Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól"

Átírás

1 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében és a 131. (1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközség Önkormányzat fenntartásában működő Inárcsi Tipegő Bölcsődében ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és gondozási térítési díjfizetési kötelezettségére, továbbá azon ellátási formák igénybevevőire, melyet az intézmény egyéb szolgáltatásként biztosít. 2. A bölcsődében az étkezésért és a gondozásért is térítési díjat kell fizetni az igénybevétel után. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj mértékét, valamint az egyéb szolgáltatások díját, és a kedvezmények mértékét a képviselő- testület a rendelet 1. sz., 2. sz., 3 sz., és 4.sz. melléklete szerint határozza meg. 3. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével általános forgalmi adóval növelt összegben és az igénybevett étkezések számának, valamint a gyermekvédelmi törvény 151. (5) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. Az intézményi térítési díjak összegét a tervezet 1. számú mellékelte tartalmazza. 4. A bölcsődei intézményi gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív támogatás különbözete. 5. Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a személyi térítési díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról. A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.

2 6. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a térítési díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott - iratokat benyújtani. 7. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A szabályozás egyetlen kivételt tesz, a bölcsődék nyári leállásakor a gondozási díjnak csak az időarányos részét kell megfizetni. A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén egész hónapot, 15-e után kezdődő jogviszony esetén fél hónapot kell megállapítani. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 8. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, május 8. Göndör Ákos jegyző

3 1. számú melléklet Önköltségszámítás Bölcsődei ellátás / Önköltségszámítás/ Kiadás: 2014 évre tervezett személyi juttatás járulékkal együtt: Ft 2014 évre tervezett dologi kiadás: (Ebből nyersanyag költség ) Összes kiadás: Összes kiadás nyersanyag alapanyag nélkül/ Szolgáltatási Önköltség/ Bevétel: Normatíva összesen (8 hónap): Összesen: Ft Ft ( 24fő*494100) Ft A bölcsődei intézményi gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív állami támogatás különbözete: Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében: = Ft ft/36/167 nap=2300 Ft/ nap Egy Bölcsődés ellátása egy napra 2300 Ft (A kerekítés szabályait figyelembe véve) Gondozási díj tekintetében számított intézményi térítési díj: 2300 Ft Bölcsődei étkeztetés / Önköltségszámítás/ A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: A kiadások figyelembevételénél az étkeztetésre vonatkozó össz.: kiadások 10% lett figyelembe véve a létszámarányok megoszlása miatt. Kiadás: 2014 évre tervezett személyi juttatás járulékkal együtt: Ft ( 1 fő)

4 2014 évre tervezett dologi kiadás: Ft (Nyersanyag: Ft) Összes kiadás: Összes kiadás nyersanyag alapanyag nélkül:/ Szolgáltatási Önköltség/ Ft Ft Bevétel: Szülők által befizetett térítési díjak és gyermekfelügyelet díja: Összesen: ,-Ft (24 fős kihasználtság esetén 360,-Ft térítési díjjal számolva) ,-Ft Ft/24fő/167nap=847 Ft/ nap/ fő Bölcsődei étkeztetés számított intézményi térítési díja: 847 Ft/fő/nap Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja : Nyersanyagköltség/Létszám/Nap= /24fő/167nap= 360 Ft A bölcsődei étkeztetés megállapított intézményi térítési díja: 360 Ft+ ÁFA 2. számú melléklet Számított intézményi térítési díj gondozás tekintetében: 2300 Ft/ nap /fő Havonta/ fő/ 21 gondozási nappal számolva: Ft/ hó/fő Megállapított intézményi térítési díj gondozás tekintetében, alacsonyabb összegben kerül megállapításra a Gyvt.147. (4) bekezdése alapján, melynek összege: Ft/nap/ fő Havonta/ fő/ 21 gondozási nappal számolva: Ft/hó/fő Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja: 360 FT A bölcsődei étkeztetés megállapított intézményi térítési díja: 360 Ft+ ÁFA Intézményi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban: Étkezések: Megállapított intézményi térítési díjak: Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 72 Ft+ ÁFA 36 FT+ÁFA 180 FT+ ÁFA 72 FT+ ÁFA

5 Összesen:360 FT + ÁFA (Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembe vételével történt.) 23. sz. melléklet Személyi térítési díjak Megállapított személyi térítési díjak a családok egy főre számított jövedelme (jövedelem nyilatkozat) alapján a gondozás és étkezés tekintetében napi, havi, továbbá egy főre vetítve, a megállapított intézményi térítési díjak figyelembe vételével A sávok megállapítása a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alapösszegét veszi figyelembe. Egy főre eső nettó jövedelem havonta ( Ft) Napi gondozási díj egy főre (Ft) Napi étkezési térítési díj egy főre ( Ft) Gondozási díj havonta ( 21napra vetítve) Étkezési térítési díj Havonta ( 21 napra vetítve) 0-(ÖNY 1.5*) Ingyenes Ingyenes Összesített havi térítési díjak ( gondozás+ étkezés) (ÖNY 1.5*) (ÖNY 1.5*)- (ÖNY3*) (ÖNY 3*)- (ÖNY4*) ÁFA ÁFA ÁFA (ÖNY 4*) ÁFA A gondozási díj számítása az adott hónap gondozási napjai alapján kerül kiszámlázásra a rendelet 6. figyelembe vételével. Személyi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban: Étkezések: Megállapított személyi térítési díjak:

6 Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 72 Ft+ ÁFA 36 FT+ÁFA 180FT+ ÁFA 72 FT+ ÁFA Összesen:360 FT + ÁFA 4. sz. melléklet Egyéb szolgáltatások díjai Gyermekfelügyelet óra díja: 500 Ft/ óra/ Minden megkezdett óra egésznek számít/ A gyermekfelügyelet elszámolása során az igénybevett étkezések is kiszámlázásra kerülnek az alábbiak alapján: Étkezések: Megállapított díjak: Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 72 Ft+ ÁFA 36 FT+ÁFA 180FT+ ÁFA 72 FT+ ÁFA Összesen:360 FT + ÁFA Játszócsoport óradíja: 400 Ft/óra Sószoba óradíja: 500 Ft+ÁFA/ óra 5. sz. melléklet Adható kedvezmények jogosultsági feltételei és számított díjai A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, az átmeneti gondozásban lévő,az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy, tartós nevelésbe vett gyermek, a három vagy többgyermekes családok, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok a gondozást térítésmentesen vehetik igénybe, nekik, csak étkezési térítési díjat kell fizetniük. Jelen ellátottak számára megállapított személyi térítési díj, mely csak az étkezésért számolható fel: 360 Ft + ÁFA/ nap Gyermekétkeztetés esetén

7 a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani. Így ebben az esetben a fizetendő személyi térítési díj étkezés tekintetében: 0 Ft/ nap b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. Így ebben az esetben a fizetendő személyi térítési díj étkezés tekintetében: 180+ÁFA / nap c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%- át kedvezményként kell biztosítani. Így ebben az esetben a fizetendő személyi térítési díj étkezés tekintetében: 180+ÁFA / nap d) az a-c) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani. Így ebben az esetben a fizetendő személyi térítési díj étkezés tekintetében: 180+ÁFA / nap A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.