E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: SZMSZ) 13. -a az alábbiakat tartalmazza : 13. (1) A képviselő-testület rendes üléseit félévenként elfogadott munkaterv alapján tartja. (2) A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik. (3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: a) képviselőktől, b) a bizottságok nem képviselő tagjaitól, c) a jegyzőtől, d) az önkormányzati intézmények vezetőitől és e) az önkormányzat többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság vezetőjétől. A I. félévi munkaterv összeállításához az SZMSZ-ben meghatározottaktól a javaslatokat bekértük. A beérkezett javaslatok, a jogszabályi kötelezettségek és a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően összeállításra került a I. félévi munkatervi javaslat. Képviselő-testületünk az SZMSZ ben foglaltak szerint az eddigi gyakorlatnak megfelelően üléseit általában a hónap utolsó hétfőjén tartja. A Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás társulási megállapodásainak 5.1 pontjában foglaltak alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületeik együttes ülésén a költségvetési év január 31-ig meghatározzák az Intézmény költségvetését. A Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a munkatervi javaslatában kérte, hogy a Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete és a kft. között 2013-es évre kötendő közhasznúsági szerződés megvitatására is a törvényes működés érdekében január hónapban kerüljön sor. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, december 4. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(..) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervéről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a I. félévi munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4 MELLÉKLET Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervi javaslata január / Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 22/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: jegyző - az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila aljegyző, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: január javaslatot tette: 176/2012.(IX.10.) határozata 2./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás évi költségvetésének elfogadása (együttes ülés Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút és Olaszfalu községek képviselő-testületeivel), Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: január javaslatot tette: társulási megállapodás alapján kötelező 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2013-es évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása - az előterjesztés készítője, felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: január / Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, I. félévi pályázati kiírás Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke - az előterjesztés leadásának határideje: január 11.

5 2013. február / Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása, Pénzügyi Osztály, - az előterjesztés leadásának határideje: február 8. - rendelet 2./ A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető - az előterjesztés készítője, felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető, - az előterjesztés leadásának határideje: február 8. - rendelet (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 42. (5) bekezdés) 3./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről Előadó: Lingl Zoltán Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: Lingl Zoltán bizottsági elnök Bizottság, Önkormányzati Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: február 8. - tájékoztató március / A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása - az előterjesztés leadásának határideje: március 8. - rendelet

6 2./ Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet évi munkájáról, a év Zirc Város Mentőse díj átadása - az előterjesztés készítője, felelős: dr. Czirner József KDR orvosigazgató - az előterjesztés leadásának határideje: március 8. - javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 16. -a és 17. -a alapján kötelező 3./ Zirc város évi közbeszerzési terve - az előterjesztés leadásának határideje: március 8. 4./ Döntés a évi Zirc Város Közszolgálatáért szakmai kitüntetések adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről - az előterjesztés leadásának határideje: március 8. - javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdése alapján kötelező 5./ Döntés a évi Zirc Város Díszpolgára cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetések adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről - az előterjesztés leadásának határideje: március 8. - javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 5. (4) bekezdés a) pontja alapján kötelező

7 6./ Döntés a évi Zirc Város Sportjáért kitüntetések adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről - az előterjesztés leadásának határideje: március 8. - javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 19. (2) bekezdése alapján kötelező április / Közmeghallgatás - Tájékoztató a környezet állapotáról 2./ Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: április rendelet 3./ Beszámoló a Zirci Rendőrőrs évi tevékenységéről, a év Zirc Város Rendőre díj átadása Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok - az előterjesztés készítője, felelős: Hajba Zsolt őrsparancsnok - az előterjesztés leadásának határideje: április javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 14. -a és 17. -a alapján kötelező 4./ Döntés a Zirc Város Sportjáért kitüntetések odaítéléséről - az előterjesztés leadásának határideje: április javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 19. (3) bekezdése alapján kötelező

8 5./ Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Előadó: jegyző Bizottság, Pénzügyi Osztály - az előterjesztés leadásának határideje: április javaslatot tette: évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g) pontja alapján kötelező 6./ Beszámoló átfogó értékelés Zirc városban végzett gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról évben Előadó: jegyző - az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila aljegyző - résztvevők az előterjesztés előkészítésében: Gyámhatóság, nevelési intézmények vezetői, ifjúságvédelem felelősei, Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és a jelzőrendszer tagjai, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: április 12. (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 96. (6) bekezdés) 7./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról évben Előadó: jegyző - az előterjesztés készítője, felelős: Sümegi Attila aljegyző - résztvevők az előterjesztés előkészítésében: Igazgatási Osztály, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági - az előterjesztés leadásának határideje: április tájékoztató május / Döntés a Zirc Város Közszolgálatáért szakmai kitüntetések adományozásáról Előadó: Horváth Ivett és Lingl Zoltán bizottsági elnökök - javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet alapján kötelező

9 2./ Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető - az előterjesztés készítője, felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Bizottság 3./ Beszámoló a Zirci Önkéntes Tűzoltóság évi tevékenységéről, a év Zirc Város Tűzoltója díj átadása Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok - az előterjesztés készítője, felelős: Szelthoffer Ferenc parancsnok Bizottság - javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 15. -a és 17. -a alapján kötelező 4./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, II. félévi pályázati kiírás Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 5./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2012-es bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető - az előterjesztés készítője, felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Bizottság - tájékoztató - javaslatot tette: közszolgáltatási szerződés 5.6 pontja alapján kötelező 6./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke - tájékoztató - javaslatot tette: az alapító okirat szerint évente kötelező

10 7./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány évi munkájáról, valamint a térés közterület figyelő kamera rendszer kiépítésének előkészületeiről Előadó: Knolmayer László, a Kuratórium elnöke - az előterjesztés készítője, felelős: Knolmayer László, a Kuratórium elnöke Bizottság - tájékoztató - javaslatot tette: az alapító okirat szerint évente kötelező, Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat 8./ Tájékoztató a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásáról Előadó: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. képviselője Bizottság - tájékoztató - javaslatot tette: Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat június / A Zirc Város Díszpolgára cím és a Pro Urbe emlékérem kitüntetés adományozása, Előkészítő Bizottság - az előterjesztés leadásának határideje: június 7. - javaslatot tette: a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet alapján kötelező 2./ A 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető - az előterjesztés készítője, felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető - az előterjesztés leadásának határideje: június 7.

11 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi munkaterve, Önkormányzati Osztály és az SZMSZ-ben meghatározottak - az előterjesztés leadásának határideje: június 7. - javaslatot tette: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet alapján kötelező

12 Tisztségviselők fogadónapjai Ottó Péter polgármester Minden hónap első hetének szerdáján 10,00 órától 15,30 óráig Vörös Kálmán alpolgármester Minden hónap első hetének szerdáján 12,30 órától 16,00 óráig jegyző Minden hónap első hetének szerdáján 10,00 órától 15,30 óráig

13

14 ZIRCER DEUTSCHE ETHNISCHE SELBSTVERWALTUNG ZIRCI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Z I R C H-8420 ZIRC Petőfi Sándor u / Ny.sz.: 006 / 2012 Zirc, K I V O N A T Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012, november 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2012.(XI.14.) határozata Zirc Városi Önkormányzat 2013 év I. félévi munkatervének összeállításához a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi témák megtárgyalását javasolja: - Zirc városban tapasztalt rongálások következtében elég nagy összegű a helyreállítások költsége, ezért vizsgálni kellene a városban tér- és közterület figyelő kamera rendszer kiépítésének lehetőségét. - A városban megint sok a kóbor kutya. Kukákat döntögetnek, veszélyeztetik a járókelőket, ezért felül kellene vizsgálni a gyepmesteri szolgáltatás eredményességét. A testület felhatalmazza Hédl József elnököt, hogy a javaslatot Zirc Városi Önkormányzathoz a megadott határidőre juttassa el. Felelős: Hédl József elnök Határidő: K.m.f. Hédl József elnök A kivonat hiteléül: Kapitány Zsolt testületi referens

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó: Ottó

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel. 3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester Czigler Zoltán

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben