Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról"

Átírás

1 Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk., 29/2011. (X.20.) Önk, 34/2011. (XII.21.) Önk, 2/2012. (I.26.) Önk., 9/2012. (II.21.) Önk., 12/2012. (IV.02.) Önk., a 17/2012. (VI.0 1.) Önk., 8/2013. (IV.08.) Önk., 13/2013. (VI.04.) Önk., 17/2013. (VII.31.) Önk., 12/2014.(V.22.) Önk., 1/2015.(I.07.) Önk., 5/2015.(II.20.) Önk., 7/2015. (III.12.) Önk., 9/2015.(IV.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben) Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet: a) ában foglalt rendelkezések hatálya a Nagykálló Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki, b) 16 Hatályon kívül helyezte a 34/2011. (XII.21.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje január 01. napja. c) ában foglalt rendelkezések hatálya a Biri Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. d) Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének e) ában foglalt rendelkezések hatálya Érpatak Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.

2 2 f) ában foglalt rendelkezések hatálya a Geszteréd Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. g) ában foglalt rendelkezések hatálya a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. h) ában foglalt rendelkezések hatálya a Szakoly Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. i) ában foglalt rendelkezések hatálya az Újfehértó Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. j) 44 22/A. -ában foglalt rendelkezések hatálya Balkány Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. 2. Nagykálló Város Önkormányzata részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszere 2. Nagykálló Város Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) tanyagondnoki szolgálat, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének g) nappali ellátás (idősek klubja), h) fogyatékos személyek nappali ellátása, i) Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének j) 45 átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona.

3 3 3. Tanyagondnoki szolgálat 3. (1) A tanyagondnoki szolgálat a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége keretein belül működik. (2) A tanyagondnok feladatát az alábbi területeken látja el: a) Birketanya b) Ludastó c) Cukertanya d) Nagykerti-szőlő 4. Étkeztetés (1) Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége biztosítja. (2) Az étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak minősül: a) 60. életévét betöltött személy, vagy b) 3-16 éves korig, akik nem részesülnek óvodai/iskolai étkeztetésben, vagy c) tartós beteg, vagy d) fogyatékossággal, pszichiátriai betegséggel él, vagy e) szenvedélybeteg, vagy f) életkörülményei nem biztosítanak meleg étel készítésére lehetőséget. g) 28 önkormányzat által elnyert közfoglalkoztatási program keretén belül van foglalkoztatva. (3) Tartós betegséget, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos a beteg részére kiadott zárójelentés alapján igazolja. Azon személyek, akik 3-16 éves korig nem részesülnek óvodai/iskolai étkeztetésben, a szülő/gondviselő köteles ennek a ténynek igazolására az óvoda/iskola igazolását beszerezni. Amennyiben a meleg étel készítésének feltételei nem adottak, úgy a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy életkörülményei nem biztosítanak meleg étel készítésére lehetőséget. Az önkormányzatnál történő közfoglalkoztatást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája és Szociális Csoportja igazolja. 29

4 4 (4) Az étkeztetés térítési díjai: 46 a.) Elvitel esetén: b.) Kiszállítás esetén: 320 Ft/nap 390 Ft/nap (5) 30 Az egytálétel térítési díja elvitel esetén: 200,-Ft+ Áfa (6) 31 Az egytálétel igénybevételére jogosult az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi szociálisan rászorult. (7) 32, 33 Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje a kihirdetést követő 30. nap. 5. Házi segítségnyújtás 5. (1) A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége látja el. (2) 47 A házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/óra 6. Családsegítés 6. A családsegítést a Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége biztosítja. 7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működik (2) 48 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/nap

5 5 8. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 8. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 9. Nappali ellátás (idősek klubja) 9. (1) Az idősek klubja a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége keretein belül működik. (2) Az idősek klubja térítési díjai: a) 49 csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül: 0 Ft/nap b) 22 a napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezést igénybevevők esetén: Ft/nap Fogyatékos személyek nappali ellátása 10. (1) A fogyatékos személyek nappali ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége keretein belül működik. (2) 50 A fogyatékos személyek nappali ellátása igénybevétele a) napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkeztetés igénybevétele nélkül 0Ft/nap b) napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezést igénybevevők esetén 0Ft/nap 11. Nappali melegedő 11.

6 6 Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 12. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 12. (1) 51 Az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége keretein belül működik. (2) Az ellátás térítési díjai: Ft/nap Ft/hó. 12/A. 77 A szociálpolitikai kerekasztal (1) Az Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre különös tekintettel a szociálpolitika szereplői közötti együttműködés, párbeszéd koordinálására. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a következő szervezetek képviselői: a) Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere, b) Pénzügyi és Közjóléti Bizottság Elnöke c) Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység vezetője d) A településen működő történelmi egyházak képviselői e) Városért Alapítvány képviselője f) Nagykálló Városvédő Egyesület képviselője (3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart, amelyek nyilvánosak. (4) A szociálpolitikai kerekasztal alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ, és dönt a kerekasztal ügyrendjéről. 13. Balkány 15

7 7 Város Önkormányzata részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatályon kívül helyezte a 34/2011. (XII.21.) Önkormányzati rendelet. 22. Családsegítés 22/A. 52 A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ biztosítja. 23. Biri Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 23. Biri Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) tanyagondnoki szolgálat, b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 24. Tanyagondnoki szolgáltatás 24. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegysége keretein belül működik. (2) A tanyagondnok feladatát a következő területen látja el: a) Táncsics-telep 25. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

8 8 25. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működik. (2) 53 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/nap 26. Bököny Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 26. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 27. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 28. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 29. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 30. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének

9 9 31. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 32. Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 33. Érpatak Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 33. Érpatak Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e.) nappali ellátás (idősek klubja) Étkeztetés 34. (1) 54 Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége biztosítja. (2) Az étkeztetés térítési díjai: 1, 10, 23, 57 a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén : 300 Ft/nap b) Lakáson történő étkeztetés esetén: 370 Ft/nap

10 Házi segítségnyújtás 35. (1) 55 Házi segítségnyújtást a Dél Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége látja el. (2) 58 A házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/óra 36. Családsegítés A családsegítést a Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége biztosítja. 37. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 37. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működik. (2) 59 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/nap 37/A. 5 Nappali ellátás (idősek klubja) (1) Az idősek klubja a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége keretein belül működik.

11 (2) 60 Az idősek klubja igénybevétele a.) napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre étkeztetés igénybevétele nélkül 0 Ft/nap b.) napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezést igénybevevők esetén 0 Ft/nap Geszteréd Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 38. Geszteréd Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, e) nappali ellátás(idősek klubja). 39. Étkeztetés 39. (1) Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége biztosítja. (2) A étkeztetés térítési díjai: 2, 11, 24, 61 a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén : 380 Ft/nap 39 b) Lakáson történő étkeztetés esetén: 380 Ft/nap Házi segítségnyújtás 40. (1) A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége látja el.

12 12 (2) 62 A házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/óra 41. Családsegítés 41. A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége biztosítja. 42. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 42. (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működik. (2) 63 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/nap 43. Nappali ellátás (idősek klubja) 43. (1) A nappali ellátást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége biztosítja. (2) A nappali ellátás térítési díjai: a) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkeztetés igénybevétele nélkül: 0,-Ft/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkeztetést igénybevevők esetén: Ft/nap 41

13 Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 44. Kállósemjén Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) tanyagondnoki szolgáltatás, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) nappali ellátás (idősek klubja). 45. Tanyagondnoki szolgáltatás 45. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegysége keretein belül működik. (2) A tanyagondnok feladatát az alábbi külterületeken látja el: a) Péterhalom b) Forrástanya c) Újfalurét 46. Étkeztetés 46. (1) Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegysége biztosítja.

14 14 (2) Az étkeztetés térítési díjai: 12, 25, 42, 64, 81 a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén: b) Lakáson történő étkeztetés esetén: 370 Ft/nap 460 Ft/nap (3) Hatályon kívül helyezte a 8/2013 (IV.08.) Önk. rendelet. Hatályba lépése április Házi segítségnyújtás 47. (1) A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegysége látja el. (2) 65 A házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/óra 48. Családsegítés 48. A családsegítést a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegysége biztosítja. 49. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 49. (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működik. (2) 49 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/nap 50. Nappali ellátás (idősek klubja) 50.

15 15 (1) A nappali ellátást Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegysége biztosítja. (2) A nappali ellátás térítési díja: 67 a) napközbeni tartózkodást igénybevevők étkeztetés igénybevétele nélkül 0 FT/nap b) napközbeni tartózkodást igénybevevők étkezést igénybevevők esetén 0 Ft/nap 51. Szakoly Község Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 51. Szakoly Község Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, e) nappali ellátás(idősek klubja). 52. Étkeztetés 52. (1) Az étkeztetést a Szakoly Alapszolgáltatási Központ biztosítja. (2) Az étkeztetés térítési díjai: 14, 26, 68 a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén: b) Lakáson történő étkeztetés esetén: 405 Ft/nap Ft/nap 45 (3) 27, 69 A kérelmezők szociális és vagyoni helyzetét figyelembe véve az étkeztetés térítési díjai:

16 16 a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg: 350 Ft/nap b) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg: 53. Házi segítségnyújtás 370 Ft/nap 53. (1) A házi segítségnyújtást a Szakoly Alapszolgáltatási Központ látja el. (2) 70 A házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/óra 54. Családsegítés 54. A családsegítést a Szakoly Alapszolgáltatási Központ biztosítja. 55. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Balkányi Szociális, Gondozási és Gyermekjóléti Központ keretein belül működik. (2) 71 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 0 Ft/ óra 56. Nappali ellátás (idősek klubja) 56. (1) Az idősek klubját a Szakoly Alapszolgáltatási Központ látja el. (2) Az idősek klubja ellátásának térítési díja: a.) napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkeztetés igénybevétele nélkül 0 Ft/nap

17 b.) napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezést igénybevevők esetén 0 Ft/nap Újfehértó Város Önkormányzat részére biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások 57. Újfehértó Város Önkormányzata számára az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: a) tanyagondnoki szolgáltatás, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének g) Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének h) nappali ellátás, i) időskorúak gondozóháza. 58. Tanyagondnoki szolgáltatás 58. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működik. (2) A tanyagondnok feladatát az alábbi területeken látja el: a) Petőfitag b) Szilashát c) Kisszegegyháza

18 18 d) Ereszvény-tanya e) Sorhegy f) Vadastag g) Dózsatag h) Táncsicstag i) Kismicska-tanya (3) 18 A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 59. Étkeztetés 59. (1) Az étkeztetést a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. (2) 19, 73, 78 Az étkeztetés térítési díjai: a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg: 400 Ft/nap b) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg: 585 Ft/nap c) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-a fölött van: 455 Ft/nap d) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200% a fölött van: 640 Ft/nap e) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén diétás étkezés 645 Ft/nap f) Lakáson történő étkeztetés esetén diétás étkezés

19 Ft/nap 60. Házi segítségnyújtás 60. (1) A házi segítségnyújtást a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ látja el. (2) 3, 43, 74 A házi segítségnyújtás térítési díja: 200 Ft/óra a.) ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a ,-Ftot: 0 Ft/óra b.) ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme meghaladja a ,-Ft-ot, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át: 100,-Ft/óra c.) ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át: 200,-Ft/óra 61. Családsegítés A családsegítést a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 62. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 62. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működik (2) 20, 76 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 20.- Ft/nap 63. Közösségi ellátások 63.

20 20 Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 64. Támogató szolgáltatás 64. (1) Hatályon kívül helyezte a 8/2013. (IV.08.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje április Nappali ellátás 65. (1) Nappali ellátást a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ látja el. (2) Az idősek nappali ellátásának térítési díja: Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkeztetés igénybevétele nélkül: 0 Ft/nap (3) Szenvedélybetegek nappali ellátásának térítési díja: a) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül: 0 Ft/nap b) 79 a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén: 300.-Ft/nap (4) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítési díja: a) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül: 0 Ft/nap b) 80 a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén: 66. Időskorúak gondozóháza 300.-Ft/nap 66. (1) Az időskorúak gondozóháza a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működik. (2) 21 Az ellátás térítési díja: Ft /nap

21 Záró rendelkezések Ft /hó 67. (1) Jelen rendelet április 15. napján lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. (3) Hatályát veszti Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelete III. részének /B. -ai. Juhász Zoltán sk. Dr. Török László sk. polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet kihirdettem: Nagykálló, április 14. napján Dr. Török László sk. jegyző 1, 2 Módosította a 17/2011. (V.26.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje a kihirdetés napja. 3 Módosította a 21/2011.(VIII.12.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje augusztus 15. napja. (60. (2) bekezdés) 4, 5 Módosította a 29/2011.(X.20.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje október 20. napja. (33. e.), 37/A. (1)-(2)) 6-16 Módosította a 34/2011. (XII.21.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje január 01. napja (4., 27., 34., 39., 46., 52., ) 17 Módosította a 2/2012. (I.26.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje február 01. napja. (4. ) Módosította a 2/2012. (I.26.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje március 01. napja. (58. (3), 59. (2), 62. (2), 66. (2).) Módosította a 9/2012. (II.21.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje március 01. napja (9. (2)bek.b.), 34. (2) bek., a.),b.), 39. (2) a-b, 46. (2) a-b, 46. (3) a. és d.pontja, 52. (2) a-b., 52. (3).) Módosította, kiegészítette a 12/2012. (IV.02.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje május 02. napja. E rendelet hatályát veszti május 3. napján.(4. (2),(3),(5),(6),(7).) 33 Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. khatályba lépésének ideje a kihirdetését követő 30. nap Módosította a 8/2013. (IV.08.) Önk. r. Hatályba lépésének ideje április 15. (27. (2)-(3)bek. a., b., /9. (2) bek. b.,/39. (2) a., és b., pontja, 43. (2) b.), hatályon kívül helyezte a 4ályon kívül helyezte a 46. (3) bek., és a 64..) 42 Módosította a 13/2013. (VI.04.) Önk. r. Hatályba lépésének ideje kihirdetés napja. 43 Módosította a 17/2013. (VII.31.) Önk. r. Hatályba lépésének ideje szeptember 02. napja, mely rendelet a hatályba lépésének idejét követő napon hatályát veszti Módosította az 1/2015. (I.07.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének 77 Módosította az 5/2015. (II.20.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje február 20. napja Módosította a 7/2015.(III.12.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje a kihirdetést követő 30. nap. 81 Módosította a 9/2015. (IV.14.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje május 15. napja.

22 22

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézményekben az ellátás igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése.

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(III.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2015. (II. 12.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2015. (II. 12.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 12.) határozata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.(111.30.) önkormányzati rendelete a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működé szociális intézmények esetében a személyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete. a Bólyi Integrált Szociális Központ térítési díjairól

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete. a Bólyi Integrált Szociális Központ térítési díjairól Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a Bólyi Integrált Szociális Központ térítési díjairól (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 9/2015.(IX.15.)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján.

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a alaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben