E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület május 6-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület május 6-i ülésére"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető

2 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdése, 58/B. (2) bekezdése, 62. (2) bekezdése, 92. (1)-(2) bekezdése, a 99. (1) bekezdése, a a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. -a, a 35. (1) bekezdése, a 131. (1) bekezdése, a 147. (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) számú melléklete helyébe a melléklet lép. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba, június 2-án hatályát veszti. 2. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 7. (2) bekezdésében a 4. számú melléklete szövegrész helyébe a 4. melléklete szöveg, a számú mellékletei szövegrész helyébe a mellékletei szöveg, a 7. (5) bekezdésében a 2. számú mellékletét szövegrész helyébe a 2. mellékletét szöveg, a 18. (2) bekezdésében a 4. számú melléklete szövegrész helyébe a 4. melléklet 4.4. pontja szöveg, a 22. (2) bekezdésében az 5. számú melléklete szövegrész helyébe az 5. melléklete szöveg, a 13. számú melléklete szövegrész helyébe a 11. melléklete szöveg, a 22. (5) bekezdésében a 2. számú mellékletét szövegrész helyébe a 2. mellékletét szöveg, a 27. (1) bekezdésében az 1. számú melléklet szövegrész helyébe az 1. melléklet szöveg, a 27. (3) bekezdésében a 3. számú melléklete szövegrész helyébe a 3. melléklete szöveg, a 27. (5) bekezdésében a 14. számú melléklete szövegrész helyébe a 12. melléklete szöveg lép. Pápa, április 30. Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző (* A normál betűvel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.) 1. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

3 Az intézmény megnevezése: Sor sz. 1 Jelentés az intézményi elhelyezés...év. havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságról, továbbá a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről Ellátottak száma /fő/ Ellátási forma megnevezése Idősek Otthona Barát u. 3. Idősek Otthona Barát u Idősek Otthona Teveli út 3. Idősek Otthona Vörösmarty u. 12. Idősek Otthona összesen: Engedélyezett férőhely Előző havi záró létszám Gondozásból kikerült Gondozásba vettek Kilépett Meghalt /átköltözött/ /átköltözött/ Tárgy hó utolsó napján Havi átlagos ellátotti létszám Várakozók száma 2 Időskorúak Gondozóháza Hajléktalan Személyek 3 Átmeneti Szállása Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása ideiglenes 4 férőhely 5 Családok Átmeneti Otthona Nappali ellátás 6 Idősek Klubja Nappali ellátás Fogyatékosok Nappali 7 Intézménye 8 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés 9 házhoz szállítással Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 12 Támogató szolgáltatás Összesen: Pápa,.... intézményvezető 2. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

4 ADATLAP térítési díj hátralékról A hátralékos Neve:... Szül. helye, ideje:... Állandó lakcíme... Tartózkodási helye:... Rendszeres havi jövedelme:... Jövedelmének forrása, jogcíme:... Munkáltató neve, címe:... Nyugdíjazonosító törzsszáma:... Az ellátás típusa:... Az ellátás időtartama:... A hátralék mely hónap/okban, keletkezett:... A hátralékos hónap/okban, megállapított személyi térítési díj összege:... A hátralék összege:... Tartásra kötelezhető hozzátartozó... Neve:... Állandó lakcíme:... Tartózkodási helye:... Pápa, P.H. intézményvezető 3. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

5 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Székhely: 8500 Pápa, Barát u. 9. Telefon: 89/ Gondozási Központ 8500 Pápa, Barát u. 7. Telefon: 89/ szolgáltatások: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás d) támogató szolgáltatás 8500 Pápa, Fő u. 7. Telefon: 89/ szolgáltatás: e) családsegítés Nappali ellátást nyújtó intézmények: Idősek Klubja 8500 Pápa, Árok u. 7. Telefonszám: 89/ Fogyatékosok Nappali Intézménye 8500 Pápa, Kisfaludy u.16. Telefonszám: 89/

6 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 8500 Pápa, Arany J. u. 4. Telefonszám: 89/ Időskorúak Gondozóháza 8500 Pápa, Árok u. 7. Telefonszám: 89/ II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Idősek Otthona telephelyek: 8500 Pápa, Barát u. 3. (átlagos ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ , 89/ Pápa, Barát u (átlagos és fokozott ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ , 89/ Pápa, Vörösmarty u. 12. (emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ , 89/ Pápa, Teveli út 3. (emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó) Telefonszám: 89/ Gondozási Központ 8500 Pápa, Fő u. 7. Telefonszám: 89/ szolgáltatás: f) gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek átmeneti gondozása: Családok Átmeneti Otthona 8500 Pápa, Kisfaludy u.16. Telefonszám: 89/ Gyermekek napközbeni ellátása: Bóbita Bölcsőde 8500 Pápa, Tókert u. 11. Telefonszám: 89/ Fenyveserdő Bölcsőde 8500 Pápa, Vajda P. ltp. Telefonszám: 89/ Napsugár Bölcsőde 8500 Pápa, Képző 1. Telefonszám: 89/ III. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

7 4. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 4.1. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai A B C D E Önköltség és Normatíva normatíva Ft/nap különbözete Ft/nap Intézményi térítési díj Ft/nap (áfát tartalmaz) 1 SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS Önköltség Ft/nap 2 Szociális étkeztetés Étel kiszállítása Szociális étkeztetés kiszállítással Szolgáltatás megnevezése Önköltség Ft/fő/óra Normatíva Ft/fő/óra Önköltség és normatíva különbözete Ft/fő/óra Intézményi térítési díj Ft/fő/óra 6 Házi segítségnyújtás Önköltség és 7 Feladategységenkénti feladategységenkénti Önköltség Szolgáltatás megnevezése támogatás támogatás Intézményi térítési díj különbözete 8 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 101 Ft/nap 96 Ft/nap 5 Ft/nap 0 Ft/nap/készülék 9 Támogató szolgáltatás személyi segítés Ft/feladategység 2334 Ft/feladategység 330 Ft/feladategység 330 Ft/óra személyi szállítás - eseti - rendszeres 60 Ft/km 40 Ft/km

8 4. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 4.2. Idősek Otthona Pápa, Barát u. 3., Pápa, Barát u és a Pápa, Teveli út 3. szám alatti telephelyén megállapított intézményi térítési díjak A B C D E Hagyományos részleg Idősek Otthona Pápa, Barát u. 3. Pápa, Barát u Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 4 Idősek Otthona Pápa, Teveli út 3. Emeltszintű részleg Önköltség Normatíva Önköltség és a normatíva különbözete Intézményi térítési díj fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/hó fő/nap fő/hó Önköltség Normatíva Önköltség és a normatíva különbözete Intézményi térítési díj fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/hó fő/nap fő/hó 5 Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

9 4. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 4.3. Idősek Otthona Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén megállapított intézményi térítési díjak 1 Idősek Otthona Pápa, Vörösmarty u. 12. Emeltszintű részleg A B C D E Önköltség Normatíva Önköltség és a normatíva különbözete Intézményi térítési díj fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/hó fő/nap fő/hó 2 Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

10 4. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 4.4. A Vörösmarty utcai Otthonházban és a Teveli úti Otthonházban mivel emeltszintű ellátást biztosít a férőhely elfoglalásakor fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke A B 1 egyágyas szobában történő elhelyezés esetén Ft/fő 2 kétágyas szobában történő elhelyezés esetén Ft/fő 3 egyágyas lakrészben történő elhelyezés esetén Ft/fő 4 kétágyas lakrészben történő elhelyezés esetén Ft/fő

11 4.5. Átmeneti elhelyezést és nappali ellátást nyújtó intézményekben megállapított intézményi térítési díjak 4. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Önköltség Normatíva Önköltség és a normatíva különbözete Intézményi térítési díj fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó 2 Időskorúak Gondozóháza Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Nappali ellátást nyújtó intézmények Önköltség Normatíva Időskorúak nappali ellátása szociális étkeztetéssel Idősek Klubja (demens betegek nappali ellátása étkezéssel) Önköltség és a normatíva különbözete Intézményi térítési díj fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/nap fő/nap Idősek Klubja (nappali ellátás étkezés nélkül) Fogyatékosok Nappali Intézménye (nappali ellátás étkezéssel) Fogyatékosok Nappali Intézménye (nappali ellátás étkezés nélkül)

12 5. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A Családok Átmeneti Otthonában megállapított intézményi térítési díjak 1 A B C D E Családok Átmeneti Otthona Önköltség Normatíva Önköltség és normatíva különbözete Intézményi térítési díj fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó fő/nap fő/hó 2 gyermek szülő

13 5. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 5.2. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja A B C Intézményi térítési díj 1 Gyermek étkeztetés Nettó nyersanyag norma az áfát nem tartalmazza 2 bölcsődei ellátás 314 Ft/fő/nap 314 Ft/fő/nap 3 óvodai ellátás 285 Ft/fő/nap 285 Ft/fő/nap 4 5 általános iskolai ellátás - napközis ellátás - menza biztosítása középfokú oktatásban részesülők ellátása - reggeli - ebéd - vacsora 320 Ft/fő/nap 222 Ft/fő/adag 116 Ft/fő/adag 253 Ft/fő/adag 170 Ft/fő/adag 320 Ft/fő/nap 222 Ft/fő/adag 116 Ft/fő/adag 253 Ft/fő/adag 170 Ft/fő/adag

14 6. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért - Házi segítségnyújtásért - fizetendő személyi térítési díj (áfa mentes) az alkalmazott kedvezmények alapján 1 A B C D E F G H I J K L Öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodó kategóriák % 100 % % 120 % % 140 % % 150 %- 160 % 160 % % 180 % - 200% 200 %- 300 % 300 %- 350 % 350 %- 400 % 400 % felett 2 Térítési díj százaléka 0 % 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 45% 50 % 55 % 60 % 100 % 3 Házi segítségnyújtás Ft/óra Térítési díj mentes

15 7. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért - Támogató szolgáltatásért - fizetendő személyi térítési díj az alkalmazott kedvezmények alapján A B C D E F G H I J 1 Öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodó kategóriák 0-100% 100 % % 120 % % 140 % % 160 % % 180 % % 200 % % 300 % % 400 % felett 2 Kategória szerint % Térítési díj mentes 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 90 % 100 % 3 Személyi segítés Ft/óra Térítési díj mentes

16 8. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért szociális étkeztetés és ebédszállítás - áfával növelten fizetendő személyi térítési díj táblázata A B C D E F G H I J K L 1 Öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodó kategóriák 2 Kategória szerint % 3 Szociális étkeztetés Ft/adag 4 Ebédszállítás Ft/alkalom 0% - 100% 100% - 130% 130%- 160% 160% - 170% 170%- 180% 180% - 190% 190% - 200% 200%- 250% 250%- 300% 300%- 350% 350% felett Térítési díj mentes 13% 25% 35% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 100% Térítési díj mentes Térítési díj mentes

17 9. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 9.1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért - Idősek Klubjában - fizetendő személyi térítési díj az alkalmazott kedvezmények alapján Öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodó kategóriák Térítési díj százaléka Nappali ellátás étkezéssel Ft/nap A B C D E F G H I J K L M N O 100 % alatt 100 % % 130 % % 150 % % 160 % % 170 % % 180 % % 190 % - 200% 200 % % 225 % % 250 % % 300 % % 350 % % 0% 10% 16% 20% 25% 30% 35% 37% 42% 45% 48% 53% 65% 100 % Térítési díj mentes % felett

18 9. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért - Idősek Klubjában - fizetendő személyi térítési díj az alkalmazott kedvezmények alapján, demens ellátottak esetében A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodó kategóriák 100 % alatt 100 % % 121 % % 140 % % 150 % % 160 % % 170 % % 180 % % 190 % % 200 % % 225 % % 250 % % 300 % % 350 % % 400 % felett 2 3 Térítési díj százaléka 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 100% Demens betegek nappali ellátása étkezéssel Ft/nap térítési díj mentes

19 10. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásért Fogyatékosok Nappali Intézményében - fizetendő személyi térítési díj az alkalmazott kedvezmények alapján A B C D E F G H I J K L M N O 1 Az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodó kategóriák 100 % alatt 100% - 120% 120% - 130% 130% - 140% 140% - 150% 150% - 160% 160% - 170% 170% - 180% 180% - 190% 190% - 200% 200% % 300% - 350% 350% - 400% 400% felett 2 3 Térítési díj százaléka Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel Ft/nap 0% 7% 13% 29% 34% 39% 41% 52% 55% 58% 61% 67% 75% 100% Térítési díj mentes

20 11. melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásért Családok Átmeneti Otthonában - fizetendő személyi térítési díj az alkalmazott kedvezmények alapján 1 A B C D E Havi személyi térítési Havi személyi térítési díj Napi személyi díj Ft/fő Ft/fő térítési díj Ft/fő Az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodó kategóriák Napi személyi térítési díj Ft/fő Gyermek részére Felnőtt részére Gyermek részére Felnőtt részére 2 0% % - 75 % % % % % % % % % % % % felett

21 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ melléklet a 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelethez A szociálisan nem rászoruló személyek által fizetendő személyi térítési díj 1 Támogató szolgáltatás - személyi segítés - speciális személyi szállítás - rendszeres személyi szállítás A B Ft/óra 150 Ft/km 90 Ft/km 2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 Ft/nap

22 Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt rendelkezések figyelembe vételével a fenntartó az intézményi térítési díjat évente felülvizsgálja. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet a tartalmazza a mellékletekre vonatkozó rendelkezéseket. Fentiek miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. Az indoklásban a vastagon szedett szövegrész a jogszabályi rendelkezéseket tartalmazza. Az Szt (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. A 115. (9) bekezdés szerint a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. (1) bekezdése alapján az Szt (1) bekezdésében szabályozott intézményi térítési díjat a) helyi önkormányzati intézmény esetén a képviselőtestület, b) a minisztérium fenntartásában működő intézmények esetében a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), c) nem állami szerv által fenntartott intézmény esetén a tulajdonos, mint az intézményt fenntartó állapítja meg. (3) Az intézményi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. (5) Az intézményi térítési díjat - a házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat kivételével - ellátási napra vetítve kell megállapítani. (6) A rehabilitációs és az ápolást-gondozást nyújtó intézményben, továbbá a lakóotthonban, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben a napi intézményi térítési díj mellett havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a harmincszorosa. (7) A (6) bekezdésben meghatározott intézmények intézményi térítési díját a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja.

23 2 A Kormányrendelet szerint 4/A. (2) Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj a) étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - esetében 50 Ft/nap, b) nappali ellátás esetében - ide nem értve a hajléktalan személyek nappali ellátását - étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, étkezés igénybevétele nélkül 20,-Ft/nap. 4/B. A személyi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. Étkeztetés Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét, napok számaként csak az étkezési napok száma vehető figyelembe. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. Támogató szolgálat A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. Nappali ellátás A Kormányrendelet 15. (1) bekezdése szerint a nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet) kell alkalmazni az önkormányzat által fenntartott intézményben a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért fizetendő térítési díjak megállapításánál. A Kormányrendelet szerint az átmeneti gondozást nyújtó elhelyezés esetén a napi intézményi térítési díj mellett havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a harmincszorosa. Az ellátások intézményi térítési díját a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja.

24 Részletes indokolás 1. -hoz A mellékletekre vonatkozó módosító rendelkezéseket tartalmazza. 2. -hoz A hatályba léptető rendelkezéseket, valamint a szövegcserés módosításokat tartalmazza melléklethez: Az intézményvezető jelentést készít az intézményi elhelyezés havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságról, továbbá a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybe vételéről. A mellékletben technikai javítások történtek pl: az IRM rendelet alapján valamennyi mellékletek megjelölésének módosítása, az ellátási formák sorrendjének megváltoztatása (1. melléklet), intézmény telephelyeinek elérhetősége több esetben megváltozott (3. melléklet) melléklethez A szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza, Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali Intézménye), továbbá az emelt szintű ellátásért fizetendő egyszeri hozzájárulás mértékét tartalmazza. A táblázatok tartalmazzák az önköltség és a normatíva összegét, valamint annak különbözetét is. A jogszabályi rendelkezések alapján az intézményi térítési díj az önköltség és a normatíva különbözete, de a fenntartó az intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Szociális étkeztetés esetében az intézményi térítési díjat az önköltség és a normatíva különbözetének 10,-Ft-ra kerekített összegében javasolja megállapítani a rendelet-tervezet, mivel a térítési díj nem lehet magasabb az önköltség és normatíva különbözeténél. Házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételekor az önköltség és normatíva különbözeténél alacsonyabb összegben javasolja az intézményi térítési díjat megállapítani a rendelet-tervezet, amely azonos a jelenleg hatályos díj legmagasabb összegével. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az önköltség és a feladategységenkénti támogatás különbözetének kerekítése miatt a szolgáltatás ingyenes. Támogató szolgáltatás esetében a személyi szállítást rendszeresen igénylők kedvezményesebben vehetik igénybe a szolgáltatást, mint azt az eseti jelleggel igénybe vevők. Az intézményi térítési díj a személyi segítés esetében az önköltség és a feladategységenkénti támogatás különbözetével azonos összegben javasolja megállapítani a rendelet-tervezet. Idősek Otthona hagyományos és emeltszintű részlegében nem javasoljuk az intézményi térítési díj felemelését a jelenleg hatályos térítési díjakhoz képest. Az emeltszintű ellátást nyújtó otthonházakban a férőhely elfoglalásakor fizetendő egyszeri hozzájárulás mértékét sem javasolja módosítani a rendelet-tervezet.

25 4 Az Idősek Gondozóházában a jogszabályok alapján megállapított egy ellátottra jutó havi önköltség ,-Ft, az egy ellátottra jutó normatíva ,-Ft/hó, a kettő különbözete ,-Ft. Az intézményi térítési díjat ,- Ft/hó-ban javasolja megállapítani a tervezet. Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő havi jövedelmének 60 %-át. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán a jogszabályok alapján megállapított egy ellátottra jutó havi önköltség ,-Ft, az egy ellátottra jutó normatíva ,-Ft/hó, a kettő különbözete ,-Ft. Az intézményi térítési díjat ennél alacsonyabban, a jelenleg hatályos intézményi térítési díjjal azonos összegben 5.250,-Ft/hó-ban javasolja megállapítani a rendelettervezet. Az ellátást igénylők jövedelme alacsony, az intézményi térítési díj felemelése esetén sem jutna az intézmény többlet bevételhez és a meg nem fizetett térítési díjakból az ellátottaknak jelentős hátralékuk keletkezne, aminek a behajtása nem vezetne eredményre. Az Idősek Klubjában - amennyiben a nappali ellátást étkezéssel együtt veszik igénybe - az önköltség és a normatíva különbözetének kerekített összegében javasolja az intézményi térítési díjat megállapítani a rendelet-tervezet. A Fogyatékosok Nappali Intézményében a intézményi térítési díjat - amennyiben a nappali ellátást étkezéssel együtt veszik igénybe - az önköltség és a normatíva különbözetének kerekített összegében 780,- Ft-ban javasolja megállapítani a tervezet. Az ellátást étkezés nélkül igénybe vevők térítési díja naponta 20,-Ft, amely azonos a jelenleg hatályos intézményi térítési díjjal. 5. melléklethez: A Családok Átmeneti Otthonában a jogszabályok alapján az egy ellátottra jutó önköltség összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett működési kiadásokat kellett figyelembe venni. A havi önköltség ,-Ft, az egy ellátottra jutó normatíva havi összege ,-Ft. A kettő különbözete ,-Ft. A intézményi térítési díjat ettől eltérően szülő esetében havi ,-Ft-ban, gyermek esetében pedig 6.690,-Ft-ban javasolja megállapítani a rendelet-tervezet, amely azonos a jelenleg hatályos intézményi térítési díjakkal. Az átmeneti ellátást igénybe vevő családok egy főre jutó jövedelme alacsony, ezért az ellátásért fizetendő intézményi térítési díj felemelése esetén jelentős hátralékuk keletkezne, aminek a behajtása eredménytelen lenne. A javasolt intézményi térítési díj mellett a személyi térítési díj megfizetésekor jövedelmük figyelembe vételével további kedvezményben részesülnek, a rendelet-tervezet 11. mellékletében foglaltak szerint. Gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés térítési díja a költségvetési rendeletben foglaltak szerint került megállapításra, az ott meghatározott élelmezési nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege alapján. A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak nem emelkedtek, tekintettel arra, hogy a nettó nyersanyagnorma nem változott mellékletekhez: A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokért és gyermekjóléti alapellátásért fizetendő személyi térítési díjkedvezményeket tartalmazza a rendelet-tervezet melléklete.

26 5 Az Szt (1) bekezdése szerint a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családban egy főre jutó jövedelmet, c) kiskorú igénybe vevő esetén - a b) pont szerinti kivétellel - a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (2) Az 59/A. (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. (3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem a) 30%-át étkeztetés, b) 25%-át házi segítségnyújtás, c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás, d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. Az Szt.117. (2) bekezdése alapján az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a) 15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést; b) 60%-át az átmeneti elhelyezést; c) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést; d) 80%-át, a c) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. Az alkalmazott kedvezmények megállapítása során a tervezet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg: ,-Ft) veszi figyelembe, a korábbi évekhez hasonlóan. A öregségi nyugdíj legkisebb összegénél alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára a szolgáltatás térítésmentes, a jövedelem emelkedésével arányosan növekszik a fizetendő személyi térítési díj összege az Szt. fenti rendelkezéseinek figyelembe vételével. 12. melléklethez: Az Szt (2) bekezdése szerint az 59/A. (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Ezek a támogató szolgáltatás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Azok a személyek, akik a szociális alapszolgáltatások esetében nem minősülnek rászorulónak, de koruk, egészségi állapotuk miatt indokolt a szolgáltatás biztosítása, a rendelet-tervezetben meghatározott személyi térítési díj ellenében igénybe vehetik a szolgáltatást. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Benecz Rita osztályvezető Pápa, április 30. Dr. Kovács Zoltán sk. polgármester

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 76. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

185. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S

185. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 185. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-8353-6/2017. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

Ebéd Uzsonna Össz.: Napközi gyermek. Alkalma zottak. Szoc.

Ebéd Uzsonna Össz.: Napközi gyermek. Alkalma zottak. Szoc. Dejtár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(VI.9.) számú rendelete a nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról valamint az étkezési hozzájárulásról Dejtár Község Önkormányzata

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1364-9/2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1925-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 500-700 E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. március 5-i ülésére Napirend címe:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2018. március hónap 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Előterjesztés. I. Általános indokolás

Előterjesztés. I. Általános indokolás Előterjesztés Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2.

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2. Dejtár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(II.17.)) sz. rendelete a nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról valamint az étkezési hozzájárulásról Dejtár Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-án tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 26-án tartandó ülésére A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2018. március 28-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Lőrincz György

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos től)

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos től) Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2018.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1)

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/ ELŐTERJESZTÉS

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/ ELŐTERJESZTÉS Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 5920. Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/258060 ELŐTERJESZTÉS CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ a személyes gondoskodást

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó

Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó A Kecel Időseiért Közalapítvány 2018. február 08. napján 18 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2019. február 28. Danada-Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. május 31-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (lll.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(IV. 27.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(IV. 27.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. április 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, eljárási szabályok

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, eljárási szabályok Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/105-1/2015/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2/2015.(II.26.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2015. évi térítési díjakról

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET)

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 1. oldal Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany. hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i ülésére 763-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata a/ Az egyes személyes gondoskodást

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i ülésére 4843-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben