Általános rendelkezések 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések 1.."

Átírás

1 Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település köztisztaságának fenntartása, a közegészségügyi rendelkezések betartása, az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv.16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. 21..(1) bekezdésében, valamint 23 -ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. (1) Vasszécseny Község Képviselő-testülete a község közigazgatási területére kiterjedően az ingatlanok tulajdonosainál, birtokosainál, használóinál (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező települési hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a helyi közszolgáltatást a község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles az e rendeletben foglaltak szerint igénybe venni. (3) Folyékony hulladék vonatkozásában nem köteles a helyi közszolgáltatást igénybe venni az a tulajdonos, akinek ingatlana a településen kiépített szennyvízközmű hálózatra van csatlakoztatva. (4) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a gazdálkodó szervezet a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga is, vagy b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével is teljesítheti. (5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére ha gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a) a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy b) a jelen rendeletben szabályozott közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a (4) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

2 2.. A község közigazgatási területén az 1..(1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a/ a települési szilárd hulladék vonatkozásában a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft (Szombathely, Jászai Mari u.2.), b/ a települési folyékony hulladék vonatkozásában Horváth Tibor (Sárvár, Csallóköz u.4.) vállalkozó (a továbbiakban: szolgáltatók) látják el az e rendeletben foglaltak szerint. A közszolgáltatás ellátásának rendje a települési szilárd hulladékra vonatkozóan 3.. Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy a) a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, b) az ingatlanán keletkező hulladékot gyűjtse, tárolja az elszállításig, c) a szolgáltató szolgáltatásait az e rendeletben szabályozott módon igénybe vegye, a közszolgáltatási szerződést megkösse, d) a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ide értve a tulajdonos változást is) a szolgáltatónak bejelentse, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 4.. (1) A szilárd hulladék gyűjtése legalább 50 literes, legfeljebb 1100 literes tárolóedényekben (kukákban) történik. (2) Bomló, szerves anyagot tartalmazó hulladékot heti, egyéb anyagot tartalmazó hulladékot az ingatlantulajdonos igényének megfelelően heti vagy kétheti gyakorisággal kell elszállítani. (3) Tilos a tárolóedénybe elhelyezni mérgező, robbanó, folyékony anyagot, építési törmeléket, illetve veszélyes hulladékot. (4) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedény rendeltetésszerű használatáról, szükség szerinti tisztításáról, fertőtlenítéséről, javításáról és cseréjéről gondoskodni.

3 (5) A települési hulladék összegyűjtését, elszállítását a szolgáltató közvetlenül az ingatlanoktól végzi el a közte és az ingatlantulajdonos között létrejött szerződés által megállapított időpontokban. (6) A ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényt a szállítási napokon reggel 7 óráig az ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel könnyen megközelíthető helyen elhelyezni. (7) A tárolóedényben el nem helyezhető, háztartásokban képződő hulladék összegyűjtésére az önkormányzat évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban lomtalanítást szervez. A lomtalanítás keretében sem kerül elszállításra a kerti hulladék, a nyesedék, az állati tetem, a trágya, az építési törmelék, valamint az olyan feleslegessé vált anyag, amely csak kézi lapátolással rakható gépjárműre. (8) Az összegyűjtött hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása a szolgáltató tulajdonát képező Szombathely, Erdei iskola úti lerakóhelyen történik. (9) Az e rendeletben meghatározott szolgáltatást a szolgáltató az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el. A közszolgáltatás ellátásának rendje a települési folyékony hulladékra vonatkozóan 5.. Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy a/ a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, b/ az ingatlanán keletkező hulladékot a folyékony hulladék tárolására alkalmas, résmentes födéllel valamint vízzáró oldallal és aljzattal ellátott gyűjtőaknában gyűjtse, c/ gondoskodjon a gyűjtőakna megközelítésének és ürítésének biztonságos feltételeiről, c/ a szolgáltató szolgáltatásait az e rendeletben szabályozott módon, szükség szerint igénybe vegye.

4 6.. (1) A szolgáltató és az ingatlan tulajdonos között a hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. (2) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása - a gépjárművön történt elszállítást követően - a VASIVÍZ Rt. Által kijelölt tisztítóműben történik. (3) Tilos gyűjtőaknába engedni tűz- és robbanásveszélyes, illetve maró, mérgező vagy egyéb veszélyes anyagot. A helyi közszolgáltatás díja 7.. (1) Az ingatlantulajdonosok a kötelező közszolgáltatás igénybevételéért e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni. (2) A települési szilárd hulladék esetében a közszolgáltatási díjat közvetlenül a szolgáltató részére kell megfizetni számla alapján az alábbiak szerint: a) magánszemély ingatlantulajdonos esetében az első negyedéves díjat április 30-ig, a második negyedéves díjat július 31-ig, a harmadik negyedéves díjat október 31-ig, a negyedik negyedéves díjat az évet követő január 31-ig, b) nem magánszemély ingatlantulajdonos esetében havonta, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül kell kiegyenlíteni. (4) Települési szilárd hulladék esetében a szolgáltatás igénybevételének egy hónapnál hosszabb ideig történő szüneteltetése esetén az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján a szolgáltató a fizetendő térítési díjat arányosan csökkenti. (5) A települési folyékony hulladék szolgáltatási díj kiegyenlítése magánszemélyek részéről a szolgáltatás teljesítésekor készpénzfizetési számla ellenében, közületek részéről utólagos számlázást követően átutalással történik.

5

6 1. számú melléklet: 1 Vasszécseny községben a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjai (2012. április 15-től, december 31-ig) I. Települési szilárd hulladék esetén ürítés/ft+áfa l-es edény l-es edény l-es edény l-es edény l-es edény l-es edény l-es edény l-es edény l-es edény 3868 II. Települési folyékony hulladék esetén Települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díja: Ft/m3+Áfa 1 Módosította a 8/2012.(IV.28.) rendelet, hatályos április 15-től.

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 2/2002. (I. 30.) KT. sz. rendelete - a hulladékgazdálkodásról

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 2/2002. (I. 30.) KT. sz. rendelete - a hulladékgazdálkodásról Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 2/2002. (I. 30.) KT. sz. rendelete - a hulladékgazdálkodásról Buj község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (XII. 17. ) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete

Csengőd Község Képviselőtestülete Csengőd Község Képviselőtestülete Csengőd Község Képviselőtestületének 10/2003.(XII.31.) rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2001. (XII.14) K.sz. r e n d e l e t e - A hulladékgazdálkodásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2001. (XII.14) K.sz. r e n d e l e t e - A hulladékgazdálkodásról - GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2001. (XII.14) K.sz. r e n d e l e t e - A hulladékgazdálkodásról - Gégény Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (3) A rendelet területi hatálya kiterjed: Földeák község közigazgatási területének belterületére.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (3) A rendelet területi hatálya kiterjed: Földeák község közigazgatási területének belterületére. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004(IV.29.) rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2008. (II.04) Kt. számú rendelettel, 9/2009. (IX.17) Kt. számú

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésre szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 13/2002. /XII. 31./ számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2002. (XII. 16.) számú rendelete

Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2002. (XII. 16.) számú rendelete Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII. 16.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról Agyagosszergény Község

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jobbágyi Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben