E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) Ök. rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet- tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Dr. Varga Tibor, az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke, dr. Árpásy Tamás jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év december 18-i ülésén elfogadta a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását. A módosításban a kötelező közszolgáltatás lakossági tarifái 6,2%- al növekedtek. A vállalkozó hozzám címzett levelében a módosítással kapcsolatos tartalmi és jogszerűségi kifogások mellett egyeztetést kezdeményezett. Ennek kapcsán a december 20-i találkozónkon körvonalazódott új elképzelés az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának december 20- i ülésén folytatott egyeztetések során érett konkrét javaslattá. Ennek lényege, hogy élve a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 21. (5) bek.- ben leírt lehetőséggel, a Rendeletben elő kellene írni a szelektív hulladék gyűjtésének és szállításának kötelezővé tételét. Ez természetesen együtt járna ezen rendelkezésnek a Rendeletbe történő beemelésével, illetve január 31- ig a közszolgáltatási szerződés megfelelő módosításával, illetve a közszolgáltatásért fizetendő lakossági díjak 15%- os emelésével. A szelektív hulladékgyűjtés költségeinek a lakosságra történő részbeni áthárítása ellentételezéseként - a kapcsolódó határozati javaslatban leírtak, illetve a mellékelt előszerződés elfogadásával a közszolgáltatási szerződésbe történő beépítési kötelezettségként a szolgáltató a gyűjtőhelyeket bővíti, a szolgáltatás színvonalát fejleszti. A fentiekre tekintettel kérem a rendelet- tervezet és a kapcsolódó határozati javaslat megvitatását és elfogadását. Zirc, december 21. Ottó Péter polgármester

3 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2006. (.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv ában kapott felhatalmazás alapján a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet (továbbiakban : Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 2. (2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és egyes összetevőinek szelektív gyűjtésére. A Rendelet 3..- a kiegészül az alábbi ad.) ponttal: 2. szelektív hulladék: elkülönítve gyűjtött műanyag palack és üveg. 3. A Rendelet 15. (1) bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal: d) az ingatlanán keletkező, a rendelet 3. ad.) pontjában leírt szelektív hulladékot elkülönítetten gyűjteni és azt a város területén e célra rendszeresített és a rendelet függelékében leírt helyekre telepített gyűjtőedénybe elhelyezni. (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik Zirc, Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

4 1. számú melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő - testületének../2006.(..) rendeletéhez 1. számú melléklet a 17/2004. (IV.26.) rendelethez Zirc város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást az X+ION Kft Zirc, Kossuth u. 72. végzi. Zirc város közigazgatási területén a települési háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díja a gyűjtőtartályok heti egy alkalommal történő ürítésének figyelembevételével: január 1-től: 110 literes gyűjtőtartály esetén 231 Ft /ürítés 80 literes gyűjtőtartály esetén 200 Ft /ürítés mely összegek nem tartalmazzák az ÁFA összegét.

5 Függelék a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete /2006.( ) rendeletéhez Függelék a 17/2004.(IV.26.) rendelethez A szelektív hulladékgyűjtő edények Zircen 1. Wathay és Thury u. kereszteződése 2. Munkácsy utca eleje (postaláda mellett) 3. Munkácsy és Kodály u. kereszteződése 4. Köves János és Eötvös József utca kereszteződése 5. Táncsics és Jókai utca kereszteződése 6. Faller Jenő u 15. sz. előtt 7. Bercsényi u. 8. ABC 8. Bercsényi utca GABI csemege 9. Penny Market parkolója, Rákóczi tér 10. Ságvári és Alkotmány utca kereszteződése 11. Alkotmány u. 2., COOP áruház 12. Köztársaság utca Fáy András u 6., E.ON trafó Fáy András utca Gyóni Géza Damjanich utca kereszteződése 16. Hóvirág utca Ciklámen utca kereszteződése 17. Reguly Antal utca 6. előtt 18. Kardosrét- bolt 19. Zirc-Akli, bolt előtt 20. Zirc-Tündérmajor, volt bolt előtt

6 K a p c s o l ó d ó h a t á r o z a t i j a v a s l a t Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete./2006.(.) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak tartja az X+ION Szolgáltató Kft-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálatát és módosítását. Ennek kapcsán a Közszolgáltatási Szerződés átdolgozása során a szolgáltatóval kötött, jelen előterjesztés mellékletét képező előszerződést jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza. 2. Felhívja a jegyzőt, hogy az 1. pontban leírt előszerződés elemeit változatlan tartalommal építse be a szerződésbe, illetve annak mellékletébe. Felelős: 1. pont: Ottó Péter polgármester, 2. pont: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő:1. pont: január 28., 2. pont: január 31.

7 E L Ő S Z E R Z Ő D É S Közszolgáltatási Szerződés módosításához, amely létrejött egyrészről a Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) képviseletében Ottó Péter polgármester, másrészről az X+ION Szolgáltató Kft. (8420 Zirc, Kossuth u. 72.) képviseletében Máhr Vilmos ügyvezető igazgató között az alábbi feltételek mellett: 1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szelektív hulladékgyűjtés kötelező helyi közszolgáltatássá minősítése esetén az X+ION Szolgáltató Kft. a gyűjtőhelyek számát kettő gyűjtőhellyel bővíti. 2./ A szerződő felek egyetértenek abban, hogy az 1. pontban meghatározott bővítés kétéves időtartamban valósul meg oly módon, hogy évben a Kukoricaföldi új városrészben, évben pedig Zirc, Kossuth utcában történik a gyűjtőedények elhelyezése. 3./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyűjtőhely bővítés igazolt költségeinek 50 %-át egyéb költség címén a következő évi szolgáltatási díj megállapításánál nevesítik. 4./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szelektív hulladékgyűjtés kötelező közszolgáltatássá minősítésével a évre vonatkozó nettó 15 %-os díjemelés mellett Zirc Város Önkormányzata évben nettó e Ft kiegészítő költséget vállal az általa leggazdaságosabbnak tűnő jogcímen. 5./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés aláírásával a közöttük április 14-én aláírt, a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó megbízási szerződés megszűnik. 6./ A Közszolgáltatási Szerződés módosításáig szolgáltató a megszűnő szerződés 1-4. pontja szerint végzi a szelektív hulladék gyűjtését és szállítását. 7./ Szerződő felek egyetértenek abban, hogy jelen szerződésben rögzítetteket a január 31-ig módosításra kerülő Közszolgáltatási Szerződésbe, illetve annak ugyancsak kötelező erővel bíró mellékletébe átemelik. Zirc,.. Zirc Városi Önkormányzat X+ION Szolgáltató Kft.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19.

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 24-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben