E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Koósné Stohl Ilona intézményvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Szociális Szolgáltató Központ vezetője kéréssel fordult hozzám közösségi ellátások szervezésével kapcsolatosan. A megkeresésében felvázolta a közösségi ellátás feladatának céljait, illetve a szolgáltatásait. Leírta továbbá azt, hogy az intézményük eddigi tevékenysége során a hozzáforduló személyek körében nagyon sok közösségi ellátás szolgáltatási jellegű problémával találkozott. A megkeresését az előterjesztésemhez mellékelem. A közösségi ellátások megoldására most lehetőség nyílik központi normatíva igénylésére. A normatíva csak a főnél több állandó lakosú települések számára érhető el, azonban társulás keretében a feladat ellátása megoldható. Itt említem meg, hogy a Szociális Szolgáltató Központ támogató és védőnői szolgálata is társulás keretében működik. Az intézményvezető elkészítette az önkormányzatok felé a felkéréseket, valamint a közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás tervezetét, melyet szintén mellékelek. A város évi költségvetésében a feladat ellátása a Szociális Szolgáltató Központ keretein belül megtervezésre került. A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő és kérem előterjesztésem megvitatását és a megállapodás megkötésének támogatását. Zirc,2005. március 10. Horváth László polgármester Határozati javaslat./2005.(iii.21.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ keretein belül szervezendő közösségi ellátások szervezésére irányuló megállapodást jóváhagyja a mellékletben foglaltak szerint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közösségi ellátásokról szóló megállapodás aláírására. Felelős : Horváth László polgármester Határidő : azonnal

3 Szociális Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Bajcsy Zs.u.9. Tel: 88/ Zirc, Alkotmány u.14. Tel/fax: 88/ Szám: 69/2005. Tárgy: Közösségi ellátások szervezése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Tisztelt Képviselő-testület! Az évi III. Tv (Sztv) 65/A -a rendelkezik a közösségi ellátásokról, mely a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek segítését szolgálja. A Közösségi ellátás feladatának célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. A közösségi ellátás szolgáltatásai: - a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában - a meglévő képességek megtartása, illetve fejlesztése - a házi orvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése - pszicho-szociális rehabilitáció, szociális és mentális gondozás - az orvosi és egyéb terápiás kezelésen szolgáltatásban való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése - megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A Sztv. 86. /2/ bekezdés c) pontja értelmében az a települési önkormányzat, amelyik területén tízezer főnél több állandó lakos él, közösségi ellátásokat köteles biztosítani, melyet a /3/ bekezdés szerint társulás útján is biztosíthat. Az eddigi tevékenységünk során a hozzánk forduló személyek körében nagyon sok ilyen jellegű problémával találkoztunk, amelynek kezelésére fel kell készülni. Sok esetben az egészségügyi intézményből kikerülve kell segítséget nyújtanunk a rászorulóknak, mindezt meglévő feladataink terhe mellett. Az elmúlt évek során két munkatársunk elvégezte a közösségi pszichiátriai gondozói képzést, hogy szakszerűen tudjunk segíteni a hozzánk fordulóknak. Most lehetőség nyílt központi normatíva igénylésre ezen feladat ellátására, amely csak a főnél több állandó lakosú települések számára érhető el. Miután a Támogató Szolgálatunk és a Védőnői Szolgálatunk is

4 társulásban működik, így van rátekintésünk a mikrotérség pszichiátriai és szenvedélybetegeinek számára. Észszerű átszervezéssel a feladatot a társulásra felkért önkormányzatok területén el tudjuk látni, ezért kérem, hogy a társulás megalakulását támogatni szíveskedjenek. A szolgáltatás elindítását a mikrotérségben április 1-el tervezzük, ezért kérem, hogy márciusában hozzák meg döntésüket. Zirc, március 10. Tisztelettel: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

5 M E G Á L L A P O D Á S Közösségi ellátásokra Az Ötv. 81../1/ bekezdése értelmében az Önkormányzatok az évi III. törvényben (Szociális ellátásokról szóló tv., a továbbiakban Sztv.) meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat szerződés útján is biztosíthatják. 1.) Szerződő felek: - Bakonybél Község Önkormányzata 8427 Bakonybél, Jókai u.2. képviselője: Baky György pogármester - Bakonynána Község Önkormányzata 8422 Bakonynána, Alkotmány u.3. képviselője: Kropf Miklós polgármester - Borzavár Község Önkormányzata 8428 Borzavár, Fő út 33. képviselője:dombi László polgármester - Eplény Község Önkormányzata 8413 Eplény, Veszprémi u.64. képviselője: Fiskál János polgármester - Pénzesgyőr Község Önkormányzata 8426 Pénzesgyőr, Fő u.41. képviselője: Busz János Sándor polgármester - Porva Község Önkormányzata 8429 Porva, Kőrishegy u. 10. képviselője: Répás Imre polgármester - Zirc Város Önkormányzata 8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselője: Horváth László polgármester 2.) A megállapodást az évi III. tv. (Sztv.) 65/A. -ában meghatározott Közösségi ellátások feladatainak megszervezésére, ezen feladatok ellátására irányul a szerződő Önkormányzatok között. 3.) Zirc Város Önkormányzata a Közösségi ellátások közül biztosítja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozását saját intézményén a Szociális Szolgáltató Központon keresztül. A Szociális Szolgáltató Központ ezen feladat ellátására főállású szakembert foglalkoztat a jogszabályban előírtaknak megfelelően. A Közösségi ellátások feladatainak kezdő időpontja: április 1. 4.) A Közösségi ellátásokat szervező Szociális Szolgáltató Központ tevékenységi köre a szerződő Önkormányzatok közigazgatási területén élő, állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki. 5.) A Közösségi ellátás feladatának célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. A közösségi ellátás szolgáltatásai: - a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában - a meglévő képességek megtartása, illetve fejlesztése - a házi orvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése - pszicho-szociális rehabilitáció, szociális és mentális gondozás - az orvosi és egyéb terápiás kezelésen szolgáltatásban való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése - megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

6 6.) A Szociális Szolgáltató Központ a Közösségi ellátásokról évente egy alkalommal - a tárgyévet követő I. negyedévben beszámol a szerződő Önkormányzatoknak, igény esetén évközben - tájékoztatást nyújt. 7.) A Szociális Szolgáltató Központ feladata a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. 8.) Zirc Városi Önkormányzat a Közösségi ellátások működésének költségeit a központi költségvetésben meghatározott normatívából biztosítja. 9.) Jelen megállapodást szerződő felek meghatározatlan időre kötik azzal a feltétellel, hogy a megállapodást bármely fél felmondhatja 6 hónapos felmondási határidő mellett tárgyév december 31. napjával. A fenti megállapodást Bakonybél Község Önkormányzata.Kt. számú határozatával, Bakonynána Község Önkormányzata Kt. számú határozatával Borzavár Község Önkormányzata. Kt.számú határozatával, Eplény Község Önkormányzata Kt. számú határozatával, Pénzesgyőr Község Önkormányzata.. Kt. számú határozatával, Porva Község Önkormányzata Kt.számú határozatával, Zirc Város Önkormányzata.. Kt. számú határozatával jóváhagyta: Zirc, március 10.. Bakonybél Község Önkormányzata.. Bakonynána Község Önkormányzata Borzavár Község Önkormányzata Eplény Község Önkormányzata. Pénzesgyőr Község Önkormányzata.. Porva Község Önkormányzata. Zirc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2006. évi tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP 4.2.1 és HEFOP 2.2.1 kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év szeptember 5.-i ülésére Tárgy: Zirci Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület Alapszabálya Előadó: Holl András alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei működési engedély meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint közösségi ellátások biztosítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben