A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön."

Átírás

1 Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához minden, a Társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Mind az alap és a szakellátások tekintetében is tartalmazza az előterjesztés melléklete az intézmény Gazdasági Hivatalának összehasonlító táblázatát, mely részletesen indokolja is a díjtételek változásának okait. (1. sz. melléklet) A 2. számú melléklet a TJ ESZI valamennyi ellátására vonatkozóan tartalmazza a díjszámítás pénzügyi háttéradatait, a 3. számú melléklet pedig részletezi az alapellátások sávos díjtételeit az előző és a tárgyévre vonatkozóan. A TJ ESZI ellátásai közül a január 01. napjától állami feladatnak minősülő fogyatékkal élők bentlakásos ellátása került ki, mivel az állam január 01. napjával ezt az ellátást átvette a Társulástól. Étkeztetési szolgáltatási díjak A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények valamennyi bentlakó ellátottja és az alapszolgáltatást igénybe vevők (szociális étkeztetés) részére január 1-től külső szolgáltató biztosítja az étkezést. A szolgáltatók közül évre vonatkozó emelési szándékát ketten jelezték. Az MNB évre vonatkozó inflációs előrejelzése alapján a Tatabánya területén szolgáltató Kölyök Kft. esetén 2,5 %-os emelést javasolunk. Szomor Község Önkormányzata 3,6 % emelési kérelmet nyújtott be, így a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények által fizetendő a 613 F/adag étkeztetési költség 635 Ft/adagra növekedne. A többi szolgáltató emelési igényt nem jelzett. A Kölyök Kft. a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményektől bérelt főzőkonyha és a kapcsolódó helységek alapterületre megállapított díját a fentiek miatt javasoljuk 2,5 %-kal megemelni, így a szolgáltatási szerződés V. fejezetének 1. pontja szerint megállapított díj április 1-től Ft nettó díjról Ft-ra növekedne. Az étkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjemelkedésből származó többletkiadásokat a megváltoztatott térítési díjakból többletbevétele kompenzálná.

2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az intézményi térítési díjakra vonatkozó rendelet, valamint az étkeztetési szolgáltatási díjakkal kapcsolatos határozati javaslat elfogadására! Tatabánya, március 19. Beke László polgármester

3 Határozati javaslat 1. Környe Község Önkormányzata egyetért a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények ellátottjai részére nyújtott étkeztetési szolgáltatási díjak április 01- től történő alábbiak szerinti emelésével: Tatabánya Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. 2,5 % Szomor Önkormányzat 3,6 % Határidő: azonnal Felelős: Beke László polgármester 2. Környe Község Önkormányzata a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthonában (2800 Tatabánya Cseri u. 34.) található főzőkonyha bérleti díját a szolgáltató Kölyök Kft.-vel kötött szolgáltatói szerződés V. fejezet. 1. pontjában foglaltak alapján április 01. napjával Ft + Áfa összegben határozza meg. Határidő: azonnal Felelős: Beke László polgármester

4 TERVEZET Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szárliget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el: 1. Alapellátások 1. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 65 Ft/fő/nap, Ft/hó (2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a szociálisan nem rászorulók esetén az intézményi térítési díj 225 Ft/nap, havi 6750 Ft/fő. (3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 555 Ft/fő/nap ÁFÁ-val együtt. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme a) a Ft-ot nem haladja meg, adagonként 265 Ft kedvezményt biztosít b) Ft, adagonként 255 Ft kedvezményt biztosít c) Ft, adagonként 210 Ft kedvezményt biztosít d) Ft, adagonként 170 Ft kedvezményt biztosít e) Ft, adagonként 110 Ft kedvezményt biztosít f) Ft, adagonként 70 Ft kedvezményt biztosít (4) Az ebéd intézményi térítési díja házhoz szállítással együtt 700 Ft/fő/nap ÁFÁ-val együtt. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme a) a Ft-ot nem haladja meg, adagonként 300 Ft kedvezményt biztosít b) Ft, adagonként 285 Ft kedvezményt biztosít

5 c) Ft, adagonként 235 Ft kedvezményt biztosít d) Ft, adagonként 185 Ft kedvezményt biztosít e) Ft, adagonként 130 Ft kedvezményt biztosít f) Ft, adagonként 80 Ft kedvezményt biztosít (5) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja Ft/óra. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme a) a Ft-ot nem haladja meg, óránként 795 Ft kedvezményt biztosít b) Ft, óránként 695 Ft kedvezményt biztosít c) Ft, óránként 590 Ft kedvezményt biztosít d) Ft, óránként 485 Ft kedvezményt biztosít e) Ft, óránként 380 Ft kedvezményt biztosít f) Ft, óránként 225 Ft kedvezményt biztosít 2. A hadigondozott személy mentes a személyi térítési díj alól. 2. Szakosított ellátások 3. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díja a a) Szent Teréz Idősek Otthonában aa) Átlagos ápolás esetén az intézményi térítési díj: Ft/fő/nap, havi Ft/fő, ab) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj: Ft/fő/nap, havi Ft/fő, ac) Ápolási szükséglet nélküli ellátás esetén az intézményi térítési díj: Ft/fő/nap, havi Ft/fő. b) Szent Margit Idősek Otthonában ba) Emelt szintű ellátásnál az intézményi térítési díj: Ft/fő/nap, havi Ft/fő, bb) Átlagos ápolás esetén az intézményi térítési díj: Ft/fő/nap, havi Ft/fő, bc) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj: Ft/fő/nap, havi Ft/fő, bd) Ápolási szükséglet nélküli ellátás esetén, az intézményi térítési díj átlagos ápolás esetén: Ft/fő/nap, havi Ft/fő, emelt szintű ellátás esetén: Ft/fő/nap, havi Ft, c) Szent Márton Központ hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása. Intézményi térítési díj: Ft/fő/nap, havi Ft/fő. 4. (1) A nappali ellátást nyújtó intézmények körébe tartozó idősek klubja. Az idősek klubjában a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe. (2) Szent József Központ fogyatékossággal élők nappali ellátása: a) gyermekek étkeztetésének térítési díja nettó 313Ft/fő/nap, b) nem gyermek ellátott esetén az étkezés díja 650 Ft/nap. c) a napközi otthonban a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe, (3) Mentálhigiéniás Klub intézményi térítési díja: a) az étkezés 640 Ft/nap, A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

6 aa) a Ft-ot nem haladja meg, adagonként 350 Ft kedvezményt biztosít ab) Ft, adagonként 340 Ft kedvezményt biztosít ac) Ft, adagonként 295 Ft kedvezményt biztosít ad) Ft, adagonként 255 Ft kedvezményt biztosít ae) Ft, adagonként 195 Ft kedvezményt biztosít af) Ft, adagonként 155 Ft kedvezményt biztosít ag) Ft felett adagonként 85 Ft kedvezményt biztosít b) a mentálhigiénés klubban a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe. 5. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díja a a) Szent Márton Központ - hajléktalanok ellátása átmeneti szállásán díj 570 Ft/fő/nap, havi Ft/fő, b) Szent Márton Központ - gyermekek átmenti otthonában Ft/fő/nap, havi Ft/fő, c) Szent Márton Központ - családok átmenti otthonában szülőnek Ft/fő/nap, havi Ft/fő, gyermeknek Ft/fő/nap, havi Ft/fő, d) Szent Teréz Idősek Otthona - időskorúak átmeneti ellátása, gondozóházban Ft/fő/nap, havi Ft/fő. 3. Az ellátások igénybevételének feltételei, eljárási szabályok 6. (1) A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények által nyújtott szociális étkeztetés azon személynek biztosítható, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62. -ban megfogalmazottakon túl, a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban, (átmeneti járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, központi szociális segély) vagy fogyatékossági támogatásban, időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben részesül, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani. b) a 65. életévét betöltötte vagy egészségi állapota (átmeneti egészségkárosodás, tartós betegség, fogyatékosság) miatt önmaga, illetve eltartottjai számára étkezésről más módon nem képes gondoskodni. (2) Kérelem benyújtására az igényelni kívánt szolgáltatást biztosító telephely vezetőjénél kerülhet sor. (3) Az e rendelet alapján felülvizsgált és megállapított új személyi térítési díjat a bentlakásos intézmények illetve a hajléktalan átmeneti ellátása esetén a tárgyhónap utolsó napjáig, a területi gondozás (idősek klubjai, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, mentálhigiéniás klub) esetén pedig a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. Amennyiben az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy kérelme alapján a fenntartó a személyi térítési díjat felülvizsgálja, az új személyi térítési díjat az erről szóló döntés jogerőre emelkedését követő naptól kell megfizetni.

7 (4) Rendkívüli, súlyos életveszély esetén az intézményvezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról. (5) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a) a házirendet súlyosan megsérti, b) a jogosultsági feltételek fennállása esetén a számára megállapított ellátást 30 napig nem veszi igénybe nappali ellátás esetén, és ennek okát hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja, c) bentlakásos intézményben az ellátást éves szinten 30 napon túl nem veszi igénybe, s ennek okát alapos indokkal nem tudja igazolni. Alapos indoka gyógyintézeti kezelés, és a betegség. (6) A házirend súlyos megsértésének fajtáit az intézményi házirend tartalmazza. (7) A személyi térítési díj elengedésére a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata alapján kerülhet sor írásbeli kérelem benyújtásával. A Tanács rendkívüli élethelyzet esetén gyakorolhat méltányosságot. Rendkívüli élethelyzetben lévőnek minősül, aki a) munkanélkülivé vált, b) tartós kórházi kezelésben részesül, és ez legalább 50 %-os jövedelem kiesést jelent számára, vagy c) jövedelme oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai a létfenntartását veszélyeztetik. 4. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet április 01. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 35/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet. Schmidt Csaba polgármester Tamásné Lobenwein Gizella jegyző

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák szabályozásáról (egységes szerkezetben) Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben