Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1"

Átírás

1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról egységes szerkezetben a 27/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelettel 2, a 14/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelettel 3 és a 29/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelettel 4 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XXII. kerület közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevevőire és ezen szolgáltatásokat nyújtó, az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekre. 2. A gyermekjóléti alapellátások formái 2. Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a) saját intézményeiben aa) gyermekjóléti központ működtetésével gyermekjóléti szolgáltatást, ab) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást, ac) családok átmeneti otthona működtetésével gyermekek átmeneti gondozása ellátást biztosít, b) szerződéses formában a gyermekek napközbeni ellátását ba) a gyermekek átmeneti otthonában, bb) a családi napköziben és bc) az alternatív napközbeni ellátással biztosítja. 1 Elfogadta a Képviselő-testület június 21-i ülésén, hatályos július 1-től. 2 Elfogadta a Képviselő-testület december 13-i ülésén, hatályos január 1-től. 3 Elfogadta a Képviselő-testület április 18-i ülésén, hatályos május 1-től. 4 Elfogadta a Képviselő-testület december 19-i ülésén, hatályos január 1-től.

2 3. Az egyes ellátási formákkal kapcsolatos különös szabályok 3. (1) A Családok Átmeneti Otthona a Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat tagintézményeként működik. (2) Az intézmény vezetője a felvételi kérelmet elutasítja, ha a kérelmező a) egy éven belül kizárásra került a Családok Átmeneti Otthonából, vagy b) családjának bármely tagja fertőző betegségben szenved. (3) Az intézményvezető az ellátást megszüntetheti a) a család négy napot meghaladó távolléte esetén, amennyiben távollétét előre nem jelentette be vagy b) személyi térítési díjhátralék miatt. 4. Eljárási szabályok 4. (1) A személyes gondoskodás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (2) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 5. (1) Az intézményvezető döntése elleni panaszról a polgármester dönt. (2) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, akkor a kifogás tárgyában a polgármester dönt. (3) Az Egyesített Bölcsőde tagintézményeiben történő ellátás igénybevételére, a kérelem elbírálásának szempontjaira - a Gyvt. vonatkozó rendelkezésein kívül - az intézmény házirendje és felvételi szabályzata az irányadó. (4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 5. Térítési díjak 6. (1) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben nyújtott szolgáltatások közül a) bölcsődei ellátás esetében az étkeztetés térítési díjának megállapításával egyidejűleg, a gyermek gondozásáért, b) óvodai, iskolai ellátás esetében az étkeztetésért, c) alternatív napközbeni ellátáshoz kapcsolódó gyermekétkeztetésért, d) a Családok Átmeneti Otthonában történő ellátásért kell térítési díjat megállapítani. (2) A Családok Átmeneti Otthonában a személyi térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

3 (3) Bölcsődei gondozás esetében az intézményi és személyi térítési díj megállapításának az alapját, valamint a játszócsoport intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete, az óvodai étkeztetés térítési díját a rendelet 2. melléklete, az iskolai étkeztetés és az alternatív napközbeni ellátáshoz kapcsolódó gyermekétkeztetés térítési díját a rendelet 3. melléklete, míg a családok átmeneti otthonában fizetendő intézményi térítési díjat és személyi térítési díj megállapításának az alapját a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 6. Záró rendelkezések 7. (1) E rendelet július 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 51/1998. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet. Szabolcs Attila polgármester dr. Szántó János jegyző

4 5, 6, 7 1. melléklet a 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez Bölcsődei ellátás térítési díja 1.) étkeztetés térítési díja Térítési díjak A B C intézményi térítési díj áfa* (27 %) bruttó térítési díj* 1. egész napos térítési díj: 330 Ft 90 Ft 420Ft 2. reggeli térítési díja: 80 Ft 22 Ft 102 Ft 3. tízórai térítési díja: 38 Ft 10 Ft 48 Ft 4. ebéd térítési díja: 132 Ft 36 Ft 168 Ft 5. uzsonna térítési díja: 80 Ft 22 Ft 102 Ft 2.) gondozás intézményi térítési díja: 2536 Ft/nap 3.) gondozás személyi térítési díjának intézményvezető általi megállapításának alapja: 3.1.) amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét: 3150 Ft/hó, illetve 150 Ft/nap, 3.2.) amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét: 2100 Ft/hó, illetve 100 Ft/nap. 4.) Speciális bölcsődei ellátás (játszóház) étkeztetés térítési díja Térítési díjak A B C intézmén yi térítési díj áfa* (27 %) bruttó térítési díj* 1. egész napos térítési díj: 836 Ft 226 Ft 1062 Ft 2. reggeli térítési díja: 203Ft 55 Ft 258 Ft 3. tízórai térítési díja: 96 Ft 26 Ft 122 Ft 4. ebéd térítési díja: 334 Ft 90 Ft 424 Ft 5. uzsonna térítési díja: 203 Ft 55 Ft 258 Ft 5 Módosította a 27/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos január 1-től. 6 Módosította a 14/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 1-től. 7 Módosította a 29/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos január 1-től.

5 5.) A bölcsőde játszócsoport szolgáltatásra vonatkozó térítési díja 530 Ft/óra. * Az áfa kulcs évközi változása esetén a törvényi szabályozás szerint változik az áfa, illetve a bruttó térítési díj összege.

6 2. melléklet a 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 8, 9 Óvodai étkeztetés térítési díja Térítési díjak A B C intézmén yi térítési díj áfa* (27 %) bruttó térítési díj* 1. egész napos térítési díj: 348 Ft 94 Ft 442 Ft 2. reggeli térítési díja: 54 Ft 15 Ft 69 Ft 3. ebéd térítési díja: 241 Ft 65 Ft 306 Ft 4. uzsonna térítési díja: 53 Ft 14 Ft 67 Ft * Az áfa kulcs évközi változása esetén a törvényi szabályozás szerint változik az áfa, illetve a bruttó térítési díj összege. 8 Módosította a 27/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos január 1-től. 9 Módosította a 29/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos január 1-től.

7 10, melléklet a 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez Iskolai étkeztetés és az alternatív napközbeni ellátáshoz kapcsolódó gyermekétkeztetés térítési díja Térítési díjak A B C intézmén yi térítési díj áfa* (27 %) bruttó térítési díj* 1. egész napos térítési díj: 411 Ft 112 Ft 523 Ft 2. reggeli térítési díja: 65 Ft 18 Ft 83 Ft 3. ebéd térítési díja: 281 Ft 76 Ft 357 Ft 4. uzsonna térítési díja: 65 Ft 18 Ft 83 Ft * Az áfa kulcs évközi változása esetén a törvényi szabályozás szerint változik az áfa, illetve a bruttó térítési díj összege. 10 Módosította a 27/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos január 1-től. 11 Módosította a 29 /2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos január 1-től

8 4. melléklet a 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díj összege: - napi térítési díj Ft, - havi térítési díj Ft. A személyi térítési díj intézményvezető általi megállapításának alapja: A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő személyi térítési díj az igénybevevő családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem a) 30 %-a, ha a az ellátást egy gyermekkel veszi igénybe, b) 50 %-a, ha a az ellátást több gyermekkel veszi igénybe.

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák szabályozásáról (egységes szerkezetben) Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben