Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekek átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni, amit a fenntartó állapít meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg, az élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a törvényben biztosított normatív kedvezményeknek a figyelembevételével. Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A települési önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg, mellyel önkormányzatunk él is.

2 A települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és a két további étkezést. A törvényi szabályozás értelmében, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat is a települési önkormányzat állapítja meg. Jelenleg az alábbi táblázatban szereplő nettó térítési díjak vannak érvényben, amelyek az elmúlt két évben nem emelkedtek: Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai Étkezések Bölcsőde Óvoda Középiskolai Reggeli (Ft) Tízórai (Ft) Ebéd (Ft) Uzsonna (Ft) Vacsora (Ft) Napi norma összesen (Ft) A belső ellenőrzés elkészítette éves vizsgálatát arra vonatkozóan, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha betartotta-e a Képviselő-testület által meghatározott élelmezési nyersanyagnormákat, elegendőek-e a jelenlegi normák, indokolt-e azokat a következő évre vonatkozóan emelni. A rendelkezésre álló adatok alapján normánként külön-külön vizsgálva az élelmezési nyersanyagnorma felhasználásának, eltérésének alakulását, megállapításra került, hogy az egyes korcsoportok esetében (pl. középiskola és óvoda vonatkozásában) túllépés, míg mások (pl. ált. iskola, szociális intézmények, Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, ételallergia, bölcsődés gyerekek) esetében megtakarítás keletkezett a vizsgált időszakban az alábbiak szerint: Bölcsődei étkezés 5,56 % megtakarítás Ételallergiás étkezés 35,94 % megtakarítás Óvodai étkezés 2, 63 % túllépés iskolai étkezés 6,76 % megtakarítás Középiskolai étkezés 2,25 % túllépés Szociális étkeztetés 3,67 % megtakarítás Tartós bentlakásos intézmény étkeztetés 3,34 % megtakarítás.

3 A konyha a vizsgált időszakban betartotta a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnormát. Korcsoportonként vizsgált nyersanyagnorma az év első kilenc hónapjában néhány esetben megtakarítást mutat, de a déligyümölcsök, zöldségek árai nem stabilak, a téli időszakban ezek gyakran vannak az étrendben, így az áraik befolyásolják a norma betartását. December hónapban kerül sor egyes olyan nyersanyagok beszerzésére, amelyek már a évi étlapon szerepelnek, ezért várhatóan év végére megtakarítás már nem jelentkezik. A Gondozási Központ, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakói számára az ünnepek alatt az ünnephez igazodó étrendet szoktak készíteni, amely étrendet a normából nem tudják előállítani, ezt is az év végi megtakarításból fedezik. A lefőzött ételekhez alkalmazott nyersanyagok összetételének vizsgálata azt mutatja, hogy az intézmény törekedett a friss, egészséges alapanyagok felhasználására január 1-jétől lép életbe a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, amely tartalmazza a közkonyhákon alkalmazandó - az alapanyagokra, a mennyiségekre és a menük változatosságára vonatkozó - szabályokat. A rendelet értelmében naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok: Egész napos étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább 0,5 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, négy adag zöldség ide nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában, három adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie. Bölcsődei étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább 0,4 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, három adag zöldség ide nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában, két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább kétnaponta egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie. Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább 0,3 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, két adag zöldség ide nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában, két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie. Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább egy adag zöldség ide nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, a tíz élelmezési nap átlagában legalább három alkalommal nyers formában. Húsok esetén csak a 30 % zsírtartalom alatti húsokat lehet felhasználni (comb, karaj, csirkemell), amelyek magasabb árfekvésűek, húskészítmények köréből is a drágább sonka, valamint minőségi készítmények kerülhetnek az étlapra. Korlátozza a rendelet az olcsóbb alapanyagok (burgonya, rizs, száraztészta) felhasználási gyakoriságát is. Fenti rendelkezéseket kell alkalmazni diétás étkeztetésre is, ha az adott élelmiszer a diétában alkalmazható. A hivatkozott rendelet előírásait figyelembe véve a Központi Gyermekélelmezési Konyha a dietetikus és diétás szakács együttműködésével valamennyi korosztályra vonatkozóan 4-4 heti étlapot állított össze. Az étlapok alapján végeztek számításokat a nyersanyag költség megállapítására, és tettek javaslatot a évi élelmezési normára, az alábbiak szerint:

4 Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai Étkezések Bölcsőde Óvoda Középiskolai Reggeli (Ft) 134 (125) 134 (125) Tízórai (Ft) 87 (75) 87 (75) 94 (80) 87 (80) Ebéd (Ft) 220 (220) 220 (220) 244 (240) 244 (240) 323 (320) Uzsonna (Ft) 71 (65) 71 (65) 71 (70) 71 (70 Vacsora (Ft) 220 (215) 220 (215) Napi norma összesen (Ft) 378 (360) 378 (360) 409 (390) 756 (730) 677 (660) Az idősotthonban ellátottak, a szociális étkeztetés, valamint az ételallergiás étkeztetés normái Étkezések Tartós bentlakásos Szociális Ételallergiás étkezés intézmény étkeztetés Reggeli (Ft) 134 (125) Tízórai (Ft) 80 (58) Ebéd (Ft) 323 (320) 367 (360) 392 (392) Uzsonna (Ft) 80 (58) Vacsora (Ft) 220 (215) Összesen (Ft) 837 (776) Zárójelben a jelenlegi norma került feltüntetésre! A javasolt normaemelések mértéke az alábbiak szerint alakul: Emelkedés mértéke Bölcsőde Óvoda Középiskola Tartós bentlakásos intézmény Szociális étkeztetés Ételallergiás étkezés % 5,00 5,00 4,87 3,56 2,58 7,86 1,94 0 A Központi Gyermekélelmezési Konyha javaslatával egyetért a belső ellenőr is, mivel jövő évben a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében szükséges a két éve nem változott normák emelése.

5 Tisztelt Képviselő-testület! A szociális étkeztetés, valamint az ételallergiás étkeztetés esetén a nyersanyagnorma összegét a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslatát figyelembe véve a Képviselő-testület határozattal köteles jóváhagyni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális, valamint gyermekjóléti ellátások esetében a térítési díjak alapja a tárgyévi szolgáltatási önköltség, amit a törvényi előírásoknak megfelelően a következő év április 1-ig kell megállapítani, ehhez szükséges a szociális ékeztetés normáját jelen időpontban meghatározni. Ekkor kerülhet sor a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai, többek között a szociális étkeztetés, tartós bentlakásos ellátás után fizetendő intézményi térítési díj stb. meghatározására. Fentiek alapján terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati rendelet, valamint a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezetet, valamint a szociális, és az ételallergiás étkeztetés nyersanyagnormájának meghatározására vonatkozó határozati javaslatot és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet azok elfogadására../2015.(.) Tárgy: A szociális, valamint az ételallergiás étkeztetés évi nyersanyagnormáinak meghatározása H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Képviselő-testület a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslata alapján a a szociális, valamint az ételallergiás étkeztetés esetében évre az alábbi nyersanyagnormát határozza meg: 1. szociális étkeztetés esetén az ebéd normája: 367,-Ft, 2. ételallergiás étkezés esetén az ebéd normája: 392,-Ft. A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 3. Központi Gyermekélelmezési Konyha Vezetője 4. Szentes Városi Bölcsőde Vezetője 5. Szentes Város Gondozási Központ Vezetője 6. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Vezetője 7. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 8. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda Szentes, november 26. Szirbik Imre

6 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete./2014. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 29/2013. (XII.06.) rendelet módosításáról 1. (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép: Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai Étkezések Bölcsőde Óvoda 1. sz. melléklet Középiskolai Reggeli (Ft) Tízórai (Ft) Ebéd (Ft) Uzsonna (Ft) Vacsora (Ft) Napi norma összesen (Ft) Fentiek a nyersanyagnorma összegét tartalmazzák, melynek figyelembe vételével a személyi térítési díj mértéke a nettó nyersanyagköltség + a mindenkori áfa együttes összege. A számlázásnál a kerekítés szabályai szerint kell eljárni. 2. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr.Sztantics Csaba jegyző Szirbik Imre polgármester

7 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 28/2013. (XII.06.) rendelet módosításáról 1. (1) A Rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 2. Tartós bentlakásos ellátás ellátotti nyersanyagnormája (a norma az áfát nem tartalmazza) Reggeli (Ft) Tízórai (Ft) Ebéd (Ft) Uzsonna (Ft) Vacsora (Ft) Összesen (2) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba jegyző Szirbik Imre polgármester

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. 1 Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai (illetve, a kedvezményes iskolai) gyermekétkeztetés Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere../2013. (.) EMMI rendelete. a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Az emberi erőforrások minisztere../2013. (.) EMMI rendelete. a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról Az emberi erőforrások minisztere./2013. (.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés sz) pontjában

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Információk a 2014/2015. tanévről

Információk a 2014/2015. tanévről Információk a 2014/ tanévről 1. A 2014/ tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/ (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza 1.1.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Budapest, 2011. augusztus 01.

Budapest, 2011. augusztus 01. Országos Tisztifőorvosi Hivatal ikt. szám: A RENDSZERES ÉTKEZÉST BIZTOSÍTÓ, SZERVEZETT ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI AJÁNLÁS KÖZÉTKEZTETŐK SZÁMÁRA Az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben