ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 07- i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítása a Zirc és Környéke Közoktatási Iskola és Óvodatársulás megalakítása kapcsán Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Wohlfart Zsuzsanna igazgató, Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! A Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás és a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás megalakításával kapcsolatos hosszadalmas eljárás egyik utolsó és nagy jelentőségű állomása a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítása, hiszen a társulás gesztoraként intézményeink bővülését az alapító okiratokban rögzíteni kell. Kérem a határozati javaslatok elfogadását. Zirc, dr. Árpásy Tamás jegyző 2

3 Határozati javaslatok../2007.(...) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2. Utasítja a jegyzőt a módosított alapító okirat Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére történő megküldésére. Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester 2. pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: augusztus 17.../2007.(...) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítását a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2. Uasítja a jegyzőt a módosított alapító okirat Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére történő megküldésére. Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester 2. pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: augusztus 17. 3

4 ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ A költségvetési szerv neve: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2./ Székhelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Az óvoda telephelyei: mint tagintézmény 1. sz. épület (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.), mint bázisintézmény, 2. sz. épület (8420 Alkotmány u. 1/C.) mint bázisintézmény, Óvoda Bakonybél Pénzesgyőr (8427Bakonybél, Óvoda u. 6.) Az óvodai csoportok száma: 10+2 A bölcsődei csoportok száma: 2 3./ Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Bölcsődei ellátás Alaptevékenységén belül köteles biztosítani a Zirc város fenntartó önkormányzatok területén élő 3, a tankötelezettséget elérő (6 illetve 7 éves korú) gyermekek nevelését, illetve a német nemzetiségi nyelvoktatást is. Az intézmény biztosítja a gyermekek integrált nevelését, különös figyelemmel a sajátos igényű ellátásban részesülő gyermekek ellátására. Az intézmény létszámkeretén belül biztosítja a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján fogyatékos gyermekek integrált gondozását-nevelését. Engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma: 20 fő Az alaptevékenység ellátásával le nem kötött kapacitásának teljesebb kihasználása érdekében idegen étkeztetést folytathat. Továbbá bérbeadási tevékenységet folytathat olyan feladat ellátásra, ami nem tartozik az intézmény alapfeladatai közé, de az intézménybe járó gyermekek fejlesztését szolgálja. Ez a tevékenység nem sértheti az alapfeladatok ellátását. Az óvodai intézményi étkeztetés biztosítása végett telephelyein melegítőkonyhát működtet. A feladatai ellátásához a Zirc Városi Önkormányzat fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei rendelkezésre bocsátják a szükséges vagyont és a vagyontárgyakat. A rendelkezésre álló vagyont és vagyontárgyakat az óvoda nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 4

5 Beiskolázási Óvodáztatási köre kiterjed: Zirc város közigazgatási területéren, Bakonybél és Pénzesgyőr községek közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre. Felvehető maximális gyermeklétszám: / Gazdálkodási jogköre szerint: Részben önálló, alszámlával rendelkező költségvetési intézmény. A pénzügyi-gazdasági feladatokat az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. 5./ Az intézmény a./ alapítója: Zirc Városi Tanács (1987. szeptember 01.) b./ fenntartóija a társult önkormányzatok: - Bakonybél Községi Önkormányzat - Pénzesgyőr Községi Önkormányzat - Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete c./ felügyeleti szerve: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az intézmény tevékenységének megváltoztatása a Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. 6./ Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: nincs 7./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az óvodavezetőt a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján. A kinevezés előkészítése a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Közművelődési Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője látja el. 8./ Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az óvoda vezetője gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. Az alapító okiratot Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 45/1995. (III. 27.) Kt. számú határozatával jóváhagyta, valamint 57/1995. (V. 8.), 112/1996. (XII. 27.), 35/1997. (IV.21.), 71/1997.(X.8.), 205/2000.(XI.30.), 223/2001.(X.15.), a 62/2003.(III.31.), a 70/2004.(III29.), a 193/2004. (VI.21. ), a 60/2005.(III.21.), a 288/2005.(XI.28.), 86/2007.(III.26.) Kt., valamint.kt. számú határozataival módosította. Zirc, Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző 5

6 ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ A költségvetési szerv neve: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2./ Székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 2-5. Az iskola telephelyei: A,B,C,D épületek, illetőleg a kazánház (8420 Zirc, Rákóczi tér 2-5.), mint bázisintézmény F épület (8420 Zirc, Köztársaság u. 5.), mint bázisintézmény Szent Gellért Általános Iskola Bakonybél- Pénzesgyőr (8427 Bakonybél, Pápai u. 3/5.,) mint tagintézmény Általános Iskola Lókút (8425 Lókút, Bem J. u. 75.), mint tagintézmény 3./ Az intézmény típusa: Közös igazgatású fenntartású, körzeti feladatokat ellátó összetett iskola, közoktatási intézmény, amelynek intézményegységei részei: I. - a bázisintézményben: 8 évfolyamos általános iskola, melyen belül: - Körzeti feladatokat ellátó összetett iskola a/ az 1-8 évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott - tanulók általános iskolai nevelése és oktatása, b/ a évfolyamon előkészítő szakiskolai nevelés és oktatás vonatkozásában. - Pedagógiai szakszolgálatot ellátó iskola, melyen belül: a/ logopédiai feladat ellátása b/ gyógytestnevelés ellátása c/ rehabilitációs célú nevelési tanácsadás folyik II. a Szent Gellért Általános Iskola Bakonybél Pénzesgyőr tagintézményben a tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása 1-6 évfolyamon folyik, - az Általános Iskola Lókút tagintézményben a tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása 1-4 évfolyamon folyik. 4./ Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 6

7 Pedagógiai szakszolgálat Bölcsődei ellátás Az általános iskola 8 évfolyammal, a sajátos nevelési igényű tanulókat foglalkoztató 1-10 évfolyammal rendelkező, körzeti feladatokat, pedagógiai szakszolgálati feladatokat is ellátó nevelési-oktatási intézmény. Az alaptevékenysége: Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Biztosítani a német nemzetiségi nyelvoktatást. Ellátni a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését és oktatását. Ellátni a sajátos nevelési igényű évfolyam tanulóinak az előkészítő szakiskolai nevelését és oktatását. Biztosítani az általános iskolai napközi otthoni és tanulószobai ellátást. Biztosítani a logopédiai és gyógy testnevelési ellátást. Biztosítani az integrált oktatást, különös tekintettel a részképesség és magatartás zavarokkal rendelkező tanulók részére. Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások szervezése A bölcsődei ellátás keretében biztosítani a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében a bölcsődések napközbeni étkeztetését. Biztosítani az általános iskolai felnőttoktatást, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését. Az alaptevékenység ellátásával le nem kötött kapacitásának teljesebb kihasználása érdekében bérbeadási, egyéb szálláshely - szolgáltatási tevékenységet és idegen étkeztetést folytathat. Az iskolai intézményi étkeztetés biztosítása végett telephelyein főző- és melegítőkonyhát működtet. Feladatai ellátásához a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendelkezésre bocsátja a szükséges vagyont és vagyontárgyakat. A rendelkezésre álló vagyont és vagyontárgyakat az iskola nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 5./ Beiskolázási köre kiterjed: Zirc város közigazgatási területénre, valamint Bakonybél, Pénzesgyőr és Lókút, községek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai tanulókra. Felvehető maximális tanulólétszám: fő. 6./ Gazdálkodási jogköre szerint: Részben önálló, alszámlával rendelkező költségvetési intézmény. A pénzügyi-gazdasági feladatokat az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. Az intézmény egyes pályázatok kapcsán megvalósuló pénzmozgások elkülöníthetősége, átláthatóbb nyilvántartása érdekében alszámlát nyithat. 7./ Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: nincs 7

8 8./ Az intézmény a./ alapítója: Zirc Városi Tanács b./ fenntartóija a társult önkormányzatok: - Bakonybél Községi Önkormányzat - Pénzesgyőr Községi Önkormányzat - Lókút Községi Önkormányzat - Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete c./ felügyeleti szerve: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az intézmény tevékenységének megváltoztatása a Zirc Városi Önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. A sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése és oktatása, valamint az előkészítő szakiskolai nevelés és oktatás a Veszprém Megyei Önkormányzattal közösen intézmény irányító társulás formájában valósul meg. 9./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskolaigazgatót a képviselő-testület nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján. A kinevezés előkészítése a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Közművelődési Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője látja el. 10./ Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az iskola igazgatója gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. Az alapító okiratot a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 44/1995. (III. 27.) Kt. számú határozatával jóváhagyta, illetve 57/1995. (V. 8.), 113/1996. (XII. 27.), 35/1997.(IV.21.), 69/1998.(IX.17.), 126/2000.(IX.11.), 205/2000.(XI.30.), 220/2000.(XII.18.), a 63/2003.(III.31.), a 330/2003.(X.27.). a 393/2003.(XI.24.), és a 21/2004.(I.26), a 61/2005.(III.21), a 43/2006. (II.16.), az 57/2006.(III.27.), 85/2007.(III.26.) valamint Kt. számú határozataival módosította. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző 8

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben