Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról"

Átírás

1 Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 1. előterjesztés száma: 67/ előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajcsai Tamás 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet I. határozati javaslat a bölcsődei és óvodai étkeztetés nyersanyagköltség megállapításáról 2. melléklet II. határozati javaslat az általános és középiskolai étkeztetés nyersanyagköltség megállapításáról 3. melléklet III. határozati javaslat az általános és szakiskola étkeztetés nyersanyagköltség megállapításáról 4. melléklet IV. határozati javaslat az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ étkeztetés nyersanyagköltség megállapításáról 5. melléklet V. határozati javaslat az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségekről 6. melléklet VI. határozati javaslat az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségekről 7. melléklet VII. határozati javaslat a szakiskolai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségekről 8. melléklet VIII. határozati javaslat Kapcsolat Központ intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségekről 9. melléklet rendelet tervezet melléklet a nyersanyagköltség megállapításához szükséges számítások 12. melléklet V. határozati javaslat mellékletei 13. melléklet VI. határozati javaslat mellékletei 14. melléklet VII. határozati javaslat mellékletei 15. melléklet VIII. határozati javaslat mellékletei 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája:- minősített többség, 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) kormányrendelet 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. Általános indokolás A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogi szabályozást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21, 21/A, 21/B, 21/C -ai szabályozzák. E jogi szabályozás területén mélyreható változás nem történt a év tekintetében. A fő változás a gyermekétkeztetés területén a feladatellátás módjában történt. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 2. melléklet III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím igénylési feltételei között az alábbiak szerepelnek: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Bicske Város Önkormányzata a jogszabályban foglaltaknak megfelelően látja el az intézményi gyermekétkeztetést, az erre a feladatellátásra létrehozott költségvetési szerve, a Bicske Városi Konyha útján. A Gyvt (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Hivatkozott jogszabály 151. (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásait figyelembe véve, kiemelkedő figyelmet fordítva a Közétkeztető étrendtervezés szabályaira, az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelményekre, valamint a naponta biztosítandó élelmiszerekre, élelmiszercsoportonként és az egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában előírt felhasználási korlátozásokat, tilalmakat. Mindezeket figyelembe véve került meghatározásra a nyersanyagnorma. A nyersanyagnormát a képviselő-testület határozatban állapítja meg, az intézményi térítési díjakat pedig rendeletben határozza meg. A közétkeztetés biztosítását saját hatáskörben, a Bicske Városi Konyha költségvetési intézményén keresztül biztosítja a Testület. A Bicskei Városi Konyha intézményvezetője a nyersanyagár tekintetében táblázatot készített elő. ( sz. melléklet). Ennek alapján a nyersanyagnorma a következőképpen alakul: 2

3 1.) Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység nyersanyagköltsége: Intézmény Bicske Városi Óvoda Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Négyszeri étkeztetés 370 Bicske Városi Óvoda, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység, és a Bicske Városi Konyha dolgozói kedvezményes étkezés nyersanyag költsége 268 Ft. 2.) A Gyvt. 21. (1) bekezdés e) pontja alapján a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az általános iskolai és a középfokú iskolai menzai ellátás keretében. A jogszabály kimondja, hogy a települési önkormányzatnak kell biztosítani a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési- oktatási intézményekben a közétkeztetést, valamint a szünidei gyermekétkeztetést. A 151. (2f) pontja pedig kimondja, hogy amennyiben a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy a térítési díjat a települési önkormányzatnak kell megállapítania. (9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben a nevelési-oktatási intézmény vezetője a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között a gyermek egyéni rászorultsága alapján 21/B. -ban foglaltakon kívül, illetve a 21/C. (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermekek számára további étkeztetési kedvezményt állapíthat meg. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola nyersanyagköltsége: Intézmény Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola Felnőtt (vendég) étkezés rezsivel növelt összeg Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen

4 3.) József Attila Általános Iskola nyersanyagköltsége: Intézmény József Attila Általános Iskola Felnőtt (vendég) étkezés rezsivel növelt összeg Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen ) A József Attila Szakiskola és a Vajda János Gimnázium nyersanyagköltsége: Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen József Attila Szakiskola Iskola Felnőtt (vendég) étkezés rezsivel növelt összeg Vajda János Gimnázium ) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ -Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység nyersanyagköltsége: Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Kapcsolat Központ 552 szociális étkezés rezsivel növelt összeg Kérem a nyersanyagnormákra vonatkozó javaslatok és az étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet és a nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását. 4

5 1. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez I. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: A Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltsége: Intézmény Bicske Városi Óvoda Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Négyszeri étkeztetés 370 Bicske Városi Óvoda, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység és a Bicske Városi Konyha dolgozói kedvezményes étkezés nyersanyag költsége 268 Ft. Határidő: március 29. Felelős: jegyző 2. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez II. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében: Intézmény Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola Felnőtt (vendég) étkezés rezsivel növelt összeg Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen

6 Határidő: március 29. Felelős: jegyző 3. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez III. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: József Attila Általános és Szakiskola Iskola és a Vajda János Gimnázium étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: A József Attila Általános és Szakiskola Iskola és a Vajda János Gimnázium tekintetében: Intézmény József Attila Általános Iskola József Attila Szakiskola Iskola Vajda János Gimnázium Felnőtt (vendég) étkezés rezsivel növelt összeg Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Határidő: március 29. Felelős: jegyző 4. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez IV. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai egység tekintetében: 6

7 Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Kapcsolat Központ 552 szociális étkezés rezsivel növelt összeg Határidő: március 29. Felelős: jegyző 5. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez V. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Határozathozatal az intézményi étkezés térítési díjának megállapításához szükséges önköltségről Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: Gyermek étkeztetés önköltsége Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég) (Számítási módszer: az V. határozat 1-3 melléklete) 800 Ft 800 Ft Ft Határidő: március 29. Felelős: jegyző 6. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez VI. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Határozathozatal az általános iskolai intézményi étkezés térítési díjának megállapításához szükséges önköltségről Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: Gyermek étkeztetés önköltsége Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég) (Számítási módszer: az VI. határozat 1-2 melléklete) 906 Ft Ft 7

8 Határidő: március 29. Felelős: jegyző 7. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez VII. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Határozathozatal a szakiskola intézményi étkezés térítési díjának megállapításához szükséges önköltségről Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Szakiskola és a Vajda János Gimnázium tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: Gyermek étkeztetés önköltsége Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég) (Számítási módszer: az VII. határozat 1-2 melléklete) 970 Ft Ft Határidő: március 29. Felelős: jegyző 8. melléklet a 67/2017. számú előterjesztéshez VIII. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának megállapításához szükséges önköltségéről Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: Szociális étkeztetés önköltsége (Számítási módszer: az VIII. határozat 1számú melléklete) Ft Határidő: március 29. Felelős: jegyző II. Részletes indokolás 1. A rendelet hatályát tartalmazza. 2. A gyermekétkeztetés és a felnőtt étkeztetés térítési díjait tartalmazza a nyersanyagnorma figyelembevételével az alábbi intézményi bontásban: a) Bicske Városi Óvoda b) Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola 8

9 c) József Attila Szakiskola d) Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ A térítési díjak meghatározása a tízórai, ebéd, uzsonna igénybevételére külön-külön történik. 3. A rendelet hatálybaléptető rendelkezéseit tartalmazza. III. Előzetes hatásvizsgálati lap Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete az intézményi étkezés térítési díjak megállapításának előzetes hatásvizsgálata A módosítások és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény előírásai, különösen a 8. (2) bekezdése alapján a felülvizsgálat eredményeképpen új rendelet megalkotása indokolt. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) - (2) bekezdése előírja, hogy a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melyről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során az alábbiakat szükséges vizsgálni: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. I. társadalmi hatásai: A tervezet elfogadásának nincs mérvadó társadalmi hatása, mindemellett az igénybevevők által fizetendő étkezés térítési díjak kis mértékű emelése vált szükségessé. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett egy új rendelet megalkotása vált szükségessé. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletet nem érinti, mert a költségvetés tervezésekor a Bicske Városi Konyha figyelembe vette a nyersanyagköltséget. IV. környezeti következményei: 9

10 A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek. V. egészségi következményei: A szociális rászorulók számára is biztosított a gyermekétkeztetés, mely ellátás segíti a lakosság komfortérzetének stabilizálását VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. VII. megalkotásának szükségessége: A térítési díjak megállapítása szükségessé vált annak vonatkozásában, hogy a költségek egyensúlyba kerüljenek a bevételekkel. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A szabályozás hiánya, jogszabálysértést eredményez. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest. 9. melléklet a 67/2017.számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2017. (.) önkormányzati rendelete az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott óvodában, bölcsődében és az önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolában, középiskolában, szakiskolában biztosított menzai ellátásra, továbbá az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység étkezés térítési díj és a Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjainak megállapítására. 2. A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség figyelembe vételével a következő: a) Bicske Város Óvodában és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységében biztosított étkeztetés esetében fizetendő aa) tízórai térítési díja 100,- Ft 10

11 ab) ebéd térítési díja ac) uzsonna térítési díja 280,- Ft 90,- Ft b) A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében fizetendő ba) tízórai térítési díja 110,- Ft bb) ebéd térítési díja 310,- Ft bc) uzsonna térítési díja 100,- Ft. c) A József Attila Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében fizetendő ca) tízórai térítési díja 110,- Ft cb) ebéd térítési díja 310,- Ft cc) uzsonna térítési díja 100,- Ft. d) A József Attila Szakiskolában biztosított étkeztetés esetében fizetendő da) tízórai térítési díja 125,- Ft db) ebéd térítési díja 360,- Ft dc) uzsonna térítési díja 115,- Ft. e) A Vendég étkeztetés esetén fizetendő ebéd térítési díja teljes adagra 680,- Ft. fél adag esetén a teljes ár 70%-a 475,- Ft f) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő ebéd térítési díja 700,-Ft. g) Alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő ebéd térítési díja 340,-Ft. 3. (1) Ez a rendelet a 2. a)-d) és f) pontok, valamint a 3. (3) bekezdés kivételével napján lép hatályba. (2) A 2. a)-d) és f) pontok, valamint a 3. (3) bekezdés napján lépnek hatályba. (3) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2014. (VI.37.) önkormányzati rendelet. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző 11

12 Normaszámítás éves Össz. Megoszlás Élelmezési napok Nyersanyag étkezésenként 1 Élelmezési napra jutó nyersanyagköltség Korrekció Tényleges nettó nyersanyagköltség reggeli % 14909,6 85,9 85,9 tízórai % 0,0-0,0 Óvoda 409,0 Ft 1,000 ebéd % 42784,2 245,4 245,4 409,0 Ft uzsonna % 13473,9 77,7 77,7 reggeli % 863,1 85,9 64,4 tízórai % 0,0-0,0 Bölcsöde 409,0 Ft 0,750 ebéd % 2466,0 245,4 184,0 306,7 Ft uzsonna % 780,9 77,7 58,3 reggeli % 9638,6 85,9 107,3 tízórai % 0,0-0,0 Iskola alsó 409,0 Ft 1, ,2 Ft ebéd % 33294,6 245,4 306,7 112,7 uzsonna % 8342,9 77,7 97,1 0,0 reggeli % 6564,8 85,9 118,1 322,0 536,7 Iskola felső tízórai % 0,0-409,0 Ft 1,375 0,0 562,3 Ft 102,0 ebéd % 25917,0 245,4 337,4 uzsonna % 3638,7 77,7 106,8 reggeli % 305,8 85,9 128,8 tízórai % 0,0-0,0 Szakiskola 409,0 Ft 1, ,4 Ft ebéd % 268,2 245,4 368,1 uzsonna % 276,6 77,7 116,6 Alkalmazott ebéd % 11395,8 245,4 245,4 Ft 1, ,4 Ft Kapcsolat központ+vendég ebéd % 14697,6 245,4 245,4 Ft 1, ,4 Ft ,2 409,0 Éves anyagfelhasználás: Élelmezési napok összesen: 1 élelmezési napra jutó nyersanyag költség: ,00 Ft NETTÓ ,2 409,0 Ft

13 Normaszámítás január január Össz. Megoszlás Élelmezési napok Nyersanyag étkezésenként 1 Élelmezési napra jutó nyersanyagköltség Korrekció (adag alapján) Tényleges nettó nyersanyagköltség reggeli % 1544,6 68,8 68,8 tízórai % 0,0-0,0 Óvoda 327,6 Ft 1, ,6 Ft ebéd % 4425,0 196,6 196,6 uzsonna % 1397,5 62,2 62,2 reggeli % 88,8 68,8 51,6 tízórai % 0,0-0,0 Bölcsöde 327,6 Ft 0,750 ebéd % 253,8 196,6 147,4 245,7 Ft uzsonna % 80,4 62,2 46,7 reggeli % 1068,1 68,8 86,0 Iskola alsó tízórai % 0,0-0,0 Iskola átlag 327,6 Ft 1, ,5 Ft ebéd % 3675,6 196,6 245,7 90,3 uzsonna % 916,6 62,2 77,8 0,0 reggeli % 653,9 68,8 94,6 258,0 430,0 tízórai % 0,0-0,0 81,7 Iskola felső 327,6 Ft 1, ,5 Ft ebéd % 2647,8 196,6 270,3 uzsonna % 309,7 62,2 85,6 reggeli % 29,6 68,8 103,2 tízórai % 0,0-0,0 Szakiskola 327,6 Ft 1, ,4 Ft ebéd % 115,8 196,6 294,8 uzsonna % 26,8 62,2 93,4 Alkalmazott ebéd % 1069,8 196,6 196,6 Ft 1, ,6 Ft Kapcsolat központ+vendég ebéd % 1302,6 196,6 196,6 Ft 1, ,0 Ft ,3 327,6 Január havi anyagfelhasználás: Élelmezési napok összesen: 1 élelmezési napra jutó nyersanyag költség: ,00 Ft NETTÓ 19606,3 327,6 Ft

14 arányszámok Óvoda 32% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 6274 V. határozat 1. melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége 800 Ft

15 arányszámok Alkalmazott 8% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 1568 V. határozat 2. melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége 800 Ft

16 arányszámok Vendég 4% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 784 V. határozat 3. melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége Ft

17 arányszámok Általános Iskola 47% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 9215 VI. határozat 1. melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége 906 Ft

18 arányszámok Vendég 4% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 784 VI. határozat 2. melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége Ft

19 arányszámok Szakiskola 2% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 392 VII. határozat 1_melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége 970 Ft

20 arányszámok Vendég 4% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 784 VII. határozat 2. melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége Ft

21 arányszámok Kapcsolat Központ 5% személyi juttatások összesen Ft élelmiszer beszerzés Ft rezsiköltség Ft dologi kiadások Ft beruházások, felújítások Ft élelmezési napok 980 VIII. határozat 1. melléklete egy élelmezési napra jutó élelmiszer 340 Ft korrekció adag mennyisége alapján 1, Ft egy élelmezési napra jutó kiadás 460 Ft étkezkeztetés önköltsége Ft

Előterjesztés. az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról

Előterjesztés. az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról Előterjesztés az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról 1. előterjesztés száma: 60/2019. 2. előterjesztést készítő személy neve:

Részletesebben

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma: 293/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. október 1-jén tartandó ülésére Tárgy: - A gyermekvédelem helyi szabályairól

Részletesebben

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére 6/2018. (XI.20.) előterjesztés 6. napirendi pont Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-i ülésére Tárgy: A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 30. napján tartott ülésén 3. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany. hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

VI. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

VI. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. MÁRCIUS 23-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 774-7/2017/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (III..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelemi ellátásokról

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (III..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelemi ellátásokról RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (III..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelemi ellátásokról Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Ózd, 2014. július 17. Előterjesztő: Előkészítő: Alpolgármester

Részletesebben

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/ Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/208-001/11 : 52/208-009 e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu 4. Napirend Az előterjesztés törvényes. E L Ő T E R

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. május 31-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/269-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (X. 8.), 15/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról egységes

Részletesebben

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 15.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2018. március 28-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Lőrincz György

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/105-1/2015/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/994-1/2013/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET)

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2015.. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról Jánossomorja

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 5. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 5. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 5. rendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület szeptember 10-i ülésére

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület szeptember 10-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 24-26/2015. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2018. március hónap 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. I. Általános indokolás

Előterjesztés. I. Általános indokolás Előterjesztés Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(IV.26.) R EN D E L E T E

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(IV.26.) R EN D E L E T E Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(IV.26.) R EN D E L E T E (Egységes szerkezetben a 7/2017.(III.31.), a 3/2018.(II.28.), a 7/2018.(III.29.) és a 11/2019.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális

Részletesebben

Város Polgármestere Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: Fax:

Város Polgármestere Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: Fax: Város Polgármestere 310-174/112,113,142 www.biatorbagy.hu 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormákról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a személyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT GYERMEKÉTKEZTETÉS, VALAMINT A GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTOTT EGYÉB ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI (NETTÓ)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által

Részletesebben

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról és a gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, eljárási szabályok

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, eljárási szabályok Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Előterjesztés a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Előterjesztés a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához Előterjesztés a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához Előadó és az előterjesztést készítette: Finta Brigitta szociális ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére. a 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére. a 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére a 3. napirendi ponthoz Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról 1 Sárvár város Önkormányzatának

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó intézményi térítési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! polgármester. Határozati javaslat

Tisztelt Bizottság! polgármester. Határozati javaslat Tisztelt Bizottság! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2014.(XI.14.) sz. rendeletében döntött a saját konyhával rendelkező szociális és gyermekjóléti intézményeknél a 2015. január 1-jétől

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /101 es, és 102 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /101 es, és 102 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /101 es, és 102 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelete Ugod községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata ALSÓZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: Az el terjeszt megnevezése: Az el terjesztés Képvisel -testület általi tárgyalásának id pontja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. november

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 25.122/2016 Javaslat a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi airól szóló rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésére 859-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételér

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2.

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2. Dejtár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(II.17.)) sz. rendelete a nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról valamint az étkezési hozzájárulásról Dejtár Község Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Tárgy: Szociális rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

2. E rendelet augusztus 1-jén lép hatályba.

2. E rendelet augusztus 1-jén lép hatályba. Jánoshalma Városi Önkormányzat./2017.(XII..) önkormányzati rendelet-tervezete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 20/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Jánoshalma Városi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i ülésének 5 napirendi pontja

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i ülésének 5 napirendi pontja Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017 március 13-i ülésének 5 napirendi pontja Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

Részletesebben

JAVASLAT. A közétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjak megfizetéséről szóló egyes önkormányzati rendeletek és kapcsolódó határozatok módosítására

JAVASLAT. A közétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjak megfizetéséről szóló egyes önkormányzati rendeletek és kapcsolódó határozatok módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT A közétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjak megfizetéséről szóló egyes önkormányzati rendeletek és kapcsolódó

Részletesebben

Ózd, október 26. Előterjesztő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény Igazgatója Előkészítő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény

Ózd, október 26. Előterjesztő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény Igazgatója Előkészítő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. önkormányzati rendelete

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. önkormányzati rendelete T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /.. (..) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

E rendelet hatálya kiterjed a Dabas Város Önkormányzatának konyhája által biztosított étkezésben résztvevőkre.

E rendelet hatálya kiterjed a Dabas Város Önkormányzatának konyhája által biztosított étkezésben résztvevőkre. Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Városi Konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapítására Dabas Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/8/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A települési támogatás keretében

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1364-9/2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 117/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díj rendelet módosítására,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

E rendelet hatálya kiterjed a Dabas Város Önkormányzatának konyhája által biztosított étkezésben résztvevőkre.

E rendelet hatálya kiterjed a Dabas Város Önkormányzatának konyhája által biztosított étkezésben résztvevőkre. Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019 (VII.18.) számú önkormányzati rendelete a Városi Konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapítására Dabas Város

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület március 28.-i ülésére A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.(VI.02.) számú rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület március 28.-i ülésére A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.(VI.02.) számú rendelet módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Szociális

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1. Napirend gyermekvédelmi rendelet - előterjesztés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben