E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető Előterjesztés tartalma: határozat -tervezet Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Bizottság; Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság; Ügyrendi és Igazgatási Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság; Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Szociális Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Bajcsy Zs.u.9. Tel: 88/ Zirc, Alkotmány u.14. Tel/fax: 88/ Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zirc, Március 15. tér 1. Tisztelt Képviselő-testület! Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan a szociális területen két témakörben írt ki pályázatot Európai Uniós pályázati rendszerben. A HEFOP 4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, a HEFOP 2.2. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzése címen pályázható. A 4.2. célja olyan szociális szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása, fejlesztése, amelyek a gyermekek (bölcsőde és a hozzá kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátások), hajléktalan emberek (hajléktalanok nappali intézménye), fogyatékos emberek napközbeni ellátását (fogyatékossággal élők nappali intézménye) szolgálják, a szolgáltatást igénybe vevők, illetve családjaik számára segítséget nyújtanak a családi és a munkahelyi kötelezettségek egyeztetésében, illetve hozzájárulnak munkaerő-piaci részvételükhöz. A program keretében pályázni lehet ingatlan létesítésére, felújítására, vásárlására, átalakítására, fejlesztésére, bővítésére, felszerelésére, berendezésére, környezeti és kommunikációs akadálymentesítésére, projektmenedzsmentre. A program megvalósításának ideje: Pályázható összeg: minimum eft, maximum eft. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az önerő mértéke a projekt méret minimum 6 %-a, ami nem feltétlenül készpénz kell legyen, lehet természetbeni dolog is. A 2.2 célja a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismeretinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében a velük foglalkozó szakemberek ne csak az ő elsődleges szükségleteiket lássák el, hanem készítsék fel. Tegyék képessé őket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre. A szociális terület a

3 korábbiaknál jobban illeszkedjen a foglalkoztatás- és képzési politikához, a segítő munkához kapcsolja hozzá a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében erősödjön az ágazatok közötti együttműködés. Csak olyan tevékenységek támogathatók, amelyek többletet hordoznak a pályázó szervezet/intézmény törvényi kötelezettségeit képező, illetve egyébként is végzett tevékenységeihez képest, vagy eltérnek azoktól. A program keretében pályázni lehet szakemberek/önkéntesek szakmai képzésére, átképzésére, továbbképzésére, felkészítésére, pl: szupervízió, esetmegbeszélés, mentálhigiénés, konfliktuskezelési, mediációs tréningek/képzések, EU-s ismeretek, számítógépes ismeretek, munkaerő-piaci ismeretek oktatása, csoportos vagy egyéni, elektronikus formában történő tanulás biztosítása, közös adatbázis létrehozása, hálózatszervezés, hálózat működtetése, stb. A projekt maximális időtartama: 24 hónap Pályázható összeg: minimum eft, maximum eft. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Saját erő biztosítása a támogatásnak nem feltétele. Mint beszámolómban már jeleztem, a Segítő Kezek Zirc Alapítvány intézményünkkel, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Olaszfalu-val és a Szamaritánusok ZÖME vel közösen, Zirc Város Önkormányzatával, és a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségével partnerségben eft-ot nyert a fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésére beadott pályázaton. A fenti összeget az alábbi feladatok ellátására használhatjuk fel: igényfelmérés, előkészítő tanulmányok készítése, készíttetése; pénzügyi-gazdasági tervezés; megvalósíthatósági terv; számítógép, nyomtató és szoftvercsomag beszerzése; Internet; mobil és vezetékes telefon díja. Ezen tervek, felmérések elkészítése előfeltétele a 4.2, illetve a 2.2 pályázati programnak, ami nélkül a programok elutasításra kerülnek. Önök a 319/2003.(IX.29.) Kt. számú határozattal döntöttek arról, hogy a Zirc, Ady Endre utca 3. szám alatti házas ingatlan rendelkezésre bocsátásával, annak átalakításával segítik a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek és egyéb hátrányos helyzetű egyének munkaerő-piaci helyzetének javítását. A 4.2. pályázattal erre most lehetőség nyílik. A pályázat során előnyt élveznek azok, akik több partner együttműködésével konzorciumban és térségi feladat ellátásában gondolkodnak. Intézményünk a Segítő Kezek Zirc Alapítvánnyal közösen 6. éve foglalkozik fiatal, felnőtt értelmi fogyatékosokkal, ahova a térségből is fogadunk érdeklődőket, és az idei évben indítottuk útjára a Támogató szolgálatot 6 térségi település bevonásával. Ezen a területen csak térségi ellátásban érdemes gondolkodni, mivel a szolgáltatást igénybe vevők valószínűsíthető száma ezt mutatja (bár megítélésem szerint Zirc önmaga is képes lenne a feladat ellátására), ezért a környező településeken fogyatékkal élőket sem szabad kizárni ebből az ellátásból, számukra is lehetővé kell tenni a társadalomba való befogadást.

4 Ezért arra kérem Önöket, támogassák elképzelésünket a fentiekben és járuljanak hozzá, hogy a Bakonyi Önkormányzattok Szövetségén keresztül megkeressük a térség települési önkormányzatait tájékoztatás és a konzorciumban való közreműködés céljából. A 2.2 pályázattal ugyancsak szeretnénk megnyerni a térség önkormányzatait, hogy a településeken működő intézmények, szervezetek szakembereit, önkénteseket akik bármilyen szinten kapcsolatba kerülhetnek a fogyatékkal élőkkel bevonhassunk a képzésekbe. Mindkét pályázat beadási határideje június 30. majd szeptember 30. Zirc, április 9. Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

5 Határozati javaslat /2004. (IV.26.) Kt. számú határozat 1.) Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az ESZCS által kiírt HEFOP 4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, a HEFOP 2.2. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzése című pályázatokon való részvétellel. 2.) Felhatalmazza a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy a térségi szempontok figyelembe vétele érdekében tájékoztassa a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége településeinek polgármestereit a pályázatokban való együttműködés lehetőségéről. Határidő az 1.) pontnál: azonnal 2.) pontnál: május 15. Felelős: polgármester Szociális Szolgáltató Központ vezetője

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP 4.2.1 és HEFOP 2.2.1 kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év július 9.-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év július 9.-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év július 9.-ei ülésére Tárgy: Zirc kistérség e-közigazgatás központú informatikai és információs társadalom stratégia tanulmányterv elfogadása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. évi Bűnmegelőzési Program Sorszám: IV/4 Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERV

DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERV Határozati javaslat 10. számú melléklete DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERV DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati lehetőségek

Pályázati lehetőségek - Tájékoztató pályázati lehetőségekről Civil szervezetek részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Melléklet Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának módosítása (A 2004. évben elfogadott és 2007. áprilisában, 2009. decemberében, 2011. novemberében módosított alapkoncepció

Részletesebben