A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat"

Átírás

1 A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által december 19-én kiadott 279/2013. (XII.19.) önkormányzati határozatával jóváhagyott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat felvezető szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 1. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet 5.. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 2. Az alapító okirat 1. pontjában A költségvetési szerv neve szövegrész A költségvetési szerv megnevezése szövegrészre módosul. 3. Az alapító okirat 4.2-es pontjában a 2. Sz. Bölcsőde szövegrész a 2. Sz. Bölcsőde és Étkeztetés, Házi segítségnyújtás szövegrészre módosul. 4. A alapító okirat 4.2-es pontjában az Engedélyezett férőhelyszáma: 106 fő szövegrész A 2. Sz. Bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma: 108 fő szövegrészre módosul. 5. Az alapító okirat 4.5. pontjában a Éjjeli Menedékhely szövegrész a Nappali Melegedő - Éjjeli Menedékhely szövegrészre módosul. 1

2 6. Az alapító okirat 4.5. pontjában az Engedélyezett férőhelyszáma: 50 fő Időszakos férőhelybővítéssel: 65 fő (50+15) szövegrész Az Éjjeli Menedékhely engedélyezett férőhelyszáma: 50 fő [Időszakos férőhelybővítéssel: 65 fő (50+15)] szövegrészre módosul. 7. Az alapító okirat 4.5. pontja kiegészül A Nappali Melegedő engedélyezett férőhelyszáma: 30 fő szövegrésszel. 8. Az alapító okirat korábbi 4.6. és pontjai törlésre kerülnek. 9. Az alapító okirat 4. pontjának alpontjai átszámozásra kerülnek. 10. Az alapító okirat 7. pontjában az Alaptevékenysége államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása szövegrész Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése szövegrészre módosul. 11. Az alapító okirat 7. pontjában az Alaptevékenysége államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása felsorolást tartalmazó táblázat ( pont) törlésre kerül. 12. Az alapító okirat 7. pontjában a Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése felsorolást tartalmazó táblázat az alábbira módosul (Az alapító okirat kiegészítés szerinti kormányzati funkciók): Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye Időskorúak, demens betegek tartós, bentlakásos ellátása Idősek Otthona I. 2

3 Idősek Otthona II. Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Időskorúak Gondozóháza Időskorúak, demens betegek nappali ellátása 1. Sz. Idősek Klubja Gyermekek napközbeni ellátása 1. Sz. Bölcsőde 2. Sz. Bölcsőde Gyermekjóléti szolgáltatások (Kazincbarcika, Berente és Tardona településeken) Hajléktalanok átmeneti ellátása Éjjeli Menedékhely Hajléktalanok nappali ellátása Nappali Melegedő (Kazincbarcika, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kurityán, Mályinka, Rudabánya, Rudolftelep településeken) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás (Kazincbarcika és Tardona településeken) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Kazincbarcika, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Izsófalva, Mályinka, Rudolftelep, Sajókaza, Tardona, Vadna, Zubogy településeken) Családsegítés (Kazincbarcika, Berente és Tardona településeken) 13. A december 19-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Az alapító okiratot Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2014. (IV. 25.) számú határozatával hagyta jóvá. 3

4 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ december 19. napján kelt 279/2013. (XII.19.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Kazincbarcika, április 25. Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző 4

5 2. melléklet a 112/2014. (IV. 25.) önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2. Törzskönyvi azonosító: Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Építők útja Telephelyei: Sz. Bölcsőde Kazincbarcika, Pollack M. út 15. Engedélyezett férőhelyszám: 120 fő Sz. Bölcsőde és Étkeztetés, házi segítségnyújtás Kazincbarcika, Csokonai út 3. A 2. Sz. Bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma: 108 fő Sz. Idősek Klubja Kazincbarcika, Hámán Kató út 1. Engedélyezett férőhelyszám: 85 fő 4.4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kazincbarcika, Építők útja 15. 1

6 4.5. Nappali Melegedő - Éjjeli Menedékhely Kazincbarcika, Mátyás király út 56. A Nappali Melegedő engedélyezett férőhelyszáma: 30 fő Az Éjjeli Menedékhely engedélyezett férőhelyszáma: 50 fő [Időszakos férőhelybővítéssel: 65 fő ( )] 4.6. Idősek Otthona I. Kazincbarcika, Jószerencsét út 8. Engedélyezett férőhelyszám: 48 fő 4.7. Idősek Otthona II. Kazincbarcika, Gyermekek útja 4. Engedélyezett férőhelyszám: 16 fő 4.8. Időskorúak Gondozóháza Kazincbarcika, Gyermekek útja 2. Engedélyezett férőhelyszám: 19 fő 4.9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kazincbarcika, Építők útja Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása Kazincbarcika, Építők útja Engedélyezett férőhelyszám: 32 fő 4.A. Ellátottak számára nyitva álló helyiségei: 4.A.1. Családsegítő Központ Kazincbarcika, Illyés Gy. út 5. 2

7 5. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít. Az intézmény ellátja a szociális alapszolgáltatásokat, illetve a szakosított ellátásokat az alábbiak szerint: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - családsegítés. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás). A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátási formák: - ápolást-gondozást nyújtó intézmény, - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, - nappali ellátást nyújtó intézmény. 6. Államháztartási szakágazati besorolása: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 3

8 7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye Időskorúak, demens betegek tartós, bentlakásos ellátása Idősek Otthona I. Idősek Otthona II. Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Időskorúak Gondozóháza Időskorúak, demens betegek nappali ellátása 1. Sz. Idősek Klubja Gyermekek napközbeni ellátása 1. Sz. Bölcsőde 2. Sz. Bölcsőde Gyermekjóléti szolgáltatások (Kazincbarcika, Berente és Tardona településeken) Hajléktalanok átmeneti ellátása Éjjeli Menedékhely Hajléktalanok nappali ellátása Nappali Melegedő (Kazincbarcika, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kurityán, Mályinka, Rudabánya, Rudolftelep településeken) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás (Kazincbarcika és Tardona településeken) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Kazincbarcika, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Izsófalva, Mályinka, Rudolftelep, Sajókaza, Tardona, Vadna, Zubogy településeken) Családsegítés (Kazincbarcika, Berente és Tardona településeken) 4

9 8. Illetékessége, működési köre: Kazincbarcika, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Izsófalva, Kurityán, Mályinka, Rudabánya, Rudolftelep, Tardona, Vadna, Zubogy 9. Az intézmény alapító szerve és székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Az intézmény irányító szerve neve és székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3700 Kazincbarcika, Fő tér Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vezetője teljes jogkörrel rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatok felett. Gazdálkodási feladatait a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. 11. Feladatellátást szolgáló vagyon: Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1129/23/A/8. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Építők útja , területe 192 m 2 ), 1129/23/A/9. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Építők útja , területe 199 m 2 ), 1472/27. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.. területe 7061 m 2 ), hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15., területe 5816 m 2 ), 976. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Hámán Kató út 1., területe 1544 m 2 ), hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2., területe 4123 m 2 ), hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56.. területe 2192 m 2 ), 1129/23/A/31. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Építők útja 15., területe 189 m 2 ), hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4., területe

10 m 2 ), a 1083/7/A/1-től a 1083/7/A/33-ig (3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8., területe 612 m 2 ), és a 1111/37/A/158. (3700 Kazincbarcika, Szabadság tér 2., területe 47m 2 ), 1248/1. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 58., területe 3482 m 2 ), 81/1. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Illyés Gy. út 5., területe 1258 m 2 ), 1129/13/A/3. hrsz.-ú (3700 Kazincbarcika, Építők útja 31., területe 948 m 2 ) ingatlanok. A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. 12. A vagyon feletti rendelkezés joga: Kazincbarcika Város Önkormányzatát illeti meg. 13. A vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint, Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg. 14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony: Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. A képviseleti jogot az intézmény vezetője az SZMSZ-ben szabályozott módon átruházhatja az intézmény más alkalmazottjaira. Az intézmény alkalmazottjainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján történik. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ közalkalmazottjai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 15. Az intézmény bankszámlával rendelkezik 6

11 16. Az intézmény hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: Kazincbarcikai Szociális Kazincbarcika, Építők útja Pf.: 82. Szolgáltató Központ 17. Az intézmény körbélyegzőjének hivatalos szövege Kazincbarcikai Szociális Kazincbarcika, Építők útja Pf.: 82. Szolgáltató Központ Záradék: Az alapító okiratot Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2014. (IV. 25.) számú határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ december 19. napján kelt 279/2013. (XII.19.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Kazincbarcika, április 25. Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző 7

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv,

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv, ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezet - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 4., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. (1), 88. (3)

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Napraforgó Szolgálat

Részletesebben