vállltok értékelése szerint 0=nem megfelelő, 10= megfelelő FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey Mgyrországon köztudottn lcsony z idegen Mgyrországon nyelvet jól beszélők köztudottn rány, mit lcsony vállltok z idegen évről nyelvet jól beszélők évre egyre rány, ngyobb mit problémánk vállltok évről ítélnek. évre Annk egyre ngyobb problémánk ellenére, hogy ítélnek. z idegen Annk nyelvek ellenére, okttás hogy kötelező z idegen nyelvek és okttás főiskoli kötelező diplomákt és főiskoli ehhez kötik, diplomákt vállltok is ehhez kötik, igényeit vállltok mégsem igényeit elégítik mégsem ki. elégítik Pedig ki. nyelvtudás Pedig nyelvtudás fontos fontos versenyképességi tényező, tényező, feltétele feltétele nnk, nnk, hogy vállltok hogy bővítsék vállltok nemzetközi bővítsék kpcsoltikt, nemzetközi pl. értékesítési, kpcsoltikt, pl. értékesítési, vgy beszerzési vgy beszerzési picot szerezzenek külföldön, tájékozódjnk picot szerezzenek külföldön, tájékozódjnk versenytárskról. versenytárskról. A hzi felmérések zt muttják, zt muttják, hogy hogy sját bevllás sját szerint bevllás lkosság szerint 73 százlék lkosság egyáltlán 73 százlék nem beszél egyáltlán idegen nyelvet, még nem lpfokon beszél idegen sem. nyelvet, A fitl korosztályok még lpfokon körében sem. kedvezőbb A fitl korosztályok körében kedvezőbb kép: 16- kép: éveseknek csk 33 százlék nem beszél idegen 20 éveseknek csk 33 százlék nem beszél idegen nyelvet. Tárgylási szintű nyelvtudássl lkosságnk mintegy nyelvet. Tárgylási szintű nyelvtudássl 3 lkosságnk százlék rendelkezik, mintegy társlgási 3 százlék szintűvel rendelkezik, 11 százlék. Igen ngy társlgási különbség szintűvel vn 11 főiskoli százlék. és egyetemi Igen végzettségűek ngy nyelvtudás különbség között: vn előbbiek főiskoli 28, utóbbik és egyetemi 12 százlék nem beszél végzettségűek idegen nyelvet. nyelvtudás között: előbbiek 28, utóbbik 12 százlék nem beszél idegen nyelvet. A vállltok értékelése szerint 2008 és 2012 között vlmelyest A vállltok értékelése szerint 2008 és 2012 között jvult helyzet, de régiónk országi közül továbbr is z utolsó vlmelyest jvult helyzet, de régiónk országi helyen állunk, messze elmrdv románoktól vgy lengyelektől. elmrdv románoktól vgy közül továbbr is z utolsó helyen állunk, messze lengyelektől. 60

61 3. ALAPOK ÁBRA Élethosszig trtó tnulás rány (%) A évesek közül okttásbn, képzésben résztvevők. FORRÁS: Eurostt Európábn munkerő egyhrmd lcsony képzettségű, s egyre kevesebb z olyn munkhely, Európábn mely lcsony munkerő képzettségűekkel egyhrmd is betölthető. lcsony képzettségű, A s globlizálódó egyre kevesebb világ z munkerő olyn munkhely, iránti igényei mely lcsony gyorsn képzettségűekkel változnk, is betölthető. fogllkoztthtóság A globlizálódó kikényszeríti világ munkerő iránti igényei folymtos gyorsn tnulást. változnk, A legtöbb fogllkoztthtóság ország kiemelt kikényszeríti figyelmet folymtos tnulást. fordít A z legtöbb átlgnál ország kiemelt lcsonybb figyelmet fordít képzettségű z átlgnál lcsonybb rétegek, így képzettségű z időskorúk rétegek, így és z időskorúk bevándorlók és bevándorlók fogllkozttásár fogllkozttásár és és z z ehhez ehhez szükséges szükséges képzésre. E kényszer htási zonbn képzésre. E kényszer htási zonbn igen eltérőek z egyes igen eltérőek z egyes országokbn. országokbn. A humán erőforrás fejlesztése különösen ngy A hngsúlyt humán erőforrás kp fejlesztése válság idején. különösen Az okttásb, ngy hngsúlyt kp képzésbe válság idején. vló befektetések Az okttásb, képzésbe mennyiben vló vn befektetések rá mennyiben lehetőség vn biztosn rá lehetőség megtérülnek biztosn fellendülés megtérülnek fellendülés idején, idején, fontos de fontos szerkezet: szerkezet: főleg főleg rr rr kell képezni, mire képezni, 5-15 mire éves távltbn 5-15 éves lesz távltbn pici kereslet. lesz A tudás pici ugynis kereslet. A tudás ugynis év ltt elvul, z év ltt elvul, z egyén élete során vlószínűleg többször egyén élete során vlószínűleg többször kényszerül tevékenységet kényszerül tevékenységet változttni. változttni. Míg folymtos képzést folyttók rány z z EU27 országok- országokbn 2011-ben ben átlgosn átlgosn 9 százlék 9 volt, százlék s Csehországbn volt, s számottevő Csehországbn növekedés eredményeként számottevő már növekedés 11 százlékot is meghldt, eredményeként Mgyrországon már 11 százlékot még 3 is százlékot meghldt, sem érte el, rádásul Mgyrországon négy év ltt még még 3 romlott százlékot is z sem okttásbn, érte el, képzésben résztvevők rány. rádásul négy év ltt még romlott is z okttásbn, képzésben résztvevők rány. 61

62 3. ALAPOK 3.5. ÜZLETI KÖRNYEZET 3.5. ÜZLETI KÖRNYEZET 36. ÁBRA Versenyszbályozás 0=nem gátj tisztességtelen versenynek; 10=htékony gátj tisztességtelen versenynek Az Az Európi Európi Unió Unió országibn országibn versenyszbályozás versenyszbályozás elvi lpj elvi lpj közösségi jog, mégis gzdsági közösségi jog, mégis gzdsági szereplők megítélése szerint szereplők megítélése szerint verseny htékonyság verseny htékonyság z egyes z egyes országokbn országokbn ngyon ngyon is is eltérő. eltérő. Óriási Óriási különbség különbség vn így vn régi így tgországok régi tgországok között, míg közép-kelet között, míg európi közép- kelet régió országi európi között régió kisebbek országi z eltérések. Mgyrország között kisebbek helyzete z z EU eltérések. átlgánál Mgyrország rosszbb és 2012 között helyzete Mgyrországon z EU átlgánál jelentősen, rosszbb. Bulgáriábn 2008 és kis 2012 mértékben romlottk között Mgyrországon versenyfeltételek, jelentősen, míg Lengyelországbn Bulgáriábn kis és Csehországbn mértékben jvultk. romlottk versenyfeltételek, míg Lengyelországbn és Csehországbn jvultk. 62 Hgyományos, Hgyományos, picot picot szbályozó szbályozó szerepén szerepén túl túl verseny z innovációnk verseny z innovációnk is meghtározó is meghtározó mozgtój, mozgtój, ezért z erősödő innovációs ezért kényszer z erősödő utomtikusn innovációs verseny kényszer szerepének felértékelődését utomtikusn hozz mgávl. Megkockáztthtó verseny szerepének z vélekedés, hogy felértékelődését egy keményebb hozz versenyhivtli mgávl. Megkockáztthtó működés többre képes z z innováció vélekedés, előmozdítás hogy terén, mint egy z keményebb ugynerre célr törekvő versenyhivtli egyéb gzdságpolitiki működés többre szereplők képes z összessége. innováció előmozdítás terén, mint z ugynerre célr törekvő egyéb gzdságpolitiki szereplők összessége. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 62

63 3. ALAPOK ÁBRA A cégek etiki kultúráj 0= világ legrosszbbji között vn; 10= világ legjobbji között vn A cégek etiki kultúráj mgábn fogllj vezetési módsze- módszereket, folymtos folymtos képzést, képzést, munktársk munktársk és vezetés közti és kommunikációt, vezetés jogérvényesítést, közti kommunikációt, jutlmzást. Ebben jogérvényesítést, jutlmzást. Ebben tekintetben áltlábn világszerte romlott megítélés, de tekintetben áltlábn világszerte romlott mgyr helyzet z elmúlt négy év kedvező változásink köszönhetően kedvező változásink z átlgosnál köszönhetően kedvezőbb, előrébb z átlgosnál trtunk, mint megítélés, de mgyr helyzet z elmúlt négy év kedvezőbb, többi régiónkbeli előrébb ország. trtunk, mint többi régiónkbeli ország. A vállltvezetők megítélése szerint hzánknál fejlettebb országokbn A vállltvezetők vállltok megítélése etikusbbn szerint működnek, hzánknál rádásul fejlettebb helyzet z USA-bn országokbn és z EU-bn vállltok is jvul. etikusbbn A válság fejlett országokbn jvított, fejlődő országokbn (mint régiónk több működnek, rádásul helyzet z USA- bn és z EU- bn is jvul. A válság fejlett országokbn jvított, országábn is) inkább rontott z etiki kultúr képét, menynyiben országábn krízishelyzetek is) inkább inkább rontott gyengítik, z etiki semmint kultúr erősítenék fejlődő országokbn (mint régiónk több z képét, etikus mgtrtást. mennyiben krízishelyzetek inkább gyengítik, semmint erősítenék z etikus mgtrtást. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 63

64 3. ALAPOK ÁBRA Korrupció 0=erős korrupció; 10=nincs korrupció A korrupció korrupció mértékének mértékének megítélése megítélése rendkívül rendkívül szubjektív, s szubjektív, gzdság s működését gzdság zvró működését htási zvró ngyon htási eltérőek. ngyon eltérőek. Bulgári Bulgári és és Románi Románi számít számít z z Unió Unió legkorruptbb legkorruptbb országánk, de országánk, Szlováki helyzete de Szlováki jelentősen helyzete romlott jelentősen válság következtében. romlott Náluk válság is rosszbb következtében. helyzetben Náluk vn is régiónkhoz rosszbb trtozó, de helyzetben z EU-n kívüli vn Ukrjn. régiónkhoz A korrupció trtozó, érzete de z Mgyrországon EU- n kívüli horváthoz, Ukrjn. és A csehhez korrupció hsonlón érzete Mgyrországon szintén igen erős és rádásul horváthoz, trend és további csehhez romlást hsonlón mutt. A szintén helyzet igen megítélésében erős ngy és rádásul szerepe vn trend nnk további is, hogy romlást közvélemény mutt. A korrupciót egyre jobbn elítéli. helyzet megítélésében ngy szerepe vn nnk is, hogy közvélemény korrupciót egyre jobbn elítéli. Mgyrországon többek közt z IMD felmérése lpján is hlszthttln Mgyrországon kormányzti többek közt feldt z IMD korrupció felmérése visszszorítás, lpján mit is válllkozások hlszthttln széles kormányzti köre is követel. feldt Ezt feldtot korrupció mgyr kormányztok visszszorítás, következetesen mit válllkozások próbálják teljesíteni. A széles szigorúbb köre és is gykoribb követel. ellenőrzések Ezt feldtot mellett mgyr sikerhez lpvető kormányztok szbályozási következetesen változásokr, sőt, próbálják jogi szemlélet teljesíteni. átlkulásár is szükség voln. A szigorúbb és gykoribb ellenőrzések mellett sikerhez lpvető szbályozási változásokr, sőt, jogi szemlélet átlkulásár is szükség voln. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 64

65 3. ALAPOK ÁBRA Az összes dóbevétel GDP rányábn 2011 (százlék) A mgyrországi dórendszer több vontkozásbn A is mgyrországi kritik tárgy: dórendszer bizonyos dónemek több vontkozásbn esetében z is kritik dóelvonás tárgy: bizonyos vgy erősen dónemek megkérdőjelezhető, esetében z dóelvonás vgy vgy erősen nnk megkérdőjelezhető, mértéke és szerkezete vgy nnk mértéke kedvezőtlen. és szerkezete kedvezőtlen. Különösen mgs Különösen z élőmunkát mgs z élőmunkát terhelő dó- terhelő és dó- és járulékteher. Részben ez ez is is előidézője z z lcsony fogllkozttási fogllkozttási szintnek, szintnek, fekete fogllkozttás fekete fogllkozttás mgs részrányánk, s mgs versenyképesség részrányánk, hnytlásánk. s versenyképesség hnytlásánk. FORRÁS: OECD MEGJ: BG, UA, EZ, EU27, BG, HR: 2010 Mgyrországon Mgyrországon z z elmúlt elmúlt évekre évekre tekintettel tekintettel z dórendszer z folymtos dórendszer változásbn folymtos vn. változásbn Az szj-terhelés vn. Az mérséklődött, szj- egykulcsos terhelés mérséklődött, csládi dózás egykulcsos került bevezetésre, csládi ugynkkor dózás nőtt került járulékteher, bevezetésre, vlmint ugynkkor kivezetésre nőtt került járulékteher, z dójóváírás intézménye. vlmint A kivezetésre lépések összességében került z bevétel dójóváírás csökkentő htását intézménye. fogysztást A terhelő lépések dók összességében emelése ellensúlyozz. bevétel csökkentő htását fogysztást terhelő dók emelése ellensúlyozz. Mgyrországon 2011-ben z dóterhelés 35,7 százlékos mértéke Mgyrországon mgsbb ben volt z uniós z átlgnál, dóterhelés vlmint 35,7 Ukrjnát kivéve százlékos közép- mértéke és kelet-európi mgsbb versenytárskét. volt z uniós Alcsonybb volt átlgnál, zonbn, vlmint Ukrjnát évi kivéve (37,3%). közép- Továbbr és kelet- sem változtk európi tgállmok versenytárskét. közötti jelentős dóterhelésbeli Alcsonybb különbségek. volt zonbn, mint évi (37,3%). Továbbr sem változtk tgállmok közötti jelentős dóterhelésbeli különbségek. 65

66 3. ALAPOK ÁBRA Az dófizetés elkerülése 0=korlátozz z üzleti tevékenységet; 10=nem korlátozz z üzleti tevékenységet FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey Az dófizetés elkerülése minden országbn érzékelhető, s nnk gzdsági htásit áltlábn Az igen dófizetés szigorún, elkerülése z üzleti minden tevékenység országbn korlátjként érzékelhető, s nnk ítélik gzdsági meg. Azok htásit mgánszemélyek áltlábn igen szigorún, és cégek, z üzleti tevékenység melyek korlátjként megfizetik ítélik z dókt, meg. Azok kétszeresen mgánszemélyek is és cégek, versenyhátrányb melyek megfizetik kerülnek z dókt, zokkl kétszeresen szemben, is versenyhátrányb melyek nem kerülnek teszik zokkl ezt, hiszen szemben, emitt melyek mgsbb nem teszik ezt, hiszen elvonás emitt terheli mgsbb őket. Az dóelkerülés elvonás terheli szempontjából őket. Az dóelkerülés szempontjából Mgyrország Mgyrország és Szlováki és vn Szlováki leggyengébb vn leggyengébb pozícióbn, s mindkét országbn súlyosbb pozícióbn, s mindkét országbn súlyosbb helyzet most, helyzet most, mint ezelőtt négy évvel. Régiónkbn mint Romániábn, ezelőtt négy Csehországbn évvel. Régiónkbn és Lengyelországbn Romániábn, Csehországbn kevesebben és Lengyelországbn bújnk ki z kevesebben dófizetés bújnk lól, ki z dófizetés feltehetően lól, feltehetően zért is, zért mert is, jóvl mert jóvl lcsonybb lcsonybb z z dó- dóterhelés mértéke. mértéke. Romániábn Romániábn 2008 ót 2008 jelentősen ót jvult z dófizetés jelentősen elkerülésének, jvult z dófizetés mint üzleti elkerülésének, tevékenységet mint korlátozó tevékenységnek üzleti tevékenységet megítélése. korlátozó tevékenységnek megítélése. A hzi és külföldi tpsztltok meghtározhtóvá teszik zokt A hzi és külföldi tpsztltok meghtározhtóvá teszik területeket zokt területeket és eszközöket, és eszközöket, hol, és melyekkel hol, és mgánszemélyek melyekkel és válllkozások mgánszemélyek dóelkerülésének válllkozások visszszorítás érdekében dóelkerülésének előrelépés történhet. visszszorítás Bár ez egy érdekében rendkívül bonyolult előrelépés és hosszú történhet. folymt, Bár ez feldt egy rendkívül egyrészt bonyolult bevételek minél teljesebb és hosszú körű folymt, bevllásánk feldt ösztönzése egyrészt például bevételek jövedelemdók minél fokoztos teljesebb csökkentésével, körű bevllásánk nyugdíjrendszer ösztönzése keményítésével, például másrészt jövedelemdók z dólpot fokoztos zsugorító csökkentésével, mesterséges elköltségelés lehetőségeinek szűkítése, drágítás. 66

67 3. ALAPOK ÁBRA Jogi és szbályozási környezet 0=gátolj cégek versenyképességét; 10=ösztönzi cégek versenyképességét A válllkozások üzleti környezetének kiemelkedően fontos eleme fontos jogbiztonság, eleme jogbiztonság, jogi és szbályozási jogi és szbályozási környezet kiszámíthtóság. környezet A kiszámíthtóság. jogszbályok gyors A és jogszbályok htásos érvényesítésének gyors hiány és htásos megkönnyíti érvényesítésének korrupciót, hiány teret megkönnyíti d z dószbályok korrupciót, teret d z dószbályok megszegésének. Mgyrországon gykorik lánctrtozások, megszegésének. Mgyrországon gykorik s lánctrtozások, nincs htékony s jogorvoslt nincs htékony korrekt jogorvoslt üzleti tevékenységet folyttó korrekt válllkozók üzleti tevékenységet kezében. Ez folyttó kár csődhelyzetbe válllkozók is sodorht kezében. sok kis- Ez és kár középvállltot. csődhelyzetbe is sodorht sok kis- és középvállltot. A felmérések szerint Mgyrországon 2008-bn jogi és szbályozási A felmérések környezet szerint Mgyrországon közép-kelet európi bn országok közül jogi legkevésbé és szbályozási gátolt környezet cégek versenyképességét, közép- kelet európi igz nem is országok közül legkevésbé gátolt cégek ösztönözte zt re óriásit zuhnv - Ukrjnát leszámítv - versenyképességét, igz nem is ösztönözte zt. mi re lettünk óriásit sereghjtók. zuhnv Eközben - Ukrjnát Lengyelország leszámítv - tekintetében mi éppen lettünk ellentétes sereghjtók. változásokr Eközben került sor, Lengyelország de többi régiónkbeli ország tekintetében is leglább éppen képes ellentétes volt pozíciój változásokr megtrtásár. került Az USAhoz sor, és de z EU többi átlghoz régiónkbeli mérten ország még óriási is leglább fejlődési képes lehetőség. volt pozíciój megtrtásár. Az USA- hoz és z EU átlghoz mérten még óriási fejlődési lehetőség. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 67

68 3. ALAPOK ÁBRA A vállltlpítás időigénye (np) Gömb mérete: A vállltlpítás lépéseinek szám (db) A céglpítás céglpítás módj, módj, időigénye időigénye különösen különösen nemzetközi tőkemozgások nemzetközi tőkemozgások szempontjából szempontjából kp ngy figyelmet, kp ngy ennyiben z egész figyelmet, ország versenyképességét ennyiben z fémjelzi. egész ország versenyképességét fémjelzi. Szinte minden ország törekszik megkönnyíteni z új cégek lpítását, Szinte minden s e téren ország Mgyrország törekszik megkönnyíteni kiemelkedően z jól új teljesített. A cégek Világbnk lpítását, Doing Business s e felmérése téren Mgyrország szerint 2012-ben már kiemelkedően jól teljesített. A Világbnk Doing 4 np ltt lehet vállltot lpítni, míg ez 2008-bn még Business felmérése szerint ben már 4 np 16 ltt np lehet volt. vállltot A vállltlpítás lpítni, míg lépéseinek ez bn szám még továbbr is 4, 16 melyhez np volt. hsonló A vállltlpítás lcsony szám lépéseinek csk Bulgáriát szám jellemzi. Régiós továbbr összehsonlításbn is 4, melyhez hsonló Mgyrország lcsony négy szám év csk ltt középmezőnyből Bulgáriát jellemzi. legjobb Régiós helyre került. összehsonlításbn Hsonlón ngy léptékű Mgyrország változások négy történtek év ltt Horvátországbn középmezőnyből is, de hozzánk képest legjobb még helyre így is került. többnpos Hsonlón hátrányuk. ngy A léptékű vállltlpítás változások vizsgált országok történtek közül Lengyelországbn Horvátországbn leghosszbb is, de és z hozzánk képest még így is többnpos hátrányuk. egyik legbonyolultbb. A vállltlpítás vizsgált országok közül Lengyelországbn leghosszbb és z egyik legbonyolultbb. FORRÁS: Doing Business in 2012 World Bnk 68

69 3. ALAPOK ÁBRA A hitelhez jutás feltételei 0= válllti hitelfelvétel nehéz; 10=egyszerű után után jvultk, jvultk, mjd mjd ót ót világszerte világszerte jellemzően romlottk jellemzően válllkozások romlottk válllkozások hitelfelvételi lehetőségei. hitelfelvételi A globális lehetőségei. A globális hitelválság z egyes hitelválság z egyes országokt ebben tekintetben zonos országokt ebben tekintetben zonos módon módon érintette, érintette, bár felmérés bár felmérés szerint szerint Csehországbn Csehországbn és és Len- Lengyelországbn 2008 és és között 2012 nem között változtk nem számottevően változtk hitelhez számottevően jutás feltételei. hitelhez jutás feltételei ben ben z z IMD IMD szerint szerint z ukrán, z ukrán, horvát horvát és román és vállltok román után vállltok mgyr után cégek mgyr kerültek cégek legnehezebb kerültek helyzetbe, mert legnehezebb pénzügyi problémáikt helyzetbe, lig mert tudják hitelből pénzügyi megoldni. problémáikt lig tudják hitelből megoldni. A A válság mitt kilkuló szigorúbb kritériumoknk legtöbb válság mitt kilkuló szigorúbb kritériumoknk kisválllkozás legtöbb kisválllkozás nem felel nem meg, felel vgy meg, h meg vgy is h felel, meg kkor nem éri is felel, meg számár kkor nem hitelfelvétel éri meg számár mgs hitelfelvétel kmtok és egyéb szigorú mgs feltételek kmtok mitt. és egyéb A beszűkült szigorú hzi feltételek kereslet mitt. mitt A válllkozások beszűkült egyre hzi ngyobb kereslet köre mitt érdeklődik válllkozások külpicok egyre iránt, mi ngyobb kis- és középvállltok köre érdeklődik körében külpicok felértékeli iránt, z mi exporthitelek jelentőségét. kis- és középvállltok körében felértékeli z exporthitelek jelentőségét. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 69

70 3. ALAPOK ÁBRA A bnkok nettó hitelkihelyezése mgánszektor felé ( GDP rányábn) FORRÁS: Nemzeti bnkok A pénzügyi rendszer kkor látj el megfelelően funkcióját, h képes elnyelni sokkokt, és A hitelezéssel pénzügyi rendszer támogtj kkor látj gzdsági el megfelelően növekedést. funkcióját, h képes Mgyrországon elnyelni sokkokt, több és mint hitelezéssel három támogtj éve gzdsági bizonytln növekedést. jövedelem Mgyrországon kilátások több mitt mint gyenge három éve bizonytln hitelkínáltávl jövedelem kilátások régió országihoz mitt gyenge képest hitelkínáltávl erősebben régió országihoz mélyíti képest gzdság erősebben visszesését. mélyíti gzdság Ez viszszesését. főként z Ez lcsony főként z bnkrendszeri lcsony bnkrendszeri jövedelmezőség jövedelmezőség és és bizonytln bizonytln jövőbeli jövőbeli gzdsági gzdsági kilátások kilátások következménye. következménye. A válllti szegmensben mérséklődő hitelezési A ktivitás válllti irányáb szegmensben mutt mérséklődő visszeső beruházások hitelezési ktivitás és irányáb romló mutt üzleti visszeső bizlom mitt beruházások szűkülő és hitelkereslet romló üzleti is. bizlom mitt A növekedési szűkülő hitelkereslet kilátások is is. romlottk, A növekedési így kilátások gzdság is romlottk, gyengülő így gzdság pozíciój gyengülő csökkenő pozíciój hitelkeresletet csökkenő hitelkeresletet és és fogysztást fogysztást eredményez. eredményez. További További negtív negtív tényezőt tényezőt jelent jelent bnkdó bnkdó csökkenésének csökkenésének elhlsztás elhlsztás és megemelt és trnzkciós illeték. Ez utóbbi áthárítás válllti jövedelmezősé- megemelt trnzkciós illeték. Ez utóbbi áthárítás válllti jövedelmezőséget ronthtj, míg z illeték get esetén ronthtj, míg negtív z illeték esetén htás negtív z árjellegű htás z árjellegű hitelkondíciókbn jelentkezhet. Mindezen tényezők válllti hitelezés válllti érdemi hitelezés romlás érdemi irányáb romlás htnk. irányáb htnk. A lkossági picon keresleti tényezők dominálnk. A gyenge lkossági A lkossági hitelkereslet pic bizonytln jövedelem kilátásokkl, vlmint még mindig számottevő eldósodottsággl kpcsolódik össze. 70

71 3. ALAPOK ÁBRA Vállltok eldósodottság 0=erős gátj versenyképességnek; 10=nem gátj versenyképességnek A cégvezetői cégvezetői vélemények vélemények zt zt muttják, muttják, hogy hogy válság kezdete ót válság vállltok kezdete eldósodottság ót vállltok Mgyrországon eldósodottság egyre inkább versenyhátrányt Mgyrországon jelent egyre belföldi inkább és versenyhátrányt nemzetközi versenyben. Régiós jelent összehsonlításbn belföldi és nemzetközi z elmúlt versenyben. négy évben Régiós Románi és Bulgári összehsonlításbn szintjére estünk z elmúlt vissz, négy miközben évben Románi csehek és lengyelek és Bulgári pozíciój szintjére jvulni tudott. estünk vissz, miközben csehek és lengyelek pozíciój jvulni tudott. A válság kezdete ót folymtosn és gyors ütemben nő bedőlt A válság kezdete ót folymtosn és gyors ütemben válllti nő hitelek bedőlt bnki portfólión válllti belüli hitelek rány. bnki A reálgzdság portfólión rossz teljesítménye belüli rány. belső A reálgzdság fogysztás drsztikus rossz viszszesésén teljesítménye keresztül különösen belső fogysztás súlyosn érinti drsztikus belső picr fokuszáló visszesésén válllkozásokt. keresztül különösen A bnki válllti súlyosn hitelportfólión érinti belül jelentős, belső picr több mint fokuszáló 20 százlékos válllkozásokt. részt kitevő A bnki projekthitelek ngyrészt válllti hitelportfólión hzi ingtlnberu-házásokhoz belül jelentős, több köthetőek, mint 20 így ezek teljesítményében százlékos részt meghtározó kitevő projekthitelek belső pic ngyrészt gyengélkedése. hzi ingtlnberu- házásokhoz köthetőek, így ezek A válság elhúzódásávl egyre több válik közülük kilátástlnná, teljesítményében meghtározó belső pic és gyengélkedése. kerül nemteljesítő A válság ktegóriáb. elhúzódásávl egyre több válik közülük kilátástlnná, és kerül nemteljesítő ktegóriáb. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 71

72 3. ALAPOK ÁBRA A külföldi működőtőke befektetések ösztönzése 0= beruházásösztönzők (h egyáltlán vnnk) nincsenek htássl külföldi befektetőkre; 10= beruházásösztönzők erőteljesen vonzzák külföldi tőkebefektetéseket A gzdsági gzdsági válság válság már már 2008-bn bn is, is, de de főként főként ben ben igen erőteljesen igen fékezte erőteljesen globális fékezte külföldi globális működőtőke ármlást, külföldi működőtőke mi régiót is ármlást, keményen mi érinti. Számunkr régiót is komoly vetélytárs keményen Szlováki érinti. és Számunkr Csehország, komoly s blkáni vetélytárs országok, melyek Szlováki - kívül z és EU-n Csehország, - kevesebb s kötöttség blkáni mellett országok, ösztönözhetik melyek külföldi befektetéseket. - kívül z EU- n Ezzel - kevesebb együtt is Mgyrország kötöttség helyzete mellett régiós ösztönözhetik összehsonlításbn külföldi e téren befektetéseket. elég kedvező, még z Ezzel együtt is Mgyrország helyzete régiós elmúlt négy év jelentős romlás után is. Tpsztlhtó, hogy összehsonlításbn e téren elég kedvező, még z befektetések elmúlt négy vonzását év jelentős szolgáló hgyományos romlás után eszközök is. mellett (lcsonybb Tpsztlhtó, dókulcsok, hogy kedvezményes befektetések telek vonzását vásárlás biztosítás szolgáló stb.) egyre hgyományos több országbn eszközök lklmznk mellett olyn, eddig kevéssé (lcsonybb elterjedt eszközöket, dókulcsok, mint kedvezményes pl. z ingtlnok telek- bérleti díjánk vásárlás állmi biztosítás támogtás, stb.) különböző egyre több dminisztrációs országbn egyszerűsítések lklmznk (pl. cégbejegyzés olyn, eddig esetén). kevéssé Ezek túlértékelése elterjedt zonbn hib eszközöket, lenne, szemben mint pl. z külföldi ingtlnok befektetések bérleti díjánk szempontjából állmi támogtás, különböző dminisztrációs kulcsfontosságú befektetési, üzleti környezettel. A működőtőke egyszerűsítések (pl. cégbejegyzés esetén). Ezek túlértékelése szbd ármlását zonbn számos hib országbn lenne, szemben kifejezetten rontják külföldi protekcionist intézkedések. befektetések szempontjából kulcsfontosságú befektetési, üzleti környezettel. A működőtőke szbd ármlását számos országbn kifejezetten rontják protekcionist intézkedések. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 72

73 3. ALAPOK ÁBRA A KKV- k működése nemzetközi összehsonlításbn 0=nem htékony; 10=ngyon htékony FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey Az üzleti környezet vállltok versenyképességét Európ egészében is visszfogj, Mgyrországon Az pedig üzleti z környezet EU- átlgnál vállltok is erőteljesebben, versenyképességét több Európ egészében tényező is vontkozásábn visszfogj, Mgyrországon növekvő erővel pedig rontj z EU- zt. átlgnál is erőteljesebben, Az Európi Unió több KKV- körben tényező vontkozásábn végzett felmérése növekvő erővel rontj szerint zt. munkerőköltségek Az Európi Unió KKV-körben mgs szintje, végzett felmérése pic szerint korlátozottság munkerőköltségek és mgs vállltokt szintje, pic korlátozottság sújtó és dminisztrtív vállltokt jellegű sújtó dminisztrtív terhek jelentős jellegű mértékben terhek jelentős mértékben nehezítik nehezítik mgyrországi mgyrországi kis- és középvállltok kis- és középvállltok gzdálkodását. gzdálkodását. Különösen szembeszökő, hogy hzi KKV- szektor Különösen számár szembeszökő, munkerőköltségek hogy hzi jelentik KKV-szektor számár legngyobb munkerőköltségek gondot nnk jelentik ellenére, legngyobb hogy zok gondot régi nnk ellenére, EU- tgállmok hogy zok régi hsonló EU-tgállmok költségeinél hsonló költségeinél jóvl jóvl lcsonybbk. Eszerint hzi KKV-k hzi munkigényes, KKV- k nem túl munkigényes, versenyképes termékplettávl nem túl rendelkeznek. versenyképes Erre utl termékplettávl pici korlátok mgs rendelkeznek. említési rány Erre is, utl mi mögött pici kereslethiány húzódik meg jelent. A mgyr KKV-k túlnyomórészt korlátok mgs említési rány is, mi mögött kereslethiány húzódik meg jelent. A mgyr KKV- k túlnyomórészt hzi picr termelnek, hzi picr illetve termelnek, itt értékesítik illetve szolgálttásikt, értékesítik felmérés szolgálttásikt, szerint egyre nehezebben. felmérés szerint itt egyre nehezebben. A mgyr KKV-k működésének htékonyság vállltvezetők megítélése A mgyr szerint KKV- k nemzetközi működésének összehsonlításbn htékonyság z átlghoz képest vállltvezetők rosszbb, régiónkbn megítélése e tekintetben szerint nemzetközi csk Bulgári mrd összehsonlításbn el mögöttünk, míg z átlghoz cseh és képest lengyel KKV-k rosszbb, z Eurózón régiónkbn e átlgnál is jobbk. 73

74 3. ALAPOK ÁBRA Ngyvállltok működése nemzetközi összehsonlításbn 0=nem htékony; 10=ngyon htékony A bl bl oldlon oldlon lévő grfikon lévő vállltvezetői grfikon vállltvezetői vélemények lpján zt vélemények muttj be, lpján hogyn zt változott muttj ngyvállltok be, hogyn működési htékonyság változott ngyvállltok 2008 és 2012 működési között. Régiónkbn htékonyság hzánké mellett 2008 mindössze és 2012 Bulgári között. Régiónkbn esetében romlott, hzánké míg mellett többi országbn mindössze jvult vgy Bulgári nem változott esetében romlott, megítélés. míg többi országbn jvult vgy nem változott megítélés. A vizsgált országok közül Lengyelország kivételével mindenhol A vizsgált országok közül Lengyelország kivételével htékonybb ngyvállltok működési htékonyság, mint mindenhol htékonybb ngyvállltok működési htékonyság, kis- és középvállltoké. mint kis- Mgyrországon és középvállltoké. termelékenység elsősorbn Mgyrországon z exportr termelékenység termelő feldolgozóipri elsősorbn ágztoknk bbn exportr körében termelő mgs feldolgozóipri (például járműgyártás, ágztoknk elektroniki berendezések bbn körében gyártás), mgs hol (például jelentős járműgyártás, külföldi működőtőke, mgs elektroniki technológii berendezések színvonl gyártás), és korszerű hol jelentős válllti szervezet, külföldi s hol működőtőke, szkképzett, jól mgs képezhető munkerő technológii koncentrálódik. színvonl Ennek és ár korszerű zonbn válllti z, hogy szervezet, ngyvállltok s hol és KKV-k szkképzett, jól képezhető munkerő htékonyság közötti különbség mind 2008-bn, mind koncentrálódik. Ennek ár zonbn z, hogy ben ngyvállltok Mgyrország és esetében KKV- k nemzetközi htékonyság összehsonlításbn közötti különbség legngyobb. mind bn, mind ben Mgyrország esetében nemzetközi összehsonlításbn legngyobb. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 74

75 3. ALAPOK ÁBRA Politiki instbilitás kockázt 0=ngyon mgs; 10=ngyon lcsony A politiki politiki instbilitás instbilitás rontj gzdsági rontj tervezhetőséget, gzdsági ellene ht tervezhetőséget, külföldi befektetések ellene ht dinmizálódásánk, külföldi befektetések gátolj kmtcsökkentést és lehetőségekhez mérten kedvezőtlenebb dinmizálódásánk, gátolj kmtcsökkentést és lehetőségekhez mérten kedvezőtlenebb mkrogzdsági mkrogzdsági pályát pályát predesztinál. predesztinál. Annk érdekében, Annk hogy növekedjen érdekében, hogy politiki növekedjen bizlom, fontos politiki kormányzti bizlom, stbilitás, fontos kiszámíthtó kormányzti jogi és gzdsági stbilitás, környezet, kiszámíthtó vlmint jogi korrupció és elleni gzdsági hrc. környezet, vlmint korrupció elleni hrc. Az IMD cégvezetők körében végzett felmérése szerint politiki Az IMD instbilitás cégvezetők kockázt körében gzdsági végzett válság felmérése kezdete ót szerint politiki instbilitás kockázt gzdsági közép-kelet európi országokbn Lengyelországot, még válság kezdete ót közép- kelet európi mindig országokbn sereghjtó Lengyelországot, Ukrjnát és stgnáló még Mgyrországot mindig kivéve sereghjtó jelentősen Ukrjnát emelkedett. és stgnáló A 2008-bn Mgyrországot z országok sorrendjében kivéve jelentősen még jócskán emelkedett. hátul elhelyezkedő A bn Lengyelországbn z 2012-ben országok cégvezetők sorrendjében szerint még már lcsonybb jócskán hátul z instbilitás kockázt, elhelyezkedő mint z Lengyelországbn Eurózón országibn ben átlgosn. cégvezetők szerint már lcsonybb z instbilitás kockázt, mint z Eurózón országibn átlgosn. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 75

76 3. ALAPOK ÁBRA Az ország külföldi megítélése 0=gátj z üzleti szektor fejlődésének; 10=elősegíti z üzleti szektor fejlődését Mgyrország Mgyrország nemzetközi nemzetközi megítélése megítélése z IMD z vállltvezetői IMD körben vállltvezetői végzett reprezenttív körben végzett felmérése reprezenttív szerint 2008 és 2012 között felmérése erőteljesen szerint romlott 2008 és és 2012 régiónkbn között erőteljesen jelenleg legerősebben romlott gátolj és z üzleti régiónkbn szektor fejlődését. jelenleg legerősebben Régiónk országi közül csupán gátolj Lengyelország z üzleti szektor külföldi fejlődését. megítélése Régiónk jvult országi z elmúlt négy évben, közül míg csupán hzánké Lengyelország romlott leginkább. külföldi megítélése jvult z elmúlt négy évben, míg hzánké romlott leginkább. A kedvezőtlenül változó megítélés hátterében Mgyrország EU-tól A kedvezőtlenül vló gzdságpolitiki változó elszigetelődése megítélés hátterében áll. Az IMF-fel és EU-vl Mgyrország vló tárgylások EU- tól sikeres vló lezárás gzdságpolitiki továbbr is kérdéses. Nincs elszigetelődése jele nnk, áll. hogy Az kormány IMF- fel és változttni EU- vl kívánn vló zon tárgylások gzdságpolitikán, sikeres mely lezárás jogbiztonság továbbr is hiány, kérdéses. kiszámíthttlnság Nincs jele és nnk, z dópolitik hogy mitt kormány idén változttni régiónkbn legmélyebb kívánn visszeséshez zon gzdságpolitikán, és legmgsbb inflációhoz mely vezetett, s jogbiztonság mely jövőt hiány, meglpozó kiszámíthttlnság beruházási rátát ngyon és z lcsony dópolitik mitt idén régiónkbn legmélyebb szintre csökkentette. A picellenes, tőkét és képzett munkerőt visszeséshez és legmgsbb inflációhoz vezetett, s mely elijesztő jövőt gzdságpolitik meglpozó kdályozz beruházási beruházást rátát és ngyon modernizációt. lcsony szintre csökkentette. A picellenes, tőkét és képzett munkerőt elijesztő gzdságpolitik kdályozz beruházást és modernizációt. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 76

77 77 4. KITÖRÉSI PONTOK 4. KITÖRÉSI PONTOK 4.1. LOGISZTIKA,KÖZLEKEDÉS 4.1. LOGISZTIKA, KÖZLEKEDÉS 51. ÁBRA Az úthálózt minősége 1=fejletlen; 7=világszínvonlú FORRÁS: The Globl Competitiveness Report WEF A megfelelő kiterjedésű és minőségű közlekedési, logisztiki infrstruktúr ngybn hozzájárul z dott ország versenyképességéhez, többek között beszállítói és kereskedelmi szinteken relizálhtó jobb htékonyság és minőség révén. Az úthálózt minőségének megítélése Horvátország után hzánkbn második legkedvezőbb régióbn. A Több megfelelő országbn kiterjedésű is jvult és z minőségű úthálózt közlekedési, minőségének logisztiki infrstruktúr megítélése 2012 ngybn és 2008 hozzájárul között, viszont z dott rányibn ország versenyképességéhez, ez Mgyrországon többek között volt legngyobb, beszállítói és feltehetően kereskedelmi szinteken főleg relizálhtó gyorsforglmi jobb htékonyság úthálózt bővülése minőség mitt. révén. Az úthálózt minőségének megítélése Horvátország után hzánkbn Az elmúlt 10 évben Mgyrországon közúti második legkedvezőbb régióbn. Több országbn is jvult fuvrozás árutonnkilométerben mért z z úthálózt minőségének megítélése 2012 és 2008 között, viszont figyelembe rányibn vevő ez Mgyrországon teljesítménye megduplázódott, volt legngyobb, felte- elszállított tömeget és megtett út hosszát is hetően így jelenleg főleg gyorsforglmi hzi áruszállítási úthálózt bővülése teljesítmény mitt. kéthrmd teherutókon zjlik. A megtett út Az átlgos elmúlt 10 hossz évben Mgyrországon folymtosn közúti növekszik fuvrozás árutonnkilométerben elsősorbn nemzetközi mért z fuvrok elszállított bővülése tömeget mitt és megtett s út hosszát ezzel egyre is figyelembe ngyobb vevő igénybevételnek teljesítménye vn kitéve megduplázódott, hzi úthálózt. Az elmúlt évtizedben jelentősen így jelenleg hzi áruszállítási teljesítmény kéthrmd teherutókon bővült utópály- hálóztunk, mi világszínvonlú gyorsforglmi zjlik. hálóztellátottságot A megtett út átlgos eredményezett, hossz folymtosn növekszik viszont ez elsősorbn egyúttl zt nemzetközi is jelentette, fuvrok hogy bővülése z mitt lcsonybb s ezzel egyre rendű ngyobb utk igénybevételnek fenntrtásár vn nem kitéve jutott hzi úthálózt. elegendő Az elmúlt forrás. évtizedben Az úthálózt jelentősen minőségének bővült utópály-hálóztunk, jvulásához mi néhány világszínvonlú hiányzó gyorsforglmi közúti gyorsforglmi hálóztellátottságot útszksz eredményezett, pl. M0 viszont fejlesztése ez egyúttl mellett zt ez utóbbinál is jelentette, hogy is előrelépésre lenne szükség. z lcsonybb rendű utk fenntrtásár nem jutott elegendő forrás. Az úthálózt minőségének jvulásához néhány hiányzó közúti gyorsforglmi útszksz pl. M0 fejlesztése mellett ez utóbbinál is előrelépésre lenne szükség. 77

78 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A vsúthálózt minősége 1=fejletlen; 7=világszínvonlú FORRÁS: The Globl Competitiveness Report WEF Az Európi Unió kiemelt területként kezeli környezetvédelmi céljink Az Európi elérése Unió érdekében kiemelt vsúti területként közlekedés kezeli ösztönzését környezetvédelmi céljink elérése érdekében és támogtását, minek eredményeként régiónk EU tgállmi vsúti közlekedés ösztönzését és támogtását, minek számos eredményeként kpcsolódó infrstruktúr-fejlesztést régiónk EU tgállmi tudtk megvlósítni. számos kpcsolódó Hzánk infrstruktúr- fejlesztést vsúthálózt minőségének tudtk megítélése szempontjából megvlósítni. Hzánk középmezőnyben vsúthálózt helyezkedik minőségének el régióbn. Mgyrországon megítélése szempontjából vsúthálózt minőségének középmezőnyben megítélése minimális helyezkedik mértékben el jvult régióbn. z elmúlt Mgyrországon négy évben. vsúthálózt minőségének megítélése minimális Mgyrországon mértékben jvult z vsúti elmúlt pályhálózt négy évben. kiterjedése, hossz ránytlnul ngy, mi források hiányábn lcsony htékonyságot Mgyrországon vsúti pályhálózt kiterjedése, hossz és ránytlnul romló infrstruktúrát ngy, mi eredményez. források hiányábn A hzi vsúti személyforglom lcsony htékonyságot mintegy 80%- és csk romló pály infrstruktúrát mindösszesen 20%- át eredményez. hsználj ( teherforglom A hzi vsúti még ennél személyforglom is koncentráltbbn jelentkezik), mintegy 80%- míg csk mrdék pály szkszokon mindösszesen lig 20%- át zjlik forglom, viszont hsználj fenntrtási ( teherforglom költségek ott is még jelentkeznek. ennél Mivel is jelentős koncentráltbbn költségvetési jelentkezik), veszteség-finnszírozások míg mrdék ellenére vsúti szkszokon infrstruktúr lig állpot zjlik romlik, forglom, ezért z viszont EU-s pénzből megvlósuló fejlesztések mellett további rcionlizálás, s ezen fenntrtási költségek ott is jelentkeznek. Mivel jelentős költségvetési veszteség- finnszírozások belül ellenére is elsősorbn vsúti infrstruktúr pályhálózt csökkentése állpot romlik, lehet indokolt. ezért z EU- s pénzből megvlósuló fejlesztések mellett további rcionlizálás, s ezen belül is 78

79 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A légi közlekedés minősége 0=fejletlen; 10=világszínvonlú FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey A légi közlekedés nemzetközi vendégforglombn játszik kiemelt szerepet, s nnk minősége hozzájárulht z ország idegenforglmi A teljesítményéhez. légi közlekedés A nemzetközi s gzdsági vendégforglombn válság ót játszik kiemelt Európábn szerepet, szinte s nnk mindenütt minősége visszesés hozzájárulht volt z ország idegenforglmi légiforglombn, teljesítményéhez. mi légitársságokt A 2008-s jártok, gzdsági válság ót úticélok Európábn megszűntetésére szinte mindenütt késztette visszesés különösen volt légiforglombn, nemzeti mi légitársságok légitársságokt esetében. jártok, A úticélok régióbn megszűntetésére cseheknél késztette legkedvezőbb különösen nemzeti légi közlekedés légitársságok észlelt esetében. A minősége régióbn (nem cseheknél csk z legkedvezőbb EU- átlgnál, légi de közlekedés még észlelt minősége (nem csk z EU-átlgnál, de még Jpánnál is Jpánnál is mgsbb), s Lengyelországbn leglcsonybb, míg Mgyrország középmezőny mgsbb), végén tlálhtó. s Lengyelországbn leglcsonybb, míg Mgyrország középmezőny végén tlálhtó. Mgyrországon légi közlekedés minőségének Mgyrországon megítélése bn légi közlekedés még z minőségének EU átlgánk megítélése megfelelő 2008-bn volt, még re z EU átlgánk ez zonbn megfelelő drsztikusn volt, 2012-re ez zonbn csökkent. drsztikusn Ennek elsődleges csökkent. ok Ennek MALÉV elsődleges csődje, ok MA- LÉV mi csődje, révén mi egyfelől révén egyfelől számos számos uts uts z elmrdt z elmrdt utzás mitt károsult, másfelől pedig számos úti cél megszűnt. utzás mitt károsult, másfelől pedig számos úti cél megszűnt. Ezzel összefüggésben bezárt Ezzel budpesti összefüggésben egyes terminál bezárt is. budpesti A fpdos egyes jártok terminál is. A lssn fpdos kezdik jártok lssn ugyn kezdik átvenni ugyn átvenni kedvelt kedvelt célállomásokt, célállomásokt, zonbn minőségnövekedés zonbn minőségnövekedés észleléséhez még időre észleléséhez lehet szükség. még A légifuvrozás időre lehet áruszállításon szükség. belüli A rány ugyn légifuvrozás jelenleg lcsony, áruszállításon viszont belüli érdemi rány növekedés ugyn lenne elérhető, jelenleg mennyiben lcsony, egy viszont Budpest érdemi központi növekedés elhelyezkedéséből lenne dódón elérhető, regionális mennyiben légikikötő egy kerülne Budpest kilkításr, központi s így nem elhelyezkedéséből dódón regionális légikikötő csupán legngyobb nemzetközi reptereken keresztül jutn el kerülne kilkításr, s így nem csupán legngyobb hozzánk z áru. 79

80 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A vízi szállítás minősége 0=ngyon rossz; 10=teljes mértékben kielégíti megrendelők igényeit A vsúti vsúti szállítás szállítás mellett mellett vízi szállítás vízi szállítás kiemelt kiemelt helyet fogll el z helyet EU áltl fogll támogtndó el z EU áltl területek támogtndó között. Ennek területek részeként indították között. tvly Ennek útjár részeként tgállmok indították Dun-strtégiát, tvly útjár minek fő tgállmok célj belvízi Dun- strtégiát, közlekedés előremozdítás. minek fő Mgyrországon célj belvízi szállítás közlekedés minőségének előremozdítás. megítélése Mgyrországon Lengyelország és Ukrjn után vízi leglcsonybb szállítás minőségének régióbn. megítélése Lengyelország és Ukrjn után leglcsonybb régióbn. Mgyrországon vízi áruszállítás rány 4%, s teljesítménye z Mgyrországon utóbbi időszkbn vízi jelentősen áruszállítás csökkent rány részben 4%, s vízállás kiszámíthttlnság teljesítménye z (és utóbbi így z időszkbn áruszállítás tervezhetetlensége), jelentősen részben csökkent gzdsági részben válság vízállás mitt. kiszámíthttlnság A hzi vízi szállítás (és jellegzetessége így z áruszállítás továbbá, hogy tervezhetetlensége), csk szezonálisn jelentkezik, részben így elsősorbn gzdsági ilyen válság termékek mitt. szállításár A hzi lklms. vízi szállítás A Dun hjózhtóságánk jellegzetessége biztosítás továbbá, régót hogy npirenden csk szezonálisn lévő kérdés, zonbn jelentkezik, megfelelő merülési így elsősorbn mélység stbil ilyen biztosításához termékek jelentős szállításár lklms. A Dun hjózhtóságánk fejlesztésekre (pl. vízlépcső) lenne szükség, mi ellen rendszeresen biztosítás régót npirenden lévő kérdés, zonbn megfelelő tiltkoznk merülési zöld szervezetek, mélység stbil s emellett biztosításához z lcsony forglom jelentős mitt fejlesztésekre közgzdsági (pl. rcionlitás vízlépcső) lenne is nehezen szükség, igzolhtó. mi ellen rendszeresen tiltkoznk zöld szervezetek, s emellett z lcsony forglom mitt közgzdsági rcionlitás is nehezen igzolhtó. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 80

81 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Az áruszállítás GDP- ből képviselt rányánk változás (2000=100) FORRÁS: Eurostt Az áruszállítás rány GDP- n belül vizsgált Az országok áruszállítás közül rány GDP-n Bulgáriábn belül vizsgált növekedett országok közül Bulgáriábn legdinmikusbbn növekedett 2000 legdinmikusbbn ót, s tíz év ltt 2000 több ót, s tíz év ltt mint több másfélszerese mint másfélszerese lett. Mgyrország lett. Mgyrország z z EU EU átlgá- átlgánál ngyobb ngyobb növekedést növekedést tudott relizálni, tudott relizálni, s egyúttl s régióbn egyúttl legjobbn régióbn teljesítő országok legjobbn között teljesítő szerepel. országok Az áruszállítás rány között szerepel. GDP-n belül Az áruszállítás lényegében rány változtln GDP- n mrdt belül Mgyrországon lényegében 2007 változtln és 2010 között. mrdt Egyedül Mgyrországon Romániábn csökkent 2007 és 2010 között. Egyedül Romániábn csökkent jelentős mértékben z ágzt súly gzdságon belül, míg jelentős mértékben z ágzt súly gzdságon Bulgáriábn, belül, míg Bulgáriábn, vlmint kisebb vlmint mértékben kisebb mértékben Lengyelországbn, Lengyelországbn, gzdsági válság ellenére gzdsági is növekedés válság volt ellenére tpsztlhtó. is növekedés volt tpsztlhtó. Románi áruszállítási pic (is) jelenleg jelentős változásokon Románi megy keresztül, áruszállítási vsúti pic áruszállítás (is) jelenleg privtizációj jelentős is küszöbön változásokon áll, s megy későbbiekben keresztül, itt is vsúti növekedés áruszállítás várhtó. Bulgári privtizációj áruszállítási is pic küszöbön egyre áll, jobbn s későbbiekben kezd felértékelődni, itt is mivel növekedés várhtó. Bulgári áruszállítási pic nemzetközi vsúti és közúti fuvrozók dinmikusn növekvő egyre jobbn kezd felértékelődni, mivel nemzetközi török árupic vsúti kpuját és látják közúti benne, fuvrozók így kiemelt célpicként tekintenek dinmikusn z országr. növekvő Mgyrországon török árupic kpuját z áruszállítás látják rány benne, GDP-n belül így várhtón kiemelt célpicként tovább fog növekedni, tekintenek mivel z z áruszállítás országr. növekedési Mgyrországon kilátási z kedvezőbbek áruszállítás z rány ország gzdságáénál. GDP- n belül várhtón tovább fog növekedni, mivel z áruszállítás növekedési kilátási kedvezőbbek z ország gzdságáénál. 81

82 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A belföldi áruszállítás modális szerkezete (%) FORRÁS: Eurostt A közúti áruszállítás minden európi országbn domináns rányt képvisel teljes áruszállításból. A A közúti, közúti vsúti, áruszállítás belvízi minden fuvrozás európi megoszlásit országbn domináns rányt vizsgálv képvisel megállpíthtó, teljes áruszállításból. hogy közút A z közúti, EU- bn vsúti, belvízi jellemzően fuvrozás pic megoszlásit háromnegyedét vizsgálv birtokolj. megállpíthtó, Ez z hogy rány közút z legngyobb EU-bn jellemzően Lengyelországbn pic háromnegyedét (81%) és birtokolj. Ez legkisebb z rány Romániábn legngyobb (49%) Lengyelországbn ez utóbbinál (81%) és legkisebb belvízi Romániábn szállítás (49%) rány ez rendkívül utóbbinál mgs belvízi (27%). szállítás rány rendkívül Mgyrországon mgs (27%). közúti Mgyrországon áruszállítás rány közúti 75%, áruszállítás mi lényegében megfelel z EU- átlgnk, vsúti rány 75%, mi lényegében megfelel z EU-átlgnk, vsúti áruszállítás 20%- os rányávl viszont kissé áruszállítás felülmúlj zt. 20%-os rányávl viszont kissé felülmúlj zt. Hzánkbn vsúti áruszállítás folymtosn veszít verseny- versenyképességéből közúti áruszállítássl közúti áruszállítássl szemben modálisn könnyebben szemben válthtó modálisn árucsoportok könnyebben esetében, válthtó minek csk egyik árucsoportok ok vsút esetében, mgs minek költségszintje csk egyik (ngyrészt ok mgs pályhsználti vsút mgs költségszintje díjk mitt), mivel (ngyrészt kötöttpályás mgs közlekedés pályhsználti díjk mitt), mivel kötöttpályás szolgálttási minőségben sem tudj lépést trtni közúttl. közlekedés szolgálttási minőségben sem tudj lépést Egyre trtni inkább előtérbe közúttl. kerülnek Egyre inkább ruglms előtérbe és kiszámíthtó szállítások, kerülnek mit ruglms vsút és jövőben kiszámíthtó csk szállítások, közúttl közösen tud mit mjd vsút megvlósítni. jövőben Az is ilyen csk jellegű közúttl intermodális közösen szállítások tud érdemi mjd növekedéséhez megvlósítni. zonbn Az ilyen vsúti jellegű áruszállításnk további intermodális fejlődésre szállítások lesz szüksége. érdemi növekedéséhez zonbn vsúti áruszállításnk további fejlődésre lesz szüksége. 82

83 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Az üzemnyg ár (95- ös benzin, USD / liter) Az üzemnyg ár Mgyrországon hrmdik Az legmgsbb üzemnyg ár régióbn, Mgyrországon csupán Szlovákiábn hrmdik legmgsbb és Csehországbn régióbn, csupán mgsbb Szlovákiábn benzin és Csehországbn ár. A vizsgált mgsbb régiós benzin országok ár. A közül vizsgált Romániábn régiós országok legkedvezőbb közül Romániábn legkedvezőbb benzinár benzinár. és között és hzánkbn 2008 között nőtt hzánkbn nőtt legngyobb legngyobb mértékben mértékben (12%- kl) (12%-kl) 95- ös 95-ös benzin ár. ár. A hzi mgs árkhoz gyengébb forint mgs dótrtlom is hozzájárul: egy liter üzemnyg áránk több mint fele A hzi mgs árkhoz gyengébb forint mgs dótrtlom is hozzájárul: egy liter üzemnyg áránk központi több költségvetésbe mint fele vándorol. központi költségvetésbe vándorol. FORRÁS: Eurostt 83

84 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Szállítás, rktározás ágzt egy lklmzottr jutó árbevétele 2010 (1000 euró) Gömb mérete: Szállítás, rktározás ágzt egy cégre jutó árbevétele (1000 euró) A szállítás, rktározás ágzt egy főre eső bevételének regionális összehsonlítás egyszerre érzékelteti z ágzt htékonyságát és techniki fejlettségét. Mgyrország ebből szem- A szállítás, rktározás ágzt egy főre eső bevételének regionális összehsonlítás egyszerre pontból érzékelteti z élmezőnyhöz z ágzt htékonyságát trtozik régióbn és techniki csk csehek rendelkeznek fejlettségét. Mgyrország kedvezőbb muttóvl ebből szempontból igz, ez még z így is csupán élmezőnyhöz z EU átlgánk trtozik lig több régióbn mint 40%-át csk éri csehek el. rendelkeznek kedvezőbb muttóvl igz, ez még A így muttó is csupán lkulásár z EU átlgánk érdemi htássl lig több vn mint z 40%- át állmi vgy önkormányzti éri el. kézben lévő közlekedési vállltok személyállományánk lkulás. Az utóbbi időben ugyn történtek kisebb A muttó lkulásár érdemi htássl vn z állmi rcionlizálások e vontkozásbn MÁV-nál és BKV-nál is, vgy önkormányzti kézben lévő közlekedési zonbn vállltok főleg személyállományánk z előbbinek központi lkulás. szervezetében Az még jelentős utóbbi htékonyságnövelési időben ugyn trtlékok történtek vnnk. kisebb A hzi logisztiki, rcionlizálások szállítmányozási, e vontkozásbn fuvrozási, rktározási MÁV- nál és pic ngyobb szereplői BKV- nál is, nemzetközi zonbn színvonlú főleg z előbbinek szolgálttást központi nyújtnk legtöbbjük szervezetében vlmely nemzetközi még jelentős hálózt htékonyságnövelési leányválllt s így humángzdálkodásuk, trtlékok vnnk. illetve e A téren hzi elért htékonyságuk logisztiki, európi szállítmányozási, színvonlú. fuvrozási, rktározási pic ngyobb szereplői nemzetközi színvonlú szolgálttást nyújtnk legtöbbjük vlmely nemzetközi hálózt leányválllt s így humángzdálkodásuk, illetve e téren elért htékonyságuk európi színvonlú. FORRÁS: Eurostt 84

85 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Szállítás, rktározás ágzt termelékenysége (1000 euró) Egy fogllkozttottr jutó bruttó hozzádott érték FORRÁS: Eurostt A szállítás, szállítás, rktározás rktározás ágzt ágzt termelékenysége termelékenysége megmuttj, hogy megmuttj, egy fő munkvállló hogy egy fő átlgosn munkvállló mekkor átlgosn bruttó hozzádott mekkor értéket bruttó termel, hozzádott milyen értéket mértékben termel, járul milyen hozzá gzdsághoz. mértékben Mgyrország járul ebből hozzá szempontból gzdsághoz. középmezőnyhöz Mgyrország trtozik régióbn, ebből horvátok, szempontból csehek és szlovákok is jobbk középmezőnyhöz e tekintetben trtozik nálunk. régióbn, 2007 és 2010 horvátok, között kisebb mértékben csehek csökkent és szlovákok termelékenység is jobbk nálunk, e tekintetben régióbn egyedül nálunk és 2010 között kisebb mértékben Horvátországbn és Csehországbn tudott növekedni. csökkent termelékenység nálunk, régióbn egyedül Horvátországbn és Csehországbn tudott Bizonyos növekedni. logisztiki tevékenységek más országb történő kihelyezésénél fontos szerepe vn termelékenységnek, de cskis nnk Bizonyos költségeivel logisztiki együtt. tevékenységek Az dott ágzt más országb nemzetközi versenyképességét történő kihelyezésénél egyszerre htározz fontos szerepe meg kedvező vn díjszint és termelékenységnek, tágbb értelemben vett de szolgálttási cskis nnk minőség. költségeivel Mgyrországon együtt. legngyobb Az pici dott szolgálttók ágzt nemzetközi nemzetközi szinten is versenyképesek, különösen kkor, h vlmely ngy nemzetközi versenyképességét egyszerre htározz meg kedvező díjszint és tágbb értelemben vett hálózt szolgálttási részei is egyben. minőség. A hzi Mgyrországon tuljdonú fuvrozóvállltok közül legngyobb egyedül pici Wberer s szolgálttók tekinthető nemzetközi érdemi szinten szereplőnek is z európi versenyképesek, szállítási picon. különösen kkor, h vlmely ngy nemzetközi hálózt részei is egyben. A hzi tuljdonú fuvrozóvállltok közül egyedül Wberer s tekinthető érdemi szereplőnek z európi szállítási picon. 85

86 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Beruházási rát szállítás, rktározás ágztbn (%) Az ágzt bruttó állóeszköz felhlmozás / ágzti GDP A beruházások z ágztbn leggykrbbn növekedési kilátások, vgy htékonyságnövelési igények mentén vlósultk A beruházások z ágztbn leggykrbbn növekedési kilátások, vgy htékonyságnövelési meg igények ben. mentén vlósultk A 2008-s meg ben. gzdsági válság A htásár s beruházási gzdsági rát minden válság htásár vizsgált országbn beruházási csökkent rát szállítási, minden rktározási vizsgált ágztbn, országbn mivel csökkent z e célr szállítási, llokálhtó források rktározási jelentősen ágztbn, megcsppntk. mivel z Mgyrország e célr llokálhtó Szlováki után források második jelentősen legngyobb megcsppntk. beruházási rátávl Mgyrország rendelkezett ben Szlováki régióbn, után megelőzve második ezzel legngyobb két évvel beruházási korábbn még előtte rátávl szereplő rendelkezett Bulgáriát ben régióbn, megelőzve ezzel két évvel korábbn még előtte szereplő Bulgáriát. Hzánkbn kisebb közúti fuvrozó vállltok jelentős része csődbe Hzánkbn ment, z kisebb állóeszközeik közúti jelentős fuvrozó részben vállltok átmenetileg bnkok jelentős kezébe része kerültek, csődbe vgy ment, ngyobb z cégek állóeszközeik vették át, s ezzel növekedett jelentős részben pici koncentráció. átmenetileg A beruházási bnkok kezébe rát érdemi növekedéséhez kerültek, vgy szállítási ngyobb igények cégek dinmikus vették át, növekedésére, s ezzel zz végső növekedett soron gzdság pici koncentráció. - és zon belül A beruházási is kiemelten rát külkereskedelem érdemi kiszámíthtó növekedéséhez bővülésére szállítási vn szükség. igények dinmikus növekedésére, zz végső soron gzdság - és zon belül is kiemelten külkereskedelem kiszámíthtó bővülésére vn szükség. FORRÁS: Eurostt 86

87 4. KITÖRÉSI PONTOK 4.2. AUTÓIPAR, GÉPGYÁRTÁS 4.2. AUTÓIPAR, GÉPGYÁRTÁS 61. ÁBRA Képzett mérnökök jelenléte munkerőpicon 0=egyáltlán nem állnk rendelkezésre; 10=rendelkezésre állnk Abbn, Abbn, hogy hogy egy egy utóipri, utóipri, vgy vgy gépgyártó gépgyártó válllt válllt mely országot mely válsztj országot újbb üzemének válsztj telephelyéül újbb üzemének (illetve, hogy mely országból telephelyéül nem (illetve, költözik el), hogy bbn mely ngy országból szerepe vn nem kedvező és költözik kiszámíthtó el), bbn jogi- ngy és dókörnyezetnek, szerepe vn kedvező z egyedi és kedvezményeknek kiszámíthtó és jogi- támogtásoknk, és dókörnyezetnek, kiépített z infrstruktúránk, egyedi vlmint kedvezményeknek szükséges és munkerő támogtásoknk, jelenlétének kiépített is. Ez utóbbi vontkozásábn Mgyrország vállltvezetők megítélése sze- infrstruktúránk, vlmint szükséges munkerő jelenlétének is. Ez utóbbi vontkozásábn rint ugyn z élmezőnyben helyezkedik el régióbn, zonbn Mgyrország vállltvezetők megítélése szerint pozíciój ugyn z z élmezőnyben elmúlt négy évben helyezkedik jelentősen romlott, régióbn, mivel nem tudott zonbn olyn pozíciój előrelépést z elmúlt felmuttni, négy évben mint jelentősen többi vizsgált ország. romlott, mivel nem tudott olyn előrelépést felmuttni, mint többi vizsgált ország. A multincionális vállltok rendszeresen pnszkodnk Mgyrországon, A multincionális hogy nincsenek vállltok megfelelő rendszeresen szkmunkások, mit pnszkodnk Mgyrországon, hogy nincsenek csk z okttás újjászervezésével lehetne megoldni. megfelelő szkmunkások, mit csk z okttás újjászervezésével lehetne megoldni. 87 FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 87

88 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Termelékenység z iprbn (ezer USD) Egy lklmzottr jutó bruttó hozzádott érték Az Az ipr ipr termelékenysége termelékenysége szempontjából szempontjából Mgyrország ben Mgyrország még középmezőnyhöz ben még trtozott középmezőnyhöz régióbn, 2011-re zonbn trtozott már régióbn, éllovs lett re igz, zonbn még így is már jelentősen éllovs elmrd z lett EU-átlgtól. igz, még Mindzonáltl így is jelentősen régió elmrd országi z közötti EU- jelentősebb átlgtól. különbségek Mindzonáltl 2011-re minimálisr régió országi csökkentek. közötti jelentősebb különbségek re minimálisr Mgyrországon csökkentek. reltíve mgs átlgos termelékenységhez ngybn hozzájárulnk betelepült feldolgozóipri különösen Mgyrországon reltíve mgs átlgos termelékenységhez utóipri cégek. ngybn hozzájárulnk betelepült feldolgozóipri különösen utóipri cégek. FORRÁS: The World Bnk 88

89 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Egységnyi munkerőköltség változás feldolgozóiprbn (2006=100) Az egységnyi munkerőköltség fontos szempont egy új üzem létrehozás, illetve egy meglévő egység fenntrtás kpcsán, így Az ennek egységnyi lkulás munkerőköltség htássl vn egy fontos ország szempont vonzerejére, versenyképességére egy új üzem létrehozás, is. A munkerőköltség illetve egy meglévő kereslet egység bővülésével áltlábn fenntrtás növekszik, kpcsán, így így egy ennek vonzó lkulás ország/régió htássl idővel gykrn veszít vn egy e vontkozású ország vonzerejére, versenyképességéből. versenyképességére is. A munkerőköltség kereslet bővülésével áltlábn Mgyrországon növekszik, így z egy egységnyi vonzó munkerőköltség ország/régió idővel növekedése gykrn veszít e vontkozású versenyképességéből. feldolgozóiprbn ben legmgsbb, ben Mgyrországon második, z míg egységnyi 2010-ben munkerőköltség hrmdik legmgsbb volt növekedése régióbn. feldolgozóiprbn A növekedés legngyobb ben z lcsony bázisról legmgsbb, induló Bulgáriábn ben volt. második, míg ben hrmdik legmgsbb volt régióbn. A növekedés legngyobb z lcsony bázisról induló Bulgáriábn volt. FORRÁS: OECD unit lbor costs dtbse 89

90 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A termelés más országb vló áthelyezésének veszélye 0=ngyon jelentős; 10=jelentéktelen A termelés más országb vló áthelyezésének veszélye megkérdezett A termelés vállltvezetők más országb szerint vló Lengyelország áthelyezésének kivételével veszélye megkérdezett vállltvezetők szerint minden országbn csökkent 2008-s gzdsági válság ót. Lengyelország kivételével minden országbn Jelenleg csökkent Mgyrországon s gzdsági legkisebb válság ót. termelés Jelenleg áthelyezésének Mgyrországon veszélye régióbn legkisebb noh 2008-bn termelés még hrmdik legngyobb áthelyezésének volt, veszélye sőt, válszdók régióbn még noh z EU átlgánál is kedvezőbbnek bn még hrmdik ítélték meg legngyobb helyzetet. volt, sőt, válszdók még z EU átlgánál is kedvezőbbnek A ítélték legtöbb meg ngy helyzetet. gépgyártó és utóipri válllt Mgyrországon z elmúlt időszkbn jelentős beruházásokt hjtott végre, minek eredményeként z üzem áthelyezése nem vló- A legtöbb ngy gépgyártó és utóipri válllt Mgyrországon z elmúlt időszkbn jelentős síthtó beruházásokt meg gzdságosn. hjtott Emellett végre, legngyobb minek beruházók jelentős eredményeként egyedi kedvezményekben, z üzem áthelyezése támogtásokbn nem is részesültek. vlósíthtó Mindzonáltl meg gzdságosn. új beruházásokhoz Emellett szükséges lehet legngyobb kiszámíthtó és beruházók kedvező jogi-, vlmint jelentős dókörnyezet. egyedi kedvezményekben, támogtásokbn is részesültek. Mindzonáltl z új beruházásokhoz szükséges lehet kiszámíthtó és kedvező jogi-, vlmint dókörnyezet. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 90

91 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A high- tech export rány feldolgozóipri kivitelből (%) A high- tech iprágk esetében különös jelentősége A vn high-tech képzett iprágk (vgy kiképezhető) esetében és különös reltíve jelentősége olcsó vn munkerőnek. képzett (vgy kiképezhető) A high- tech és reltíve olcsó iprágk munkerőnek. A betelepülésükkel high-tech iprágk betelepülésükkel gykrn technológiát gykrn technológiát és és szkértelmet is is meghonosítnk, így közvetett így közvetett kedvező htásuk kedvező hosszú htásuk távon is hosszú jelentkezhet. távon is jelentkezhet. Mgyrországon Mgyrországon high-tech high- tech export export rány rány feldolgozóipri kivitelből legmgsbb: z ágzt kivitelének közel egy- feldolgozóipri kivitelből legmgsbb: z ágzt kivitelének közel egynegyedét tette ki bn és negyedét ben tette is. Ez ki 2006-bn z rány nem és 2010-ben csk is. régió Ez z más rány nem csk országiénál régió más ngyobb, országiénál hnem ngyobb, meghldj hnem meghldj z z Egyesült Állmokét és Jpánét és Jpánét is, sőt: is, z sőt: EU-átlgnk z EU- kétszerese. átlgnk Mgyrországon kétszerese. Mgyrországon z előbbi országokkl z előbbi ellentétben országokkl gzdsági válság ellentétben ellenére is változtln gzdsági tudott válság mrdni ellenére high-tech is export változtln rány, tudott mi nemzetközi mrdni összehsonlításbn high- tech jelentős export rány, versenyelőnyt mi nemzetközi jelez. összehsonlításbn jelentős versenyelőnyt jelez. FORRÁS: World Development Indictors Dtbse 91

92 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Az utóipr egy lklmzottr jutó árbevétele 2010 (1000 euró) Gömb mérete: Az utóipr egy cégre jutó árbevétele (1000 euró) A régióbn több ország is jelentős hgyományokkl rendelkezik A régióbn z utógyártás több ország területén, is jelentős közülük hgyományokkl is kiemelkedik Csehország, rendelkezik Szlováki, z Lengyelország utógyártás területén, és Mgyrország. közülük Hzánkbn is kiemelkedik személygépkocsi-gyártás Csehország, Szlováki, csk z elmúlt Lengyelország két évtizedben és kezdett Mgyrország. meghonosodni, Hzánkbn előtte inkább személygépkocsi- tehergépjárművek és gyártás csk z elmúlt két évtizedben kezdett buszok gyártás volt jellemző. meghonosodni, előtte inkább tehergépjárművek és buszok gyártás volt jellemző. Az utóipr hzánkbn legdinmikusbbn növekvő területek Az közé utóipr trtozik. hzánkbn Az egy lklmzottr legdinmikusbbn jutó árbevétel z utóiprbn növekvő Mgyrországon területek közé legngyobb trtozik. régióbn, Az egy megelőzve Csehországot lklmzottr és Lengyelországot jutó árbevétel is, z de zért utóiprbn még mindig több mint Mgyrországon 20%-kl elmrd z legngyobb EU-átlgtól. A mgs régióbn, fjlgos bevételhez megelőzve elsősorbn Csehországot z Audi és (és Lengyelországot 2012-től Mercedes) is, de termelése járul hozzá. Az utóiprbn hzi beszállítók rány kicsi zért még mindig több mint 20%- kl elmrd z EU- átlgtól. A mgs fjlgos bevételhez elsősorbn z ugyn, de néhány területen dinmikus növekedési lehetőségek hozzá. is elképzelhetők. Az utóiprbn hzi beszállítók rány Audi (és től Mercedes) termelése járul kicsi ugyn, de néhány területen dinmikus növekedési lehetőségek is elképzelhetők. FORRÁS: Eurostt 92

93 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Az utóipr termelékenysége (1000 euró) Egy fogllkozttottr jutó bruttó hozzádott érték Mgyrországon Mgyrországon z z utóipr utóipr egy egy főre főre eső eső fjlgos fjlgos termelé- termelékenysége jelentősen jelentősen elmrd z elmrd EU-átlgtól, z zonbn EU- még így átlgtól, is legmgsbb zonbn még régióbn. így is A termelékenység legmgsbb ngybn összefügg régióbn. A beüzemelt termelékenység gyártási ngybn gépsorok összefügg technológii színvonlávl, beüzemelt utomtizációs gyártási fokávl. gépsorok Mgyrországon technológii vizsgált időszkbn színvonlávl, leginkább utomtizációs utomtizált gyárk fokávl. német utómárkákhoz Mgyrországon kötődtek, zonbn vizsgált érdemi időszkbn fejlesztés leginkább között utomtizált gyárk német utómárkákhoz összességében nem volt érzékelhető ( Mercedes csk kötődtek, zonbn érdemi fejlesztés ben között kezdte összességében meg termelést). nem Csehországbn volt érzékelhető és Szlovákiábn ( ugynkkor Mercedes csk érdemben ben jvult kezdte termelékenység, meg termelést). zonbn még ezek Csehországbn sem érték el z és EU átlgos Szlovákiábn utóipri ugynkkor termelékenységi növekményét. érdemben jvult termelékenység, zonbn még ezek sem érték el z EU átlgos utóipri Mgyrország termelékenységi utóipr növekményét. dinmikus növekedésen ment keresztül rendszerváltás ót, mi még z utóbbi években sem veszített lendületéből: idén megkezdte gyártást Mercedes, Mgyrország utóipr dinmikus növekedésen ment keresztül rendszerváltás ót, mi még z s utóbbi z Audi években is bővítette sem kpcitásit. veszített lendületéből: Ehhez kpcsolódón idén egyes beszállítói megkezdte picokon gyártást mgyr Mercedes, cégek is előtérbe s z Audi kerültek. is bővítette kpcitásit. Ehhez kpcsolódón egyes beszállítói picokon mgyr cégek is előtérbe kerültek. FORRÁS: Eurostt 93

94 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Az utóipr rány feldolgozóipr hozzádott értékéből (%) A régióbn három országbn képvisel jelentősebb, A 15% régióbn feletti három rányt országbn z utóipr képvisel feldolgozóipr jelentősebb, 15% feletti hozzádott rányt z utóipr értékéből: feldolgozóipr Csehország, Szlováki hozzádott és értékéből: Csehország, Mgyrország. Szlováki bn és Mgyrország. még 2008-bn éllovsnk még éllovsnk számítottunk, számítottunk, ben 2010-ben zonbn zonbn már kissé már hátrébb kissé hátrébb szorultunk, miben közrejátszott egyes egyes utógyárk (különösen (különösen Suzuki) termelésének Suzuki) termelésének átmeneti vgy átmeneti trtós csökkenése. vgy trtós csökkenése. Hbár z utógyártás során jellemzően 10% ltti rányt képvisel Hbár z utógyártás során jellemzően 10% ltti rányt belföldi képvisel beszállítások belföldi rány, beszállítások z utóipr rány, betelepülését z minden utóipr országbn betelepülését szívesen minden látják, országbn mivel egy-egy szívesen ngyobb gyár egyfelől látják, érdemben mivel egy- egy növeli ngyobb GDP-t és számos gyár egyfelől új munkhelyet teremt, érdemben másfelől növeli pedig GDP- t új technológiát és számos új importál. munkhelyet Mgyrország versenypozíciój teremt, másfelől igen pedig kedvező új technológiát régióbn z importál. utógyártás területén, Mgyrország különösen versenypozíciój német utógyárk igen vontkozásábn. kedvező régióbn z utógyártás területén, különösen német utógyárk vontkozásábn. FORRÁS: Eurostt 94

95 4. KITÖRÉSI PONTOK 4.3. GYÓGYSZERIPAR, BIOTECH 4.3. GYÓGYSZERIPAR, BIOTECH 69. ÁBRA A gyógyszeripr egy lklmzottr jutó árbevétele 2010 (1000 euró) Gömb mérete: A gyógyszeripr egy cégre jutó árbevétele (1000 euró) Mgyrországon régi hgyomány vn gyógyszergyártásnk, Mgyrországon Richtert 1901-ben régi lpították hgyomány és már már vn hét országbn vn gyógyszergyártásnk, jelen. A legngyobb gyógyszergyárk Richtert közül ben többen is termelőegységgel lpították és már rendelkeznek már hét hzánkbn. országbn vn jelen. A legngyobb gyógyszergyárk közül többen is A termelőegységgel régióbn Mgyrországon rendelkeznek legngyobb hzánkbn. z egy cégre jutó árbevétel gyógyszeriprbn, zonbn még így sem éri el z A régióbn Mgyrországon legngyobb z egy EU-átlg felét sem. Ennek elsődleges ok, hogy hzánkbn cégre jutó árbevétel gyógyszeriprbn, zonbn ngy tömegben z lcsonybb értékű gyógyszerek kerülnek még így sem éri el z EU- átlg felét sem. Ennek előállításr, elsődleges ok, vlmint hogy hogy hzánkbn utomtizáció ngy tömegben fok z is lcsonybb. lcsonybb értékű gyógyszerek kerülnek előállításr, vlmint hogy z utomtizáció fok is lcsonybb. 95 FORRÁS: Eurostt 95

96 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A gyógyszeripr termelékenysége (1000 euró) Egy fogllkozttottr jutó bruttó hozzádott érték Az Az egy egy fogllkozttottr fogllkozttottr jutó jutó bruttó bruttó hozzádott hozzádott érték szempontjából érték szempontjából - fjlgos árbevételhez - fjlgos hsonlón árbevételhez - éllovs Mgyrország hsonlón - régióbn, éllovs Mgyrország mégh lemrdás régióbn, jelentős is z mégh EU-átlghoz lemrdás képest z jelentős lcsonybb is z technológii EU- átlghoz színvonlú, s képest így kisebb z lcsonybb htékonyságú technológii termelés mitt. színvonlú, s így kisebb htékonyságú termelés mitt. A gyógyszeripr fontos ágzt mgyr gzdságnk, mivel A gyógyszeripr fontos ágzt mgyr szektor nticiklikus tuljdonsággl bír, erősen exportorientált, gzdságnk, mivel szektor nticiklikus tuljdonsággl jellemzően intenzív bír, K+F erősen tevékenységet exportorientált, folytt és rendszeresen jellemzően fejleszt, intenzív beruházásokt K+F tevékenységet eszközöl. folytt A mgyrországi és gyógyszeriprr rendszeresen fejleszt, ngyfokú beruházásokt koncentráció jellemző. eszközöl. Az A innovtív gyógyszergyártók, mgyrországi vlmint gyógyszeriprr különösen hzi ngyfokú kuttóközpontok koncentráció szerepe különösen jellemző. fontos lehet, Az mivel innovtív hosszbb távon érdemi gyógyszergyártók, exportnövekményt, vlmint bruttó különösen hozzádott hzi értékbővülést érhetnek kuttóközpontok el célzott szerepe gzdságpolitik különösen esetén. fontos Mgyrországnk lehet, mivel hosszbb távon érdemi exportnövekményt, tehát fejlesztési politikájávl nem z egész gyógyszeriprr bruttó hozzádott értékbővülést érhetnek el célzott (vgy gzdságpolitik csupán egyetlen esetén. cégre), Mgyrországnk hnem elsősorbn tehát zon belül is fejlesztési K+F-re és z politikájávl exportpotenciál nem bővítésére z érdemes egész fókuszálni. gyógyszeriprr (vgy csupán egyetlen cégre), hnem elsősorbn zon belül is K+F- re és z exportpotenciál bővítésére érdemes fókuszálni. FORRÁS: Eurostt 96

97 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A gyógyszeripr rány feldolgozóipr hozzádott értékéből (%) A régióbn hzánkbn legngyobb A gyógyszeripr régióbn hzánkbn rány legngyobb feldolgozóipr gyógyszeripr hozzádott rány értékéből, feldolgozóipr rádásul hozzádott 2008 és értékéből, 2010 között rádásul nálunk 2008 is és 2010 között növekedett nálunk is legngyobb növekedett mértékben. legngyobb Rjtunk mértékben. kívül Rjtunk kívül egyedül egyedül Horvátországbn 5% feletti még még gyógyszeripr rány, gyógyszeripr viszont bszolút rány, értékben viszont bszolút nem tekinthető értékben jelentősnek nem termelése. tekinthető jelentősnek termelése. Elsősorbn technológii fejlődés, másodsorbn Elsősorbn technológii fejlődés, másodsorbn világ ngy világ ngy régió között zjló funkcionális régió átrendeződés között zjló htározz funkcionális meg átrendeződés gyógyszeripr htározz meg gyógyszeripr fejlődési folymtit, fejlődési folymtit, zonbn célzott zonbn fejlesztési célzott fejlesztési politikávl hzánk hzánk versenypozíciój versenypozíciój tovább erősíthető tovább lenne. erősíthető lenne. FORRÁS: Eurostt 97

98 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A biotechnológi vélelmezett jelentősége gzdságbn Y tengely: Az egyes országok nemzetközi biotechnológii szbdlmi kérelmeinek rány z összes OECD tgországéhoz viszonyítv. Gömb mérete: Az egyes országok nemzetközi biotechnológii szbdlmi kérelmeinek rány z összes szbdlomból z OECD tgországok átlgos rányszámához viszonyítv. A biotechnológi biotechnológi régót régót jelen jelen lévő tudomány, lévő tudomány, igzán előtérbe z igzán 1970-es előtérbe évek végétől, z es vgyis évek rekombináns végétől, vgyis DNS technik megjelenésétől rekombináns DNS került. technik Alpvetően megjelenésétől három fontosbb került. részterülete Alpvetően vn: humán három egészségügyi, fontosbb részterülete növényi, vlmint vn: z ipri biotechnológi. humán egészségügyi, növényi, vlmint z ipri biotechnológi. Mgyrország biotechnológii szbdlmi kérelmeinek rány Mgyrország biotechnológii szbdlmi z összes OECD tgországéhoz viszonyítv lényegében zonos kérelmeinek rány z összes OECD tgországéhoz lengyelekével és viszonyítv csehekével, lényegében kikkel együtt zonos éllovsoknk számítunk lengyelekével régióbn. és csehekével, Hzánk nemzetközi kikkel együtt biotechnológii szbdlmi éllovsoknk kérelmeinek számítunk rány z régióbn. összes szbdlomból Hzánk (z OECD nemzetközi átlghoz képest) biotechnológii mgs, megfelel z szbdlmi EU és Jpán átlgánk, kérelmeinek s régióból rány csk Lengyelországé z összes szbdlomból ngyobb. (z OECD átlghoz képest) mgs, megfelel z EU és Jpán átlgánk, s régióból csk Lengyelországé ngyobb. FORRÁS: OECD Biotechnology Sttistics

99 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A biotechnológii szbdlmk rány z összes nemzetközi szbdlomból (%) A kilencvenes évek közepe és 2000-es évek közepe között egyedül A kilencvenes Lengyelországbn évek közepe tudott és növekedni es nemzetközi évek biotechnológii közepe között szbdlmk egyedül Lengyelországbn rány z összes nemzetközi tudott szbdlmon növekedni belül. Mgyrországon nemzetközi zonbn biotechnológii nem volt olyn jelentős szbdlmk csökkenés, rány mint régió z többi összes országábn, nemzetközi s mérséklődés szbdlmon üteme lényegében belül. megegyezett Mgyrországon z EU-átlggl. zonbn nem volt olyn jelentős csökkenés, mint régió többi országábn, s mérséklődés üteme Hzánk régióbn kedvező versenypozícióbn vn biotechnológi K+F és szbdlmk terén, s ez mgyr gzdság szá- lényegében megegyezett z EU- átlggl. már Hzánk is kedvező régióbn lehetőségeket kedvező jelenthet, versenypozícióbn különösen hosszbb távon. vn biotechnológi K+F és szbdlmk terén, s ez mgyr gzdság számár is kedvező lehetőségeket jelenthet, különösen hosszbb távon. FORRÁS: OECD Biotechnology Sttistics

100 4. KITÖRÉSI PONTOK 4.4. ZÖLD IPAR, KÖRNYEZETVÉDELEM 4.4. ZÖLD IPAR, KÖRNYEZETVÉDELEM 74. ÁBRA A megújuló energiforrások rány z összes energi felhsználásból (%) FORRÁS: OECD IEA Renewble Sttistics 2010 A zöld zöld ipr ipr elsősorbn elsősorbn megújuló megújuló és és lterntív lterntív energiákt, környezet energiákt, technológiákt környezet és technológiákt z energihtékonyságot és z előtérbe energihtékonyságot helyező ipri tevékenységeket előtérbe fogllj helyező mgáb. ipri A zöldipr nemcsk tevékenységeket környezeti fogllj problémák mgáb. megoldásához A zöldipr szükséges termék nemcsk és technológi környezeti igényeket problémák elégíti megoldásához ki, hnem egyúttl energetiki szükséges termék szükségletekről és technológi is gondoskodik. igényeket A elégíti zöld ipr és környezetvédelem ki, hnem egyúttl különösen energetiki z elmúlt szükségletekről két évtizedben is került gondoskodik. A zöld ipr és környezetvédelem előtérbe, miben ngy szerepe volt globális felmelegedéssel különösen z elmúlt két évtizedben került kpcsoltos előtérbe, miben félelmeknek, ngy illetve szerepe kpcsolódó volt globális gzdságpolitikák felmelegedéssel támogtó jellegének. kpcsoltos Az EU kiemelt félelmeknek, prioritásként illetve fogllko- zik területtel. kpcsolódó gzdságpolitikák támogtó jellegének. Az EU kiemelt prioritásként fogllkozik Mgyrországon területtel. megújuló energiforrások rány z összes energifelhsználásból mintegy 6%, mi jelentősen elmrd z Mgyrországon EU átlgosn közel 11%-os megújuló szintjétől, energiforrások viszont régióbn átlghoz közeli értéknek tekinthető. Hzánk lehetőségei korláto- rány z összes energifelhsználásból mintegy 6%, mi jelentősen elmrd z EU átlgosn közel zottk 11%- os megújuló szintjétől, energiforrások viszont régióbn terén (szeles átlghoz és npsütéses órák közeli lcsony értéknek rány, tekinthető. vízlépcsők Hzánk hiány lehetőségei stb.), de néhány területen korlátozottk pl. bioüzemnyg megújuló energiforrások érdemi potenciálll terén rendelkezik. (szeles és npsütéses órák lcsony rány, vízlépcsők hiány stb.), de néhány területen pl. bioüzemnyg érdemi potenciálll rendelkezik

101 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A fenntrthtó fejlődés válllti perspektívából 0=nem szempont 10=kiemelt prioritás Egy Egy nemzetközi nemzetközi felmérés felmérés szerint szerint Mgyrországon Mgyrországon fenntrthtó fenntrthtó fejlődés közepesnél fejlődés kicsit közepesnél fontosbb szempont kicsit volt 2012-ben, fontosbb mi szempont pozitív elmozdulást volt ben, jelentett mi 2008-hoz pozitív képest. A elmozdulást többi vizsgált jelentett országbn hoz (kivéve Jpánt) képest. fordított A többi irányú volt z vizsgált elmozdulás: országbn csökkent (kivéve fenntrthtó Jpánt) működés fordított jelentősége. A irányú mgyr vállltvezetők volt z elmozdulás: vlmelyest fontosbbnk csökkent mondják fenntrthtó fenntrthtósági működés fejlődés jelentősége. jelentőségét, mint A mgyr régió többi országábn. vállltvezetők vlmelyest fontosbbnk mondják fenntrthtósági fejlődés jelentőségét, mint régió többi országábn. A fenntrthtó fejlődés hosszú távú szemléletet igényel, mi gykrn A fenntrthtó ütközhet fejlődés rövid távú hosszú érdekekkel. távú szemléletet A gzdsági válság kpcsán, igényel, mikor gykrn is sok cég ütközhet túlélésért küzdött, rövid távú hosszú távú szempontok érdekekkel. gykorlti A gzdsági érvényesítése válság kpcsán, is könnyen mikor háttérbe is szorult sok kár cég nnk túlélésért ellenére, küzdött, hogy vállltvezetők hosszú távú zt továbbr is szempontok fontos szempontnk gykorlti trtották. érvényesítése A fenntrthtó is könnyen fejlődéshez háttérbe szorult kár nnk ellenére, hogy köthető pl. környezetvédelmi szbályozások ugynkkor vállltvezetők zt továbbr is fontos versenyhátrányt szempontnk is trtották. jelenthetnek A egy vállltnk, fenntrthtó mivel zok gykrn fejlődéshez költéstöbblettel köthető járnk. pl. környezetvédelmi szbályozások ugynkkor versenyhátrányt is jelenthetnek egy vállltnk, mivel zok gykrn költéstöbblettel járnk. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 101

102 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Környezetvédelmi előírások 0=erősen hátrálttják z üzleti folymtokt 10=egyáltlán nem hátrálttják A vállltvezetők vállltvezetők szerint szerint környezetvédelmi környezetvédelmi előírások közepesnél előírások kisebb közepesnél mértékben hátrálttják kisebb mértékben z üzleti folymtokt hátrálttják Mgyrországon z feltehetően üzleti mind folymtokt dminisztrtív, mind költség Mgyrországon szempontból. A régióbn feltehetően mi fogdjuk el mind z egyik leginkább dminisztrtív, fenntrthtó mind szempontok költség szempontból. érvényesítését A igz, 2008 és régióbn 2012 között mi vlmelyest fogdjuk el nőtt z z egyik elfogdottság leginkább méghozzá ngyjából fenntrthtó z EU szempontok átlgánk megfelelő érvényesítését mértékben. igz, Romániábn 2008 és 2012 között vlmelyest nőtt z környezetvédelmi előírások elfogdottság leglcsonybb elfogdottság méghozzá ngyjából z EU átlgánk régióbn. megfelelő mértékben. Romániábn környezetvédelmi előírások elfogdottság leglcsonybb régióbn. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 102

103 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Környezetvédelmi dóbevételek rány GDP- ből (%) A környezetvédelmi bevételek rány 2,6% volt A Mgyrországon környezetvédelmi ben, bevételek mi rány ugyn 2,6% vlmivel volt Mgyrországon kisebb 2010-ben, os mi ugyn ránynál, vlmivel de még kisebb így is 2006-os z egyik ránynál, de legngyobb még így is z vizsgált egyik legngyobb országok közül, vizsgált s még országok z közül, s EU- átlgot még z EU-átlgot is meghldj. is meghldj. A jelentős A jelentős hozzájárulás hozzájárulás ellenére ellenére környezetvédelmi környezetvédelmi szbályozások szbályozások vállltvezetői elfogdottság vállltvezetői is z egyik elfogdottság legngyobb hzánkbn. is egyik legngyobb hzánkbn. A környezetvédelemhez kpcsolódó iprágk különösen zért A környezetvédelemhez kpcsolódó iprágk számíthtnk különösen átlgfeletti zért számíthtnk növekedésre, mivel átlgfeletti z EU szbályozási növekedésre, támogtási mivel politikáj z ezt EU ösztönzi. szbályozási és támogtási politikáj ezt ösztönzi. FORRÁS: Eurostt 103

104 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Megújuló technológiák (npelem, szélerőmű stb.) htás 0=ngyon lssn jelentkezik 10=gyorsn versenyelőnnyé konvertálhtó Mgyrországon vállltvezetők szerint megújuló energitermelési Mgyrországon technológiák htás vállltvezetők inkább lssn szerint jelentkezik és megújuló 2012 között energitermelési vlmelyest pesszimistábbk technológiák htás lettek hzánkbn zzl kpcsoltbn, hogy megújuló technológiák gyor- inkább lssn jelentkezik és 2012 között vlmelyest pesszimistábbk lettek hzánkbn sn versenyelőnnyé konvertálhtók lennének. A régióbn zzl kpcsoltbn, hogy megújuló technológiák gyorsn megújuló technológiák versenyelőnnyé megítélése konvertálhtók Csehországbn és Lengyelországbn lennének. A is régióbn kedvezőbb megújuló (ez utóbbinál technológiák z elmúlt két évben szignifikánsn megítélése Csehországbn pozitívbb lett ezen és Lengyelországbn technológiák megítélése), viszont kedvezőbb még így (ez is jelentően utóbbinál elmrdnk z elmúlt z két EU-átlgtól. évben szignifikánsn pozitívbb lett ezen technológiák megítélése), viszont még így is jelentően elmrdnk z EU- átlgtól. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 104

105 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA EMAS regisztrációk és öko- lbel licenszek szám (egymillió lkosr vetítve) 2001-től lehet megszerezni z EU-bn z EMAS környezetvédelmi től vezetési lehet és megszerezni hitelesítési rendszert, z EU- bn tnúsítványt, z EMAS Mgyrországon környezetvédelmi zonbn még vezetési csk z utóbbi és években hitelesítési kezdett elterjedni: rendszert, 2006-bn tnúsítványt, még csk öt, 2011-ben Mgyrországon pedig még csk húsz regisztrált zonbn szervezet még csk volt z hzánkbn utóbbi években igz, még kezdett ezzel is (Csehországgl elterjedni: együtt) bn éllovsoknk még csk számítunk öt, ben régióbn. pedig Még lcsonybb még csk z húsz egymillió regisztrált lkosr vetített szervezet EU áltl volt hitelesített hzánkbn igz, még ezzel is (Csehországgl öko-lbel licenszek szám; Mgyrországon mindösszesen öt együtt) éllovsoknk számítunk régióbn. Még ilyen lcsonybb cég vn. z egymillió lkosr vetített EU áltl hitelesített öko- lbel licenszek szám; A Mgyrországon régió országi jelentősen mindösszesen le vnnk öt ilyen mrdv cég z vn. EU fejlettebb országitól környezetvédelemhez kpcsolódó EU-specifikus hitelesítések A régió országi vontkozásábn, jelentősen le mivel vnnk zok mrdv bevezetése z egyfelől EU igen fejlettebb forrásigényes, országitól másfelől környezetvédelemhez pedig működésre is lpvető kpcsolódó áltlábn többletköltséget EU- specifikus eredményező hitelesítések htássl vn, vontkozásábn, mivel zok bevezetése egyfelől rádásul hzi vállltvezetők kevésbé hisznek bbn, hogy igen forrásigényes, másfelől pedig működésre is egy lpvető ilyen tnúsítvány áltlábn versenyelőnyt többletköltséget jelenthetne számukr. eredményező htássl vn, rádásul hzi vállltvezetők kevésbé hisznek bbn, hogy egy ilyen tnúsítvány versenyelőnyt jelenthetne számukr. FORRÁS: Eurostt 105

106 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A feldolgozóipri vállltok környezetvédelmi kidási lágztok szerint 2010 (EUR, egy lkosr vetítve) A feldolgozóiprbn feldolgozóiprbn Mgyrországon Mgyrországon voltk voltk második legmgsbbk második z legmgsbbk egy lkosr vetített z egy környezetvédelmi lkosr vetített kidások 2010-ben környezetvédelmi régióbn. kidások Ennek ben ok z áltlánosn régióbn. mgsbb dóterhek Ennek ok mellett z áltlánosn vegyipr és mgsbb gumi ipr dóterhek erősebb jelenléte hzánkbn. mellett vegyipr A régióbn és Csehországbn gumi ipr erősebb voltk jelenléte legmgsbbk hzánkbn. és Bulgáriábn A régióbn leglcsonybbk Csehországbn z egy voltk lkosr jutó kör- nyezetvédelmi legmgsbbk kidások. és Bulgáriábn leglcsonybbk z egy lkosr jutó környezetvédelmi kidások. A környezetvédelemhez kpcsolódó kidások mgs rány (noh A környezetvédelemhez ezek jelentős része dóteher) kpcsolódó kedvező kidások pici lehetőséget jelent mgs z ilyen rány szolgálttást (noh nyújtó ezek vállltok jelentős számár. része dóteher) kedvező pici lehetőséget jelent z ilyen szolgálttást nyújtó vállltok számár. FORRÁS: Eurostt 106

107 4. KITÖRÉSI PONTOK 4.5. SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK 4.5. SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK 81. ÁBRA A szolgálttás más országb vló áthelyezésének veszélye 0=ngyon jelentős; 10=elhnygolhtó Mgyrországon ben leglcsonybb volt vizsgált országok közül z dott szolgálttás más Mgyrországon 2012-ben leglcsonybb volt vizsgált országok közül z dott szolgálttás más országb vló áthelye- országb vló áthelyezésének veszélye, noh bn ez kockázt még második zésének legmgsbb veszélye, volt noh hzánkbn 2008-bn ez Románi kockázt után. még A második legmgsbb szignifikáns volt jvulásnk hzánkbn bizonytlnság Románi után. A mitti szignifikáns jvulásnk kezdeti pesszimizmus bizonytlnság mellett mitti többek kezdeti pesszimizmus között z is mellett többek z ok között (csk z úgy, is z mint ok Románi (csk úgy, esetében), mint Románi hogy esetében), hogy z elköltözést z elköltözést fontolgtó vállltok egy egy része része vlóbn áthelyezte vlóbn telephelyét. áthelyezte telephelyét. 107 A nemzetközi értelemben mobilis szolgálttó A nemzetközi értelemben mobilis szolgálttó központok helyének szempontot megválsztáskor pl. jogi- számos és szempontot dókörnyezet, pl. jogi- és központok helyének megválsztáskor számos dókörnyezet, költségek, munkerő költségek, munkerő elérhetősége elérhetősége stb. stb. mér- mérlegelnek vállltok. vállltok. Az ország, Az helyszín ország, zonbn helyszín még letelepedés zonbn után még is változht, letelepedés mennyiben után z is egy változht, másik országbn remélt mennyiben előnyök z érdemben egy másik felülmúlják országbn z áttelepüléssel remélt járó összes előnyök költséget. érdemben Sok esetben felülmúlják zonbn áttelepüléssel költségek hosszbb járó összes költséget. Sok esetben zonbn távú tervezhetősége nehézségbe ütközhet; különösen, h költségek hosszbb távú tervezhetősége szbályozási, működési környezet nem kiszámíthtó gyors nehézségbe ütközhet; különösen, h változások szbályozási, mitt mint működési pl. jelenleg környezet Mgyrországon nem is. kiszámíthtó gyors változások mitt mint pl. jelenleg Mgyrországon is. FORRÁS: IMD WCY Executive Opinion Survey 107

108 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Egy lklmzottr jutó árbevétel - cll centerek 2010 (1000 euró) Gömb mérete: Egy cégre jutó árbevétel - cll centerek (1000 euró) A telefonközpontok cll centerek minden országbn ngy számbn jelenlévő, számos ágzthoz kpcsolódó szolgálttó központok, A telefonközpontok így nemzetközileg cll jól centerek összehsonlíthtók. minden Mgyrországon országbn cll ngy centerek számbn z egy jelenlévő, lklmzottr számos jutó árbevétel szempontjából ágzthoz kpcsolódó leghtékonybbk szolgálttó voltk központok, 2010-ben így régióbn, nemzetközileg s még z EU-átlgot jól is felülmúlták. összehsonlíthtók. A régióbn z egy főre Mgyrországon jutó árbevétel szempontjából cll centerek még z Lengyelország egy és lklmzottr jutó árbevétel szempontjából Csehország volt versenyképes cll centerek esetében. leghtékonybbk voltk ben régióbn, s még z EU- átlgot is felülmúlták. A régióbn z Mgyrországon egy főre jutó árbevétel cll centerek szempontjából átlgos bevétele még 850 ezer euró Lengyelország volt, mi és cseh Csehország központok volt mellett versenyképes legmgsbb érték cll régióbn, centerek de esetében. jelentősen el vn mrdv z EU átlgától. Míg hzánkbn egy cll centerben átlgosn 17 fő dolgozik, ddig z Mgyrországon EU-bn ez szám cll 52 fő, centerek tehát átlgos htékonyság, bevétele és így versenypozíció, 850 ezer euró további volt, jvításár mi cseh még központok vn tér. mellett legmgsbb érték régióbn, de jelentősen el vn mrdv z EU átlgától. Míg hzánkbn egy cll centerben átlgosn 17 fő dolgozik, ddig z EU- bn ez szám 52 fő, tehát htékonyság, és így versenypozíció, további jvításár még vn tér. FORRÁS: Eurostt 108

109 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA A cll center szolgálttás termelékenysége (1000 euró) Egy fogllkozttottr jutó bruttó hozzádott érték A cll cll centerek centerek termelékenysége, termelékenysége, zz zz z egy z lklmzottr egy eső lklmzottr bruttó hozzádott eső érték bruttó szempontjából hozzádott Mgyrország érték versenypozíciój szempontjából már Mgyrország nem olyn kedvező, versenypozíciój mint z egy főre eső árbevétel már nem esetében, olyn kedvező, s e vontkozásbn mint z egy csupán főre eső régió középmezőnyében árbevétel esetében, fogll helyet. s e vontkozásbn A termelékenység csupán szempontjából Szlováki régió középmezőnyében helyzete legkedvezőbb, fogll ugynis helyet. itt egy lklmzott A 30 termelékenység ezer euró értékű hozzádott szempontjából értéket termel, Szlováki mi még közel 25 ezer eurós EU-átlgot is meghldj. Mgyrországon z helyzete legkedvezőbb, ugynis itt egy lklmzott 30 ezer euró értékű hozzádott egy értéket dolgozór termel, jutó mi hozzádott még közel érték 25 ezer cll eurós centerek EU- esetében csupán átlgot mintegy is meghldj. 14 ezer euró, Mgyrországon mi kevesebb, mint z egy z árbevétel 30%-. dolgozór jutó hozzádott érték cll centerek esetében csupán mintegy 14 ezer euró, mi kevesebb, mint z árbevétel 30%-. FORRÁS: Eurostt 109

110 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Beruházási rát cll center szolgálttás lágztbn (%) Az ágzt bruttó állóeszköz felhlmozás / ágzti GDP A beruházási beruházási rát rát 2008-bn bn és 2010-ben és ben is leglcsonybb is volt leglcsonybb Mgyrországon volt régió Mgyrországon országi közül. A régió cll centerek hzánkbn országi közül. nem végeznek A cll centerek jelentősebb hzánkbn beruházásokt, nem viszont gyorsn, végeznek htékonyn jelentősebb dolgozó beruházásokt, munktárskkl viszont üzemelnek z gyorsn, lklmzottk htékonyn leterheltsége dolgozó mitt munktárskkl zonbn reltíve ngy fluktuáció. üzemelnek Romániábn z lklmzottk legngyobb leterheltsége beruházási mitt rát cll center zonbn ágztbn reltíve ngy noh érdemben fluktuáció. csökkent Romániábn 2008 és 2010 között minek elsődleges ok kezdeti lcsonybb színvonlú legngyobb beruházási rát cll center ágztbn noh érdemben csökkent 2008 és technológi 2010 között fejlesztése. minek elsődleges ok kezdeti lcsonybb színvonlú technológi fejlesztése. FORRÁS: Eurostt 110

111 4. KITÖRÉSI PONTOK ÁBRA Szolgálttások jvdlmzás 2009 (ezer dollár) Éves bruttó kereset Osztályvezető Személyi sszisztens Áltlános iskoli tnár Cll center operátor A szolgálttások szolgálttások jvdlmzás jvdlmzás szempontjából szempontjából Mgyrország Mgyrország kevésbé versenyképes kevésbé országok versenyképes közé trtozik országok régióbn, mivel közé mind trtozik négy régióbn, vizsgált terület mivel mind osztályvezető, négy személyi sszisztens, vizsgált terület áltlános iskoli osztályvezető, tnár, cll center személyi operátor esetében sszisztens, z átlgosnál áltlános jellemzően iskoli költségesebb tnár, cll center volt 2009-ben. Termelékenységi, operátor esetében htékonysági z átlgosnál versenyképességünk jellemzően zonbn nem költségesebb ennyire kedvezőtlen: volt ben. cll center Termelékenységi, operátorok esetében htékonysági versenyképességünk zonbn nem például ugyn vlmelyest mgsbbk költségek, viszont ennyire kedvezőtlen: cll center operátorok esetében termelt árbevétel például szempontjából ugyn messze vlmelyest legjobbk. mgsbbk költségek, viszont termelt árbevétel szempontjából messze legjobbk. FORRÁS: UBS Prices nd Ernings round the Globe

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben A Versenyképességi évkönyv 216 bemutatása Magyar versenyképesség régiós kitekintéssel c. workshop 216. március 29. Udvardi Attila Kutatásvezető GKI

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Piaci kitekintő. Erste Alapkezelő Kommentár 2013.09.30. Jegyzet. A hónap ábrája

Piaci kitekintő. Erste Alapkezelő Kommentár 2013.09.30. Jegyzet. A hónap ábrája c ú Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2013.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr gzdsági szbdsághrc eredményei (Ngy Tibor, befektetési igzgtó) kormány áltl meghirdetett gzdsági szbdsághrc újbb győztes hdjárt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit Sttisztiki dtok Szerkesztette Bálint Mónik Összeállított Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fzeks Károly Köllő János Lktos Judit sttisztiki dtok A 2-től kidott Munkerőpici Tükörben publikált munkpici folymtokt

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

HU SANCO/B1-524894 HU HU

HU SANCO/B1-524894 HU HU HU SANCO/B1-524894 HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 22.10.2010 SEC (2010) 1257 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A picok megfelelő működésének biztosítás fogysztók számár A fogysztói picok eredménytáblájánk

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZEREK ARANYSTANDARD XIX.

ÁRFOLYAMRENDSZEREK ARANYSTANDARD XIX. ÁRFOLYAMRENDSZEREK ARANYSTANDARD XIX. százd végén virágkorát éli - rny és pénzhelyettesítők - névértéken szbd átváltás - korlátln kereskedelem (belföldi, külföldi) Péld: 35 $ = 2100 Ft = = 1 unci 1 unci

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

MKB HETI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI KITEKINTŐ szeptember 5.

MKB HETI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI KITEKINTŐ szeptember 5. MKB HETI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI KITEKINTŐ MÉRSÉKLŐDÖTT A SZEPTEMBERI FED KAMATEMELÉS VALÓSZÍNŰSÉGE A vártnál gyengébb meriki munkerő-pici dtok érkeztek pénteken. Az elemzők áltl várt 180 ezer helyett 151 ezerrel

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.06.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.06.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet lterntívák Görögországr elmúlt hónpokbn picokt folymtosn bizonytlnságbn trtott görög események lkulás. görög helyzet összetettségét jelzi, hogy két szélső megoldási

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Biztonságos és gazdaságos megoldás a mindennapokban

Biztonságos és gazdaságos megoldás a mindennapokban A felkészülés ugyn olyn fontos, mint egy jó kistehergépjármű-gumibroncs! Mielőtt útnk induln: Megfelelő gumibroncsok nyomásértéke? Ellenőrizte pótkerék nyomását is? Mindegyik szelepspk helyén vn? Átvizsgált

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Medina Viktor. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása

Medina Viktor. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása Medin Viktor A mgyr zöldség-gyümölcs ágzt vizsgált és ágzti strtégiájánk megfoglmzás Agrárközgzdsági és Vidékfejlesztési Tnszék Témvezető: Dr. Módos Gyul Bíráló Bizottság: Medin Viktor, 2005 Budpesti Corvinus

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. A költségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. A költségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Ljos A költségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforglmi tevékenység tervezése, irányítás, elemzése A követelménymodul szám: 0003-06 A trtlomelem zonosító szám és célcsoportj: SzT-011-30

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Antidogma - Hogyan estek az államok a bankok fogságába? 1. rész

Antidogma - Hogyan estek az államok a bankok fogságába? 1. rész Antidogm - Hogyn z bnkok fogságáb? Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) Antidogm - Hogyn z bnkok fogságáb? 2012 jnuár 12. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még értékelve Givenincs Antidogm -

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben