Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.) Önk. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő akról szóló 8/2009.(IV.27.) Önk. rendelet módosításáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 62. (2) bekezdésében, 92. (1), (2) bekezdésében és a 115. (3) és (10) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29. -ában, 31. (3) bekezdésében ésa 147. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 1. A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő akról szóló 8/2009.(IV.27.) Önk. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. E rendelet április 1-jén lép hatályba. /: Dr. Tilki Attila s.k.:/ /: Dr. Kovács Attila s.k.:/ polgármester jegyző A kivonat hiteles: Fehérgyarmat, március 25.

2 1. számú melléklet az 5/2010.(III.29.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi a Sors zám A Egy egységre jutó önköltség (Az étkeztetés díja tartalmazza az Áfa-t) B Számított C Intézményi 1 Étkeztetés (ebéd) 494 Ft/nap 273 Ft/nap 270 Ft/nap 2 Étel kiszállítás 80 Ft/alkalom 80 Ft/alkalom 80 Ft/alkalom 3 Házi segítségnyújtás 999 Ft/óra 41 Ft/óra 40 Ft/óra 4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/kész./hó 750 Ft/kész./hó 250 Ft/kész./hó 5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan nem rászorult esetén 6 Nappali ellátás csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetében 500 Ft/kész 1064 Ft/nap 412 Ft/nap 150 Ft/nap 7 Nappali ellátás napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők esetén 8 Hajléktalanok átmeneti szállása Ft/fő/nap Ft/fő/hó 1558 Ft/nap 685 Ft/nap 420 Ft/nap 694 Ft/fő/nap Ft/fő/hó 150 Ft/fő/nap Ft/fő/hó 9 Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés 4300 Ft/fő/nap Ft/fő/hó Ft/fő/nap Ft/fő/hó Ft/fő/nap Ft/fő/nap 10 Támogató szolgálat óradíja szociálisan rászorultak esetén 11 Támogató szolgáltatás szociálisan nem rászorultak esetén 12 Támogató Szolgálat szállítási díja szociálisan rászorultak esetén 13 Támogató Szolgálat szállítási díja szociálisan nem rászorultak esetén Ft/óra 106 Ft/óra 100 Ft/óra 150 Ft/óra 430 Ft/km 22Ft/km 20 Ft/km 140 Ft/km

3 A Városi Szociális Központ által biztosított ellátások évi térítési díjának megállapításához végzett önköltség számítás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások áról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján a szociális ellátások intézményi át az előző év adatai alapján április 1-ig kell megállapítani. A szociális törvény 115 (1) bekezdése alapján a szociális ellátások intézményi a a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. A (10) bekezdés szerint a fenntartó az intézményi at ennél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. A Városi Szociális Központban nyújtott ellátások tekintetében a évi adatok alapján a számítása a következőképp alakul: SZOCIÁLIS ÉTKEZETÉS Az étkeztetés intézményi a nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napja jutó összegét: - Szolgáltatási önköltség: Ft - Éves adagszám: adag -1 adagra jutó önköltség: 494 Ft Az otthon közeli ellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) normatív állami támogatása egy évre: Ft, egy napra vetítve: 882 Ft. Ebből az étkeztetés normatívája a költségvetési törvény szerint az otthon közeli ellátás normatívájának 25%-a, 221 Ft/nap. Számítás: 494 Ft 221 Ft = 273 Ft/nap Javasolt intézményi : 270 Ft/adag ÉTEL KISZÁLLÍTÁSA - Szolgáltatási önköltség Ft - Kiszállított adagszám: adag Számítás: Ft : adag = 80 Ft/adag Az étel kiszállításának javasolt a: 80 Ft 3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az ez ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.

4 - Szolgáltatási önköltség: Ft - Állami normatíva: Ft - Ellátási óra: óra - egy órára eső önköltség: 999 Ft Számítás: Ft Ft : óra = 41,31 Ft/óra Javasolt intézményi : 40 Ft/óra 4. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi a nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. - Szolgáltatási önköltség: Ft - Állami hozzájárulás: Ft - készülékszám: 400 db - egy készülékre eső önköltség: Ft/kész./hó Számítás: Ft Ft : 400 db : 365 nap = 25 Ft/készülék/nap (750 Ft/hó) Javasolt intézményi : 250 Ft/hó/készülék 5. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A támogató szolgáltatás a az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. - Szolgáltatási önköltség: Ft - Az elvégzett feladategység: % Ebből: Szállítási feladategység: % Személyi segítés feladategység: % - Szolgáltatási önköltség arányosítottan: Szállítás: Ft x 22 % = Személyi segítés: Ftx78 % = Egy km-re eső önköltség: 430 Ft/km Egy órára eső önköltség: Ft - Állami finanszírozás arányosítottan: Szállítás: Ftx22 % = Személyi segítés: Ftx78 % = Ft Ft Ft Ft Számítás személyi segítés óradíjának megállapítására: Ft Ft : feladategységgel = 106 Ft/óra Javaslat a személyi segítés óradíjára: 100 Ft/óra Számítás a szállítási ának megállapítására:

5 Ft Ft : feladategységgel = 109 Ft/1 feladategység 1 feladategység = 5 km 1 kilométer 109 Ft : 5 km = 21,8 Ft Javaslat a szállítási kilométer díjra: 6. NAPPALI ELLÁTÁS (Idősek Klubja) 20 Ft/km A nappali ellátás esetében az intézményi at külön meg kell állapítani: csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve - napközbeni tartózkodást és az ott étkezést igénybe vevőkre. Az étkeztetés intézményi a megegyezik az 1. pontban megállapított szociális étkeztetés ával, vagyis 270 Ft/fő/adag A benntartózkodás kiszámítása: - Szolgáltatói önköltség: Ft - Normatív támogatás: Ft - egy ellátottra jutó önköltség: Ft Számítás: Ft Ft : 251 nap: 25 fő= 411,6 Ft/nap/fő Nappali ellátás javasolt a: - Csak napközbeni tartózkodás: 150 Ft/fő/nap - étkeztetés és napközbeni tartózkodás: 420 Ft/fő/nap 7. BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY (Időskorúak Otthona) - Szolgáltatási önköltség: Ft - Állami normatíva: Ft - Ellátotti létszám: 56 fő - egy ellátottra eső önköltség: 4300 Ft/nap ( Ft/hó) Számítás: Ft Ft : 365 : 56 fő = Ft/nap/fő Javasolt intézményi 1 napra: Ft/fő 1 hóra: Ft/fő 8. HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA: - Szolgáltatási önköltség: Ft - Normatív támogatás: Ft - Ellátotti létszám: 17 fő Számítás: Ft Ft : 17 fő : 365 nap = 693,62 Ft/fő/nap Javasolt intézményi 1 napra: 150 Ft/fő 1 hóra: Ft/fő Fehérgyarmat, március 19. Nagy Károlyné sk. igazgató

6 2. számú melléklet a 8/2009.(IV.27.) Önk. rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi a (Az étkeztetés díja tartalmazza az Áfa-t) Egy egységre jutó önköltség Számított Intézményi Étkeztetés (ebéd) - a nyugdíjminimum. 150 % alatti jövedelem - a nyugdíjminimum % közötti jövedelem - a nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem 582 Ft/nap 582 Ft/nap 582 Ft/nap 219 Ft/nap 260 Ft/nap 327 Ft/nap 219 Ft/nap 260 Ft/nap 327 Ft/nap Étel kiszállítás 74 Ft/alkalom 74 Ft/alkalom 74 Ft/alkalom Házi segítségnyújtás - a nyugdíjminimum. 150 % alatti jövedelem - a nyugdíjminimum 150 % közötti jövedelem 1092 Ft/óra 1092 Ft/óra 18 Ft/óra 411 Ft/óra 18 Ft/óra 200 Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociálisan nem rászorult esetén Ft/kész./hó Ft/kész./hó 250 Ft/kész./hó 500 Ft/kész./hó Nappali ellátás - csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetében - napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők esetén Ft/nap =3.739 Ft/nap Ft/nap =2.835 Ft/nap 350 Ft/nap =610 Ft/nap Hajléktalanok átmeneti szállása Ft/fő/nap Ft/fő/hó 141 Ft/fő/nap Ft/fő/hó 139 Ft/fő/nap Ft/fő/hó Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés - a nyugdíjminimum. 150 % alatti jövedelem Ft/fő/nap Ft/fő/hó Ft/fő/nap Ft/fő/hó Ft/fő/nap Ft/fő/nap - a nyugdíjminimum 150 % közötti jövedelem Ft/fő/nap Ft/fő/nap Ft/fő/nap Ft/fő/nap Ft/fő/nap Ft/fő/nap Támogató szolgálat óradíja - szociálisan rászorultak esetén - szociálisan nem rászorultak esetén Támogató Szolgálat szállítási díja - szociálisan rászorultak esetén - szociálisan nem rászorultak esetén Ft/óra 670 Ft/óra 50 Ft/óra 100 Ft/óra 349 Ft/km 72 Ft/km 72 Ft/km 140 Ft/km

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben