A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette."

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008. (VII.03.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szt) 92. (1) és (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 1. -ának (1) bekezdésébe a következő rendelkezés lép: A rendeletet alkalmazni kell Tokodaltáró Község Önkormányzatának közigazgatási területén a Sztv. 3. -ában meghatározott feltételek szerint. 2. A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. 4. A rendelet 2. (2) bekezdése d) ponttal egészül ki az alábbi módon: támogató szolgáltatás 5. A rendelet 2. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti ellátások tekintetében Tokodaltáró Község Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ néven a 2532 Tokodaltáró, Sallai utca 2. szám alatti intézményét működteti. A (2) bekezdés d) pontja szerinti ellátást Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye (2510 Dorog, Schmidt villa kert 13/2.) útján biztosítja. 6. A rendelet 3. -ának (1) bekezdésébe a következő rendelkezés lép: A személyes gondoskodás igénybevételének általános szabályait az Szt a határozza meg, az ellátás igénybevétele ennek megfelelően történik. 7. A rendelet 3. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 8.

2 A rendelet 3. -ának (3) bekezdése hatályát vesztette. 9. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ellátás jogosulatlan igénybevétele esetén a Szt át kell megfelelően alkalmazni. A rendelet 5. (2) bekezdése hatályát vesztette. A rendelet 5. (3) bekezdése hatályát vesztette A rendelet 5. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Tokodaltáró Község Képviselő-testülete méltányossági jogkörben eljárva alkalmazza a Szt. 17. (5) bekezdését. 13. A rendelet 6. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az étkeztetés térítési díjának megállapításánál a figyelembe vehető jövedelmet a Szt. 119/C. -a alapján kell meghatározni. A rendelet 6. (7) bekezdése hatályát vesztette A rendelet 7. bekezdése a következőképp módosul: A házi segítségnyújtás szabályait az Szt a, az ellátás formáira az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet tartalmazza az eljárási szabályokat. A rendelet 7. (1) bekezdése hatályát vesztette. A rendelet 7. (2) bekezdése hatályát vesztette. A rendelet 7. (3) bekezdése hatályát vesztette A rendelet 7. (4) bekezdése a következőképp módosul: Az házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításánál a figyelembe vehető jövedelmet a Szt. 119/C. -a alapján kell meghatározni. 20. A rendelet 8. -át követően az alábbi címmel, és a 8/A. -sal egészül ki: Támogató szolgáltatás Tokodaltáró Község Önkormányzata a támogató szolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye

3 (2510 Dorog, Schmidt villa kert 13/2.) útján biztosítja. A támogató szolgálat intézményi térítési díját e rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza, az ellátást igénybevevő jövedelmi viszonyai alapján e rendelet 1/B. számú mellékletében foglalt térítési díjakat kell fizetni. 21. A rendelet II. fejezete hatályát vesztette. 22. A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A házi segítségnyújtás térítési díja: Intézményi térítési díj normatíva kategóriánként: Szolgáltatási önköltség: 892,- Ft/óra 1.) 2007-ben ellátásban részesült személy esetén: 798,- Ft/óra 2.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén: 756,- Ft/óra 3.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meg haladó jövedelem esetén: 806,- Ft/óra Házi segítségnyújtásban részesülő személyek személyi térítési díjához nyújtott kedvezmény: 1) 2007-ben ellátásban részesült személy esetén 718,- Ft, 2) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (ami ,- Ft) nem haladja meg, 676,- Ft., 3) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (ami ,- Ft) meghaladja, 646,- Ft. Nappali ellátás (Idősek Klubja) intézményi térítési díja: 1.) Teljes ellátás szolgáltatási önköltsége: 1.241,- Ft/nap Intézményi térítési díj: 646,- Ft/nap 2.) Csak tagok szolgáltatási önköltsége: 953,- Ft/nap Intézményi térítési díj: 358,- Ft/nap 1) Nappali ellátást igénybevevők esetén megállapított személyi térítési díjhoz nyújtott kedvezmény (tartózkodók és étkező személyek un. teljes ellátás), a) 2007-ben ellátásban részesült személy esetén a személyi térítési díjhoz nyújtott kedvezmény 523,- Ft/nap, b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg 565,- Ft/nap

4 c) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a között van 523,- Ft/nap d) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át meghaladja 375,- Ft/nap 2) Nappali ellátást igénybevevők esetén megállapított személyi térítési díjhoz nyújtott kedvezmény (csak tartózkodó személyek), a) 2007-ben ellátásban részesült személy esetén 358,- Ft/nap, b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg 358,- Ft/nap c) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a között van 358,- Ft/nap d) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át meghaladja 358,- Ft/nap 23. A rendelet a következő 1/A. számú melléklettel egészül ki: Támogató szolgálat intézményi térítési díja: Intézményi térítési díj: Személyi segítés térítési díja: 284 Ft/óra Személyszállítás térítési díja: 83 Ft/km Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja: Személyi segítés térítési díja: 284 Ft/óra Személyszállítás térítési díja: 83 Ft/km 24. A rendelet a következő 1/B. számú melléklettel egészül ki: Támogató szolgálat térítési díjai az ellátást igénybevevők jövedelmi viszonyai alapján: Szállítás Személyi segítés Az ellátást igénybevevők jövedelmi viszonyai alapján Ft/km megállapított Ft/óra térítési díjak Ft/hó/fő

5 (1) E rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) E rendelet kihirdetésével hatályát veszti Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2003. (V.30.), 3/2004. (II.12.), 14/2004. (VII.13.), 3/2005. (II.11.), 11/2005. (IV.29.), 4/2006. (III. 24.), 9/2006. (IX.15.), 6/2007. (III.30.), 12/2007. (IV.27.) számú rendeletei. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tokodaltáró, július 03. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző Záradék: A rendeletet kihirdettem! Tokodaltáró, július 4. dr. Szax Márta Veronika jegyző

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. Ópályi Község Önkormányzata a szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben