K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE Sényő, Kossuth u /2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község Önkormányzatának évi költségvetésének előterjesztése, rendelet megvitatása. Sényő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2008.(I.31.) Kt. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Sényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal. Más szerve nincs, mivel intézményei tagintézményként látják el a feladataikat más településekkel társulva. (2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban,

2 b) bevételi főösszegét ezer forintban,. a) a hiány összegét ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások: támogatások, segélyek egyéb kiadások (tartalék): 1000 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: ezer forint, - a felújítások előirányzata: ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások: - hiteltörlesztés előirányzata: 5194 ezer forint, - fejlesztési célú hitel kamata: 2628 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza. 2

3 (3) Az önkormányzat egyéb (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) előirányzata 1000 ezer forint. (4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg. 9.. A havi pénzellátást (finanszírozási tervet) a 8. sz. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 10.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 24 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2.. (2) bekezdés szerinti címek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 11.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 3

4 A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 16. (1) Az önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét az önkormányzat intézményeihez az éves költségvetési előirányzat 5 %-át meghaladó elismert 30 napon túli fizetési kötelezettség esetén határozza meg. (2) A kirendelés elkerülése, illetve a kialakuló helyzet feltárása érdekében a gazdasági vezetőnek jeleznie kell a jegyző felé a 30 napot, illetve az 5 %-ot meghaladó tartozás állományát. 4

5 (3) A költségvetésben tervezett és a 3. -ban kimutatott ezer forint forráshiányt ÖNHIKI pályázat benyújtásával tervezi a képviselő-testület kiváltani. (4) A forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse el az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (5) A (4) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik. (6) A pályázat kedvező elbírálásáig minden szakfeladaton az egyéb készletbeszerzések és a karbantartások kiadás nemeken a felhasználás zárolását rendeli el a Képviselő-testület A köztisztviselői illetményalap összege: Ft. Záró és egyéb rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pehely Zoltán polgármester Dr.Kardos Csaba jegyző A rendelet kihirdetve: Sényő, január 31. 5

6 Dr.Kardos Csaba jegyző 6

7 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzat évi tervezett bevételeiről forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. -ához az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett bevételeiről forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett működési kiadásairól, 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. -ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. 7. sz. melléklet az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásairól 8. sz. melléklet a évi finanszírozási tervről 7

8 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.. (2) bekezdéséhez Cím száma 1. Cím neve POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ 8

9 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi tervezett bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sorszám Adatok e Ft-ban Előirányzat összege Intézményi működési bevételek ből Alaptevékenység bevételei ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei 04 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (01+05) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás ból Önkormányzatok költségvetési támogatása ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 08-ból Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 16 államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és 17 visszatérülése Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 19 Költségvetési bevételek (18+19) Működési célú hitel (forráshiány) Bevételek összesen (20+21)

10 3.sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban sz. 1. Cím neve Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási jogkör Önálló Bevételi forrás megnevezése Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök Finanszírozás, pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10

11 4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett működési kiadásai és létszám-előirányzata Ezer forintban sz. 1 Cím neve Polgármesteri Hivatal Gazdálko Dási jogkör Önálló Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill. létszám-előirányzat Személyi jell.kiadások Előirány - zat összege Létszám előirányzat fő Járulékok Dologi kiadások Spec.célú támogatások Egyéb kiadások 1000 ÖSSZESEN:

12 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Cím Felújítási és Előirányzat Gazdálko- felhalmozási kiadás sz. neve dási jogkör megnevezése Összege 1 Polgármesteri Hivatal Önálló Felhalmozási célú hitel 5194 visszafizetése Fejl.célú hitel kamata 2628 Felhalmozási kiadások összesen:

13 6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev. 6. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 13

14 Ssz Megnevezés Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

15 7. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A többéves kihatással járó feladat megnevezése 1. Szociális otthon beruházási hitele 2. Felhalm.célú hitel kamata Előirányzatok éves bontásban Összes en

16 8. sz. melléklet Sényő Község Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉVI ÖSSZESEN Bevételek 1. Saját bevételek Intézményi bevételek 2. Ön.sajátos bevételek SZJA+kiegészítés Gépjárműadó Helyi adó Pótlék, bírság Állami hozzájárulás 4. Átvett pénzeszköz Felhalm. bevétel Hitel Pénzmaradvány Bevételek.össz Kiadások 1. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Működési hitel Felhalmozási hitel Felhalmozási kiadás 8. Tartalékok

17 Kiadások össz Egyenleg (bevétel-kiadás)

18 Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.)Kt. rendeletének 1. számú függeléke AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás január 01. Az évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet január 1.-től hatályos módosításai alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat állapít meg. A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált normatívát állapít meg, az intézményi térítési díjat, valamennyi normatív kategóriára külön kell meghatározni. ÉTKEZTETÉS Szolgáltatási önköltség Sényő: Szolgáltatási önköltség Kótaj: Étkezés összköltsége = /Ft/ Szociális étkeztetés 1 adagra eső Összes adagszám Szolgáltatási költség adag - Nyersanyag költség 348 Ft/adag - Működési költség 367 Ft/adag Szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Étkeztetés Intézményi térítési díja 18

19 1. Azoknak a szociális étkezésben részesülőknek, akik folyamán ellátásban részesültek, és akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban, normatív támogatásban részesült; illetve azok az ellátottak, akik ellátását év folyamán megkezdték, de akik után az önkormányzat nem részesült normatív hozzájárulásban; valamint azon új ellátottak estében, akikre tekintettel az önkormányzat decemberében normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a szociális törvény 119/C.- alapján megállapított nyugdíjminimum 150%-a és a 300%-a között van: Kiszállítás nélkül: 348 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Normatív támogatás Ft/adag Kiszállítással: 395 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 390 Ft/adag 2. Azon új ellátott szociális étkező esetén akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában a Szt. 119./C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: Kiszállítás nélkül: 348 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Normatív támogatás Ft/adag Kiszállítással: 395 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 348 Ft/adag 3. Azon új ellátott szociális étkező esetén akikre tekintettel az önkormányzat december hó folyamán normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában a Szt. 119./C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: Kiszállítás nélkül: 457 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Normatív támogatás Ft/adag 19

20 Kiszállítással: 504 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 457 Ft/adag 4. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénybe vevőt, az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. 5. A személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha kötelezett jövedelmi, és vagyoni helyzete ezt indokolttá teszi. 6. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szt. 119./C -a szerint a jövedelemigazolás szerinti jövedelem 25%-át 20%-át 30%-át Étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén 20%-át 2%-át Kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás esetén Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén 15%-át 30%-át 80%-át Nappali ellátást, illetve Nappali ellátás és helyben étkezés Bentlakásos intézményi elhelyezés esetén 7. A személyi térítési díjat havonta, előre tárgyhónap 10.-ig kell megfizetni. Ha az előre befizetett térítési díj kevesebb, mint a már befizetett összeg, a túlfizetést a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. 20

21 Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I.31.) Kt. rendeletének 2. számú függeléke HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás óradíja, nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség, és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátottra jutó szolgáltatatási önköltségét Szolgáltatási önköltség Ft Gondozottak éves átlaglétszáma 14 fő Gondozásra fordított idő 4838 óra/14 fő/év Gondozásra fordított idő/fő 346 óra/fő/év Szolgáltatási önköltség Ft/ fő/ év: : 14 fő = Ft/fő/év : 346 óra = 1144 Ft/óra Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1. Azon házi segítségnyújtásban részesülők, esetében, akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban, normatív hozzájárulásban részesült, valamint akik év folyamán ellátásban részesültek, de utánuk az önkormányzat nem részesült normatív hozzájárulásban, vagy akik ellátását 2008-ban a Szt. 63 -ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzik. Szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: Ft/fő/év Különbség: Ft/fő/év 21

22 2. Azon új ellátottak esetében akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült és akiknek családjában a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg. Szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: Ft/fő/év Különbség: Ft/fő/év 3. Azon új ellátottak esetében akikre tekintettel az önkormányzat december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült és akiknek családjában a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíj minimum 150%-át meghaladja. Szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: Ft/fő/év Különbség: Ft/fő/év 4. Intézményi térítési díj a házi segítségnyújtásban részesülő esetén: gondozás, és lakáson kívül végzett egyéb tevékenységnél az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. Az étkeztetés igénybevétele esetén az étel lakásra szállítása egységesen 47 Ft/ ételadag. Egy háztartásba több ételadag kiszállítása esetén is, térítési díj csak egy adagért számolható fel. 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az önkormányzat a közigazgatási területén Támogató szolgáltatás igénybevételét, élő, ellátást igénybe vevő részére Családsegítést, térítésmentesen biztosítja. 22

23 Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) Kt. rendeletének 3. számú függeléke IDŐSEK KLUBJA Előző évi szolgáltatási önköltség Sényő: Előző évi szolgáltatási önköltség Kótaj: Szolgáltatási önköltség összesen: Ellátásban részesülők: 50 Fő/év Ft Ft Ft Szolgáltatási önköltség = Ft/fő/év 50 fő Normatív alap és kiegészítő támogatás: = Ft/fő/év Szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözete: Ft/fő/év 205. Ft/fő/nap Intézményi térítési díj 1. Azok az ellátást igénybe vevők, akik csak napközbeni tartózkodási ellátást veszik igénybe, az évi III. törvény, valamint a 29/1993. évi (II. 17.) Kormány rendelet által biztosított fenntartótói döntés alapján az ellátást térítésmentesen vehetik igénybe. 2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén: Étkeztetés intézményi térítési díja megegyezik az étkezési térítési díjaknál leírt differenciált összeggel. Nappali ellátás esetében lehetőség van napi háromszori étkezés igénybe vételére, ahol az intézményi térítési díj: Reggeli Ebéd 120 Ft/adag 348 Ft/adag. 23

24 Új ellátottak esetében a jegyző által kiadott jövedelemigazolás alapján az intézményi térítési díj az étkezési térítési díjaknál leírtak szerint jövedelemhatárok szerint differenciált. Uzsonna 145 Ft/adag Összesen: 613 Ft/nap A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatásköre. Az intézményvezető a szolgáltatás megkezdése előtt a személyi térítési díjról az ellátást, kérelmezőt a kiadott jövedelemigazolás birtokában külön értesíti. Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31. Kt.rendeletének 4. számú függeléke IDŐSEK OTTHONA Szolgáltatási önköltség 2007-ben Sényő: Szolgáltatási önköltség 2007-ben Kótaj: Normatív támogatás alap 20 fő átlag létszám: Kiegészítő támogatás 20 fő átlag létszám: Szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözete: Szolgáltatási önköltség: Éves átlag létszám: 20 fő Szolgáltatási önköltség: Ft/fő 1. Azoknak az átlagos szintű ápolást-gondozást igénylő ellátottaknak, akik az ellátást december hónapban is igénybe vetté, rájuk tekintettel az önkormányzat normatív támogatásban részesült: Intézményi térítési díj: február 01.-től Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség Ft/fő/év 24

25 Ft/fő/év Normatív támogatás Ft/nap/fő Különbözet: Ft/fő : 12= Ft/fő/hó 2. azoknak az új Sz.t. 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátást igénybe vevőknek, akikre tekintettel december hónapban az önkormányzat normatív támogatásban nem részesült, és akiknek a Sz.t. 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg: Intézményi térítési díj: február 01.-től Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Normatív támogatás Ft/fő/év Ft/nap/fő Különbözet: Ft/fő : 12= Ft/fő/hó 3. azoknak az új Sz.t. 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátást igénybe vevőknek, akikre tekintettel december hónapban az önkormányzat normatív támogatásban részesült, és akiknek a Sz.t. 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíj minimum 150%-át meghaladja: Intézményi térítési díj: február 01.-től Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség Ft/fő/év Normatív támogatás Ft/fő/év Ft/nap/fő Különbözet: Ft/fő : 12= Ft/fő/hó 25

26 A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatásköre. Új ellátottak esetén: A személyi térítési díjról, illetve a térítési díj kiegészítésről az intézményvezető az ellátás megkezdése előtt a jegyző által kiadott jövedelemigazolások alapján értesítést állít ki. Sényő, január 31. Pehely Zoltán sk. polgármester Dr. Kardos Csaba sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Sényő, február 04. CsobánTamara leíró 26

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben