Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 114/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata a I. félévi üléstervet elfogadja. Határidő: június 30. Felelős: Arnóth Sándor polgármester

2 115/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány, Kálvin János u. 2. sz. alatti 1554/1. hrsz-ú ingatlan 657/5000 tulajdonhányadát értékesítésre kijelöli, a vételárat minimum nettó Ftban állapítja meg. Határidő: december 31. Felelős: Arnóth Sándor polgármester

3 116/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Képviselő-testülete Püspökladány Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának évi felülvizsgálatát jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester

4 117/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat A) támogatja Kaba, Báránd és Sáp települések kilépését a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás által történő ellátásából. a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között szeptember 30-án kelt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására vonatkozó keret-megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a módosított megállapodás aláírására. B) a Báránd Község Önkormányzata, Biharnagybajom Község Önkormányzata, Bihartorda Község Önkormányzata, Földes Nagyközség Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata, Nádudvar Város Önkormányzata, Sáp Község Önkormányzata, Tetétlen Község Önkormányzata és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között szeptember 30-án kelt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer működtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a módosított megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Arnóth Sándor polgármester

5 118/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata módosítja a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint: A telephelyek felsorolásából 4150 Püspökladány, Bocskai u. 21. sz. törlésre kerül. A Nappali ellátás: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek, valamint önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyeknek nyújt nappali ellátást az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közigazgatási területén. szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: Nappali ellátás: Időskorúak nappali ellátása: idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt nappali ellátást az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közigazgatási területén. Demens személyek nappali ellátása: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, demencia kórképpel rendelkező személyeknek nyújt nappali ellátást Püspökladány közigazgatási területén. Fogyatékos személyek nappali ellátása: önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyeknek nyújt nappali ellátást a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak közigazgatási területén. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: szolgáltatásnál felsorolt ellátási területek közül Báránd, Kaba, Sáp települések megnevezése törlésre kerül. A feladat ellátást szolgáló vagyon: címszó alatt a 4150 Püspökladány, Bocskai u. 21. megjelölés törlésre kerül. Határidő: december 31. Felelős: Arnóth Sándor polgármester

6 119/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat A) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között november 26-án kelt, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő ellátására vonatkozó keret-megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a módosított keret-megállapodás aláírására. B) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladány Város Önkormányzat, Sárrétudvari Község Önkormányzat, Szerep Község Önkormányzat között június 11-én kelt intézményfenntartói társulási megállapodás módosítását a jelen előterjesztés részét képező 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a település polgármesterét a módosított társulási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester

7 120/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata, mint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (1) bekezdés d) pontja alapján a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester

8 121/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata, mint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester

9 122/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontjának h) rendelkezése az alábbiak szerint módosul: h) fogyatékos személyek nappali intézménye szakfeladat szerinti besorolása(2010. január 1-jétől): Fogyatékossággal élők nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontja az alábbi i) és j) rendelkezésekkel egészül ki: i) demens személyek nappali ellátása szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) demens betegek nappali ellátása j) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) pszichiátriai betegek nappali ellátása szenvedélybetegek nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontjában szereplő A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra rendelkezésben a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: - Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba-Báránd-Sáp) Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - időskorúak nappali ellátása, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2011. január 1-jétől) Kaba, Báránd és Sáp településeken - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye (2011. január 1-jétől) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken.

10 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány-Sárrétudvari-Szerep) Székhely: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés (Szerep: június 1-jétől) - házi segítségnyújtás - családsegítés - közösségi ellátások (Szerep: június 1-jétől) - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Püspökladány, Sárrétudvari és Szerep településeken - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nádudvar, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken - fogyatékos személyek nappali intézménye (2009. szeptember 1-től) Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken. - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B) pontjában szereplő alábbi rendelkezés hatályát veszti: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátása külön megállapodás alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás keretében történik az alábbi települések vonatkozásában: Báránd Bihartorda Biharnagybajom Földes Kaba Nádudvar Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen. - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/C) pontjában szereplő a Társulás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: rendelkezésben a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás székhelye 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. helyett 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2-ra módosul. - A Társulási Megállapodás III. Fejezetének 3) pontjában a Bizottságokra vonatkozó 2) rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 2) A Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 5 fős bizottságot hoz létre. A bizottság elnevezése: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.

11 3 A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Arnóth Sándor polgármester

12 123/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodásokat az alábbiak szerint módosítja: a) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között december 18-án kelt, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás preambulumát az alábbiak szerint módosítja: Amely létrejött egyrészről a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: a Kistérségi Társulás) (képviseletében: Szegi Emma elnökhelyettes, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) valamint Püspökladány Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) (képviseletében: Arnóth Sándor polgármester, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) között a kistérségi társulás működési területét érintően a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására. Az együttműködési megállapodás 2) pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. A Kistérségi Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést és a nevelési tanácsadáson belül a terápiás gondozást a Püspökladány Város Önkormányzat fenntartásában működő Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége útján látja el Püspökladány, Biharnagybajom, Sárrétudvari és Szerep települések vonatkozásában január 1. napjától december 31. napjáig. A megállapodás az alábbi 6. ponttal egészül ki: 6. Az együttműködési megállapodást felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal hagyják jóvá. A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. b) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között december 18-án kelt, a nevelési tanácsadás, pedagógiai szakszolgálati feladaton belül a szűrővizsgálat végzésének és a szakvélemény készítésének ellátásáról szóló együttműködési megállapodás preambulumát az alábbiak szerint módosítja: Amely létrejött egyrészről a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: a Kistérségi Társulás) (képviseletében: Szegi Emma elnökhelyettes, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) valamint Püspökladány Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) (képviseletében: Arnóth Sándor polgármester 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) között a kistérségi társulás működési területét érintően a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladaton belül a szűrővizsgálat végzésének és a szakvélemény készítésének ellátására.

13 2 Az együttműködési megállapodás 2) pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. A Kistérségi Társulás a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladaton belül a szűrővizsgálat végzését és a szakvélemény készítését a Püspökladány Város Önkormányzat fenntartásában működő Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége útján látja el január 1. napjától december 31. napjáig. A megállapodás az alábbi 5. ponttal egészül ki: 5. Az együttműködési megállapodást felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal hagyják jóvá. A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert a módosított együttműködési megállapodások aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Arnóth Sándor polgármester

14 124/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítja: c) A Püspökladány Város Önkormányzata, Biharnagybajom Község Önkormányzata, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Szerep Község Önkormányzata között december 18-án kelt, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Kistérségi Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést és a nevelési tanácsadáson belül a terápiás gondozást a Püspökladány Város Önkormányzat fenntartásában működő Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége útján látja el Püspökladány, Biharnagybajom, Sárrétudvari és Szerep települések vonatkozásában január 1. napjától december 31. napjáig. A megállapodás 4) pontjában az ellátásban részesülő személyekre vonatkozóan a Tagintézmény munkatársai egyéni fejlesztési tervet készítenek, a jogszabályok által előírt dokumentációt vezetik rendelkezésében a Tagintézmény szó Intézményegységre módosul. A megállapodás 9) pontja az alábbiak szerint módosul: 9. Jelen megállapodás határozott időre, január 1-jétől december 31-ig jön létre. A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert a módosított együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Arnóth Sándor polgármester

15 125/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a következők szerint módosítja: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: megnevezés harmadik elemében a Kollégiumi nevelésben: 60 fő szövegrész helyébe a Kollégiumi nevelésben: 90 fő szövegrész lép. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester Nemesné Nagy Erika igazgató

16 126/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás az alábbiak szerinti módosítását elfogadja: 1. A Megállapodás II./7. pontja a következőre változik: 7./ A társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a helyi önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt a jelen Megállapodás V. fejezete 1. pontjában meghatározottak szerint vissza kell adni, kivéve, ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. Amennyiben hiány keletkezik, azt a fenntartókat megillető vagyoni részesedések, - illetve ha ez nem lehetséges - a költségvetési hozzájárulás arányában osztják meg a tagok, kivéve, ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. 2. Az V. A Társulás vagyona fejezet helyébe a következők lépnek: V. A társulás vagyona, gazdálkodása, ellenőrzése 1. A társulás vagyona 1.1 A Társulás saját vagyona: A Társulás saját vagyonnal is rendelkezhet. A Társulás által megvalósított beruházások, fejlesztések eredményeként létrejött tárgyi eszközök, szellemi termékek (immateriális javak), illetve készletek a Társulás tulajdonába kerülnek A Társulás által tervezett beruházásokat és fejlesztéseket, a beruházási egységenként a Társulás éves költségvetésének a melléklete tartalmazza, nyilvántartásáról a Társulás munkaszervezete gondoskodik Beruházási egység; a társulás tagjai által fenntartott szakképző intézményekben megvalósított tárgyi-eszköz fejlesztés, a szakképző intézmények részére fejlesztett szellemi termékek A Társulásba bevitt vagyon szaporulata a Társulás saját vagyona A társulás vagyonát képezi a tagok szavazatarányos hozzájárulása, illetve a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény alapján a Társulási Tanács döntése szerint a működtetés költségeire felhasználható fejlesztési támogatás. 1.2.A Társulás saját vagyonával való rendelkezés A Társulás saját vagyona korlátozottan forgalomképes - önkormányzati vagyon, amely a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátását szolgálja A Társulás a saját vagyonát a Társulási Megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátása érdekében saját maga használja, vagy a Társulás tagjai által fenntartott szakképző intézményeknek a használatába adja a szakképzés feladatai ellátásának céljából.

17 A Társulás tagjai által fenntartott szakképző intézményeknek való vagyon használati jogának az átadása a Társulási Tanács határozata alapján, az államháztartási törvény előírásai figyelembe vételével készített szerződés alapján történik. A szerződésben az átvevő vállalja mindazon kötelezettség teljesítését, amelyek a vagyonszerzést eredményező támogatási szerződésben Társulást terhelik. A támogatási kötelezettségek teljesítésére a Társulás útján kerül sor. A kötelezettségek Átvevő által történő megszegéséből eredő esetleges szankciók az Átvevőt terhelik. A szerződést a Társulási Tanács hagyja jóvá, aláírására a Társulás Elnökét hatalmazza fel A Társulás által kezelt saját vagyon használata, hasznosítása, a vagyonnal való vállalkozás köre és mértéke a Társulás, mint jogi személy alapító okiratában és szervezeti és működési szabályzatban kerül részletesen meghatározásra A Társulásba bevitt vagyon A Társulás tagjának a társulásba bevitt vagyonát a társult tag vagyonaként kell nyilvántartani A Társulás a társulásba bevitt vagyont, az erre vonatkozó szerződésben meghatározott módon használhatja, illetve hasznosítja A Társulás vagyona üzemeltetési kiadásai biztosítása A Társulás tagjai által fenntartott szakképző intézményeknek a szakképzés feladatai ellátásához átadott Társulási vagyon üzemeltetésének, működtetésének és felújításának kiadásai az átvevőt terhelik A Társulás használatában lévő két, vagy több intézmény szakképzési feladatait szolgáló vagyon üzemeltetési költségeit a használat arányában a használatot kifejező megfelelő mutatószámok szerint a használók viselik. Ha valamely vagyontárgy az összes intézmény feladatellátását szolgálja a fenntartási kiadásokat a tanulólétszám arányában javasolja a tervezet A vagyonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek rendezése a Társulás megállapodásának a felmondása, a társulás megszűnése esetén A jogi személyiséggel rendelkező társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a jogi személyiséggel rendelkező társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulás jogszabályban meghatározott szakképzési feladatai ellátásának az időtartamára, de legfeljebb négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg A Társulás megszűnése esetén a vagyont a társulás tagjai között a Társulási Tanács által meghatározottak szerint kell felosztani Társulás tulajdonába került vagyon a társult helyi önkormányzatok közös vagyona A Tulajdoni hányadok meghatározása a következők szerint történik: a) Ha Társulás tagjai a beruházási egységhez forrást biztosítanak, akkor a tulajdoni hányadok meghatározása beruházási egységenként a beruházáshoz biztosított saját források arányában történik. b) Ha a beruházási egység teljes körűen támogatásból kerül megvalósításra és a fejlesztés valamennyi szakképző intézményt arányosan érinti, a tulajdoni hányadok meghatározása a tanuló létszám arányában történik, a tulajdonból valamennyi tag részesedik.

18 3 c) Ha a beruházási egység teljes körűen támogatásból kerül megvalósításra, viszont a fejlesztés a szakképző intézményeknek csak meghatározott részét szolgálja, a tulajdoni hányadok meghatározása az érintett intézmények tanuló létszáma arányában történik, a tulajdonból csak az érintett tagok részesednek. d)a tulajdoni hányadokat a Társulási Tanács a beruházás, fejlesztés aktivált értéke alapján - az aktiválást követő Társulási Tanács ülésen - határozatában rögzíti, a Társulás munkaszervezete tartja nyilván A vagyonkimutatás, a vagyonleltár és a vagyonnyilvántartás A vagyonleltár a Társulás tulajdonában, kezelésében a tárgyévi költségvetés zárónapján meglévő vagyon kimutatása, célja a vagyon számviteli szabályok szerinti számbavétele értékben és mennyiségben. A vagyonleltárban szerepeltetni kell különösen a befektetett- és forgóeszközöket, a követeléseket és a vagyont terhelő kötelezettségeket is A vagyonkimutatás a zárszámadásról szóló határozat mellékletét képezi A vagyonleltár alapját képező nyilvántartás állományának felfektetéséről, a folyamatos vezetésről, valamint a vagyonleltár összeállításáról, közzétételéről a számviteli szabályok szerinti feladat- és hatáskörében a munkaszervezet vezetője gondoskodik A vagyon használati jogok A Társulás saját és használatba kapott vagyonának használati, hasznosítási, üzemeltetési, működtetési feladatait a Társulás munkaszervezete látja el. 2. A Társulás gazdálkodása 2.1 A Társulás önállóan működő költségvetési szerv, önálló bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog a Társulási Tanács elnökét illeti meg. 2.2 A Társulás munkaszervezete részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u szám alatti intézményében elhelyezést biztosít, amelynek költségei a Társulást terhelik. A munkaszervezet részére biztosított helyiségeknek a munkavégzésre alkalmassá tétele a Társulást alkotó önkormányzatok hozzájárulásából valósul meg, amely költségvetési hozzájárulás keretében kerül megfizetésre. 2.3 A Társulás működési költségét a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás biztosítja. A Társulás tagjait terhelő működési költséghez történő hozzájárulás befizetését a tagok időarányosan rendezik. 2.4 Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének az egy hónapot meghaladó fizetési késedelme esetén a késedelmes fizetővel szemben a Ptk. 301/a.). szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. 2.5 Fejlesztési jellegű projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési pályázatok benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás - inkasszó - kerüljön kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerő mértékéig. 2.6 A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3. A társulás gazdálkodásának ellenőrzése 3.1 A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács által megbízott független könyvvizsgálóval végezteti.

19 4 A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a társulási célok megvalósulásáról évente - a gazdasági évről szóló beszámolóval egyidejűleg - tájékoztatják a képviselő-testületeiket. A Társulás szakmai, jogi és pénzügyigazdasági szempontú, az éves ellenőrzési ütemterv alapján történő ellenőrzésére a Társulás valamely tagjával vagy külső szervezettel évente megállapodást köt. Egyebekben a Társulás ellenőrzése tekintetében a Társulás tagjai a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. Határidő: Felelős: azonnal Arnóth Sándor polgármester

20 127/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat a KKK Közl.- Bizt. Tervezés társfinanszírozás elnyerésére pályázatot nyújt be a 42- es főközlekedési út Kodály-Vörösmarty u., illetve Dózsa Gy. u. kereszteződésénél gyalogos átkelőhely, az Erős L.-Jókai-Csokonai-Arany J. u. kereszteződésében körforgalom tervezésére. A pályázott beavatkozás bruttó bekerülési költsége Ft, melyből az önkormányzat bruttó Ft önrészt biztosít a kötvénykibocsátás terhére. Határidő: január 17. Felelős: Arnóth Sándor polgármester Püspökladány, január 10.

21 128/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújt be a Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé vált, az alábbiakban megjelölt állami tulajdonú szakanyagokra: Élelmezés-technikai szakanyag: Fsz. M e g n e v e z é s Mennyiség M Vegyes tüzelésű mozgókonyha (EA:00010) 1 db. 2. Vízszállító utánfutó 1000 L-es (EA: V89/036) 1 db. Páncélos- és gépjármű-technikai szakanyag: Fsz. M e g n e v e z é s Mennyiség 1. AD-10-T/230-M DÜ.AF.BKN. (EA: 13305) 1 db. Elhelyezési szakanyag: Fsz. M e g n e v e z é s Mennyiség 1. HB-75 VM Betonkeverő 1 db. 2. Sátorfűtő olajkályha 10 db. 3. AEG.PK-I Vasiratszekrény 3 db. 4. Modul vasiratszekrény lábazat 3 db. 5. RM.Három med. mosogató db. 6. Éttermi asztal 80x120 cm. 1 db. 7. Fegyvertisztító asztal 20 db. 8. Katonaasztal 6 személyes 1 db. 9. Katonaasztal váz 4. szm. üta. 10 db. 10. Katonaasztal lap 4 szem. farostl. 10 db. 11. Printer állvány 1 db. 12. Tantermi asztal csőv. 3 szem. 10 db. 13. Játékasztal 80x80 cm. 3 db. 14. Íróasztal fémlábú 16 db. 15. Tábori szék 10 db. 16. Ágybetét 90x db. 17. Ágybetét 160x200 2 db. 18. Ágybetét 70x140 cm. 3 db.

22 19. Luna műanyag kerti szék 30 db. 20. Támlásszék favázas szöv. ül. 12 db. 21. Előszobafal (EA: 2WG13YI00) 5 db. 22. Fali iskolatábla 11 db. 2 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következőket rögzíti határozatában: Felhasználási cél: A helyi önkormányzat számára törvényben foglalt közoktatási feladat elősegítése. Segítendő feladat: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ában megjelölt gondoskodás a helyi tűzvédelemről. A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt fenti szakanyagok térítésmentes tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését az önkormányzat vállalja. Határidő: Felelős: azonnal Arnóth Sándor polgármester, Lövei Csaba tü. alezredes, városi tűzoltóparancsnok

23 129/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat 1. a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait (Dr. Felszeghy Szabolcs Püspökladány, Rákóczi u. 37/1., Makai Lajos Püspökladány, Zrínyi u. 43/1., Márkus Gábor Püspökladány, Gábor Á. u. 3.) visszahívja és az alábbi új tagokat választja meg: - Dr. Hegedűs Ilona Püspökladány, Jókai u. 7/1. - Nagy Ildikó Püspökladány, Erőss Lajos u. 1/1. - Löveiné Tóth Beáta Püspökladány, Damjanich u. 5. IV.lh.3/12 2. a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságából visszahívja Szabó Attiláné Csontos Erzsébetet Püspökladány, Damjanich u. 25., és Márkus Gábort Püspökladány,Gábor Á. u. 3. és helyükre az alábbi új tagokat választja meg december 17- től január 27-ig: - Gali Valéria Püspökladány, Báthori u Pusztai Mihály Püspökladány, Árpád u a Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft. Felügyelő Bizottságából visszahívja Tóth Lászlót Püspökladány, Kaán Károly u. 29. és az alábbi új tagot választja meg december 17-től január 27- ig: - Szabó Imre Püspökladány, Toldi u Utasítja az ügyvezető igazgatókat, hogy a változásokat a cégnyilvántartás ban vezessék át. 5. A Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 10. 2).) pontja első mondatát az alábbiak szerint módosítja: ) Tóth Erzsébet Ida ügyvezetői megbízatása határozott időre szól január 1-től december 31-ig. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos ügyvezető igazgatók

24 130/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat 1. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011-ben induló újtelepi szennyvízhálózat megépítése kapcsán a Vízi-közmű Társulat a hitelt a Kereskedelmi és Hitelbanktól veszi fel. 2. utasítja a Vízi-közmű Társulatot, hogy minden törvényes eszköz igénybevételével tegyen hathatós intézkedéseket a hitel kintlévőség december 31-ig történő beszedésére. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester

25 131/2010. (XII. 16.) önkormányzati testületi határozat a Gyógyfürdőben létesíteni kívánt kiserőmű megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az elhelyezéshez szükséges felépítményben a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. 10/37 arányú tulajdonhányadot szerezzen. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester Püspökladány, január 7.

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 26-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul. A Képviselő-testület az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-19/2011. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119 /2011. (VIII. 25.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119 /2011. (VIII. 25.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. AUGUSZTUS 25-ÉN MEGTARTOTT RENDES TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: -43/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító okiratok

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben