Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja. Szociális étkeztetés 1.. 1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 287,-Ft/adag 2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja: 130,-Ft/adag Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 110,- Ft/óra Idősek klubja Az idősek klubjában fizetendő térítési díj: a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők részére díjmentes. b) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén a térítési díj: 400,-Ft/nap Idősek otthona Az idősek otthonában a térítési díj - napi összege: 2.333,-Ft -havi összege: ,- Ft A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. 4. Tanyagondnoki szolgálat 5. Gyermekek napközbeni ellátása

2 Az intézményi térítési díj összege: a.) napköziotthonos óvodában: 250,-Ft/nap b.) általános iskola napközis otthonában 7-10 éves korosztály részére: 320,-Ft/nap c.) éves korosztály részére 370,-Ft/nap d.) általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére: 220,-Ft/nap éves korosztály részére: 226,-Ft/nap 6. Demens betegek ellátása 7.. A demens betegek bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja: 2.033,- Ft ,- Ft Fogyatékosok otthona 8.. Fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj: 1.630,- Ft ,-Ft Családok átmeneti otthona 9.. Családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj: 536,- Ft ,- Ft Támogató szolgálat 10.. A támogató szolgálat térítésmentes. Záró rendelkezések 11. (1) Ezen rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 12/2009.(V.29.) rendelet. Maczkó József s.k. polgármester Oltyánné Kozla Erika s.k. jegyző

3 INDOKOLÁS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosításához. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti tárgyú önkormányzati rendelet megalkotásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXX. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni. Általános szabály, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözetét nem haladhatja meg. A térítési díjra vonatkozó javaslatunkat az egyes ellátási formákra az alábbiak szerint indokoljuk meg: 1) Szociális étkeztetés: Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. a.) évben a költségvetési beszámoló adatai szerint az étkeztetés szolgáltatási önköltsége ,-Ft, átlagosan 43 fő szociális étkezőre. Egy ebéd szolgáltatási önköltsége ( ,- Ft/251 nap/43 fő = 507,-Ft/adag. Vizsgálnunk kell az egy ebédre jutó normatív állami támogatást is, amely ,-Ft/251,- Ft = 220,- Ft. Az étkeztetés nettó önköltsége 507, ,- = 287,- Ft b.) Az étel házhozszállításáért külön kell díjat megállapítani. Ennek költsége évben nálunk úgy alakult, hogy a szociális étkeztetés szakfeladaton Ft önköltség mutatkozott. Ez az összeg 1 étkezőre 1 napra 130,- Ft költséget jelent. 2) Idősek klubjában fizetendő térítési díjat: a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők részére, és b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők részére is meg kell határozni. A nappali ellátás térítési díjának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy: - a normatív támogatás e szolgáltatásnál az étkezéshez és a nappali ellátás étkezésen túli költségeihez együttesen ad hozzájárulást, - a térítési díjnak függnie kell attól, hogy az ellátott igényel-e étkezetetést az ellátáson belül, vagy nem. A térítési díj megállapításához a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya tájékoztatót adott ki, melynek figyelembe vételével készült el az alábbi számítás. A nappali ellátás éves működési költsége 2009-ben: ,- Ft Normatív támogatás nappali ellátásra étkezés nélkül: 22 fő x ,-Ft/fő/év ,- Ft Normatív támogatás akik étkeznek is 6 fő x Ft/fő/év ,- Ft Nettó önköltség: ,- Ft Átlagos étkezési térítési díj: 6x287x251 nap ,- Ft Nappali ellátás térítési díjtömege: ,- Ft Nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: ,-Ft/(28főx251 nap)= ,-Ft/fő/nap Étkezéses nappali ellátás díja: = 718,-Ft/fő/nap. A fenti számítás alapján azt lehet látni, hogy mennyi a számított intézményi térítési díj a két kategóriában. Javaslom, hogy a csak nappali ellátást igénybe vevők továbbra se fizessenek térítési díjat, míg akik étkeznek a klubban, azok számára 400,- Ft legyen egy napi ellátás.

4 3) Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. A házi gondozás önköltsége ,- Ft volt évben, 8 gondozottra. A normatív állami hozzájárulás összege ,-Ft/fő/év. Az egy főre jutó önköltség ,-Ft/8 fő = ,- Ft. Nettó önköltség ( ) : ,- Ft/251 nap/8 óra = 110,- Ft/óra 4) Az idősek otthonában az intézményi térítési díj: Az idősek otthonában fizetendő térítési díjra is vonatkozik az a szabály, hogy a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete a térítési díj. Az Otthonház jelenleg érvényes működési engedélye szerint 27 fő bentlakó gondozott lehet évben ( , ,- ) ,- Ft volt az otthonház költsége. Egy fő egy napra 5.204,-Ft-ba, 1 hónapra ,-Ft-ba, 1 évre ,-Ft-ba kerül. Ez a szolgáltatási önköltség. Ezt csökkenteni kell a normatív állami hozzájárulás összegével, amely ,- Ft/fő/év ,- Ft ,- Ft = ,- Ft (szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözete), ez havi szinten ,- Ft. Az intézményi térítési díjat maximum ebben az összegben lehet meghatározni. A évi költségvetés elfogadásakor 1 millió Ft bevétellel számoltunk térítési díj emelésből. Mivel az emelt térítési díjat június 1-től lehet csak alkalmazni, 6 hónappal számolva, legalább 6.000,-Ft-tal meg kell emelni a térítési díjat. Ezért szerepel a javaslatban ,- Ft. Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályok értelmében a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető állapítja meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 25%-át étkeztetés, 20%-át házi segítségnyújtás, 30%-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, 30%-át nappali ellátás és ott étkezés esetén, 80%-át bentlakásos elhelyezés estén. Kérem a rendelet tervezet megvitatását és elfogadását. A továbbiakban azokat a tételeket mutatjuk be, amelyek nem tartoznak a rendelet hatálya alá, mert nem szociális alapon biztosítjuk ezeket az ellátásokat. A munkahelyi és vendég étkeztetésről van szó évben jelentősen megváltoztak a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII.törvényben szabályozott, természetbeni juttatásokra vonatkozó előírások. A törvény szerint meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek minősül az étkezőhelyi vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés, vagy közétkeztetés nyújtása révén juttatott bevétel, ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is. Korábban önkormányzatunk döntés hozott arról, hogy engedélyezi a konyha részére, az utalványok beváltását. Az utalványokat a kibocsátó cégek átlagosan 5%+Áfa kezelési költséggel váltják vissza. Ennek a költségnek az elkerülése érdekében javasoljuk megállapítani a vendég étkezés árát 5%-kal magasabb összegben oly módon, hogy aki készpénzzel fizet, az 5 % kedvezményt kap. A felnőtt vendég ebéd árát nem javasoljuk változtatni, mert a közbeszerési eljárás eredményeként a nyersanyagköltség csökkent, de a rezsi emelkedett. Jelenleg 490,- Ft+Áfa egy vendég ebéd, ezt javaslom változatlanul hagyni abban az esetben, ha készpénzzel fizeti ki az igénylő. Étkezési utalvánnyal történő étkezés esetében azonban 522,- Ft+Áfa összeget az alábbiak miatt javaslok: Egy felnőtt ebéd nyersanyagköltsége: 232,- Ft Rezsi: 258,- Ft Bruttó ár 5%-a egyéb költség: 32,- Ft

5 Összesen: 522,- Határozati javaslat Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) A felnőtt vendég ebéd árát 522,- Ft + Áfa/adag összegben állapítja meg étkezési utalvánnyal történő fizetés esetén május 1. napjától. 2.) A felnőtt vendég ebéd árát készpénzfizetés esetén 490,- Ft + Áfa/adag összegben állapítja meg május 1. napjától. Erről: valamennyi képviselő, helyben Kelebia község lakossága, Polgármesteri Hivatal - é r t e s ü l n e k - Kelebia, április 15. Maczkó József s.k. polgármester

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben