Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/"

Átírás

1 Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/ Napirend Az előterjesztés törvényes. E L Ő T E R J E S Z T É S Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án megtartásra kerülő soros ülésére Tárgy: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Dr. Csősz Péter Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a szolgáltatási önköltséget és az intézményi térítési díjakat a tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani április 1. napjáig nem állt elő olyan változás, ami a térítési díjak emelését indokolta volna, viszont a szünidei ingyenes étkezések miatti felülvizsgálat során szükségessé vált mind az óvodai, mind az iskolai és felnőtt étkezési térítési díjak nyersanyag normáinak emelése. Ennek érdekében készült a jelen előterjesztés. Jelen előterjesztés a tárgybeli önkormányzati rendelet módosítására irányul és július 1. napjától írja elő az étkezési nyersanyagnorma változását. Az étkezési térítési díjak alapja a nyersanyagnorma értéke, amely meghatározását a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza korcsoportonkénti bontásban az 1 főre, 1 étkezés során biztosítandó ételek mennyiségét, az ételsorok változatosságát, a naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmiszer csoportokat. A tisztelt képviselő-testület korábban a 12/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletében megállapította az alkalmazandó gyermek és egyéb étkezési térítési díjakat. Az EMMI rendelet változásaiban előírtaknak megfelelően a jelenlegi normából nem lehet biztosítani a napi előírt élelmiszeradagot. Naponta biztosítandó 3 dl tej, 2 adag zöldség, gyümölcs, 2 adag gabona alapú élelmiszer. Tilos 30%-nál magasabb zsírtartalmú hús, 23%-nál magasabb húskészítmény. A évi költségvetési törvényben új jogcímként jelent meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése. Ennek alapján az önkormányzatnak biztosítania kell a bölcsődés

2 kortól a tanulók 18. életévéig a szünidőkben a napi déli meleg főétkezést a szülő kérésére a hátrányos helyzetű és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére. Emiatt szükséges felülvizsgálnunk a nyersanyag normát, és meghatározni azt a bölcsődés korúak részére is. Az élelmezésvezetők elkészítették a fent hivatkozott jogszabálynak megfelelően a szükséges nyersanyagok költségszámítását. Javaslatuk alapján a normák az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés Régi norma (Ft) Javasolt új norma (Ft) változás %-a Óvoda - ebből: tízórai ,9 - ebéd ,3 - uzsonna ,9 Ált. Isk. napközi 2x-i étkezés ,1 Ált. Isk. napközi 3x-i étkezés - ebből: tízórai ebéd ,8 - uzsonna ,8 menza ,8 Szünidei étkeztetés (1x-i étkezés) - bölcsődés korú óvodás korú általános iskolás korú középiskolás korú 350 Munkahelyi étkeztetés ,0 Felnőtt ebéd ,7 A nyersanyagnormák ÁFA nélkül, forintban vannak meghatározva! A Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata által biztosított szolgáltatásokra vonatkozóan a jogszabályoknak megfelelően az önköltségszámítások és az intézményi térítési díjak kiszámítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az intézményi térítési díjakat az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani. Fentiek miatt a gyermekétkeztetés a Gyvt-ben és külön jogszabály szerint dokumentált szolgáltatási önköltségei (nyersanyag norma) változnak, emelkednek, illetve a szünidei étkeztetésben részesülő korosztály részére megállapításra kerülnek. A fenntartónak a Gyvt (4) bekezdése szerint lehetősége van arra, hogy az intézményi térítési díjat a jogszabály szerint dokumentált szolgáltatási önköltségnél (nyersanyagnorma) alacsonyabb összegben állapítsa meg. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el. Nyírábrány, június 23. Dr. Csősz Péter s. k.

3 1. számú melléklet az előterjesztéshez Felnőtt étkezés A 37/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege Ft/ebéd, térítési díja bruttó 705,- Ft. Gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja Óvoda A 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege háromszori étkezésre Ft Nyersanyagköltség: Ebből: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Ft Ft Ft Ft. Intézményi térítési díja: 310,- Ft + áfa = 394,- Ft/fő Iskola A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege háromszori étkezésre Ft Nyersanyagköltség: Ebből: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Ft Ft Ft Ft. Intézményi térítési díja: 366,- Ft + áfa = 465,- Ft/fő Napi 2x étkezők A 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege kétszeri étkezésre Ft Nyersanyagköltség Ft. Intézményi térítési díja: 303,- Ft + áfa = 385,- Ft/fő Menza A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege Ft/ebéd. Nyersanyagköltség Ft. Intézményi térítési díja: 248,- Ft + áfa = 315,- Ft/fő

4 Szünidei étkeztetés A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege: - bölcsődés korú gyermekek részére 182,- Ft/ebéd, - óvodás korú gyermekek részére 186,- Ft/ebéd, - általános iskolás korú gyermekek részére 248,- Ft/ebéd, - középiskolás korú gyermekek részére 350,- Ft/ebéd, Gyermekétkeztetés nettó nyersanyagnormája, szolgáltatási önköltsége: - óvodai ellátásban részesülőkre vonatkozóan Ft/nap - iskolai napközi ellátásban részesülőknek Ft/nap - iskolai 2x étkezésben részesülőknek Ft/nap - iskolai menza ellátásban részesülőknek Ft/adag - a szünidei étkeztetést törvény szerint ingyen kell biztosítani.

5 TERVEZET! NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában és a 147. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az iskola és az óvoda konyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, a szünidei gyermekétkeztetést, továbbá a munkahelyi és vendégétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 2. A R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A normatív (kötelező) kedvezményeken túl a gyermek egyéni rászorultsága alapján az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg. 3. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyírábrány, június 30. Nyíri Béla s. k. Dr. Csősz Péter s. k. polgármester A rendeletet kihirdetve: Nyírábrány, június óra 00 perckor Dr. Csősz Péter s. k.

6 1. melléklet a /2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez Élelmezési térítési díjak Megnevezés Térítési díj ÁFA nélkül Térítési díj ÁFA-val Óvoda 310,- Ft 394,- Ft - ebből: tízórai 62,- Ft - ebéd 186,- Ft - uzsonna 62,- Ft Ált. Isk. napközi 2x-i étkezés 303,- Ft 385,- Ft Ált. Isk. napközi 3x-i étkezés 366,- Ft 465,- Ft - ebből: tízórai 55,- Ft - ebéd 220,- Ft - uzsonna 91,- Ft menza 248,- Ft 315,- Ft Szünidei étkeztetés (1x-i étk.) - bölcsődés korú 182,- Ft* 231,- Ft* - óvodás korú 186,- Ft* 236,- Ft* - általános iskolás korú 248,- Ft* 315,- Ft* - középiskolás korú 350,- Ft* 445,- Ft* Munkahelyi étkeztetés 351,- Ft 446,- Ft Felnőtt ebéd 555,- Ft 705,- Ft *Fizetendő: 0,- Ft, ugyanis a szünidei gyermekétkeztetést jogszabály erejénél fogva ingyenesen és kötelezően biztosítja az önkormányzat.

7 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP Rendelet-tervezet megnevezése Társadalmi hatás Gazdasági hatás Költségvetési hatás Környezeti következmények Egészségi következmények Adminisztrációs terhek A rendelet megalkotásának szükségessége A jogalkotás elmaradásának várható következményei./2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Nincs Nincs. Az Szt. szabályai szerint a fenntartó minden év április 1-ig köteles az általa biztosított szociális szolgáltatások önköltségszámítását elvégezni, és azt megállapítani, illetve a térítési díjakat tartalmazó rendeleteit felülvizsgálni a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében Nincs. Nincs. A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre minimális a hatása, melyet a Közös Önkormányzati Hivatal köteles biztosítani. A rendelet megalkotását az Szt. vonatkozó szabályai teszik szükségessé. Jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat. A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek Rendelkezésre állnak - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Nyírábrány, június 23. Dr. Csősz Péter s. k.

8 INDOKOLÁS NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Az 1. -hoz A szünidei gyermekétkeztetés is feltüntetésre került az ellátások között. A 2. -hoz A hivatkozott jogszabály már nincs hatályban, ezért kivételre került az arra utaló mondat. A 3. -hoz A melléklet az új élelmezési térítési díjakat tartalmazza. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A 4. -hoz Nyírábrány, június 23. Dr. Csősz Péter s. k.