E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 5-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 5-i ülésére"

Átírás

1 GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület február 5-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2007. (II.23.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására. Előterjesztő: Dr. Gémesi György

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Egyesített Szociális Intézmény szociális alapszolgáltatás keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint idősek és fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja. A szociális törvényben szabályozott szakosított ellátások közül Idősek Otthonát, valamint átmeneti elhelyezést biztosító ellátás keretében Időskorúak Gondozóházát működteti. A szociális törvény 62. -a alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A fenti jogosultsági feltételek részletes szabályait önkormányzati rendeletünkben szükséges meghatározni. A szociális törvény végrehajtására hozott 1/2000. (I.07.) SzCsM. rendelet 21. -ában meghatározott rendelkezések szerint az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM együttes rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint kell figyelembe venni. Étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri melegételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybevevő részére diétás étkezést kell biztosítani. Az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított ellátási formák szolgáltatási önköltsége a Szociális törvény 115. (9) bekezdésben foglaltak alapján lett megállapítva. Az évi. III. tv (1) bekezdés rendelkezése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az integrált feladat ellátás miatt, a szociális törvény a szerinti intézményi térítési díj számítása, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányos felosztásával történt. Az ilyen módon megkapott intézményi térítési díj az úgynevezett dokumentált intézményi térítési díj, amelynél az ellátottak részére a Szociális törvény 115. (10) bekezdése szerint, a fenntartó alacsonyabb összegben is meghatározhat intézményi térítési díjat. A 29/1993. (II.17.) korm. rendelet 2. (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként kimutatott intézményi térítési díjat ez esetben is dokumentálni kell.

3 Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként Idősek Klubja Normatíva: Ft/fő/év normatív támogatás = 582,- Ft/fő/nap 251 nap Önköltség (Blahai klub): Ft = Ft/nap : 25 férőhely = 1.155,- Ft/fő/nap 251 nap Össz. önköltség: Ft/fő/nap Ft ebéd önköltség =1.648,- Ft/nap Intézményi térítési díj: Étkezési + össz. önköltség: 1.648,- Ft Normatíva - 582,- Ft 1.066,- Ft Az intézményi térítési díj a 1.066,- Ft-ot nem haladhatja meg naponta. Javaslat március 01-től, a térítési díj változásra: Étkezési térítési díj: 452,-Ft/adag Igénybevételi díj étkezés mellett: 70,- Ft/nap Igénybevételi díj étkezés nélkül: 50,- Ft/nap Étkezési térítési díj: 493,-Ft/adag Igénybevételi díj étkezés mellett: 70,- Ft/nap Igénybevételi díj étkezés nélkül: 50,- Ft/nap Fogyatékos személyek Napközi Otthona Normatíva: Ft/fő/év : 251 nap = Ft/nap Szolgáltatási önköltség: Ft /év : 251 nap = Ft/nap Ft/nap : 20 férőhely = Ft/fő/nap Intézményi térítési díj számítása: Szolgáltatási önköltség: Ft/fő/nap Étkezési költség Ft/adag Ft/fő/nap Normatíva Ft/fő/nap Ft/fő/nap Az intézményi térítési díj a Ft-ot nem haladhatja meg! -2-

4 Javaslatom március 01-től, a térítési díj változásra: étkezési térítési díj: 452,- Ft/adag igénybevételi díj étkezés mellett: 70,- Ft/nap igénybevételi díj étkezés nélkül: 50,- Ft/nap étkezési térítési díj: 493,- Ft/adag igénybevételi díj étkezés mellett: 70,- Ft/nap igénybevételi díj étkezés nélkül: 50,- Ft/nap A nappali ellátásra 29/1993 II.17. korm. rendelet 15. -a alapján továbbra is kétféle térítési díjat kell megállapítani: egyrészt, térítési díjat kell megállapítani azon esetekre, amikor a klubbot csak napközbeni tartózkodásra veszik igénybe, illetve amikor a napközbeni tartózkodás mellett, az étkezést is igénybe veszik, mind a két nappali ellátást biztosító intézmény esetében a Sztv a alapján a dokumentált intézményi térítési díj mértéke olyan magas, hogy azt az ellátottak nem képesek megfizetni. Javaslom, hogy az intézményi térítési díj alapja továbbra is az ebéd önköltsége legyen, mert így várhatóan a napi rendszerességgel bejáró klubtagok száma emelkedni fog, vagy legalább nem csökken. A jövedelemnek megfelelően az ebéd önköltségének sávos besorolása pedig lehetővé teszi, hogy az ellátottak részére az igénybevételi díjjal együtt, megfizethető térítési díj kerüljön megállapításra, úgy az Idősek klubjában, mint a Nefelejcs napköziben. Az igénybevételi díj összegét mind a két intézményben javaslom változatlanul a évi összeggel jóváhagyni. Házi segítségnyújtás A) Térítési díj számítása azok részére, akiknek családjában az évi III. tv. 119/C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: Normatíva: Ft/fő/év Ft/fő/év : 251 nap = Ft/fő/nap Ft/fő/nap : 8 óra = 135 Ft/óra A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbsége: Ft - (23 fő x Ft/fő/év) = Ft/év A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbségének az évi munkaórákra, és egy gondozóra jutó összege: Egy napra jutó összeg: Ft/év : 251 nap = Ft /nap Egy órára jutó összeg: Ft/nap : 8 óra = Ft Egy gondozóra jutó összeg: Ft : 9 gondozó = Ft Az intézményi gondozási óradíja ez esetben nem haladhatja meg az: Ft-ot. -3-

5 B) Térítési díj számítása azok részére, akiknek családjában a Szoctv. 119/C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja vagy akiknek ellátását a Szoc.tv ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi. Normatíva: Ft/fő/év Ft/fő/év : 251 nap = Ft/fő/nap Ft/fő/nap : 8 óra = 85.- Ft/óra A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbsége: Ft - (23 fő x Ft/fő/év) = Ft/év A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbségének az évi munkaórákra, és egy gondozóra jutó összege: Egy napra jutó összeg: Ft/év : 251 nap = Ft /nap Egy órára jutó összeg: Ft/nap : 8 óra = Ft Egy gondozóra jutó összeg: Ft : 9 gondozó = Ft Az intézményi gondozási óradíja ez esetben nem haladhatja meg a 913,- Ft-ot. Javaslatom március 01-től, a gondozási óradíj díj változásra: Gondozási óradíj: 550,- Ft/óra Gondozási óradíj A és B pontban egyformán: 600,- Ft/óra A házi segítségnyújtás indokoltságát és a naponta, órában meghatározott mértékét a kijelölt szakértői bizottság fogja megállapítani. A gondozási szükséglet vizsgálata nem befolyásolja pozitív irányba a látogatások számát. Javaslom, hogy egységesen 600 Ft/óradíj kerüljön megállapításra az ellátottak részére. A rendelkezésünkre álló információkra alapozva a javasolt összeg megfizethető lesz az ellátottak részéről. Étkeztetés A) Térítési díj számítása azok részére, akiknek családjában a szociális törvény 119/C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el. Normatíva: Ft/év : 251 nap = Ft/nap/adag Önköltség: Ft/adag Intézményi térítési díj: Önköltség: Ft Normatíva FT Ft Az intézményi térítési díj összege nem lehet több Ft/adagnál. -4-

6 Javaslatom március 01-től a térítési díj változásra: Étkezési térítési díj: 85,- Ft/adag Étkezési térítési díj: 130,- Ft/adag B) Térítési díj számítása azok részére, akiknek családjában a Szoctv. 119/C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 300%-át: Normatíva: Ft/év : 251 nap = Ft/nap/adag Önköltség: Ft/adag Intézményi térítési díj: Önköltség: Ft Normatíva Ft Ft Az intézményi térítési díj összege nem lehet több Ft/adagnál. Javaslatom március 01-től a térítési díj változásra: Étkezési térítési díj: 127,- Ft/adag Étkezési térítési díj: 171,- Ft/adag C) Térítési díj számítása azok részére, akiknek családjában a szociális törvény 119/C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: Normatíva: Ft/év : 251 nap = Ft/nap/adag Önköltség: Ft/adag Intézményi térítési díj: Önköltség: Ft Normatíva FT Ft Az intézményi térítési díj összege nem lehet több Ft/adagnál. Javaslatom március 01-től, a gondozási óradíj díj változásra: Étkezési térítési díj: 194- Ft/adag Étkezési térítési díj: 238,- Ft/adag -5-

7 Az étkeztetést igénybe vevők többsége részére, az ebédet házhoz kell szállítani. A gondozottakat az étkezési térítési díj megfizetése mellett, a szállítási díj megfizetése is terhelni fogja. A szállítási költség mellett, a javasolt étkezési intézményi térítési díj, a szolgáltatást igénybe vevők részéről, még megfizethető összeg. Az intézmény főzőkonyhája az ellátottak és az intézmény dolgozói részére biztosítja elsősorban a meleg étkeztetés lehetőségét. A külső étkezők, a fennmaradó kapacitás mértékéig, szolgáltatási önköltségi áron (493 Ft/adag) vehetik igénybe az intézményi ebédet. Ebéd házhoz szállítása Gépkocsi önköltsége: Ft/év : km/év = 203,84 Ft/km Az éves összes km-ből csak ebédszállításra fordított km: km/év : 251 nap = 27,64 km/nap Napi szállítási költség: 27,64 km x 203,84 Ft = Ft/nap Egy ellátottra jutó napi szállítási költség: Ft/nap : 32 fő ellátott = Ft/fő Ft ÁFA = Ft/fő/nap A szállítási költség intézményi térítési díja Ft/fő/nap. Javaslatom március 01-től, a szállítási díj változásra: 200,- Ft/alkalom Változatlanul 200,- Ft/alkalom Javaslom továbbá, hogy az a személy, aki ebéd térítési díj megfizetésére nem kötelezhető, úgy az fenntartói döntés alapján, mentesüljön a szállítási költség megfizetése alól is. A évi szállítás intézményi térítési díja, a évi összeghez viszonyítva minimális növekedést mutat.az étkezési térítési díj intézményi térítési díja minden esetben nagyobb mértékben növekedne, mint a nyugdíjak 3,1%-os emelése,így a két szolgáltatást igénybevevők érdekében a megfizethetőség miatt, javaslom, hogy a szállítási költség évben maradjon változatlanul 200 Ft/alkalom. -6-

8 Idősek Otthona és Gondozóház 1.1. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása A) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel december hónapban normatív hozzájárulásban részesült az intézmény, és a szociális törvény 119/C -a szerinti jövedelemvizsgálatot NEM folytatták le: Normatíva: Ft/év :365 nap = Ft/nap/fő Szolgáltatási önköltség: Ft/nap/fő A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete: Ft/nap/fő Ft/nap/fő = Ft (=intézményi térítési díj) B) Térítési díj számítása azon az 1993.évi III.törvény 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező gondozottak után akiknek a szociális törvény 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg Normatíva: Ft :365 nap = Ft/nap/fő Szolgáltatási önköltség: Ft/nap/fő A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete: Ft/nap/fő Ft/nap/fő = Ft (=intézményi térítési díj) C) Térítési díj számítása azon az 1993.évi III.törvény 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező gondozottak után akiknek a hivatkozott törvény 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását a szociális törvény 68/B -ának (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik. Normatíva: Ft/év :365 nap = Ft/nap/fő Szolgáltatási önköltség: Ft/nap/fő A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete: Ft/nap/fő Ft/nap/fő = Ft (=intézményi térítési díj) 1.2.Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Térítési díj számítása a gondozóházi ellátottak részére: Normatíva: Ft/év :365 nap = Ft/nap/fő Szolgáltatási önköltség: Ft/nap/fő A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete: Ft/nap/fő Ft/nap/fő = Ft (=intézményi térítési díj) -7-

9 Javaslatom március 01-től, a térítési díj változásra: Intézményi térítési díj havi: ,- Ft napi: 2.890,- Ft Intézményi térítési díj havi: ,- Ft napi: 3.000,- Ft A dokumentált intézményi térítési díj, a gondozottak, illetve a várólistán szereplő személyek jövedelmi helyzetének ismeretében megfizethetetlen. Az elmúlt évi intézményi térítési díjhoz viszonyítva, a javaslatban szereplő összeg a nyugdíjak 3,1%-os emelkedése mellett megfizethető a gondozottak részére. A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt mellékletben foglalt térítési díjakat állapítsa meg rendelet alkotásával. Gödöllő január 28. Dr. Gémesi György Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn -8-

10 Az Egyesített Szociális Intézmény évre vonatkozó számítási anyaga A 80/1999 (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet melléklet B táblázat alapján tételes nyersanyag költséget számoltunk, amelynek alapján: évre a nyersanyagnorma emelkedik: 506 Ft/nap. (négyszeri Javasolt nyersanyag felosztás Reggeli 20% 101 Ft Ebéd 50% 253 Ft Uzsonna 10% 51 Ft Vacsora 20% 101 Ft Összesen: 506 Ft Energia felosztás Éves ktg. Gáz Villany Víz Összesen Osztály gázóra Ft Továbbszámlázás ÁNTSZ (8,4%) Tormay (6,74%) OMSZ (villany nélkül) (12,55%) Összesen: Ft Önköltséghez felosztható energia költség: Ft Ft 50% Konyha Ft 50% Osztály Ft osztály gázóra Ft Ft Konyha éves költsége: Ft Energia költség (50 %) Ft Éves költség: Ft Ft Konyha felosztható önköltsége: Ft Ft / 365 nap = Ft/nap évi adag tervek: Reggeli: adag/év Ebéd adag/év Uzsonna adag/év Vacsora adag/év Összesen: adag/év

11 Költség felosztás: (Uzsonnára nincs rezsi költség megállapítva, a vacsora adagszámával Ft/ év felosztása Ft Adag/év év 20% reggeli % ebéd % uzsonna+vacsora összesen: A napi rezsiköltség: 534 Ft/nap. Egy napra eső étkezés költsége: nyersanyag-norma áfa 20% rezsi összesen reggeli 20% ebéd 50% uzsonna 10% vacsora 20% összesen: 100% Külső étkezők csak ebéd költség térítése: 493Ft/adag évi étkezés adag tervek: reggeli ebéd uzsonna vacsora Ellátottak Szoc Otthon gondozóház ÉNO IK Blaháné út IK Ady sétány Szoc. Étkeztetés Dolgozók Osztály Intézm.üzemelt. 300 Házigondozás ÉNO IK Blaha IK Ady Konyha Külső étkezők összesen: összesen: Élelmiszer beszerzés kiadása: Éves adag nyersanyagnorma nyersanyag Ft ÁFA 20 % nyersanyag+áfa/ reggeli db 101 Ft év ebéd db 253 Ft uzsonna db 51 Ft vacsora db 101 Ft Összesen:

12 Időskorúak intézményes gondozása: Tény Ft/év Fejlesztés Étkezés ktg Ft/év 20 % Áfa Ft/év Ft/év Éves költség 12 hóra Ft/év energia költség 50 % Ft/év Éves összes költség: Ft/év Önköltség összesen: ( Ft Ft/nap /365nap) intézmény üzemeltetés ktg Ft/nap gépkocsi költsége Ft/nap Önköltség összesen: Ft/nap Ft / nap / 60 fő ellátott Ft/nap/fő egy napra eső élelmezési ktg Ft/nap összesen: Ft/nap/ellátott

13 . /2009. (..) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2007. (II.23.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról /1/ A rendelet 2.számú melléklete helyébe,e rendelet 2.számú melléklete lép. /2/ A rendelet 2.számú melléklete március 01. napján lép hatályba. 1. Gödöllő, 2009.január.. Dr. Gémesi György sk. Dr. Nánási Éva sk.

14 2.sz.melléklet Idősek Klubja,valamint a Nefelejcs Napközi Otthon 18. év feletti ellátottjai részére Terhelhetőség: az ellátott jövedelmének 30 %-a Dokumentált Intézményi térítési díj: Idősek Klubja (Blaháné u.): Nefelejcs Napközi 0tthon: 1066,-Ft/nap 671,-Ft/nap Megnevezés Intézményi térítési díj: 493.-Ft/nap étkezési önköltség (ebéd) Ft öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok 150 %-ig 180%-ig 200 %-ig 300% 300% Ft-ig Ft Ft Ft Ft Ft-ig Ft-ig Ft-ig fölött Térítési díj mértéke %-ban 20% 50% 60% 80% 100% Térítési díj összege 92 Ft 247 Ft 296 Ft 395 Ft 493 Ft Térítési díj 18 év alatti r. 0 Ft 152 Ft 182 Ft 243 Ft 304 Ft Igénybevételi díj étk.esetén 70 Ft 70 Ft 70 Ft 70 Ft 70 Ft Igénybevételi díj étk.nélkül 70 Ft 50 Ft 50 Ft 50 Ft 50 Ft Házi segítségnyújtás Terhelhetőség: az ellátott jövedelmének 20%-a Dokumentált intézményi térítési díj: Akinek az egy főre eső jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át: Akinek az egy főre eső jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át: 786,-Ft/óra 913,-Ft/óra Térítési díj jövedelem határa Ft öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok 150 %-ig 180%-ig 200 %-ig 300% 300% Ft-ig Ft Ft Ft Ft-tól Ft-ig Ft-ig Ft.ig Térítési díj mértéke %-ban 20% 50% 60% 80% 100% Térítési díj összege 120 Ft 300 Ft. 360 Ft 480 Ft 600 Ft

15 Étkeztetés Intézményi térítési díj jövedelem határa Terhelhetőség az ellátott jövedelmének 25%-a Önköltség 493,-Ft/adag Ft öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok 150% alatt 150%-300%-ig 300% felett ig Ft-tól Ft ig Ft fölött Ellátást igénylők térítési díj összege 130 Ft Ft 238.-Ft. Az étel lakásra szállításának költsége 0 Ft Ft/ száll. hely A szállítás dokumentált intézményi térítési díja: Ft/ száll. hely A szállítási költség intézményi térítési díja.: 211,-Ft./szállítási hely évre javasolt szállítási díj összege: 200 Ft/ szállítási hely Idősek Otthona, valamint Gondozóházi ellátásért fizetendő intézményi térítési díj napi összege: 3.000,- Ft/nap Dokumentált intézményi térítési díj (Idősek Otthona 3.847,- Ft/nap) Dokumentált intézményi térítési díj (Gondozóház 3.847,- Ft/nap)

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 500-700 E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. március 5-i ülésére Napirend címe:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2/2015.(II.26.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2015. évi térítési díjakról

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 28-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos től)

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos től) Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2018.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Ebéd Uzsonna Össz.: Napközi gyermek. Alkalma zottak. Szoc.

Ebéd Uzsonna Össz.: Napközi gyermek. Alkalma zottak. Szoc. Dejtár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(VI.9.) számú rendelete a nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról valamint az étkezési hozzájárulásról Dejtár Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2.

A rendelet hatálya 1. Általános rendelkezések 2. Dejtár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(II.17.)) sz. rendelete a nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról valamint az étkezési hozzájárulásról Dejtár Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2009.. február 27-én tartandó

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások évi önköltségének meghatározása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások évi önköltségének meghatározása 1 KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE Tárgyalja: Humán Bizottság napirendi pont A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2015. évi önköltségének meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! A személyes

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/ ELŐTERJESZTÉS

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/ ELŐTERJESZTÉS Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 5920. Csorvás, Rákóczi u. 15. Tel. 06/66/258060 ELŐTERJESZTÉS CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ a személyes gondoskodást

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére. Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére. Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása 5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása Ikt. sz{m: 298-18/2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 5/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról Kalocsa Város

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-án tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 26-án tartandó ülésére A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petıfi ú. 6/a Szám.: 300/2009. Aszód Város Képviselı testülete Tisztelt Képviselı- testület! Tárgy: 2009. évi térítési díjakra tett javaslat. 2009. év június 1-tıl a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1925-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 15/2009. (IV.16.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes

Részletesebben

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a fizetendő térítési díjakról

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a fizetendő térítési díjakról 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a fizetendő térítési díjakról Az előterjesztést készítette: Dombovári Sándorné Pénzügyi csoportvezető Juhász Lászlóné

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i ülésére 4843-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 30-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 30-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület május 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület május 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 45. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó

Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó A Kecel Időseiért Közalapítvány 2018. február 08. napján 18 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék:

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 20/2015. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2.sz. melléklet 21. tábla 132 681 000 Ft Szakosított ellátások Idősek otthona egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2007-ben már részesült ellátásban Intézményi idősek otthona

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-8353-6/2017. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 28-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. március 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

8/2004. (IV. 30.) ÖR.

8/2004. (IV. 30.) ÖR. Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004. (IV. 30.) ÖR. sz. rendelete az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról térítési Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője 482. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő testületének - 2011.március 24-én tartandó ülésének 5/b. számú - A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére III-2 Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-i

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4//2010. (IV. 1.) rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézményekben az ellátás igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 5/2008. (II. 22.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Vác Város Önkormányzat a helyi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben