Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2011. Lencséné Szalontai Mária tel.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes."

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatoknak évente két alkalommal van lehetősége megállapítani, illetve módosítani a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait. Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díj, amit az intézményvezető állapít meg, az élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a törvényben biztosított normatív kedvezményeknek a figyelembevételével kerül megállapításra. Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. A Központi Gyermekélelmezési Konyha, valamint Szentes Város Bölcsődéje a 67/2007. VII.10.)GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletében foglalt napi energia- és tápanyag beviteli, illetve élelmiszer felhasználási ajánlások betartásával állítja össze az étrendet, és készíti az ételeket.

2 2 Az Országos Tisztiorvosi Hivatal augusztusában közzétett egy táplálkozásegészségügyi ajánlást a köz-étkeztetők számára, az intézmény anyagi lehetőségei függvényében törekszik az ebben foglaltak betartására. A évi élelmiszerek áremelkedésének átlagos mértéke a júliusi 3,7 %-hoz viszonyítva júliusában 6,3 %-os volt. A nyersanyagok beszerzési ára folyamatosan változik, melynek figyelemmel kísérése az étlap-szerkesztés egyik meghatározó eleme. Másik nagyon hangsúlyos terület, hogy az ellenőrző hatóságok által is ajánlott korszerű táplálkozási ajánlásokat (magvas sütőipari termékek, korpás zsömle, korpás kifli, minél több zöldség, gyümölcs stb.), valamint a szeptembertől bevezetett chips adó -val kapcsolatos ellenőrzési szempontok, továbbá az ellátotti kör igényeit, kéréseit az étlap- szerkesztésnél minél jobban igyekeznek figyelembe venni. E három cél összhangjának megteremtése nem könnyű feladat, figyelemmel arra is, hogy a gyermekétkeztetés a lakosság kb. 20 %-át öleli fel, és a nehezülő gazdasági helyzetben sok család a gyermek teljes napi étkeztetését ezen keresztül oldja meg. A belső ellenőr október 26-i ellenőri jelentésben megjelölt évben eddig elért megtakarítás egy kisebb részéből az eddigi gyakorlatnak megfelelően decemberben mikuláscsomagot terveznek adni a gyerekeknek, az időseknek pedig egy szerény, tartós élelmiszereket tartalmazó karácsonyi csomagot állítanak össze. A megtakarítás többi része az év hátralevő hónapjaiban bekövetkező, előre nem látható élelmiszer-áremelkedések fedezésére szolgál, figyelemmel arra, hogy az üzemanyagár emelkedés várhatóan minden nyersanyag árának emelkedését maga után vonja. A Központi Gyermekélelmezési Konyha a különböző korcsoportokba tartozó ellátottak esetében az ellenőri jelentésben foglaltakkal egyezően - az alábbi norma emelésre tesz javaslatot: Óvodai nyersanyagnorma Tízórai ,94% Ebéd ,29% Uzsonna ,33% Összesen: ,88% Általános iskolai nyersanyagnorma Tízórai ,66% Ebéd ,35% Uzsonna ,69% Összesen: ,41%

3 3 Középiskolai nyersanyagnorma Reggeli ,17% Ebéd ,67% Vacsora ,38% Összesen: ,76% Az Általános Iskolai Kollégium és a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott gyermekek által igénybevett étkezési norma Reggeli ,17% Tízórai ,66% Ebéd ,35% Uzsonna ,69% Vacsora ,38% Összesen: ,29% Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje június 30. óta működik a felújított és 120 férőhelyre bővített Vásárhelyi utcai székhelyen. A 0-3 éves korosztály számára a Központi Gyermekélelmezési Konyha szállítja a bölcsőde által összeállított étlap nyersanyag kiszabata alapján a szükséges, előkészített nyersanyagokat év eddig eltelt időszakában minimális nyersanyag megtakarítása van az intézménynek, melyből mikuláscsomagot vásárolnak a gyermekek részére évben a évi áremelkedések, illetve a évi várható üzemanyag és egyéb költségek miatt azzal indokolt a nyersanyagnormát megemelni. Bölcsődei nyersanyagnorma Megnevezés 2011.évi évi Növekedés %-a Reggeli ,94 % Ebéd ,28 % Vacsora ,33 % Összesen: ,88 % A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló novemberében hatályos évi XXXI. törvény intézményi térítési díj meghatározására vonatkozó rendelkezése értelmében a gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja ide nem értve a bölcsődét az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsőde intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %--át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege. A rezsiköltség térítési díjba történő beépítésre jelenleg nem teszek javaslatot, figyelemmel a kormány egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés-tervezetére, amely szerint a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,

4 4 nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A tervezet szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. Tisztelt Képviselő-testület! A szociális étkeztetés esetén a évi törvénymódosítást megelőzően a Képviselő-testület rendeletben határozta meg az étkezési térítési díj alapját képező normát, melynek figyelembevételével került megállapításra a személyi térítési díj. Jelenleg erre a szociális törvény nem biztosít lehetőséget. Célszerűnek látszik viszont, hogy a Képviselő-testület minden évben határozattal döntsön - a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslatát figyelembe véve a tárgyévre vonatkozó nyersanyagnormáról. Ugyanilyen módon szükséges meghatározni az ételallergiás gyermekek nyersanyag normáját is. A Konyha a nyersanyagárak emelkedésének figyelembevételével készítette el a szociális étkeztetés, valamint az ételallergiás gyermekek normájára vonatkozó alábbi javaslatát: Szociális étkeztetés nyersanyag normája Reggeli ,39% Ebéd ,50% Vacsora ,00% Összesen: ,28% A normaemelés mértéke a többi normaemelési javaslathoz képest magas, melynek oka, hogy 2009-ben volt utoljára normaemelés, és az azóta bekövetkezett nagy mértékű élelmiszer áremelések miatt már nem tudják tartani ebből a normából a korcsoportra előírt napi tápanyag beviteli, illetve élelmiszer felhasználási ajánlásokban előírt követelményeket. Az idősek étkeztetésére vonatkozóan a Gondozási Központ szociális étkeztetésére fordított szolgáltatási önköltség, valamint a normatíva különbözete adja az intézményi térítési díj alapját, melynek kiszámításánál a Központi Konyha szociális étkeztetésre elfogadott normáját kell figyelembe venni. A törvényi szabályozás szerint az idősek szociális étkeztetéséhez kapcsolódó térítési díjakat februárjában kell a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszteni, csakúgy, mint a többi szociális, valamint gyermekvédelmi intézmények keretében biztosított ellátások tekintetében. Ételallergiás gyermekek nyersanyag normája Ebéd ,0%

5 5 A diétás étkeztetésre szorulók sokfélesége szinte már személy szerinti diéták elkészítését igényli, különösen az ételallergiás gyerekek esetében - jelentős odafigyelést igényel. Az ételallergiás gyermekek részére készített ebéd élelmiszer nyersanyagának ára jelentősen magasabb a normál nyersanyag áránál különösen igaz ez azoknál a diétáknál, ahol speciális nyersanyagokra van szükség (tojásmentes, lisztmentes élelmiszerek) ezért sokkal magasabb ennél az étkezésnél a nyersanyag norma. Ez esetben az intézmény nem javasol normaemelést, mivel évben is jelentősen magasabb az ellátottak által fizetett térítési díj, mint más korcsoportban étkezőknél, ami nagy terhet jelent a családok számára. Az előzőeknek megfelelően terjesztem be a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, valamint a nyersanyagköltség megállapítására irányuló határozati javaslatot, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális étkeztetés, valamint az ételallergiás gyermekek nyersanyagnormájának emelésére vonatkozó előterjesztést, és a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslata alapján az alábbiak szerint határoz: 1. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés esetében évre az alábbi nyersanyagnormát határozza meg: a) reggeli 170,-Ft b) ebéd 360,-Ft c) vacsora 220,-Ft. 2. A Képviselő-testület az ételallergiás gyermekek esetében évre az alábbi nyersanyagnormát határozza meg: a) ebéd 392,-Ft A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Központi Gyermekélelmezési Konyha Vezetője 3. Gondozási Központ Vezetője 4. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Vezetője 5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya Szentes, november 7. Szirbik Imre

6 6 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete.../ önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. (1) A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. számú melléklet Étkezések Reggeli Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai Bölcsőde Központi Gyermekélelmezési Konyha Óvoda Általános Általános Középiskolai Iskola Iskolai Kollégium Kollégium Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Napi norma összesen Fentiek a nyersanyagnorma összegét tartalmazzák, melynek figyelembe vételével a személyi térítési díj mértéke a nettó nyersanyagköltség + a mindenkori áfa együttes összege. A számlázásnál a kerekítés szabályai szerint kell eljárni. 2. (1) Ez a Rendelet január 1-jével lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba s. k. Szirbik Imre s. k. jegyző polgármester

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek felülvizsgálata Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek felülvizsgálata Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. C-21352-8/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. 1 Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai (illetve, a kedvezményes iskolai) gyermekétkeztetés Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott

Részletesebben