Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató, Békés Városi Szociális Szolgáltató Véleményező Bizottság: Központ Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! 1 Sorszám: IV/20 Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 27-i ülésére Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 88. (2) bekezdése alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) január 1-jén hatályba lépett IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat. E jogszabály záró rendelkezés értelmében a hatályba lépéstől számított 6 hónapon belül kell felülvizsgálni és a jelenlegi szabályozás szerint aktualizálni a korábbi társulási megállapodásokat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A feladatokat jelenleg Mezőberény Város Önkormányzata látja el gesztortelepülésként, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül mikro-térségi társulásként működő Mezőberény és Környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás által, melynek tagja Békés Város Önkormányzata is. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Mezőberény Város Önkormányzatának megkeresésére a 106/2013. (III.28.) határozatával kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát június 30-át követően társulásban kívánja ellátni, és felkérte Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosításra. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65. -ának július hó 1. napjától hatályos (7) bekezdése értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. Ezen időponttól a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. -a szerinti, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés hatályát veszti, július hó 1-től a feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. Előzőek miatt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződés és az abban foglaltak okafogyottá válnak, a mikro-térségi társulás megszüntetése és a szerződés felmondása indokolt. Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e kérdésben a június 24-i ülésén hozta meg döntését.

2 Az Mötv. 91. b) pontja értelmében a társulás megszűnik, ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével azt elhatározzák. A társulási szerződés felmondásáról készült okirat tartalmazza, hogy a pályázati úton nyert eszközök, berendezések, vagyontárgyak a hozzájárulás arányában kerülnek megosztásra, a testületi döntés értelmében az elszámolást Mezőberény Város Önkormányzata, valamint a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat készíti elő. A július hó 1. napjától állami feladattá vált jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság június hó 3. napján tájékoztatta Mezőberény Város Önkormányzatát, hogy december 31-ig a jelenlegi fenntartókkal kíván feladat-ellátási megállapodást kötni, az ellátás változatlan feltételekkel történő biztosítására. Mezőberény Város Önkormányzata, mint fenntartó képviseletében Siklósi István polgármester június hó 5. napján kelt - az előterjesztés mellékletét képező - nyilatkozattal vállalta, hogy a július 1-től december 31-ig tartó időszakra feladat-ellátási megállapodást köt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában. Mivel Mezőberény Város Önkormányzata hatályos működési engedélye az ellátási terület vonatkozásában Békés város közigazgatási területére is kiterjed, a feladat a továbbiakban is ellátásra kerül majd. Kérjük a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa megkötött, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről szóló Megállapodás július 1. nappal felmondásához, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli mikro-térségi társulás július 1. nappal való megszűnéséhez hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a Társulás megszűnésével kapcsolatos iratok aláírására. Határidő: intézkedésre: azonnal Felelős: Izsó Gábor polgármester Békés, június 26. Izsó Gábor polgármester Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző 2

3 Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződés felmondásáról Mezőberény, Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Tarhos és Kétsoprony Önkormányzatai a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg. 1.) A 2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei, az általuk megkötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről szóló Megállapodást július 1. nappal felmondják, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli mikrotérségi társulást július 1. nappal megszüntetik. 2.) A megszüntetésre kerülő társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 2.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1. Képviselője: Siklósi István polgármester 2.2. Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Csárdaszállás, Petőfi u. 17. Képviselője: Petneházi Bálintné polgármester 2.3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Békés, Petőfi u. 2. Képviselője: Izsó Gábor polgármester 2.4. Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye:Bélmegyer, Petőfi u 2 Képviselője: Dán Márton, polgármester 2.5. Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Kamut, Petőfi S. u Képviselője: Balog Imréné polgármester 2.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7. Képviselője: Smiri László polgármester 2.7. Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Murony, Földvári u. 1. Képviselője: Fekete Ferenc polgármester 2.8. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Tarhos, Petőfi u.29. Képviselője: Hornok Sándor polgármester 2.9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1

4 Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Képviselője: Várfi András polgármester Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Hunya, Rákóczi u. 19. Képviselője: Petényi Szilárdné polgármester Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Képviselője: Völgyi Sándor polgármester 3.) A megszüntetésre kerülő társulás tagjai egymással elszámolnak. Az elszámolás során a társult önkormányzatok hozzájárulásuk arányában jogosultak a vagyonmegosztásra. A társulás által pályázati úton nyert eszközök, berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás arányában kerülnek megosztásra. Az elszámolást Mezőberény Város Önkormányzata, valamint a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat készíti elő. A társulási megállapodás felmondásáról szóló megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. Kelt: Mezőberény, Siklósi István Izsó Gábor Petneházi Bálintné Dán Márton Balog Imréné Smiri László Fekete Ferenc Hornok Sándor Várfi András Petényi Szilárdné Völgyi Sándor polgármesterek 2

5 Záradék: A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a számú határozatával Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a.. számú határozatával Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a. számú határozatával Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a számú határozatával Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a. számú határozatával Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a számú határozatával Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az.. számú határozatával Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a.. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a.. számú határozatával Hunya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a. számú határozatával Kétsoprony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a számú határozatával 3

6

7

8

9

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás jövőjével kapcsolatos kérdések Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Balog István irodavezető Békési Kistérségi Tárulás Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére Tárgy: Békés, Petőfi u. 21. szám alatti ingatlan üzleti vagyonná való minősítése Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Sorszám: IV/10 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 100/2012.(IX.5.) sz.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 100/2012.(IX.5.) sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 5-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: 1. Kerek Oszkár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-18/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 192/2012.(X.25.) 193/2012.(X.25.) 194/2012.(X.25.) 195/2012.(X.25.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben