E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Földes, Bihartorda, Biharnagybajom Önkormányzatok között lévő megállapodás alapján biztosította a támogató szolgáltatást, július 1. napjától kezdődően. Biharnagybajom Község Önkormányzata 51/2011. (IV. 28.) számú Kt határozattal december 31. napjával kilépett a társulásból, ezért a feladatellátó társulást január 1. napjától két település alkotja: Földes Nagyközség Önkormányzata és Bihartorda Község Önkormányzata. A társuló önkormányzatok a közöttük fennálló megállapodást egységes szerkezetbe foglalták, melyet Földes Nagyközség 231/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozattal, Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2011. (XII. 01.) Kt. számú határozattal elfogadott. Fentiekre tekintettel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint javaslom elfogadásra.

2 2 Határozati javaslat: Püspökladány Város az alábbiak szerint hagyja jóvá a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását: - A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B. pontjában a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (Földes-Biharnagybajom-Bihartorda-Nagyrábé) Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 1. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata Ellátandó feladatok: - Földes, Bihartorda, Nagyrábé településeken június 30-ig - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Földes, Bihartorda településeken - támogató szolgáltatás Biharnagybajom településen december 31-ig A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester Püspökladány, február 17. D o m b i Imréné polgármester

3 3 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról - módosításokkal egységes szerkezetben - (t e r v e z e t) Báránd Község (4161 Báránd, Kossuth tér 1.) Bihardancsháza Község (4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17.) Biharnagybajom Község (4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.) Bihartorda Község (4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.) Földes Nagyközség (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) Kaba Város (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) Nádudvar Város (4181 Nádudvar, Fő u. 119.) Nagyrábé Nagyközség (4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5.) Püspökladány Város (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) Sáp Község (4176 Sáp, Fő u. 24.) Sárrétudvari Nagyközség (4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72.) Szerep Község (4163 Szerep, Nagy u. 53.) Tetétlen Község (4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.) önkéntes és szabad elhatározásukból, figyelemmel az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bekezdés e) pontjában és a 41. -ában foglaltakra, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyes önkormányzati feladataik ellátására, azaz a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok megalkotása, a fejlesztések megvalósítása céljából, valamint szakmai és társadalmi érdekeik egységes képviseletére, határozatlan időtartamra, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján létrehozzák év június hó 30. napjától a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást (továbbiakban: társulás). I. Fejezet Általános rendelkezések 1.) A társulás neve: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 2.) A társulás székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai u ) A társulás lakosságszáma: január 1-jétől: fő. 4.) A társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma január 1-jétől:

4 4 Báránd Község (4161 Báránd, Kossuth tér 1.) Lakosságszám: fő Bihardancsháza Község (4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17.) Lakosságszám: 204 fő Biharnagybajom Község (4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.) Lakosságszám: fő Bihartorda Község (4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.) Lakosságszám: fő Földes Nagyközség (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) Lakosságszám: fő Kaba Város (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) Lakosságszám: 6.483fő Nádudvar Város (4181 Nádudvar, Fő u. 119.) Lakosságszám: fő Nagyrábé Nagyközség (4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5.) Lakosságszám: fő Püspökladány Város (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) Lakosságszám: fő Sáp Község (4176 Sáp, Fő u. 24.) Lakosságszám: fő Sárrétudvari Nagyközség (4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72.) Lakosságszám: fő Szerep Község (4163 Szerep, Nagy u. 53.) Lakosságszám: fő Tetétlen Község (4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.) Lakosságszám: fő A Társulást alkotó települések lakosságszáma mindig a soron következő év január 1-jén közzétett KSH adatoknak megfelelően változik. 5.) Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területe. 6.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. II. Fejezet Feladat- és hatáskör ellátás A társulás a térség egészére kiterjedően gondoskodik e megállapodásban, illetve külön megállapodásokban meghatározott térségi feladatellátásról. A társulás a térség nagyobb részére, egyes települési önkormányzatokra kiterjedően gondoskodik külön megállapodásban foglalt feladatellátásáról.

5 5 A feladatellátás rendszerébe tartozó feladatkörök: A társulás által ellátandó feladat- és hatáskörök már meglévő, vagy tervezett közös fenntartású intézmények útján, intézményfenntartó társulás/társulások, illetve a társulás tagjának saját intézménye útján kerülnek ellátásra, külön megállapodás keretében. Amennyiben a társulás tagjai közül valamelyik önkormányzat adott közszolgáltatási feladat ellátásában nem vesz részt, arról az önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű döntése szükséges, melyet haladéktalanul meg kell küldeni a társulás elnökének. I. Közszolgáltatások ellátása A.) Közoktatási feladatok 1.) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Köot.) 34. -ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az alábbiak ellátása: a) nevelési tanácsadás b) logopédiai ellátás c) gyógytestnevelés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Ezen feladatok ellátására január 1. napjától a Társulás keretén belül az alábbi decentrumok működnek: - Nádudvari decentrum: Nádudvar Bihardancsháza Bihartorda Földes Nagyrábé települések részvételével (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). - Kabai decentrum: Kaba Báránd Sáp Tetétlen települések részvételével (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). - Püspökladányi decentrum: Püspökladány Biharnagybajom Sárrétudvari Szerep települések részvételével (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). A nevelési tanácsadáson belül a szűrővizsgálatok elvégzése és a szakvélemény készítése a Társulás teljes közigazgatási területén a Püspökladány Város Önkormányzat fenntartásában működő Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége (Pedagógiai Szakszolgálat) útján történik a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján.

6 6 2.) A Köot. 20. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott intézmények közös fenntartásának biztosítása, amennyiben az egy óvodai csoportra, illetve egy tanuló csoportra jutó gyermekek, illetve tanulók száma nem éri el a Köot. 3. sz. mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám külön kiírás szerint meghatározott arányát. A Társulás keretein belül az alábbi közoktatási intézményfenntartó társulások működnek: - Nagyrábé Bihardancsháza és Bihartorda Önkormányzatok Közoktatási Társulása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Székhely: 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata - Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Óvodai Intézményi Társulása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata - Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Közoktatási Intézményi Társulása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

7 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzat B.) Szociális szolgáltatások A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti 1) Szociális alapszolgáltatások közül: a) étkeztetés Szociális étkeztetés b) házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás c) családsegítés, Családsegítés d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e) közösségi ellátások Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) f) támogató szolgáltatás, Támogató szolgáltatás g) időskorúak nappali ellátása, Idősek nappali ellátása

8 8 h) fogyatékos személyek nappali intézménye Fogyatékossággal élők nappali ellátása i) demens személyek nappali ellátása szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) Demens betegek nappali ellátása j) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-jétől) Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: - Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba-Báránd-Sáp) Biharnagybajom június 30-tól csatlakozik Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés Kaba és Báránd településeken október 1-jétől Sáp településen január 31-től Biharnagybajom településen június 30-tól - házi segítségnyújtás Kaba és Báránd településeken október 1-jétől Sáp településen január 31-től Biharnagybajom településen június 30-tól - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kaba, Báránd és Sáp településeken január 1-jétől Biharnagybajom településen június 30-tól - családsegítés Kaba és Báránd településeken október 1-jétől Sáp településen január 31-től Biharnagybajom településen június 30-tól - időskorúak nappali ellátása Kaba településen január 1-jétől Báránd településen november 30-tól Sáp településen március 31-től Biharnagybajom településen június 30-tól

9 9 - támogató szolgáltatás Kaba és Báránd településeken január 1-jétől Sáp településen január 31-től Biharnagybajom településen december 31-től - pszichiátriai betegek közösségi ellátása Kaba, Báránd és Sáp településeken november 30-tól Földes településen január 1-jétől Biharnagybajom településen december 31-től - szenvedélybetegek közösségi ellátása Kaba, Báránd és Sáp településeken november 30-tól Földes és Tetétlen településeken január 1-jétől Biharnagybajom településen december 31-től - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken január 1-jétől - Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás (Nádudvar-Bihardancsháza-Tetétlen) Székhely: 4181 Nádudvar, Fő u. 48. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Nádudvar Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - időskorúak nappali ellátása - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (Földes-Biharnagybajom-Bihartorda-Nagyrábé) Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 1. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata Ellátandó feladatok: - Földes, Bihartorda, Nagyrábé településeken június 30-ig - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - időskorúak nappali ellátása - demens személyek nappali ellátása (2011. január 1-jétől) Földes, Bihartorda településeken - támogató szolgáltatás Biharnagybajom településen december 31-ig

10 10 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány -Sárrétudvari-Szerep) (Földes-Nagyrábé július 1-jétől csatlakozik) Székhely: Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata Ellátandó feladatok: - étkeztetés Püspökladány, Sárrétudvari településeken október 1-jétől Szerep településen július 15-től Földes, Nagyrábé településeken július 1-jétől - házi segítségnyújtás Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep településeken október 1-jétől Földes, Nagyrábé településeken július 1-jétől - családsegítés Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep településeken október 1-jétől Földes, Nagyrábé településeken július 1-jétől - közösségi ellátások (pszichiátriai betegek közösségi ellátása) Püspökladány, Sárrétudvari településeken október 1-jétől Szerep településen április 1-jétől Földes, Nagyrábé településeken július 1-jétől - időskorúak nappali ellátása Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep településeken október 1-jétől Földes, Nagyrábé településeken július 1-jétől - demens személyek nappali ellátása Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep településeken március 1-jétől Földes, Nagyrábé településeken július 1-jétől - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás október 1-jétől Püspökladány, Bihartorda, Nádudvar, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken folyamatos Nagyrábé településen július 1-től folyamatosan Biharnagybajom és Földes településeken június 30-ig - fogyatékos személyek nappali intézménye Püspökladány, Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken szeptember 1-jétől A Társulás keretein belül az alábbi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása ellátási szerződés alapján történik: Fogyatékosok nappali intézménye - Napfényes Támogató Szociális Egyesület (a Társulás teljes közigazgatási területén) Székhely: Püspökladány, Gábor Á. u. 11. Kezdő időpont: május 1.

11 11 Közösségi ellátások - Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona (Nádudvar) Székhely: Nádudvar, Hámán K. u Kezdő időpont: január 1. Támogató szolgáltatás - Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona (Nádudvar- Tetétlen) Székhely: Nádudvar, Hámán K. u Kezdő időpont: január 1. 2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül: a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása C) Gyermekvédelmi ellátások 1) Gyermekjóléti alapellátás a) Gyermekjóléti szolgálat megszervezése és működtetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltak alapján Gyermekjóléti szolgáltatás b) Helyettes szülői hálózat működtetése Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása c) Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás 2) Gyermekvédelmi szakellátások A Társulás keretein belül a gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: - Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Kaba-Báránd-Sáp) Biharnagybajom június 30-tól csatlakozik Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata - gyermekjóléti szolgáltatás Kaba és Báránd településeken október 1-jétől Sáp településen január 31-től Biharnagybajom településen június 30-tól - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) Kaba és Báránd településeken október 1-jétől Sáp településen január 1-jétől Tetétlen településen augusztus 29-től Biharnagybajom településen június 30-tól

12 12 - Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás (Nádudvar-Bihardancsháza-Tetétlen) Székhely: 4181 Nádudvar, Fő u. 48. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Nádudvar Város Önkormányzata - gyermekjóléti szolgáltatás: Nádudvar Bihardancsháza - Tetétlen településeken - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (Földes-Bihartorda-Nagyrábé) Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 1. Kezdő időpont: január 1. Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata - gyermekjóléti szolgáltatás Földes, Bihartorda, Nagyrábé településeken június 30-ig - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány Sárrétudvari Szerep) (Földes-Nagyrábé július 1-jétől csatlakozik) Székhely: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Kezdő időpont: október 1. Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata -gyermekjóléti szolgáltatás Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep településeken október 1-jétől Földes, Nagyrábé településeken július 1-jétől D.) Egészségügyi ellátás Központi ügyelet létrehozása és működtetése Háziorvosi ügyeleti ellátás E.) Településüzemeltetés Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások a) állategészségügyi feladatok ellátása - kóbor ebek befogásával, őrzésével, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása, - állati hulladékok ártalmatlanítása, -gyepmesteri feladatok ellátása Állat- egészségügyi ellátás b) közterület felügyelet Közterület rendjének fenntartása

13 13 c) önkormányzati utak ellenőrzése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása d) főépítészi feladatok ellátása Építészmérnöki tevékenység F.) A társulás, valamint tagjai közös közbeszerzési eljárásainak szervezése és bonyolítása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások G.) Belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A társulási tanács a társulás működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról megbízási szerződés alapján külső szolgáltató bevonása útján gondoskodik. A belső ellenőrzési feladatok ellátására a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadók. A belső ellenőrzési feladat ellátásban az alábbi települések vesznek részt: Báránd Bihardancsháza Bihartorda Nádudvar Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Tetétlen Biharnagybajom (2011. április 1. napjától) H.)Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység I.)Mozgókönyvtári feladat ellátása Könyvtári szolgáltatások A feladat ellátása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral kötött feladatellátási megállapodás alapján történik február 28. napjától: - Bihardancsháza - Bihartorda - Sárrétudvari - Szerep - Tetétlen július 1. napjától - Nagyrábé február 28. napjától - Biharnagybajom települések vonatkozásában

14 14 II. Államigazgatási feladat- és hatáskörök, hatósági jogkörök gyakorlása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A társult önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 42. -a és az önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 7. (2) bekezdése alapján az alábbi hatósági igazgatási feladataik ellátására külön megállapodásban állapodhatnak meg: a) szabálysértéssel kapcsolatos feladatok, Igazgatásrendészet b) birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok, Igazgatásrendészet c) telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok, Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége d) adóvégrehajtási eljárással kapcsolatos feladatok ellátása Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés III. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok Turizmus területi igazgatása és szabályozása a) térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése, b) idegenforgalmi iroda közös működtetése (Tourinform Iroda), c) térségi éves rendezvénynaptár készítése Turizmus- fejlesztési támogatások és tevékenységek IV. Pályázatfigyelés, pályázat készítés, pályázati forrásgyűjtés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés V. Térségi közmunkaprogramok szervezése, bonyolítása, koordinálása Közmunka

15 15 VI. Sportfeladatok kistérségi szintű ellátása Ezen feladat ellátása sporttevékenységgel összefüggő pályázatokhoz kapcsolódik. Sáp település nem vesz részt a sportfeladatok kistérségi szintű ellátásában Szabadidősport (rekreációs sport -) tevékenység és támogatása II/A. fejezet A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás vállalja az évi XXI. törvényben a területfejlesztésről és területrendezésről meghatározott kistérségi fejlesztési tanács feladatait Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Ennek keretében: a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni;

16 16 l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; o) szakmai munkaszervezetet működtethet; p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. III. Fejezet A társulás szervezeti rendszere 1. A társulási tanács 1.) A társulás döntést hozó szerve a társulási tanács (továbbiakban: tanács), mely gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott, illetve a települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket. 2.) A tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. 3.) A tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 4.) A tanács akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több, mint fele jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. 5.) A tanács ülésén szavazni személyesen lehet. 6.) A javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 7.) A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 8.) A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A helyettesítés rendjére vonatkozó képviselő-testületi határozatot meg kell küldeni a tanács elnökének. 9.) A tanács elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére a tanács tagjainak sorából, az elnök javaslata alapján, elnökhelyettest választ. 10.) A döntést az adott ügyben, egy esetben el kell halasztani és az előterjesztést újra kell tárgyalni, ha a tanács legalább 2 tagja kéri. 11.) A tanács és szervei működésével kapcsolatos további szabályokat a tanács szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

17 17 2. A társulás elnöke A társulás elnöke képviseli a társulást, távolléte és akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az elnökhelyettes látja el teljes jogkörben a társulási tanács elnökének megbízása alapján. 3. Bizottságok 1.) A tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottságok tagjainak több mint felét a tanács tagjai közül kell választani. A bizottság elnökét a tanács tagjai közül kell választani. 2.) A tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 5 fős bizottságot hoz létre. A bizottság elnevezése: pénzügyi és ügyrendi bizottság. 4. Hivatali és munkaszervezet A tanács ülése döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzati képviselő-testület polgármesteri hivatala látja el, külön megállapodás alapján. A megállapodásnak tartalmaznia kell a feladatellátáshoz kötődő szervezeti struktúrát, létszám, anyagi és technikai feltételek biztosításának módját és rendjét. A feladatellátásban érintett személyek kinevezését, a munkáltatói jogkört a térségközpont önkormányzati képviselő-testület polgármesteri hivatala jegyzője gyakorolja, a tanács elnökének egyetértésével. IV. Fejezet A társulás pénzügyi, vagyoni alapja 1.) A társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét a.) a települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások, b.) saját bevétel, a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai, c.) központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás, - állami költségvetési hozzájárulás, d.) egyéb bevételek biztosítják. 2.) A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulás működési költségeihez, valamint e megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás). 3.) A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a tanács állapítja meg költségvetési évenként.

18 18 4.) A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként egy összegben történik. 5.) A befizetés az adott év költségvetésének elfogadását követően átutalással történik a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 6.) Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén az irányadó eljárás az azonnali beszedési megbízás inkasszó alkalmazása. Amennyiben a Társulás tagja pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének a fizetési határidőn belül nem tesz eleget, a Társulás elnöke 30 napos határidő tűzésével, az inkasszó lehetőségére történő figyelmeztetéssel együtt felszólítja a Társulás tagját a pénzügyi hozzájárulás teljesítésére. Ha az adott település fizetési kötelezettségének a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül nem tesz eleget, a Társulási Tanács soron következő ülésén dönt az adott település bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtásáról. 7.) A társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik a társulás költségvetésének végrehajtásáról. A társulási tanács figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 8.) A társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemeket is tartalmazó központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat a többcélú kistérségi társulás igényli. Ezek igénylésére, évközi módosítására, év végi elszámolására, Kincstár részéről történő felülvizsgálatára és finanszírozására az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 9.) A települési önkormányzat képviselő-testülete a társulás költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 10.) A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a tanács felelős. 11.) A társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Vagyoni viszonyok 1.) A társulás vagyonának köre: - a feladatellátáshoz átadott vagyon, - a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi, - pályázati úton megszerzett vagyon, - egyéb. 2.) A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. 3.) A tulajdonnal való rendelkezési jogot a tanács gyakorolja.

19 19 4.) A társulás tagjai kiváláskor, kizáráskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek befizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerződés szerint osztják fel. Kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt vagyon kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. Intézmény alapítása 1.) A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet, más szervezetet (továbbiakban: intézmény) alapíthat. 2.) Az alapítói jogokat a tanács gyakorolja. 3.) Az intézmény vezetőjét a társulási tanács nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Ötv. vonatkozó rendelkezései az irányadók. V. Fejezet Társulás tagsági viszonyai 1.) A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. 2.) A társulásból kiválni törvényben, a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Kormányrendeletben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet. 3.) A kiváló települési önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel hozott döntését hat hónappal korábban köteles meghozni és azt a társulás tagjaival közölni. 4.) A társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésére irányuló felhívást a tanács teszi meg.

20 20 A társulás és a tanács tagjának jogai és kötelességei I. Jogok 1.) A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, illetve jóváhagyásában. 2.) A társulás tagja igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 3.) A tanács tagja választhat és választható a társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 4.) A tanács tagja teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 5.) A tanács tagja javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, kérdéseket, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 6.) A tanács tagjának joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. II. Kötelességek 1.) A társulás tagjának a társulási megállapodásban és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat be kell tartania. 2.) A társulás tagja részt vesz a társulási célok és feladatok közös megvalósításában. 3.) A társulás tagjának biztosítania kell a társulás határozatainak végrehajtását. 4.) A társulás tagja a társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és információszolgáltatást köteles teljesíteni. 5.) A társulás tagja köteles a befizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítését biztosítani. 6.) A tanács tagjának az 1)-5) pontokban foglaltakon túl részt kell vennie a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában. 7.) A tanács tagja évente legalább 2 alkalommal, március 31-ig és szeptember 30-ig beszámol a képviselő-testületének a tanácsban végzett tevékenységéről. VI. Fejezet Adatszolgáltatási, tájékoztatási és információs rendszer 1.) A társulás térségi feladatellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet folyamatosan. Az adatbázis alap-, illetve törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, adatgyűjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak. 2.) A térségi tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a társulás települési önkormányzatainak. 3.) A tanács folyamatosan közzé, illetve nyilvánossá teszi: - a társulás alapdokumentumait (megállapodás, SZMSZ, külön megállapodások), - társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket, - egyéb közérdekű adatokat.

21 21 VII. Fejezet Záró rendelkezések 1.) E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. Törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény rendelkezései az irányadók. 2.) A megállapodás mellékleteit képezik: - a társulás tagjainak jegyzéke a polgármester és a jegyző feltüntetésével, - a társulás SZMSZ-e, - az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások. 3.) A társulás tagjai a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a társulási megállapodást felülvizsgálják. 4.) A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére, a Püspökladányi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Püspökladány, február

22 22 Záradék: A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként elfogadták. Települési önkormányzat képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: Báránd Község Bihardancsháza Község Biharnagybajom Község Bihartorda Község Földes Nagyközség Kaba Város Nádudvar Város Nagyrábé Nagyközség Püspökladány Város Sáp Község Sárrétudvari Nagyközség Szerep Község Tetétlen Község

23 23 A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzat képviselőtestülete nevében a Társulási Megállapodást aláírásával látta el: Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester Aláírás Báránd Község Kiss Sándor Bihardancsháza Község Major József Biharnagybajom Község Szító Sándor Bihartorda Község Módos Imre Földes Nagyközség Jeneiné Dr. Egri Izabella Kaba Város Szegi Emma Nádudvar Város Beke Imre Nagyrábé Nagyközség Gyarmati Sándorné Püspökladány Város Dombi Imréné Sáp Község Karacs Imre Sárrétudvari Nagyközség Kiss Tibor Szerep Község Győri Balázs Tetétlen Község Borbélyné Fülöp Hajnalka

24 24 A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Báránd Község Bihardancsháza Község Biharnagybajom Község Bihartorda Község Földes Nagyközség Kaba Város Nádudvar Város Nagyrábé Nagyközség Püspökladány Város Sáp Község Sárrétudvari Nagyközség Szerep Község Tetétlen Község Polgármester Kiss Sándor Major József Szító Sándor Módos Imre Jeneiné Dr. Egri Izabella Szegi Emma Beke Imre Gyarmati Sándorné Dombi Imréné Karacs Imre Kiss Tibor Győri Balázs Borbélyné Fülöp Hajnalka Jegyző Dr. Kovács Miklós Peténé Majoros Emese Pánti Zoltán mb. jegyző Petrucz Sándor Dr. Vinczéné Kiss Marianna Dr. Csabai Zsolt Kalmár Erzsébet Peténé Majoros Emese Keserű László Tóth Jánosné mb. jegyző Gyengéné Dr. Lévai Adrienn Tóthné Verő Tünde Almásiné Dr. Molnár Brigitta

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-19/2011. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 03-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 03-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi 2012. április 03-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás Antalné dr. Kaszásné

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület április 3-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület április 3-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t a képviselő-testület 2012. április 3-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 70/2012. (IV.3.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 3-ai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 26-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul. A Képviselő-testület az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 847-2/2011. 30. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a 176/2010.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2653/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Raposka Község

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ.

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA Mely létrejött : Alsónána Község Önkormányzata (székhely:

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

J a v a s l a t. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására

J a v a s l a t. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE JK. 28.353-6/2011 előadó: dr. Arnóczki Tímea J a v a s l a t Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

SZENTES KISTÉRSÉG. TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetben)

SZENTES KISTÉRSÉG. TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetben) SZENTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetben) A szentesi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból a települési önkormányzatok

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának elfogadására

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának elfogadására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 11/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben