AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK"

Átírás

1 Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás január 01. Az évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet január 1.- től hatályos módosításai alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat állapít meg. A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált normatívát állapít meg, az intézményi térítési díjat, valamennyi normatív kategóriára külön kell meghatározni. ÉTKEZTETÉS Szolgáltatási önköltség Sényő: Szolgáltatási önköltség Kótaj: Étkezés összköltsége = /Ft/ Szociális étkeztetés 1 adagra eső Összes adagszám Szolgáltatási költség adag - Nyersanyag költség 348 Ft/adag - Működési költség 367 Ft/adag Szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Étkeztetés Intézményi térítési díja 1. Azoknak a szociális étkezésben részesülőknek, akik folyamán ellátásban részesültek, és akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban, normatív támogatásban részesült; illetve azok az ellátottak, akik ellátását év folyamán megkezdték, de akik után az önkormányzat nem részesült normatív hozzájárulásban; valamint azon új ellátottak estében, akikre tekintettel az önkormányzat decemberében normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a szociális törvény 119/C.- alapján megállapított nyugdíjminimum 150%-a és a 300%-a között van:

2 Kiszállítás nélkül: 348 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Ft/adag Kiszállítással: 395 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 390 Ft/adag 2. Azon új ellátott szociális étkező esetén akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában a Szt. 119./C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: Kiszállítás nélkül: 348 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Ft/adag Kiszállítással: 395 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 348 Ft/adag 3. Azon új ellátott szociális étkező esetén akikre tekintettel az önkormányzat december hó folyamán normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában a Szt. 119./C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: Kiszállítás nélkül: 457 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Ft/adag Kiszállítással: 504 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 457 Ft/adag 4. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénybe vevőt, az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. 5. A személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha kötelezett jövedelmi, és vagyoni helyzete ezt indokolttá teszi. 6. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szt. 119./C -a szerint a jövedelemigazolás szerinti jövedelem 25%-át 20%-át 30%-át 20%-át 2%-át Étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén Kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás esetén Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén

3 15%-át 30%-át 80%-át Nappali ellátást, illetve Nappali ellátás és helyben étkezés Bentlakásos intézményi elhelyezés esetén 7. A személyi térítési díjat havonta, előre tárgyhónap 10.-ig kell megfizetni. Ha az előre befizetett térítési díj kevesebb, mint a már befizetett összeg, a túlfizetést a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I.31.) számú rendeletének 2. számú melléklete HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás óradíja, nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség, és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátottra jutó szolgáltatatási önköltségét Szolgáltatási önköltség Gondozottak éves átlaglétszáma Gondozásra fordított idő Gondozásra fordított idő/fő Ft 14 fő 4838 óra/14 fő/év 346 óra/fő/év Szolgáltatási önköltség Ft/ fő/ év: : 14 fő = Ft/fő/év : 346 óra = 1144 Ft/óra Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

4 1. Azon házi segítségnyújtásban részesülők, esetében, akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban, normatív hozzájárulásban részesült, valamint akik év folyamán ellátásban részesültek, de utánuk az önkormányzat nem részesült normatív hozzájárulásban, vagy akik ellátását 2008-ban a Szt. 63 -ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzik. Szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: Ft/fő/év Különbség: Ft/fő/év 2. Azon új ellátottak esetében akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült és akiknek családjában a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg. Szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: Ft/fő/év Különbség: Ft/fő/év 3. Azon új ellátottak esetében akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült és akiknek családjában a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíj minimum 150%-át meghaladja. Szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: Ft/fő/év Különbség: Ft/fő/év 4. Intézményi térítési díj a házi segítségnyújtásban részesülő esetén: gondozás, és lakáson kívül végzett egyéb tevékenységnél az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. Az étkeztetés igénybevétele esetén az étel lakásra szállítása egységesen 47 Ft/ ételadag. Egy háztartásba több ételadag kiszállítása esetén is, térítési díj csak egy adagért számolható fel. 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az önkormányzat a közigazgatási területén Támogató szolgáltatás igénybevételét, élő, ellátást igénybe vevő részére Családsegítést, térítésmentesen biztosítja.

5 Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 3. számú melléklete IDŐSEK KLUBJA Előző évi szolgáltatási önköltség Sényő: Előző évi szolgáltatási önköltség Kótaj: Szolgáltatási önköltség összesen: Ellátásban részesülők: 50 Fő/év Ft Ft Ft Szolgáltatási önköltség = Ft/fő/év 50 fő Normatív alap és kiegészítő támogatás: = Ft/fő/év Szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözete: Ft/fő/év 205. Ft/fő/nap Intézményi térítési díj 1. Azok az ellátást igénybe vevők, akik csak napközbeni tartózkodási ellátást veszik igénybe, az évi III. törvény, valamint a 29/1993. évi (II. 17.) Kormány rendelet által biztosított fenntartótói döntés alapján az ellátást térítésmentesen vehetik igénybe. 2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén: Étkeztetés intézményi térítési díja megegyezik az étkezési térítési díjaknál leírt differenciált összeggel. Nappali ellátás esetében lehetőség van napi háromszori étkezés igénybe vételére, ahol az intézményi térítési díj: Reggeli Ebéd 120 Ft/adag 348 Ft/adag. Új ellátottak esetében a jegyző által kiadott jövedelemigazolás alapján az intézményi térítési díj az étkezési térítési díjaknál leírtak szerint jövedelemhatárok szerint differenciált. Uzsonna 145 Ft/adag Összesen: 613 Ft/nap A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatásköre. Az intézményvezető a szolgáltatás megkezdése előtt a személyi térítési díjról az ellátást, kérelmezőt a kiadott jövedelemigazolás birtokában külön értesíti.

6 Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 4. számú melléklete IDŐSEK OTTHONA Szolgáltatási önköltség 2007-ben Sényő: Szolgáltatási önköltség 2007-ben Kótaj: alap 20 fő átlag létszám: Kiegészítő támogatás 20 fő átlag létszám: Szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözete: Szolgáltatási önköltség: Éves átlag létszám: 20 fő Szolgáltatási önköltség: Ft/fő 1. Azoknak az átlagos szintű ápolást-gondozást igénylő ellátottaknak, akik az ellátást december hónapban is igénybe vetté, rájuk tekintettel az önkormányzat normatív támogatásban részesült: Intézményi térítési díj: február 01.-től Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/nap/fő Különbözet: Ft/fő : 12= Ft/fő/hó 2. azoknak az új Sz.t. 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátást igénybe vevőknek, akikre tekintettel december hónapban az önkormányzat normatív támogatásban nem részesült, és akiknek a Sz.t. 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg: Intézményi térítési díj: február 01.-től Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/nap/fő Különbözet: Ft/fő : 12= Ft/fő/hó

7 3. azoknak az új Sz.t. 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátást igénybe vevőknek, akikre tekintettel december hónapban az önkormányzat normatív támogatásban részesült, és akiknek a Sz.t. 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíj minimum 150%-át meghaladja: Intézményi térítési díj: február 01.-től Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/nap/fő Különbözet: Ft/fő : 12= Ft/fő/hó A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatásköre. Új ellátottak esetén: A személyi térítési díjról, illetve a térítési díj kiegészítésről az intézményvezető az ellátás megkezdése előtt a jegyző által kiadott jövedelemigazolások alapján értesítést állít ki. Sényő, 2008 Január 31.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben