SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL"

Átírás

1 SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLIII. törvény 23.. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja A rendelet célja a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő - közszolgáltatás útján megvalósuló - kötelező helyi közszolgáltatása. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya: a település közigazgatás bel- vagy lakott területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya: a 2.1. pontban meghatározottak szerint a területen belül valamennyi ingatlantulajdonosra és használóra (továbbiakban: együtt tulajdonos)

2 kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, vállalkozó. Kiterjed továbbá a személyi hatály a település folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó vállalkozóra is. (3) A rendelet tárgyi hatálya: kiterjed az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyaggal kapcsolatos szolgáltatásra, a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó vállalkozóra, a település területén lévő minden ingatlan tulajdonosára, használójára, ahol folyékony hulladék keletkezik. A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra. 3. A közszolgáltatás ellátása (1) A képviselőtestület a 2.1. pontban jelzett közigazgatási területen a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával Cirkont Hulladékgazdálkodási Rt. határozatlan időre. A kötelező települési folyékony hulladék összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési (kijelölt helyen történő leeresztés) feladatokat a tevékenység ellátása biztosított, ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep) szolgáltatóval. (2) A tulajdonos (használó) a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni: - az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, annak tárolóedénybe történő áthelyezéséről, - a tárolóedénynek a hét meghatározott napján pénteken óra között, az ingatlan elő tőrténő kihelyezéséről,

3 - az ingatlanon keletkező folyékony hulladék ingatlanon belüli és építési hatóság által engedélyezett vízzáró, közműpótló berendezésben gyűjteni oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy talajvíz-szennyezést, - a vállalkozónál lehet megrendelni az összegyűjtött folyékony hulladék elszállítását és ártalommentes elhelyezését. Az összegyűjtött folyékony hulladékot a vállalkozó az alábbi leürítő helyeken, szennyvíztisztítóba ürítheti ki: (Sajószentpéter, Kazincbarcika) - a vállalkozó tevékenységét indokolatlanul nem lehet akadályozni. (3) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A szolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha a szolgáltatásba bevont ingatlan legalább egyhónapot meghaladó időtartamra üresen áll, s ezt az ingatlan tulajdonosa előzetesen bejelenti. 4. Közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai (1) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell érvényesíteni: a.) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor nem szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. A hulladékgyűjtő edény ingatlanon belül helyezhető el. A gyüjtőedényzetet a szállítási napok kivételével közterületeken csak területfelhasználási engedély birtokában lehet elhelyezni. A hulladék gyűjtése heti 1 alkalommal történik. Nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó mennyiségű falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről és szállításáról (lomtalanítás) szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a szolgáltatást végző gondoskodik.

4 A lakossági veszélyes hulladék gyűjtéséről évente 1 alkalommal a szolgáltató gondoskodik. b.) A szolgáltató köteles a hulladéklerakók vagy ártalmatlanító üzemeltetőjének a hulladék eredetére vonatkozó adatokat megadni. A gyűjtőedényzetek beszerzéséről, tisztításáról (1,1 m3 feletti űrtartalmú) javításáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. c.) Köteles a szabványedényzetbe kihelyezett hulladékot elszállítani. d.) A szolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását megtagadhatja. e.) Köteles a tevékenységéről a képviselőtestületnek évente beszámolni. f.) A hulladékot tartalmazó edényt az átadási helyre a járatnapon kihelyezni és a hulladékot a szállítási napon az elszállítás érdekében a szolgáltatást végzőnek átadni. (Tilos a hulladékot az ingatlanon felhalmozni.!) (2) A közszolgáltatás díja: a.) A települési szilárd hulladék elszállítása esetén 110 l-es gyűjtőedényben történik a szállítás a szemétszállítás díja a lakosság részére : 110 literes hulladékgyűjtő edényzet ürítésenként 319-Ft közületek részére: megállapodás alapján b.) A települési folyékony hulladék szippantásáért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos a vállalkozó által kért 1 m 3 = Ft.

5 (3) A díj számlázása szemétszállítás esetében havonta történik és ezt a szolgáltató végzi. (4) Mentesül a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításának a díja alól az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vállalkozó, aki a tevékenysége során keletkező hulladék a.) mennyiségéről és annak elhelyezési módjáról, az ehhez rendelkezésre álló szállítóeszközökről, a hulladék saját eszközzel történő elszállításáról gondoskodik, b.) valamint megfizeti a hulladéklerakásra kijelölt helyen való elhelyezés, kezelés, ártalmatlanná tétel díját. (5) A közszolgáltatás ellátásával összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, nyilvántartását és kezelését a Községi Önkormányzat végzi a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló módosított évi LXIII. Törvényben foglaltak figyelmbevételével. 5. Értelmező rendelkezések Jelen rendelet alkalmazásában: a.) Települési szilárd hulladék: Háztartási hulladék: az ember mindennapi élete során a lakóházak helyiségeiben valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekbe és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék. b.) Közterületi hulladék: Közforgalmú közterületeken keletkező hulladék. c.) Nagy darabos hulladék: A településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok, kertészeti hulladékok) aamely a kközszolgáltatás keretében rendszeresített gyüjtőedényzetben nem helyezhető el. d.) Hulladékkezelő, közszolgáltató:

6 Aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlanhasználótól átveszi. e.) Veszélyes hulladék: Az olyan hulladék, amely a Hulladékgazdálkodásról szlóló törvény 2. számú mellékletében felsorolt jellemzők közül egy, vagy több ismérvvel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat, vagy összetevőket tartalmaz. Eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre nézve kockázatot jelent. 6.. Vegyes és záró rendelkezések (1) Jelen a kihirdetésétől lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével 13/2007. (XII.13.) a sz. rendelete hatályát veszti A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik úgy, hogy a helyi önkormányzati hirdetőtáblákon meghirdeti. Sajókápolna, április 17.

7 Berzyné Koterla Ildikó körjegyző Vass Lajos polgármester A kihirdetés megtörtént. Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 28/1995. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a módosításáról

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Zákányszék

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben