FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 845/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulással - a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására irányuló - megállapodás jóváhagyására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Katona Gabriella aljegyző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 15.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Kaba Város Önkormányzata, mint a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsához, hogy az Intézményfenntartó Társulás január 1-jétől a kistérség 13 településén biztosíthassa a pszichiátriai,- és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátását, melyet a Társulási Tanács november 30-i ülésén jóváhagyott. A Kistérségi Iroda tájékoztatása szerint a csatlakozásra azért lenne szükség, hogy az Intézményfenntartó Társulás a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátása vonatkozásában évre a normatív támogatás jogosult legyen. Ehhez szükséges, hogy a kistérség 10 települése társuljon a már működő Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz. A Kistérségi Iroda megküldte a TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉSE pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására nevű megállapodás tervezetet. A megállapodás-tervezet 4. pontja arról rendelkezik, hogy a január 1-től csatlakozó önkormányzatokra Kaba-Báránd-Sáp-Tetétlen intézményfenntartó társulás között érvényes alap megállapodásnak csupán az I. fejezet 3. pontja lesz kötelező érvényű. A 3.4. pont rendelkezik viszont az önkormányzatok költségviseléséről az alábbiak szerint: 3.4. Az e megállapodás 2.) pontjában felsorolt társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a fenntartói minőségben vállalt szerepük e szerződés elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira. Fentiek érdekében a működéssel kapcsolatosan felmerülő költségkihatásokat, amennyiben abban változás áll elő, a társult önkormányzatok jegyzőik útján egyeztetik. Az egyeztetés elsődleges célja társult település önkormányzata által közös intézménytől igényelt ellátás - az önkormányzatok által igényelt ellátások felsorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza - a jogszabálynak megfelelő és jó szakmai színvonalú működés biztosítása. A fentiekből nem derül ki egyértelműen, hogy az Önkormányzatnak mikor, milyen esetben kell a feladatellátás költségeihez hozzájárulni. A kabai Támasz Szociális Alapszolgáltató Központ vezetőjétől azt a szóbeli tájékoztatást kaptuk, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén nem kell az Önkormányzatnak a költségekhez hozzájárulni, mivel az állami normatív finanszírozás szintje fedezi a tényleges kiadásokat, azonban a megállapodásból nem ez derül ki.

3 3 Mindezért javaslom a társulási megállapodás 4. pontjának módosítását aszerint, hogy a társuló önkormányzatoknak legfeljebb a szolgáltatás tényleges igénybevétele esetén kelljen hozzájárulni a szolgáltatás működési költségeihez. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Földes, február 8. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester

4 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEÉNEK./2011. (II.15.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulással - a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására irányuló - megállapodás jóváhagyásáról A Képviselő-testület a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásnak pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására irányuló társulási megállapodást az alábbi módosítással hagyja jóvá: A megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: a társuló önkormányzatok csak a szolgáltatás tényleges igénybevétele esetén járulnak hozzá a szolgáltatás működési költségeihez. U t a s í t j a a p olgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az Intézményfenntartó Társulást tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Egri Izabella polgármester Földes, február 8. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

5 5 Melléklet a.../2011. (II.15.) Kt. számú határozathoz TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉSE pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására -TERVEZETmely létrejött Báránd Község Önkormányzata (4161 Báránd, Kossuth tér 1. szám) képviseletében Kiss Sándor polgármester Bihardancsháza Község Önkormányzata (4175. Bihardancsháza, Kossuth u. 17. szám) képviseletében Major József polgármester Biharnagybajom Község Önkormányzata (4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5. szám) képviseletében Szító Sándor polgármester, Bihartorda Község Önkormányzata ( 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43. szám) képviseletében Módos Imre polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata ( 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. szám), képviseletében Jeneiné Egri Izabella polgármester, Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1. szám) képviseletében Szegi Emma polgármester, Nádudvar Város Önkormányzata ( 4181 Nádudvar, Fő u szám) képviseletében Beke Imre polgármester, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (4173. Nagyrábé, Kossuth u. 5. szám) képviseletében Gyarmati Sándorné polgármester, Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (Püspökladány, Bocskai u. 2. szám) képviseletében Arnóth Sándor polgármester, Sáp Község Önkormányzata (4176 Sáp, Fő u. 40. szám) képviseletében Karacs Imre polgármester, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata (Sárrétudvari, Kossuth u. 72. szám) képviseletében Bodó Sándor polgármester, Szerep Község Önkormányzata (Szerep, Nagy u. 53. szám) képviseletében Győri Balázs polgármester Tetétlen Község Önkormányzata (4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. szám) képviseletében Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester, között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdésében, 43. (1) bekezdésében (Ötv.) kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. alapján, valamint a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakra tekintettel. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Püspökladányi kistérséghez tartozó jelen kiegészítő megállapodás 1. pontjában megnevezett települési önkormányzatok képviselőtestületei önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján január 1-től határozatlan időre társulnak a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátására, a már működő Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz jelen kiegészítő társulási megállapodásban foglaltak szerint. I. Általános rendelkezések 1. A társuló önkormányzatok neve és székhelye: Bihardancsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5. Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4181 Nádudvar, Fő u Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4163 Szerep, Nagy u. 53. Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4184 Tetétlen, Kossuth u A közös feladat hatáskör és egyéb felügyeleti jogkörrel megbízott neve, székhelye: Kaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1 szám). 3. A társulás működésének illetékességi területe: A Püspökladányi Kistérséghez tartozó az alap megállapodás 2. pontjában és a kiegészítő megállapodás 1. pontjában megnevezett települési önkormányzatok közigazgatási területe. 4. Az alap megállapodás I. fejezet 3. pontjában az intézményfenntartó társulásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ellátás tekintetében a kiegészítő megállapodás 1. pontjában társuló önkormányzatokra kötelező erővel bírnak. 5. Jelen kiegészítő megállapodás 1. számú melléklete annak elválaszthatatlan részét képezi. Kaba,.. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodás kiegészítését aláírásával látta el: Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester Aláírás Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Sándor.. Bihardancsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Major József.. Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szító Sándor..

7 Bihartorda Község 7 Önkormányzat Képviselő-testülete Módos Imre.. Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Jeneiné Egri Izabella.. Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szegi Emma.. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Beke Imre.. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Gyarmati Sándorné.. Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Arnóth Sándor.. Sáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Karacs Imre.. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bodó Sándor.. Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Balázs.. Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete.. Borbélyné Fülöp Hajnalka 1.számú melléklet A társult települések önkormányzata által a közös intézménytől igényelt ellátásokról Kaba Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-jétől Családsegítés Nappali ellátások: - időskorúak nappali ellátása - pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-jétől Támogató szolgálat Közösségi ellátások december 1-jétől - pszichiátriai - szenvedélybetegek Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Báránd

8 8 Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-jétől Családsegítés Nappali ellátások: - időskorúak nappali ellátása november 30-tól - pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-jétől Támogató szolgálat Közösségi ellátások december 1-jétől - pszichiátriai - szenvedélybetegek Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Sáp Étkeztetés január 1-jétől Házi segítségnyújtás január 1-jétől Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-jétől Családsegítés január 31-jétől Nappali ellátások: - időskorúak nappali ellátása március 1-től - pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-jétől Támogató szolgálat január 1-jétől Közösségi ellátások december 1-jétől - pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás január 31-jétől Gyermekek napközbeni ellátása január 1-jétől Tetétlen Gyermekek napközbeni ellátása szeptember 1-jétől Pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-jétől Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep Pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása január 1-jétől.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben